Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť

90 views

Published on

Riaditeľ KI Peter Gonda bol dňa 7. decemebra 2019 jedným z panelistov konferencie Cesta z nevoľníctva, ktorá sa konala na FSEV UK v Bratislave.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť

 1. 1. Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť Konferencia Slovak Students For Liberty „Cesta z nevoľníctva“ FSEV UK v Bratislave, 7. december 2019 PETER GONDA (spoluautori spoločného podkladového výskumu: Radovan Potočár, Jakub Šimek)
 2. 2. 2 Pozitívne vnímanie socializmu 2 Zdroj: FOCUS (2018) – kvantitatívny reprezentatívny prieskum verejnej mienky
 3. 3. 3 Pozitívne vnímanie socializmu 3 Zdroj: YouGov (2017) – kvantitatívny prieskum verejnej mienky (18-50 roční), Niemietz (2019)
 4. 4. 4 Pozitívne vnímanie socializmu 4 Zdroj: FOCUS (2018) – kvantitatívny reprezentatívny prieskum verejnej mienky Kedy sa žilo / žije ľuďom u nás lepšie?
 5. 5. 5 Pozitívne vnímanie socializmu Focus (2018)
 6. 6. Socializmus: definičné znaky
 7. 7. Socializmus: definičné znaky
 8. 8. 8 Ekonomická realita socializmu u nás (1948-1989) Maddison Project Database (2018)
 9. 9. 9 Ekonomická realita socializmu u nás Zdroj: Maddison Project Database (2018)
 10. 10. 10 Ekonomická realita socializmu u nás Zdroj: Hiršl (1992)
 11. 11. Ekonomická realita socializmu u nás Zdroje: Sociálna poisťovňa, Ministerstvo práce SR
 12. 12. Čo bolo možné si kúpiť z priemernej mzdy? Ekonomická realita socializmu u nás Zdroje: Statistická ročenka ČSFR 1991, Historická štatistická ročenka, vlastné prepočty
 13. 13. Čo bolo možné si kúpiť z priemernej mzdy? Ekonomická realita socializmu u nás Zdroje: Statistická ročenka ČSFR 1991, Historická štatistická ročenka, vlastné prepočty
 14. 14. Čo bolo možné si kúpiť z priemernej mzdy? Ekonomická realita socializmu u nás Zdroje: Statistická ročenka ČSFR 1991, Historická štatistická ročenka, vlastné prepočty
 15. 15. Koľko mesačných platov potreboval zamestnanec s priemernou mzdou na auto? Ekonomická realita socializmu u nás Zdroje: Statistická ročenka ČSFR 1991, ŠÚ SR, vlastné prepočty
 16. 16. Čo bolo možné si kúpiť z priemerného starobného dôchodku ? Ekonomická realita socializmu u nás Zdroje: Statistická ročenka ČSFR 1991, ŠÚ SR, vlastné prepočty
 17. 17. Čo bolo možné si kúpiť z priemerného starobného dôchodku ? Ekonomická realita socializmu u nás Zdroje: Statistická ročenka ČSFR 1991, ŠÚ SR, vlastné prepočty
 18. 18. Čo bolo možné si kúpiť z priemerného starobného dôchodku ? Ekonomická realita socializmu u nás Zdroje: Statistická ročenka ČSFR 1991, ŠÚ SR, vlastné prepočty
 19. 19. Ekonomická realita socializmu u nás
 20. 20. Ekonomická realita socializmu u nás
 21. 21. Ekonomická realita socializmu u nás Zdroj: OECD
 22. 22. Ekonomická realita socializmu u nás Zdroj: OECD (2018)
 23. 23. Ekonomická realita socializmu inde dnes Maddison Project Database (2018)
 24. 24. Ekonomická realita socializmu inde dnes Zdroj: Caracas Chronicles (https://www.caracaschronicles.com/2018/02/21/encovi-2017/)
 25. 25. Socializmus: represia, nesloboda a rozklad spoločnosti „Socializmus sa snaží skonštruovať novú morálku spoločnosti slúžiacu inštinktom ľudí, pričom vyvracia evolučne vyvinuté usporiadanie, ktoré umožnilo civilizáciu“ „Spor medzi trhovým poriadkom a socializmom je otázkou prežitia. Keby sme šli cestou socialistickej morálky, bola by väčšina ľudstva zničená a ožobráčená.“ (Friedrich Hayek) (Kristian Niemietz)
 26. 26. Socializmus: represia, nesloboda a rozklad spoločnosti „Ekonomická kontrola nie je len kontrolou istej oblasti ľudského života, ktorú možno oddeliť od ostatných. Je to kontrola na dosiahnutie všetkých našich cieľov.“ Strata ekonomickej slobody nutne vedie k strate ostatných slobôd a teda k otroctvu voči riadiacej moci.“ (Friedrich Hayek)
 27. 27. Socializmus: represia, nesloboda a rozklad spoločnosti
 28. 28. Socializmus: represia, nesloboda a rozklad spoločnosti
 29. 29. Socializmus: represia, nesloboda a rozklad spoločnosti
 30. 30. Socializmus: memento pre budúcnosť
 31. 31. Socializmus: memento pre budúcnosť ? ?
 32. 32. Záver Obrana slobody a základov slobodnej civilizovanej spoločnosti
 33. 33. Peter Gonda Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika petergonda@institute.sk, petergonda@gmail.com www.petergonda.sk, www.konzervativizmus.sk 3333
 34. 34. Príloha
 35. 35. Príloha
 36. 36. Príloha
 37. 37. Príloha
 38. 38. Príloha
 39. 39. Príloha

×