SlideShare a Scribd company logo
tekst: Mariska van der Meer / fotografie: Nico Dingemans                                  Health Cuisine                 reportage
Culinaire ontdekkingsreis met Nico Dingemans

Op zoek naar ‘Health
Cuisine’ op 12 wereldwijde
bestemmingen
                      Na het afronden van de hotelschool in    Terug naar de basis
                      Leeuwarden werkt Nico Dingemans (38)    Geheel passend bij het huidige tijds-
                      jarenlang als‘Food & Beverage Manager’   beeld besluit Nico er een boek over
    “Gezond eten is hot, je       in 4- en 5-sterren hotels in het buiten-  te maken met chefs die er om bekend
   leest er bijna dagelijks       land waar hij nauw samenwerkt met      staan gezond te koken. Health Cuisine
                      chef-koks: “Ik heb in Indonesië, Ameri-   is een culinair reisboek-in-de-maak over
        over in de media”
                      ka, België en Egypte gewoond. In de ho-   gezonde gastronomie: “Gezond eten is
                      tellerie verkondig je een luxe boodschap,  hot, je leest er bijna dagelijks over in
                      vooral wat eten en drinken betreft. Gas-  de media. Tegenstrijdige berichtgeving
                      ten moeten tevreden zijn en gerechten    overigens. Maar ‘deep down inside’ we-
                              moet er zo aantrekkelijk  ten we wel hoe het moet. We gaan terug
Gezond eten is hot. Maar wat is gezond? Nico Dinge- mogelijk uitzien. Maar       naar de basis: zoals koken met verse
                              langzamerhand werd ik   streekproducten waarbij je dat eet wat
mans, hospitality consultant, denkt dat we het mede     me steeds bewuster van   het seizoen te bieden heeft.” Samen met
                              de invloed van voed-    zijn food-fotograaf reist Nico de wereld
onder invloed van de ontwikkelingen van de moderne sel op de gezondheid.        af naar 12 bijzondere bestemmingen om
                              In mijn huidige functie  gezonde wereldkeukens te proeven, te
voedingsindustrie een beetje vergeten zijn. De tegen- als consultant plaats      beleven en te beschrijven. De eerste vier
                              ik managers bij hotels   bestemmingen zijn inmiddels bezocht:
strijdige berichten in de media maken het er ook niet en (wellness) resorts in     SHA Wellness Clinic in Spanje (mo-
                              het Midden Oosten en    derne macrobiotische keuken), Chiva-
gemakkelijker op. Door zijn werkervaring met hotels     Europa. Buitenlandse    Som Health Resort in Thailand (Thaise
                              zorginstellingen weten   Spa Cuisine), The Mira in Hong Kong
en ziekenhuizen in het buitenland komt Nico in contact me ook te vinden en zo     (moderne Kantonese keuken) en drie
                              heb ik hoteliers ge-    toprestaurants in Twente (met als thema
met verschillende wereldkeukens en opvattingen over plaatst in ziekenhuizen      ‘From Farm to Fork’).
                              in Qatar. Ik doe ook
gezonde gastronomie. Hij besluit er een boek over te ‘hospitality in health’      Sexy
                              consultancy in Azië    Overal krijgt Nico nieuwe inzichten over
maken en bezoekt 12 chef-koks op 12 wereldwijde       en het Midden Oosten.   kernwaarden van gezonde voeding:
                              Daar is dienstverlening  “Vaak zijn die inzichten cultureel be-
bestemmingen. Maar ook zijn geboortegrond Twente een gangbaar begrip in        paald. De ayurvedische keuken in India
                              de zorgwereld en uiter-  gaat er bijvoorbeeld vanuit dat iedere
wordt niet vergeten, volgens eigen zeggen ‘een warme aard is de keuken daar      tafelgast iets anders nodig heeft passend
                              ook op ingericht. Zo    bij de betreffende levensfase en licha-
                                                                       “De restaurants hebben een eigen
herontdekking van mijn eigen regio’.            kom je meer en meer in   melijke gesteldheid. Er is een gezegde
                      aanraking met verschillende filosofieën    dat stelt dat als een moeder vijf kinderen
                                                                       moestuin of werken nauw samen met
                      over voeding en de invloed daarvan op    heeft ze vijf verschillende maaltijden         boeren en tuinders in de buurt”
                      de gezondheid.”               moet bereiden. Ook mannen en 

46                                                                                        47
Health Cuisine                                                      reportage
   vrouwen zouden verschillende voeding     de poten in de modder in de weilanden te   aparte uitgave uit.” Biologische tuinderij        te onderzoeken. Ik hoop ook dat lezers    king geweest. Mijn ouders hebben jaren
   nodig hebben. De Kantonese gastronomie    staan met de chefs om te zien waar ons    De Witte Raaf en studenten van de Cas           er iets van opsteken. Ik heb dan wel in    Indonesisch restaurant Ramayana in
   in China is al drieduizend jaar oud en    eten vandaan komt: 80 stamboekkoeien     Spijkers Academie Twente staan er ook in.         hotels gewerkt en ik ben de zoon van     Enschede gehad. Laten we zeggen dat ik
   heeft invloeden van bijvoorbeeld ‘Tra-    op 26 hectaren, vrije uitloop, zuiver bio-  Het is mooi om te zien hoe jonge culi-          een chef, maar er valt nog zoveel te (her-)  het beste van verschillende werelden met
   ditional Chinese Medicine’ in zich. Zo is  logisch gevoerd en geen antibiotica. Dat   naire talenten ook bewuster worden van          ontdekken over gezonde gastronomie.      elkaar probeer te verbinden.” 
   bijvoorbeeld slowcooking een gezonde     geeft stressloos en gezond gemarmerd     gezonde gastronomie en dat meekrijgen           Ik denk dat het goed is om te laten zien
   bereidingswijze.” Het boek laat in ieder   vlees met intra-musculair vet en vol Ome-  in hun opleiding.                     dat er verschillende filosofieën zijn over   Voor meer informatie:
   geval zien dat gezond eten ook sexy     ga-3. De kernwaarden ‘Farm-to-Fork’, ‘low                               gezond eten. Maar ik wil vooral laten     www.health-cuisine.com
   kan zijn. Nico: “De chefs die we bezocht   food miles’ en ‘cradle-to-cradle’ vormen   Geen gezondheidsgoeroe                  zien dat gezond eten lekker is!” Of hij er
   hebben combineren gezond met lekker     de drie hoofdthema’s . De koks halen hun   Bestemmingen die Nico nog gaat              zelf ook naar leeft? Nico: “Ik ben geen
   en prachtige presentatie. Het heeft nog   producten zoveel mogelijk dicht bij huis:  bezoeken zijn onder andere Indonesië,           gezondheidsgoeroe, maar ik probeer er
   weinig te maken met bijvoorbeeld de door   “De restaurants hebben een eigen moes-    India, Italië, Jordanië, Polen en Oosten-         wel rekening mee te houden, ook met
   velen gevreesde macrobiotische keuken    tuin of werken nauw samen met boeren     rijk: “Eigenlijk combineer ik het nuttige         mijn kinderen. Ik ben als kind van de
   uit de jaren zestig en zeventig van de vo-  en tuinders in de buurt. De koks selecte-  met het aangename. Voor mijn werk als           dubbele oost opgegroeid in Twente en
   rige eeuw. Het is geweldig om te zien hoe  ren daar vaak zelf hun ingrediënten voor-  consultant reis ik al veel. Het is heel inspi-      op Java, dus ben al van jongsaf aan met
   tegenwoordig op een ambachtelijke wijze   dat ze de keuken in gaan. Het Twentse    rerend om al die verschillende inzichten         verschillende wereldkeukens in aanra-
   de mooiste gerechten op tafel worden     landschap kent een enorme biodiversiteit.
   getoverd.”                  In het algemeen zie je een ontwikkeling
   Dat Nederland ook een plek in het boek    dat we teruggaan naar de seizoensgroen-
   moest hebben stond vanaf het begin      ten, maar dan verpakt in een modern
   wel vast. Nico: “In eerste instantie zocht  jasje. Neem bijvoorbeeld de asperge. Het
   ik toprestaurants in het westen van het   is niet voor niets dat asperges er in het
   land. Totdat ik door Het Ondernemings-    voorjaar zijn. Ze hebben namelijk een zui-
   huis Twente werd getipt om het eens wat   verende werking en dat heeft je lichaam
   dichter bij huis te zoeken. En inderdaad,  in het bloeiseizoen na de winter hard no-
   wij leven hier al eeuwen dicht bij de na-  dig. Vandaar ook de sterk ruikende urine
   tuur en het boerenland. Mede dankzij de   na het nuttigen ervan. Tegenwoordig noe-
   Twentse Alliantie van Ambachtelijke Koks   men we dat detox want dat klikt beter. Het
   en Harry’s Farm in Wierden is het een    hele idee dat je bijvoorbeeld in de winter
   drieluik geworden met Landhuishotel De    aardbeien eet klopt eigenlijk niet. Ook de
   Bloemenbeek in De Lutte, restaurant Het   zogenaamde vergeten groenten, zoals
   Seminar in Zenderen en restaurant Dorset   schorseneren, pastinaak en postelein zie
   in Borne. We hebben een mooie primeur    je terugkomen. En het groeit allemaal hier
   van de eerste Black & Red Angus runde-    op Twentse bodem. Het Twentedeel van
   ren in Nederland. Het is prachtig om met   het boek komt overigens in december als
                                                                                                                “Eigenlijk combineer ik het nuttige
                                                                                                                         met het aangename”48                                                                                                                                   49

More Related Content

Similar to Twentelife artikel - Health Cuisine (Dutch)

Het Autisten Potje Kook Workshops
Het Autisten Potje Kook WorkshopsHet Autisten Potje Kook Workshops
Het Autisten Potje Kook Workshops
Lifelong Inspiration
 
De Daniel Plan: 40 Dagen naar een Gezonder Leven
De Daniel Plan: 40 Dagen naar een Gezonder Leven De Daniel Plan: 40 Dagen naar een Gezonder Leven
De Daniel Plan: 40 Dagen naar een Gezonder Leven
hilariousjail8680
 
Health Cuisine class in Dutch - by Nico Dingemans
Health Cuisine class in Dutch - by Nico DingemansHealth Cuisine class in Dutch - by Nico Dingemans
Health Cuisine class in Dutch - by Nico Dingemans
Hospitality in Health (HIH)
 
Wellness magazine detox
Wellness magazine detoxWellness magazine detox
Wellness magazine detox
Tekstbureau Link & co
 
Ikweetwatikeet Ondernemingsplan LinkedIn
Ikweetwatikeet Ondernemingsplan LinkedInIkweetwatikeet Ondernemingsplan LinkedIn
Ikweetwatikeet Ondernemingsplan LinkedIn
Esther Erwteman
 
Presentatie Cathy van Beek - Eten is Chefsache
Presentatie Cathy van Beek - Eten is ChefsachePresentatie Cathy van Beek - Eten is Chefsache
Presentatie Cathy van Beek - Eten is Chefsache
Kelly Adegeest
 
Eet je mooi in 28 dagen L beautyfood
Eet je mooi in 28 dagen L beautyfoodEet je mooi in 28 dagen L beautyfood
Eet je mooi in 28 dagen L beautyfood
Inge de Munnik
 
C*RE THE SYSTEM 2019 | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME
C*RE THE SYSTEM 2019 | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME C*RE THE SYSTEM 2019 | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME
C*RE THE SYSTEM 2019 | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME
Health Hub Utrecht
 

Similar to Twentelife artikel - Health Cuisine (Dutch) (10)

Het Autisten Potje Kook Workshops
Het Autisten Potje Kook WorkshopsHet Autisten Potje Kook Workshops
Het Autisten Potje Kook Workshops
 
De Daniel Plan: 40 Dagen naar een Gezonder Leven
De Daniel Plan: 40 Dagen naar een Gezonder Leven De Daniel Plan: 40 Dagen naar een Gezonder Leven
De Daniel Plan: 40 Dagen naar een Gezonder Leven
 
Health Cuisine class in Dutch - by Nico Dingemans
Health Cuisine class in Dutch - by Nico DingemansHealth Cuisine class in Dutch - by Nico Dingemans
Health Cuisine class in Dutch - by Nico Dingemans
 
Wellness magazine detox
Wellness magazine detoxWellness magazine detox
Wellness magazine detox
 
Ikweetwatikeet Ondernemingsplan LinkedIn
Ikweetwatikeet Ondernemingsplan LinkedInIkweetwatikeet Ondernemingsplan LinkedIn
Ikweetwatikeet Ondernemingsplan LinkedIn
 
Presentatie Cathy van Beek - Eten is Chefsache
Presentatie Cathy van Beek - Eten is ChefsachePresentatie Cathy van Beek - Eten is Chefsache
Presentatie Cathy van Beek - Eten is Chefsache
 
Reishi product brochure_nl
Reishi product brochure_nlReishi product brochure_nl
Reishi product brochure_nl
 
Eet je mooi in 28 dagen L beautyfood
Eet je mooi in 28 dagen L beautyfoodEet je mooi in 28 dagen L beautyfood
Eet je mooi in 28 dagen L beautyfood
 
C*RE THE SYSTEM 2019 | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME
C*RE THE SYSTEM 2019 | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME C*RE THE SYSTEM 2019 | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME
C*RE THE SYSTEM 2019 | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME
 
HM 3 2012 Grenzeloze Homeopathie
HM 3 2012 Grenzeloze HomeopathieHM 3 2012 Grenzeloze Homeopathie
HM 3 2012 Grenzeloze Homeopathie
 

Twentelife artikel - Health Cuisine (Dutch)

 • 1. tekst: Mariska van der Meer / fotografie: Nico Dingemans Health Cuisine reportage Culinaire ontdekkingsreis met Nico Dingemans Op zoek naar ‘Health Cuisine’ op 12 wereldwijde bestemmingen Na het afronden van de hotelschool in Terug naar de basis Leeuwarden werkt Nico Dingemans (38) Geheel passend bij het huidige tijds- jarenlang als‘Food & Beverage Manager’ beeld besluit Nico er een boek over “Gezond eten is hot, je in 4- en 5-sterren hotels in het buiten- te maken met chefs die er om bekend leest er bijna dagelijks land waar hij nauw samenwerkt met staan gezond te koken. Health Cuisine chef-koks: “Ik heb in Indonesië, Ameri- is een culinair reisboek-in-de-maak over over in de media” ka, België en Egypte gewoond. In de ho- gezonde gastronomie: “Gezond eten is tellerie verkondig je een luxe boodschap, hot, je leest er bijna dagelijks over in vooral wat eten en drinken betreft. Gas- de media. Tegenstrijdige berichtgeving ten moeten tevreden zijn en gerechten overigens. Maar ‘deep down inside’ we- moet er zo aantrekkelijk ten we wel hoe het moet. We gaan terug Gezond eten is hot. Maar wat is gezond? Nico Dinge- mogelijk uitzien. Maar naar de basis: zoals koken met verse langzamerhand werd ik streekproducten waarbij je dat eet wat mans, hospitality consultant, denkt dat we het mede me steeds bewuster van het seizoen te bieden heeft.” Samen met de invloed van voed- zijn food-fotograaf reist Nico de wereld onder invloed van de ontwikkelingen van de moderne sel op de gezondheid. af naar 12 bijzondere bestemmingen om In mijn huidige functie gezonde wereldkeukens te proeven, te voedingsindustrie een beetje vergeten zijn. De tegen- als consultant plaats beleven en te beschrijven. De eerste vier ik managers bij hotels bestemmingen zijn inmiddels bezocht: strijdige berichten in de media maken het er ook niet en (wellness) resorts in SHA Wellness Clinic in Spanje (mo- het Midden Oosten en derne macrobiotische keuken), Chiva- gemakkelijker op. Door zijn werkervaring met hotels Europa. Buitenlandse Som Health Resort in Thailand (Thaise zorginstellingen weten Spa Cuisine), The Mira in Hong Kong en ziekenhuizen in het buitenland komt Nico in contact me ook te vinden en zo (moderne Kantonese keuken) en drie heb ik hoteliers ge- toprestaurants in Twente (met als thema met verschillende wereldkeukens en opvattingen over plaatst in ziekenhuizen ‘From Farm to Fork’). in Qatar. Ik doe ook gezonde gastronomie. Hij besluit er een boek over te ‘hospitality in health’ Sexy consultancy in Azië Overal krijgt Nico nieuwe inzichten over maken en bezoekt 12 chef-koks op 12 wereldwijde en het Midden Oosten. kernwaarden van gezonde voeding: Daar is dienstverlening “Vaak zijn die inzichten cultureel be- bestemmingen. Maar ook zijn geboortegrond Twente een gangbaar begrip in paald. De ayurvedische keuken in India de zorgwereld en uiter- gaat er bijvoorbeeld vanuit dat iedere wordt niet vergeten, volgens eigen zeggen ‘een warme aard is de keuken daar tafelgast iets anders nodig heeft passend ook op ingericht. Zo bij de betreffende levensfase en licha- “De restaurants hebben een eigen herontdekking van mijn eigen regio’. kom je meer en meer in melijke gesteldheid. Er is een gezegde aanraking met verschillende filosofieën dat stelt dat als een moeder vijf kinderen moestuin of werken nauw samen met over voeding en de invloed daarvan op heeft ze vijf verschillende maaltijden boeren en tuinders in de buurt” de gezondheid.” moet bereiden. Ook mannen en  46 47
 • 2. Health Cuisine reportage vrouwen zouden verschillende voeding de poten in de modder in de weilanden te aparte uitgave uit.” Biologische tuinderij te onderzoeken. Ik hoop ook dat lezers king geweest. Mijn ouders hebben jaren nodig hebben. De Kantonese gastronomie staan met de chefs om te zien waar ons De Witte Raaf en studenten van de Cas er iets van opsteken. Ik heb dan wel in Indonesisch restaurant Ramayana in in China is al drieduizend jaar oud en eten vandaan komt: 80 stamboekkoeien Spijkers Academie Twente staan er ook in. hotels gewerkt en ik ben de zoon van Enschede gehad. Laten we zeggen dat ik heeft invloeden van bijvoorbeeld ‘Tra- op 26 hectaren, vrije uitloop, zuiver bio- Het is mooi om te zien hoe jonge culi- een chef, maar er valt nog zoveel te (her-) het beste van verschillende werelden met ditional Chinese Medicine’ in zich. Zo is logisch gevoerd en geen antibiotica. Dat naire talenten ook bewuster worden van ontdekken over gezonde gastronomie. elkaar probeer te verbinden.”  bijvoorbeeld slowcooking een gezonde geeft stressloos en gezond gemarmerd gezonde gastronomie en dat meekrijgen Ik denk dat het goed is om te laten zien bereidingswijze.” Het boek laat in ieder vlees met intra-musculair vet en vol Ome- in hun opleiding. dat er verschillende filosofieën zijn over Voor meer informatie: geval zien dat gezond eten ook sexy ga-3. De kernwaarden ‘Farm-to-Fork’, ‘low gezond eten. Maar ik wil vooral laten www.health-cuisine.com kan zijn. Nico: “De chefs die we bezocht food miles’ en ‘cradle-to-cradle’ vormen Geen gezondheidsgoeroe zien dat gezond eten lekker is!” Of hij er hebben combineren gezond met lekker de drie hoofdthema’s . De koks halen hun Bestemmingen die Nico nog gaat zelf ook naar leeft? Nico: “Ik ben geen en prachtige presentatie. Het heeft nog producten zoveel mogelijk dicht bij huis: bezoeken zijn onder andere Indonesië, gezondheidsgoeroe, maar ik probeer er weinig te maken met bijvoorbeeld de door “De restaurants hebben een eigen moes- India, Italië, Jordanië, Polen en Oosten- wel rekening mee te houden, ook met velen gevreesde macrobiotische keuken tuin of werken nauw samen met boeren rijk: “Eigenlijk combineer ik het nuttige mijn kinderen. Ik ben als kind van de uit de jaren zestig en zeventig van de vo- en tuinders in de buurt. De koks selecte- met het aangename. Voor mijn werk als dubbele oost opgegroeid in Twente en rige eeuw. Het is geweldig om te zien hoe ren daar vaak zelf hun ingrediënten voor- consultant reis ik al veel. Het is heel inspi- op Java, dus ben al van jongsaf aan met tegenwoordig op een ambachtelijke wijze dat ze de keuken in gaan. Het Twentse rerend om al die verschillende inzichten verschillende wereldkeukens in aanra- de mooiste gerechten op tafel worden landschap kent een enorme biodiversiteit. getoverd.” In het algemeen zie je een ontwikkeling Dat Nederland ook een plek in het boek dat we teruggaan naar de seizoensgroen- moest hebben stond vanaf het begin ten, maar dan verpakt in een modern wel vast. Nico: “In eerste instantie zocht jasje. Neem bijvoorbeeld de asperge. Het ik toprestaurants in het westen van het is niet voor niets dat asperges er in het land. Totdat ik door Het Ondernemings- voorjaar zijn. Ze hebben namelijk een zui- huis Twente werd getipt om het eens wat verende werking en dat heeft je lichaam dichter bij huis te zoeken. En inderdaad, in het bloeiseizoen na de winter hard no- wij leven hier al eeuwen dicht bij de na- dig. Vandaar ook de sterk ruikende urine tuur en het boerenland. Mede dankzij de na het nuttigen ervan. Tegenwoordig noe- Twentse Alliantie van Ambachtelijke Koks men we dat detox want dat klikt beter. Het en Harry’s Farm in Wierden is het een hele idee dat je bijvoorbeeld in de winter drieluik geworden met Landhuishotel De aardbeien eet klopt eigenlijk niet. Ook de Bloemenbeek in De Lutte, restaurant Het zogenaamde vergeten groenten, zoals Seminar in Zenderen en restaurant Dorset schorseneren, pastinaak en postelein zie in Borne. We hebben een mooie primeur je terugkomen. En het groeit allemaal hier van de eerste Black & Red Angus runde- op Twentse bodem. Het Twentedeel van ren in Nederland. Het is prachtig om met het boek komt overigens in december als “Eigenlijk combineer ik het nuttige met het aangename” 48 49