SlideShare a Scribd company logo
Läsning, kropp och bildning
Några perspektiv på barns och ungas litteraturläsning
Djamila Fatheddine, FD Litteraturvetenskap, Universitetslektor i ämnesdidaktik inriktning
svenska, IDPP, Göteborgs universitet
Den kroppsliga läsningen. Bildningsperspektiv
på litteraturundervisning
• Litteraturläsning i skolan. En analys av kursplanen i svenska och dess
syn på litteraturläsning (Utbildning & Demokrati, 3/2018)
• Litteraturundervisning betraktat ur ett kroppsligt perspektiv.
(FORSKUL, 4/2016)
• ”Man blir så lugn när man läser”. Om kroppen och rummet i läsglada
elevers läspraktiker. (tillsammans med Christina Olin-Scheller)
• Bortom horisonten: Läsning som kroppslig in- och utlevelse
(tillsammans med Catarina Schmidt) (Utbildning & Lärande, 2/2018)
• Litteraturläsning tenderar att minska ju högre upp i åldern barn
kommer
• Nedåtgående tendens från 2012
• Läsförståelsen
• Motpol till bristdiskursen
• Unga som läser skönlitteratur
• Kropp – litteraturläsning?
• Ungas läsning = Bildning?
Bildning - inget enhetligt begrepp
• Bildning, litteratur, kanon
________________________________________________
• Det hermeneutiska bildningsidealet: Människan utvecklas i relation till
andra
• Den hermeneutiska bildningsresan
Skönlitteraturens potential
• Förstå omvärlden och oss själva
• Nussbaum – narrativ fantasi
”Man blir så lugn när man läser”. Om kroppen och rummet i läsglada elevers
läspraktiker.
Bortom horisonten: Läsning som kroppslig in- och utlevelse
• Elever i mellanstadiet
• Intervjuer med läsglada barn
• Tio elever intervjuades
• Läsmiljö
• Varför läser du?
• Hur känns det när du läser?
Läsmiljön
• Viktigt att sitta bekvämt
• Säng/fåtölj
”För att jag tycker att det är skönt
men jag gillar liksom inte att ligga
ner och läsa. Jag tycker att det är
skönare att sitta upp men det är
liksom mysigare än att sitta på en
stol.” – Emma
”Jag brukar sitta i min säng
eller i soffan. Helst ska det
vara tyst men det gör inget om
det är lite ljud. Det är mycket
bekvämare och då kan jag
koncentrera mig mer.” –
Miriam
”Mest skulle jag gilla att
ligga i sängen, med en kudde
så här och…bara ligga och
läsa.” – Johan
Tre centrala begrepp
• Stämning
• Rumslighet
• Kroppslighet
Varför läser du?
Vad är det som sker under läsningen?
”När man läser så
glömmer man typ allt
annat, då blir man lugn.”
- Moa
”Jag lever mig in så att det känns
som att jag är tjejen i boken. Så att
det liksom är mig det handlar om,
så att jag är i hennes ställe.” –
Therese
Läsupplevelsernas effekter
”Böckerna liksom ger…de
ger liksom som att man
blir…eller får känslor och
det påverkar mig.” –
Therese
”Jag tror att jag
förändras lite som
person…så här kanske
jag bör vara eller
säga.” – Therese
Bildningsprocess
• Upplevelsens och erfarenhetens väg
• Den indirekta erfarenheten
• Litteraturläsning som dialog mellan en själv och omvärlden
• Tolkande och reflekterande läsning
• Barns läsupplevelser kan betraktas som en möjlig väg till en påbörjad
bildningsprocess och denna läsning har en kroppslig dimension
• Vikten av att beakta litteraturläsningens kroppsliga aspekter
Referenser
Fatheddine, D. (2018). Den kroppsliga läsningen. Bildningsperspektiv på litteraturundervisning. Karlstad: Karlstad University
Studies.
Gadamer, H.G. (1997). Sanning och metod i urval. Göteborg: Daidalos.
Gustavsson, B. (2017). Bildningens dynamik. Framväxt, dimensioner, mening. Göteborg: Bokförlaget Korpen.
Medierådet. (2017). Småungar och medier 2017.
https://statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/smaungarmedier2017.2343.html
Nussbaum, M. (1997). Cultivating humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, Massachussets
& London: Harvard University Press.
Persson, M. (2015). ”Att läsa runt omkring texten. Om läspraktikernas mångfald, kritisk paranoia och litteraturdidaktiska
glapp”. I : M Jönsson & A. Öhman. (Red.). Litteratur och läsning: Litteraturdidaktikens nya möjligheter. Lund:
Studentlitteratur.

More Related Content

Similar to Läsning, kropp och bildning

PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömningPO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
wimsis
 
Samtal om samtal om kultur 20161002
Samtal om samtal om kultur 20161002Samtal om samtal om kultur 20161002
Samtal om samtal om kultur 20161002
Eddy Nehls
 
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömningPO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
wimsis
 
Reflektioner som utvärdering
Reflektioner som utvärderingReflektioner som utvärdering
Reflektioner som utvärdering
CeciliaFalk
 
Lättläst i skolbiblioteket mars 2013
Lättläst i skolbiblioteket mars 2013Lättläst i skolbiblioteket mars 2013
Lättläst i skolbiblioteket mars 2013
cilladalen
 
Att fundera på runt en läsupplevelse
Att fundera på runt en läsupplevelseAtt fundera på runt en läsupplevelse
Att fundera på runt en läsupplevelse
Helene Eriksson
 

Similar to Läsning, kropp och bildning (6)

PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömningPO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
 
Samtal om samtal om kultur 20161002
Samtal om samtal om kultur 20161002Samtal om samtal om kultur 20161002
Samtal om samtal om kultur 20161002
 
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömningPO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
PO-dag om Lgr 11, Big 5 och bedömning
 
Reflektioner som utvärdering
Reflektioner som utvärderingReflektioner som utvärdering
Reflektioner som utvärdering
 
Lättläst i skolbiblioteket mars 2013
Lättläst i skolbiblioteket mars 2013Lättläst i skolbiblioteket mars 2013
Lättläst i skolbiblioteket mars 2013
 
Att fundera på runt en läsupplevelse
Att fundera på runt en läsupplevelseAtt fundera på runt en läsupplevelse
Att fundera på runt en läsupplevelse
 

More from Kungliga biblioteket National Library of Sweden

Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Open Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael MarkieOpen Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael Markie
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette FreyEOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Politiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarnaPolitiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarna
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Biblioteksplaner
BiblioteksplanerBiblioteksplaner
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIKKommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsningSkolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i SverigeSå stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open AccessLOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERASLOA2020 OPERAS
LOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPENLOA2020 OAPEN
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.seEn guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tidenNationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 

More from Kungliga biblioteket National Library of Sweden (20)

Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
 
Open Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael MarkieOpen Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael Markie
 
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette FreyEOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
 
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
 
Politiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarnaPolitiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarna
 
Biblioteksplaner
BiblioteksplanerBiblioteksplaner
Biblioteksplaner
 
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIKKommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
 
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsningSkolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
 
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i SverigeSå stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
 
LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem
 
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
 
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open AccessLOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
 
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
 
LOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERASLOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERAS
 
LOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPENLOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPEN
 
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
 
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
 
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
 
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.seEn guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
 
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tidenNationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
 

Läsning, kropp och bildning

 • 1. Läsning, kropp och bildning Några perspektiv på barns och ungas litteraturläsning Djamila Fatheddine, FD Litteraturvetenskap, Universitetslektor i ämnesdidaktik inriktning svenska, IDPP, Göteborgs universitet
 • 2. Den kroppsliga läsningen. Bildningsperspektiv på litteraturundervisning • Litteraturläsning i skolan. En analys av kursplanen i svenska och dess syn på litteraturläsning (Utbildning & Demokrati, 3/2018) • Litteraturundervisning betraktat ur ett kroppsligt perspektiv. (FORSKUL, 4/2016) • ”Man blir så lugn när man läser”. Om kroppen och rummet i läsglada elevers läspraktiker. (tillsammans med Christina Olin-Scheller) • Bortom horisonten: Läsning som kroppslig in- och utlevelse (tillsammans med Catarina Schmidt) (Utbildning & Lärande, 2/2018)
 • 3. • Litteraturläsning tenderar att minska ju högre upp i åldern barn kommer • Nedåtgående tendens från 2012 • Läsförståelsen
 • 4. • Motpol till bristdiskursen • Unga som läser skönlitteratur
 • 5. • Kropp – litteraturläsning? • Ungas läsning = Bildning?
 • 6. Bildning - inget enhetligt begrepp • Bildning, litteratur, kanon ________________________________________________ • Det hermeneutiska bildningsidealet: Människan utvecklas i relation till andra • Den hermeneutiska bildningsresan
 • 7. Skönlitteraturens potential • Förstå omvärlden och oss själva • Nussbaum – narrativ fantasi
 • 8. ”Man blir så lugn när man läser”. Om kroppen och rummet i läsglada elevers läspraktiker. Bortom horisonten: Läsning som kroppslig in- och utlevelse • Elever i mellanstadiet • Intervjuer med läsglada barn • Tio elever intervjuades • Läsmiljö • Varför läser du? • Hur känns det när du läser?
 • 9. Läsmiljön • Viktigt att sitta bekvämt • Säng/fåtölj ”För att jag tycker att det är skönt men jag gillar liksom inte att ligga ner och läsa. Jag tycker att det är skönare att sitta upp men det är liksom mysigare än att sitta på en stol.” – Emma ”Jag brukar sitta i min säng eller i soffan. Helst ska det vara tyst men det gör inget om det är lite ljud. Det är mycket bekvämare och då kan jag koncentrera mig mer.” – Miriam ”Mest skulle jag gilla att ligga i sängen, med en kudde så här och…bara ligga och läsa.” – Johan
 • 10. Tre centrala begrepp • Stämning • Rumslighet • Kroppslighet
 • 11. Varför läser du? Vad är det som sker under läsningen? ”När man läser så glömmer man typ allt annat, då blir man lugn.” - Moa ”Jag lever mig in så att det känns som att jag är tjejen i boken. Så att det liksom är mig det handlar om, så att jag är i hennes ställe.” – Therese
 • 12. Läsupplevelsernas effekter ”Böckerna liksom ger…de ger liksom som att man blir…eller får känslor och det påverkar mig.” – Therese ”Jag tror att jag förändras lite som person…så här kanske jag bör vara eller säga.” – Therese
 • 13. Bildningsprocess • Upplevelsens och erfarenhetens väg • Den indirekta erfarenheten • Litteraturläsning som dialog mellan en själv och omvärlden • Tolkande och reflekterande läsning
 • 14. • Barns läsupplevelser kan betraktas som en möjlig väg till en påbörjad bildningsprocess och denna läsning har en kroppslig dimension • Vikten av att beakta litteraturläsningens kroppsliga aspekter
 • 15. Referenser Fatheddine, D. (2018). Den kroppsliga läsningen. Bildningsperspektiv på litteraturundervisning. Karlstad: Karlstad University Studies. Gadamer, H.G. (1997). Sanning och metod i urval. Göteborg: Daidalos. Gustavsson, B. (2017). Bildningens dynamik. Framväxt, dimensioner, mening. Göteborg: Bokförlaget Korpen. Medierådet. (2017). Småungar och medier 2017. https://statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/smaungarmedier2017.2343.html Nussbaum, M. (1997). Cultivating humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, Massachussets & London: Harvard University Press. Persson, M. (2015). ”Att läsa runt omkring texten. Om läspraktikernas mångfald, kritisk paranoia och litteraturdidaktiska glapp”. I : M Jönsson & A. Öhman. (Red.). Litteratur och läsning: Litteraturdidaktikens nya möjligheter. Lund: Studentlitteratur.