SlideShare a Scribd company logo
LEHENALDIA

IZAN

Ni----------------Nintzen

Zu----------------Zinen

Hura/Bera……..Zen

Gu----------------Ginen

Zuek ------------ZineTEn

Haiek ----------Ziren

UKAN

NIK-------------NueN                 NIK_-----------------NitueN

Zuk------------ZenueN                 Zuk -----------------ZenitueN

Hark/Berak ZueN                    Hark/Berak-------ZitueN

Guk-----------GenueN                 Guk----------------GenitueN

Zuek ---------ZenuteN                 Zuek --------------ZenituzteN

Haiek -------ZuteN                  Haiek -------------ZituzteN
ADITZAK: Egin – Landu – kokatu – lortu – Ekarri – Sortu – Agertu -Katedrala asko egin ziren

Katedral asko hirietan kokatu ziren.
ADITZ TRINKOAK - ORAINALDIA
NOR motakoak
          IZAN      EGON      JOAN   ETORRI   IBILI
   Ni       Naiz      Nago      Noa   Nator    Nabil

   Zu       Zara     Zaude     Zoaz   Zatoz   Zabiltza

   Hura      Da       Dago      Doa   Dator    Dabil

   Gu      Gara      Gaude     Goaz   Gatoz   Gabiltza

   Zuek     Zarete     Zaudete    Zoazte   Zatozte  Zabiltzate

   Haiek     Dira     Daude     Doaz   Datoz   Dabiltza
1.- Zuek noiz_______________ oporretan (joan) ¿

2.-Zein ordutan _______________________trena(etorri) ¿

3.- Orain ni etxera ________________ (joan)

4.- Non ____________________ nire apunteak (Egon)?

5.-Nondik ____________________ zu (ibili)?

6.- Ni gaur kaletik ________________(ibili)?

7.- Zein bidetatik ________________(etorri) zure lagunak?

8.- Ni orain oso triste _______________(Egon)

9.- Gu ez _________________ados (Egon)

10.- Nora _________________(joan) zuek hain berandu?
NOR - NORK motakoak
         UKAN    EDUKI    EKARRI    ERAMAN     JAKIN
  Nik      Dut   Daukat    Dakart    Daramat    Dakit

  Zuk     Duzu   Daukazu   Dakarzu   Daramazu    Dakizu

  Hark     Du    Dauka    Dakar    Darama     Daki

   Guk     Dugu   Daukagu   Dakargu   Daramagu    Dakigu

  Zuek    Duzue   Daukazue   Dakarzue   Daramazue   Dakizue

  Haiek    Dute   Daukate   Dakarte    Daramate   Dakite
        UKAN    EDUKI    EKARRI    ERAMAN     JAKIN
  Nik     Ditut   Dauzkat   Dakartzat   Daramatzat   Dakizkit

  Zuk     Dituzu  Dauzkazu  Dakartzazu  Daramatzazu  Dakizkizu

  Hark     Ditu   Dauzka   Dakartza   Daramatza   Dakizki

   Guk    Ditugu  Dauzkagu  Dakartzagu  Daramatzagu  Dakizkigu

  Zuek    Dituzue  Dauzkazue  Dakartzazue  Daramatzazue  Dakizkizue

  Haiek    Dituzte  Dauzkate  Dakartzate  Daramatzate  Dakizkite
ADITZ TRINKOAK - LEHENALDIA


NOR motakoak
           IZAN      EGON       JOAN    ETORRI    IBILI
   Ni      Nintzen     Nengoen     Nindoan   Nentorren  Nenbilen

   Zu      Zinen      Zeunden     Zindoazen  Zentozen  Zenbiltzan

   Hura      Zen       Zegoen      Zihoan   Zetorren   Zebilen

   Gu      Ginen      Geunden     Gindoazen  Gentozen  Genbiltzan

   Zuek     Zineten     Zeundeten    Zindoazten  Zentozten  Zenbiltzaten

   Haiek     Ziren     Zeuden      Zihoazen   Zetozen   Zebiltzan
1.- Zuek noiz_______________ oporretan (joan) ¿

2.-Zein ordutan _______________________trena(etorri) ¿

3.- ATZO ni etxera ________________ (joan)

4.- Non ____________________ nire apunteak (Egon)?

5.-Nondik ____________________ zu (ibili)?

6.- Ni ATZO kaletik ________________(ibili)?

7.- Zein bidetatik ________________(etorri) zure lagunak?

8.- Ni Atzo oso triste _______________(Egon)

9.- Gu ez _________________ados (Egon)

10.- Nora _________________(joan) zuek hain berandu?
NOR - NORK motakoak
         UKAN     EDUKI     EKARRI     ERAMAN      JAKIN
  Nik     Nuen    Neukan     Nekarren    Neraman     Nekien

  Zuk     Zenuen    Zeneukan   Zenekarren   Zeneraman    Zenekien

  Hark     Zuen     Zeukan    Zekarren    Zeraman     Zekien

   Guk    Genuen   Geneukan    Genekarren   Generaman    Genekien

  Zuek    Zenuten   Zeneukaten   Zenekarten   Zeneramaten   Zenekiten

  Haiek    Zuten    Zeukaten    Zekarten    Zeramaten    Zekiten
        UKAN     EDUKI     EKARRI     ERAMAN      JAKIN
  Nik     Nituen   Neuzkan    Nekartzan    Neramatzan    Nekizkien

  Zuk    Zenituen  Zeneuzkan   Zenekartzan   Zeneramatzan   Zenekizkien

  Hark    Zituen   Zeuzkan    Zekartzan   Zeramatzan    Zekizkien

   Guk    Genituen  Geneuzkan   Genekartzan   Generamatzan   Genekizkien

  Zuek   Zenituzten  Zeneuzkaten  Zenekartzaten  Zeneramatzaten  Zenekizkiten

  Haiek   Zituzten   Zeuzkaten   Zekartzaten   Zeramatzaten   Zekizkiten
ADTZ LAGUNTZAILEA eta TRINKOAK (NOR)

1.- Agirre jauna adiskideekin joan …………../…………….. geltokira.

2.- Okindegia geltoki ondoan __________________

3.- Agirre anderea egunero Bilbora joaten da

4.- Euskal Herrian kotxeak arin _________________

5.- Agirre anderea azokara joan ___________________

6.- Umeak hondarretan jolasten ari ____________________

7.- Julen eskolara oinez joaten ___________________-

8.- Gu hemen giro ona ______________________

9.- Orain eguraldia ederra _________________________

10.- Agirre jauna atzo geltokira bakarrik joan ___________________-

11.- Ni atzo etxean egon____________________ egun osoan

12.- Zuek atzo kalera joan ___________

13.- Zu atzo etxean egon ______________________

14. Agirre jauna egunero joaten da geltokira____________________-

15.- Txakurra mahai azpian ____________________

16.- Bihar batzarrean jende asko egongo _________________

17.- Gernikan _____________ Gernikako arbola.

18.- Gaur goizean liburua mahai gainean _____________________. Non dago orain?ERANTZUN GALDERA HAUEI:

1.- Joaten da. Noiz?

2.- Joango da. Noiz?

3.- Joan zen . Noiz?

4.- egon da . N0iz?

5.- egongo da. Noiz?

7.- Doa. Noiz?
8.- Dago. Noiz?

EGIN ALDAKETAK

1.- Zuek orain trenez zatozte.

Eta atzo?                  Eta iaz?

Eta lehen?                  Eta bihar2.- Ni egunero ibiltzen naiz bizikletan.

Eta oraintxe bertan?             Atzo?

Eta lehen?                  Egunero?

Eta iaz?                   Eta bihar

Egin ahalik eta esaldi gehien elementu hauek erabiliz:


Ni            Gau goizean              Etxean

Zu            Bihar             IBILI

Haiek           Egunero                Menditik

Zuek           Lehen

Gu            Oraintxe               Kaletik
                             JOAN
Mikel

                                Aulkian                                Bide honetatik
                      EGON
                                Merkatuan

                                Kalera

                                Jatetxera
                      ETORRI
                                Zinemara
ZER EGIN ZENUEN ATZO?
1.- Ni atzo ohetik altxatu nintzen, ni gero bainatu nintzen, ondoren sikatu nintzen eta gero jantzi
nintzen.2.-Zu _________________________________________________________________3.- Hura ______________________________________________________________4.- Gu atzo________________________________________________________5.- Zuek atzo_______________________________________________________6.- Haiek atzo ________________________________________________________
Zer afaldu zenuen atzo?1.-Azo         eta       ________________________

Atzo almejak eta patata frijituak bazkaldu nituen.
2.- ATZO       eta       eta           bazkaldu nituen.
3.- Nik ATZO        ,         eta
4.- ATZO    eta         bat afaldu nuen.

 _____________________________________________________________________
5.- ATZO ZUK          ,   eta     bat ....

_______________________________________________________________________
JANTZI
      ESNATU

             JAIKI        GOSALDU
      GARBITU          JOAN

             ATERA        BAZKALDU
       EDAN
                   ETORRI
                        AFALDU
            MARRAZTU

ADITZAK
//
ekintzak
            BARRE EGIN
                        LO EGIN
                   BAINATU
      NEGAR EGIN
(orraztu)  (entzun)    (lisatu)    (agurtu)   (irakurri)
(piztu)   (eskua eman)  (esnatu)    (gosaldu)   (itzali)
(eman )   (sartu )    ( usaindu)   (irten)    (euria egin)
(etorri )  (idatzi )   (musu eman)  (min hartu)  (hegan egin )
(abestu)  ( afaldu )          (gorde)    (eseki)
              (txalo egin)
Bainatu
(ikusi)             (astindu)       Irten
                       atea jo
                            Edan
                 Bazkaldu  Dutxatu        Eseri/ Jarri
Barre egin
                                         Ibili
       Etorri       Garbitu   Garbitu  Hitz egin
           IRAKURRI
                       JANTZI        KORRIKA EGIN
                 JAIKI         JOAN
LANDATU
                       LO EGIN  MARRAZTU
                                  txiza egin
                 LAN EGIN
1.-Ni gaur gozean(   )_______ __________; eta zuek _________ ____________, eta haiek
atzo__________ ___________.
2,. Zuek lehen (        )_______   ________ etxetik . Eta Mikel ? ___________________

eta zure gurasoak_______________________________?
3.- Haiek atzo zapia (       __________ __________ leihotik. Eta guk ____________

_________; eta zuk ________ ___________.
4.- Gu orain menditik (       ) ___________________. Eta hura ___________________

eta gure lagunak_______________, eta ni__________________.
5.- Gu orain liburu bat (    ) ______________ ari gara, eta zuek _________ ________
___________, eta haiek ___________ _________ _________.
6.- Ni orain aulki gainean (  ) __________ ___________ ; eta haiek _________ ________,
eta Zu __________ _________ eta Miren __________ ____________.
7.- Nik lehen eskutitz bat (      ) __________ ___________ eta guk _________
___________ ; eta Haiek ___________ ___________.
8.- Zure lagunak Bilbotik lehen (     ) ___________ _____________; eta Zu __________

-___________, eta Mikel ___________    _____________.

More Related Content

What's hot

Ega ohiko akatsak
Ega ohiko akatsakEga ohiko akatsak
Ega ohiko akatsak
E-idazkaritza
 
Izen arruntak eta bereziak txartela
Izen arruntak eta bereziak txartelaIzen arruntak eta bereziak txartela
Izen arruntak eta bereziak txartela
idoialariz
 
Antonimoak
AntonimoakAntonimoak
Antonimoak
MargaGutierrez
 
Ezezko esaldiak ariketak
Ezezko esaldiak ariketakEzezko esaldiak ariketak
Ezezko esaldiak ariketak
idoialariz
 
Leku deskribapena
Leku deskribapenaLeku deskribapena
Leku deskribapena
idoialariz
 
Nora norengana
Nora norenganaNora norengana
Nora norenganaidoialariz
 
Perpaus elkartuak
Perpaus elkartuakPerpaus elkartuak
Perpaus elkartuak
jansotegi
 
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatuGrafomotrizitatea esaldiak kopiatu
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu
idoialariz
 
Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13MargaGutierrez
 
Errezeta txantiloia
Errezeta txantiloiaErrezeta txantiloia
Errezeta txantiloia
idoialariz
 
Irakurketa lantzeko fitxak
Irakurketa lantzeko fitxakIrakurketa lantzeko fitxak
Irakurketa lantzeko fitxak
BioGeo4
 
Irakurgai motzak
Irakurgai motzakIrakurgai motzak
Irakurgai motzak
MargaGutierrez
 
Fitxak irudia hitza larria
Fitxak irudia hitza larriaFitxak irudia hitza larria
Fitxak irudia hitza larria
idoialariz
 
Irakurketa SILABIKOA- KUBOAK- letra LARRIA
Irakurketa SILABIKOA- KUBOAK- letra LARRIAIrakurketa SILABIKOA- KUBOAK- letra LARRIA
Irakurketa SILABIKOA- KUBOAK- letra LARRIA
idoialariz
 
Agintera euskal aditz laguntzailea
Agintera  euskal aditz laguntzaileaAgintera  euskal aditz laguntzailea
Agintera euskal aditz laguntzaileaM M
 
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LHidoialariz
 
Buruketak lehen biderketak
Buruketak lehen biderketak Buruketak lehen biderketak
Buruketak lehen biderketak
idoialariz
 
izenondoak txartela
izenondoak txartela izenondoak txartela
izenondoak txartela
idoialariz
 
LURRA 2 maila ikaSMina
LURRA  2 maila  ikaSMinaLURRA  2 maila  ikaSMina
LURRA 2 maila ikaSMina
idoialariz
 

What's hot (20)

Ega ohiko akatsak
Ega ohiko akatsakEga ohiko akatsak
Ega ohiko akatsak
 
Leku denborazko kasuak
Leku denborazko kasuakLeku denborazko kasuak
Leku denborazko kasuak
 
Izen arruntak eta bereziak txartela
Izen arruntak eta bereziak txartelaIzen arruntak eta bereziak txartela
Izen arruntak eta bereziak txartela
 
Antonimoak
AntonimoakAntonimoak
Antonimoak
 
Ezezko esaldiak ariketak
Ezezko esaldiak ariketakEzezko esaldiak ariketak
Ezezko esaldiak ariketak
 
Leku deskribapena
Leku deskribapenaLeku deskribapena
Leku deskribapena
 
Nora norengana
Nora norenganaNora norengana
Nora norengana
 
Perpaus elkartuak
Perpaus elkartuakPerpaus elkartuak
Perpaus elkartuak
 
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatuGrafomotrizitatea esaldiak kopiatu
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu
 
Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13
 
Errezeta txantiloia
Errezeta txantiloiaErrezeta txantiloia
Errezeta txantiloia
 
Irakurketa lantzeko fitxak
Irakurketa lantzeko fitxakIrakurketa lantzeko fitxak
Irakurketa lantzeko fitxak
 
Irakurgai motzak
Irakurgai motzakIrakurgai motzak
Irakurgai motzak
 
Fitxak irudia hitza larria
Fitxak irudia hitza larriaFitxak irudia hitza larria
Fitxak irudia hitza larria
 
Irakurketa SILABIKOA- KUBOAK- letra LARRIA
Irakurketa SILABIKOA- KUBOAK- letra LARRIAIrakurketa SILABIKOA- KUBOAK- letra LARRIA
Irakurketa SILABIKOA- KUBOAK- letra LARRIA
 
Agintera euskal aditz laguntzailea
Agintera  euskal aditz laguntzaileaAgintera  euskal aditz laguntzailea
Agintera euskal aditz laguntzailea
 
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH
 
Buruketak lehen biderketak
Buruketak lehen biderketak Buruketak lehen biderketak
Buruketak lehen biderketak
 
izenondoak txartela
izenondoak txartela izenondoak txartela
izenondoak txartela
 
LURRA 2 maila ikaSMina
LURRA  2 maila  ikaSMinaLURRA  2 maila  ikaSMina
LURRA 2 maila ikaSMina
 

More from aingura

IRAKURKETA AKTIBOA 1.DBHrako ULERMEN GALDERAK IKASLEEK Prestatua
IRAKURKETA AKTIBOA 1.DBHrako ULERMEN GALDERAK IKASLEEK PrestatuaIRAKURKETA AKTIBOA 1.DBHrako ULERMEN GALDERAK IKASLEEK Prestatua
IRAKURKETA AKTIBOA 1.DBHrako ULERMEN GALDERAK IKASLEEK Prestatua
aingura
 
Ahozko ipuinak 2
Ahozko ipuinak 2Ahozko ipuinak 2
Ahozko ipuinak 2
aingura
 
Ahozko ipuinak (patricia 1 e) (1)
Ahozko ipuinak (patricia 1 e) (1)Ahozko ipuinak (patricia 1 e) (1)
Ahozko ipuinak (patricia 1 e) (1)
aingura
 
Harresi handirantz (andoni eta Ander ) 1.DBH
Harresi handirantz (andoni eta Ander ) 1.DBHHarresi handirantz (andoni eta Ander ) 1.DBH
Harresi handirantz (andoni eta Ander ) 1.DBH
aingura
 
Harresi handirantz bidane, maialen, izaskun
Harresi handirantz bidane, maialen, izaskun Harresi handirantz bidane, maialen, izaskun
Harresi handirantz bidane, maialen, izaskun
aingura
 
Harresi handirantz JON ARRESE power pointa jokin,igor mikel
Harresi handirantz JON ARRESE power pointa jokin,igor mikel Harresi handirantz JON ARRESE power pointa jokin,igor mikel
Harresi handirantz JON ARRESE power pointa jokin,igor mikel
aingura
 
Imanol t. nafar lapurtera
Imanol t. nafar lapurteraImanol t. nafar lapurtera
Imanol t. nafar lapurtera
aingura
 
NAFAR-LAPURTERA Gorka eta Akier
NAFAR-LAPURTERA Gorka eta AkierNAFAR-LAPURTERA Gorka eta Akier
NAFAR-LAPURTERA Gorka eta Akier
aingura
 
Ana juanixe andrea,june, maialen
Ana juanixe andrea,june, maialenAna juanixe andrea,june, maialen
Ana juanixe andrea,june, maialen
aingura
 
NAFAR-LAPURTERA Euskalkia Amaia m.
NAFAR-LAPURTERA Euskalkia Amaia m.NAFAR-LAPURTERA Euskalkia Amaia m.
NAFAR-LAPURTERA Euskalkia Amaia m.aingura
 
NAFAR-LAPURTARRA Euskalkia
NAFAR-LAPURTARRA  EuskalkiaNAFAR-LAPURTARRA  Euskalkia
NAFAR-LAPURTARRA Euskalkia
aingura
 
Power pointa marisabel eta aitor[1]
Power pointa marisabel eta aitor[1]Power pointa marisabel eta aitor[1]
Power pointa marisabel eta aitor[1]
aingura
 
NAFAR-LAPURTAARRA (nora eta jone)
NAFAR-LAPURTAARRA (nora eta jone)NAFAR-LAPURTAARRA (nora eta jone)
NAFAR-LAPURTAARRA (nora eta jone)
aingura
 
Zuberotarra (Euskalkia) oana gizane dani
Zuberotarra (Euskalkia) oana gizane daniZuberotarra (Euskalkia) oana gizane dani
Zuberotarra (Euskalkia) oana gizane dani
aingura
 
NAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikel
NAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikelNAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikel
NAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikel
aingura
 
Zuberera edurne naiara
Zuberera edurne naiaraZuberera edurne naiara
Zuberera edurne naiaraaingura
 
Nafar lapurtera ainhoa r, aitziber b
Nafar lapurtera ainhoa r, aitziber bNafar lapurtera ainhoa r, aitziber b
Nafar lapurtera ainhoa r, aitziber baingura
 
Zuberera beñat
Zuberera beñatZuberera beñat
Zuberera beñataingura
 
Zuberera. ainhoa garitagoitia
Zuberera. ainhoa garitagoitiaZuberera. ainhoa garitagoitia
Zuberera. ainhoa garitagoitiaaingura
 
Zuberera nahia, macarena
Zuberera nahia, macarena Zuberera nahia, macarena
Zuberera nahia, macarena aingura
 

More from aingura (20)

IRAKURKETA AKTIBOA 1.DBHrako ULERMEN GALDERAK IKASLEEK Prestatua
IRAKURKETA AKTIBOA 1.DBHrako ULERMEN GALDERAK IKASLEEK PrestatuaIRAKURKETA AKTIBOA 1.DBHrako ULERMEN GALDERAK IKASLEEK Prestatua
IRAKURKETA AKTIBOA 1.DBHrako ULERMEN GALDERAK IKASLEEK Prestatua
 
Ahozko ipuinak 2
Ahozko ipuinak 2Ahozko ipuinak 2
Ahozko ipuinak 2
 
Ahozko ipuinak (patricia 1 e) (1)
Ahozko ipuinak (patricia 1 e) (1)Ahozko ipuinak (patricia 1 e) (1)
Ahozko ipuinak (patricia 1 e) (1)
 
Harresi handirantz (andoni eta Ander ) 1.DBH
Harresi handirantz (andoni eta Ander ) 1.DBHHarresi handirantz (andoni eta Ander ) 1.DBH
Harresi handirantz (andoni eta Ander ) 1.DBH
 
Harresi handirantz bidane, maialen, izaskun
Harresi handirantz bidane, maialen, izaskun Harresi handirantz bidane, maialen, izaskun
Harresi handirantz bidane, maialen, izaskun
 
Harresi handirantz JON ARRESE power pointa jokin,igor mikel
Harresi handirantz JON ARRESE power pointa jokin,igor mikel Harresi handirantz JON ARRESE power pointa jokin,igor mikel
Harresi handirantz JON ARRESE power pointa jokin,igor mikel
 
Imanol t. nafar lapurtera
Imanol t. nafar lapurteraImanol t. nafar lapurtera
Imanol t. nafar lapurtera
 
NAFAR-LAPURTERA Gorka eta Akier
NAFAR-LAPURTERA Gorka eta AkierNAFAR-LAPURTERA Gorka eta Akier
NAFAR-LAPURTERA Gorka eta Akier
 
Ana juanixe andrea,june, maialen
Ana juanixe andrea,june, maialenAna juanixe andrea,june, maialen
Ana juanixe andrea,june, maialen
 
NAFAR-LAPURTERA Euskalkia Amaia m.
NAFAR-LAPURTERA Euskalkia Amaia m.NAFAR-LAPURTERA Euskalkia Amaia m.
NAFAR-LAPURTERA Euskalkia Amaia m.
 
NAFAR-LAPURTARRA Euskalkia
NAFAR-LAPURTARRA  EuskalkiaNAFAR-LAPURTARRA  Euskalkia
NAFAR-LAPURTARRA Euskalkia
 
Power pointa marisabel eta aitor[1]
Power pointa marisabel eta aitor[1]Power pointa marisabel eta aitor[1]
Power pointa marisabel eta aitor[1]
 
NAFAR-LAPURTAARRA (nora eta jone)
NAFAR-LAPURTAARRA (nora eta jone)NAFAR-LAPURTAARRA (nora eta jone)
NAFAR-LAPURTAARRA (nora eta jone)
 
Zuberotarra (Euskalkia) oana gizane dani
Zuberotarra (Euskalkia) oana gizane daniZuberotarra (Euskalkia) oana gizane dani
Zuberotarra (Euskalkia) oana gizane dani
 
NAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikel
NAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikelNAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikel
NAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikel
 
Zuberera edurne naiara
Zuberera edurne naiaraZuberera edurne naiara
Zuberera edurne naiara
 
Nafar lapurtera ainhoa r, aitziber b
Nafar lapurtera ainhoa r, aitziber bNafar lapurtera ainhoa r, aitziber b
Nafar lapurtera ainhoa r, aitziber b
 
Zuberera beñat
Zuberera beñatZuberera beñat
Zuberera beñat
 
Zuberera. ainhoa garitagoitia
Zuberera. ainhoa garitagoitiaZuberera. ainhoa garitagoitia
Zuberera. ainhoa garitagoitia
 
Zuberera nahia, macarena
Zuberera nahia, macarena Zuberera nahia, macarena
Zuberera nahia, macarena
 

Lehenaldia aditza autoguardado

 • 1. LEHENALDIA IZAN Ni----------------Nintzen Zu----------------Zinen Hura/Bera……..Zen Gu----------------Ginen Zuek ------------ZineTEn Haiek ----------Ziren UKAN NIK-------------NueN NIK_-----------------NitueN Zuk------------ZenueN Zuk -----------------ZenitueN Hark/Berak ZueN Hark/Berak-------ZitueN Guk-----------GenueN Guk----------------GenitueN Zuek ---------ZenuteN Zuek --------------ZenituzteN Haiek -------ZuteN Haiek -------------ZituzteN ADITZAK: Egin – Landu – kokatu – lortu – Ekarri – Sortu – Agertu - Katedrala asko egin ziren Katedral asko hirietan kokatu ziren.
 • 2. ADITZ TRINKOAK - ORAINALDIA NOR motakoak IZAN EGON JOAN ETORRI IBILI Ni Naiz Nago Noa Nator Nabil Zu Zara Zaude Zoaz Zatoz Zabiltza Hura Da Dago Doa Dator Dabil Gu Gara Gaude Goaz Gatoz Gabiltza Zuek Zarete Zaudete Zoazte Zatozte Zabiltzate Haiek Dira Daude Doaz Datoz Dabiltza 1.- Zuek noiz_______________ oporretan (joan) ¿ 2.-Zein ordutan _______________________trena(etorri) ¿ 3.- Orain ni etxera ________________ (joan) 4.- Non ____________________ nire apunteak (Egon)? 5.-Nondik ____________________ zu (ibili)? 6.- Ni gaur kaletik ________________(ibili)? 7.- Zein bidetatik ________________(etorri) zure lagunak? 8.- Ni orain oso triste _______________(Egon) 9.- Gu ez _________________ados (Egon) 10.- Nora _________________(joan) zuek hain berandu?
 • 3. NOR - NORK motakoak UKAN EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN Nik Dut Daukat Dakart Daramat Dakit Zuk Duzu Daukazu Dakarzu Daramazu Dakizu Hark Du Dauka Dakar Darama Daki Guk Dugu Daukagu Dakargu Daramagu Dakigu Zuek Duzue Daukazue Dakarzue Daramazue Dakizue Haiek Dute Daukate Dakarte Daramate Dakite UKAN EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN Nik Ditut Dauzkat Dakartzat Daramatzat Dakizkit Zuk Dituzu Dauzkazu Dakartzazu Daramatzazu Dakizkizu Hark Ditu Dauzka Dakartza Daramatza Dakizki Guk Ditugu Dauzkagu Dakartzagu Daramatzagu Dakizkigu Zuek Dituzue Dauzkazue Dakartzazue Daramatzazue Dakizkizue Haiek Dituzte Dauzkate Dakartzate Daramatzate Dakizkite
 • 4. ADITZ TRINKOAK - LEHENALDIA NOR motakoak IZAN EGON JOAN ETORRI IBILI Ni Nintzen Nengoen Nindoan Nentorren Nenbilen Zu Zinen Zeunden Zindoazen Zentozen Zenbiltzan Hura Zen Zegoen Zihoan Zetorren Zebilen Gu Ginen Geunden Gindoazen Gentozen Genbiltzan Zuek Zineten Zeundeten Zindoazten Zentozten Zenbiltzaten Haiek Ziren Zeuden Zihoazen Zetozen Zebiltzan 1.- Zuek noiz_______________ oporretan (joan) ¿ 2.-Zein ordutan _______________________trena(etorri) ¿ 3.- ATZO ni etxera ________________ (joan) 4.- Non ____________________ nire apunteak (Egon)? 5.-Nondik ____________________ zu (ibili)? 6.- Ni ATZO kaletik ________________(ibili)? 7.- Zein bidetatik ________________(etorri) zure lagunak? 8.- Ni Atzo oso triste _______________(Egon) 9.- Gu ez _________________ados (Egon) 10.- Nora _________________(joan) zuek hain berandu?
 • 5. NOR - NORK motakoak UKAN EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN Nik Nuen Neukan Nekarren Neraman Nekien Zuk Zenuen Zeneukan Zenekarren Zeneraman Zenekien Hark Zuen Zeukan Zekarren Zeraman Zekien Guk Genuen Geneukan Genekarren Generaman Genekien Zuek Zenuten Zeneukaten Zenekarten Zeneramaten Zenekiten Haiek Zuten Zeukaten Zekarten Zeramaten Zekiten UKAN EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN Nik Nituen Neuzkan Nekartzan Neramatzan Nekizkien Zuk Zenituen Zeneuzkan Zenekartzan Zeneramatzan Zenekizkien Hark Zituen Zeuzkan Zekartzan Zeramatzan Zekizkien Guk Genituen Geneuzkan Genekartzan Generamatzan Genekizkien Zuek Zenituzten Zeneuzkaten Zenekartzaten Zeneramatzaten Zenekizkiten Haiek Zituzten Zeuzkaten Zekartzaten Zeramatzaten Zekizkiten
 • 6. ADTZ LAGUNTZAILEA eta TRINKOAK (NOR) 1.- Agirre jauna adiskideekin joan …………../…………….. geltokira. 2.- Okindegia geltoki ondoan __________________ 3.- Agirre anderea egunero Bilbora joaten da 4.- Euskal Herrian kotxeak arin _________________ 5.- Agirre anderea azokara joan ___________________ 6.- Umeak hondarretan jolasten ari ____________________ 7.- Julen eskolara oinez joaten ___________________- 8.- Gu hemen giro ona ______________________ 9.- Orain eguraldia ederra _________________________ 10.- Agirre jauna atzo geltokira bakarrik joan ___________________- 11.- Ni atzo etxean egon____________________ egun osoan 12.- Zuek atzo kalera joan ___________ 13.- Zu atzo etxean egon ______________________ 14. Agirre jauna egunero joaten da geltokira____________________- 15.- Txakurra mahai azpian ____________________ 16.- Bihar batzarrean jende asko egongo _________________ 17.- Gernikan _____________ Gernikako arbola. 18.- Gaur goizean liburua mahai gainean _____________________. Non dago orain? ERANTZUN GALDERA HAUEI: 1.- Joaten da. Noiz? 2.- Joango da. Noiz? 3.- Joan zen . Noiz? 4.- egon da . N0iz? 5.- egongo da. Noiz? 7.- Doa. Noiz?
 • 7. 8.- Dago. Noiz? EGIN ALDAKETAK 1.- Zuek orain trenez zatozte. Eta atzo? Eta iaz? Eta lehen? Eta bihar 2.- Ni egunero ibiltzen naiz bizikletan. Eta oraintxe bertan? Atzo? Eta lehen? Egunero? Eta iaz? Eta bihar Egin ahalik eta esaldi gehien elementu hauek erabiliz: Ni Gau goizean Etxean Zu Bihar IBILI Haiek Egunero Menditik Zuek Lehen Gu Oraintxe Kaletik JOAN Mikel Aulkian Bide honetatik EGON Merkatuan Kalera Jatetxera ETORRI Zinemara
 • 8. ZER EGIN ZENUEN ATZO? 1.- Ni atzo ohetik altxatu nintzen, ni gero bainatu nintzen, ondoren sikatu nintzen eta gero jantzi nintzen. 2.-Zu _________________________________________________________________ 3.- Hura ______________________________________________________________ 4.- Gu atzo________________________________________________________ 5.- Zuek atzo_______________________________________________________ 6.- Haiek atzo ________________________________________________________
 • 9. Zer afaldu zenuen atzo? 1.-Azo eta ________________________ Atzo almejak eta patata frijituak bazkaldu nituen. 2.- ATZO eta eta bazkaldu nituen. 3.- Nik ATZO , eta 4.- ATZO eta bat afaldu nuen. _____________________________________________________________________ 5.- ATZO ZUK , eta bat .... _______________________________________________________________________
 • 10. JANTZI ESNATU JAIKI GOSALDU GARBITU JOAN ATERA BAZKALDU EDAN ETORRI AFALDU MARRAZTU ADITZAK // ekintzak BARRE EGIN LO EGIN BAINATU NEGAR EGIN
 • 11. (orraztu) (entzun) (lisatu) (agurtu) (irakurri) (piztu) (eskua eman) (esnatu) (gosaldu) (itzali) (eman ) (sartu ) ( usaindu) (irten) (euria egin) (etorri ) (idatzi ) (musu eman) (min hartu) (hegan egin ) (abestu) ( afaldu ) (gorde) (eseki) (txalo egin)
 • 12. Bainatu (ikusi) (astindu) Irten atea jo Edan Bazkaldu Dutxatu Eseri/ Jarri Barre egin Ibili Etorri Garbitu Garbitu Hitz egin IRAKURRI JANTZI KORRIKA EGIN JAIKI JOAN LANDATU LO EGIN MARRAZTU txiza egin LAN EGIN
 • 13. 1.-Ni gaur gozean( )_______ __________; eta zuek _________ ____________, eta haiek atzo__________ ___________. 2,. Zuek lehen ( )_______ ________ etxetik . Eta Mikel ? ___________________ eta zure gurasoak_______________________________? 3.- Haiek atzo zapia ( __________ __________ leihotik. Eta guk ____________ _________; eta zuk ________ ___________. 4.- Gu orain menditik ( ) ___________________. Eta hura ___________________ eta gure lagunak_______________, eta ni__________________. 5.- Gu orain liburu bat ( ) ______________ ari gara, eta zuek _________ ________ ___________, eta haiek ___________ _________ _________. 6.- Ni orain aulki gainean ( ) __________ ___________ ; eta haiek _________ ________, eta Zu __________ _________ eta Miren __________ ____________. 7.- Nik lehen eskutitz bat ( ) __________ ___________ eta guk _________ ___________ ; eta Haiek ___________ ___________. 8.- Zure lagunak Bilbotik lehen ( ) ___________ _____________; eta Zu __________ -___________, eta Mikel ___________ _____________.