Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /2. seminár/

309 views

Published on

Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl. Viac na ake.institute.sk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /2. seminár/

 1. 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl (Zhrnutie obrázkov) Vysoká škola manažmentu (Bratislava, 26. marec 2014)
 2. 2. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 2 Východiská Zdroj: autor Peter Gonda, február 2014 ? 21. st. Vybraní nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte Platón Aristoteles 4. st. pred n. l. 15. st. 18. st. 20. st. 13.st. n. l. 19. st. Tomáš Akvinský Španielski scholastici (Navarrus, Mercado,...) Fyziokrati (Quesnay, Turgot..) Fil. prirodz. práva (Locke, Hume..) Klasická ekon. škola Smith Ricardo Say Senior J. S. Mill ... Fr. harmonisti (Bastiat, ..) Rakúska škola Menger Böhm-Bawerk Wieser Mises Hayek Rothbard Kirzner J.H. Soto, Boettke,.. Monetarizmus (Friedman,...) Marginalisti (Gossen, Jevons,..) Neoklasická šk. (Marshall, ....) Teória verejnej voľby (J. M. Buchanan,..) Neoinštitucionalisti (North, Coase,..) Merkantilisti (Mun,...) Mandeville, Cantillon Keynesov. škola (J. M. Keynes,..) Neokeynes. (Mankiw,..) Teória racion. očakávaní (Lucas, Barro,..) Postkeynes. (Kaldor,...) Marx
 3. 3. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 3 Východiská Aristoteles (384 –322 pred n.l) D. Hume (1711 – 1776)[R. Cantillon (1680 – 1734)] F. Quesnay (1694 – 1774) [Navarrus (1493-1586)] [B. Mandeville (1670 – 1733)]
 4. 4. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 4 Adam SMITH (1723 – 1790) Spontánny poriadok = cnosti (empatia,..) + slobodný trh „nestranný pozorovateľ“ + vlastný záujem, „neviditeľná ruka“ + Klasická ekonomická škola
 5. 5. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 5 Klasická ekonomická škola David RICARDO (1772 – 1823) Jean B. SAY (1767 – 1832) John S. MILL (1806 – 1872) Zákon trhu S D (ST=DT) Zákon komparatívnych výhod Teória recipročného dopytu
 6. 6. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 6 Ekonomickí liberálni pokračovatelia F. A. von Hayek (1899-1992) Milton Friedman (1912 - 2006) Frédéric Bastiat (1801 – 1850)Adam Smith (1723 – 1790)
 7. 7. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 7 Zdroj: autor Filozofické dedičstvo
 8. 8. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 8 Využitie v hospodársko-politickej praxi F. A. von Hayek Moderný klasický liberalizmus (konzervatívni) politici = presadzovanie menšieho štátu a trhovo konformnejších podmienok... Milton Friedman Margaret Thatcher Ronald Reagan Ludwig Mises (Ron Paul)
 9. 9. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 9 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . 18. stor 19. stor 2014* Spojené štáty americké Anglicko * Podľa výsledkov „2014 Index of Economic Freedom“, zverejnených Heritage Foundation (http://www.heritage.org/index/ranking) 1. Hong Kong 2. Singapur 3. Austrália 4. Švajčiarsko 5. N. Zéland 6. Kanada 7. Chile 8. Maurícius
 10. 10. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 10 Dosahy v praxi - ekonomická výkonnosť Najvyššie HDP na 1 obyvateľa v parite kúpnej sily Podľa SB (2012) Podľa MMF (2012) 1. Luxembursko 1. Katar 2. Makau 2. Luxembursko 3. Katar 3. Singapur 4. Nórsko 4. Nórsko 5. Singapur 5. Brunei 6. Švajčiarsko 6. USA 7. Brunei 7. Honk Kong 8. Honk Kong 8. Švajčiarsko 9. USA 9. San Maríno 10. Kuvajt 10. Kanada Zdroj: www.worldbank.org, www.imf.org
 11. 11. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 11 Dosahy v praxi – podnikateľské prostredie Miera jednoduchosti podnikania (podľa SB, 2014) 1. Singapur 2. Honk Kong 3. N. Zéland 4. USA 5. Dánsko 6. Malajzia 7. Kórea 8. Gruzínsko 9. Nórsko 10. Spojené kráľovstvo Zdroj: Doing Business 2014 (SB, 2013)

×