SlideShare a Scribd company logo
Peter GONDA
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Východiská a odkazy ekonómie
liberálnych ekonomických škôl
(grafická príloha prezentácie)
Vysoká škola manažmentu (Bratislava, 2. marec 2023)
2
„Umenie ekonómie [a ekonomického myslenia] spočíva v
skúmaní nielen bezprostredných, ale aj dlhodobých dôsledkov
daného činu alebo politiky [či politického opatrenia] a v
sledovaní týchto dôsledkov nielen na jednu skupinu, ale i na
všetky ostatné skupiny v spoločnosti. (Henry HAZLITT)
*
„Úlohou ekonómie [a ekonomického myslenia] je ukázať ľuďom,
ako málo vedia o tom, čo si myslia, že môžu [v spoločnosti]
zámerne vytvoriť, riadiť.“(Friedrich HAYEK)
*
„Nikto nemôže byť kvalitným ekonómom, ak je len ekonómom“
(Friedrich HAYEK)
3
„Ak sa máme múdro rozhodovať, tak musíme porozumieť
základným princípom Smitha, ktoré vysvetľujú, ako môže
vzniknúť systém a rozkvitať bez vládnych zásahov, ako môžeme
spolupracovať bez donucovania a pochopiť, prečo vládne
intervencie spôsobujú toľko škôd.“
(Milton a Rose FRIEDMAN
*
„Veľký stroj trhového poriadku by sa bez abstraktných pravidiel
garantujúcich stabilitu vlastníctva, jeho prenos dohodou a
dodržiavanie sľubov a zmlúv rozpadol na atómy.“
(Adam SMITH)
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 4
Východiská
Zdroj: autor
?
21. st.
Vybraní nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte
Platón Aristoteles
4. st. pred n. l.
15. st.
18. st.
20. st.
13.st. n. l.
19. st.
Tomáš Akvinský
Španielski scholastici
(Navarrus, Mercado,...)
Fyziokrati
(Quesnay, Turgot..)
Fil. prirodz. práva
(Locke,
Hume..)
Klasická ekon. škola
Smith
Ricardo
Say
Senior
J. S. Mill
...
Fr. harmonisti
(Bastiat, ..)
Rakúska škola
Menger
Böhm-Bawerk
Wieser
Mises
Hayek
Rothbard
Kirzner
J.H. Soto,
Boettke,..
Monetarizmus (Friedman,...)
Marginalisti
(Gossen,
Jevons,..)
Neoklasická šk.
(Marshall, ....)
Teória verejnej voľby
(J. M. Buchanan,..)
Neoinštitucionalisti
(North, Coase,..)
Merkantilisti
(Mun,...)
Mandeville, Cantillon
Keynesov. škola
(J. M. Keynes,..)
Neokeynes.
(Mankiw,..)
Teória racion. očakávaní
(Lucas, Barro,..)
Postkeynes.
(Kaldor,...)
Marx
5
Adam SMITH (1723 – 1790)
Spontánny poriadok = morálka slob. spoločnosti + slobodný trh
„nestranný pozorovateľ“ + vlastný záujem, „neviditeľná ruka“
+
Klasická ekonomická škola
6
Klasická ekonomická škola
David RICARDO
(1772 – 1823)
Jean B. SAY
(1767 – 1832)
John S. MILL
(1806 – 1872)
Zákon trhov
S D
(ST=DT)
Zákon komparatívnych výhod Teória recipročného dopytu
7
Ekonomickí liberálni pokračovatelia
F. A. von Hayek (1899-1992) Milton Friedman (1912 - 2006)
Adam Smith (1723 – 1790)
J. M. Buchanan (1919 - 2013
Frédéric Bastiat (1801 – 1850)
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 8
Východiská ekonomického myslenia
Aristoteles (384 –322 pred n.l.)
D. Hume (1711 – 1776)
[R. Cantillon (1680 – 1734)] F. Quesnay (1694 – 1774)
[Navarrus (1492 -1586)] [B. Mandeville (1670 – 1733)]
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 9
Zdroj: autor
Filozofické dedičstvo
Rovnováha trhu a etických noriem
ETICKÉ
NORMY
= osobná zodpovedn.
= rešpekt k vlastníctvu
a životu iných
= dodržiavanie dohôd, a
„zlaté pravidlo“
= spolupatričnosť
T R H
= osobná sloboda
= neobmedz. konkurencia
a slobod. tvorba cien
= neregulov. ekon. aktivity
= maximaliz. vlastného
úžitku
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 10
Dosahy v praxi - ekonomická sloboda
.
18. stor 19. stor 2020*
Spojené štáty americké
Anglicko / Spojené
kráľovstvo
* Podľa výsledkov „2020 Index of Economic Freedom“, zverejnených Heritage Foundation
(http://www.heritage.org/index/ranking)
1. Singapur
2. Hongkong
3. N. Zéland
4. Austrália
5. Švajčiarsko
6. Írsko
7. Spojené
kráľovstvo
11
Dosahy v praxi – ekon. sloboda a bohatstvo
.
Zdroj: Ginn (2022)
12
Dosahy v praxi – rast bohatstva
HDP na 1 obyvateľa sveta
Zdroj: Wilson (2017) podľa Maddison Projeect Database
13
Dosahy v praxi – rast bohatstva
HDP na 1 obyvateľa a populácia sveta
Zdroj: Slaus, Jacobs (2011)
14
Dosahy v praxi – pokles chudoby
15
Dosahy v praxi – pokles chudoby

More Related Content

Similar to Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl

Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťPeter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/ Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/ Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 

Similar to Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl (20)

Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
 
Peter Gonda: Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť
Peter Gonda: Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosťPeter Gonda: Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť
Peter Gonda: Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť
 
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
 
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťPeter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/ Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
 
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/ Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
 
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5. seminár/
 
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre s...
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
 

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a SlovenskaOdkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really worksCharlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Daniel Klein: Adam Smith 300
Daniel Klein: Adam Smith 300Daniel Klein: Adam Smith 300
Na obranu slobodného trhu
Na obranu slobodného trhuNa obranu slobodného trhu
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive InnovationPeter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnostiPeter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Búrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializmeBúrame mýty o socializme
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosťPeter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never diesKristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (20)

Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a SlovenskaOdkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
 
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really worksCharlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
 
Daniel Klein: Adam Smith 300
Daniel Klein: Adam Smith 300Daniel Klein: Adam Smith 300
Daniel Klein: Adam Smith 300
 
Na obranu slobodného trhu
Na obranu slobodného trhuNa obranu slobodného trhu
Na obranu slobodného trhu
 
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and Liberty
 
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive InnovationPeter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
 
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnostiPeter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
 
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
 
Búrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializmeBúrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializme
 
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosťPeter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
 
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never diesKristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
 

Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl

 • 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl (grafická príloha prezentácie) Vysoká škola manažmentu (Bratislava, 2. marec 2023)
 • 2. 2 „Umenie ekonómie [a ekonomického myslenia] spočíva v skúmaní nielen bezprostredných, ale aj dlhodobých dôsledkov daného činu alebo politiky [či politického opatrenia] a v sledovaní týchto dôsledkov nielen na jednu skupinu, ale i na všetky ostatné skupiny v spoločnosti. (Henry HAZLITT) * „Úlohou ekonómie [a ekonomického myslenia] je ukázať ľuďom, ako málo vedia o tom, čo si myslia, že môžu [v spoločnosti] zámerne vytvoriť, riadiť.“(Friedrich HAYEK) * „Nikto nemôže byť kvalitným ekonómom, ak je len ekonómom“ (Friedrich HAYEK)
 • 3. 3 „Ak sa máme múdro rozhodovať, tak musíme porozumieť základným princípom Smitha, ktoré vysvetľujú, ako môže vzniknúť systém a rozkvitať bez vládnych zásahov, ako môžeme spolupracovať bez donucovania a pochopiť, prečo vládne intervencie spôsobujú toľko škôd.“ (Milton a Rose FRIEDMAN * „Veľký stroj trhového poriadku by sa bez abstraktných pravidiel garantujúcich stabilitu vlastníctva, jeho prenos dohodou a dodržiavanie sľubov a zmlúv rozpadol na atómy.“ (Adam SMITH)
 • 4. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 4 Východiská Zdroj: autor ? 21. st. Vybraní nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte Platón Aristoteles 4. st. pred n. l. 15. st. 18. st. 20. st. 13.st. n. l. 19. st. Tomáš Akvinský Španielski scholastici (Navarrus, Mercado,...) Fyziokrati (Quesnay, Turgot..) Fil. prirodz. práva (Locke, Hume..) Klasická ekon. škola Smith Ricardo Say Senior J. S. Mill ... Fr. harmonisti (Bastiat, ..) Rakúska škola Menger Böhm-Bawerk Wieser Mises Hayek Rothbard Kirzner J.H. Soto, Boettke,.. Monetarizmus (Friedman,...) Marginalisti (Gossen, Jevons,..) Neoklasická šk. (Marshall, ....) Teória verejnej voľby (J. M. Buchanan,..) Neoinštitucionalisti (North, Coase,..) Merkantilisti (Mun,...) Mandeville, Cantillon Keynesov. škola (J. M. Keynes,..) Neokeynes. (Mankiw,..) Teória racion. očakávaní (Lucas, Barro,..) Postkeynes. (Kaldor,...) Marx
 • 5. 5 Adam SMITH (1723 – 1790) Spontánny poriadok = morálka slob. spoločnosti + slobodný trh „nestranný pozorovateľ“ + vlastný záujem, „neviditeľná ruka“ + Klasická ekonomická škola
 • 6. 6 Klasická ekonomická škola David RICARDO (1772 – 1823) Jean B. SAY (1767 – 1832) John S. MILL (1806 – 1872) Zákon trhov S D (ST=DT) Zákon komparatívnych výhod Teória recipročného dopytu
 • 7. 7 Ekonomickí liberálni pokračovatelia F. A. von Hayek (1899-1992) Milton Friedman (1912 - 2006) Adam Smith (1723 – 1790) J. M. Buchanan (1919 - 2013 Frédéric Bastiat (1801 – 1850)
 • 8. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 8 Východiská ekonomického myslenia Aristoteles (384 –322 pred n.l.) D. Hume (1711 – 1776) [R. Cantillon (1680 – 1734)] F. Quesnay (1694 – 1774) [Navarrus (1492 -1586)] [B. Mandeville (1670 – 1733)]
 • 9. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 9 Zdroj: autor Filozofické dedičstvo Rovnováha trhu a etických noriem ETICKÉ NORMY = osobná zodpovedn. = rešpekt k vlastníctvu a životu iných = dodržiavanie dohôd, a „zlaté pravidlo“ = spolupatričnosť T R H = osobná sloboda = neobmedz. konkurencia a slobod. tvorba cien = neregulov. ekon. aktivity = maximaliz. vlastného úžitku
 • 10. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 10 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . 18. stor 19. stor 2020* Spojené štáty americké Anglicko / Spojené kráľovstvo * Podľa výsledkov „2020 Index of Economic Freedom“, zverejnených Heritage Foundation (http://www.heritage.org/index/ranking) 1. Singapur 2. Hongkong 3. N. Zéland 4. Austrália 5. Švajčiarsko 6. Írsko 7. Spojené kráľovstvo
 • 11. 11 Dosahy v praxi – ekon. sloboda a bohatstvo . Zdroj: Ginn (2022)
 • 12. 12 Dosahy v praxi – rast bohatstva HDP na 1 obyvateľa sveta Zdroj: Wilson (2017) podľa Maddison Projeect Database
 • 13. 13 Dosahy v praxi – rast bohatstva HDP na 1 obyvateľa a populácia sveta Zdroj: Slaus, Jacobs (2011)
 • 14. 14 Dosahy v praxi – pokles chudoby
 • 15. 15 Dosahy v praxi – pokles chudoby