SlideShare a Scribd company logo
Η σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων
STEM σε συνδυασμό με τον
επιχειρηματικό τρόπο σκέψης για την
επιτυχή απασχολησιμότητα και
επαγγελματική ανέλιξη των νέων
Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου,
Administrative Director, Future Skills Hub
Managing Director, GrantXpert Consulting Ltd
• Σήμερα θα κοιτάξουμε μαζί τον
τομέα STEM από μια άλλη οπτική
γωνία, την
οικονομική/επιχειρηματική
• Σύνδεση με τις επιλογές
μαθημάτων και σπουδών στη
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση
• Θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού: Τα STEM δεν
είναι το τέλος, ο αυτοσκοπός. Είναι
η αρχή του ταξιδίου, είναι τα
εφόδια για την επαγγελματική
καταξίωση και προσωπική
ευημερία
ΤΑ STEM ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
• Γιατί οι τομείς STEM είναι τόσο δημοφιλείς;
• Η εκπαίδευση στους τομείς STEM δίνει τη
δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν εκείνες
τις δεξιότητες που τους βοηθούν να
εργοδοτηθούν πιο εύκολα και να καλύψουν τις
άμεσες/τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας
• Περιλαμβάνει ένα φάσμα εμπειριών και
δεξιοτήτων
• Κάθε τομέας των STEM φέρνει μαζί του αξιόλογη
συνεισφορά στην προσφορά μιας
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης.
• Τα STEM δίνουν στους νέους μια εις βάθος
αντίληψη του κόσμου γύρω μας.
ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
• Αναλυτικός τρόπος σκέψης
• Επίλυση προβλημάτων
• Thinking out of the box και δημιουργικότητα
• Συνεργασία και ομαδικότητα
• Καινοτόμος τρόπος σκέψης (innovation mindset)
• Ανθεκτικότητα/σωστή διαχείριση «αποτυχίας» (failure is part of the
journey to success)
Οι εργοδότες πλέον μιλάνε όλο και πιο συχνά για τις δεξιότητες που ψάχνουν
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ STEM ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2030
https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/future-
skills-youll-need-your-career-2030
• Cognitive Flexibility (γνωστική ευελιξία)
• Digital literacy and computational thinking (ψηφιακός γραμματισμός και υπολογιστική
σκέψη)
• Judgement and decision-making (κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων)
• Emotional and social intelligence (συναισθηματική νοημοσύνη)
• Creative and innovative mindset (δημιουργικός και καινοτόμος τρόπος σκέψης)
Οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills) δεν είναι αρκετές πλέον για να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις ενός εργοδότη ή επιχειρηματία.
The University of the Witwatersrand has come up with five skills they believe you’ll
need to succeed in your future career, whatever it ends up being.
ΣΗΜΑΣΙΑ STEM
Μέσα από την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για αυτούς τους τομείς πετυχαίνουμε τα εξής:
• Περισσότερα άτομα θα επιλέξουν μαθήματα STEM στο σχολείο και ακολούθως στο πανεπιστήμιο
• Ο πλούτος μιας χώρας εξαρτάται από την ανακάλυψη και δημιουργία νέων προϊόντων και
υπηρεσιών
• Τα άτομα που επιλέγουν καριέρα στους τομείς STEM είναι αυτά που εφευρίσκουν νέα προϊόντα και
υπηρεσίες. Αυτό δημιουργεί αξία στην οικονομία και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης ενώ
ταυτοχρόνως καταπολεμά τη νεανική ανεργία.
• Η επαγελματική ενασχόληση εντός των τομέων STEM συνδέεται με μεγαλύτερες απολαβές, υψηλό
επίπεδο ικανοποίησης, καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέλουμε αυτά τα πλεονεκτήματα και για τα
αγόρια και για τα κορίτσια μας!
• Η γνώση στους τομείς STEM και η σύνδεση με τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης θα χρησιμοποιείται
πλέον ως ένα εργαλείο για να δραστηριοποιηθεί ένας νέος επιχειρηματικά. Όταν κατασκευάζει ένα
νέο ρομπότ στο μάθημα πληροφορικής θα είναι πλέον σε θέση να σκεφθεί τα εξής: τι διαφορετικό έχει
το δικό μου ρομπότ από τα υφιστάμενα που υπάρχουν στην αγορά, ποιος μπορεί να ενδιαφερθεί να
το αγοράσει, πώς θα το προμηθεύσω σε κατάλληλα σημεία στην αγορά (σε καταστήματα, άλλες
χώρες, κτλ);
• Βοηθούμε τους νέους να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους από τους τομείς STEM για να λύσουν
πραγματικά προβλήματα ή να ικανοποιήσουν ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά.
• «Η ανάγκη για τη δημιουργία ενος διευρευμένου και ταλαντούχου εργατικού δυναμικού στους τομείς των STEM δεν ήταν
ποτέ πιο απαραίτητη» (Bridget Long, Πρύτανης, Harvard Graduate School of Education). Η σημασία της εκπαίδευσης
στους τομείς STEM αφορά πολύ περισσότερα οφέλη από την εξεύρεση μιας καλής θέσης εργασίας. Αυτοί οι τομείς
απαιτούν εκπαιδευόμενους που είναι περίεργοι, οι οποίοι αναζητούν λύσεις στα πιο σοβαρά και επίμονα προβλήματα της
ανθρωπότητας. Μελετώντας τους τομείς STEM αναπτύσσει κάποιος την κριτική σκέψη και τον τρόπο σκέψης που βοηθά
τους νέους να βρουν την επιτυχία μέσα από διαφορετικές θεματικές περιοχές και σχολές σκέψης.
• H εργοδότηση σε θέσεις εργασίας STEM έχει αναπτυχθεί κατά 79% τις τελευταίες 3 δεκαετίες, σύμφωνα με το U.S.
Bureau of Labor Statistics.
• Η εργοδότηση σε τομείς STEM αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο
ανάπτυξης σε άλλους τομείς/επαγγέλματα σε εθνικό επίπεδο στις Η.Π..Α. Το Bureau of Labor Statistics υπολογίζει
ότι περίπου 11 εκ. εργαζόμενοι θα εργοδοτούνται στους τομείς των STEM μέχρι το 2031. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν
προστεθεί πέραν του 1 εκ. νέες θέσεις εργασίες στους τομείς της πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής.
• Μόνο στη Μασαχουσέτη, το 40% της εργοδότησης συσχετίζεται με βιομηχανίες καινοτομίας, όπως: AΠΕ, πληροφορική,
μηχανική στον τομέα της άμυνας και προηγμένων τεχνικών μηχανικής
• Η εργοδότηση στους τομείς STEM θα αναπτυχθεί κατά 8.8% μέχρι το 2028 και οι θέσεις εργασίας στον τομέα της
υγείας, οι οποίοι χρειάζονται ένα δυνατό STEM background, προβλέπεται ότι θα αναπτυχθούν ακόμη
περισσότερο. Τα υπόλοιπα (non-STEM) επαγγέλματα αναμένεται να αναπτυχθούν γύρω στο 5%.
• Στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έρευνα της McKinsey “The future of work in Europe”, μέχρι το 2030 θα έχουν
δημιουργηθεί 4 εκ. νέες θέσεις εργασίας στους τομείς STEM. Αυτός είναι ο τομέας με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε
απόλυτους αριθμούς.
ΣΗΜΑΣΙΑ STEM ΚΑΙ FUTURE TRENDS
• Πρόσφατη πανευρωπαϊκή
έρευνα της Deloitte
σχετικά με την εκπαίδευση
STEM, το ζητούμενο είναι
η προώθηση της κριτικής
και των υβριδικών
ικανοτήτων, αλλά και η
στροφή στην πρωτότυπη
σκέψη και στην
προσαρμοστικότητα που
πρέπει να επιδεικνύεται
ενόψει της συνεχούς
αβεβαιότητας.
Πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα Deloitte
• O επιχειρηματικός τρόπος σκέψης αποτελεί ένα συνδυασμό δεξιοτήτων ο οποίος επιτρέπει στους
ανθρώπους να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό όποιες ευκαιρίες παρουσιαστούν
• Eίναι αποφασιστικοί, σε συνεχή δράση με στόχο την υλοποίηση των ιδεών τους
• Ξέρουν να ξεπερνούν και να μαθαίνουν από τα λάθη και τις αστοχίες
• Αυτό το mindset θεωρείται πολύ σημαντικό από τους εργοδότες: αυξάνει την τάση για συνεχή μάθηση και
βελτίωση της παραγωγικότητας, απαραίτητο για τη δημιουργία νέων προϊόντων/δραστηριοτήτων.
• Δεν σημαίνει ότι όποιος αναπτύξει αυτό τον τρόπο σκέψης θα γίνει επιχειρηματίας. Αυτός ο συνδυασμός
δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικός ακόμη και εάν επιλέξετε να εργάζεστε για άλλους. Είναι αυτό που
ονομάζουμε δεξιότητες ζωής.
• Με το να αναπτύξετε αυτό τον τρόπο σκέψης μπορείτε να αξιοποιήσετε και να αναγνωρίσετε τις ευκαιρίες
σε κάθε περίπτωση: από τον τρόπο που διαβάζετε πριν από ένα διαγώνισμα μέχρι το πώς καινοτομείτε
στον εργασιακό χώρο, πώς συνεισφέρετε στην κοινότητα σας και πώς εφαρμόζετε όσα μαθαίνετε στην
πράξη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
(ENTREPRENEURIAL MINDSET)
9
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
1
0
ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΣΑΣ!
1
1
4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
1
5
DRONES: ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ
Αυτο-οδηγούμενα οχήματα
Ιπτάμενα αυτοκίνητα
ΤΗΕ DIGITAL SKILLS GAP AND THE FUTURE OF WORK
“What the machine takes away, it also gives back with entirely
new industries, entirely new types of jobs”.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ANALYTICS
ΤΑ STEM ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
10 STEM καινοτομίες που
αλλάζουν τις ζωές μας
• VR medical training.
• Speedy production of ventilators.
• 3D-printed respirators.
• Live virus tracking.
• Sustainable water filters.
• Space debris shields.
• Wind-powered cars.
• Predicting natural disasters.
ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ VIVA WALLET ΑΠΟ JP MORGAN
2
4
Στα 2 δισ. δολ. ανήλθε η αποτίμηση της Viva Wallet κατόπιν της
συμφωνίας εξαγοράς του (περίπου) 49% της ελληνικής εταιρείας από
την αμερικάνικη JPMorgan. Η επένδυση του αμερικανικού κολοσσού
στην fintech πληρωμών που βασίζεται σε cloud και η οποία
δραστηριοποιείται σε 23 ακόμα χώρες, θα ξεπεράσει το 1,15 δισ.
δολάρια
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ (ROLE MODELS)
2
5
ΠΩΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Ψάχνουμε για τα σωστά πρότυπα και τους σωστούς
μέντορες/καθοδηγητές
• Δουλεύουμε, αποκτούμε εμπειρίες (τα καλοκαίρια)
• Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις (internships)
• Διαβάζω, ακούω podcasts και audiobooks, βλέπω videos και
ντοκυμαντέρ, επισκέπτομαι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
πηγαίνω στο σινεμα, πηγαίνω σε guest speaker talks
• Μιλώ με άτομα που είναι διαφορετικά από εμένα, με άλλα
ενδιαφέροντα (από το σχολείο, τα φροντιστήρια, τη γειτονιά, τις
εξόδους)
• Γίνομαι εθελοντής για έναν καλό φιλανθρωπικό σκοπό (αναλαμβάνω
να διοργανώσω μια εκδήλωση ή μια δραστηριότητα)
• Αναπτύσσω αυτές τις δεξιότητες στο σχολείο (κάνω παρουσιάσεις,
λύνω προβλήματα, αξιοποιώ τον αναλυτικό τρόπο σκέψης, δουλεύω
σε ομάδες για κοινές δράσεις/projects)
• Ζητώ ειλικρινή ανατροφοδότηση από άτομα που με ξέρουν καλά
(φίλοι, συγγενείς, εκπαιδευτικοί) για τα δυνατά μου σημεία που
βλέπουν οι άλλοι σε εμένα και τα σημεία που χρειάζεται να αναπτύξω
περαιτέρω
• Λαμβάνω μέρος σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας για νέους.
Αναπτύσσω ιδέες με άτομα από άλλους τομείς εξειδίκευσης, με
διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες από τις δικές μου
• Στόχος: αναβάθμιση των δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επανεκπαίδευση των
εργαζομένων.
• ‘Αρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτές με επαγγελματική, εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία, οι οποίοι,
αφουγκραζόμενοι τις ελλείψεις στο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, έχουν αναπτύξει σύγχρονα, μικρής διάρκειας
προγράμματα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
• Το Future Skills Hub αποσκοπεί στην παροχή μίας διαφορετικής δομής κατάρτισης στοχεύοντας στην:
•
• Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling and reskilling) νεοεισερχόμενων και επαγγελματιών
σε αναδυόμενα θέματα
• Διασύνδεση και αντιστοιχία των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες των
οργανισμών
• Εναρμόνιση με τους ταχέως μεταβαλλόμενους παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον
• Ενδυνάμωση του πολίτη του αύριο, μέσω βιωματικών εργαστηρίων.
• Όραμα: Καινοτόμος και ισχυρή πηγή επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για τη γενιά του
μέλλοντος. Επιπλέον, σκοπεύει στη δημιουργία μίας γέφυρας μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της επίσημης
εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενη στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Future Skills Hub
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου
Administrative Director
Future Skills Hub
European University Cyprus
+357 22669266
fshub@euc.ac.cy

More Related Content

Similar to CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Theodore Koukias
 
Παιδική Επιχειρηματικότητα - KidStartupper.com
Παιδική Επιχειρηματικότητα - KidStartupper.comΠαιδική Επιχειρηματικότητα - KidStartupper.com
Παιδική Επιχειρηματικότητα - KidStartupper.com
Stefanos Petrou
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
excelisoweb
 
2 επιχειρείν 2012
2  επιχειρείν 20122  επιχειρείν 2012
2 επιχειρείν 2012
moke_uth
 
Entrepreneurship & Project management
Entrepreneurship & Project managementEntrepreneurship & Project management
Entrepreneurship & Project management
Dimitra Zervaki, EMBA, PMP, TTT
 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
Skywalker.gr
 
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Alexandros Tsikolatas
 
Entrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career ChoiceEntrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career Choice
Dimitris Tsingos
 
ΠΣΠΘ 2017 - Και μετά τι;
ΠΣΠΘ 2017 - Και μετά τι;ΠΣΠΘ 2017 - Και μετά τι;
ΠΣΠΘ 2017 - Και μετά τι;
Apostolos Kritikos
 
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτηταςΕπιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Iosif Alvertis
 
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
ReGeneration June 2023.pdf
ReGeneration June 2023.pdfReGeneration June 2023.pdf
ReGeneration June 2023.pdf
VasoPolimerou
 
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
KESYPSERRON
 
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοιKαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι
Yannis Charalabidis
 
Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία ΠαφιώληΤο Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
CVexperts - CV/LinkedIn Profile Writing & Career Consulting
 
Δελτίο Τύπου Alliance for Digital Employability
 Δελτίο Τύπου Alliance for Digital Employability Δελτίο Τύπου Alliance for Digital Employability
Δελτίο Τύπου Alliance for Digital Employability
Alliance for Digital Employability
 
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Panagiotis A. Christopoulos MSc MBA - Strategy Advisor
 

Similar to CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf (20)

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
Παιδική Επιχειρηματικότητα - KidStartupper.com
Παιδική Επιχειρηματικότητα - KidStartupper.comΠαιδική Επιχειρηματικότητα - KidStartupper.com
Παιδική Επιχειρηματικότητα - KidStartupper.com
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
 
2 επιχειρείν 2012
2  επιχειρείν 20122  επιχειρείν 2012
2 επιχειρείν 2012
 
Entrepreneurship & Project management
Entrepreneurship & Project managementEntrepreneurship & Project management
Entrepreneurship & Project management
 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
 
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
 
Entrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career ChoiceEntrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career Choice
 
ΠΣΠΘ 2017 - Και μετά τι;
ΠΣΠΘ 2017 - Και μετά τι;ΠΣΠΘ 2017 - Και μετά τι;
ΠΣΠΘ 2017 - Και μετά τι;
 
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτηταςΕπιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
 
George Doukidis new entrepreneurship and modern education in the greek uni…
George Doukidis new entrepreneurship and modern education in the greek uni…George Doukidis new entrepreneurship and modern education in the greek uni…
George Doukidis new entrepreneurship and modern education in the greek uni…
 
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
 
Pass the Gap_ICAP Presentation
Pass the Gap_ICAP PresentationPass the Gap_ICAP Presentation
Pass the Gap_ICAP Presentation
 
ReGeneration June 2023.pdf
ReGeneration June 2023.pdfReGeneration June 2023.pdf
ReGeneration June 2023.pdf
 
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
 
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοιKαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι
 
SKINCARE EXPERTS
SKINCARE EXPERTSSKINCARE EXPERTS
SKINCARE EXPERTS
 
Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία ΠαφιώληΤο Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
 
Δελτίο Τύπου Alliance for Digital Employability
 Δελτίο Τύπου Alliance for Digital Employability Δελτίο Τύπου Alliance for Digital Employability
Δελτίο Τύπου Alliance for Digital Employability
 
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
 

CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf

 • 1. Η σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων STEM σε συνδυασμό με τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης για την επιτυχή απασχολησιμότητα και επαγγελματική ανέλιξη των νέων Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου, Administrative Director, Future Skills Hub Managing Director, GrantXpert Consulting Ltd
 • 2. • Σήμερα θα κοιτάξουμε μαζί τον τομέα STEM από μια άλλη οπτική γωνία, την οικονομική/επιχειρηματική • Σύνδεση με τις επιλογές μαθημάτων και σπουδών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση • Θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού: Τα STEM δεν είναι το τέλος, ο αυτοσκοπός. Είναι η αρχή του ταξιδίου, είναι τα εφόδια για την επαγγελματική καταξίωση και προσωπική ευημερία ΤΑ STEM ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 • 3. • Γιατί οι τομείς STEM είναι τόσο δημοφιλείς; • Η εκπαίδευση στους τομείς STEM δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που τους βοηθούν να εργοδοτηθούν πιο εύκολα και να καλύψουν τις άμεσες/τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας • Περιλαμβάνει ένα φάσμα εμπειριών και δεξιοτήτων • Κάθε τομέας των STEM φέρνει μαζί του αξιόλογη συνεισφορά στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. • Τα STEM δίνουν στους νέους μια εις βάθος αντίληψη του κόσμου γύρω μας. ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 • 4. • Αναλυτικός τρόπος σκέψης • Επίλυση προβλημάτων • Thinking out of the box και δημιουργικότητα • Συνεργασία και ομαδικότητα • Καινοτόμος τρόπος σκέψης (innovation mindset) • Ανθεκτικότητα/σωστή διαχείριση «αποτυχίας» (failure is part of the journey to success) Οι εργοδότες πλέον μιλάνε όλο και πιο συχνά για τις δεξιότητες που ψάχνουν ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ STEM ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • 5. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2030 https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/future- skills-youll-need-your-career-2030 • Cognitive Flexibility (γνωστική ευελιξία) • Digital literacy and computational thinking (ψηφιακός γραμματισμός και υπολογιστική σκέψη) • Judgement and decision-making (κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων) • Emotional and social intelligence (συναισθηματική νοημοσύνη) • Creative and innovative mindset (δημιουργικός και καινοτόμος τρόπος σκέψης) Οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills) δεν είναι αρκετές πλέον για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ενός εργοδότη ή επιχειρηματία. The University of the Witwatersrand has come up with five skills they believe you’ll need to succeed in your future career, whatever it ends up being.
 • 6. ΣΗΜΑΣΙΑ STEM Μέσα από την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για αυτούς τους τομείς πετυχαίνουμε τα εξής: • Περισσότερα άτομα θα επιλέξουν μαθήματα STEM στο σχολείο και ακολούθως στο πανεπιστήμιο • Ο πλούτος μιας χώρας εξαρτάται από την ανακάλυψη και δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών • Τα άτομα που επιλέγουν καριέρα στους τομείς STEM είναι αυτά που εφευρίσκουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό δημιουργεί αξία στην οικονομία και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης ενώ ταυτοχρόνως καταπολεμά τη νεανική ανεργία. • Η επαγελματική ενασχόληση εντός των τομέων STEM συνδέεται με μεγαλύτερες απολαβές, υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέλουμε αυτά τα πλεονεκτήματα και για τα αγόρια και για τα κορίτσια μας! • Η γνώση στους τομείς STEM και η σύνδεση με τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης θα χρησιμοποιείται πλέον ως ένα εργαλείο για να δραστηριοποιηθεί ένας νέος επιχειρηματικά. Όταν κατασκευάζει ένα νέο ρομπότ στο μάθημα πληροφορικής θα είναι πλέον σε θέση να σκεφθεί τα εξής: τι διαφορετικό έχει το δικό μου ρομπότ από τα υφιστάμενα που υπάρχουν στην αγορά, ποιος μπορεί να ενδιαφερθεί να το αγοράσει, πώς θα το προμηθεύσω σε κατάλληλα σημεία στην αγορά (σε καταστήματα, άλλες χώρες, κτλ); • Βοηθούμε τους νέους να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους από τους τομείς STEM για να λύσουν πραγματικά προβλήματα ή να ικανοποιήσουν ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά.
 • 7. • «Η ανάγκη για τη δημιουργία ενος διευρευμένου και ταλαντούχου εργατικού δυναμικού στους τομείς των STEM δεν ήταν ποτέ πιο απαραίτητη» (Bridget Long, Πρύτανης, Harvard Graduate School of Education). Η σημασία της εκπαίδευσης στους τομείς STEM αφορά πολύ περισσότερα οφέλη από την εξεύρεση μιας καλής θέσης εργασίας. Αυτοί οι τομείς απαιτούν εκπαιδευόμενους που είναι περίεργοι, οι οποίοι αναζητούν λύσεις στα πιο σοβαρά και επίμονα προβλήματα της ανθρωπότητας. Μελετώντας τους τομείς STEM αναπτύσσει κάποιος την κριτική σκέψη και τον τρόπο σκέψης που βοηθά τους νέους να βρουν την επιτυχία μέσα από διαφορετικές θεματικές περιοχές και σχολές σκέψης. • H εργοδότηση σε θέσεις εργασίας STEM έχει αναπτυχθεί κατά 79% τις τελευταίες 3 δεκαετίες, σύμφωνα με το U.S. Bureau of Labor Statistics. • Η εργοδότηση σε τομείς STEM αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο ανάπτυξης σε άλλους τομείς/επαγγέλματα σε εθνικό επίπεδο στις Η.Π..Α. Το Bureau of Labor Statistics υπολογίζει ότι περίπου 11 εκ. εργαζόμενοι θα εργοδοτούνται στους τομείς των STEM μέχρι το 2031. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν προστεθεί πέραν του 1 εκ. νέες θέσεις εργασίες στους τομείς της πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής. • Μόνο στη Μασαχουσέτη, το 40% της εργοδότησης συσχετίζεται με βιομηχανίες καινοτομίας, όπως: AΠΕ, πληροφορική, μηχανική στον τομέα της άμυνας και προηγμένων τεχνικών μηχανικής • Η εργοδότηση στους τομείς STEM θα αναπτυχθεί κατά 8.8% μέχρι το 2028 και οι θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας, οι οποίοι χρειάζονται ένα δυνατό STEM background, προβλέπεται ότι θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Τα υπόλοιπα (non-STEM) επαγγέλματα αναμένεται να αναπτυχθούν γύρω στο 5%. • Στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έρευνα της McKinsey “The future of work in Europe”, μέχρι το 2030 θα έχουν δημιουργηθεί 4 εκ. νέες θέσεις εργασίας στους τομείς STEM. Αυτός είναι ο τομέας με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε απόλυτους αριθμούς. ΣΗΜΑΣΙΑ STEM ΚΑΙ FUTURE TRENDS
 • 8. • Πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte σχετικά με την εκπαίδευση STEM, το ζητούμενο είναι η προώθηση της κριτικής και των υβριδικών ικανοτήτων, αλλά και η στροφή στην πρωτότυπη σκέψη και στην προσαρμοστικότητα που πρέπει να επιδεικνύεται ενόψει της συνεχούς αβεβαιότητας. Πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα Deloitte
 • 9. • O επιχειρηματικός τρόπος σκέψης αποτελεί ένα συνδυασμό δεξιοτήτων ο οποίος επιτρέπει στους ανθρώπους να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό όποιες ευκαιρίες παρουσιαστούν • Eίναι αποφασιστικοί, σε συνεχή δράση με στόχο την υλοποίηση των ιδεών τους • Ξέρουν να ξεπερνούν και να μαθαίνουν από τα λάθη και τις αστοχίες • Αυτό το mindset θεωρείται πολύ σημαντικό από τους εργοδότες: αυξάνει την τάση για συνεχή μάθηση και βελτίωση της παραγωγικότητας, απαραίτητο για τη δημιουργία νέων προϊόντων/δραστηριοτήτων. • Δεν σημαίνει ότι όποιος αναπτύξει αυτό τον τρόπο σκέψης θα γίνει επιχειρηματίας. Αυτός ο συνδυασμός δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικός ακόμη και εάν επιλέξετε να εργάζεστε για άλλους. Είναι αυτό που ονομάζουμε δεξιότητες ζωής. • Με το να αναπτύξετε αυτό τον τρόπο σκέψης μπορείτε να αξιοποιήσετε και να αναγνωρίσετε τις ευκαιρίες σε κάθε περίπτωση: από τον τρόπο που διαβάζετε πριν από ένα διαγώνισμα μέχρι το πώς καινοτομείτε στον εργασιακό χώρο, πώς συνεισφέρετε στην κοινότητα σας και πώς εφαρμόζετε όσα μαθαίνετε στην πράξη. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ (ENTREPRENEURIAL MINDSET) 9
 • 11. ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΣΑΣ! 1 1
 • 13. ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ
 • 15. ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 1 5
 • 16. DRONES: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • 19. ΤΗΕ DIGITAL SKILLS GAP AND THE FUTURE OF WORK
 • 20. “What the machine takes away, it also gives back with entirely new industries, entirely new types of jobs”.
 • 22. ΤΑ STEM ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
 • 23. 10 STEM καινοτομίες που αλλάζουν τις ζωές μας • VR medical training. • Speedy production of ventilators. • 3D-printed respirators. • Live virus tracking. • Sustainable water filters. • Space debris shields. • Wind-powered cars. • Predicting natural disasters.
 • 24. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ VIVA WALLET ΑΠΟ JP MORGAN 2 4 Στα 2 δισ. δολ. ανήλθε η αποτίμηση της Viva Wallet κατόπιν της συμφωνίας εξαγοράς του (περίπου) 49% της ελληνικής εταιρείας από την αμερικάνικη JPMorgan. Η επένδυση του αμερικανικού κολοσσού στην fintech πληρωμών που βασίζεται σε cloud και η οποία δραστηριοποιείται σε 23 ακόμα χώρες, θα ξεπεράσει το 1,15 δισ. δολάρια
 • 26. ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ • Ψάχνουμε για τα σωστά πρότυπα και τους σωστούς μέντορες/καθοδηγητές • Δουλεύουμε, αποκτούμε εμπειρίες (τα καλοκαίρια) • Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις (internships) • Διαβάζω, ακούω podcasts και audiobooks, βλέπω videos και ντοκυμαντέρ, επισκέπτομαι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, πηγαίνω στο σινεμα, πηγαίνω σε guest speaker talks • Μιλώ με άτομα που είναι διαφορετικά από εμένα, με άλλα ενδιαφέροντα (από το σχολείο, τα φροντιστήρια, τη γειτονιά, τις εξόδους) • Γίνομαι εθελοντής για έναν καλό φιλανθρωπικό σκοπό (αναλαμβάνω να διοργανώσω μια εκδήλωση ή μια δραστηριότητα) • Αναπτύσσω αυτές τις δεξιότητες στο σχολείο (κάνω παρουσιάσεις, λύνω προβλήματα, αξιοποιώ τον αναλυτικό τρόπο σκέψης, δουλεύω σε ομάδες για κοινές δράσεις/projects) • Ζητώ ειλικρινή ανατροφοδότηση από άτομα που με ξέρουν καλά (φίλοι, συγγενείς, εκπαιδευτικοί) για τα δυνατά μου σημεία που βλέπουν οι άλλοι σε εμένα και τα σημεία που χρειάζεται να αναπτύξω περαιτέρω • Λαμβάνω μέρος σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας για νέους. Αναπτύσσω ιδέες με άτομα από άλλους τομείς εξειδίκευσης, με διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες από τις δικές μου
 • 27. • Στόχος: αναβάθμιση των δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. • ‘Αρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτές με επαγγελματική, εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία, οι οποίοι, αφουγκραζόμενοι τις ελλείψεις στο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, έχουν αναπτύξει σύγχρονα, μικρής διάρκειας προγράμματα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. • Το Future Skills Hub αποσκοπεί στην παροχή μίας διαφορετικής δομής κατάρτισης στοχεύοντας στην: • • Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling and reskilling) νεοεισερχόμενων και επαγγελματιών σε αναδυόμενα θέματα • Διασύνδεση και αντιστοιχία των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες των οργανισμών • Εναρμόνιση με τους ταχέως μεταβαλλόμενους παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον • Ενδυνάμωση του πολίτη του αύριο, μέσω βιωματικών εργαστηρίων. • Όραμα: Καινοτόμος και ισχυρή πηγή επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για τη γενιά του μέλλοντος. Επιπλέον, σκοπεύει στη δημιουργία μίας γέφυρας μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της επίσημης εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενη στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Future Skills Hub
 • 28. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου Administrative Director Future Skills Hub European University Cyprus +357 22669266 fshub@euc.ac.cy