SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Nelijärve
09.04.2024
RMK LOODUSES LIIKUMISE SÜSTEEM –
EESMÄRGID JA VÕIMALUSED
RMK KÜLASTUSKORRALDUS
Miks?
• Riigimets on IÜÕ alusel „avatud“
• Lõkke tegemine ja telkimine on piiritletud
• Metsaomanikul vastutus metsa hea seisundi säilimise eest
• RMK kui kaitsealade külastuskorralduslik majandaja
Kuidas?
• Pakume looduses liikumise võimalusi
• Seirame pidevalt võimaluste kasutust ja kasutajat
• Tutvustame kaitseväärtusi ja looduses liikumise võimalusi
• Tõstame metsa- ja loodusteadlikkust
LOODUSES LIIKUMINE
RMK külastuskeskused
VÕIMALUSTE ARENDAMINE JA MAJANDAMINE
• Tugineme kaitse-eeskirjadele, kaitsekorralduskavadele, kohalikele
planeeringutele. Alade majandamiseks pikaajalised kavad.
• Meeskond – NB loodusvahid (remondid/rekonstrueerimised, hooldusringid,
maastikukaitselised tööd jms)
• Seired ja uuringud
2002 2006 2015
2021
2015
2006
2005 2013 2022
2018
2009 2022
ANNAME VÕIMALUSTEST TEADA
Koduleht, äpp, FB, Instagram
o Objektiinfo
o Kehtiva hooldustüübi info
o Piirangud
o Info objektide erisuste kohta
o Operatiivinfo
o Käitumissoovitused/juhised
o Kuulutused, hoiatused
o Sündmuste info
ÜLDISED JUHISED
HOOLDUS, HOIATUSED, KONTAKTID
PIIRANGUD
RMK Loodusega
koos äpp
SÜNDMUSED
METSA – JA LOODUSTEADLIKKUSE EDENDAMINE
RMK ARENGUKAVA 2024-2028 – KÜLASTUSKORRALDUS
KÜLASTUSVÕIMALUSED
• Kõrge rekreatiivse väärtusega taristuta alade kaardistamine
• Rahvusparkide võimaluste arendamine ja ajakohastamine
• Külastustaristu arendamine ning alade ja objektide vahelise sidususe suurendamine
• Uuenduslike lahenduste ja materjalide kasutamine külastustaristu majandamisel
TEAVE JA TEADLIKKUS
• Teavitus- ja loodusharidustöö taseme hoidmine, õppemeetodite ja -vahendite täiendamine
• Teabevõrgustiku loomine RMK kontorite, külastuskeskuste ja Sagadi metsakeskuse baasil.
• Sõnumistrateegia loomine: olemas on selged sõnumid RMK tegevuste kohta
Pikk vaade, eeskuju, koostöö
KKO PÄRINGU KOKKUVÕTE
TOODI VÄLJA:
• Turismiteenuse pakkujaid on üldiselt palju, kõik eelistavad atraktiivseid paiku
• Teave nende tegutsemisest lünklik, enamasti kavandatavatest sündmustest teada ei anta
• Enamasti teave ja suhtlus sotsiaalmeedias
• Jäätmete-lõkkepuudega enamasti probleeme pole, üksikjuhte siiski esineb, nagu ka juhuslikke
kleebiseid taristul ja isetekkelisi lõkkeasemeid ettevalmistatud lõkkekohtade lähedal/kõrval
KOKKUVÕTE:
• Külastuseks sobivaid kauneid kohti on piiratud arv, oluline on nende säilimine vähemalt praeguses
headuses
• Külastuse kuhjumise leevendamiseks (ja kõigile positiivse looduselamuse kindlustamiseks) on oluline
sündmuste ajast ja kohast maaomanikule või tema esindajale teada anda
• Üldine eesmärk on kindlustada kõigile jätkuv heaolu (positiivset elamust pakkuv rekreatiivne
looduskasutus) võrreldavas headuses võrreldavatel alustel
2024-...
MÕTTED/TEGEVUSED, MIS MÕJUTAVAD
LOODUSTURISMI ETTEVÕTJAID
• Uuring – kus? mida? mis mahus?
• Külastustaristu kasutamise põhimõtted
• Vahend suhtluseks?
www.rmk.ee
www.loodusegakoos.ee

More Related Content

More from Eesti Loodusturism

More from Eesti Loodusturism (20)

EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptxEMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
EMÜ_Tarmo Pilving_strateegiapaev_090424.pptx
 
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
Annika Klemets_Loodusturismi väljavaated rohehoiu perspektiivist_strateegiapa...
 
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...
Maaturism_Raili Mengel_Loodusturismi ettevõtjate võimalused Eesti Maaturismi ...
 
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdfMati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
Mati Kose_Kuidas jääda fotograafiks aga raha saada ka_strateegiapaev_090424.pdf
 
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
KKA_Kaja Lotman_Loodusturism ja ettevõtlus kaitsealadel_strateegiapaev_090424...
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
 
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
Maaturism_Raili Mengel_Märgis Matkajasõbralik_Hiker-friendly_strateegiapaev_0...
 
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
VisitEstonia_Lily Allas_VisitEstonia loodusturismi tegevused_strateegiapaev_0...
 
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
Matkaliit_Marjell Jussi_MJ-matkajuht-aktiivtegevuse instruktor_strateegiapaev...
 
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptxTuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
Tuulingu Talu_Ants Ale_kogemuslugu_strateegiapaev_090424.pptx
 
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...
2023-10-17 Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule E...
 
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
2023-10-17 Anneliis-Mirje_HRL DMO.pdf
 
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
2023-10-17 Tiina Lippant_Kesk Eesti DMO.pdf
 
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf
2023-10-17 Kristiina Jors_Mis on DMO.pdf
 
2023-10-17 Anne-Ly_Saarte DMO.pdf
2023-10-17 Anne-Ly_Saarte DMO.pdf2023-10-17 Anne-Ly_Saarte DMO.pdf
2023-10-17 Anne-Ly_Saarte DMO.pdf
 
2023-10-17_Maaturism_ELTÜ_UK projekti esitlus.pdf
2023-10-17_Maaturism_ELTÜ_UK projekti esitlus.pdf2023-10-17_Maaturism_ELTÜ_UK projekti esitlus.pdf
2023-10-17_Maaturism_ELTÜ_UK projekti esitlus.pdf
 
2023-10-17 - Hanna_ Ida-Virumaa_loodusturism.pdf
2023-10-17 - Hanna_ Ida-Virumaa_loodusturism.pdf2023-10-17 - Hanna_ Ida-Virumaa_loodusturism.pdf
2023-10-17 - Hanna_ Ida-Virumaa_loodusturism.pdf
 
2023-10-17-Kristiina Talisainen_LTÜ seminar_loodusturism_FAMpress.pdf
2023-10-17-Kristiina Talisainen_LTÜ seminar_loodusturism_FAMpress.pdf2023-10-17-Kristiina Talisainen_LTÜ seminar_loodusturism_FAMpress.pdf
2023-10-17-Kristiina Talisainen_LTÜ seminar_loodusturism_FAMpress.pdf
 
2013-10-17 Triin Roo_Lõuna-Eesti DMO.pdf
2013-10-17 Triin Roo_Lõuna-Eesti DMO.pdf2013-10-17 Triin Roo_Lõuna-Eesti DMO.pdf
2013-10-17 Triin Roo_Lõuna-Eesti DMO.pdf
 
Magistritöö_ Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule ...
Magistritöö_ Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule ...Magistritöö_ Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule ...
Magistritöö_ Lily Allas_Kestlike loodusturismitoodete arendamine välisturule ...
 

RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf

 • 1. Nelijärve 09.04.2024 RMK LOODUSES LIIKUMISE SÜSTEEM – EESMÄRGID JA VÕIMALUSED
 • 2. RMK KÜLASTUSKORRALDUS Miks? • Riigimets on IÜÕ alusel „avatud“ • Lõkke tegemine ja telkimine on piiritletud • Metsaomanikul vastutus metsa hea seisundi säilimise eest • RMK kui kaitsealade külastuskorralduslik majandaja Kuidas? • Pakume looduses liikumise võimalusi • Seirame pidevalt võimaluste kasutust ja kasutajat • Tutvustame kaitseväärtusi ja looduses liikumise võimalusi • Tõstame metsa- ja loodusteadlikkust
 • 4.
 • 5. VÕIMALUSTE ARENDAMINE JA MAJANDAMINE • Tugineme kaitse-eeskirjadele, kaitsekorralduskavadele, kohalikele planeeringutele. Alade majandamiseks pikaajalised kavad. • Meeskond – NB loodusvahid (remondid/rekonstrueerimised, hooldusringid, maastikukaitselised tööd jms) • Seired ja uuringud
 • 8. ANNAME VÕIMALUSTEST TEADA Koduleht, äpp, FB, Instagram o Objektiinfo o Kehtiva hooldustüübi info o Piirangud o Info objektide erisuste kohta o Operatiivinfo o Käitumissoovitused/juhised o Kuulutused, hoiatused o Sündmuste info
 • 13. METSA – JA LOODUSTEADLIKKUSE EDENDAMINE
 • 14. RMK ARENGUKAVA 2024-2028 – KÜLASTUSKORRALDUS KÜLASTUSVÕIMALUSED • Kõrge rekreatiivse väärtusega taristuta alade kaardistamine • Rahvusparkide võimaluste arendamine ja ajakohastamine • Külastustaristu arendamine ning alade ja objektide vahelise sidususe suurendamine • Uuenduslike lahenduste ja materjalide kasutamine külastustaristu majandamisel TEAVE JA TEADLIKKUS • Teavitus- ja loodusharidustöö taseme hoidmine, õppemeetodite ja -vahendite täiendamine • Teabevõrgustiku loomine RMK kontorite, külastuskeskuste ja Sagadi metsakeskuse baasil. • Sõnumistrateegia loomine: olemas on selged sõnumid RMK tegevuste kohta Pikk vaade, eeskuju, koostöö
 • 15. KKO PÄRINGU KOKKUVÕTE TOODI VÄLJA: • Turismiteenuse pakkujaid on üldiselt palju, kõik eelistavad atraktiivseid paiku • Teave nende tegutsemisest lünklik, enamasti kavandatavatest sündmustest teada ei anta • Enamasti teave ja suhtlus sotsiaalmeedias • Jäätmete-lõkkepuudega enamasti probleeme pole, üksikjuhte siiski esineb, nagu ka juhuslikke kleebiseid taristul ja isetekkelisi lõkkeasemeid ettevalmistatud lõkkekohtade lähedal/kõrval KOKKUVÕTE: • Külastuseks sobivaid kauneid kohti on piiratud arv, oluline on nende säilimine vähemalt praeguses headuses • Külastuse kuhjumise leevendamiseks (ja kõigile positiivse looduselamuse kindlustamiseks) on oluline sündmuste ajast ja kohast maaomanikule või tema esindajale teada anda • Üldine eesmärk on kindlustada kõigile jätkuv heaolu (positiivset elamust pakkuv rekreatiivne looduskasutus) võrreldavas headuses võrreldavatel alustel
 • 16. 2024-... MÕTTED/TEGEVUSED, MIS MÕJUTAVAD LOODUSTURISMI ETTEVÕTJAID • Uuring – kus? mida? mis mahus? • Külastustaristu kasutamise põhimõtted • Vahend suhtluseks?