SlideShare a Scribd company logo
HISTORY EVENT
On July 8, 1987, as official representative of
the Vatican to the Millenary of the Russian
Orthodox Church, his Eminence, Jaime
Cardinal Sin became the first Catholic prelate
to visit Lithuania since the 1917 Russian
Revolution.
Born on August 31, 1928 in Aklan, Cardinal
Sin, Archbishop emeritus of Manila,
attended the 600th anniversary celebration
of Christianity in Lithuania.
On July 8, 1896, Alfredo Carmelo, a well-
known aviator, known as the dean of Filipino
pilots, and a businessman was born in
Manila to Don Eulalio Carmelo de Lakandola,
founder of Carmelo and Bauermann a
printing company set up in 1887, and
Maxima Casas.
On July 8, 1929, Dwight
Filley Davis arrived in
Manila to assume the post
of Governor-General of the
Philippines. He was
appointed by U.S. President
Herbert Hoover to succeed
Henry L. Stimson. He was
accompanied by his
daughter, Alice, in the place
of her mother who was
unable to accompany him
for reasons of health.
On July 9, 1985, Arturo Pineda Alcaraz, a
volcanologist and acknowledged “father of
geothermal energy” won the IBM Science
and Technology Award.
On July 10, 1934, the
Filipino voters elected
202 delegates to a
constitutional
convention which
drafted the Philippine
Constitution of 1935.
On July 11, 1869, Pio Valenzuela, a Filipino
physician and a major figure during the
Philippine Revolution against Spanish
colonizers, was born in Polo, Bulacan (present
day Valenzuela City). Valenzuela was a
medical student at the University of Santos
Tomas when he joined the barely week-old
Katipunan, a secret society founded by
Andres Bonifacio on July 7, 1892 in Tondo,
Manila. He secretly established Katipunan
branches in many areas in Morong (now Rizal
province) and Bulacan. It was Dr. Valenzuela
who was commissioned by Bonifacio to talk
to Dr. Jose Rizal, who was deported to
Dapitan in Zamboanga, about the founding of
the Katipunan and its plan to rise against the
Spanish authorities. He left for Dapitan on
June 15, 1896.
On July 12, 1859, the Jesuits
returned to the Philippines for the first
time since their expulsion on April 2,
1767.
On July 13, 1883, Henry Otley
Beyer, dubbed as the "Father
of Philippine Anthropology", a
Filipinologist, was born in
Edgewood, Iowa, USA. He
received his B.A. and M.A.
degrees from the University of
Denver, Colorado and later
pursued further graduate
studies at Harvard University as
a Winthrop scholar.
On July 14, 1974, the first Miss
Universe beauty pageant held in the
Philippines formally opened at the
Folk Arts Theater in Manila. It was
participated in by 65 contestants
from all over the world and was won
by Amparo Munoz of Spain.
BALITAAN
BALIK-ARAL
KASANLIKA
LUSPOYON
UNKARANLA
LASPOYONPU
TAKANGI -
NGITA
TATBIHA
ZONEO
YERLA
EDR DETI
LOGICALEOC
CELANBA
MACLITE
NGECHA
BIODI
VERSI
TY
Ano ang Bio-diversity?
Anu-ano ang mga
suliraning kaakibat nito?
PANGUNAHING TANONG:
ANG PAGKAKAIBA-IBA AT
PAGIGING KATANGI-TANGI NG
LAHAT NG ANYO NG BUHAY NA
BUMUBUO SA NATURAL NA
KALIKASAN
1. Ano ang bio-diversity? Ano ang
dahilan ng pagkakakroon ng ganitong
seryosong suliraning pangkapaligiran?
2. isa-isahin ang mga posibleng solusyon
upang mapigil o mahinto ang mga
inilahad na problema?
GAWAIN 1: SURI-TEKSTO/ FLOW CHART
BIO-
DIVERSITY
SULIRANIN AT ISYUNG
PANGKAPALIGIRAN
D S H H E
B
D S RT GCC
OLD
EPEKTO
GAWAIN 1: SURI-TEKSTO/ FLOW CHART
Page 46-47
BIODIVERSITY
EPEKTO
SULIRANIN AT
ISYUNG
PANGKAPALIGIR
AN
GAWAIN 1: SURI-TEKSTO/ FLOW
CHART
BIO-
DIVERSITY
SULIRANIN AT
ISYUNG
PANGKAPALIGIRAN
S S D A G O F H RT AR
EPEKTO
GAWAIN 1: SURI-TEKSTO/ FLOW CHART
VALUING
Paano mo maipapakita bilang mag-aaral
ang pagmamalasakit sa kalikasan?
Ano ang iyong sasabihin sa susunod na
henerasyon ng kabataan upang pahalagahan
nila ang kalikasan? kung iyong makakausap
si Inang Kalikasan, ano ang iyong sasabihin
sa kanya?
PAGSUSULIT
SALINIZATION
pagkakaroon
ng deposito ng
asin sa lupa
SALINIZATION
SILTATION
pagkakaroon ng
deposito ng putik
sa mga daanan ng
tubig o waterways
SILTATION
ALKALINIZATION
pagkakaroon ng
deposito ng alkali o
hydroxides sa lupa
Hal: Sodium hydroxide
Potassium hydroxide
ALKALINIZATION
DESERTIFICATION
pagiging tuyo ng
mga tuyong lugar gaya
ng disyerto upang
tuluyang mawalan ng
pakinabang.
DESERTIFICATION
OVER GRAZING
GLOBAL WARMING
ang patuloy na
pagtaas ng init ng
temperatura ng daigdig
dahil sa
effect.
greenhouse
GLOBAL WARMING
GLOBAL WARMING
OZONE LAYER DEPLETION
ang
ozone
pagkabutas ng
layer sa
saatmosphere dahil
chlorofluorocarbons.
OZONE LAYER DEPLETION
OIL SPILL
ang pagtagas ng
mga deposito ng langis
sa karagatan.
OIL
SPIL
L
FISH KILL / FISH DIE
ang maramihang
pagkamatay ng mga isda
sa dagat dahil sa
kakulangan ng oxygen at
pagpapalit ng klima ng
dagat.
FISH KILL / FISH DIE
DEFORESTATION
ang walang
na pagputol ng
habas
mga
puno sa kagubatan
DEFORESTATION
INDUSTRIAL WASTE
ang pagtatapon ng
mga dumi ng mga
pabrika, industriya o
ospital sa kapaligiran.
INDUSTRIAL WASTE
RADIOACTIVE WASTE
ang pagkalat ng
dumi na radioactive sa
kapaligiran mula sa
mga plantang nukleyar.
RADIOACTIVE WASTE
CLIMATE CHANGE
ang patuloy na
pagbabago ng klima ng
daigdig.
CLIMATE CHANGE
KAINGIN SYSTEM
ang pagputol ng
mga puno at pagsunog ng
mga kagubatan.
KAINGIN SYSTEM
ACID RAIN
ang paghalo ng mga
nakakalasong kemikal sa
ulan
Ang Asya, bilang
pinakamalaking kontinente sa
buong mundo, ay itinuturing
na pangunahing
pinagmumulan ng global
biodiversity.
Ngunit habang ang mga bansa sa
Asya ay patuloy na papunta sa
kaunlaran, kasabay rin nito ay ang
pagsulpot ng mga suliraning
ekolohikal at pangkapaligiran bunsod
ng hindi mapigilang pag-unlad ng
ekonomiya at ang patuloy na paglaki
ng populasyon
Ang mga bansang Asyano sa ngayon ay
humaharap sa masalimuot na interaksiyon
ng mga isyung panlipunan, politikal,
ekonomiya, at pangkapaligiran. Ang
masusing ugnayan at pagbabalikatan ng
bawat isa sa loob ng isang bansa, at sa
pagitan ng bawat bansa ay mahalaga
upang makapagbalangkas at
makapagpatupad ng angkop na solusyon
sa mga suliraning ito.
1. Desertification
2. Salinization
3. Habitat
4. Hinterlands
5. Ecological Balance
6. Deforestation
7. Siltation
8. Red Tide
9. Global Climate Change
10. Ozone Layer
 tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa
mga rehiyong bahagyang tuyo o
lubhang tuyo na kapag lumaon ay
hahantong sa permanenteng pagkawala
ng kapakinabangan o productivity nito
 Tulad ng nararanasan sa ilang bahagi
ng China, Jordan, Iraq, Lebanon, Syria,
Yemen, India at Pakistan
 Sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o
kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ito ay
nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng
irigasyon, sa paligid ng mga estuary at gayundin sa mga
lugar na mababa na ang balon ng tubig o water table.
 Unti-unting nanunuot ang tubig-alat o salt-water kapag
bumababa ang water level gaya ng nararanasan ng
bansang Bangladesh sapagkat nanunuot na ang tubig-
alat sa kanilang mga ilog.
Tirahan ng mga hayop at iba pang
mga bagay. Ito ang pangunahing
apektado ng land conversion o ang
paghahawan ng kagubatan,
pagpapatag ng mga mabundok o
maburol na lugar upang magbigay-
daan sa mga proyektong
pangkabahayan
Habitat
Malayong lugar, malayo sa mga
urbanisadong lugar ngunit apektado ng
mga pangyayari sa teritoryong sakop ng
lungsod tulad ng pangangailangan ng
huli sa pagkain, panggatong, at troso
para sa konstruksiyon na itinutustos ng
hinterlands na humahantong sa
pagkasaid ng likas na yaman nito.
HINTERLANDS
Balanseng ugnayan sa
pagitan ng mga bagay na may
buhay at ng kanilang
kapaligiran.
Pagkaubos at pagkawala ng mga
punongkahoy sa mga gubat.
Isa ito sa mga problemang nararanasan ng
Asya sa kasalukuyan. Ayon sa Asian
Development Bank, nangunguna ang
Bangladesh, Indonesia, Pakistan, at
Pilipinas sa mga bansang may
pinakamabilis na antas o rate ng
deforestation
 Parami at padagdag na deposito ng
banlik na dala ng umaagos na tubig sa
isang lugar.
Ito ay isa rin sa mga problemang kinakaharap
ng mga bansa sa Asya na dulot o bunsod ng
pagkasira ng kagubatan at erosyon ng lupa,
gaya ng kondisyon ng lawa ng Tonle Sap sa
Cambodia
Sanhi ng
dinoflagellates na
lumulutang sa ibabaw ng
dagat.
 Pagbabago ng pandaigdigan o rehiyunal
na klima na maaaring dulot ng likas na
pagbabago sa daigdig o ng mga gawain ng
tao.
Karaniwang tinutukoy nito sa kasalukuyan
ang pagtaas ng katamtamang temperature
o global warming.
 Isang suson sa stratosphere na
naglalaman ng maraming konsentrasyon
ng ozone.
Mahalagang pangalagaan ang ozone layer
sapagkat ito ang nagpoprotekta sa mga
tao, halaman, at hayop mula sa
masamang epekto ng radiation na dulot ng
ultraviolet rays.
Punan ang mga detalye ang diagram sa ibaba na
maaari mong magamit sa talakayan.
1. Anu-ano ang mga suliraning pangkapaligiran
meron sa Asya?
2. Paano ito mabibigyan ng solusyon?
GAWAIN: SULIRANING PANGKAPALIGIRAN AT
SOLUSYON
Babasahing teksto ng Gawain Blg. 5 ay halaw sa mga
sumusunod na batayang aklat:
Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan nina:
Mateo PhD, Grace Estela C. et.al.,
Vibal Publishing House, Quezon City,
2008, pp. 36-42, 46-56
Workteks sa Araling Panlipunan II nina:
Garrovillas, Fe S.J., Rosalie N. Nieva at
Melinda C. Vidallo, Innovative Educational
Materials, Inc., Sta. Ana, Manila, 2008,
pp. 19-21, 24-26

More Related Content

What's hot

Pangkat etnolinggwistiko modules
Pangkat etnolinggwistiko modulesPangkat etnolinggwistiko modules
Pangkat etnolinggwistiko modules
jackelineballesterosii
 
Modyul 2 yamang-tao sa asya
Modyul 2  yamang-tao sa asyaModyul 2  yamang-tao sa asya
Modyul 2 yamang-tao sa asyaPatricia Sanchez
 
Ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino
Ang Pagkakakilanlan ng Kulturang PilipinoAng Pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino
Ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino
Arhnie Grace Dela Cruz
 
Pangkat ethnoling guwistiko a3
Pangkat ethnoling guwistiko a3Pangkat ethnoling guwistiko a3
Pangkat ethnoling guwistiko a3
Mirasol Fiel
 
Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4
KIMMINJOOO
 
Wika laban sa katiwalian
Wika laban sa katiwalianWika laban sa katiwalian
Wika laban sa katiwalianKate Sevilla
 
ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1
LarryLijesta
 
Tula buwan
Tula buwanTula buwan
Tula buwan
Richard Bareng
 
Esp 6
Esp 6Esp 6
Pangkat etnolinggwistiko
Pangkat etnolinggwistikoPangkat etnolinggwistiko
Pangkat etnolinggwistiko
JOCETER DANGI
 
Pananaliksik sa filipino 11 final
Pananaliksik sa filipino 11 finalPananaliksik sa filipino 11 final
Pananaliksik sa filipino 11 final
jaszh12
 
Esp 4 YIII Aralin 2
Esp 4 YIII Aralin 2Esp 4 YIII Aralin 2
Esp 4 YIII Aralin 2
LarryLijesta
 

What's hot (13)

Pangkat etnolinggwistiko modules
Pangkat etnolinggwistiko modulesPangkat etnolinggwistiko modules
Pangkat etnolinggwistiko modules
 
Modyul 2 yamang-tao sa asya
Modyul 2  yamang-tao sa asyaModyul 2  yamang-tao sa asya
Modyul 2 yamang-tao sa asya
 
Ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino
Ang Pagkakakilanlan ng Kulturang PilipinoAng Pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino
Ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino
 
Pangkat ethnoling guwistiko a3
Pangkat ethnoling guwistiko a3Pangkat ethnoling guwistiko a3
Pangkat ethnoling guwistiko a3
 
Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4
 
Wika laban sa katiwalian
Wika laban sa katiwalianWika laban sa katiwalian
Wika laban sa katiwalian
 
Pangkat etnolinggwistiko
Pangkat etnolinggwistikoPangkat etnolinggwistiko
Pangkat etnolinggwistiko
 
ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1
 
Tula buwan
Tula buwanTula buwan
Tula buwan
 
Esp 6
Esp 6Esp 6
Esp 6
 
Pangkat etnolinggwistiko
Pangkat etnolinggwistikoPangkat etnolinggwistiko
Pangkat etnolinggwistiko
 
Pananaliksik sa filipino 11 final
Pananaliksik sa filipino 11 finalPananaliksik sa filipino 11 final
Pananaliksik sa filipino 11 final
 
Esp 4 YIII Aralin 2
Esp 4 YIII Aralin 2Esp 4 YIII Aralin 2
Esp 4 YIII Aralin 2
 

Similar to Biodiversity q

AP 7 Q1 Module 6- Biodiversity.pptx
AP 7 Q1 Module 6- Biodiversity.pptxAP 7 Q1 Module 6- Biodiversity.pptx
AP 7 Q1 Module 6- Biodiversity.pptx
Jackeline Abinales
 
AP10-W2-Q1.pdf
AP10-W2-Q1.pdfAP10-W2-Q1.pdf
AP10-W2-Q1.pdf
DavidUtah
 
Suliraning pangkapaligiran
Suliraning pangkapaligiranSuliraning pangkapaligiran
Suliraning pangkapaligiran
Roije Javien
 
Pangangalaga sa kalikasan...............
Pangangalaga sa kalikasan...............Pangangalaga sa kalikasan...............
Pangangalaga sa kalikasan...............
jeynsilbonza
 
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Arvin Abalos
 
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptxPangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
Kontemporaneong isyu
Kontemporaneong isyuKontemporaneong isyu
Kontemporaneong isyu
Cris Jan Batingal
 
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptxESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
Joshua Ramirez
 
KONSTEMPORARYONG ISYU: Hamong Pangkapaligiran Module 2
KONSTEMPORARYONG ISYU: Hamong Pangkapaligiran Module 2KONSTEMPORARYONG ISYU: Hamong Pangkapaligiran Module 2
KONSTEMPORARYONG ISYU: Hamong Pangkapaligiran Module 2
SheehanDyneJohan
 
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRANKONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN
KokoStevan
 
GAWAIN PARA SA BIODIVERSITY AT SULIRANIN SA KAPALIGIRAN.docx
GAWAIN PARA SA BIODIVERSITY AT SULIRANIN SA KAPALIGIRAN.docxGAWAIN PARA SA BIODIVERSITY AT SULIRANIN SA KAPALIGIRAN.docx
GAWAIN PARA SA BIODIVERSITY AT SULIRANIN SA KAPALIGIRAN.docx
Jackeline Abinales
 
ARAL. PAN 7- COT 2 final.pptx
ARAL. PAN 7- COT 2 final.pptxARAL. PAN 7- COT 2 final.pptx
ARAL. PAN 7- COT 2 final.pptx
ElmaLaguring
 
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
JonilynUbaldo1
 
Ap . GROUP 5. EMERALD
Ap . GROUP 5. EMERALDAp . GROUP 5. EMERALD
Ap . GROUP 5. EMERALDAubrey Malong
 
7 pangkapaligiran 3 climate change
7 pangkapaligiran 3 climate change7 pangkapaligiran 3 climate change
7 pangkapaligiran 3 climate change
daisydclazo
 
mga suliraning pangkapaligiran.pptx
mga suliraning pangkapaligiran.pptxmga suliraning pangkapaligiran.pptx
mga suliraning pangkapaligiran.pptx
JOBELLETTETWAHING
 
Week 5- Suliraning Pangkapaligiran.pptx
Week 5- Suliraning Pangkapaligiran.pptxWeek 5- Suliraning Pangkapaligiran.pptx
Week 5- Suliraning Pangkapaligiran.pptx
JESSICAACEBUCHE2
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
VirgilAcainGalario
 
Kahalagahan ng kalikasan
Kahalagahan ng kalikasanKahalagahan ng kalikasan
Kahalagahan ng kalikasan
MartinGeraldine
 

Similar to Biodiversity q (20)

AP 7 Q1 Module 6- Biodiversity.pptx
AP 7 Q1 Module 6- Biodiversity.pptxAP 7 Q1 Module 6- Biodiversity.pptx
AP 7 Q1 Module 6- Biodiversity.pptx
 
AP10-W2-Q1.pdf
AP10-W2-Q1.pdfAP10-W2-Q1.pdf
AP10-W2-Q1.pdf
 
Suliraning pangkapaligiran
Suliraning pangkapaligiranSuliraning pangkapaligiran
Suliraning pangkapaligiran
 
Pangangalaga sa kalikasan...............
Pangangalaga sa kalikasan...............Pangangalaga sa kalikasan...............
Pangangalaga sa kalikasan...............
 
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
 
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptxPangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
 
Kontemporaneong isyu
Kontemporaneong isyuKontemporaneong isyu
Kontemporaneong isyu
 
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptxESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
 
KONSTEMPORARYONG ISYU: Hamong Pangkapaligiran Module 2
KONSTEMPORARYONG ISYU: Hamong Pangkapaligiran Module 2KONSTEMPORARYONG ISYU: Hamong Pangkapaligiran Module 2
KONSTEMPORARYONG ISYU: Hamong Pangkapaligiran Module 2
 
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRANKONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN
 
GAWAIN PARA SA BIODIVERSITY AT SULIRANIN SA KAPALIGIRAN.docx
GAWAIN PARA SA BIODIVERSITY AT SULIRANIN SA KAPALIGIRAN.docxGAWAIN PARA SA BIODIVERSITY AT SULIRANIN SA KAPALIGIRAN.docx
GAWAIN PARA SA BIODIVERSITY AT SULIRANIN SA KAPALIGIRAN.docx
 
ARAL. PAN 7- COT 2 final.pptx
ARAL. PAN 7- COT 2 final.pptxARAL. PAN 7- COT 2 final.pptx
ARAL. PAN 7- COT 2 final.pptx
 
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
 
Ap
ApAp
Ap
 
Ap . GROUP 5. EMERALD
Ap . GROUP 5. EMERALDAp . GROUP 5. EMERALD
Ap . GROUP 5. EMERALD
 
7 pangkapaligiran 3 climate change
7 pangkapaligiran 3 climate change7 pangkapaligiran 3 climate change
7 pangkapaligiran 3 climate change
 
mga suliraning pangkapaligiran.pptx
mga suliraning pangkapaligiran.pptxmga suliraning pangkapaligiran.pptx
mga suliraning pangkapaligiran.pptx
 
Week 5- Suliraning Pangkapaligiran.pptx
Week 5- Suliraning Pangkapaligiran.pptxWeek 5- Suliraning Pangkapaligiran.pptx
Week 5- Suliraning Pangkapaligiran.pptx
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
Kahalagahan ng kalikasan
Kahalagahan ng kalikasanKahalagahan ng kalikasan
Kahalagahan ng kalikasan
 

More from jackelineballesterosii

Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asyaSphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
jackelineballesterosii
 
Las 3rd grading
Las 3rd gradingLas 3rd grading
Las 3rd grading
jackelineballesterosii
 
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakasPaglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
jackelineballesterosii
 
Las 13 worksheet
Las 13 worksheetLas 13 worksheet
Las 13 worksheet
jackelineballesterosii
 
Nasyonalismo sa timog asya
Nasyonalismo sa timog asyaNasyonalismo sa timog asya
Nasyonalismo sa timog asya
jackelineballesterosii
 
Dinastiya quiz
Dinastiya quizDinastiya quiz
Dinastiya quiz
jackelineballesterosii
 
Timog silangang asya
Timog silangang asyaTimog silangang asya
Timog silangang asya
jackelineballesterosii
 
Timog asya
Timog asyaTimog asya
Las pilosopiya sa asya
Las pilosopiya sa asyaLas pilosopiya sa asya
Las pilosopiya sa asya
jackelineballesterosii
 
Las mga relihiyon sa asya
Las mga relihiyon sa asyaLas mga relihiyon sa asya
Las mga relihiyon sa asya
jackelineballesterosii
 
Las 2nd qtr1
Las 2nd qtr1Las 2nd qtr1
Pangkat etnolinggwistiko modules
Pangkat etnolinggwistiko modulesPangkat etnolinggwistiko modules
Pangkat etnolinggwistiko modules
jackelineballesterosii
 
Quiz anyong lupa at tubig
Quiz anyong lupa at tubigQuiz anyong lupa at tubig
Quiz anyong lupa at tubig
jackelineballesterosii
 
Long quiz july
Long quiz julyLong quiz july
Long quiz july
jackelineballesterosii
 
Katangiang pisikal ng rehiyon ng asya q
Katangiang pisikal ng rehiyon ng asya qKatangiang pisikal ng rehiyon ng asya q
Katangiang pisikal ng rehiyon ng asya q
jackelineballesterosii
 
Gawain 10 katangiang pisikal ng asya, itanghal!
Gawain 10 katangiang pisikal ng asya, itanghal!Gawain 10 katangiang pisikal ng asya, itanghal!
Gawain 10 katangiang pisikal ng asya, itanghal!
jackelineballesterosii
 

More from jackelineballesterosii (18)

Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asyaSphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
 
Las 3rd grading
Las 3rd gradingLas 3rd grading
Las 3rd grading
 
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakasPaglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
 
Las15
Las15Las15
Las15
 
Las14
Las14Las14
Las14
 
Las 13 worksheet
Las 13 worksheetLas 13 worksheet
Las 13 worksheet
 
Nasyonalismo sa timog asya
Nasyonalismo sa timog asyaNasyonalismo sa timog asya
Nasyonalismo sa timog asya
 
Dinastiya quiz
Dinastiya quizDinastiya quiz
Dinastiya quiz
 
Timog silangang asya
Timog silangang asyaTimog silangang asya
Timog silangang asya
 
Timog asya
Timog asyaTimog asya
Timog asya
 
Las pilosopiya sa asya
Las pilosopiya sa asyaLas pilosopiya sa asya
Las pilosopiya sa asya
 
Las mga relihiyon sa asya
Las mga relihiyon sa asyaLas mga relihiyon sa asya
Las mga relihiyon sa asya
 
Las 2nd qtr1
Las 2nd qtr1Las 2nd qtr1
Las 2nd qtr1
 
Pangkat etnolinggwistiko modules
Pangkat etnolinggwistiko modulesPangkat etnolinggwistiko modules
Pangkat etnolinggwistiko modules
 
Quiz anyong lupa at tubig
Quiz anyong lupa at tubigQuiz anyong lupa at tubig
Quiz anyong lupa at tubig
 
Long quiz july
Long quiz julyLong quiz july
Long quiz july
 
Katangiang pisikal ng rehiyon ng asya q
Katangiang pisikal ng rehiyon ng asya qKatangiang pisikal ng rehiyon ng asya q
Katangiang pisikal ng rehiyon ng asya q
 
Gawain 10 katangiang pisikal ng asya, itanghal!
Gawain 10 katangiang pisikal ng asya, itanghal!Gawain 10 katangiang pisikal ng asya, itanghal!
Gawain 10 katangiang pisikal ng asya, itanghal!
 

Biodiversity q

 • 1.
 • 3. On July 8, 1987, as official representative of the Vatican to the Millenary of the Russian Orthodox Church, his Eminence, Jaime Cardinal Sin became the first Catholic prelate to visit Lithuania since the 1917 Russian Revolution. Born on August 31, 1928 in Aklan, Cardinal Sin, Archbishop emeritus of Manila, attended the 600th anniversary celebration of Christianity in Lithuania.
 • 4. On July 8, 1896, Alfredo Carmelo, a well- known aviator, known as the dean of Filipino pilots, and a businessman was born in Manila to Don Eulalio Carmelo de Lakandola, founder of Carmelo and Bauermann a printing company set up in 1887, and Maxima Casas.
 • 5. On July 8, 1929, Dwight Filley Davis arrived in Manila to assume the post of Governor-General of the Philippines. He was appointed by U.S. President Herbert Hoover to succeed Henry L. Stimson. He was accompanied by his daughter, Alice, in the place of her mother who was unable to accompany him for reasons of health.
 • 6. On July 9, 1985, Arturo Pineda Alcaraz, a volcanologist and acknowledged “father of geothermal energy” won the IBM Science and Technology Award.
 • 7. On July 10, 1934, the Filipino voters elected 202 delegates to a constitutional convention which drafted the Philippine Constitution of 1935.
 • 8. On July 11, 1869, Pio Valenzuela, a Filipino physician and a major figure during the Philippine Revolution against Spanish colonizers, was born in Polo, Bulacan (present day Valenzuela City). Valenzuela was a medical student at the University of Santos Tomas when he joined the barely week-old Katipunan, a secret society founded by Andres Bonifacio on July 7, 1892 in Tondo, Manila. He secretly established Katipunan branches in many areas in Morong (now Rizal province) and Bulacan. It was Dr. Valenzuela who was commissioned by Bonifacio to talk to Dr. Jose Rizal, who was deported to Dapitan in Zamboanga, about the founding of the Katipunan and its plan to rise against the Spanish authorities. He left for Dapitan on June 15, 1896.
 • 9. On July 12, 1859, the Jesuits returned to the Philippines for the first time since their expulsion on April 2, 1767.
 • 10. On July 13, 1883, Henry Otley Beyer, dubbed as the "Father of Philippine Anthropology", a Filipinologist, was born in Edgewood, Iowa, USA. He received his B.A. and M.A. degrees from the University of Denver, Colorado and later pursued further graduate studies at Harvard University as a Winthrop scholar.
 • 11. On July 14, 1974, the first Miss Universe beauty pageant held in the Philippines formally opened at the Folk Arts Theater in Manila. It was participated in by 65 contestants from all over the world and was won by Amparo Munoz of Spain.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 39.
 • 40.
 • 41. Ano ang Bio-diversity? Anu-ano ang mga suliraning kaakibat nito? PANGUNAHING TANONG:
 • 42.
 • 43. ANG PAGKAKAIBA-IBA AT PAGIGING KATANGI-TANGI NG LAHAT NG ANYO NG BUHAY NA BUMUBUO SA NATURAL NA KALIKASAN
 • 44.
 • 45.
 • 46. 1. Ano ang bio-diversity? Ano ang dahilan ng pagkakakroon ng ganitong seryosong suliraning pangkapaligiran? 2. isa-isahin ang mga posibleng solusyon upang mapigil o mahinto ang mga inilahad na problema? GAWAIN 1: SURI-TEKSTO/ FLOW CHART
 • 47. BIO- DIVERSITY SULIRANIN AT ISYUNG PANGKAPALIGIRAN D S H H E B D S RT GCC OLD EPEKTO GAWAIN 1: SURI-TEKSTO/ FLOW CHART Page 46-47
 • 49. BIO- DIVERSITY SULIRANIN AT ISYUNG PANGKAPALIGIRAN S S D A G O F H RT AR EPEKTO GAWAIN 1: SURI-TEKSTO/ FLOW CHART
 • 50. VALUING Paano mo maipapakita bilang mag-aaral ang pagmamalasakit sa kalikasan? Ano ang iyong sasabihin sa susunod na henerasyon ng kabataan upang pahalagahan nila ang kalikasan? kung iyong makakausap si Inang Kalikasan, ano ang iyong sasabihin sa kanya?
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 57. SILTATION pagkakaroon ng deposito ng putik sa mga daanan ng tubig o waterways
 • 59. ALKALINIZATION pagkakaroon ng deposito ng alkali o hydroxides sa lupa Hal: Sodium hydroxide Potassium hydroxide
 • 61. DESERTIFICATION pagiging tuyo ng mga tuyong lugar gaya ng disyerto upang tuluyang mawalan ng pakinabang.
 • 63.
 • 65. GLOBAL WARMING ang patuloy na pagtaas ng init ng temperatura ng daigdig dahil sa effect. greenhouse
 • 68. OZONE LAYER DEPLETION ang ozone pagkabutas ng layer sa saatmosphere dahil chlorofluorocarbons.
 • 70. OIL SPILL ang pagtagas ng mga deposito ng langis sa karagatan.
 • 72. FISH KILL / FISH DIE ang maramihang pagkamatay ng mga isda sa dagat dahil sa kakulangan ng oxygen at pagpapalit ng klima ng dagat.
 • 73. FISH KILL / FISH DIE
 • 74. DEFORESTATION ang walang na pagputol ng habas mga puno sa kagubatan
 • 75.
 • 76.
 • 78.
 • 79.
 • 80. INDUSTRIAL WASTE ang pagtatapon ng mga dumi ng mga pabrika, industriya o ospital sa kapaligiran.
 • 82. RADIOACTIVE WASTE ang pagkalat ng dumi na radioactive sa kapaligiran mula sa mga plantang nukleyar.
 • 84.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88.
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92. CLIMATE CHANGE ang patuloy na pagbabago ng klima ng daigdig.
 • 94. KAINGIN SYSTEM ang pagputol ng mga puno at pagsunog ng mga kagubatan.
 • 96. ACID RAIN ang paghalo ng mga nakakalasong kemikal sa ulan
 • 97.
 • 98.
 • 99.
 • 100.
 • 101.
 • 102. Ang Asya, bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo, ay itinuturing na pangunahing pinagmumulan ng global biodiversity.
 • 103.
 • 104. Ngunit habang ang mga bansa sa Asya ay patuloy na papunta sa kaunlaran, kasabay rin nito ay ang pagsulpot ng mga suliraning ekolohikal at pangkapaligiran bunsod ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya at ang patuloy na paglaki ng populasyon
 • 105. Ang mga bansang Asyano sa ngayon ay humaharap sa masalimuot na interaksiyon ng mga isyung panlipunan, politikal, ekonomiya, at pangkapaligiran. Ang masusing ugnayan at pagbabalikatan ng bawat isa sa loob ng isang bansa, at sa pagitan ng bawat bansa ay mahalaga upang makapagbalangkas at makapagpatupad ng angkop na solusyon sa mga suliraning ito.
 • 106. 1. Desertification 2. Salinization 3. Habitat 4. Hinterlands 5. Ecological Balance 6. Deforestation 7. Siltation 8. Red Tide 9. Global Climate Change 10. Ozone Layer
 • 107.
 • 108.  tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o productivity nito  Tulad ng nararanasan sa ilang bahagi ng China, Jordan, Iraq, Lebanon, Syria, Yemen, India at Pakistan
 • 109.
 • 110.
 • 111.  Sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ito ay nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon, sa paligid ng mga estuary at gayundin sa mga lugar na mababa na ang balon ng tubig o water table.  Unti-unting nanunuot ang tubig-alat o salt-water kapag bumababa ang water level gaya ng nararanasan ng bansang Bangladesh sapagkat nanunuot na ang tubig- alat sa kanilang mga ilog.
 • 112.
 • 113.
 • 114. Tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Ito ang pangunahing apektado ng land conversion o ang paghahawan ng kagubatan, pagpapatag ng mga mabundok o maburol na lugar upang magbigay- daan sa mga proyektong pangkabahayan
 • 116. Malayong lugar, malayo sa mga urbanisadong lugar ngunit apektado ng mga pangyayari sa teritoryong sakop ng lungsod tulad ng pangangailangan ng huli sa pagkain, panggatong, at troso para sa konstruksiyon na itinutustos ng hinterlands na humahantong sa pagkasaid ng likas na yaman nito.
 • 118. Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran.
 • 119.
 • 120.
 • 121. Pagkaubos at pagkawala ng mga punongkahoy sa mga gubat. Isa ito sa mga problemang nararanasan ng Asya sa kasalukuyan. Ayon sa Asian Development Bank, nangunguna ang Bangladesh, Indonesia, Pakistan, at Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na antas o rate ng deforestation
 • 122.
 • 123.  Parami at padagdag na deposito ng banlik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar. Ito ay isa rin sa mga problemang kinakaharap ng mga bansa sa Asya na dulot o bunsod ng pagkasira ng kagubatan at erosyon ng lupa, gaya ng kondisyon ng lawa ng Tonle Sap sa Cambodia
 • 124.
 • 125.
 • 127.  Pagbabago ng pandaigdigan o rehiyunal na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago sa daigdig o ng mga gawain ng tao. Karaniwang tinutukoy nito sa kasalukuyan ang pagtaas ng katamtamang temperature o global warming.
 • 128.
 • 129.  Isang suson sa stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone. Mahalagang pangalagaan ang ozone layer sapagkat ito ang nagpoprotekta sa mga tao, halaman, at hayop mula sa masamang epekto ng radiation na dulot ng ultraviolet rays.
 • 130.
 • 131.
 • 132. Punan ang mga detalye ang diagram sa ibaba na maaari mong magamit sa talakayan. 1. Anu-ano ang mga suliraning pangkapaligiran meron sa Asya? 2. Paano ito mabibigyan ng solusyon? GAWAIN: SULIRANING PANGKAPALIGIRAN AT SOLUSYON
 • 133.
 • 134. Babasahing teksto ng Gawain Blg. 5 ay halaw sa mga sumusunod na batayang aklat: Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan nina: Mateo PhD, Grace Estela C. et.al., Vibal Publishing House, Quezon City, 2008, pp. 36-42, 46-56 Workteks sa Araling Panlipunan II nina: Garrovillas, Fe S.J., Rosalie N. Nieva at Melinda C. Vidallo, Innovative Educational Materials, Inc., Sta. Ana, Manila, 2008, pp. 19-21, 24-26