Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018

89 views

Published on

Butlletí municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018

 1. 1. DESEMBRE 2018 / NÚM. 11 EXEMPLAR GRATUÏT BUTLLETÍ DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES ÀMPLIAOFERTAOCUPACIONAL PER FORMAR-SE I TROBAR FEINA Les polítiques actives de formació i ocupació –segmentades per perfils, edats i necessitats concretes–, ajuden les per- sones que es troben a l’atur a formar-se i a tenir més possibilitats de cercar feina amb l’acompanyament de l’Ajuntament. Pàgina 7 LLUM VERDA AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019 DE PROP DE 26 MILIONS D’EUROS La congelació dels impostos amb l’aprovació de les ordenances i un pressupost municipal que incideix en el manteniment de la despe- sa social (i inclou els projectes dels pressu- postos participatius) marquen les línies de la gestió municipal per a l’any vinent. Pàgina 4 EL PLA DE SALUT INTEGRAL APLEGATOTS ELS ÀMBITS DINS ELMODELDECIUTATSALUDABLE Després de la seva elaboració, amb la inter- venció de diferents agents i l’aprovació del document, a partir de l’any vinent s’aniran desplegant les diverses accions que recull per potenciar la salut, el benestar i la soste- nibilitat de la ciutadania i del municipi. Pàgina 12 COMPTEENREREALESOBRESDECONSTRUCCIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA DE RIBES I DEL TEATRE MUNICIPAL DE LES ROQUETES
 2. 2. BÚSTIA CIUTADANA actualitat BUTLLETÍ DEL COMÚ 2 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 93 896 73 00 Casal de la gent gran de Ribes 93 896 21 84 Casal de la gent gran de les Roquetes 93 814 41 26 CatSalut Respon 061 Centre Bàsic de Salut (Les Roquetes) 93 814 51 82 Centre Bàsic de Salut (Ribes) 93 896 26 86 Centre Cívic l’Espai 93 811 57 83 Creu Roja Sant Pere de Ribes 93 238 22 37 Deixalleria Maunicipal 93 893 51 11 Emergències 112 Espai Blau (Complex Esportiu Municipal) 93 896 48 20 Hospital Residència Sant Camil 93 896 00 25 Jutjat de Pau 93 896 32 55 Mossos d’esquadra 93 810 72 59 OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) 93 896 73 00 Policia Local 93 896 73 37 Policia Local (Urgències) 900 700 091 Redós de Sant Josep i Sant Pere 93 896 32 49 Servei gratuït de recollida de mobles 93 896 73 00 Servei Local de Català 93 896 48 84 Servei de Taxis 93 896 47 25 Telèfons d’interès BUTLLETÍ DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES EDITA: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES REDACCIÓ: Departament de Premsa i Comunicació ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Servei Local de Català MAQUETACIÓ: manelfontart.cat IMPRESSIÓ: Gràfiques Ferpala S.L. TIRATGE: 5.000 exemplars DISTRIBUCIÓ: Tegar Missatgeria CONTACTE: comunicacio@santperederibes.cat DIPÒSIT LEGAL: B 21234-2014 (envieu els vostres escrits a comunicacio@santperederibes.cat) EDITORIAL Abigail Garrido Tinta Alcaldessa de Sant Pere de Ribes AMB LA SATISFACCIÓ D’HAVER FET BONA FEINA Encarem el final de legislatura amb la satisfacció d’haver assolit els principals compromisos de govern adquirits. No ha estat fàcil –i queda molta feina per fer–, però estem contents pel fet que tot i governar en minoria hem assolit amb honestedat, proximitat, valentia, treball i determinació la gran majoria d’objectius marcats i recollits en el Pla d’Actuació Municipal. Un Pla que defineix un model de municipi basat en la igualtat d’oportunitats; l’economia local i l’ocupació; el territori i l’espai públic; i també, la democràcia, la transparència i la participació. Han estat quatre anys de feina intensa que hem tirat endavant des de la voluntat de diàleg i de pacte, i amb la finalitat única de millorar les condicions de vida dels veïns i les veïnes de Sant Pere de Ribes. Hem abordat els problemes reals de la gent, com l’ocupació, convertint-nos en el municipi de la comarca que més recursos a programes d’ocupació destina; l’accés a l’habitatge, amb més ajuts i polítiques socials; l’espai públic, tot posant al dia carrers i places; la sostenibilitat, apostat per l’eficiència energètica i el medi ambient; la mobilitat, donant solucions per a la millora del transport públic; els equipaments, recuperant-los i creant-ne de nous; l’emprenedoria, amb accions i espais destinats a aquesta finalitat; i sobretot l’atenció a les persones, per atendre les necessitats bàsiques d’aquells que més ho necessiten. Amb el compromís de servei a la ciutadania, amb transparència i participació, hem volgut escoltar i treballar amb la mateixa il·lusió del primer dia. I així ho continuarem fent! Com també continuarem sentint-nos orgullosos d’estar al vostre servei. Segueix-nos a:
 3. 3. actualitat municipal BUTLLETÍ DEL COMÚ 3 Les obres de construcció de la nova pista poliesportiva coberta al costat del pave- lló de Ribes, al carrer de Cristòfol Mes- tres, amb un cost de gairebé 1.700.000 euros, s’executaran en dues fases. A la primera, es construirà l’edificació i l’equipament, que ja ha començat aquest mes. I a la segona s’urbanitzaran els espais exteriors. Aquest nou equipa- ment esportiu tindrà una pista coberta de nova planta, de 52x32 metres més un espai de 5m d’amplada de reserva per a futures grades, per a 3 pistes transver- sals de bàsquet i mini-handbol, i una pis- Aquest gener començarà la rehabilitació del Teatre Municipal de les Roquetes les obres del qual es van adjudicar al Ple de la Corporació d’octubre. La seva recuperació, doncs, està cada cop més a prop de ser una realitat després d’una dècada de romandre tancat per desús de les instal·lacions i l’incompliment de la normativa legal. La rehabilitació, reforma i ampliació que experimentarà l’equipament cultural anirà a compte del Pla de Reactivació Municipal, que es va aprovar el 28 de març de l’any passat. S’hi edificaran 1.200 metres quadrats i hi haurà 311 butaques, un escenari amb més de 100m2 i s’hi afegirà un edifici an- nex que és propietat de l’Ajuntament i que servirà de sales d’assaig, camerinos, serveis i part logística del teatre a banda del soterrani on s’instal·laran un seguit de tallers. La seva execució tindrà un cost de gairebé 300.000 euros. JA HAN COMENÇAT LES OBRES DE LA NOVA PISTA COBERTA DE RIBES... ... I AL GENER LES DE LA REHABILITACIÓ DEL TEATRE DE LES ROQUETES ta longitudinal d’handbol i futbol sala. Amb les instal·lacions existents del pa- velló actual, just al costat, es cobreixen les necessitats de la pràctica esportiva del nucli de Ribes. L’accés es farà per la mateixa entra- da al pavelló actual, i més endavant hi ha la possibilitat de fer un únic vestíbul de control i consergeria, i unificar així tota la zona esporti- va amb la nova actuació i el pave- lló existent. També s’ha tingut en compte, a més de la funcionalitat de Acte de col·locació de la primera pedra amb autoritats i entitats esportives. Imatges del projecte. l’equipament, la connexió i relació entre els espais per a la gestió única del conjunt esportiu i la seva inte- gració en l’entorn. Les obres, que duraran entre 8 i 9 me- sos, han hagut de superar diversos es- culls per poder començar atès que l’empresa adjudicatària va fer fallida i es va haver de tornar a fer el procés per escollir-ne constructora.
 4. 4. actualitat municipal BUTLLETÍ DEL COMÚ 4 El govern municipal va aprovar per Ple el 27 de novembre passat el pressupost per a l’any 2019, amb prop de 26 mi- lions d’euros, amb el suport dels regi- dors i regidores del govern del PSC, PPC i l’abstenció de Fem Poble. La resta de grups de l’oposició, ERC, PDeCAT-ViA i UM9-CUP (amb una regidora menys ex- La iniciativa amb més punts, “Poble ben il·luminat, poble segur per a totes”, que pretén millorar les condicions de l’enllumenat del municipi, comptarà amb fins a 100.000€ de pressupost; “Salva Peatones”, la proposta de construir una vorera als accessos a Ribes per la Carretera de Sitges, s’endú 70.000€; l’adequa- ció d’una aula multisensorial a la Llar d’Infants El Cargol tindrà una partida de 50.000€; la nova marquesina del pati de l’Escola Santa Eulàlia podrà ser una re- alitat a partir dels 45.000€ pressupostats; al projecte de transformació del pati a jardí de la Llar d’Infants Els Tres Pins li correspondran 30.000€ i al projecte de recuperació del timbal tradicional de la Colla de Diables de Ribes se li atorgaran 19.000€. A aquests li cal sumar els 15.000 euros destinats al programa d’expe- riència en salut mental als instituts, el servei d’acompanyament emocional als adolescents, el 111è aniversari de la sardana i per la campanya social de la Rua L’EQUIP DE GOVERN TIRA ENDAVANT EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY VINENT QUE AUGMENTA UN MILIÓ D’EUROS RESPECTE EL 2018 LES PROPOSTES MÉS VOTADES ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS TENEN LA SEVA PARTIDA ALS COMPTES MUNICIPALS Votació del pressupost municipal al Ple de novembre. cusada en aquesta sessió plenària) van votar-hi en contra. L’aprovació del Pressupost municipal comporta una ampliació d’aproxima- dament un milió d’euros respecte els números de 2018, al qual se sumarà el romanent de tresoreria a partir del mes de març. El manteniment de la despesa social continua sent la pedra angular dels comptes de l’any vinent, junta- ment amb la congelació de l’augment en la despesa política i la pressió fiscal. Així doncs, es mantenen les aportaci- ons al Banc d’Aliments (50.000€), la importància dels serveis socials i con- cretament el Servei d’Atenció Domici- liària (46.000€), i els plans d’ocupació municipal (300.000€), entre d’altres. Els vora 26 milions d’euros pressupos- tats, a més, també permetran engegar un seguit de propostes que abracen diferents àrees d’actuació municipal. D’entre aquestes propostes, desta- quen, entre d’altres, la implementació del Transport a Demanda (TAD), amb 75.000€ pressupostats, que permetrà solucionar els problemes de mobilitat dels habitants de les diferents urba- nitzacions del municipi, la partida de 150.000€ destinada a la redacció del projecte per construir una nova llar d’infants a les Roquetes o les ajudes al lloguer per a famílies en risc d’exclusió (50.000€). Summer, seleccionats en la categoria de projectes socials dels pressupostos participatius de l’edició 2018. D’un cens amb dret a vot de 25.984 persones, n’han votat 1.936 (1921 telemàticament i 15 presencialment). S’han presentat 39 propostes (i se n’han descartat 4 en la categoria primera i 4 més per la segona per incomplir algun dels criteris de selecció). Sessió pública dels pressupostos participatius.
 5. 5. equipaments BUTLLETÍ DEL COMÚ 5 El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes del 16 d’octubre passat va aprovar les ordenances municipals per a l’any vinent. Cap grup muni- cipal hi va votar en contra. ERC, PP, Fem Poble i PSC en van donar el vistiplau i PDeCAT-ViA i UM9-CUP s’hi van abstenir. L’equip de govern segueix apostant per no incremen- tar els impostos municipals “men- tre l’economia de l’Ajuntament estigui sanejada i encara hi hagi la taxa d’atur elevada”, segons ha explicat, assegurant i consolidant, això sí, els serveis bàsics i neces- saris. L’impost de béns immobles seguirà congelat un any més. En l’àmbit de la gestió de residus, es vol reduir el dèficit del servei de recollida de residus i millorar-ne l’eficiència tant en la sostenibilitat econòmica com mediambiental. El 2019 entrarà en vigor l’increment de la taxa de residus per a habitat- ges unifamiliars a partir dels 400 metres quadrats de superfície en 25 euros vinculats a les restes vege- tals que generen. Ara bé, si les per- sones propietàries dels immobles acrediten que dipositen les restes vegetals a la Deixalleria Municipal almenys sis vegades l’any quedaran exempts de l’increment del tribut. Una mesura que pretén bonificar l’ús correcte de la poda que avui dia segueix sent un problema per als contenidors de recollida domès- tica. A més, s’incrementa de ma- nera progressiva la taxa de residus per als locals comercials, oficines, banca, caixes i entitats de crèdit. D’altra banda, l’impost sobre l’in- crement de valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que es coneix com a plusvàlues, no es produirà quan el subjecte passiu acrediti la inexistència d’incre- ment del valor. CONGELATS ELS IMPOSTOS MUNICIPALS LA PLAÇA I ELS VOLTANTS DE L’ERMITA, A PUNT PER A LA FESTA MAJOR DE SANT PAU La remodelada plaça de l’ermita tindrà un mirador i serveis públics. Les obres que des del juny passat s’han realitzat als entorns de l’ermita de Sant Pau han entrat a la fase final i deixa- ran la nova plaça a punt per estrenar a la Festa Major, el gener vinent. El pro- jecte, amb un pressupost de 300.000 euros, respon a la voluntat del govern municipal de recuperar i posar en va- lor el patrimoni històric, arquitectònic i cultural del municipi. S’ha adequat i estabilitzat el paviment d’accés, eli- minant-ne sots i elements perillosos. Alhora, s’ha remodelat l’escala que co- munica el camí d’accés amb l’ermita, millorant-ne la barana. La plaça s’ha pavimentat amb nous trams al voltant de l’edifici que fan possible recórrer-lo i vorejar-lo a peu. El terreny guanyat a la part de darrere de la construcció servirà per ubicar-hi taules de pícnic per a activitats en fa- mília o grups. A més, hi ha nous lava- bos —un d’adaptat—, s’ha remodelat el subministrament d’aigua potable, instal·lant-hi una font, i se n’ha renovat la il·luminació, el mobiliari i l’arbrat. L’alcaldessa valora molt positivament l’ac- tuació, ja que “ens permetrà comptar amb un entorn molt més adequat per a les activitats que històricament es fan aquí, sobretot la Festa Major però també altres iniciatives que puguin dur a terme les en- titats i els veïns i veïnes del municipi”. L’ermita de Sant Pau forma part del pa- trimoni immoble que consta protegit com a Bé Cultural d’Interès Local. El projecte s’ha fet amb molta cura, res- pectant-ne el conjunt, l’entorn, i amb un seguiment rigorós. L’edifici, a més, ha estat objecte de diverses remodela- cions en els darrers anys. NOU ‘SKATE PARK’ DE RIBES Els i les usuàries de l’skate park de Ribes, situat al passeig de Circumval· lació cantonada amb el carrer de Mos- sèn Anton Miret, ja l’han començat a gaudir. El remodelat equipament dispo- sa d’una àrea de patinatge de 764 m2, dins els 907m2 totals de l’espai, amb sis nous elements pensats per a la pràcti- ca de les diferents modalitats i nivells amb elements de tipus street i d’altres park. Les persones que hi prenen part han participat en la redacció del pro- jecte. Les obres han tingut un cost de 81.340 euros. L’Ajuntament té clar que la pràctica de l’esport és una de les líni- es que s’han de potenciar i que s’inte- gra molt bé en l’estratègia de municipi saludable.
 6. 6. equipaments BUTLLETÍ DEL COMÚ 6 INAUGURADA LA NOVA GRADERIA COBERTA DEL CAMP DE FUTBOL DE RIBES Amb la presentació dels equips del CD Ri- bes d’aquesta temporada, enmig d’un am- bient festiu i familiar, es va inaugurar el diumenge 11 de novembre la nova grade- ria al camp de futbol municipal de Bosc de Plaça, a Ribes, i va comptar, entre d’altres, amb l’alcaldessa, Abigail Garrido; el regi- dor d’Esports, Josep Moya; el president de la Federació Catalana de Futbol Joan Sote- ras; i el president del CD Ribes, Santi Marin. L’alcaldessa va destacar “la implicació, la perseverança, la il·lusió i el compromís de tots i totes” per poder estrenar el nou equipament i va tenir paraules d’agraïment per tota la comunitat esportiva. Les grades tenen una capacitat per a 158 persones a cobert repartides en tres file- res esglaonades i està edificada amb fusta laminada encolada i la seva part inferior és oberta. Els materials escollits i l’edifica- ció, que integra perfectament les grades a l’entorn natural, també compleix amb les especificacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, ja que la zona del Bosc de Plaça, a tocar de la riera, és una zona potencial- ment inundable. A més, ha permès reduir costos i temps d’execució. El projecte és una de les propostes més votades dels pressupostos participatius del 2016, i encara falta per construir-hi nous vestidors, oficines i lavabos. La inauguració és el primer pas en la reordenació de tota la Zona Esportiva Municipal de Bosc de Plaça. LES ROQUETES ES BOLCA EN L’ESTRENA DEL CRUYFF COURT AMB RONALDINHO I CARLES PUYOL L’exjugador del FC Barcelona Ronal- dinho Gaúcho; el patró de la Funda- ció Cruyff i exjugador blaugrana Carles Puyol; l’alcaldessa de Sant Pere de Ri- bes, Abigail Garrido; la presidenta de la Fundació Cruyff, Susila Cruyff, i el vi- cepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner, van inaugurar el 26 de setembre el Cruyff Court Les Roquetes per promoure l’esport entre els infants i joves de la localitat. Les grades estrenades amb la presentació d’equips del CD Ribes. La nova instal·lació és fruit del conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Fundació Cruyff amb la fina- litat de convertir la pista de Sant Agustí de les Roquetes en un punt de referèn- cia per a la pràctica esportiva i benestar físic mitjançant activitats esportives i de lleure a l’espai públic i a l’aire lliure, integrat en el seu entorn i fomentant-ne la cohesió social. L’actuació integral que ha portat a terme el Consistori, amb un pressupost de 350.000 euros, ha permès renovar la grada, el paviment, el mobi- liari urbà, la il·luminació i la jardineria i incloure a l’espai una pista de bàsquet urbà i una zona d’street workout, tot convertint-lo en una emplaçament es- portiu obert al veïnat i d’accés lliure amb grans obertures i baranes d’alçada més reduïda. Personalitats i autoritats van inaugurar les instal·lacions. La pista de Sant Agustí es va emplenar de gom a gom.
 7. 7. ocupació i emprenedoria BUTLLETÍ DEL COMÚ 7 PLANS D’OCUPACIÓ, PROGRAMES D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL I FORMACIÓ HAN FACILITAT L’ACCÉS AL MÓN LABORAL A DIVERSOS COL·LECTIUS DEL MUNICIPI PLENA OCUPACIÓ a L’ESPAI EMPRESA roquetes Amb l’objectiu de seguir ajudant les per- sones a trobar un lloc de feina i contribu- ir a reduir la taxa d’atur, al juliol passat van començar a treballar a l’Ajuntament 50 persones a través dels Plans d’Ocupa- ció municipals, en col·laboració amb la cooperativa d’iniciativa social Nou Set, que ha fet un seguiment més persona- litzat i d’acompanyament a persones en risc d’exclusió social. Durant mig any, s’hi han incorporat 3 agents cívics, 11 peons de construcció, 5 peons de pintu- ra, 12 peons de jardineria, 3 operaris de deixalleria, 7 conserges d’equipaments, Desprésdelessignaturesdelsconveniscon- tractuals a final de juliol amb les persones emprenedores concessionàries dels espais de treball compartit (foto) l’Espai Empre- sa Roquetes inicia l’activitat empresarial amb 10 empreses emergents variades. “És una molt bona via d’accés al món laboral ja que amb l’auotoocupació o emprene- doria es crea activitat econòmica i, de retruc, es generen llocs de treball. Amb aquest espai aconseguim amb èxit redu- ir les xifres de l’atur i afavorir l’autoocu- pació”, ha manifestat l’alcaldessa,Abigail Garrdio, satisfeta d’acomplir amb un dels compromisos d’aquest mandat. L’equipament, el primer d’aquestes ca- racterístiques al municipi, es troba si- 3 auxiliars administratius, 2 auxiliars de biblioteca, 3 oficials de construcció i 1 oficial de pintura. El pressupost total ha estat de 548.280,7 euros (300.000 pro- venen de l’Ajuntament i la resta d’una subvenció de la Diputació). Plans d’Ocupació com aquests són “un pas més en el compromís del govern”, com destaca l’alcaldessa, Abigail Garri- do, “de treballar en l’ocupació del mu- nicipi i donar l’atenció a aquelles per- sones que tenen més dificultat a l’hora de trobar un lloc de treball, per això tuat al passatge d’Antoni Gaudí núm. 1, a les Roquetes. Té 6 mòduls i 4 despat- xos, zones i serveis comuns, sala de reunions, office, wi-fi i servei d’auto- rreprografia. Les concessions són d’1 any (gratuït), prorrogable a un màxim hem d’apostar per fer polítiques acti- ves d’ocupació al nostre municipi”. Paral·lelament, l’Ajuntament ha con- tinuat tirant endavant amb la col· laboració i subvencions d’altres orga- nismes diversos programes i projectes ocupacionals: Treball i Formació, PFI- PTT, Fem ocupació per a joves, 30 Plus, Garantia Juvenil, així com serveis labo- rals especialitzats d’orientació, acom- panyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la Renda Ga- rantia de Ciutadania (l’antiga PIMRI). En el programa Innovadors, 38 persones majors de 45 anys en situació d’atur s’han format en l’àmbit sanitari, soci- osanitari i de dependència; 30 han fet pràctiques i 9 han estat contractades per empreses del sector. I el programa Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives, iniciat aquest mes, permet obtenir el Certificat de Professionalitat Administrativa Polivalent en àmbits com la informàtica, comptabilitat o factura- ció. Tot l’alumnat que va participar a l’edició anterior ha fet pràctiques labo- rals i un 60% ha estat contractat. La regidora de Treball, Noelia López, i l’alcaldessa van donar la benvinguda als nous plans d’ocupació. El regidor d’Emprenedoria, Antonio Martín, i l’alcaldessa amb les persones emprenedores instal·lades a l’EER. de 4 (amb quotes mensuals assequi- bles dels 75 als 200 euros/mes), i està pensat per ajudar les persones empre- nedores a consolidar la seva activitat econòmica i aprofitar sinergies amb l’empresariat emergent.
 8. 8. espai públic BUTLLETÍ DEL COMÚ 8 MÉS ESPAI PER A VIANANTS I MÉS ACCESSIBILITAT A LA PLAÇA D’HERNÁN CORTÉS El 6 de juliol es va inaugurar la remodelada plaça d’Hernán Cortés de les Roquetes, que ha guanyat més espai per als vianants en ser eliminades les barreres arquitectòniques. La plaça té una comunicació més accessible amb les cruïlles de l’entorn amb un tractament del paviment homogeni i dos àmbits d’ús diferenciat: l’espai lineal proper a les façanes configurat com a itinerari de vianants entre les dues cruïlles (i que manté l’accés dels vehicles als aparcaments existents dels habitatges) i l’espai d’estar i relació central amb l’arbrat, uns jocs infantils i el mobiliari urbà. A més, s’ha substituït la xarxa d’aigua i s’han adequat els sentits de circulació i els carrers de l’entorn. Les obres han tingut un pressupost aproximat de 300.000 euros. OBRES DE REPARACIÓ DE CAMINS EN DIVERSES URBANITZACIONS Abans de l’estiu es van fer treballs de millora del camí de les Torres a Mas Alba i la repa- ració de diversos trams de vial i pavimentació de carrers a la urbanització de Can Lloses. Aprofitant les tasques d’arranjament, es van realitzar a més actuacions referides a la senyalització viària amb la instal·lació d’una banda reductora de velocitat al vial d’accés a la urbanització, al carrer de Mas Milà. L’àmbit d’actuació en aquest cas va ser d’una superfície aproximada de 4.200 metres quadrats. LLUM VERDA A L’AMPLIACIÓ DEL PONT SOBRE LA RIERA de ribes L’equip de govern ha aprovat i signat aquest estiu el conveni de col·laboració entre la Di- putació de Barcelona i el Consistori que permetrà realitzar en breu les obres d’ampliació del pont sobre la riera que creua el passeig de Circumval·lació en direcció a l’Hospital de Sant Camil, al sector de Can Coll. Així, es facilitarà la mobilitat i connectivitat per a vianants i ciclistes. Amb la nova plataforma ampliada, la vorera aigües amunt tindrà una amplada útil de 5 m (meitat per a vianants i l’altra per al carril bici) i es mantindrà tant l’ample de vials com de la vorera aigües avall actuals. El cost total previst és de 456.169,13 euros, un 30% dels quals, 136.850,74, aniran a càrrec de l’Ajuntament. EL TRAM CENTRAL DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA S’HA COMENÇAT A REMODELAR S’han iniciat les obres de remodelació del tram central de l’avinguda de Catalunya de les Roquetes, entre el passatge del Ter i el carrer del Foix. Precisament el projecte també inclou el passatge d’accés a la plaça del Llobregat des del carrer del Foix. S’han fet els treballs complementaris a les infraestructures i servies bàsics al subsòl (xarxes d’aigua, clavegueram o enllumenat) per posar-les al dia. La vorera es renovarà completament suprimint-ne els parterres i hi haurà més amplitud i espai per al pas de persones, per re- ordenar i donar el caràcter d’avinguda a aquesta zona. El projecte té un pressupost total de 387.320 euros i és un referent per a d’altres reformes que s’hagin de fer al voltant dels blocs de pisos d’aquest sector i del seu entorn d’urbanització, construïts els anys setanta. CONTINUA LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE Les obres de renovació del nucli principal de la xarxa d’abastament d’aigua potable de Ribes al sector de Can Puig encaren aquest desembre la segona i última fase que afecta- rà el passeig de Circumval·lació. Com en la primera intervenció, al llarg de l’estiu pas- sat, s’instal·laran noves canonades, vàlvules de seccionament, connexions i desguassos. S’aprofitarà per arranjar de nou la vorera nord del passeig, entre els carrers de Jaume Balmes i Joan Maragall, i es replantaran nous arbres que siguin respectuosos amb les voreres i els diferents conductes d’aigua i gas que travessen el carrer. Les obres tenen un pressupost de 215.000 euros i una durada de tres mesos, dividits en dos períodes per evitar coincidir amb les festes de Nadal.
 9. 9. sostenibilitat BUTLLETÍ DEL COMÚ 9 Treballs forestals a Ca l’Almirall de la Font. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes participa, junt amb la Diputació de Bar- celona i en el marc del conveni amb l’Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf (APF) de gestió dels recursos forestals i el subministrament d’estella, en les actuacions d’aclarides en extensions forestals com és el cas del sector de Ca l’Almirall de la Font per a la producció de biomassa. Gràcies a aquesta font d’energia orgànica ve- getal es proveeix la combustió d’instal· lacions com la caldera de biomassa instal·lada a l’Espai Blau per tal de fer funcionar el sistema de calefacció i ai- gua calenta d’aquest complex esportiu municipal. EN MARXA ELS TREBALLS FORESTALS QUE GENEREN BIOMASSA PER PROVEIR CALDERES COM LA DE L’ESPAI BLAU L’Oficina Tècnica de Prevenció Munici- pal d’Incendis Forestals i Desenvolupa- ment Agrari de la Diputació de Barcelo- na coordina aquests treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals com aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del ma- toll. La biomassa és un recurs disponi- ble als boscos del municipi i la comarca. Aquestes actuacions s’emmarquen en les mesures d’eficiència energètica, promoció i generació d’energies reno- vables que el Consistori tira endavant fruit d’una subvenció de cofinançament dels FEDER. Després de posar en mar- xa la caldera de biomassa instal·lada a l’Espai Blau, que es va inaugurar el 10 de maig passat, l’any vinent es preveu tenir a punt la planta d’assecament i producció d’aquest combustible natural, al Polígon Industrial de la Vilanoveta. Els treballs forestals també s’han fet al torrent de Can Mestre (del 24 d’agost al 15 de setembre) i en 77 parcel·les municipals de la urbanització de Can Lloses - Can Marcer (del 20 d’agost al 23 de novembre). DOS ELÈCTRICS I UN HÍBRID, AL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL Amb l’adquisició per renting de 2 motocicletes elèctriques tipus scooter (de la marca Scutum), destinades a patrullatge de proximitat, i el turisme-patrulla híbrid (Toyota Prius), la Policia Local se suma als diversos serveis i departaments del Consistori que han adquirit vehicles elèctrics en l’aposta per un municipi sostenible. Els nous vehicles poden ser recar- regats en punts que ja estan habilitats des dels darrers temps al municipi amb la resta de la flota municipal d’aquestes característiques. Els operaris esmicolen les restes vegetals in situ.
 10. 10. sostenibilitat BUTLLETÍ DEL COMÚ 10 Aquest gener s’inicia una prova pilot per implantar un sistema de Transport a la Demanda (TAD) avalat per l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per facilitar les connexions entre les urbanitzacions aïllades i zones urbanes amb baixa cobertura amb els principals centres generadors dels dos nuclis urbans. D’aquesta manera, es pretén cobrir les necessitats de mobilitat de la població que no disposa d’un servei de transport públic o en té una oferta reduïda. Paral·lelament, i una vegada aconseguit des de mitjan d’octubre passat més serveis de bus de l’empresa Plana entre el mu- nicipi i l’Hospital de Sant Camil l’objectiu de l’equip de govern passa perquè s’escurci a la meitat la durada del trajecte de la línia de bus comarcal i d’aquesta manera fer-la més òptima, pràctica i atractiva. D’altra banda, arran de les queixes dels usuaris del bus a Barcelona i les demandes recollides, l’alcaldessa es va reunir amb la Generalitat per tractar de millorar el servei i ddes’ha doblat el servei a les hores punta del matí El mes de juny es van donar a conèixer els 4 nous vehicles de l’ADF del municipi (ADF 307) adquirits gràcies a una subven- ció municipal de 150.000 euros: un camió unimog i dues pickup equipats per a la prevenció d’incendis i un tot terreny per a transport de personal. L’Ajuntament ha apostat els últims anys per establir vin- cles més forts amb l’ADF 307, creada el 2009 i amb una vintena de persones vo- luntàries, que es concreten en projectes i actuacions de prevenció, treballs d’ade- quació de camins o desbrossat, i la reno- vació del seu parc mòbil. NOVETATS I MILLORES EN EL TRANSPORT PÚBLIC L’ADF HA PRESENTAT NOUS VEHICLES RECICLAR CORRECTAMENT I MILLORAR EL PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ DE LA BROSSA ORGÀNICA L’Ajuntament, amb el suport de l’Agèn- cia de Residus de Catalunya i la Manco- munitat Penedès Garraf, ha dut a terme des del juliol passat una campanya de reforç de la recollida selectiva de la brossa orgànica per incrementar els per- centatges de recuperació de residus, i sobretot augmentar-ne el de recollida selectiva de la fracció orgànica. Les ac- cions s’han adreçat a tota la ciutadania i als establiments generadors de brossa orgànica del municipi, ja que un gran percentatge de residus orgànics no van a parar a la planta de compostatge i això fa que a més de ser un greuge mediam- biental s’encareixi el servei per les san- cions rebudes per cada tona de deixa- lles que van a l’abocador sense tractar i reciclar. “Cada vegada les sancions són més grans i més altes pel que fa a la quantitat de residus que hem de por- tar a l’abocador i, per tant, no poden ser reciclats”, subratlla l’alcaldessa, Abigail Garrido. Això repercuteix en el rebut de les escombraries que podria in- crementar-se per l’augment de l’import de les sancions com a conseqüència de no fer-ho bé i perquè ja actualment “la taxa de recollida no costeja tot el que re- alment estem pagant per aquest servei”. La campanya també se centra a promou- re el compostatge casolà com a sistema de gestió complementària a la recollida selectiva de la brossa orgànica. Entre d’altres accions, s’han cedit 20 compos- tadors a habitatges amb jardí, principal- ment, amb la finalitat que les llars par- ticipants de Mas d’en Serra i els Cards puguin transformar el residus orgànics que generen en compost que els servirà com a adob. A banda, i des del febrer ja està en mar- xa la nova deixalleria mòbil per apropar aquest servei de manera itinerant esta- blerta en el calendari als nuclis i a les urbanitzacions del municipi. Flota de vehicles de l’ADF. Compostadora.
 11. 11. institucional BUTLLETÍ DEL COMÚ 11 EL CONSELL D’INFANTS HA COMENÇAT LA SEVA TASCA És l’òrgan de participació dels nens i nenes del municipi, creat el curs passat i format per 28 nois i noies d’entre 10 i 12 anys on poden reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal propostes per contribuir a millorar el municipi, com a espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits. L’alumnat de 5è i 6è de les escoles ha triat els nous membres que substitueixen els que han acabat la primària. Es reuniran un cop al mes, en acabar la jornada lectiva, tant a la Sala Polivalent de Can Puig com a la de l’edifici de la Vinya d’en Petaca. El curs passat va treballar especialment la convivència i el civisme. Aquest any, un dels principals temes a tractar és “Sant Pere de Ribes, municipi saludable”. L’ATENCIÓ CIUTADANA ELECTRÒNICA AUGMENTA I SUPOSA UN ESTALVI ESTIMAT FINS ARA DE 220.000 euros En 5 anys, han augmentat els indicadors públics d’activitat dels serveis prestats telemàticament (e-TRAM, e-TAULER, Via Oberta i EACAT) que permeten presentar tràmits, sol·licitar informació diversa i rebre notificacions via Internet a les persones, empreses i organitzacions. S’han fet ja unes 32.000 gestions electròniques, segons el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Això representa fins ara un estalvi de 220.335 euros. També creixen els certificats digitals d’identitat (idCat). A la Seu Electrònica del web municipal hi ha els serveis digitals i la ciutadania podrà validar aviat el seu consentiment (e-NOTUM) per rebre notificacions electròniques de l’Ajuntament, que segueix treballant en el compromís de millora de la qualitat, agilitat i l’eficiència de l’administració. ensenyament RETORNARÀ A L’AJUNTAMENT la partida destinada a la CONSTRUCCIÓ DE L’INS XALOC L’alcaldessa i la regidora d’Educació es van reunir el 27 de juliol a la Casa de la Vila amb el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, de visita institucional, per tractar qüestions sobre els equipaments educatius i projectes pedagògics. De la trobada, en va sortir el compromís de la Generalitat de retornar en les properes partides pressupostàries les despeses que ha avançat l’Ajuntament per a la construcció de l’INS Xaloc de les Roquetes. Garrido va manifestar la satisfacció per la bona entesa i sintonia amb Ensenyament: “Hem arribat a un acord per sortir de l’atzucac en què estàvem instal·lats i resoldre una reivindicació històrica”. DESCOBERTA D’UNA PLACA COMMEMORATIVA EN LA INAUGURACIÓ DEL CAP JOSEP BERTRAN I MIRET Divendres 22 de juny es va inaugurar oficialment el nou Centre d’Atenció Primària Josep Bertran i Miret, al passeig de Circumval·lació, a Ribes (en funcionament des del 19 de març substituint-ne l’antic, del carrer Sant Antoni Maria Claret). Hi va assistir l’alcaldessa, Abigail Garrido;laregidoradeServeisSocials,PaquiCarrasquilla;lasecretàriageneraldelDepartament de Salut, Laura Pelay; el gerent de l’Àmbit Metropolità Sud del CatSalut, Joan Puigdollers; la gerent territorial metropolitana sud de l’ICS, Montserrat Figuerola; la directora del CAP, Natalia Cabeza, i néts, besnéts i rebesnéts de Bertran i Miret, a més d’altres representants institucionals, tècnics i professionals sanitaris que han contribuït a fer-lo realitat. JORNADA INSTITUCIONAL I FESTIVA PER CELEBRAR EL DIA DELS DRETS DELS INFANTS El 24 de novembre passat, a la plaça i a l’edifici de la Vinya d’en Petaca, l’Ajuntament va organitzar una jornada commemorativa per celebrar el Dia Internacional dels Drets de la Infància, que s’escau el 20 de novembre. Hi va haver tallers de ball i exhibicions a càrrec de les entitats Contratiempo, Siente el Ritmo i CBE Fox Ribes; la lectura del manifest i la rebuda del renovat Consell d’Infants per part de l’alcaldessa, Abigail Garrido, i la regidora d’Educació, Paqui Carrasquilla, així com d’altres representants municipals i públic assistent. També es va fer un acte de benvinguda als nadons nascuts enguany (foto), que van rebre un obsequi de part del Consistori.
 12. 12. sostenibilitat BUTLLETÍ DEL COMÚ 12 El Pla Local de Salut Integral promou accions i estratègies per a una millora saludable de la ciutadania L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat enguany el Pla de Salut Inte- gral, PSI, (2018-2022) que recull la pla- nificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública (prevenció, promoció i protecció) en l’àmbit municipal. En aquest sentit i emmarcats en el Pro- jecte de Ciutat Saludable, el Consisto- ri aposta per definir i potenciar un nou model de ciutat que tingui com a eixos claus la salut, el benestar, la sostenibi- litat i la ciutadania en totes les políti- ques del territori. Per fer-ho possible, ha donat el vistiplau aquesta primavera al document d’un centenar de pàgines que es pot trobar al web municipal i on s’analitzen els determinants demogrà- fics, socioeconòmics, socioculturals, so- ciosanitaris, socials, de salut i segure- tat, així com de salut ambiental i hàbits i estils de vida. Un cop analitzats tots aquests ele- ments, s’han detectat els problemes més rellevants quant a l’activitat física (sedentarisme i manca d’activitat físi- ca), salut sexual i reproductiva (malal- ties de transmissió sexual, interrupció voluntària de l’embaràs i embarassos en adolescents), així com una alimenta- ció no saludable, el consum d’alcohol, de tabac i de drogues, i un ús predomi- nant del vehicle privat vers el públic. Per tot plegat, es marquen un seguit de línies estratègiques així com accions i indicadors per assolir aquest Pla. Concretament, s’han esbossat sis línies de treball amb uns objectius ben con- crets. D’aquesta manera, el PSI té com a objectiu prevenir el consum de subs- tàncies addictives per evitar la drogo- dependència, promoure l’activitat físi- ca de la població de Sant Pere de Ribes, frenar els factors de risc de les malal- ties més significatives tenint en compte alhora la promoció d’una oferta de lleu- re saludable enfocada a activitats col· lectives, tant per a les persones joves com a la gent gran del municipi. Una al- tra de les línies estratègiques fonamen- tals és la de disminuir els problemes relacionats amb la salut sexual, afec- tiva i reproductiva implicant-hi conjun- tament les àrees de Joventut, Educació i Cultura. Paral·lelament, s’incideix en utilitzar l’entorn natural de la localitat per a la promoció de la salut tot afavo- rint una mobilitat sostenible i un entorn urbà saludable. El PSI es compromet en aquests quatre anys en la millora de la salut de la po- blació, amb uns eixos d’actuació sobre els determinants de la salut, l’impuls al treball intersectorial en aquesta ma- tèria i la participació de la ciutadania durant tot el procés. Amb totes aques- tes accions que promouen l’alimentació saludable, l’envelliment actiu i la pre- venció de malalties, s’assumeixen els compromisos adquirits en el Pla d’Actu- ació Municipal (PAM) per aquest mandat respecte les polítiques que en matèria de salut afavoreixen l’assumpció d’hà- bits saludables. Un Pla, fruit del Grup Motor, creat l’any passat, de la mà dels responsables de l’equip de govern, encapçalats per l’alcal- dessa, Abigail Garrido, juntament amb el personal tècnic de les àrees implicades i de referents del municipi, entre els quals entitats i organitzacions ben diverses. La potenciació de l’activitat física serà un dels pilars del PSI. Jocs saludables instal·lats els últims anys a l’espai públic.
 13. 13. agenda BUTLLETÍ DEL COMÚ 13 El 22 de novembre va tenir lloc la dar- rera de les accions d’emprenedoria que ha organitzat l’Ajuntament enguany, ti- tulada “Com parlar en públic?”, en el marc de les V Jornades de Networking per millorar la capacitat d’oratòria. El públic assistent provenia d’empreses de diversos sectors de la comarca. En- guany l’eix central de les activitats ha estat la comunicació, promoció i imat- ge, treballada des de la persona i les seves habilitats fins a l’ús de les noves tecnologies per aquest propòsit. En ge- neral, han estat molt ben valorades per totes les persones assistents i han arri- bat a prop de 80 empreses. Al març, un curs de gestió per a perso- nes emprenedores durant quatre jorna- des aportava les claus per iniciar un nou negoci. A l’abril, en el marc de les Jor- nades de Networking, es va treballar en el disseny d’una campanya de màrque- ting electrònic i al maig, s’impartien unes jornades d’orientació per millorar els projectes de negoci de manera per- sonalitzada. A l’octubre es van fer jor- nades d’orientació, amb assessorament sobre com dur a terme campanyes de promoció a les xarxes socials. L’Ajuntament oferirà al llarg de l’any vinent més accions gratuïtes a les em- preses del municipi per donar resposta a les seves necessitats actuals i adqui- rir, així, nous coneixements en temes d’actualitat o d’interès en el desenvo- lupament econòmic i empresarial. PROP DE 80 EMPRESES HAN PARTICIPAT EN LES ACCIONS D’EMPRENEDORIA QUE HA ORGANITZAT L’AJUNTAMENT Des de fa uns dies, el Nadal ja ha ar- ribat a Sant Pere de Ribes amb un se- guit d’activitats per a tota la família. Els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre, en diferents horaris, la Masia Ca l’Escolà acull el 30è Pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes, que organitza Els Xulius-Centre Social Ribetà. El dimarts 26 (Sant Esteve) els Pastorets de Ribes presenten a les 19h al Centre Parroqui- al la representació teatral Camí de Bet- lem, una adaptació de Joan Rosquellas de l’obra cèlebre de Josep M. Folch i Torras que també es podrà veure el 29 i 30 de desembre a les 18h. Pel que fa al Cap d’Any, diverses són les propostes. Hi haurà festes a la Car- pa Revolució (a la masia Can Puig), a l’envelat de les Roquetes (a l’aparca- ment exterior situat a la Rambla Garraf xamfrà amb el carrer Guifré el Pilós) i a diverses entitats. Finalment, el 5 de gener a partir de les 18.30h tindrà lloc la Cavalcada dels Reis Mags d’Orient a les Roquetes amb sortida des del carrer Miquel Servet fins al Centre Cívic l’Espai i a les 19h a Ri- bes, des de la carretera d’Olivella i fins a la plaça de la Vila. ACTES DIVERSOS AL NADAL, CAP D’ANY I REIS
 14. 14. grups municipals BUTLLETÍ DEL COMÚ 14 Ens hi hem posat, treballem pel futur Estem ja encarant el final del mandat. Al maig, eleccions municipals. Temps de presses del govern municipal per acabar coses que llueixin, temps de valoració del que s’ha fet, i potser encara més important, del que no s’ha fet, de tot allò que ha quedat en el camí per desídia, per incapacitat o perquè simplement no s’hi ha apostat política- ment (tot i els discursos). Un mandat caracterit- zat per una capacitat econòmica de l’Ajuntament important bàsicament per dues raons: la manca de deute i l’existència d’un important romanent. S’ha aprofitat la situació?, s’han fet canvis impor- tants en el municipi?, està més net, més endre- çat?, s’ha anat més enllà del manteniment de ser- veis, de les ajudes a les situacions d’emergència o de la reparació d’equipaments que havien estat abandonats per governs anteriors del PSC? No. Possiblement s’han perdut oportunitats. Queden mesos perquè la ciutadania ho valori i opti per la continuïtat de les polítiques de la immediatesa, del quedar bé, o perquè es treballi per planificar, protocol·litzar i apostar en projectes de millora social, estructural i cultural. En els propers mesos treballarem amb vosaltres per preparar propostes que suposin millores reals i sòlides. Treballarem per dissenyar una gestió dels serveis públics que responguin a les voluntats i necessitats dels ciutadans i un en- torn en què es trobin a gust i se’l facin seu. Tenim una clara voluntat de govern, i per això treballem per buscar una majoria que ens doni aquesta possibilitat, des del treball compartit i de la confiança per un acord que generi un pro- jecte engrescador. Hem iniciat aquest treball conscients de l’esforç però amb la il·lusió del repte: construïm la majoria. I no ho fem només en el marc del municipi. El nostre país, Catalunya, viu una situació que ha posat en relleu la falta de llibertat per expres- sar-se democràticament, de la dificultat d’un Parlament a treballar des de l’encomana que ha rebut de l’electorat, en benefici dels ciutadans que representa. La realitat dels presos polítics i dels exiliats, absolutament desproporcionada i injusta que commou els nostres més primaris convenciments polítics que pensàvem sòlids en el nostre país. En aquest entorn treballem per formar un govern convençut de treballar per la democràcia real i efectiva i per la sobirana del poble català. Ens hi hem posat, voluntat de treball i de servei no ens en falten. Bon Nadal! COMPLINT AMB LA PARAULA DONADA Tot just ara fa uns dies vam aprovar el pressu- post municipal per l’any vinent i últim pressupost d’aquesta legislatura. Han estat 4 anys treballant de manera incansable i al servei de les persones i 4 pressupostos que així ho han reflectit. Hem complert la paraula donada i els compromisos que a l’inici de la legislatura us vam proposar. El pres- supost té com a principal objectiu i focus d’acció la millora de la vida de les persones. I com diu el refranyer: per a mostra, un botó! Aquí us volem relacionar alguns petits exemples d’aquesta apos- ta i encara què en Educació, Habitatge o Ocupa- ció no tenim competències, davant la inacció de la Generalitat, fem propostes municipals: 1.De suport a la gent gran i persones dependents augmentant i creant nous serveis a domicili (higie- ne, bugaderia ,àpats ) perquè puguin estar a casa de manera digna, fent també adequacions de l’ha- bitatge perquè puguin viure amb seguretat. 2.Per crear ocupació destinem 300.000€ a plans d’ocupació per a persones en situació d’atur. Més 120.000€ en ajuts per al petit comerç i autònoms. A més, de 54.000€ d’accions amb les associacions de comerciants del municipi. 3.Per una educació pública de qualitat invertim 460.000€ en projectes de millora a les escoles i 750.000€ en la redacció del projecte IES XALOC i una nova llar d’infants. 4.Per a l’habitatge destinem 200.000€ a ajuts de lloguer i apostem per la compra i construcció de nous d’habitatges públics. 5.Per connectar les urbanitzacions amb el poble posem en marxa el transport a demanda amb un cost de 100.000€. 6.Per continuar millorant l’Espai Públic destinem 615.000€enmilloresdecarrers,placesiserveisbàsics. Volem agrair totes les propostes que la ciutadania ha fet amb els pressupostos participatius i en con- cret a les propostes guanyadores: 1.Millora de l’enllumenat públic “poble ben il· luminat, poble segur per a totes”. 2.Projecte de millora del pati de la Llar d’infants Els Tres Pins. 3.Marquesina pel pati de l’Escola Santa Eulàlia. 4.Millora seguretat vianants “salva peatones”. 5.Aula multisensorial de la Llar d’infants El Cargol. El govern municipal ha escoltat i incorporat pro- postes de TOTS els grups polítics i volem agrair la coherència d’alguns d’ells que han facilitat l’aprovació però també cal dir que lamentem la incoherència d’altres que malgrat els esforços han dit que NO! Un NO al qual PDeCAT-ViA, UM9- CUP i ERC ja ens tenen acostumats. Malgrat que aquest NO, és un NO als veïns i veïnes del poble i a les seves necessitats. Nosaltres, continuarem complint la paraula donada! Les nostres propostes al Pressupost 2019 El passat dimarts 27 de novembre el govern mu- nicipal va proposar al Ple Municipal la discussió i aprovació del Pressupost Municipal per al 2019. Des del grup d’Unitat Municipal 9 – CUP vam fer saber al govern les prioritats que enteníem que eren imprescindibles que el govern recollís en aquesta proposta de Pressupost. 1.Hem plantejat la necessitat de fer accions con- cretes per tal de consolidar l’Hospital Sant Camil com a hospital de referència, i iniciar l’estudi pel desenvolupament de l’Àrea Sociosanitària. 2.Volem abordar el debat sobre el model de recollida i tractament de residus. Tenim un servei cada cop més car que no compleix amb els objectius ni amb un servei correcte per a la ciutadania ni pel medi ambient. 3.També insistim en la necessitat d’acabar amb l’enquistament en els processos urbanístics. Cal fer accions per la finalització i integració de les urbanitzacions al municipi. 4.El municipi requereix d’un servei funerari, tanatori i cementiri municipal. No s’ha d’es- perar més i començar a treballar-hi. 5.Un altra de les qüestions fonamentals pel nostre grup era la necessitat de dur un control de les ex- ternalitzacions i les concessions dels serveis mu- nicipals. Malgrat el consens polític que hi ha ha- gut, el govern no ha fet cap acció en aquest sentit. 6.Volem conèixer l’estat d’execució i el calen- dari d’algunes de les inversions o projectes que ja han estat aprovats en el Ple, així com dels compromisos que ha contret el govern. En aquest sentit destaquem: INS Xaloc, l’ampliació del CAP de les Roquetes, la segona fase del CC El Local, l’ampliació de la biblioteca Josep Pla, l’annex del Pavelló de Ribes, la subvenció a entitats amb pa- trimoni, la planta de biomassa, Ràdio Ribes, etc. 7.Per últim demanem algunes inversions en l’espai públic que entenem que són d’urgèn- cia: zona carç-Costerets, diversos punts d’ac- cessibilitat, Can Quadres, Pi-Sant Pau... La proposta de Pressupost que va ser aprovada amb el suport del PP i l’abstenció de Fem Poble no compleix amb els mínims que exigíem des de el nostre grup municipal. Posen de relleu, un cop més la manca de model de municipi del govern, la incapacitat en la gestió, la opacitat en la informació i el clientelisme en l’acció.
 15. 15. grups municipals BUTLLETÍ DEL COMÚ 15 42 MESES DE GESTIÓN RESPONSABLE Gracias a vuestra colaboración y sugerencias el PP de Ribes-Roquetas ha conseguido que se apruebe para vosotros lo siguiente: •400.000€ para servicios sociales y ayudar a los más necesitados del municipio. •Reforma integral de la zona picnic y barbacoas de la Vilanoveta. •Eliminación de la fuente del parque Pompeu Fabra. •Parques infantiles habilitados para discapacitados. •Construcción del nuevo skate de Roquetas y reparación del skate de Ribes. •Eliminación progresiva de los insalubres e ine- ficaces contenedores soterrados. •Pipican en la zona del CEIP Santa Eulàlia. •Nuevos vehículos, motos y uniformidad para la Policía Local. •No subida de impuestos como la contribución y las basuras. •Nueva y mejor iluminación navideña en las zo- nas comerciales y aumento de iluminación en la Vinya d’en Petaca. •Construcción de nueva oficina de atestados policiales en la Vinya d’en Petaca. •Progresiva implantación de nuevos materiales en los alcorques de los árboles para evitar caídas. •Nueva marquesina para los usuarios de la línea de bus exprés a Barcelona en la avinguda de Catalunya. •Reparación de las tapas de cloaca hundidas en la rambla del Garraf. •Estudio para una nueva comisaría unificada de Policía Local. •Tapiado del edificio abandonado de la Peugeot en la rambla del Garraf. •Repintado de la señalización horizontal de en- trada a Puigmoltó para incrementar su visibili- dad nocturna. •Nueva ordenanza cívica para regular y sancionar las actividades y actitudes incívicas en el municipio. •Colocación de señalización vertical contra las defecaciones de perros en la vía pública, par- ques y jardines. •Nuevo horario más restrictivo para los locales de venta de alcohol. •Instalación de bocas de incendio en diferentes zonas del municipio. •Proyecto para una nueva guardería en las roquetas. •Que los ciudadanos que usan la Deixalleria móvil se puedan beneficiar también de la boni- ficación en el recibo de las basuras. Estas son algunas de las propuestas conseguidas para vosotros y por vosotros… y aún quedan 5 meses de legislatura. Seguid proponiendo, no- sotros seguiremos consiguiendo. PER UN PROJECTE DE MUNICIPI COHERENT AMB LES NECESSITATS SOCIALS Aquest any per fi s’ha dignificat una zona al ben mig del nucli de les Roquetes i està ade- quada a les demandes de la ciutadania, en especial jove, amb el Cruyff Court i l’Street Workout. Això prové d’una moció el 2015 que vam presentar. S’ha fet realitat ara amb 245.000 euros més de despesa de l’esperada. Esperem que no s’endarrereixin i es desviïn del pressupost tant els altres acords de Fem Poble com la reobertura del Teatre de Les Roquetes o la construcció d’una nova llar d’infants Quant a Ordenances Fiscals, hem perseguit la progressivitat fiscal: que pagui més qui més en té. Hem fet propostes relacionades amb el S.A.D., les llars d’infants, la taxa d’es- combraries, els Serveis Funeraris i la promo- ció cultural… i s’han aprovat dues: l’augment de la taxa d’escombraries a les entitats ban- càries (ara pagaran segons la seva superfície) i l’ampliació els festius i cap de setmanes del Servei d’Atenció Domiciliària. Quant a pressupostos, l’any passat vam ar- ribar a un compromís amb el govern en te- mes com l’habitatge i la mobilitat, l’ocupa- ció i equipaments. Per garantir la mobilitat als equipaments bàsics com escoles, CAPs, Ajuntament, Hospital… vam aconseguir l’es- tudi d’una línia de bus urbana. D’aquí sorgeix la creació del TAD, un servei de Transport a Demanda, la millor de les opcions per oferir un servei ràpid i accessible de les urbanitzaci- ons Can Pere de la Plana, Mas Alba i Can Llo- ses amb la col·laboració dels taxistes. En el cas de l’habitatge, la prioritat era i és aten- dre la necessitat social urgent per ampliar el parc públic, invertint un milió d’euros. Però, després de tot l’any, només s’han gas- tat 60.000€ amb la compra d’un habitatge! Hem sigut constructius i encara així el govern no ha complert el compromís de l’any anterior, per això hem de ser crítics. El PSC ha demos- trat que no ha tingut mai projecte de municipi i que han anat fent de les propostes dels al- tres, sobretot de les nostres. I si no haguéssim estat a sobre no s’hauria executat res. A poc de les eleccions municipals de 2019 Quan està per esgotar-se la Legislatura 2015-2019 creiem que podem començar a fer balanç del que ha succeït tot aquest temps. El resultat del que cadascú portava al programa electoral, el que s’ha realitzat, el que no, tot un seguit de preguntes que es deuen fer els votants de tots els partits, i que és un deure que cada partit ha de responsabilitzar-se per la feina ben feta o no, és una cosa que pertany a cada partit i amb el que fa al partit de Govern hi ha molt de què parlar. EL Grup Municipal d’Esquerra portava un programa molt concret, acurat i treballat, s’han aconseguit alguns dels projectes, la pista coberta annexa al pa- velló de Ribes, massa tard, 3 anys d’espera, però al cap i a la fi en marxa, ampliar horaris a les bibliote- ques en èpoques d’exàmens, contenidors de deixa- lleria mòbil, centre d’emprenedoria, per concretar, punts de recarrega de vehicles elèctrics, planta de biomassa, per començar; arranjament de la pl. Llo- bregat, no acceptada; centre residencial per a gent gran, no acceptat; espais d’aparcament comercial, sense contesta; regidoria d’urbanitzacions, per de- finir; enllumenat eficient i no contaminant al muni- cipi; i per descomptat, el Govern si ha fet alguna se l’ha fet seva. A part de les mocions que queden en un calaix i no se’n sap res, si han estat tramitades o no, en resum, un voler apropiar-se dels projectes dels altres partits per no tenir ni un model de muni- cipi ni programa electoral però amb una incapacitat absoluta de tirar-ho endavant. El nostre Ajuntament és un ajuntament sanejat, econòmicament parlant, però això no és motiu que es malbaratin els diners a tort i a dret, l’últim exem- ple és una font lúdica al parc Pompeu Fabra, import 290.831,45€, estem d’acord que els espais verds i d’esbarjo estiguin ben cuidats però aquesta despe- sa la trobem desmesurada quan hi ha carrers amb l’asfalt molt malmès, voreres que per les arrels dels arbres no es pot ni circular, que si algú pren mals a conseqüència d’això i posa una denuncia per danys i perjudicis sempre és denegada, com si l’Ajunta- ment no tingués cap responsabilitat, i altres petites coses que passen dia a dia als ciutadans que per ells són importants i que s’han d’escoltar. Hem d’apostar per un municipi on l’Ajuntament sigui mes proper, que la burocràcia no sigui tan feixuga, que la gent es senti acollida quan va a fer una trami- tació, que hi hagi un projecte de municipi en general, per als nuclis urbans i per a les urbanitzacions. Tot i això seguirem treballant fins l’últim dia per millo- rar el nostre municipi amb els principis republicans i sempre a la memòria #llibertatpresospolitics.
 16. 16. gent d’aquí BUTLLETÍ DEL COMÚ 16 “Som hereves de lluites històriques, i treballem col·lectivament per a la transformació social, solidàriament, apoderant-nos, per assolir una igualtat real, plena i efectiva” •Quan i per què sorgeix? Xarxa Feminista de Ribes i les Roquetes (XFRR): Al voltant del 8-M del 2016, un grup de dones que ja veníem de l’activisme vam organitzar diverses activitats en aquella Primavera Feminista, com la vam anome- nar, i des d’aleshores moltes de nosaltres –ara en som una seixantena- vèiem clar que als dos nuclis del municipi calia visibilitzar la lluita feminista i teixir una solidaritat entre totes. •Com us organitzeu? XFRR: Som assembleàries, posem en pràc- tica l’assertivitat, la cura, l’entesa, l’em- patia i el respecte entre totes nosaltres. Des de la diversitat i la transversalitat, ens uneix la lluita feminista. Només demanem que ens tractin com a persones, reconei- xent-nos els drets, ja que encara no els tenim assolits, només consten de paraula, sobre el paper. •Parleu-nos-en, d’aquests drets. XFRR: El dret al propi cos, a una feina digna i igualment valorada respecte a la que fan i cobren els homes, el dret a decidir una ma- ternitat corresponsable en l’esfera privada amb els homes. El dret a la no sexació, és a dir, que cadascú sigui lliure d’anomenar-se com vulgui i sentir la pròpia sexualitat i per això cal una coeducació sobre els rols tradi- cionals de gènere i la masculinitat. •Quins objectius perseguiu? XFRR: Treballem per a una igualtat real, plena i efectiva, des de la sensibilització, la visibilització i la denúncia atès que se- guim en un món masclista; i no només des d’una mirada local, sinó que estem enxar- xades en la lluita feminista comarcal i in- ternacional. Ara bé, reivindiquem tots els feminismes i des dels diferents punts de vista existents ens unim totes. •Quines tasques feu? XFRR: Naturalment hem de fer molta peda- gogia. I és que el feminisme comença amb una presa de consciència, una mateixa ha de fer el ‘clic’ de veure amb quina situació viu, que la remogui per dintre i l’obligui a sortir al carrer. Per a nosaltres el feminis- me lligat al liberalisme-capitalisme no ho és, ja que no representa el feminisme del 99% de les dones. Hi ha d’haver una trans- versalitat de classe, de gènere, d’ètnia. La lluita va contra qualsevol signe d’opressió. •I quines accions dueu a terme? XFRR: Les concentracions i mobilitzacions que hem fet pel 8-M, 25-M, amb la vergo- nyosa sentència del ‘cas La Manada’... han fet que la ciutadania ens tinguin com un referent, un actor social consolidat. Ara volem fer un pas de transformació soci- al al municipi, el salt important que hem de fer amb accions que ens impliquin amb l’Ajuntament i demanar la reactivació del Pla d’Igualtats, entre moltes altres mesu- res. Amb la visibilització i denúncia hem començat plantant una primera llavor, des- pertant noves consciències i ja ens cal anar molt més enllà. •Com veieu el futur? XFRR: Són molts segles amb aquest sistema pervers de desigualtat del binomi patriar- cat-capitalisme, que van de la mà, i cos- ta molt d’acabar. Fins que el capitalisme continuï predominant en el món, i això va per llarg!, la lluita feminista tindrà molta feina a fer. Són dos sistemes opressors i destructors de vida. No pots lluitar contra l’un sense de retruc lluitar contra l’altre. Tanmateix, augurem un futur esperança- dor. Veiem moltes noies que estan molt apoderades, de les que també formen part de la XFRR. El feminisme és realment el moviment polític i social que ha remogut el taulell de joc a nivell d’statu quo, d’ordre social prestablert internacionalment. És un apoderament de lluita col·lectiva, a l’alça. •I no abandoneu la lluita. Des del moment que et poses les ulleres li- les és difícil veure el món ja d’una altra manera! És una feina contínua. És un espai de créixer com a persones, d’aprenentatge entre totes nosaltres i per a les que hi vul- guin prendre part. Igualment molts homes estan veient que han de trencar escletxes en el seu món, en el seu entorn. XARXA FEMINISTA DE RIBES I LES ROQUETES + informació La XFRR no disposa d’un local fix. Es troben dos cops al mes: a l’Ateneu Roquetenc i al GER de Ribes. Contacte: facebook.com/xarxafeministaRibes feministesenxarxades@gmail.com

×