SlideShare a Scribd company logo
คู่มือการใช้กล้อง
	 โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งานกล้อง
	 โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
	 โปรดใช้คู่มือนี้ควบคู่ไปกับคู่มือในรูปแบบ	PDF	ที่มีให้ในแผ่นซีดี-รอม	(หน้า	2)


ภาษาไทย
การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในชุด
อุปกรณ์ภายในชุดประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้	หากมีรายการใดขาดหายไป	
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อสินค้า	
     กล้อง
      แบตเตอรี่
รุ่น
NB-7L
   แท่นชาร์จแบตเตอรี่
            (พร้อมฝาครอบขั้วแบตเตอรี่)
 รุ่น
CB-2LZ/CB-2LZE    สายเชื่อมต่อ
 สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพและ       สายคล้องคอ
  รุ่น
IFC-400PCU
 เสียง
(AV)
รุ่น
AVC-DC400
      รุ่น
NS-DC9


 คู่มือการใช้กล้อง
      แผ่น
DIGITAL
       ใบรับประกัน
    (คู่มือนี้)
     CAMERA
Solution
         

  การใช้คู่มือในรูปแบบ
PDF
  ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งานในรูปแบบไฟล์
PDF
จากในแผ่นซีดี-รอม
  หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
จะมีไอคอนทางลัดปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
หาก
  การติดตั้งซอฟท์แวร์ไม่สมบูรณ์
ท่านสามารถเปิดหาคู่มือการใช้งานได้จาก
  โฟลเดอร์
Readme
จากแผ่นซีดี-รอม
   
 คู่มือการพิมพ์ส่วนบุคคล
  	 อ่านคู่มือนี้เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อตัวกล้องกับ	
  	 เครื่องพิมพ์	(แยกจำหน่าย)	เพื่อพิมพ์รูปภาพ	
   
 คู่มือการใช้ซอฟท์แวร์
  
 อ่านคู่มือนี้เมื่อท่านต้องการใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดให้	

    •	แผ่นบันทึกภาพไม่ได้จัดมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์	
    •	ในการดูคู่มือการใช้งานรูปแบบ	PDF	จำเป็นต้องใช้โปรแกรม	Adobe	Reader	
2
โปรดอ่าน
การทดลองบันทึกภาพ
ท่านควรทดลองถ่ายภาพแล้วเรียกดูภาพก่อนใช้งานจริง	เพื่อให้มั่นใจว่ากล้อง
ทำงานได้อย่างถูกต้อง	โปรดทราบว่าบริษัทแคนนอน,	สาขา,	ผู้ร่วมประกอบการ	
และตัวแทนจำหน่าย	ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากความ
บกพร่องในการทำงานหรืออุปกรณ์ต่างๆ	รวมถึงแผ่นบันทึกภาพซึ่งทำให้เกิด	
ความเสียหายในการบันทึกภาพหรือการบันทึกภาพผิดวิธี	
การละเมิดลิขสิทธิ์
โปรดทราบว่ากล้องดิจิตอลของแคนนอนนี้ผลิตเพื่อใช้ในเรื่องส่วนตัวเท่านั้น	ห้าม	
นำไปใช้ในการบันทึกภาพที่อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือ
ลิขสิทธิ์ล่วงหน้า	โปรดทราบว่าการบันทึกภาพการแสดงนิทรรศการหรือสินค้าต่างๆ	
โดยใช้กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์อื่นๆ	อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นๆ	
แม้ว่าภาพนั้นจะถูกนำไปใช้ในเรื่องส่วนตัวก็ตาม	
ข้อจำกัดในการรับประกัน
การรับประกันกล้องรุ่นนี้จะมีผลใช้ในประเทศที่จำหน่ายเท่านั้น	หากมีปัญหาที่เกี่ยว
กับกล้องขณะใช้ในต่างประเทศ	โปรดนำกลับมายังประเทศที่จำหน่ายเพื่ออ้างสิทธิ์
ในการรับประกันจากศูนย์บริการลูกค้าแคนนอน	สำหรับศูนย์บริการลูกค้าของ	
แคนนอนโปรดติดต่อตามที่อยู่ในใบรับประกัน	
หน้าจอ
LCD
 	  หน้าจอ	LCD	ของแคนนอนได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงสุด	
	  พร้อมความละเอียดของพิกเซลที่มากกว่า	99.99	เปอร์เซ็นต์จึงสามารถทำงาน	
	  ด้วยความแม่นยำ	และน้อยกว่า	0.01	เปอร์เซ็นต์ของความละเอียดที่อาจจะเกิด	
	  ความผิดพลาดหรือเกิดจุดสว่างหรือสีดำเล็กๆ	ขึ้นในบางครั้ง	ซึ่งไม่ถือว่าเป็น	
	  การทำงานที่บกพร่องของกล้องและไม่มีผลกระทบต่อการบันทึกภาพ	
 	  หน้าจอ	LCD	อาจถูกปิดด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกบางๆ	เพื่อป้องกันการเกิดรอย	
	  ขีดข่วนในระหว่างขนส่ง	โปรดนำแผ่นฟิล์มออกก่อนใช้งานกล้อง	
อุณหภูมิของตัวกล้อง
โปรดระวังเรื่องอุณหภูมิของตัวกล้อง	หากกล้องถูกใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน	
ตัวกล้องอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้น	ไม่ถือว่าเป็นการทำงานที่บกพร่องของกล้อง	
แผ่นบันทึกภาพ
กล้องรุ่นนี้สามารถใช้แผ่นบันทึกภาพชนิดต่างๆ	ได้	โดยในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
แผ่นบันทึกภาพทุกชนิดจะถูกเรียกว่า	แผ่นบันทึกภาพ
สิ่งที่ท่านสามารถทำได้จากกล้อง
การถ่ายภาพ
  	ถ่ายภาพโดยปล่อยให้กล้องทำการตั้งค่าอัตโนมัติ	              25	
  	ถ่ายภาพในโหมดฉากต่างๆ	                       56	-	59	
     การถ่ายภาพผู้คน	

     ภาพบุคคล	 ภาพกลางคืน	 ภาพเด็กหรือสัตว์เลี้ยง	 ที่ชายหาด	 ท่ามกลางหิมะ	
     (หน้า	56)	 (หน้า	56)	    (หน้า	57)	 (หน้า	58)	 (หน้า	59)

    การถ่ายภาพทิวทัศน์	

       ภาพวิว	      ตอนเย็น	  ภาพตอนกลางคืน	        ใบไม้	
     (หน้า	56)	     (หน้า	57)	     (หน้า	58)	     (หน้า	59)	

    การถ่ายภาพฉากอื่นๆ	
        ในร่ม	     กีฬา	    พลุ	      ใต้น้ำ	    ตู้ปลา	
     (หน้า	57)	  (หน้า	57)	 (หน้า	58)	    (หน้า	58)	   (หน้า	58)	
 	การโฟกัสบนใบหน้า	                   25,	68,	88,	92	
 	การถ่ายภาพในบริเวณที่ไม่สามารถใช้แฟลช	(ปิดแฟลช)	          63	
 	การถ่ายภาพตัวเอง	(ตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง)	           67,	68	
 	ใส่วันที่และเวลาลงในภาพ	                      66	
 	การถ่ายภาพโคลสอัพไปที่วัตถุ	(การถ่ายภาพมาโคร)	           77	
 	การถ่ายภาพโทนสีน้ำตาลหรือภาพขาว-ดำ	                82	
 	การเปลี่ยนขนาดภาพที่ต้องการถ่าย	(ความละเอียดในการบันทึก)	     74	
 	การถ่ายภาพต่อเนื่อง	                        81	
 	การถ่ายภาพโดยปราศจากการสั่นของกล้อง	(ป้องกันภาพสั่นไหว)	     155	
 	การเปลี่ยนความไวแสง	                        78	
 	การถ่ายภาพโดยปราศจากการสั่นของกล้องแม้ในที่ที่มีแสงน้อย	
	 (แสงน้อย)	                             60
สิ่งที่ท่านสามารถทำได้จากกล้อง


 	การโฟกัสวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง	(โฟกัสแบบต่อเนื่อง)	      91	
 	การปรับและถ่ายภาพวัตถุที่มืดให้สว่างขึ้น	(ปรับคอนทราสอัจฉริยะ)	     103	
 การดูภาพ
 	การดูภาพของฉัน	                             28	
 	การแสดงภาพโดยอัตโนมัติ	(เล่นภาพต่อเนื่อง)	               125	
 	การดูภาพโดยใช้หน้าจอโทรทัศน์	                     128	
 	การค้นหาภาพอย่างรวดเร็ว	                     122,	123	
 	การลบภาพ	                             29,	133	
 	การป้องกันภาพจากการลบโดยไม่เจตนา	                   130	
 การถ่ายและแสดงภาพเคลื่อนไหว
 	การบันทึกภาพเคลื่อนไหว	                          31	
 	การแสดงภาพเคลื่อนไหว	                           33	
การพิมพ์ภาพ
 	การพิมพ์ภาพอย่างง่าย	                           30	
 การบันทึก
 	การบันทึกภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์	                    34	

  อื่นๆ
 	การปิดเสียง	                              50	
 	การใช้งานกล้องในต่างประเทศ	                    15,	150	
                                       5
สารบัญ
ข้อมูลในบทที่	1-3	อธิบายเกี่ยวกับระบบการทำงานขั้นพื้นฐานและฟังก์ชั่นที่มักใช้
บ่อยของตัวกล้อง	ส่วนบทที่	4	เป็นต้นไป	อธิบายเกี่ยวกับการใช้งานขั้นสูงเพื่อให้
ท่านได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเพิ่มเติมตามลำดับ	
การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในชุด	      2	  การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง	     50	
โปรดอ่าน	               3	  การเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอ	    51	
สิ่งที่ท่านสามารถทำได้จากกล้อง	    4	  การเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องให้	
รูปแบบต่างๆ	ที่ใช้ในคู่มือการใช้งาน	    กลับสู่ค่ามาตรฐาน	         52	
เล่มนี้		 	              9	  การล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพแบบ	
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	     10	  Low	Level	             53	
 1
เริ่มการใช้งาน
         13
  ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน	(ปิดกล้อง
                      อัตโนมัติ)	             54	
การชาร์จแบตเตอรี่	         14	   ฟังก์ชั่นการแสดงเวลา	        54	
การใส่แบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ	 16	
การใช้หน้าจอ	LCD	         19	   3
การถ่ายภาพในสภาวะพิเศษและ
การตั้งค่าวันที่และเวลา	      20	   
 การใช้ฟังก์ชั่นทั่วไป
  55
การตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอ	LCD	22	   การถ่ายภาพในสภาวะต่างๆ	      56	
การล้างข้อมูลจากแผ่นบันทึกภาพ	 23	     การถ่ายภาพในโหมด	 
การกดปุ่มชัตเตอร์	         24	   (แสงน้อย)	            60	
การถ่ายภาพ	            25	   การถ่ายภาพในโหมด	 
การแสดงภาพ	            28	   (ถ่ายเร็ว)	            61	
การลบภาพ	             29	   การปิดแฟลช	            63	
การพิมพ์ภาพ	            30	   การซูมเข้าหาวัตถุให้ใกล้ยิ่งขึ้น	
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว	       31	   (ดิจิตอลซูม)	           64	
การแสดงภาพเคลื่อนไหว	       33	   การใส่ข้อมูลวันที่และเวลาลงในภาพ	 66	
การถ่ายโอนภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์	 34	   การตั้งเวลาถ่ายภาพ	        67	
อุปกรณ์เสริม	           38	   การตั้งเวลาถ่ายภาพแบบค้นหาใบหน้า	68	
อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย	      40	
                      4
การเลือกการตั้งค่า
 2
เรียนรู้การใช้งานเพิ่มเติม
   41
   
 ด้วยตัวเอง
           71
แนะนำส่วนต่างๆ	ของกล้อง	      42	  การถ่ายภาพในโปรแกรม	AE	       72	
ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ	       44	  การปรับความสว่าง	(ชดเชยแสง)	    73	
ไฟแสดงสถานะ	            47	  การเปิดแฟลช	            73	
เมนู	FUNC.	–	การทำงานขั้นพื้นฐาน	  48	  การเปลี่ยนความละเอียด	
เมนู	Menu	–	การทำงานขั้นพื้นฐาน	  49	  ในการบันทึก	(ขนาดภาพ)	       74	

6
สารบัญ

การเปลี่ยนอัตราการบีบอัด	        การถ่ายภาพโดยใช้การล็อค	
(คุณภาพของภาพ)	          74	  แสงแฟลช	(FE	Lock)	        97	
การถ่ายภาพในรูปแบบ	RAW	      76	  การถ่ายภาพคร่อมแสงอัตโนมัติ	
การถ่ายภาพระยะใกล้	(มาโคร)	    77	  (โหมดถ่ายภาพคร่อม)	       98	
การเปลี่ยนความไวแสง	       78	  การใช้ฟิลเตอร์ลดแสง		      99	
การแก้ไขสมดุลแสงขาว	       79	  การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชความเร็วต่ำ	 99	
การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง	      81	  การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์	   100	
การเปลี่ยนโทนสีของภาพ	         การตั้งค่ารูรับแสง	       101	
(การตั้งสี)	           82	  การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์	
การถ่ายภาพโดยใช้การตั้งเวลา	      และค่ารูรับแสง	         102	
2	วินาที	 	            83	  การแก้ไขความสว่างและถ่ายภาพ	
การตั้งเวลาถ่ายภาพเอง	      84	  (ปรับคอนทราสอัจฉริยะ)	     103	
การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ	    85	  การแก้ตาแดง	          104	
การถ่ายภาพโดยใช้หน้าจอโทรทัศน์	  86	  การปรับค่าชดเชยแสงแฟลช	     105	
การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้	       การปรับกำลังแฟลช	        106	
การล็อคโฟกัส	(Focus	Lock)	    86	  การตรวจสอบวัตถุขยับ	      107	
                    การบันทึกการตั้งค่าการถ่ายภาพ	 108	
 5
การใช้ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
      การเปลี่ยนสีและถ่ายภาพ	     109	
 
 ขั้นสูง
          87
    การถ่ายภาพแบบพาโนรามา	     112	
การเปลี่ยนโหมดจุดโฟกัส	      88	
การเปลี่ยนตําแหน่งและ	          6
การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ
สำหรับ
ขนาดกรอบโฟกัส	          89	  
 ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
      113
การขยายจุดโฟกัส	         90	  การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ	
การถ่ายภาพโดยใช้การล็อค	        เคลื่อนไหว	            114	
โฟกัสอัตโนมัติ	(AF	Lock)	     91	  การเปลี่ยนคุณภาพของภาพ	      115	
การถ่ายภาพโดยใช้โฟกัส	         การใช้การลดเสียงลม	        116	
แบบต่อเนื่อง	           91	  การล็อคค่าแสง	(AE	Lock)/	
การเลือกใบหน้าที่ต้องการ	        การเปลี่ยนค่าแสง	(Exposure	Shift)	 116	
โฟกัส	(เลือกใบหน้า)	       92	  ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพอื่นๆ	     117	
การเปลี่ยนโหมดการวัดแสง	     93	  ฟังก์ชั่นการแสดงภาพ	        118	
การถ่ายภาพในโหมด	            การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว	      119	
แมนนวลโฟกัส	           94	
การถ่ายคร่อมโฟกัส	
(โหมดถ่ายคร่อมโฟกัส)	       95	
การถ่ายภาพโดยใช้การ	
ล็อคค่าแสง	(AE	Lock)	       96	
                                       7
สารบัญ


  7
การแสดงภาพและ
           
    9
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ
  
 ฟังก์ชั่นอื่นๆ
         121

   
 การใช้กล้อง
         161
 การค้นหาภาพแบบเร็ว	          122	  การใช้กระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือน	 162	
 การแสดงภาพเฉพาะภาพที่ถูกเลือก	 123	     การใช้เลนส์	(แยกจำหน่าย)	      163	
 การแสดงภาพต่อเนื่อง	         125	  การเปลี่ยนสีวงแหวนเลนส์	
 การตรวจสอบโฟกัส	           126	  (แยกจำหน่าย)	            165	
 การขยายภาพ	              127	  การใช้สวิตซ์ลั่นชัตเตอร์จากระยะไกล	
 การเลือกเอฟเฟคการเปลี่ยนภาพ	 127	      (Remote	Switch)	(แยกจำหน่าย)	 166	
 การแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์	 128	       การใช้แฟลชเสริมภายนอก	
 การแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์	         (แยกจำหน่าย)	            167	
 ความละเอียดสูง	(HDTV)	        129	  วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น	       175	
 การป้องกันภาพ	            130	  รายการข้อความแจ้งเตือนที่ปรากฏ	
 การลบภาพทั้งหมด	           133	  บนหน้าจอ	              178	
 การจัดประเภทของภาพ	             ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ใน	
 (ประเภทของฉัน)	            135	  แต่ละโหมดการถ่ายภาพ	        180	
 การหมุนภาพ	              137	  เมนู	 	 	              182	
 การลดขนาดภาพ	             138	  ข้อควรระวังในการใช้งาน	       186	
 การตัดภาพ	              139	  ข้อมูลจำเพาะ	            187	
 การเพิ่มเอฟเฟคด้วยฟังก์ชั่นการตั้งสี	 140	
 การแก้ไขความสว่างของภาพ	
 (ปรับคอนทราสอัจฉริยะ)	        141	
 การแก้ไขเอฟเฟคตาแดง	         142	
 การพิมพ์ภาพจากรายชื่อสั่งพิมพ์	
 (DPOF)	 	               143	
 การเลือกภาพสำหรับพิมพ์	
 (DPOF)	 	               144	
  8
การตั้งค่ารูปแบบการ
  
 ใช้งานกล้อง
          147
 การเปลี่ยนฟังก์ชั่น	        148	
 การเปลี่ยนฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ	   152	
 การบันทึกเมนูการถ่ายภาพ	
 ที่ใช้ประจำ	            157	
 การเปลี่ยนฟังก์ชั่นการแสดงภาพ	   158	
 การเปลี่ยนภาพเริ่มต้นหรือเสียง	   159	
 8
รูปแบบต่างๆ
ที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
 	  ไอคอนที่ใช้ในข้อความ	หมายถึง	ปุ่มและสวิตช์ต่างๆ	ของตัวกล้อง	
 	  ภาษาที่แสดงบนหน้าจอจะปรากฏอยู่ในวงเล็บ	[	]	(วงเล็บสี่เหลี่ยม)	
 	  ปุ่มเลื่อนทิศทาง,	ปุ่มหมุนควบคุมการทำงาน	และปุ่ม	FUNC./SET	จะใช้แทน	
	  ด้วยไอคอนต่อไปนี้	
                (ปุ่มเลื่อนขึ้น)		
                (ปุ่ม	FUNC./SET)	
                (ปุ่มเลื่อนทางขวา)	
                (ปุ่มเลื่อนทางซ้าย)	
                (ปุ่มเลื่อนลง)	
                (ปุ่มหมุนควบคุมการทำงาน)

 :	วิธีแก้ไขปัญหา	

 :	เคล็ดลับเพื่อให้สามารถใช้งานกล้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ	

 :	สิ่งที่ท่านควรระมัดระวัง	

 :	ข้อมูลเสริม	
	 (หน้า	xx):	หน้าอ้างอิง	โดยที่	“xx”	หมายถึง	หมายเลขหน้า	
	 คำอธิบายในบทนี้จะใช้การตั้งค่ามาตรฐานของแต่ละฟังก์ชั่น	
                                      9
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
 	 ก่อนใช้งานกล้อง	โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่	
	 อธิบายไว้ต่อไปนี้	และมั่นใจอยู่เสมอว่ากล้องของท่านสามารถใช้งานได้อย่างปกติ	
 	 ข้อควรระวังต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานกล้องได้อย่างปลอดภัยและ	
	 ถูกต้อง	หรือเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อตัวท่านและผู้อื่น	รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ
 	 โปรดมั่นใจว่าท่านได้อ่านคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมแยกจำหน่ายอย่าง	
	 ละเอียด	

  
คำเตือน
 หมายถึง	คำเตือนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต	

  
ข้อควรระวัง
หมายถึง	ข้อควรระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ	

 
 
 ข้อควรระวัง
 หมายถึง	ข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายแก่อุปกรณ์	
                 
คำเตือน
กล้อง
 
  ห้ามเล็งช่องมองภาพของกล้องไปทางแหล่งที่ให้แสงสว่างจ้าโดยตรง
(เช่น

   ดวงอาทิตย์ในวันที่ท้องฟ้าไม่มีเมฆ)
	   การกระทำเช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อสายตาของท่าน	
 
  ห้ามยิงแสงแฟลชไปที่ดวงตามนุษย์ในระยะใกล้
	   แสงที่มีความสว่างมากที่ยิงออกมาจากแฟลชอาจทำลายการมองเห็น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง		
	   เมื่อใช้แฟลชกับเด็ก	ให้ใช้แฟลชในระยะ	1	เมตร	(39	นิ้ว)	เป็นอย่างน้อย	
 
  ควรเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากมือเด็กและทารก
	   สายคล้องคอ:	หากสายคล้องคอรัดคอเด็ก	อาจทำให้เด็กขาดอากาศหายใจได้	
	   แผ่นบันทึกภาพ:	เด็กอาจกลืนแผ่นบันทึกภาพเข้าไป	หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้	ให้รีบ	
	   พบแพทย์ทันที	
 
  ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ไม่ได้อธิบายในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
 
  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าแรงสูงดูด
ห้ามสัมผัสในส่วนด้านในของตัวกล้อง
หาก

   กล้องตกหรือเกิดความเสียหายกับตัวกล้อง
 
  หยุดใช้อุปกรณ์ทันทีหากมีควันหรือไอระเหยที่ทำให้แสบจมูกหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ
 
  ห้ามใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของสารระเหย
เช่น
แอลกอฮอล์,
น้ำมันเบนซิน
หรือ

   ทินเนอร์ในการทำความสะอาดอุปกรณ์
 
  อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปภายในกล้อง
	   ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้	หากมีของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอม	
	   เข้าไปภายในกล้อง	ให้ปิดสวิตช์กล้องทันทีและนำแบตเตอรี่ออกมา	
 
  โปรดใช้แต่แหล่งพลังงานที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น
	   หากใช้แหล่งพลังงานอื่น	อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้	
10
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


แบตเตอรี่
และแท่นชาร์จแบตเตอรี่
  
  โปรดใช้แต่แบตเตอรี่ที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น
  
  ห้ามใช้แบตเตอรี่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนหรือโดนความร้อนโดยตรง
  
  ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่โดนน้ำ
(เช่น
น้ำทะเล)
หรือของเหลวอื่นๆ
  
  ห้ามแยกชิ้นส่วน,
ดัดแปลง
หรือทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อน
  
  หลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่ตกพื้นหรือได้รับการกระแทกอย่างแรง
	    เพราะอาจทำให้เกิดการรั่ว	ส่งผลให้เกิดการระเบิด,	เพลิงไหม้,	บาดเจ็บ	และความเสียหาย	
	    กับสิ่งแวดล้อม	ในกรณีที่เกิดรอยรั่วและสัมผัสกับดวงตา,	ปาก,	ผิวหนัง	หรือเสื้อผ้า	
	    ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วรีบพบแพทย์ทันที	หากแท่นชาร์จแบตเตอรี่เปียกน้ำ	
	    ให้รีบถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบและติดต่อตัวแทนจำหน่ายกล้องหรือศูนย์บริการของ	
	    แคนนอนใกล้บ้านท่านเพื่อรับคำปรึกษา
 
   ใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่กำหนดในการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น
 
   ห้ามตัด,
ทำความเสียหาย,
ดัดแปลง
หรือวางของหนักทับสายไฟ
 
   ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่ใช้งาน
และเช็ดฝุ่นและรอยเปื้อนที่เกาะอยู่ที่ปลั๊กไฟ,
ภายนอก

    ของเต้าเสียบปลั๊กไฟ
และบริเวณโดยรอบ
 
   ห้ามจับสายไฟในขณะที่มือเปียก
	    ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
คำเตือนอื่นๆ
 
   ห้ามนำแผ่นซีดี-รอมที่จัดให้ไปเล่นกับเครื่องเล่นซีดีที่ไม่สามารถรองรับข้อมูลใน

    ซีดี-รอม
	    การนำซีดี-รอมไปเล่นกับเครื่องเล่นซีดี	(เครื่องเล่นเพลง)	อาจทำให้ลำโพงของเครื่อง	
	    เสียหายได้	และยังอาจส่งผลเสียต่อประสาทการรับฟัง	เนื่องจากต้องฟังเสียงที่มีความ	
	    ดังมากจากซีดี-รอมที่เล่นบนเครื่องเล่นเพลง	
                     
ข้อควรระวัง
 
 ระวังอย่าให้กล้องกระทบหรือกระแทกกับสิ่งอื่นเมื่อถือกล้องโดยใช้สายคล้องคอ
 
 ระวังอย่าให้หน้าเลนส์กล้องกระทบหรือกระแทกกับสิ่งอื่นๆ
	 เพราะการทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือกล้องชำรุดเสียหายได้	
 
 ห้ามใช้กล้องในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการจ่ายไฟที่สูงเกินอัตราของปลั๊กไฟ
หรือ

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟ
ห้ามใช้ปลั๊กหรือสายไฟที่ชำรุดหรือเสียบปลั๊กไฟไม่แน่น
	 ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้	
 
 หลีกเลี่ยงการใช้,
การวาง
หรือการเก็บอุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้
	 -	 บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง	
	 -	 บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า	40	องศาเซลเซียส	(104	องศาฟาเรนไฮต์)	
	 -	 บริเวณที่มีความชื้นหรือฝุ่น	
	 การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการรั่ว	ความร้อนสูง	หรือการระเบิดจากแบตเตอรี่ได้	
	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อต,	เพลิงไหม้,	การบาดเจ็บจากความร้อน	หรือความ	
	 เสียหายอื่นๆ	อุณหภูมิสูงอาจทำให้ตัวกล้องเปลี่ยนรูปทรงได้
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

  
 อย่าให้สิ่งสกปรกหรือวัตถุที่เป็นโลหะ
(เช่น
เข็มหรือกุญแจ)
สัมผัสขั้วของแท่นชาร์จหรือปลั๊ก
 	 เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต,	เพลิงไหม้	หรือความเสียหายอื่นๆ	
  
 เมื่อใช้เลนส์เสริมซึ่งเป็นอุปกรณ์แยกจำหน่าย
โปรดมั่นใจว่าท่านใส่เลนส์ได้แน่นเข้าที
 ่
 	 หากเลนส์หลวมและตกลงมา	อาจทำให้เลนส์แตกได้	เศษกระจกที่แตกออกอาจบาดได้	
  
 การเปิดดูภาพต่อเนื่องที่ใช้เอฟเฟคการเปลี่ยนภาพนานๆ
อาจทำให้เกิดอาการ
 
 ไม่สบายตาได้
  
 เมื่อใช้แฟลช
โปรดระวังอย่าให้นิ้วหรือชิ้นผ้าไปบังแฟลช
 	 เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้แฟลชไหม้หรือเสียหาย	
                    ข้อควรระวัง
  
 ห้ามเล็งกล้องไปทางแหล่งที่ให้แสงสว่างจ้าโดยตรง
(เช่น
ดวงอาทิตย์
เป็นต้น)
 	 หากปฎิบัติเช่นนี้อาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติและเซ็นเซอร์ภาพเสียหาย	
  
 เมื่อใช้กล้องในบริเวณชายหาดหรือบริเวณที่มีลมแรง
โปรดระวังไม่ให้ฝุ่นหรือทราย
 
 เข้าไปภายในกล้อง
 	 เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้แฟลชทำงานผิดปกติ	
  
 ในกรณีปกติ
อาจมีควันออกมาจากแฟลชเล็กน้อย
 	 เนื่องจากกำลังไฟแฟลชที่สูงได้เผาไหม้ฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู่ด้านหน้าแฟลช		
 	 โปรดใช้ก้านสำลีในการทำความสะอาดสิ่งสกปรก,	ฝุ่น	หรือวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ	จาก	
 	 แฟลชเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นภายในและทำให้แฟลชเสียหาย	
  
 ถอดปลั๊กแท่นชาร์จแบตเตอรี่ออกจากเต้าเสียบบนผนังหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่
 
 เสร็จแล้ว
หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน
  
 ห้ามวางสิ่งต่างๆ
เช่น
ผ้า
บนแท่นชาร์จแบตเตอรี่ขณะกำลังชาร์จ
 	 การเสียบปลั๊กทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความร้อนสูงกับแบตเตอรี่และเสียรูปทรง	
 		 จนอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้	
  
 ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องและเก็บไว้เมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน
 	 หากปล่อยแบตเตอรี่ให้อยู่ในกล้องนานๆ	อาจทำให้เกิดการรั่วของแบตเตอรี่ได้	
  
 ก่อนทิ้งแบตเตอรี่
ควรใช้เทปกาวหรือฉนวนปิดขั้วแบตเตอรี่ก่อนเพื่อไม่ให้สัมผัสกับ
 
 วัตถุอื่นๆ
โดยตรง
 	 หากแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของวัตถุอื่นๆ	ในถังขยะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้	
 	 หรือการระเบิดได้	
  
 เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากสัตว์เลี้ยงของท่าน
 	 หากแบตเตอรี่โดนกัดอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการรั่ว,	ความร้อนสูง	หรือการระเบิด	ซึ่ง	
 	 เป็นผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ	
  
 เมื่อใส่กล้องลงในกระเป๋า
ให้ปิดหน้าจอ
LCD
โดยหันเข้าด้านในเพื่อมั่นใจว่า
 
 ไม่มีวัตถุของแข็งมาสัมผัสกับหน้าจอ
LCD

 	 การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้กล้องเกิดการทำงานผิดปกติหรืออาจก่อความ	
 	 เสียหายต่อหน้าจอ	LCD	ได้	
 12
เริ่มการใช้งาน
บทนี้จะอธิบายถึงการเตรียมพร้อมก่อนถ่ายภาพ,	การถ่ายภาพในโหมด	    

และวิธีการแสดงภาพ,	การลบ	ตลอดจนการพิมพ์ภาพที่ท่านถ่ายไว้	ในส่วนหลัง	
ของบทนี้อธิบายถึงการถ่ายภาพและการแสดงภาพเคลื่อนไหว	รวมถึงวิธีการ	
ถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์	

การใส่สายคล้องคอ/การถือกล้อง
 	  ใช้สายคล้องคอที่มากับตัวกล้องและคล้องสายไว้กับคอของท่านเพื่อป้องกัน	
	  กล้องตกขณะใช้งาน	
 	  เก็บแขนของท่านให้ติดกับลำตัวขณะที่ถือกล้องอย่างมั่นคง	โดยจับทางด้านข้าง	
	  ของกล้อง	และโปรดมั่นใจว่านิ้วของท่านไม่ได้บังแฟลชขณะถ่ายภาพ
การชาร์จแบตเตอรี่
ใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับตัวกล้องในการชาร์จแบตเตอรี่		
โปรดมั่นใจว่าได้ชาร์จพลังงานแบตเตอรี่	เนื่องจากแบตเตอรี่จะไม่ได้ถูกชาร์จเมื่อท่านซื้อมา	
                   

 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก


                     
 ใส่แบตเตอรี่
                 
  
 	วางแบตเตอรี่โดยให้เครื่องหมาย	 	บน	
                 	  	 	 แบตเตอรี่และแท่นชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใน	
                 	  	 	 แนวเดียวกัน	จากนั้นใส่แบตเตอรี่โดย	
                 	  	 	 เลื่อนไปตามลูกศร	1	และกดลง	2
                   
 ชาร์จแบตเตอรี่
                 
  
   
สำหรับรุ่น
CB-2LZ:	ดันขาปลั๊กที่พับไว้	
                 	  	  	 ออกมาตามลูกศร	1	และเสียบปลั๊กแท่นชาร์จ
                 	  	  	 แบตเตอรี่เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง	2
                 
  
   
สำหรับรุ่น
CB-2LZE:	เสียบสายไฟเข้ากับ	
                 	  	  	 แท่นชาร์จแบตเตอรี่	จากนั้นจึงเสียบปลั๊ก	
                 	  	  	 เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง	
                 
  
   	ไฟสัญญาณจะสว่างเป็นสีแดงและเริ่ม	
                 	  	  	 การชาร์จแบตเตอรี่	
                 
  
   	ไฟสัญญาณจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อการชาร์จ	
                 	  	  	 เสร็จสิ้น	ซึ่งใช้เวลาชาร์จประมาณ	2	ชั่วโมง	
                 	  	  	 20	นาที	
                   
 นำแบตเตอรี่ออก
                 
  
 	ถอดปลั๊กของแท่นชาร์จแบตเตอรี่ออกจาก	
                 	  	 	 เต้าเสียบปลั๊กไฟ	จากนั้นนำแบตเตอรี่ออก	
                 	  	 	 จากแท่นชาร์จโดยเลื่อนไปในทิศทางตาม	
                 	  	 	 ลูกศรหมายเลข	1	และยกขึ้น	2

    เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่	ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่
    นานเกิน	24	ชั่วโมง
การชาร์จแบตเตอรี่

จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้โดยประมาณ
 จำนวนของภาพ
     เปิดหน้าจอ
LCD
           	390	ภาพ	
            ปิดหน้าจอ
LCD
          1,000	ภาพ	
     เวลาในการแสดงภาพ
                 7	ชั่วโมง	
 	 จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้นี้วัดโดยใช้มาตรฐานของ	Camera		Imaging	Products	
	 Association	(CIPA)	
 	 จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้จริงอาจน้อยกว่าที่แสดงในตารางซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ	
การแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่
ไอคอนหรือข้อความจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อแสดงสถานะพลังงานของแบตเตอรี่	
     หน้าจอแสดงผล
                ความหมาย
                    พลังงานเต็ม	
                    พลังงานลดลงเล็กน้อย	สามารถใช้งานได้	
          (กะพริบเป็นสีแดง)	 พลังงานใกล้จะหมด	
     “เปลี่ยนแบตเตอรี่”	      พลังงานหมด	ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทันที
   การใช้แบตเตอรี่และแท่นชาร์จแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ
 		 ควรชาร์จแบตเตอรี่ในวันที่ต้องการใช้งานหรือก่อนวันที่ต้องการใช้งาน	1	วัน	
	 โดยปกติแบตเตอรี่ที่ชาร์จพลังงานแล้วจะคายประจุแม้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม	
                 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่โดยให้สามารถมองเห็น	
                 เครื่องหมาย	 

 	 วิธีจัดเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานาน	
	 ใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงานและถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง	ให้ปิดฝาครอบขั้วแบตเตอรี่	
	 และเก็บแบตเตอรี่	การจัดเก็บแบตเตอรี่ที่ยังมีพลังงานอยู่เป็นเวลานาน	(ประมาณหนึ่งปี)

	 อาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงหรือมีผลต่อการใช้งาน	
 		 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ยังสามารถใช้ได้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ	
	 แท่นชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ใช้กระแสไฟฟ้า	100-240	V	AC	(50/60	Hz)
	 หากเสียบปลั๊กลงในเต้าเสียบไฟฟ้าไม่แน่น	ให้ใช้อะแด็ปเตอร์ของปลั๊กที่สามารถหาซื้อได้	
	 ทั่วไป	ห้ามใช้อุปกรณ์	อย่างเช่น	ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ	
	 เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ	
 	 แบตเตอรี่อาจจะบวมขึ้นมา	
	 โดยปกติแล้วจะเป็นลักษณะปกติของแบตเตอรี่และไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่มีปัญหา
	 อย่างไรก็ตาม	หากแบตเตอรี่บวมในจุดที่ไม่สามารถใส่เข้าไปในกล้องได้	โปรดติดต่อศูนย์	
	 บริการลูกค้าของแคนนอน	
 	 หากแบตเตอรี่คายประจุอย่างรวดเร็วแม้หลังจากเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่	แสดงว่าแบตเตอรี่นั้น	
	 หมดอายุการใช้งาน	
	 ให้ท่านซื้อแบตเตอรี่ใหม่	                           15
การใส่แบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ
ใส่แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับตัวกล้องและแผ่นบันทึกภาพที่มีจำหน่ายทั่วไปลงในกล้อง	
                 

 ตรวจสอบแท็บป้องกันการบันทึก
               
  
    	หากแผ่นบันทึกภาพมีแท็บป้องกัน	
               	  	  	  การบันทึก	ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพ	
               	  	  	  หากแท็บป้องกันการบันทึกอยู่ในตำแหน่ง	
               	  	  	  ล็อค	ให้เลื่อนแท็บป้องกันการบันทึกขึ้นจน	
               	  	  	  กระทั่งได้ยินเสียงคลิก	
                   
 เปิดฝาครอบ
               
 
     	เลื่อนฝาครอบ	1	และเปิดฝาขึ้น	2
               


                 
 ใส่แบตเตอรี่
               
  
 	ใส่แบตเตอรี่ดังที่แสดงในภาพจนล็อคเข้าที่	
               	  	 	 และได้ยินเสียงคลิก	
               
  
 	ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่แผ่นบันทึกภาพ
               	  	 	 ถูกด้าน	มิเช่นนั้นแบตเตอรี่จะไม่เข้าที่	
               	  	 	 อย่างเรียบร้อย	


      ขั้วแบตเตอรี่	
                 
 ใส่แผ่นบันทึกภาพ
               
  
 	ใส่แผ่นบันทึกภาพลงในช่องดังที่แสดงใน	
               	  	 	 ภาพจนล็อคเข้าที่และได้ยินเสียงคลิก	
               
  
 	โปรดมั่นใจว่าใส่แผ่นบันทึกภาพถูกทิศทาง	
                                     	
               	  	 	 เพราะการใส่แผ่นบันทึกภาพผิดทิศทาง	
               	  	 	 อาจทำให้กล้องได้รับความเสียหาย	
               

16
การใส่แบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ


             
 ปิดฝาครอบ
            
 
 	ปิดฝาครอบ	1	และเลื่อน		2	ไปจนกว่า	
            	 	 	 จะเข้าที่และได้ยินเสียงคลิก	
            

การถอดแบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ
             

 นำแบตเตอรี่ออก
            
 
 	เปิดฝาครอบและเลื่อนตัวล็อคแบตเตอรี่	
            	 	 	 ไปตามทิศทางของลูกศร	
            
 
 	แบตเตอรี่จะเด้งออกมา	
             
 ถอดแผ่นบันทึกภาพ
            
 
 	กดแผ่นบันทึกภาพเข้าไปจนได้ยินเสียงคลิก
            	 	 	 จากนั้นจึงค่อยๆ	ปล่อยมือ	
            
 
 	แผ่นบันทึกภาพจะเด้งออกมา	
                                  17
การใส่แบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ


 จำนวนภาพที่สามารถถ่ายลงในแผ่นบันทึกภาพโดยประมาณ
   แผ่นบันทึกภาพ
      2	GB
        8	GB	
   จำนวนของภาพ
      749	ภาพ	      2994	ภาพ	
  	 จำนวนภาพนี้เป็นการถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่ามาตรฐานของกล้อง	
  	 จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้จะต่างกันไปตามการตั้งค่าของกล้อง,	วัตถุที่ถ่าย	
 	 และแผ่นบันทึกภาพที่ใช้	
     ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้หรือไม่
 ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้จากบนหน้าจอในโหมดการ
 ถ่ายภาพ	(หน้า	25)	
               จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้	
 แผ่นบันทึกภาพที่สามารถใช้ได้
  
  แผ่นบันทึกภาพ	SD	
  	  แผ่นบันทึกภาพ	SDHC	    
  	  แผ่นบันทึกภาพ	MultiMedia	
  	  แผ่นบันทึกภาพ	MMCplus	
  	  แผ่นบันทึกภาพ	HC	MMCplus	
     
แท็บป้องกันการบันทึกคืออะไร
 แผ่นบันทึกภาพ	SD	และ	SDHC	จะมีแท็บป้องกันการบันทึก	หากแท็บป้องกันการบันทึก	
 อยู่ในตำแหน่งล็อค	ข้อความ	[การ์ดถูกล็อก!]	จะปรากฏบนหน้าจอ	และท่านจะไม่สามารถ
 ถ่ายภาพหรือลบภาพได้	


 18
การใช้หน้าจอ
LCD
ท่านสามารถใช้หน้าจอ	LCD	เพื่อจัดองค์ประกอบภาพก่อนถ่ายภาพ,	เพื่อใช้งานเมนู
หรือแสดงภาพได้	ท่านสามารถปรับมุมมองหรือทิศทางของหน้าจอ	LCD	ให้เหมาะสม
กับสภาวะการถ่ายภาพได้	

                  

 เปิดหน้าจอ
LCD
                                   
 หมุนหน้าจอ
LCD
                
 
 	หมุนหน้าจอ	LCD	180	องศาไปทางด้าน	
                	 	 	 หน้าเลนส์	(หมุนให้ขอบด้านบนของ	
                	 	 	 หน้าจอ	LCD	ออกจากตัวท่าน)	
ประมาณ	180	ํ	
                  
 ปิดหน้าจอ
LCD
      ประมาณ	90	ํ	    
 
   	ปิดหน้าจอ	LCD	โดยหันหน้าจอ	LCD	ออก	
       ประมาณ	     
       170		ํ
   โปรดปิดหน้าจอ	LCD	โดยหันหน้าจอเข้าหาตัวกล้องทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้กล้อง	

   ในโหมดการถ่ายภาพ	หากหน้าจอ	LCD	อยู่ในตำแหน่งเหมือนในขั้นตอนที่	2	ภาพ	
   จะกลับด้านจากซ้ายไปขวา	(ภาพในกระจก)	หากท่านต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นกลับ
   ภาพบนจอ	LCD	ให้กดปุ่ม	    	และเลือก	[กลับภาพบนจอ	LCD]	จากแท็บ	 

   และกดปุ่ม	 	เพื่อเลือก	[ปิด]	


                                        19
การตั้งค่าวันที่และเวลา

หน้าจอการตั้งค่าวันที่/เวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดกล้องครั้งแรก	ซึ่งวันที่และเวลาที่
นำมาบันทึกลงบนภาพจะมาจากการตั้งค่านี้	ดังนั้น	โปรดแน่ใจว่าท่านได้ตั้งค่าวันที่
และเวลาอย่างถูกต้อง	

                   

 เปิดกล้อง
                 
 
   	กดปุ่มเปิด-ปิดกล้อง	
                 
 
   	หน้าจอวันที่/เวลาจะปรากฏขึ้น	

                    
 ตั้งค่าวันที่และเวลา
                 
 
   	กดปุ่ม	 	เพื่อเลือกตัวเลือก	
                 
 
   	กดปุ่ม	 	หรือหมุนปุ่ม	 	เพื่อตั้งค่า	
                 
                   
 ตั้งค่า
                 
  
 	กดปุ่ม	 
                 
  
 	เมื่อตั้งค่าวันที่และเวลาเรียบร้อยแล้ว	
                 	  	 	 หน้าจอวันที่/เวลาจะปิดลง	
                 
  
 	กดปุ่มเปิด-ปิดกล้อง	เพื่อปิดกล้อง	
    หน้าจอวันที่/เวลาปรากฏขึ้นซ้ำ
ควรตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้อง	หากท่านไม่ได้ตั้งค่าวันที่และเวลา	หน้าจอการตั้งค่า	
วันที่/เวลาจะปรากฏขึ้นในทุกครั้งที่ท่านเปิดกล้อง	
    การตั้งค่า
Daylight
Saving
Time
ในขั้นตอนที่	2	หากท่านเลือก	 	และกดปุ่ม	       	หรือหมุนปุ่ม	 	จากนั้นเลือก	 

การตั้งค่า	Daylight	saving	time	(เวลาเร็วขึ้น	1	ชั่วโมง)	จะถูกใช้งาน	
20
การตั้งค่าวันที่และเวลา
                                           


การเปลี่ยนวันที่และเวลา
ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลาในปัจจุบันได้	

                  

 แสดงเมนู
                
 
   	กดปุ่ม	    


                   
 เลือก
[วันที่/เวลา]
ในแท็บ
 
                
 
 	กดปุ่ม	 	เพื่อเลือกแท็บ	 
                
 
 	กดปุ่ม	 	หรือหมุนปุ่ม	 	เพื่อเลือก	
                	 	 	 [วันที่/เวลา]	จากนั้นกดปุ่ม	 
                  
 เปลี่ยนวันที่และเวลา
                
 
 	ปฏิบัติตามขั้นตอนที่	2	และ	3	ในหน้า	20	
                                      	
                	 	 	 เพื่อปรับการตั้งค่า	
                
 
 	กดปุ่ม	     ​	เพื่อปิดเมนู	
   แบตเตอรี่สำหรับวันที่และเวลา
 	 ในตัวกล้องจะมีแบตเตอรี่สำหรับวันที่และเวลา	(แบตเตอรี่สำรอง)	ที่จะช่วยให้การตั้งค่า	
	 วันที่/เวลายังคงอยู่ประมาณ	3	สัปดาห์	หลังจากที่แบตเตอรี่หลักถูกถอดออกไป	
 	 การใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้วหรือเชื่อมต่อชุดแปลงไฟฟ้า	AC	(แยกจำหน่าย,	หน้า	40)

 จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับวันที่และเวลาโดยใช้เวลาในการชาร์จประมาณ	4	ชั่วโมง
	 แม้จะไม่ได้เปิดใช้งานกล้องก็ตาม	
 	 หากพลังงานแบตเตอรี่สำหรับวันที่และเวลาหมด	เมนูวันที่/เวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อท่าน	
	 เปิดกล้อง	ปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้า	20	เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา	

                                          21
การตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
LCD
ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงเมนูและข้อความบนหน้าจอ	LCD	

                 

 เข้าสู่โหมดแสดงภาพ
               
 
   	กดปุ่ม	 
               

                  
 แสดงหน้าจอเมนูตั้งค่าภาษา
               
 
 	กดปุ่ม	 	ค้างไว้	1	จากนั้นกดปุ่ม		
               
 
 
    	ทันที	2
               
                 
 ตั้งค่าภาษาที่ใช้
               
  
 	กดปุ่ม	      	หรือหมุนปุ่ม	 
               	  	 	 เพื่อเลือกตัวเลือกภาษา	จากนั้นกดปุ่ม	 
               
  
 	เมื่อตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอแล้ว	 	
               	  	 	 หน้าจอการตั้งค่าจะปิดลง	
   หากมีนาฬิกาปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม
 
นาฬิกาบอกเวลาจะแสดงขึ้นหากระยะเวลาระหว่างการกดปุ่ม	 	และปุ่ม	      	ใน	
ขั้นตอนที่	2	นานเกินไป	หากนาฬิกาบอกเวลาปรากฏขึ้น	ให้กดปุ่ม	 	เพื่อยกเลิกการ	
แสดงนาฬิกา	และปฏิบัติตามขั้นตอนที่	2	อีกครั้ง	
   ท่านยังสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้โดยการกดปุ่ม	    	และเลือกแท็บ	 
   จากนั้นเลือกรายการเมนู	[ภาษา]	
22
การล้างข้อมูลจากแผ่นบันทึกภาพ
ก่อนที่ท่านจะใช้แผ่นบันทึกภาพอันใหม่หรือแผ่นบันทึกภาพที่ถูกใช้มาแล้วจาก
อุปกรณ์อื่น	ท่านควรล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพจากกล้องนี้เสียก่อน	
การล้างข้อมูลจากแผ่นบันทึกภาพ	(ฟอร์แมต)	คือการลบข้อมูลทั้งหมดในแผ่น
บันทึกภาพ	เพราะฉะนั้น	ท่านจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ลบ	ดังนั้นจึงควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจก่อนทำการล้างข้อมูล	

                  

 แสดงเมนู
                
 
   	กดปุ่ม	   
                   
 เลือก
[ล้างข้อมูล]
                
 
 	กดปุ่ม	 	เพื่อเลือกแท็บ	 
                
 
 		กดปุ่ม	 	หรือหมุนปุ่ม	 	เพื่อเลือก	
                	 	 	 [ล้างข้อมูล]	จากนั้นกดปุ่ม	 

                  
 ล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ
                
  
 	กดปุ่ม	 	หรือหมุนปุ่ม	 	เพื่อเลือก	
                	  	 	 	[ตกลง]	จากนั้นกดปุ่ม	 
                
  
 	กล้องจะล้างข้อมูลบนแผ่นบันทึกภาพ	
                
  
 	เมื่อล้างข้อมูลเสร็จแล้ว	หน้าจอเมนูจะ	
                	  	 	 แสดงขึ้นอีกครั้ง	
   การล้างข้อมูลและการลบข้อมูลในแผ่นบันทึกภาพเป็นเพียงการเปลี่ยนข้อมูลการ
   จัดการไฟล์บนแผ่นบันทึกภาพเท่านั้น	และไม่สามารถมั่นใจว่าเนื้อหาภายในจะ	
   ถูกลบออกจนหมด	โปรดระมัดระวังในการถ่ายโอนหรือทิ้งแผ่นบันทึกภาพ	และ	
   เมื่อทิ้งแผ่นบันทึกภาพ	โปรดป้องกันไว้ล่วงหน้า	อย่างเช่น	ทำลายแผ่นบันทึกภาพ	
   เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวภายในรั่วไหล	

   ความจุทั้งหมดของแผ่นบันทึกภาพที่แสดงในหน้าจอการล้างข้อมูลอาจจะน้อยกว่า
   ข้อมูลที่แสดงในแผ่นบันทึกภาพ	

                                        23
การกดปุ่มชัตเตอร์
การกดปุ่มชัตเตอร์จะมีสองจังหวะ	ในการถ่ายภาพให้อยู่ในโฟกัส	โปรดมั่นใจว่าได้
กดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ	(กดลงครึ่งหนึ่ง)	ก่อนที่จะถ่ายภาพ	

                    กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
(กดเบาๆ
                 
 

 เพื่อกดชัตเตอร์จังหวะแรก)
                   
                 
  
 	กล้องจะโฟกัสและตั้งค่าต่างๆ	ที่จำเป็น	
                 	  	 	 สำหรับการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ	
                 	  	 	 อย่างเช่น	การปรับความสว่าง	
                 
  
 	เมื่อกล้องโฟกัสแล้ว	จะมีเสียงบี๊บสองครั้ง		

                   
 กดปุ่มชัตเตอร์ลงทั้งหมด
(เพื่อกด
                 
 
 ชัตเตอร์ในจังหวะที่สอง)
                 
  
 	เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นและกล้องจะถ่ายภาพ	
                 
  
 	เนื่องจากภาพจะถูกถ่ายในขณะที่เสียง	
                 	  	 	 ชัตเตอร์ดังขึ้น	โปรดระมัดระวังอย่าให้	
                 	  	 	 กล้องขยับ	
    ความยาวของเสียงชัตเตอร์เปลี่ยนไปหรือไม่
 	 เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพจะแตกต่างกันไปตามฉากที่ท่านต้องการถ่ายภาพ		
	 ความยาวของเสียงชัตเตอร์จึงอาจเปลี่ยนไป	
 	 หากกล้องหรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะที่เสียงชัตเตอร์ดังขึ้น	ภาพที่ถ่ายได้อาจมีลักษณะภาพเบลอ
    หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงทั้งหมดโดยไม่ได้กดลงครึ่งหนึ่งก่อน	ภาพที่ท่านถ่ายได้
    อาจไม่ได้อยู่ในโฟกัส	
24
การถ่ายภาพ
เนื่องจากกล้องสามารถระบุวัตถุและสภาวะการถ่ายภาพได้	ท่านจึงสามารถถ่าย
ภาพโดยปล่อยให้กล้องเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับฉากนั้นๆ	ได้โดยอัตโนมัติ	
และถ่ายภาพได้	กล้องสามารถค้นหาและโฟกัสบนใบหน้า,	ปรับการตั้งค่าสีและ
ความสว่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้เช่นกัน	

                 

 เปิดกล้อง
               
 
 	กดปุ่มเปิด-ปิดกล้อง	
               
 
 	เสียงการเปิดกล้องจะทำงาน	และหน้าจอ	
               	 	 	 เริ่มต้นจะแสดงขึ้น	
                   
 เลือกโหมด
      

               
  
    	เลื่อนสวิตช์ปรับโหมดการทำงานไปที่	
               	  	  	  โหมด	 

               
  
    	เมื่อท่านเล็งกล้องไปทางวัตถุ	จะมีเสียงดัง	
               	  	  	  จากกล้องเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงการกำหนด	
               	  	  	  ฉากภาพ	
               
  
    	กล้องจะโฟกัสบนวัตถุหลักในการถ่าย	และ	
               	  	  	  จะแสดงไอคอนรูปแบบการถ่ายในฉากที่	
               	  	  	  กำหนดขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ	
               
  
    	กรอบโฟกัสสีขาวจะจับที่ใบหน้าหลัก	และ	
               	  	  	  กรอบโฟกัสสีเทาจะจับที่ใบหน้าอื่นๆ	
               
  
    	กรอบโฟกัสสีขาวจะจับตามใบหน้าที่เคลื่อนที
 ่
               	  	  	  และกรอบสีเทาจะหายไป	
                 
 จัดวางองค์ประกอบของภาพ
               
 
 	หมุนปุ่มซูมไปที่	 	เพื่อซูมเข้า	ทำให้	
               	 	 	 วัตถุขยายใหญ่ขึ้น	หรือหมุนไปที่	 
               	 	 	 เพื่อซูมออก	ทำให้วัตถุในภาพมีขนาดเล็กลง
ระยะโฟกัส	(โดยประมาณ)	    
   แถบซูม	                                          25
การถ่ายภาพ


                    
 โฟกัส
                   
 
 		กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ	
                   
  
    	เมื่อกล้องจับโฟกัสแล้ว	จะมีเสียงบี๊บสองครั้ง
                   
  
    	กรอบโฟกัสอัตโนมัติสีเขียวจะปรากฏขึ้น	
                   	  	  	  ตรงวัตถุที่อยู่ในโฟกัส	
                   
  
    	กรอบโฟกัสอัตโนมัติหลายกรอบจะปรากฏ	
                   	  	  	  ขึ้นเมื่อกล้องโฟกัสมากกว่าหนึ่งจุด	
                   
  
    	เมื่อค้นพบใบหน้าที่เคลื่อนไหวและท่าน	
                   	  	  	  กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้	กรอบ		
                   	  	  	  โฟกัสสีฟ้าจะปรากฏขึ้นและกล้องจะปรับ	
    กรอบโฟกัสอัตโนมัติ	      	  	  	  โฟกัสและค่าแสงอย่างต่อเนื่อง	(โฟกัสแบบ	
                   	  	  	  ต่อเนื่อง)	
                     
 ถ่ายภาพ
                   
  
    	กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด	
                   
  
    	กล้องจะลั่นเสียงชัตเตอร์และถ่ายภาพ	
                   
  
    	ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบเมื่อภาพ	
                   	  	  	  ถูกบันทึกลงในแผ่นบันทึกภาพ	
                   
  
    	ภาพจะแสดงขึ้นบนหน้าจอประมาณ	
                   	  	  	  2	วินาที	
                   
  
    	ท่านสามารถถ่ายภาพต่อไปได้	โดยกดปุ่ม	
                   	  	  	  ชัตเตอร์อีกครั้ง	แม้รูปที่ถ่ายก่อนหน้าจะ	
                   	  	  	  ยังคงแสดงอยู่ที่หน้าจอก็ตาม	
     ถ้าหากว่า...
  
 ไอคอน
 
กะพริบขึ้น
 	 ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อไม่ให้กล้องขยับและทำให้ภาพออกมาไม่เบลอ	
  
 กล้องไม่ส่งเสียงใดๆ
เมื่อมีการทำงาน
 	 กดปุ่ม	     	ขณะที่เปิดกล้องจะเป็นการปิดทุกเสียงยกเว้นเสียงเตือน	หากต้องการเปิดเสียง	
 	 ให้กดปุ่ม	     	และเลือกแท็บ	 	หลังจากนั้นเลือก	[ปิดเสียง]	กดปุ่ม	 	เพื่อเลือก	[ปิด]	
  
 ภาพที่ออกมาดูมืดแม้จะใช้แฟลชขณะถ่ายภาพ
 	 วัตถุอยู่ไกลเกินกว่าระยะทำงานของแฟลช	ระยะการทำงานของแฟลชคือ	ประมาณ	50	ซม.	–	
 	 7.0	เมตร	(1.6	–	23	ฟุต)	ที่มุมกว้างสูงสุด	และประมาณ	50	ซม.	–	4.0	เมตร	(1.6	–
 	 13	ฟุต)	ที่ระยะไกลสูงสุด	
 26
การถ่ายภาพ


 
 หน้าจอไม่เปิดขึ้นเมื่อเปิดกล้อง
	 ให้กดปุ่ม	    	เพื่อเปิดหน้าจอ	
 
 มีเสียงบี๊บจากกล้องหนึ่งครั้งเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
	 วัตถุอยู่ใกล้เกินไป	เมื่อกล้องอยู่ที่มุมกว้างสูงสุด	ให้รักษาระยะห่างจากวัตถุประมาณ	
	 1	เซนติเมตร	(0.4	นิ้ว)	หรือมากกว่านั้น	และหากต้องการถ่ายภาพที่ระยะไกลสูงสุด	
	 ให้รักษาระยะห่างประมาณ	30	เซนติเมตร	(12.0	นิ้ว)	หรือมากกว่านั้น	
 
 หลอดไฟสว่างขึ้นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
	 เพื่อช่วยลดอาการตาแดงในภาพและช่วยในการโฟกัส	หลอดไฟอาจสว่างขึ้นเมื่อถ่ายภาพ	
	 ในที่มืด	
 
 ไอคอน
 
กะพริบเมื่อท่านพยายามที่จะถ่ายภาพ
	 แฟลชกำลังชาร์จไฟ	ท่านสามารถถ่ายภาพได้เมื่อชาร์จแฟลชเรียบร้อยแล้ว	
ไอคอนแสดงฉาก
กล้องจะแสดงไอคอนสำหรับฉากการถ่ายภาพที่กำหนด	จากนั้นกล้องจะจับโฟกัส
ภาพอัตโนมัติและเลือกการตั้งค่าแสงและสีที่เหมาะสมที่สุดให้กับวัตถุ	
          พื้นหลัง
   ที่สว่าง
  รวมท้องฟ้าสีฟ้า
         ที่มืด
                                 ตอนเย็น
     ใช้ขาตั้ง
 วัตถุ
               ย้อนแสง
     ย้อนแสง
                                          กล้อง
บุคคล
       เมื่อ
       เคลื่อนที่
วัตถุอื่นนอกเหนือจาก
บุคคล/ทิวทัศน์
 ถ่ายใกล้วัตถุ
 สีพื้นหลังไอคอน
       สีเทา	        สีฟ้า	    สีส้ม	   สีน้ำเงิน	
*	แสดงขึ้นเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ขาตั้งกล้อง
     ไอคอนที่แสดงอาจไม่เข้ากับฉากการถ่ายภาพที่ใช้อยู่โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม	
     ที่ถ่ายภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เมื่อพื้นหลังเป็นสีส้มหรือสีฟ้า	(เช่น	สีของผนัง)	
     ไอคอน	 	หรือไอคอน	“ท้องฟ้าสีฟ้า”	จะปรากฏขึ้นมาและทำให้สีที่ถ่ายภาพ	
     ออกมาเพี้ยนไป	หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น	ให้ถ่ายภาพในโหมด	 	(หน้า	72)	
     
                                              27
การแสดงภาพ
ท่านสามารถดูภาพที่ถ่ายบนหน้าจอ	

               

 เข้าสู่โหมดแสดงภาพ
             
 
    	กดปุ่ม	 
             
 
    	ภาพสุดท้ายที่ท่านถ่ายจะปรากฏขึ้น	
             
                 
 เลือกภาพ
             
  
   	กดปุ่ม	 	เพื่อเลื่อนดูภาพย้อนกลับตาม	
             	  	  	 ลำดับที่ภาพนั้นถูกถ่าย	
             
  
   	กดปุ่ม	 	เพื่อเลื่อนดูภาพตามลำดับที่ถ่าย	
             
  
   	หากท่านกดปุ่ม	 	ค้างไว้	ภาพจะถูก	
             	  	  	 เปลี่ยนรวดเร็วขึ้น	แต่ภาพจะปรากฏ	
             	  	  	 ไม่ชัดเจน	
             
  
   	หมุนปุ่ม	 ​	ทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการ	
             	  	  	 แสดงภาพย้อนหลัง	แต่หากหมุนตามเข็ม	
             	  	  	 นาฬิกาจะเป็นการแสดงภาพตามลำดับที่	
             	  	  	 ถ่ายภาพ	
             
  
   	กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในโหมดแสดง	
             	  	  	 ภาพเพื่อกลับไปยังโหมดการถ่ายภาพ	
             
  
   	หลังจากผ่านไปประมาณ	1	นาที	กล้องจะ	
             	  	  	 เก็บเลนส์เข้าไป	
28
การลบภาพ
ท่านสามารถเลือกและลบภาพทีละภาพ	โปรดจำไว้ว่าภาพที่ถูกลบจะไม่สามารถ	
กู้คืนกลับมาได้	ดังนั้น	โปรดใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะลบภาพ	

               

 เข้าสู่โหมดแสดงภาพ
             
 
   	กดปุ่ม	 
             
 
   	ภาพสุดท้ายที่ท่านถ่ายจะปรากฏขึ้น	

                
 เลือกภาพที่จะลบ
             
 
 	กดปุ่ม	 	หรือหมุนปุ่ม	    	เพื่อแสดง	
             	 	 	 ภาพที่ต้องการลบ	
               
 ลบภาพ
             
  
 	กดปุ่ม	 
             
  
 	ข้อความ	[ลบ?]	จะปรากฏขึ้น	
             
  
 	กดปุ่ม	 ​	หรือหมุนปุ่ม	 	เพื่อเลือก		
             	  	 	 [ลบ]	จากนั้นกดปุ่ม	 
             
  
 	ภาพที่ปรากฏจะถูกลบ	
             
  
 	หากต้องการออกโดยไม่ลบภาพ	ให้กดปุ่ม	
             
  
 
 
 	หรือหมุนปุ่ม	 	เพื่อเลือก	[ยกเลิก]		
             	  	 	 จากนั้นกดปุ่ม	 
             
                                    29
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual
Canon G11 Thai Manual

More Related Content

Similar to Canon G11 Thai Manual

คู่มือ Canon EOS 500D ภาษาไทย
คู่มือ Canon EOS 500D ภาษาไทยคู่มือ Canon EOS 500D ภาษาไทย
คู่มือ Canon EOS 500D ภาษาไทย
Nara Tuntratisthan
 
Nikon d90 thai manual
Nikon d90 thai manualNikon d90 thai manual
Nikon d90 thai manual
Susun Trongdee
 
คู่มือกล้องดิจิตอล Nikon D90 ภาษาไทย
คู่มือกล้องดิจิตอล Nikon D90 ภาษาไทยคู่มือกล้องดิจิตอล Nikon D90 ภาษาไทย
คู่มือกล้องดิจิตอล Nikon D90 ภาษาไทย
Nara Tuntratisthan
 
Canon Ixus 200is Thai
Canon Ixus 200is ThaiCanon Ixus 200is Thai
Canon Ixus 200is Thai
Nara Tuntratisthan
 
Enjoy DSLR_version2.compressed.pdf
Enjoy DSLR_version2.compressed.pdfEnjoy DSLR_version2.compressed.pdf
Enjoy DSLR_version2.compressed.pdf
PawachMetharattanara
 
Nikon d80thai
Nikon d80thaiNikon d80thai
Nikon d80thai
Susun Trongdee
 
Images Digitization with Digital Photography
Images Digitization with Digital PhotographyImages Digitization with Digital Photography
Images Digitization with Digital Photography
Rachabodin Suwannakanthi
 
Image Digitization with Digital Photography
Image Digitization with Digital PhotographyImage Digitization with Digital Photography
Image Digitization with Digital Photography
Rachabodin Suwannakanthi
 
Canon 7 d thai
Canon 7 d thaiCanon 7 d thai
Canon 7 d thai
GTN Nu
 
Advanced Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique
Advanced Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography TechniqueAdvanced Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique
Advanced Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique
Rachabodin Suwannakanthi
 
Basic HDR Panoramic Photography
Basic HDR Panoramic PhotographyBasic HDR Panoramic Photography
Basic HDR Panoramic Photography
Rachabodin Suwannakanthi
 
Basic Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique - Day...
Basic Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique - Day...Basic Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique - Day...
Basic Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique - Day...
Rachabodin Suwannakanthi
 
Canon 1000 d thai
Canon 1000 d thaiCanon 1000 d thai
Canon 1000 d thai
smilfisho
 
Canon Eos1000d Thai
Canon Eos1000d ThaiCanon Eos1000d Thai
Canon Eos1000d Thai
Nara Tuntratisthan
 

Similar to Canon G11 Thai Manual (17)

คู่มือ Canon EOS 500D ภาษาไทย
คู่มือ Canon EOS 500D ภาษาไทยคู่มือ Canon EOS 500D ภาษาไทย
คู่มือ Canon EOS 500D ภาษาไทย
 
Handbook
HandbookHandbook
Handbook
 
Nikon d90 thai manual
Nikon d90 thai manualNikon d90 thai manual
Nikon d90 thai manual
 
คู่มือกล้องดิจิตอล Nikon D90 ภาษาไทย
คู่มือกล้องดิจิตอล Nikon D90 ภาษาไทยคู่มือกล้องดิจิตอล Nikon D90 ภาษาไทย
คู่มือกล้องดิจิตอล Nikon D90 ภาษาไทย
 
Canon Ixus 200is Thai
Canon Ixus 200is ThaiCanon Ixus 200is Thai
Canon Ixus 200is Thai
 
Canon 600 d thai manual
Canon 600 d thai manualCanon 600 d thai manual
Canon 600 d thai manual
 
Enjoy DSLR_version2.compressed.pdf
Enjoy DSLR_version2.compressed.pdfEnjoy DSLR_version2.compressed.pdf
Enjoy DSLR_version2.compressed.pdf
 
Nikon d80thai
Nikon d80thaiNikon d80thai
Nikon d80thai
 
Images Digitization with Digital Photography
Images Digitization with Digital PhotographyImages Digitization with Digital Photography
Images Digitization with Digital Photography
 
CCTV training2.pptx
CCTV training2.pptxCCTV training2.pptx
CCTV training2.pptx
 
Image Digitization with Digital Photography
Image Digitization with Digital PhotographyImage Digitization with Digital Photography
Image Digitization with Digital Photography
 
Canon 7 d thai
Canon 7 d thaiCanon 7 d thai
Canon 7 d thai
 
Advanced Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique
Advanced Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography TechniqueAdvanced Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique
Advanced Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique
 
Basic HDR Panoramic Photography
Basic HDR Panoramic PhotographyBasic HDR Panoramic Photography
Basic HDR Panoramic Photography
 
Basic Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique - Day...
Basic Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique - Day...Basic Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique - Day...
Basic Creating Virtual Reality with HDR Panoramic Photography Technique - Day...
 
Canon 1000 d thai
Canon 1000 d thaiCanon 1000 d thai
Canon 1000 d thai
 
Canon Eos1000d Thai
Canon Eos1000d ThaiCanon Eos1000d Thai
Canon Eos1000d Thai
 

Canon G11 Thai Manual

 • 1. คู่มือการใช้กล้อง โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งานกล้อง โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต โปรดใช้คู่มือนี้ควบคู่ไปกับคู่มือในรูปแบบ PDF ที่มีให้ในแผ่นซีดี-รอม (หน้า 2) ภาษาไทย
 • 2. การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในชุด อุปกรณ์ภายในชุดประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้ หากมีรายการใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อสินค้า กล้อง แบตเตอรี่ รุ่น NB-7L แท่นชาร์จแบตเตอรี่ (พร้อมฝาครอบขั้วแบตเตอรี่) รุ่น CB-2LZ/CB-2LZE สายเชื่อมต่อ สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สายคล้องคอ รุ่น IFC-400PCU เสียง (AV) รุ่น AVC-DC400 รุ่น NS-DC9 คู่มือการใช้กล้อง แผ่น DIGITAL ใบรับประกัน (คู่มือนี้) CAMERA Solution การใช้คู่มือในรูปแบบ PDF ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งานในรูปแบบไฟล์ PDF จากในแผ่นซีดี-รอม หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอนทางลัดปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หาก การติดตั้งซอฟท์แวร์ไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถเปิดหาคู่มือการใช้งานได้จาก โฟลเดอร์ Readme จากแผ่นซีดี-รอม คู่มือการพิมพ์ส่วนบุคคล อ่านคู่มือนี้เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อตัวกล้องกับ เครื่องพิมพ์ (แยกจำหน่าย) เพื่อพิมพ์รูปภาพ คู่มือการใช้ซอฟท์แวร์ อ่านคู่มือนี้เมื่อท่านต้องการใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ • แผ่นบันทึกภาพไม่ได้จัดมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ • ในการดูคู่มือการใช้งานรูปแบบ PDF จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader 2
 • 3. โปรดอ่าน การทดลองบันทึกภาพ ท่านควรทดลองถ่ายภาพแล้วเรียกดูภาพก่อนใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจว่ากล้อง ทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดทราบว่าบริษัทแคนนอน, สาขา, ผู้ร่วมประกอบการ และตัวแทนจำหน่าย ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากความ บกพร่องในการทำงานหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงแผ่นบันทึกภาพซึ่งทำให้เกิด ความเสียหายในการบันทึกภาพหรือการบันทึกภาพผิดวิธี การละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดทราบว่ากล้องดิจิตอลของแคนนอนนี้ผลิตเพื่อใช้ในเรื่องส่วนตัวเท่านั้น ห้าม นำไปใช้ในการบันทึกภาพที่อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือ ลิขสิทธิ์ล่วงหน้า โปรดทราบว่าการบันทึกภาพการแสดงนิทรรศการหรือสินค้าต่างๆ โดยใช้กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์อื่นๆ อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นๆ แม้ว่าภาพนั้นจะถูกนำไปใช้ในเรื่องส่วนตัวก็ตาม ข้อจำกัดในการรับประกัน การรับประกันกล้องรุ่นนี้จะมีผลใช้ในประเทศที่จำหน่ายเท่านั้น หากมีปัญหาที่เกี่ยว กับกล้องขณะใช้ในต่างประเทศ โปรดนำกลับมายังประเทศที่จำหน่ายเพื่ออ้างสิทธิ์ ในการรับประกันจากศูนย์บริการลูกค้าแคนนอน สำหรับศูนย์บริการลูกค้าของ แคนนอนโปรดติดต่อตามที่อยู่ในใบรับประกัน หน้าจอ LCD หน้าจอ LCD ของแคนนอนได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงสุด พร้อมความละเอียดของพิกเซลที่มากกว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์จึงสามารถทำงาน ด้วยความแม่นยำ และน้อยกว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์ของความละเอียดที่อาจจะเกิด ความผิดพลาดหรือเกิดจุดสว่างหรือสีดำเล็กๆ ขึ้นในบางครั้ง ซึ่งไม่ถือว่าเป็น การทำงานที่บกพร่องของกล้องและไม่มีผลกระทบต่อการบันทึกภาพ หน้าจอ LCD อาจถูกปิดด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกบางๆ เพื่อป้องกันการเกิดรอย ขีดข่วนในระหว่างขนส่ง โปรดนำแผ่นฟิล์มออกก่อนใช้งานกล้อง อุณหภูมิของตัวกล้อง โปรดระวังเรื่องอุณหภูมิของตัวกล้อง หากกล้องถูกใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ตัวกล้องอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้น ไม่ถือว่าเป็นการทำงานที่บกพร่องของกล้อง แผ่นบันทึกภาพ กล้องรุ่นนี้สามารถใช้แผ่นบันทึกภาพชนิดต่างๆ ได้ โดยในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ แผ่นบันทึกภาพทุกชนิดจะถูกเรียกว่า แผ่นบันทึกภาพ
 • 4. สิ่งที่ท่านสามารถทำได้จากกล้อง การถ่ายภาพ ถ่ายภาพโดยปล่อยให้กล้องทำการตั้งค่าอัตโนมัติ 25 ถ่ายภาพในโหมดฉากต่างๆ 56 - 59 การถ่ายภาพผู้คน ภาพบุคคล ภาพกลางคืน ภาพเด็กหรือสัตว์เลี้ยง ที่ชายหาด ท่ามกลางหิมะ (หน้า 56) (หน้า 56) (หน้า 57) (หน้า 58) (หน้า 59) การถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพวิว ตอนเย็น ภาพตอนกลางคืน ใบไม้ (หน้า 56) (หน้า 57) (หน้า 58) (หน้า 59) การถ่ายภาพฉากอื่นๆ ในร่ม กีฬา พลุ ใต้น้ำ ตู้ปลา (หน้า 57) (หน้า 57) (หน้า 58) (หน้า 58) (หน้า 58) การโฟกัสบนใบหน้า 25, 68, 88, 92 การถ่ายภาพในบริเวณที่ไม่สามารถใช้แฟลช (ปิดแฟลช) 63 การถ่ายภาพตัวเอง (ตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง) 67, 68 ใส่วันที่และเวลาลงในภาพ 66 การถ่ายภาพโคลสอัพไปที่วัตถุ (การถ่ายภาพมาโคร) 77 การถ่ายภาพโทนสีน้ำตาลหรือภาพขาว-ดำ 82 การเปลี่ยนขนาดภาพที่ต้องการถ่าย (ความละเอียดในการบันทึก) 74 การถ่ายภาพต่อเนื่อง 81 การถ่ายภาพโดยปราศจากการสั่นของกล้อง (ป้องกันภาพสั่นไหว) 155 การเปลี่ยนความไวแสง 78 การถ่ายภาพโดยปราศจากการสั่นของกล้องแม้ในที่ที่มีแสงน้อย (แสงน้อย) 60
 • 5. สิ่งที่ท่านสามารถทำได้จากกล้อง การโฟกัสวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง (โฟกัสแบบต่อเนื่อง) 91 การปรับและถ่ายภาพวัตถุที่มืดให้สว่างขึ้น (ปรับคอนทราสอัจฉริยะ) 103 การดูภาพ การดูภาพของฉัน 28 การแสดงภาพโดยอัตโนมัติ (เล่นภาพต่อเนื่อง) 125 การดูภาพโดยใช้หน้าจอโทรทัศน์ 128 การค้นหาภาพอย่างรวดเร็ว 122, 123 การลบภาพ 29, 133 การป้องกันภาพจากการลบโดยไม่เจตนา 130 การถ่ายและแสดงภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 31 การแสดงภาพเคลื่อนไหว 33 การพิมพ์ภาพ การพิมพ์ภาพอย่างง่าย 30 การบันทึก การบันทึกภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 34 อื่นๆ การปิดเสียง 50 การใช้งานกล้องในต่างประเทศ 15, 150 5
 • 6. สารบัญ ข้อมูลในบทที่ 1-3 อธิบายเกี่ยวกับระบบการทำงานขั้นพื้นฐานและฟังก์ชั่นที่มักใช้ บ่อยของตัวกล้อง ส่วนบทที่ 4 เป็นต้นไป อธิบายเกี่ยวกับการใช้งานขั้นสูงเพื่อให้ ท่านได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเพิ่มเติมตามลำดับ การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในชุด 2 การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง 50 โปรดอ่าน 3 การเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอ 51 สิ่งที่ท่านสามารถทำได้จากกล้อง 4 การเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องให้ รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือการใช้งาน กลับสู่ค่ามาตรฐาน 52 เล่มนี้ 9 การล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพแบบ ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 10 Low Level 53 1 เริ่มการใช้งาน 13 ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน (ปิดกล้อง อัตโนมัติ) 54 การชาร์จแบตเตอรี่ 14 ฟังก์ชั่นการแสดงเวลา 54 การใส่แบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ 16 การใช้หน้าจอ LCD 19 3 การถ่ายภาพในสภาวะพิเศษและ การตั้งค่าวันที่และเวลา 20 การใช้ฟังก์ชั่นทั่วไป 55 การตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอ LCD 22 การถ่ายภาพในสภาวะต่างๆ 56 การล้างข้อมูลจากแผ่นบันทึกภาพ 23 การถ่ายภาพในโหมด การกดปุ่มชัตเตอร์ 24 (แสงน้อย) 60 การถ่ายภาพ 25 การถ่ายภาพในโหมด การแสดงภาพ 28 (ถ่ายเร็ว) 61 การลบภาพ 29 การปิดแฟลช 63 การพิมพ์ภาพ 30 การซูมเข้าหาวัตถุให้ใกล้ยิ่งขึ้น การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 31 (ดิจิตอลซูม) 64 การแสดงภาพเคลื่อนไหว 33 การใส่ข้อมูลวันที่และเวลาลงในภาพ 66 การถ่ายโอนภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 34 การตั้งเวลาถ่ายภาพ 67 อุปกรณ์เสริม 38 การตั้งเวลาถ่ายภาพแบบค้นหาใบหน้า 68 อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย 40 4 การเลือกการตั้งค่า 2 เรียนรู้การใช้งานเพิ่มเติม 41 ด้วยตัวเอง 71 แนะนำส่วนต่างๆ ของกล้อง 42 การถ่ายภาพในโปรแกรม AE 72 ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ 44 การปรับความสว่าง (ชดเชยแสง) 73 ไฟแสดงสถานะ 47 การเปิดแฟลช 73 เมนู FUNC. – การทำงานขั้นพื้นฐาน 48 การเปลี่ยนความละเอียด เมนู Menu – การทำงานขั้นพื้นฐาน 49 ในการบันทึก (ขนาดภาพ) 74 6
 • 7. สารบัญ การเปลี่ยนอัตราการบีบอัด การถ่ายภาพโดยใช้การล็อค (คุณภาพของภาพ) 74 แสงแฟลช (FE Lock) 97 การถ่ายภาพในรูปแบบ RAW 76 การถ่ายภาพคร่อมแสงอัตโนมัติ การถ่ายภาพระยะใกล้ (มาโคร) 77 (โหมดถ่ายภาพคร่อม) 98 การเปลี่ยนความไวแสง 78 การใช้ฟิลเตอร์ลดแสง 99 การแก้ไขสมดุลแสงขาว 79 การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชความเร็วต่ำ 99 การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง 81 การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ 100 การเปลี่ยนโทนสีของภาพ การตั้งค่ารูรับแสง 101 (การตั้งสี) 82 การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ การถ่ายภาพโดยใช้การตั้งเวลา และค่ารูรับแสง 102 2 วินาที 83 การแก้ไขความสว่างและถ่ายภาพ การตั้งเวลาถ่ายภาพเอง 84 (ปรับคอนทราสอัจฉริยะ) 103 การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ 85 การแก้ตาแดง 104 การถ่ายภาพโดยใช้หน้าจอโทรทัศน์ 86 การปรับค่าชดเชยแสงแฟลช 105 การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้ การปรับกำลังแฟลช 106 การล็อคโฟกัส (Focus Lock) 86 การตรวจสอบวัตถุขยับ 107 การบันทึกการตั้งค่าการถ่ายภาพ 108 5 การใช้ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ การเปลี่ยนสีและถ่ายภาพ 109 ขั้นสูง 87 การถ่ายภาพแบบพาโนรามา 112 การเปลี่ยนโหมดจุดโฟกัส 88 การเปลี่ยนตําแหน่งและ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ สำหรับ ขนาดกรอบโฟกัส 89 ถ่ายภาพเคลื่อนไหว 113 การขยายจุดโฟกัส 90 การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ การถ่ายภาพโดยใช้การล็อค เคลื่อนไหว 114 โฟกัสอัตโนมัติ (AF Lock) 91 การเปลี่ยนคุณภาพของภาพ 115 การถ่ายภาพโดยใช้โฟกัส การใช้การลดเสียงลม 116 แบบต่อเนื่อง 91 การล็อคค่าแสง (AE Lock)/ การเลือกใบหน้าที่ต้องการ การเปลี่ยนค่าแสง (Exposure Shift) 116 โฟกัส (เลือกใบหน้า) 92 ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพอื่นๆ 117 การเปลี่ยนโหมดการวัดแสง 93 ฟังก์ชั่นการแสดงภาพ 118 การถ่ายภาพในโหมด การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 119 แมนนวลโฟกัส 94 การถ่ายคร่อมโฟกัส (โหมดถ่ายคร่อมโฟกัส) 95 การถ่ายภาพโดยใช้การ ล็อคค่าแสง (AE Lock) 96 7
 • 8. สารบัญ 7 การแสดงภาพและ 9 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ ฟังก์ชั่นอื่นๆ 121 การใช้กล้อง 161 การค้นหาภาพแบบเร็ว 122 การใช้กระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือน 162 การแสดงภาพเฉพาะภาพที่ถูกเลือก 123 การใช้เลนส์ (แยกจำหน่าย) 163 การแสดงภาพต่อเนื่อง 125 การเปลี่ยนสีวงแหวนเลนส์ การตรวจสอบโฟกัส 126 (แยกจำหน่าย) 165 การขยายภาพ 127 การใช้สวิตซ์ลั่นชัตเตอร์จากระยะไกล การเลือกเอฟเฟคการเปลี่ยนภาพ 127 (Remote Switch) (แยกจำหน่าย) 166 การแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ 128 การใช้แฟลชเสริมภายนอก การแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ (แยกจำหน่าย) 167 ความละเอียดสูง (HDTV) 129 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น 175 การป้องกันภาพ 130 รายการข้อความแจ้งเตือนที่ปรากฏ การลบภาพทั้งหมด 133 บนหน้าจอ 178 การจัดประเภทของภาพ ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ใน (ประเภทของฉัน) 135 แต่ละโหมดการถ่ายภาพ 180 การหมุนภาพ 137 เมนู 182 การลดขนาดภาพ 138 ข้อควรระวังในการใช้งาน 186 การตัดภาพ 139 ข้อมูลจำเพาะ 187 การเพิ่มเอฟเฟคด้วยฟังก์ชั่นการตั้งสี 140 การแก้ไขความสว่างของภาพ (ปรับคอนทราสอัจฉริยะ) 141 การแก้ไขเอฟเฟคตาแดง 142 การพิมพ์ภาพจากรายชื่อสั่งพิมพ์ (DPOF) 143 การเลือกภาพสำหรับพิมพ์ (DPOF) 144 8 การตั้งค่ารูปแบบการ ใช้งานกล้อง 147 การเปลี่ยนฟังก์ชั่น 148 การเปลี่ยนฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ 152 การบันทึกเมนูการถ่ายภาพ ที่ใช้ประจำ 157 การเปลี่ยนฟังก์ชั่นการแสดงภาพ 158 การเปลี่ยนภาพเริ่มต้นหรือเสียง 159 8
 • 9. รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ ไอคอนที่ใช้ในข้อความ หมายถึง ปุ่มและสวิตช์ต่างๆ ของตัวกล้อง ภาษาที่แสดงบนหน้าจอจะปรากฏอยู่ในวงเล็บ [ ] (วงเล็บสี่เหลี่ยม) ปุ่มเลื่อนทิศทาง, ปุ่มหมุนควบคุมการทำงาน และปุ่ม FUNC./SET จะใช้แทน ด้วยไอคอนต่อไปนี้ (ปุ่มเลื่อนขึ้น) (ปุ่ม FUNC./SET) (ปุ่มเลื่อนทางขวา) (ปุ่มเลื่อนทางซ้าย) (ปุ่มเลื่อนลง) (ปุ่มหมุนควบคุมการทำงาน) : วิธีแก้ไขปัญหา : เคล็ดลับเพื่อให้สามารถใช้งานกล้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ : สิ่งที่ท่านควรระมัดระวัง : ข้อมูลเสริม (หน้า xx): หน้าอ้างอิง โดยที่ “xx” หมายถึง หมายเลขหน้า คำอธิบายในบทนี้จะใช้การตั้งค่ามาตรฐานของแต่ละฟังก์ชั่น 9
 • 10. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ก่อนใช้งานกล้อง โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่ อธิบายไว้ต่อไปนี้ และมั่นใจอยู่เสมอว่ากล้องของท่านสามารถใช้งานได้อย่างปกติ ข้อควรระวังต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานกล้องได้อย่างปลอดภัยและ ถูกต้อง หรือเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อตัวท่านและผู้อื่น รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ โปรดมั่นใจว่าท่านได้อ่านคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมแยกจำหน่ายอย่าง ละเอียด คำเตือน หมายถึง คำเตือนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ข้อควรระวัง หมายถึง ข้อควรระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ข้อควรระวัง หมายถึง ข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายแก่อุปกรณ์ คำเตือน กล้อง ห้ามเล็งช่องมองภาพของกล้องไปทางแหล่งที่ให้แสงสว่างจ้าโดยตรง (เช่น ดวงอาทิตย์ในวันที่ท้องฟ้าไม่มีเมฆ) การกระทำเช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อสายตาของท่าน ห้ามยิงแสงแฟลชไปที่ดวงตามนุษย์ในระยะใกล้ แสงที่มีความสว่างมากที่ยิงออกมาจากแฟลชอาจทำลายการมองเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้แฟลชกับเด็ก ให้ใช้แฟลชในระยะ 1 เมตร (39 นิ้ว) เป็นอย่างน้อย ควรเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากมือเด็กและทารก สายคล้องคอ: หากสายคล้องคอรัดคอเด็ก อาจทำให้เด็กขาดอากาศหายใจได้ แผ่นบันทึกภาพ: เด็กอาจกลืนแผ่นบันทึกภาพเข้าไป หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้รีบ พบแพทย์ทันที ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้อธิบายในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าแรงสูงดูด ห้ามสัมผัสในส่วนด้านในของตัวกล้อง หาก กล้องตกหรือเกิดความเสียหายกับตัวกล้อง หยุดใช้อุปกรณ์ทันทีหากมีควันหรือไอระเหยที่ทำให้แสบจมูกหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ห้ามใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของสารระเหย เช่น แอลกอฮอล์, น้ำมันเบนซิน หรือ ทินเนอร์ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปภายในกล้อง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ หากมีของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอม เข้าไปภายในกล้อง ให้ปิดสวิตช์กล้องทันทีและนำแบตเตอรี่ออกมา โปรดใช้แต่แหล่งพลังงานที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น หากใช้แหล่งพลังงานอื่น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ 10
 • 11. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จแบตเตอรี่ โปรดใช้แต่แบตเตอรี่ที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น ห้ามใช้แบตเตอรี่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนหรือโดนความร้อนโดยตรง ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่โดนน้ำ (เช่น น้ำทะเล) หรือของเหลวอื่นๆ ห้ามแยกชิ้นส่วน, ดัดแปลง หรือทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อน หลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่ตกพื้นหรือได้รับการกระแทกอย่างแรง เพราะอาจทำให้เกิดการรั่ว ส่งผลให้เกิดการระเบิด, เพลิงไหม้, บาดเจ็บ และความเสียหาย กับสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่เกิดรอยรั่วและสัมผัสกับดวงตา, ปาก, ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วรีบพบแพทย์ทันที หากแท่นชาร์จแบตเตอรี่เปียกน้ำ ให้รีบถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบและติดต่อตัวแทนจำหน่ายกล้องหรือศูนย์บริการของ แคนนอนใกล้บ้านท่านเพื่อรับคำปรึกษา ใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่กำหนดในการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น ห้ามตัด, ทำความเสียหาย, ดัดแปลง หรือวางของหนักทับสายไฟ ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่ใช้งาน และเช็ดฝุ่นและรอยเปื้อนที่เกาะอยู่ที่ปลั๊กไฟ, ภายนอก ของเต้าเสียบปลั๊กไฟ และบริเวณโดยรอบ ห้ามจับสายไฟในขณะที่มือเปียก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ คำเตือนอื่นๆ ห้ามนำแผ่นซีดี-รอมที่จัดให้ไปเล่นกับเครื่องเล่นซีดีที่ไม่สามารถรองรับข้อมูลใน ซีดี-รอม การนำซีดี-รอมไปเล่นกับเครื่องเล่นซีดี (เครื่องเล่นเพลง) อาจทำให้ลำโพงของเครื่อง เสียหายได้ และยังอาจส่งผลเสียต่อประสาทการรับฟัง เนื่องจากต้องฟังเสียงที่มีความ ดังมากจากซีดี-รอมที่เล่นบนเครื่องเล่นเพลง ข้อควรระวัง ระวังอย่าให้กล้องกระทบหรือกระแทกกับสิ่งอื่นเมื่อถือกล้องโดยใช้สายคล้องคอ ระวังอย่าให้หน้าเลนส์กล้องกระทบหรือกระแทกกับสิ่งอื่นๆ เพราะการทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือกล้องชำรุดเสียหายได้ ห้ามใช้กล้องในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการจ่ายไฟที่สูงเกินอัตราของปลั๊กไฟ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟ ห้ามใช้ปลั๊กหรือสายไฟที่ชำรุดหรือเสียบปลั๊กไฟไม่แน่น ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ หลีกเลี่ยงการใช้, การวาง หรือการเก็บอุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้ - บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง - บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์) - บริเวณที่มีความชื้นหรือฝุ่น การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการรั่ว ความร้อนสูง หรือการระเบิดจากแบตเตอรี่ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อต, เพลิงไหม้, การบาดเจ็บจากความร้อน หรือความ เสียหายอื่นๆ อุณหภูมิสูงอาจทำให้ตัวกล้องเปลี่ยนรูปทรงได้
 • 12. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย อย่าให้สิ่งสกปรกหรือวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เข็มหรือกุญแจ) สัมผัสขั้วของแท่นชาร์จหรือปลั๊ก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต, เพลิงไหม้ หรือความเสียหายอื่นๆ เมื่อใช้เลนส์เสริมซึ่งเป็นอุปกรณ์แยกจำหน่าย โปรดมั่นใจว่าท่านใส่เลนส์ได้แน่นเข้าที ่ หากเลนส์หลวมและตกลงมา อาจทำให้เลนส์แตกได้ เศษกระจกที่แตกออกอาจบาดได้ การเปิดดูภาพต่อเนื่องที่ใช้เอฟเฟคการเปลี่ยนภาพนานๆ อาจทำให้เกิดอาการ ไม่สบายตาได้ เมื่อใช้แฟลช โปรดระวังอย่าให้นิ้วหรือชิ้นผ้าไปบังแฟลช เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้แฟลชไหม้หรือเสียหาย ข้อควรระวัง ห้ามเล็งกล้องไปทางแหล่งที่ให้แสงสว่างจ้าโดยตรง (เช่น ดวงอาทิตย์ เป็นต้น) หากปฎิบัติเช่นนี้อาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติและเซ็นเซอร์ภาพเสียหาย เมื่อใช้กล้องในบริเวณชายหาดหรือบริเวณที่มีลมแรง โปรดระวังไม่ให้ฝุ่นหรือทราย เข้าไปภายในกล้อง เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้แฟลชทำงานผิดปกติ ในกรณีปกติ อาจมีควันออกมาจากแฟลชเล็กน้อย เนื่องจากกำลังไฟแฟลชที่สูงได้เผาไหม้ฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู่ด้านหน้าแฟลช โปรดใช้ก้านสำลีในการทำความสะอาดสิ่งสกปรก, ฝุ่น หรือวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ จาก แฟลชเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นภายในและทำให้แฟลชเสียหาย ถอดปลั๊กแท่นชาร์จแบตเตอรี่ออกจากเต้าเสียบบนผนังหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่ เสร็จแล้ว หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน ห้ามวางสิ่งต่างๆ เช่น ผ้า บนแท่นชาร์จแบตเตอรี่ขณะกำลังชาร์จ การเสียบปลั๊กทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความร้อนสูงกับแบตเตอรี่และเสียรูปทรง จนอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องและเก็บไว้เมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน หากปล่อยแบตเตอรี่ให้อยู่ในกล้องนานๆ อาจทำให้เกิดการรั่วของแบตเตอรี่ได้ ก่อนทิ้งแบตเตอรี่ ควรใช้เทปกาวหรือฉนวนปิดขั้วแบตเตอรี่ก่อนเพื่อไม่ให้สัมผัสกับ วัตถุอื่นๆ โดยตรง หากแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของวัตถุอื่นๆ ในถังขยะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิดได้ เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากสัตว์เลี้ยงของท่าน หากแบตเตอรี่โดนกัดอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความร้อนสูง หรือการระเบิด ซึ่ง เป็นผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ เมื่อใส่กล้องลงในกระเป๋า ให้ปิดหน้าจอ LCD โดยหันเข้าด้านในเพื่อมั่นใจว่า ไม่มีวัตถุของแข็งมาสัมผัสกับหน้าจอ LCD การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้กล้องเกิดการทำงานผิดปกติหรืออาจก่อความ เสียหายต่อหน้าจอ LCD ได้ 12
 • 13. เริ่มการใช้งาน บทนี้จะอธิบายถึงการเตรียมพร้อมก่อนถ่ายภาพ, การถ่ายภาพในโหมด และวิธีการแสดงภาพ, การลบ ตลอดจนการพิมพ์ภาพที่ท่านถ่ายไว้ ในส่วนหลัง ของบทนี้อธิบายถึงการถ่ายภาพและการแสดงภาพเคลื่อนไหว รวมถึงวิธีการ ถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ การใส่สายคล้องคอ/การถือกล้อง ใช้สายคล้องคอที่มากับตัวกล้องและคล้องสายไว้กับคอของท่านเพื่อป้องกัน กล้องตกขณะใช้งาน เก็บแขนของท่านให้ติดกับลำตัวขณะที่ถือกล้องอย่างมั่นคง โดยจับทางด้านข้าง ของกล้อง และโปรดมั่นใจว่านิ้วของท่านไม่ได้บังแฟลชขณะถ่ายภาพ
 • 14. การชาร์จแบตเตอรี่ ใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับตัวกล้องในการชาร์จแบตเตอรี่ โปรดมั่นใจว่าได้ชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่จะไม่ได้ถูกชาร์จเมื่อท่านซื้อมา ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก ใส่แบตเตอรี่ วางแบตเตอรี่โดยให้เครื่องหมาย บน แบตเตอรี่และแท่นชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใน แนวเดียวกัน จากนั้นใส่แบตเตอรี่โดย เลื่อนไปตามลูกศร 1 และกดลง 2 ชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับรุ่น CB-2LZ: ดันขาปลั๊กที่พับไว้ ออกมาตามลูกศร 1 และเสียบปลั๊กแท่นชาร์จ แบตเตอรี่เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง 2 สำหรับรุ่น CB-2LZE: เสียบสายไฟเข้ากับ แท่นชาร์จแบตเตอรี่ จากนั้นจึงเสียบปลั๊ก เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง ไฟสัญญาณจะสว่างเป็นสีแดงและเริ่ม การชาร์จแบตเตอรี่ ไฟสัญญาณจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อการชาร์จ เสร็จสิ้น ซึ่งใช้เวลาชาร์จประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที นำแบตเตอรี่ออก ถอดปลั๊กของแท่นชาร์จแบตเตอรี่ออกจาก เต้าเสียบปลั๊กไฟ จากนั้นนำแบตเตอรี่ออก จากแท่นชาร์จโดยเลื่อนไปในทิศทางตาม ลูกศรหมายเลข 1 และยกขึ้น 2 เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ นานเกิน 24 ชั่วโมง
 • 15. การชาร์จแบตเตอรี่ จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้โดยประมาณ จำนวนของภาพ เปิดหน้าจอ LCD 390 ภาพ ปิดหน้าจอ LCD 1,000 ภาพ เวลาในการแสดงภาพ 7 ชั่วโมง จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้นี้วัดโดยใช้มาตรฐานของ Camera Imaging Products Association (CIPA) จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้จริงอาจน้อยกว่าที่แสดงในตารางซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ การแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่ ไอคอนหรือข้อความจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อแสดงสถานะพลังงานของแบตเตอรี่ หน้าจอแสดงผล ความหมาย พลังงานเต็ม พลังงานลดลงเล็กน้อย สามารถใช้งานได้ (กะพริบเป็นสีแดง) พลังงานใกล้จะหมด “เปลี่ยนแบตเตอรี่” พลังงานหมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทันที การใช้แบตเตอรี่และแท่นชาร์จแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ ควรชาร์จแบตเตอรี่ในวันที่ต้องการใช้งานหรือก่อนวันที่ต้องการใช้งาน 1 วัน โดยปกติแบตเตอรี่ที่ชาร์จพลังงานแล้วจะคายประจุแม้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม ปิดฝาครอบแบตเตอรี่โดยให้สามารถมองเห็น เครื่องหมาย วิธีจัดเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงานและถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง ให้ปิดฝาครอบขั้วแบตเตอรี่ และเก็บแบตเตอรี่ การจัดเก็บแบตเตอรี่ที่ยังมีพลังงานอยู่เป็นเวลานาน (ประมาณหนึ่งปี) อาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงหรือมีผลต่อการใช้งาน แท่นชาร์จแบตเตอรี่ยังสามารถใช้ได้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ แท่นชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ใช้กระแสไฟฟ้า 100-240 V AC (50/60 Hz) หากเสียบปลั๊กลงในเต้าเสียบไฟฟ้าไม่แน่น ให้ใช้อะแด็ปเตอร์ของปลั๊กที่สามารถหาซื้อได้ ทั่วไป ห้ามใช้อุปกรณ์ อย่างเช่น ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ แบตเตอรี่อาจจะบวมขึ้นมา โดยปกติแล้วจะเป็นลักษณะปกติของแบตเตอรี่และไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม หากแบตเตอรี่บวมในจุดที่ไม่สามารถใส่เข้าไปในกล้องได้ โปรดติดต่อศูนย์ บริการลูกค้าของแคนนอน หากแบตเตอรี่คายประจุอย่างรวดเร็วแม้หลังจากเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่ แสดงว่าแบตเตอรี่นั้น หมดอายุการใช้งาน ให้ท่านซื้อแบตเตอรี่ใหม่ 15
 • 16. การใส่แบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ ใส่แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับตัวกล้องและแผ่นบันทึกภาพที่มีจำหน่ายทั่วไปลงในกล้อง ตรวจสอบแท็บป้องกันการบันทึก หากแผ่นบันทึกภาพมีแท็บป้องกัน การบันทึก ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพ หากแท็บป้องกันการบันทึกอยู่ในตำแหน่ง ล็อค ให้เลื่อนแท็บป้องกันการบันทึกขึ้นจน กระทั่งได้ยินเสียงคลิก เปิดฝาครอบ เลื่อนฝาครอบ 1 และเปิดฝาขึ้น 2 ใส่แบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่ดังที่แสดงในภาพจนล็อคเข้าที่ และได้ยินเสียงคลิก ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่แผ่นบันทึกภาพ ถูกด้าน มิเช่นนั้นแบตเตอรี่จะไม่เข้าที่ อย่างเรียบร้อย ขั้วแบตเตอรี่ ใส่แผ่นบันทึกภาพ ใส่แผ่นบันทึกภาพลงในช่องดังที่แสดงใน ภาพจนล็อคเข้าที่และได้ยินเสียงคลิก โปรดมั่นใจว่าใส่แผ่นบันทึกภาพถูกทิศทาง เพราะการใส่แผ่นบันทึกภาพผิดทิศทาง อาจทำให้กล้องได้รับความเสียหาย 16
 • 17. การใส่แบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ ปิดฝาครอบ ปิดฝาครอบ 1 และเลื่อน 2 ไปจนกว่า จะเข้าที่และได้ยินเสียงคลิก การถอดแบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ นำแบตเตอรี่ออก เปิดฝาครอบและเลื่อนตัวล็อคแบตเตอรี่ ไปตามทิศทางของลูกศร แบตเตอรี่จะเด้งออกมา ถอดแผ่นบันทึกภาพ กดแผ่นบันทึกภาพเข้าไปจนได้ยินเสียงคลิก จากนั้นจึงค่อยๆ ปล่อยมือ แผ่นบันทึกภาพจะเด้งออกมา 17
 • 18. การใส่แบตเตอรี่และแผ่นบันทึกภาพ จำนวนภาพที่สามารถถ่ายลงในแผ่นบันทึกภาพโดยประมาณ แผ่นบันทึกภาพ 2 GB 8 GB จำนวนของภาพ 749 ภาพ 2994 ภาพ จำนวนภาพนี้เป็นการถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่ามาตรฐานของกล้อง จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้จะต่างกันไปตามการตั้งค่าของกล้อง, วัตถุที่ถ่าย และแผ่นบันทึกภาพที่ใช้ ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้หรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้จากบนหน้าจอในโหมดการ ถ่ายภาพ (หน้า 25) จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ แผ่นบันทึกภาพที่สามารถใช้ได้ แผ่นบันทึกภาพ SD แผ่นบันทึกภาพ SDHC แผ่นบันทึกภาพ MultiMedia แผ่นบันทึกภาพ MMCplus แผ่นบันทึกภาพ HC MMCplus แท็บป้องกันการบันทึกคืออะไร แผ่นบันทึกภาพ SD และ SDHC จะมีแท็บป้องกันการบันทึก หากแท็บป้องกันการบันทึก อยู่ในตำแหน่งล็อค ข้อความ [การ์ดถูกล็อก!] จะปรากฏบนหน้าจอ และท่านจะไม่สามารถ ถ่ายภาพหรือลบภาพได้ 18
 • 19. การใช้หน้าจอ LCD ท่านสามารถใช้หน้าจอ LCD เพื่อจัดองค์ประกอบภาพก่อนถ่ายภาพ, เพื่อใช้งานเมนู หรือแสดงภาพได้ ท่านสามารถปรับมุมมองหรือทิศทางของหน้าจอ LCD ให้เหมาะสม กับสภาวะการถ่ายภาพได้ เปิดหน้าจอ LCD หมุนหน้าจอ LCD หมุนหน้าจอ LCD 180 องศาไปทางด้าน หน้าเลนส์ (หมุนให้ขอบด้านบนของ หน้าจอ LCD ออกจากตัวท่าน) ประมาณ 180 ํ ปิดหน้าจอ LCD ประมาณ 90 ํ ปิดหน้าจอ LCD โดยหันหน้าจอ LCD ออก ประมาณ 170 ํ โปรดปิดหน้าจอ LCD โดยหันหน้าจอเข้าหาตัวกล้องทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้กล้อง ในโหมดการถ่ายภาพ หากหน้าจอ LCD อยู่ในตำแหน่งเหมือนในขั้นตอนที่ 2 ภาพ จะกลับด้านจากซ้ายไปขวา (ภาพในกระจก) หากท่านต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นกลับ ภาพบนจอ LCD ให้กดปุ่ม และเลือก [กลับภาพบนจอ LCD] จากแท็บ และกดปุ่ม เพื่อเลือก [ปิด] 19
 • 20. การตั้งค่าวันที่และเวลา หน้าจอการตั้งค่าวันที่/เวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดกล้องครั้งแรก ซึ่งวันที่และเวลาที่ นำมาบันทึกลงบนภาพจะมาจากการตั้งค่านี้ ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าท่านได้ตั้งค่าวันที่ และเวลาอย่างถูกต้อง เปิดกล้อง กดปุ่มเปิด-ปิดกล้อง หน้าจอวันที่/เวลาจะปรากฏขึ้น ตั้งค่าวันที่และเวลา กดปุ่ม เพื่อเลือกตัวเลือก กดปุ่ม หรือหมุนปุ่ม เพื่อตั้งค่า ตั้งค่า กดปุ่ม เมื่อตั้งค่าวันที่และเวลาเรียบร้อยแล้ว หน้าจอวันที่/เวลาจะปิดลง กดปุ่มเปิด-ปิดกล้อง เพื่อปิดกล้อง หน้าจอวันที่/เวลาปรากฏขึ้นซ้ำ ควรตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้อง หากท่านไม่ได้ตั้งค่าวันที่และเวลา หน้าจอการตั้งค่า วันที่/เวลาจะปรากฏขึ้นในทุกครั้งที่ท่านเปิดกล้อง การตั้งค่า Daylight Saving Time ในขั้นตอนที่ 2 หากท่านเลือก และกดปุ่ม หรือหมุนปุ่ม จากนั้นเลือก การตั้งค่า Daylight saving time (เวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง) จะถูกใช้งาน 20
 • 21. การตั้งค่าวันที่และเวลา การเปลี่ยนวันที่และเวลา ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลาในปัจจุบันได้ แสดงเมนู กดปุ่ม เลือก [วันที่/เวลา] ในแท็บ กดปุ่ม เพื่อเลือกแท็บ กดปุ่ม หรือหมุนปุ่ม เพื่อเลือก [วันที่/เวลา] จากนั้นกดปุ่ม เปลี่ยนวันที่และเวลา ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ในหน้า 20 เพื่อปรับการตั้งค่า กดปุ่ม ​ เพื่อปิดเมนู แบตเตอรี่สำหรับวันที่และเวลา ในตัวกล้องจะมีแบตเตอรี่สำหรับวันที่และเวลา (แบตเตอรี่สำรอง) ที่จะช่วยให้การตั้งค่า วันที่/เวลายังคงอยู่ประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากที่แบตเตอรี่หลักถูกถอดออกไป การใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้วหรือเชื่อมต่อชุดแปลงไฟฟ้า AC (แยกจำหน่าย, หน้า 40) จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับวันที่และเวลาโดยใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4 ชั่วโมง แม้จะไม่ได้เปิดใช้งานกล้องก็ตาม หากพลังงานแบตเตอรี่สำหรับวันที่และเวลาหมด เมนูวันที่/เวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อท่าน เปิดกล้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้า 20 เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา 21
 • 22. การตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอ LCD ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงเมนูและข้อความบนหน้าจอ LCD เข้าสู่โหมดแสดงภาพ กดปุ่ม แสดงหน้าจอเมนูตั้งค่าภาษา กดปุ่ม ค้างไว้ 1 จากนั้นกดปุ่ม ทันที 2 ตั้งค่าภาษาที่ใช้ กดปุ่ม หรือหมุนปุ่ม เพื่อเลือกตัวเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม เมื่อตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอแล้ว หน้าจอการตั้งค่าจะปิดลง หากมีนาฬิกาปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม นาฬิกาบอกเวลาจะแสดงขึ้นหากระยะเวลาระหว่างการกดปุ่ม และปุ่ม ใน ขั้นตอนที่ 2 นานเกินไป หากนาฬิกาบอกเวลาปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม เพื่อยกเลิกการ แสดงนาฬิกา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง ท่านยังสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้โดยการกดปุ่ม และเลือกแท็บ จากนั้นเลือกรายการเมนู [ภาษา] 22
 • 23. การล้างข้อมูลจากแผ่นบันทึกภาพ ก่อนที่ท่านจะใช้แผ่นบันทึกภาพอันใหม่หรือแผ่นบันทึกภาพที่ถูกใช้มาแล้วจาก อุปกรณ์อื่น ท่านควรล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพจากกล้องนี้เสียก่อน การล้างข้อมูลจากแผ่นบันทึกภาพ (ฟอร์แมต) คือการลบข้อมูลทั้งหมดในแผ่น บันทึกภาพ เพราะฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ลบ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบ ให้แน่ใจก่อนทำการล้างข้อมูล แสดงเมนู กดปุ่ม เลือก [ล้างข้อมูล] กดปุ่ม เพื่อเลือกแท็บ กดปุ่ม หรือหมุนปุ่ม เพื่อเลือก [ล้างข้อมูล] จากนั้นกดปุ่ม ล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ กดปุ่ม หรือหมุนปุ่ม เพื่อเลือก [ตกลง] จากนั้นกดปุ่ม กล้องจะล้างข้อมูลบนแผ่นบันทึกภาพ เมื่อล้างข้อมูลเสร็จแล้ว หน้าจอเมนูจะ แสดงขึ้นอีกครั้ง การล้างข้อมูลและการลบข้อมูลในแผ่นบันทึกภาพเป็นเพียงการเปลี่ยนข้อมูลการ จัดการไฟล์บนแผ่นบันทึกภาพเท่านั้น และไม่สามารถมั่นใจว่าเนื้อหาภายในจะ ถูกลบออกจนหมด โปรดระมัดระวังในการถ่ายโอนหรือทิ้งแผ่นบันทึกภาพ และ เมื่อทิ้งแผ่นบันทึกภาพ โปรดป้องกันไว้ล่วงหน้า อย่างเช่น ทำลายแผ่นบันทึกภาพ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวภายในรั่วไหล ความจุทั้งหมดของแผ่นบันทึกภาพที่แสดงในหน้าจอการล้างข้อมูลอาจจะน้อยกว่า ข้อมูลที่แสดงในแผ่นบันทึกภาพ 23
 • 24. การกดปุ่มชัตเตอร์ การกดปุ่มชัตเตอร์จะมีสองจังหวะ ในการถ่ายภาพให้อยู่ในโฟกัส โปรดมั่นใจว่าได้ กดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ (กดลงครึ่งหนึ่ง) ก่อนที่จะถ่ายภาพ กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (กดเบาๆ เพื่อกดชัตเตอร์จังหวะแรก) กล้องจะโฟกัสและตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ อย่างเช่น การปรับความสว่าง เมื่อกล้องโฟกัสแล้ว จะมีเสียงบี๊บสองครั้ง กดปุ่มชัตเตอร์ลงทั้งหมด (เพื่อกด ชัตเตอร์ในจังหวะที่สอง) เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นและกล้องจะถ่ายภาพ เนื่องจากภาพจะถูกถ่ายในขณะที่เสียง ชัตเตอร์ดังขึ้น โปรดระมัดระวังอย่าให้ กล้องขยับ ความยาวของเสียงชัตเตอร์เปลี่ยนไปหรือไม่ เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพจะแตกต่างกันไปตามฉากที่ท่านต้องการถ่ายภาพ ความยาวของเสียงชัตเตอร์จึงอาจเปลี่ยนไป หากกล้องหรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะที่เสียงชัตเตอร์ดังขึ้น ภาพที่ถ่ายได้อาจมีลักษณะภาพเบลอ หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงทั้งหมดโดยไม่ได้กดลงครึ่งหนึ่งก่อน ภาพที่ท่านถ่ายได้ อาจไม่ได้อยู่ในโฟกัส 24
 • 25. การถ่ายภาพ เนื่องจากกล้องสามารถระบุวัตถุและสภาวะการถ่ายภาพได้ ท่านจึงสามารถถ่าย ภาพโดยปล่อยให้กล้องเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับฉากนั้นๆ ได้โดยอัตโนมัติ และถ่ายภาพได้ กล้องสามารถค้นหาและโฟกัสบนใบหน้า, ปรับการตั้งค่าสีและ ความสว่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้เช่นกัน เปิดกล้อง กดปุ่มเปิด-ปิดกล้อง เสียงการเปิดกล้องจะทำงาน และหน้าจอ เริ่มต้นจะแสดงขึ้น เลือกโหมด เลื่อนสวิตช์ปรับโหมดการทำงานไปที่ โหมด เมื่อท่านเล็งกล้องไปทางวัตถุ จะมีเสียงดัง จากกล้องเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงการกำหนด ฉากภาพ กล้องจะโฟกัสบนวัตถุหลักในการถ่าย และ จะแสดงไอคอนรูปแบบการถ่ายในฉากที่ กำหนดขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ กรอบโฟกัสสีขาวจะจับที่ใบหน้าหลัก และ กรอบโฟกัสสีเทาจะจับที่ใบหน้าอื่นๆ กรอบโฟกัสสีขาวจะจับตามใบหน้าที่เคลื่อนที ่ และกรอบสีเทาจะหายไป จัดวางองค์ประกอบของภาพ หมุนปุ่มซูมไปที่ เพื่อซูมเข้า ทำให้ วัตถุขยายใหญ่ขึ้น หรือหมุนไปที่ เพื่อซูมออก ทำให้วัตถุในภาพมีขนาดเล็กลง ระยะโฟกัส (โดยประมาณ) แถบซูม 25
 • 26. การถ่ายภาพ โฟกัส กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ เมื่อกล้องจับโฟกัสแล้ว จะมีเสียงบี๊บสองครั้ง กรอบโฟกัสอัตโนมัติสีเขียวจะปรากฏขึ้น ตรงวัตถุที่อยู่ในโฟกัส กรอบโฟกัสอัตโนมัติหลายกรอบจะปรากฏ ขึ้นเมื่อกล้องโฟกัสมากกว่าหนึ่งจุด เมื่อค้นพบใบหน้าที่เคลื่อนไหวและท่าน กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ กรอบ โฟกัสสีฟ้าจะปรากฏขึ้นและกล้องจะปรับ กรอบโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสและค่าแสงอย่างต่อเนื่อง (โฟกัสแบบ ต่อเนื่อง) ถ่ายภาพ กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะลั่นเสียงชัตเตอร์และถ่ายภาพ ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบเมื่อภาพ ถูกบันทึกลงในแผ่นบันทึกภาพ ภาพจะแสดงขึ้นบนหน้าจอประมาณ 2 วินาที ท่านสามารถถ่ายภาพต่อไปได้ โดยกดปุ่ม ชัตเตอร์อีกครั้ง แม้รูปที่ถ่ายก่อนหน้าจะ ยังคงแสดงอยู่ที่หน้าจอก็ตาม ถ้าหากว่า... ไอคอน กะพริบขึ้น ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อไม่ให้กล้องขยับและทำให้ภาพออกมาไม่เบลอ กล้องไม่ส่งเสียงใดๆ เมื่อมีการทำงาน กดปุ่ม ขณะที่เปิดกล้องจะเป็นการปิดทุกเสียงยกเว้นเสียงเตือน หากต้องการเปิดเสียง ให้กดปุ่ม และเลือกแท็บ หลังจากนั้นเลือก [ปิดเสียง] กดปุ่ม เพื่อเลือก [ปิด] ภาพที่ออกมาดูมืดแม้จะใช้แฟลชขณะถ่ายภาพ วัตถุอยู่ไกลเกินกว่าระยะทำงานของแฟลช ระยะการทำงานของแฟลชคือ ประมาณ 50 ซม. – 7.0 เมตร (1.6 – 23 ฟุต) ที่มุมกว้างสูงสุด และประมาณ 50 ซม. – 4.0 เมตร (1.6 – 13 ฟุต) ที่ระยะไกลสูงสุด 26
 • 27. การถ่ายภาพ หน้าจอไม่เปิดขึ้นเมื่อเปิดกล้อง ให้กดปุ่ม เพื่อเปิดหน้าจอ มีเสียงบี๊บจากกล้องหนึ่งครั้งเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง วัตถุอยู่ใกล้เกินไป เมื่อกล้องอยู่ที่มุมกว้างสูงสุด ให้รักษาระยะห่างจากวัตถุประมาณ 1 เซนติเมตร (0.4 นิ้ว) หรือมากกว่านั้น และหากต้องการถ่ายภาพที่ระยะไกลสูงสุด ให้รักษาระยะห่างประมาณ 30 เซนติเมตร (12.0 นิ้ว) หรือมากกว่านั้น หลอดไฟสว่างขึ้นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อช่วยลดอาการตาแดงในภาพและช่วยในการโฟกัส หลอดไฟอาจสว่างขึ้นเมื่อถ่ายภาพ ในที่มืด ไอคอน กะพริบเมื่อท่านพยายามที่จะถ่ายภาพ แฟลชกำลังชาร์จไฟ ท่านสามารถถ่ายภาพได้เมื่อชาร์จแฟลชเรียบร้อยแล้ว ไอคอนแสดงฉาก กล้องจะแสดงไอคอนสำหรับฉากการถ่ายภาพที่กำหนด จากนั้นกล้องจะจับโฟกัส ภาพอัตโนมัติและเลือกการตั้งค่าแสงและสีที่เหมาะสมที่สุดให้กับวัตถุ พื้นหลัง ที่สว่าง รวมท้องฟ้าสีฟ้า ที่มืด ตอนเย็น ใช้ขาตั้ง วัตถุ ย้อนแสง ย้อนแสง กล้อง บุคคล เมื่อ เคลื่อนที่ วัตถุอื่นนอกเหนือจาก บุคคล/ทิวทัศน์ ถ่ายใกล้วัตถุ สีพื้นหลังไอคอน สีเทา สีฟ้า สีส้ม สีน้ำเงิน * แสดงขึ้นเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ขาตั้งกล้อง ไอคอนที่แสดงอาจไม่เข้ากับฉากการถ่ายภาพที่ใช้อยู่โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ที่ถ่ายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพื้นหลังเป็นสีส้มหรือสีฟ้า (เช่น สีของผนัง) ไอคอน หรือไอคอน “ท้องฟ้าสีฟ้า” จะปรากฏขึ้นมาและทำให้สีที่ถ่ายภาพ ออกมาเพี้ยนไป หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ถ่ายภาพในโหมด (หน้า 72) 27
 • 28. การแสดงภาพ ท่านสามารถดูภาพที่ถ่ายบนหน้าจอ เข้าสู่โหมดแสดงภาพ กดปุ่ม ภาพสุดท้ายที่ท่านถ่ายจะปรากฏขึ้น เลือกภาพ กดปุ่ม เพื่อเลื่อนดูภาพย้อนกลับตาม ลำดับที่ภาพนั้นถูกถ่าย กดปุ่ม เพื่อเลื่อนดูภาพตามลำดับที่ถ่าย หากท่านกดปุ่ม ค้างไว้ ภาพจะถูก เปลี่ยนรวดเร็วขึ้น แต่ภาพจะปรากฏ ไม่ชัดเจน หมุนปุ่ม ​ ทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการ แสดงภาพย้อนหลัง แต่หากหมุนตามเข็ม นาฬิกาจะเป็นการแสดงภาพตามลำดับที่ ถ่ายภาพ กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในโหมดแสดง ภาพเพื่อกลับไปยังโหมดการถ่ายภาพ หลังจากผ่านไปประมาณ 1 นาที กล้องจะ เก็บเลนส์เข้าไป 28
 • 29. การลบภาพ ท่านสามารถเลือกและลบภาพทีละภาพ โปรดจำไว้ว่าภาพที่ถูกลบจะไม่สามารถ กู้คืนกลับมาได้ ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะลบภาพ เข้าสู่โหมดแสดงภาพ กดปุ่ม ภาพสุดท้ายที่ท่านถ่ายจะปรากฏขึ้น เลือกภาพที่จะลบ กดปุ่ม หรือหมุนปุ่ม เพื่อแสดง ภาพที่ต้องการลบ ลบภาพ กดปุ่ม ข้อความ [ลบ?] จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม ​ หรือหมุนปุ่ม เพื่อเลือก [ลบ] จากนั้นกดปุ่ม ภาพที่ปรากฏจะถูกลบ หากต้องการออกโดยไม่ลบภาพ ให้กดปุ่ม หรือหมุนปุ่ม เพื่อเลือก [ยกเลิก] จากนั้นกดปุ่ม 29