SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Loodusturismi ettevõtjate võimalused
Eesti Maaturismi Ühingu vaates
Raili Mengel, Eesti Maaturismi Ühing
09.04.2024
Nelijärve Puhkekeskus
eesti@maaturism.ee
www.maaturism.ee
Eesti Maaturismi Ühing ja Eesti
Loodusturismi Ühing on pannud seljad
kokku lõunanaabritega Lätist selleks, et
õppida paremini tundma UK turgu,
eesmärgiga müüa Eesti-Läti
loodusturismiteenuseid UK turule ning
õppida ka üksteiselt!
Eesti Maaturismi Ühingu roll projektis NAT-TOUR-EXPO kolme aasta jooksul:
● loodusturismiettevõtjate tugimine UK turule jõudmiseks
● koduleheküljele https://balticnaturetourism.com/en andmete ja pakettide sisestamine koostöös ettevõtjatega
● sotsiaalmeedia haldamine
● 6 fookusgrupi koosolekut (koolitust) loodusturismiettevõtjatele (2 toimuvad täna Nelijärvel)
● projektis aktiivselt kaasa löövatele ettevõtjatele õppereisi korraldamine 25.-28.04.2024 (kuni 10 ettevõtjat Eestist) Soome
● uudiskirjadesse https://balticnaturetourism.com/en/news sisendi andmine
● turundustrükiste koostamine koostöös projekti juhtpartneriga ja tootmiskulu
● videode ettevalmistus ja tootmiskulu
● UK ekspertide tasu
TÄPSEMA INFO koostöövõimalustest projektis NAT-TOUR-EXPO avavad teile täna Elin Priks Eesti Maaturismi Ühingust ja Marilin Pehka Eesti
Loodusturismi Ühingust
ERASMUS+ KnowNature
Projekti eesmärk on välja töötada ühine metoodika looduskaitsealadel ja selle lähiümbruses
tegutsevate turismiettevõtjate koolitamiseks, fookusega Põhjamaad-Balti riigid piirkonnale.
See saab olema hästi struktureeritud teadmistebaas loodusressursside vastutustundlikust kasutamisest,
koondades kõikide projektipartnerite kogemused ja heade tavade näited.
Metoodika hõlmab põhilisi säästva turismiga seotud teemasid kaitsealadel, on kõigile veebis vabalt
kättesaadav ja sisaldab kasutusvalmis koolitusprogramme peamistele turismis tegutsevatele
huvirühmadele (majutuse pakkujad, giidid, aktiivsete tegevuste pakkujad jne). Koolitusprogrammid
hõlmavad erinevaid teemasid, esitlusi, linke, materjale jne.
ÕPPEREISID Lätti (toimus okt 2023), Rootsi (22.-24.04.2024) ja Eestisse (15.-17.10.2024)
Projekti eesmärk on luua kaasaegse turisti nõudmistele vastavaid tooteid, mille eesmärk on pikendada
turismihooaega, arendades looduspõhise turismi riikidevahelist Läänemere põhjaosa saarestiku
kontseptsiooni. Kontseptsioon peaks ettevõtjal aitama paremini disainida oma väljaspool hooaega
pakutavaid tooteid ja teenuseid, suurendades samal ajal saarestikus ja rannikualadel tegutsevate
ettevõtete vastupanuvõimet.
Eestist on lisaks Eesti Maaturismi Ühingule projektis partneriteks Eesti Maaülikool ja Hiiumaa
turismiklaster
Projekti raames on hetkel läbi viidud:
● turuanalüüs
● ettevõtjate küsitlus
● süvaintervjuud ettevõtjatega
PS! kõiki tulemusi detailsemalt tutvustakse septembris 2024
toimuval vebinaril, täna olemas põgus/esialgne info
Turuanalüüs ja tulemused
● 4981 vastajat
● 9 põhilist sihtturgu:
○ Soome
○ Rootsi
○ Eesti
○ Läti
○ Leedu
○ Suurbritannia
○ Prantsusmaa
○ Saksamaa
—---------------------------------------------------------------------------
● Tavaline reisi pikkus:
○ Balti riikidest pärit inimestel 1–3 päeva
○ teistest riikidest inimestel 4–6 päeva
● Reiside põhilised eesmärgid: vaba aeg ja puhkus; loodus ja välitegevused; heaolu ja lõõgastumine
● Lõplikud tulemused avalikustatakse vebinaril septembris
● Läbiviija: Klaipeda Ülikool (andmete kogumine, analüüs, aruande koostamine)
Ettevõtjate küsitlus
● Eestist 28 vastajat. Vastanute peamised tegevusalad: majutus, looduspõhised tegevused,
vaatamisväärsused
● Näiteid ettevõtjate poolt välja toodust:
○ Peamised välised väljakutsed: sihtkoha praegune bränd keskendub kõrghooajale; raskused pädevate töötajate
leidmisel ja hoidmisel; ettearvamatu ilm
○ Peamised sisemised väljakutsed: nõudlus on liiga madal; madal kasumlikkus; raskused rahvusvahelistele turgudele
pääsemisel
○ Põhilised turunduskanalid: veebileht; suust suhu reklaam ja soovitused; Facebook
○ Põhilised turud: Eesti, Soome, Läti
○ Veel väljakutseid: ressursi, teenuste ja klientide puudus; väljakujunenud mõtteviisid; kehv ühendus; kõrged
ülalpidamiskulud; majanduslangus
○ Võimalused külastajate meelitamiseks: unikaalsed teenused, reklaam, mõtteviiside muutmine, rahu ja vaikus,
ürituste korraldamine
○ Madalhooaja teenused: tuurid, töötoad, (jalgratta)matkad, saun, laagrid/koolitused
PROJEKTI raames TULEKUL:
● Online vebinar 10.04 - vajalik eelregistreerimine
https://network.novia.fi/Events/261/Apply
○ "Why sell summer when it sells itself. Bornholm as a winter destination", Pernille
Kofod Lydolph, Former Director of Destination Bornholm, Denmark
○ "Local networks as a key to developing off-season tourism”, Eriks Lingeberzins,
Director of Balticvision and assistant professor at the Faculty of International
Tourism, Turiba University, Latvia
○ "European demand for low season travel, how to target your offering", Andy
Fairburn, Director of Nordic Tourism Collective, United Kingdom
○ "Mörkö/ Dark Island – how to sell Darkness", Maria Pick, Tourism developer,
Kimitö Islands and Örö, Finland
● töötoad ettevõtjatele (sügisel 2024), andke märku kui on huvi kaasa lüüa (lisaks soovile saavad
olema ka kriteeriumid, sest kohtade arv on piiratud)
● vebinarid Läänemere äärsete kogemuslugude jagamiseks ja soovitud sihtturgude tutvustamiseks
Juhendatud saunateenus:
● Sauna-aasta 2023 jätkub saunakultuuri sajandina
● Üks eesmärk, et tulevikus lõppeksid erinevad loodusmatkad võimalusel alati saunaga:)
● Koostöös soomlastega on loodud 2024.a. alguses Sauna Route
Eesti Maaturismi Ühing on ISA liige alates 2022
Accessible Hiking Trails
● Eesmärk: parandada Baltimaid läbivate Euroopa kaugmatkaradade ligipääsetavust erinevatele
sotsiaalsetele gruppidele
● 01.07.2023–30.06.2026
● Eesti ja Läti
● E9 Ranniku matkarada ja E11 Metsa matkarada
Pilootlahendused
● Ratastooliga ligipääsetavuse lahendused
● Vaegnägijad: audiogiidid, spetsiaalsed suunaviidad, punktkiri
● Veebikaamerad
● Lapsed: lühemad distantsid, atraktiivsed ja harivad mängud, 3D objektid
● Iseseisvad matkamisoskused koolinoortele
● Ligipääsetavuse kohandamine võõrkeelsetele ja kultuuridevahelistele sotsiaalsetele rühmadele
● Juhendatud matkad puuetega inimestele
Ranniku- ja Metsa matkarajal täieneb rajalõikude
informatsioon
● Dream tour
● Cultural experience
● Nature delight
● Family pleasure
● Winter bliss
● Urban walk
● Cycling
● Canoeing
● Comfortable hike
Häid näiteid ligipääsetavuse teemast
Norras
Inglise keelsed materjalid:
● https://www.ks.no/om-ks/ks-in-english/norwegian-nature-is-for-
everyone/
● https://www.ks.no/fagomrader/velferd/universell-utforming/good-
examples-of-universal-design/
● https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/velferd/universell-
utforming/Handbook-for-age-friendly-communities-F41-web.pdf
● https://www.ks.no/contentassets/894de8ed84d246aabd2d2699b0224
288/IntoTheWild.pdf
● https://www.ks.no/contentassets/894de8ed84d246aabd2d2699b0224
288/KeepingActive.pdf
● https://www.ks.no/contentassets/894de8ed84d246aabd2d2699b0224
288/NorwegianNatureIsForEveryone.pdf
"Trails for one and all"!
or
"Trails – available and accessible!"
eesti keeles?
palun pakkuge välja oma versioon, arvestades et fookus on ligipääsetavusel
läti keeles: Takas – ejamas un pieejamas!
Eesti mäng
Elamusauhinnad on oodatud!
Kui tekkis huvi ja koostöösoov,
võta ühendust eesti@maaturism.ee

More Related Content

More from Eesti Loodusturism

EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdfEMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdfEesti Loodusturism
 
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptxEesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptxEesti Loodusturism
 
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdfMaaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdfEesti Loodusturism
 
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdfRMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdfEesti Loodusturism
 
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdfVisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdfEesti Loodusturism
 
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdfLeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdfEesti Loodusturism
 
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptxNordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptxEesti Loodusturism
 
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptxEMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptxEesti Loodusturism
 
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...Eesti Loodusturism
 
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdfMati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdfEesti Loodusturism
 
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...Eesti Loodusturism
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Eesti Loodusturism
 
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...Eesti Loodusturism
 
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...Eesti Loodusturism
 
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...Eesti Loodusturism
 
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptxTuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptxEesti Loodusturism
 
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...Eesti Loodusturism
 
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdfEesti Loodusturism
 
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdfEesti Loodusturism
 
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdfEesti Loodusturism
 

More from Eesti Loodusturism (20)

EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdfEMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
 
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptxEesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
Eesti Giidide Liit_Marika Kose_Giidi kutse_strateegiapaev_090424.pptx
 
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdfMaaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
Maaturism ja ELTÜ_ELin Priks_välisturgude võimekus_Intereg_projekt_090424.pdf
 
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdfRMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
 
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdfVisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
VisitEstonia_Jana Kutsinskaja_Trendid_strateegiapäev_090424.pdf
 
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdfLeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
LeaderLiit_Triin Kallas_strateegiapäev 09.04.pdf
 
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptxNordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
NordicTourismCollective_UK market_strateegiapaev_090424.pptx
 
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptxEMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
 
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
 
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdfMati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
 
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
 
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
 
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
 
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
 
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptxTuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
 
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...
 
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
 
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
 
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf
 

Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi Ühingu vaates_strateegiapaev_090424.pptx

 • 1. Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi Ühingu vaates Raili Mengel, Eesti Maaturismi Ühing 09.04.2024 Nelijärve Puhkekeskus eesti@maaturism.ee www.maaturism.ee
 • 2. Eesti Maaturismi Ühing ja Eesti Loodusturismi Ühing on pannud seljad kokku lõunanaabritega Lätist selleks, et õppida paremini tundma UK turgu, eesmärgiga müüa Eesti-Läti loodusturismiteenuseid UK turule ning õppida ka üksteiselt! Eesti Maaturismi Ühingu roll projektis NAT-TOUR-EXPO kolme aasta jooksul: ● loodusturismiettevõtjate tugimine UK turule jõudmiseks ● koduleheküljele https://balticnaturetourism.com/en andmete ja pakettide sisestamine koostöös ettevõtjatega ● sotsiaalmeedia haldamine ● 6 fookusgrupi koosolekut (koolitust) loodusturismiettevõtjatele (2 toimuvad täna Nelijärvel) ● projektis aktiivselt kaasa löövatele ettevõtjatele õppereisi korraldamine 25.-28.04.2024 (kuni 10 ettevõtjat Eestist) Soome ● uudiskirjadesse https://balticnaturetourism.com/en/news sisendi andmine ● turundustrükiste koostamine koostöös projekti juhtpartneriga ja tootmiskulu ● videode ettevalmistus ja tootmiskulu ● UK ekspertide tasu TÄPSEMA INFO koostöövõimalustest projektis NAT-TOUR-EXPO avavad teile täna Elin Priks Eesti Maaturismi Ühingust ja Marilin Pehka Eesti Loodusturismi Ühingust
 • 3. ERASMUS+ KnowNature Projekti eesmärk on välja töötada ühine metoodika looduskaitsealadel ja selle lähiümbruses tegutsevate turismiettevõtjate koolitamiseks, fookusega Põhjamaad-Balti riigid piirkonnale. See saab olema hästi struktureeritud teadmistebaas loodusressursside vastutustundlikust kasutamisest, koondades kõikide projektipartnerite kogemused ja heade tavade näited. Metoodika hõlmab põhilisi säästva turismiga seotud teemasid kaitsealadel, on kõigile veebis vabalt kättesaadav ja sisaldab kasutusvalmis koolitusprogramme peamistele turismis tegutsevatele huvirühmadele (majutuse pakkujad, giidid, aktiivsete tegevuste pakkujad jne). Koolitusprogrammid hõlmavad erinevaid teemasid, esitlusi, linke, materjale jne. ÕPPEREISID Lätti (toimus okt 2023), Rootsi (22.-24.04.2024) ja Eestisse (15.-17.10.2024)
 • 4. Projekti eesmärk on luua kaasaegse turisti nõudmistele vastavaid tooteid, mille eesmärk on pikendada turismihooaega, arendades looduspõhise turismi riikidevahelist Läänemere põhjaosa saarestiku kontseptsiooni. Kontseptsioon peaks ettevõtjal aitama paremini disainida oma väljaspool hooaega pakutavaid tooteid ja teenuseid, suurendades samal ajal saarestikus ja rannikualadel tegutsevate ettevõtete vastupanuvõimet. Eestist on lisaks Eesti Maaturismi Ühingule projektis partneriteks Eesti Maaülikool ja Hiiumaa turismiklaster Projekti raames on hetkel läbi viidud: ● turuanalüüs ● ettevõtjate küsitlus ● süvaintervjuud ettevõtjatega PS! kõiki tulemusi detailsemalt tutvustakse septembris 2024 toimuval vebinaril, täna olemas põgus/esialgne info
 • 5. Turuanalüüs ja tulemused ● 4981 vastajat ● 9 põhilist sihtturgu: ○ Soome ○ Rootsi ○ Eesti ○ Läti ○ Leedu ○ Suurbritannia ○ Prantsusmaa ○ Saksamaa —--------------------------------------------------------------------------- ● Tavaline reisi pikkus: ○ Balti riikidest pärit inimestel 1–3 päeva ○ teistest riikidest inimestel 4–6 päeva ● Reiside põhilised eesmärgid: vaba aeg ja puhkus; loodus ja välitegevused; heaolu ja lõõgastumine ● Lõplikud tulemused avalikustatakse vebinaril septembris ● Läbiviija: Klaipeda Ülikool (andmete kogumine, analüüs, aruande koostamine)
 • 6. Ettevõtjate küsitlus ● Eestist 28 vastajat. Vastanute peamised tegevusalad: majutus, looduspõhised tegevused, vaatamisväärsused ● Näiteid ettevõtjate poolt välja toodust: ○ Peamised välised väljakutsed: sihtkoha praegune bränd keskendub kõrghooajale; raskused pädevate töötajate leidmisel ja hoidmisel; ettearvamatu ilm ○ Peamised sisemised väljakutsed: nõudlus on liiga madal; madal kasumlikkus; raskused rahvusvahelistele turgudele pääsemisel ○ Põhilised turunduskanalid: veebileht; suust suhu reklaam ja soovitused; Facebook ○ Põhilised turud: Eesti, Soome, Läti ○ Veel väljakutseid: ressursi, teenuste ja klientide puudus; väljakujunenud mõtteviisid; kehv ühendus; kõrged ülalpidamiskulud; majanduslangus ○ Võimalused külastajate meelitamiseks: unikaalsed teenused, reklaam, mõtteviiside muutmine, rahu ja vaikus, ürituste korraldamine ○ Madalhooaja teenused: tuurid, töötoad, (jalgratta)matkad, saun, laagrid/koolitused
 • 7. PROJEKTI raames TULEKUL: ● Online vebinar 10.04 - vajalik eelregistreerimine https://network.novia.fi/Events/261/Apply ○ "Why sell summer when it sells itself. Bornholm as a winter destination", Pernille Kofod Lydolph, Former Director of Destination Bornholm, Denmark ○ "Local networks as a key to developing off-season tourism”, Eriks Lingeberzins, Director of Balticvision and assistant professor at the Faculty of International Tourism, Turiba University, Latvia ○ "European demand for low season travel, how to target your offering", Andy Fairburn, Director of Nordic Tourism Collective, United Kingdom ○ "Mörkö/ Dark Island – how to sell Darkness", Maria Pick, Tourism developer, Kimitö Islands and Örö, Finland ● töötoad ettevõtjatele (sügisel 2024), andke märku kui on huvi kaasa lüüa (lisaks soovile saavad olema ka kriteeriumid, sest kohtade arv on piiratud) ● vebinarid Läänemere äärsete kogemuslugude jagamiseks ja soovitud sihtturgude tutvustamiseks
 • 8. Juhendatud saunateenus: ● Sauna-aasta 2023 jätkub saunakultuuri sajandina ● Üks eesmärk, et tulevikus lõppeksid erinevad loodusmatkad võimalusel alati saunaga:) ● Koostöös soomlastega on loodud 2024.a. alguses Sauna Route Eesti Maaturismi Ühing on ISA liige alates 2022
 • 9. Accessible Hiking Trails ● Eesmärk: parandada Baltimaid läbivate Euroopa kaugmatkaradade ligipääsetavust erinevatele sotsiaalsetele gruppidele ● 01.07.2023–30.06.2026 ● Eesti ja Läti ● E9 Ranniku matkarada ja E11 Metsa matkarada
 • 10. Pilootlahendused ● Ratastooliga ligipääsetavuse lahendused ● Vaegnägijad: audiogiidid, spetsiaalsed suunaviidad, punktkiri ● Veebikaamerad ● Lapsed: lühemad distantsid, atraktiivsed ja harivad mängud, 3D objektid ● Iseseisvad matkamisoskused koolinoortele ● Ligipääsetavuse kohandamine võõrkeelsetele ja kultuuridevahelistele sotsiaalsetele rühmadele ● Juhendatud matkad puuetega inimestele
 • 11. Ranniku- ja Metsa matkarajal täieneb rajalõikude informatsioon ● Dream tour ● Cultural experience ● Nature delight ● Family pleasure ● Winter bliss ● Urban walk ● Cycling ● Canoeing ● Comfortable hike
 • 12. Häid näiteid ligipääsetavuse teemast Norras Inglise keelsed materjalid: ● https://www.ks.no/om-ks/ks-in-english/norwegian-nature-is-for- everyone/ ● https://www.ks.no/fagomrader/velferd/universell-utforming/good- examples-of-universal-design/ ● https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/velferd/universell- utforming/Handbook-for-age-friendly-communities-F41-web.pdf ● https://www.ks.no/contentassets/894de8ed84d246aabd2d2699b0224 288/IntoTheWild.pdf ● https://www.ks.no/contentassets/894de8ed84d246aabd2d2699b0224 288/KeepingActive.pdf ● https://www.ks.no/contentassets/894de8ed84d246aabd2d2699b0224 288/NorwegianNatureIsForEveryone.pdf
 • 13. "Trails for one and all"! or "Trails – available and accessible!" eesti keeles? palun pakkuge välja oma versioon, arvestades et fookus on ligipääsetavusel läti keeles: Takas – ejamas un pieejamas!
 • 14.
 • 15. Eesti mäng Elamusauhinnad on oodatud! Kui tekkis huvi ja koostöösoov, võta ühendust eesti@maaturism.ee

Editor's Notes

 1. Aqua Walking Steering Committee (AWSC). Aqua Walking was created in 2005 in the north of France like Swim and Run was create in 2002 in Norway or Sweden. These aquatic sports were initialy create in coldwater and this is the main interest of these kind of sports. Aqua walking is appropriate for everybody: youngs, women, men, senior, people with desease, or competitors… You need a wetsuit to practice and gloves and aquatic shoes. 3rd Aqua Walking Games to be held in Mandelieu from October 11 to 13, 2024. A team normally comprises 6 men and 6 women, but can be made up of a minimum of 4 men and 4 women! The Germans and Italians, who started the activity in 2018 and 2019 respectively, have managed to set up a team in 2022 as well as in 2023. Actually, the countries who get Aqua Walking are: France (12.000), Italie (300), Catalunya (500), Germany (100), Tunisia (1000), Algeria (400), Brasil (100), Belgium (100), Morocco (200), England (100)… Have a look on : https://www.era-ewv-ferp.org/walking/aqua-walking/ You can see 2 videos of the 2 editions of the Aqua Walking Games. The second edition on youTube is very instructive with the description of the different races in Aqua Walking Games. Others races exist like Aqua Walking Raid: from 3000 kilometers to 10 kilometers. competition information is here: https://www.era-ewv-ferp.org/event/3rd-international-aqua-walking-games/ . The fee: THE FEE IS 👉FOR ATHLET 70€ per athlet for the competition + 210€ per athlet for the 3 nights stay with complete pension. 👉 FOR STAFF 20€ per member of staff for FÉE + 250€ for the 3 nights in complete pension