SlideShare a Scribd company logo
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

                   ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
        ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
                   Инвестира във вашето бъдеще!


               Схема: BG051PO001-4.1.05
   „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”                                           Приложение № 6


Договор: BG051PO001-4.1.05- 0013
Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ)
Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”

Договор: BG051PO001-4.1.05- 05
Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ)
Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”

       Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1
   Име: „ЕТНОРИТМИ”
   Ръководител на дейност: Соня Дойчева


   1. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА/ПЛАН
      Да се създадат условия за по- успешна социална реализация на учениците от етническите
     малцинства в училище чрез провеждането на активна гражданска, културна и образователна
     политика.
      В направление „Талант и творчество„ идеята е да насърчава талантливите деца и да им
     предложи алтернатива за развитие и представяне пред публика.


   2. ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА
   2.1. Тема 1 „Успешен старт”
   - сформиране на танцов състав „ЕТНОРИТМИ” в направление Талант и творчество
   брой часове-3    31.10.2012г.
   2.2. Тема 2 „Организационни въпроси”
   - запознаване с участниците в клуба, изготвяне на списъци, избор на отговорник на
   групата,прослушване на различна музика и др.
   Брой часове:3    05.11.2012г.
   2.3.Тема 3 „ Да бъдем толерантни”
  - Разговори край кръглата маса - беседа с представител на Консултативен център по проблемите
на децата и младежта, град Каварна, относно проявите на ограничения и дискриминиране на децата
и младежите с ромски и друг етнически произход.
  Брой часове: 4   12.11.2012г.1
  Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта
3. ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА/ИЗСЛЕДВАНИЯ
3.1.Основни позиции на тялото,ръцете и краката
- разучаване на основни стъпки,движения ,придвижвания,правилна стойка,усет за такт
Брой часове: 3    09.11.2012г.
3.2.Определяне на подходяща и предпочитана музика за танцови изпълнения
- танци и синхронизация на участниците в изпълнение на любима музика
Брой часове: 6    15- 16.11.2012г.
3.3.Избор на подходящ танц за представителна проява
- избор на участници за танца , избор на облекло , репетиции
Брой часове :6       23 – 30 .11.2012г.
3.4.Разучаване на танцони стъпки от белиденс
Използване на програма с указания
Брой часове : 3       07.12.2012г.
3.5.Разучаване на танц „ Habibi„ на Ishtar
- разучаване и избор на фигури и комбинации, както и възможен изпълнител
Брой часове: 6         6-7.12.2012г.
3.6.Подготовка за участие в коледни тържества
Брой часове:9         10-14.12.2012г.
3.7.Посещение на концерт на КСТ„Флорета„
Брой часове:3         17.12.2012г.
3.8.Празничен калейдоскоп
Брой часове:3         17-20.12.2012г
3.9.Разучаване на танц„DanceOrient„
Брой часове:9
3.10.Екскурзия до Варна
Брой часове:3
3.11.Съвместни репетиции и разучаване на танц с клуб„ DanceEnergy „
Брой часове:12
3.12.Гостуване и участие в мероприятия на други клубове от проекта
Брой часове:12
3.13.Разучаване на танц с ориенталски ритми
Брой часове:9
3.14.Подготовка за участие в празника на ромите-8 април
Брой часове:9
3.15.Участие в празника на ромите- 8 април
Брой часове:3
3.16. Подготовка за участие в пролетните празници и обичаи
Брой часове:9
                                           2
3.17.Великден и Гергьовден- символи на надеждата в доброто- отбелязване на пролетни
празници и обичаи
Брой часове:3
3.18.Подготовка за вътрешен конкурс
Брой часове:9
3.19.Конкурс в клуб„Етноритми„
Брой часове:3
3.20. Да опознаем родината- екскурзия из България
Брой часове:20
3.21.Подготовка за танци и игри на плажа
Брой часове:3
3.22.Спортни игри на плжа
Брой часове:3
3.23.’’Най- ценното от работата по проекта”- отчитане на дейностите по проекта. Алманах за
всеки участник.
Брой часове:2


 4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ЦЕЛИТЕ ДА СА СЪОБРАЗЕНИ С ЦЕЛИТЕ НА ОП РЧР)
4.1.Съвместна дейност на ученици от различни социални и етнически групи
4.2.Възпитаване на волеви и нравствени качества и на умения за работа в колектив
4.3.Развитие на таланта на всеки един от участниците
4.4.Придобиване на самочувствие и увереност в собствените си възможности по време на
участия и концерти
4.5.Преодоляване на притеснение и напрежение при среща с публиката
4.6.Изграждане на усет за ритъм и синхрон
4.7.Умение за релаксиране на фона на музика
Съгласувал ръководител на проект:
              / Недялка Николова/
Изготвил: Соня Дойчева
    / ………………………………. /
                                               3

More Related Content

Viewers also liked

Owasp top 10 2010 Resist toulouse
Owasp top 10  2010 Resist toulouseOwasp top 10  2010 Resist toulouse
Owasp top 10 2010 Resist toulouse
Sébastien GIORIA
 
Prazni4en kaleidoskop moqt ezik-moqta vselena
Prazni4en kaleidoskop moqt ezik-moqta vselena Prazni4en kaleidoskop moqt ezik-moqta vselena
Prazni4en kaleidoskop moqt ezik-moqta vselena
mnpc2012
 
Nagradi koleda
Nagradi koledaNagradi koleda
Nagradi koleda
mnpc2012
 
2013 02-12-owasp top10 mobile - attaques et solutions sur windows phone (sec309)
2013 02-12-owasp top10 mobile - attaques et solutions sur windows phone (sec309)2013 02-12-owasp top10 mobile - attaques et solutions sur windows phone (sec309)
2013 02-12-owasp top10 mobile - attaques et solutions sur windows phone (sec309)
Sébastien GIORIA
 
Моят герой
Моят геройМоят герой
Моят герой
mnpc2012
 
Vodata jivot
Vodata jivotVodata jivot
Vodata jivot
mnpc2012
 
2013 04-04-html5-security-v2
2013 04-04-html5-security-v22013 04-04-html5-security-v2
2013 04-04-html5-security-v2
Sébastien GIORIA
 

Viewers also liked (7)

Owasp top 10 2010 Resist toulouse
Owasp top 10  2010 Resist toulouseOwasp top 10  2010 Resist toulouse
Owasp top 10 2010 Resist toulouse
 
Prazni4en kaleidoskop moqt ezik-moqta vselena
Prazni4en kaleidoskop moqt ezik-moqta vselena Prazni4en kaleidoskop moqt ezik-moqta vselena
Prazni4en kaleidoskop moqt ezik-moqta vselena
 
Nagradi koleda
Nagradi koledaNagradi koleda
Nagradi koleda
 
2013 02-12-owasp top10 mobile - attaques et solutions sur windows phone (sec309)
2013 02-12-owasp top10 mobile - attaques et solutions sur windows phone (sec309)2013 02-12-owasp top10 mobile - attaques et solutions sur windows phone (sec309)
2013 02-12-owasp top10 mobile - attaques et solutions sur windows phone (sec309)
 
Моят герой
Моят геройМоят герой
Моят герой
 
Vodata jivot
Vodata jivotVodata jivot
Vodata jivot
 
2013 04-04-html5-security-v2
2013 04-04-html5-security-v22013 04-04-html5-security-v2
2013 04-04-html5-security-v2
 

Similar to индивидуален план Etnoritmi

Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012
 
индивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студиоиндивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студио
mnpc2012
 
Брошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012
 
приложение 6 индивидуален_план_фермер
приложение 6 индивидуален_план_фермерприложение 6 индивидуален_план_фермер
приложение 6 индивидуален_план_фермер
mnpc2012
 
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
mnpc2012
 
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
mnpc2012
 
Vestnik
VestnikVestnik
индивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zeniciиндивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zenici
mnpc2012
 
Полет над България2008
Полет над България2008Полет над България2008
Полет над България2008
Boriana Yordanova
 
Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"
souhs
 
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
souhs
 
Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б
Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, бЦелодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б
Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б
oukoriten
 
портфолио а.янкова
портфолио а.янковапортфолио а.янкова
портфолио а.янкова
Адреяна Янкова
 
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Rose Sunrise
 
Etwinning
EtwinningEtwinning
Etwinning
D. Andronova
 
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичностСоциалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Разнообразни и равни
 
гражданско образование финален
гражданско образование финаленгражданско образование финален
гражданско образование финален
soffii_h
 
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРАЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
Разнообразни и равни
 

Similar to индивидуален план Etnoritmi (20)

Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
 
индивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студиоиндивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студио
 
Брошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
 
приложение 6 индивидуален_план_фермер
приложение 6 индивидуален_план_фермерприложение 6 индивидуален_план_фермер
приложение 6 индивидуален_план_фермер
 
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
 
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
 
пресконференция
пресконференцияпресконференция
пресконференция
 
Vestnik
VestnikVestnik
Vestnik
 
индивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zeniciиндивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zenici
 
Полет над България2008
Полет над България2008Полет над България2008
Полет над България2008
 
Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “
Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “
Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “
 
Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"
 
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
 
Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б
Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, бЦелодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б
Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б
 
портфолио а.янкова
портфолио а.янковапортфолио а.янкова
портфолио а.янкова
 
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
 
Etwinning
EtwinningEtwinning
Etwinning
 
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичностСоциалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
 
гражданско образование финален
гражданско образование финаленгражданско образование финален
гражданско образование финален
 
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРАЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
 

More from mnpc2012

води и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калийводи и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калий
mnpc2012
 
книгата
книгата книгата
книгата
mnpc2012
 
конкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложбаконкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложба
mnpc2012
 
клуб обредна трапеза
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапеза
mnpc2012
 
Жътва е...
Жътва е...Жътва е...
Жътва е...
mnpc2012
 
Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"
mnpc2012
 
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
mnpc2012
 
Проект Цветна градина
Проект Цветна градинаПроект Цветна градина
Проект Цветна градина
mnpc2012
 
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
Екскурзия до Ботаническата градина гр.БалчикЕкскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
mnpc2012
 
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
mnpc2012
 
Творческо състезание "Светът е за всички"
Творческо състезание "Светът е за всички"Творческо състезание "Светът е за всички"
Творческо състезание "Светът е за всички"
mnpc2012
 
Поздрав по повод международния ден на жената
Поздрав по повод международния ден на женатаПоздрав по повод международния ден на жената
Поздрав по повод международния ден на жената
mnpc2012
 
Lazarovden
LazarovdenLazarovden
Lazarovden
mnpc2012
 
Великденска изложба
Великденска изложбаВеликденска изложба
Великденска изложба
mnpc2012
 
Фотоконкурс "С дъх на пролет"
Фотоконкурс "С дъх на пролет"Фотоконкурс "С дъх на пролет"
Фотоконкурс "С дъх на пролет"
mnpc2012
 
Изложба за международния ден на Земята
Изложба за международния ден на ЗемятаИзложба за международния ден на Земята
Изложба за международния ден на Земята
mnpc2012
 
Книгата-прозорец към света
Книгата-прозорец към светаКнигата-прозорец към света
Книгата-прозорец към света
mnpc2012
 
Великден–Обредна трапеза
Великден–Обредна трапезаВеликден–Обредна трапеза
Великден–Обредна трапеза
mnpc2012
 
Сценарий
СценарийСценарий
Сценарий
mnpc2012
 
Сценарий за МНПЦ
Сценарий за МНПЦСценарий за МНПЦ
Сценарий за МНПЦ
mnpc2012
 

More from mnpc2012 (20)

води и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калийводи и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калий
 
книгата
книгата книгата
книгата
 
конкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложбаконкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложба
 
клуб обредна трапеза
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапеза
 
Жътва е...
Жътва е...Жътва е...
Жътва е...
 
Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"
 
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
 
Проект Цветна градина
Проект Цветна градинаПроект Цветна градина
Проект Цветна градина
 
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
Екскурзия до Ботаническата градина гр.БалчикЕкскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
 
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
 
Творческо състезание "Светът е за всички"
Творческо състезание "Светът е за всички"Творческо състезание "Светът е за всички"
Творческо състезание "Светът е за всички"
 
Поздрав по повод международния ден на жената
Поздрав по повод международния ден на женатаПоздрав по повод международния ден на жената
Поздрав по повод международния ден на жената
 
Lazarovden
LazarovdenLazarovden
Lazarovden
 
Великденска изложба
Великденска изложбаВеликденска изложба
Великденска изложба
 
Фотоконкурс "С дъх на пролет"
Фотоконкурс "С дъх на пролет"Фотоконкурс "С дъх на пролет"
Фотоконкурс "С дъх на пролет"
 
Изложба за международния ден на Земята
Изложба за международния ден на ЗемятаИзложба за международния ден на Земята
Изложба за международния ден на Земята
 
Книгата-прозорец към света
Книгата-прозорец към светаКнигата-прозорец към света
Книгата-прозорец към света
 
Великден–Обредна трапеза
Великден–Обредна трапезаВеликден–Обредна трапеза
Великден–Обредна трапеза
 
Сценарий
СценарийСценарий
Сценарий
 
Сценарий за МНПЦ
Сценарий за МНПЦСценарий за МНПЦ
Сценарий за МНПЦ
 

индивидуален план Etnoritmi

 • 1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Приложение № 6 Договор: BG051PO001-4.1.05- 0013 Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ) Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” Договор: BG051PO001-4.1.05- 05 Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ) Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1 Име: „ЕТНОРИТМИ” Ръководител на дейност: Соня Дойчева 1. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА/ПЛАН Да се създадат условия за по- успешна социална реализация на учениците от етническите малцинства в училище чрез провеждането на активна гражданска, културна и образователна политика. В направление „Талант и творчество„ идеята е да насърчава талантливите деца и да им предложи алтернатива за развитие и представяне пред публика. 2. ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА 2.1. Тема 1 „Успешен старт” - сформиране на танцов състав „ЕТНОРИТМИ” в направление Талант и творчество брой часове-3 31.10.2012г. 2.2. Тема 2 „Организационни въпроси” - запознаване с участниците в клуба, изготвяне на списъци, избор на отговорник на групата,прослушване на различна музика и др. Брой часове:3 05.11.2012г. 2.3.Тема 3 „ Да бъдем толерантни” - Разговори край кръглата маса - беседа с представител на Консултативен център по проблемите на децата и младежта, град Каварна, относно проявите на ограничения и дискриминиране на децата и младежите с ромски и друг етнически произход. Брой часове: 4 12.11.2012г. 1 Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта
 • 2. 3. ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА/ИЗСЛЕДВАНИЯ 3.1.Основни позиции на тялото,ръцете и краката - разучаване на основни стъпки,движения ,придвижвания,правилна стойка,усет за такт Брой часове: 3 09.11.2012г. 3.2.Определяне на подходяща и предпочитана музика за танцови изпълнения - танци и синхронизация на участниците в изпълнение на любима музика Брой часове: 6 15- 16.11.2012г. 3.3.Избор на подходящ танц за представителна проява - избор на участници за танца , избор на облекло , репетиции Брой часове :6 23 – 30 .11.2012г. 3.4.Разучаване на танцони стъпки от белиденс Използване на програма с указания Брой часове : 3 07.12.2012г. 3.5.Разучаване на танц „ Habibi„ на Ishtar - разучаване и избор на фигури и комбинации, както и възможен изпълнител Брой часове: 6 6-7.12.2012г. 3.6.Подготовка за участие в коледни тържества Брой часове:9 10-14.12.2012г. 3.7.Посещение на концерт на КСТ„Флорета„ Брой часове:3 17.12.2012г. 3.8.Празничен калейдоскоп Брой часове:3 17-20.12.2012г 3.9.Разучаване на танц„DanceOrient„ Брой часове:9 3.10.Екскурзия до Варна Брой часове:3 3.11.Съвместни репетиции и разучаване на танц с клуб„ DanceEnergy „ Брой часове:12 3.12.Гостуване и участие в мероприятия на други клубове от проекта Брой часове:12 3.13.Разучаване на танц с ориенталски ритми Брой часове:9 3.14.Подготовка за участие в празника на ромите-8 април Брой часове:9 3.15.Участие в празника на ромите- 8 април Брой часове:3 3.16. Подготовка за участие в пролетните празници и обичаи Брой часове:9 2
 • 3. 3.17.Великден и Гергьовден- символи на надеждата в доброто- отбелязване на пролетни празници и обичаи Брой часове:3 3.18.Подготовка за вътрешен конкурс Брой часове:9 3.19.Конкурс в клуб„Етноритми„ Брой часове:3 3.20. Да опознаем родината- екскурзия из България Брой часове:20 3.21.Подготовка за танци и игри на плажа Брой часове:3 3.22.Спортни игри на плжа Брой часове:3 3.23.’’Най- ценното от работата по проекта”- отчитане на дейностите по проекта. Алманах за всеки участник. Брой часове:2 4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ЦЕЛИТЕ ДА СА СЪОБРАЗЕНИ С ЦЕЛИТЕ НА ОП РЧР) 4.1.Съвместна дейност на ученици от различни социални и етнически групи 4.2.Възпитаване на волеви и нравствени качества и на умения за работа в колектив 4.3.Развитие на таланта на всеки един от участниците 4.4.Придобиване на самочувствие и увереност в собствените си възможности по време на участия и концерти 4.5.Преодоляване на притеснение и напрежение при среща с публиката 4.6.Изграждане на усет за ритъм и синхрон 4.7.Умение за релаксиране на фона на музика Съгласувал ръководител на проект: / Недялка Николова/ Изготвил: Соня Дойчева / ………………………………. / 3