SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Komunalinių atliekų tvarkymas 2017
metais
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 1
Algirdas Reipas
LRATCA prezidentas
Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais
Regionas
Sutvarkyta komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoje1
Viso sutvarkyta
komunalinių
atliekųAtiduota perdirbti
komunalinių atliekų
Panaudota energijai
gauti ir kitaip
panaudota
komunalinių
atliekų 2
Sukompostuota
komunalinių
atliekų3
Pašalinta
komunalinių
atliekų
Alytaus 16566 11361 23277 19747 81374
Kauno 20484 57089 80947 76581 273948
Klaipėdos 29363 102473 17448 13932 170586
Marijampolės 8117 6942 24131 19034 66915
Panevėžio 9746 14320 30044 28733 93453
Šiaulių 11434 22331 48264 38650 131067
Tauragės 5579 4134 4465 17893 32442
Telšių 10680 14901 20545 5812 60838
Utenos 2923 14836 17587 13995 58779
Vilniaus 47704 40958 90846 115736 322004
Vidutiniškai 162595 289345 357554 350113 1291406
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 2
Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 3
Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais
Regionas
Sutvarkyta komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoje1
Viso sutvarkyta
komunalinių atliekų
Atiduota perdirbti
komunalinių
atliekų
Panaudota
energijai gauti ir
kitaip panaudota
komunalinių
atliekų
Sukompostuota
komunalinių
atliekų
Pašalinta
komunalinių atliekų
Alytaus 16566 94 11361 64 23277 131 19747 111 71240 402
Kauno 20484 38 57089 105 80947 148 76581 140 235391 432
Klaipėdos 29363 90 102473 316 17448 54 13932 43 163676 504
Marijampolė 8117 54 6942 47 24131 162 19034 128 58488 392
Panevėžio 9746 42 14320 62 30044 130 28733 124 83077 360
Šiaulių 11434 41 22331 81 48264 175 38650 140 120976 438
Tauragės 5579 55 4134 41 4465 44 17893 177 32211 318
Telšių 10680 76 14901 105 20545 145 5812 41 52264 370
Utenos 2923 21 14836 108 17587 128 13995 102 49598 362
Vilniaus 47704 59 40958 51 90846 113 115736 144 295244 367
Vidutiniškai 162595 56 289345 100 357554 124 350113 121 1162166 402
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 4
Perdirbta ir panaudota komunalinių
atliekų proc.
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 5
Pakuočių ir antrinių žaliavų
perdirbimas proc.
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 6
Atliekų perdirbimo priklausomybė nuo
investicijų apimties vienam namų ūkiui
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 7
Kaip veikė MBA?
Mechaninio apdorojimo įrenginiai
Regionas
Iš viso MA
įrenginiuos
e apdorota
atliekų ,t
Tame tarpe
mišrių
komunalini
ų atliekų, t
Pagaminta produktų iš visų mechaniškai apdorotų atliekų
Antrinių
žaliavų ,t
Biologiškai
skaidžių
atliekų ,t
Mineralinių
atliekų
sąvartyno
perdengima
ms, t
Kitos
šalintinos
sąvartyne
atliekos, t
Degios atliekos
naudotinos
energijos
gamybai ,t
Sumažėjimai
dėl drėgmės ir
dujų emisijų, t
Alytaus 52580 37281 416 11512 3022 12340 8114 1877
Kauno 139497 139497 1166 69748 0 32219 36372 0
Klaipėdos 109267 108781 4030 0 9753 0 95483 0
Marijampol
ės
31360 31360 754 20881 0 5153 4035 536
Panevėžio 44361 44361 1297 25557 0 17136 369 1
Šiaulių 67641 67641 148 26211 0 26234 12004 3044
Tauragės 23016 23016 1033 5995 2825 11854 1309 0
Telšių 33519 33519 937 18009 1427 3191 9955 0
Utenos 27235 27235 371 12768 0 271 13677 149
Vilniaus 227967 227967 11919 95746 0 43369 76933 0
Iš viso 756443 740658 22071 286427 17027 151768 258252 5607
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 8
Biologinio apdorojimo įrenginiai
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 9
Ekonominės veiklos rezultatai
Regionas
Vidutinis
darbuotojų
skaičius
Pardavimo pajamos €
2017 2016 2015
Alytaus 77 4 305 515 4.247.569 4 007 830
Kauno 74 6 888 454 6.333.834 4 622 525
Klaipėdos 70 9 484 364 8.911.916 8 323 793
Marijampolės 51 4 511 894 3.945.211 3 812 411
Panevėžio 38 3 235 938 1.619.194 1 485 692
Šiaulių 77 6 024 165 4.701.465 6 225 294
Tauragės 34 2 346 207 2.003.726 1 889 700
Telšių 32 3 204 891 2.832.609 2 616 893
Utenos 44 1 736 240 1.135.248 1 069 836
Vilniaus 63 18 022 297 11.845.908 6 586 434
Iš Viso 560 59 759 965 47.576.680 40 640 408
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 10
RATC bendrojo finansinio pajėgumo
rodiklis (BR)
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 11
Vienas RATC darbuotojas suteikė komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugų skirtinguose regionuose
€/metus
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 12
Kaštai kaštai... €/t
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 13
Kaštai kaštai... €/t
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 14
Namų ūkiuose mokamos rinkliavos ir
mokama dalis nuo pajamų
Regionas
Vidutiniai atliekų tvarkymo kaštai namų
ūkiui regione
Išlaidos už komunalinių
atliekų tvarkymą palyginus
su disponuojamomis namų
ūkio pajamomis regione
Atliekų kiekis
tenkantis namų
ūkiui tonomisGyventojams
tenkantys kaštai
Faktiškai gyventojų
sumokami kaštai
Alytaus 43,36 42,85 0,53% 0,466
Kauno 57,67 57,82 0,55% 0,584
Klaipėdos 52,37 49,94 0,45% 0,691
Marijampolės 54,56 47,72 0,50% 0,516
Panevėžio 48,13 44,32 0,50% 0,577
Šiaulių 45,60 45,00 0,52% 0,602
Tauragės 41,88 39,21 0,37% 0,391
Telšių 42,04 45,65 0,46% 0,470
Utenos 46,15 46,39 0,52% 0,567
Vilniaus 57,29 57,29 0,37% 0,619
Vidutiniskai 51,87 50,98 0,45% 0,581
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 15
Rinkliavos dydis namų ūkiui: faktinis ir
koreguotas
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 16
Priklausomybė tarp rūšiavimo apimties
regione ir paslaugos kainos
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 17
Konkurencija
Regionas
Bendri komunalinių
atliekų tvarkymo kaštai
Tame skaičiuje kaštai
patiriami perkant
paslaugas rinkoje
Perkamų paslaugų
rinkoje dalis %
Alytaus 4.150.507 2.110.427 50,85
Kauno 17.267.807 12.570.095 72,79
Klaipėdos 8.265.450 5.145.054 62,25
Marijampolės 4.308.292 3.169.160 73,56
Panevėžio 6.102.060 4.413.542 72,33
Šiaulių 6.275.248 4.140.924 65,99
Tauragės 2.821.532 1.921.059 68,09
Telšių 3.032.434 2.476.397 81,66
Utenos 3.966.892 2.776.721 70,00
Vilniaus 17.902.568 14.587.533 81,48
Iš Viso 74.092.790 53.310.912 71,95
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 18
Priklausomybė tarp rinkoje perkamos paslaugų
dalies ir vienos tonos tvarkomų atliekų kainos
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 19
Diskutuokim
2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 20

More Related Content

What's hot

Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metaisKomunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metaisLRATCA
 
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos konteksteBiologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos konteksteLRATCA
 
ATLIEKŲ TVARKYMAS. SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA
ATLIEKŲ TVARKYMAS. SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGAATLIEKŲ TVARKYMAS. SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA
ATLIEKŲ TVARKYMAS. SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGAFortum Heat Lietuva
 
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metais
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metaisKomunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metais
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metaisLRATCA
 
Ratc dešimtmetis
Ratc dešimtmetisRatc dešimtmetis
Ratc dešimtmetisLRATCA
 
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 m
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 mKomunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 m
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 mLRATCA
 
Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandien
Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandienAtliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandien
Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandienLRATCA
 
Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.
Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.
Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.LRATCA
 
Galimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekas
Galimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekasGalimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekas
Galimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekasLRATCA
 
Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?
Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?
Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?LRATCA
 
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?LRATCA
 
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...LRATCA
 
Tauragės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaita
Tauragės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaitaTauragės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaita
Tauragės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaitaDovydas Kaminskas
 

What's hot (20)

Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metaisKomunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
 
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos konteksteBiologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste
 
ATLIEKŲ TVARKYMAS. SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA
ATLIEKŲ TVARKYMAS. SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGAATLIEKŲ TVARKYMAS. SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA
ATLIEKŲ TVARKYMAS. SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA
 
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metais
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metaisKomunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metais
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metais
 
Ratc dešimtmetis
Ratc dešimtmetisRatc dešimtmetis
Ratc dešimtmetis
 
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 m
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 mKomunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 m
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 m
 
Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandien
Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandienAtliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandien
Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandien
 
Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.
Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.
Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.
 
Galimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekas
Galimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekasGalimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekas
Galimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekas
 
Vilniaus savivaldybė surinko 13,9 mln. litų viršplaninių pajamų, sutaupymai p...
Vilniaus savivaldybė surinko 13,9 mln. litų viršplaninių pajamų, sutaupymai p...Vilniaus savivaldybė surinko 13,9 mln. litų viršplaninių pajamų, sutaupymai p...
Vilniaus savivaldybė surinko 13,9 mln. litų viršplaninių pajamų, sutaupymai p...
 
Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?
Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?
Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?
 
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
 
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...
 
Vilniaus biudžetas – mažiausias iš visų Baltijos šalių sostinių
Vilniaus biudžetas – mažiausias iš visų Baltijos šalių sostiniųVilniaus biudžetas – mažiausias iš visų Baltijos šalių sostinių
Vilniaus biudžetas – mažiausias iš visų Baltijos šalių sostinių
 
2012 metų biudžetas ir finansų apžvalga
2012 metų biudžetas ir finansų apžvalga2012 metų biudžetas ir finansų apžvalga
2012 metų biudžetas ir finansų apžvalga
 
Metiniai UAB "Grinda" rezultatai
Metiniai UAB "Grinda" rezultataiMetiniai UAB "Grinda" rezultatai
Metiniai UAB "Grinda" rezultatai
 
Tauragės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaita
Tauragės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaitaTauragės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaita
Tauragės rajono savivaldybės 2017 m. ataskaita
 
2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas
2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas
2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas
 
2014 metų Vilniaus miesto biudžeto projektas
2014 metų Vilniaus miesto biudžeto projektas2014 metų Vilniaus miesto biudžeto projektas
2014 metų Vilniaus miesto biudžeto projektas
 
2014 biudžeto projektas
2014 biudžeto projektas2014 biudžeto projektas
2014 biudžeto projektas
 

More from LRATCA

Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimas
Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimasPadangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimas
Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimasLRATCA
 
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...LRATCA
 
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimaiNuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimaiLRATCA
 
Sąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdaiSąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdaiLRATCA
 
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimasKomunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimasLRATCA
 
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarkaLratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarkaLRATCA
 
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...LRATCA
 
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.LRATCA
 
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva BerankienėSudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva BerankienėLRATCA
 
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...LRATCA
 
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius KrinickasAtliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius KrinickasLRATCA
 
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - BudrienėES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - BudrienėLRATCA
 
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciaiMaisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciaiLRATCA
 
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLRATCA
 
2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".
2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".
2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".LRATCA
 
2017-04-21 konferencija. "Produktų, pagamintų iš panaudotų padangų, rinkos su...
2017-04-21 konferencija. "Produktų, pagamintų iš panaudotų padangų, rinkos su...2017-04-21 konferencija. "Produktų, pagamintų iš panaudotų padangų, rinkos su...
2017-04-21 konferencija. "Produktų, pagamintų iš panaudotų padangų, rinkos su...LRATCA
 
2017-04-21 konferencija. "Atsakingas požiūris į padangų verslą".
2017-04-21 konferencija. "Atsakingas požiūris į padangų verslą".2017-04-21 konferencija. "Atsakingas požiūris į padangų verslą".
2017-04-21 konferencija. "Atsakingas požiūris į padangų verslą".LRATCA
 

More from LRATCA (17)

Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimas
Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimasPadangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimas
Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimas
 
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...
 
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimaiNuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
 
Sąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdaiSąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdai
 
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimasKomunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
 
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarkaLratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
 
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
 
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
 
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva BerankienėSudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
 
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
 
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius KrinickasAtliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
 
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - BudrienėES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
 
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciaiMaisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
 
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
 
2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".
2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".
2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".
 
2017-04-21 konferencija. "Produktų, pagamintų iš panaudotų padangų, rinkos su...
2017-04-21 konferencija. "Produktų, pagamintų iš panaudotų padangų, rinkos su...2017-04-21 konferencija. "Produktų, pagamintų iš panaudotų padangų, rinkos su...
2017-04-21 konferencija. "Produktų, pagamintų iš panaudotų padangų, rinkos su...
 
2017-04-21 konferencija. "Atsakingas požiūris į padangų verslą".
2017-04-21 konferencija. "Atsakingas požiūris į padangų verslą".2017-04-21 konferencija. "Atsakingas požiūris į padangų verslą".
2017-04-21 konferencija. "Atsakingas požiūris į padangų verslą".
 

"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.

 • 1. Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 1 Algirdas Reipas LRATCA prezidentas
 • 2. Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais Regionas Sutvarkyta komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoje1 Viso sutvarkyta komunalinių atliekųAtiduota perdirbti komunalinių atliekų Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota komunalinių atliekų 2 Sukompostuota komunalinių atliekų3 Pašalinta komunalinių atliekų Alytaus 16566 11361 23277 19747 81374 Kauno 20484 57089 80947 76581 273948 Klaipėdos 29363 102473 17448 13932 170586 Marijampolės 8117 6942 24131 19034 66915 Panevėžio 9746 14320 30044 28733 93453 Šiaulių 11434 22331 48264 38650 131067 Tauragės 5579 4134 4465 17893 32442 Telšių 10680 14901 20545 5812 60838 Utenos 2923 14836 17587 13995 58779 Vilniaus 47704 40958 90846 115736 322004 Vidutiniškai 162595 289345 357554 350113 1291406 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 2
 • 3. Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 3
 • 4. Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais Regionas Sutvarkyta komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoje1 Viso sutvarkyta komunalinių atliekų Atiduota perdirbti komunalinių atliekų Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota komunalinių atliekų Sukompostuota komunalinių atliekų Pašalinta komunalinių atliekų Alytaus 16566 94 11361 64 23277 131 19747 111 71240 402 Kauno 20484 38 57089 105 80947 148 76581 140 235391 432 Klaipėdos 29363 90 102473 316 17448 54 13932 43 163676 504 Marijampolė 8117 54 6942 47 24131 162 19034 128 58488 392 Panevėžio 9746 42 14320 62 30044 130 28733 124 83077 360 Šiaulių 11434 41 22331 81 48264 175 38650 140 120976 438 Tauragės 5579 55 4134 41 4465 44 17893 177 32211 318 Telšių 10680 76 14901 105 20545 145 5812 41 52264 370 Utenos 2923 21 14836 108 17587 128 13995 102 49598 362 Vilniaus 47704 59 40958 51 90846 113 115736 144 295244 367 Vidutiniškai 162595 56 289345 100 357554 124 350113 121 1162166 402 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 4
 • 5. Perdirbta ir panaudota komunalinių atliekų proc. 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 5
 • 6. Pakuočių ir antrinių žaliavų perdirbimas proc. 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 6
 • 7. Atliekų perdirbimo priklausomybė nuo investicijų apimties vienam namų ūkiui 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 7
 • 8. Kaip veikė MBA? Mechaninio apdorojimo įrenginiai Regionas Iš viso MA įrenginiuos e apdorota atliekų ,t Tame tarpe mišrių komunalini ų atliekų, t Pagaminta produktų iš visų mechaniškai apdorotų atliekų Antrinių žaliavų ,t Biologiškai skaidžių atliekų ,t Mineralinių atliekų sąvartyno perdengima ms, t Kitos šalintinos sąvartyne atliekos, t Degios atliekos naudotinos energijos gamybai ,t Sumažėjimai dėl drėgmės ir dujų emisijų, t Alytaus 52580 37281 416 11512 3022 12340 8114 1877 Kauno 139497 139497 1166 69748 0 32219 36372 0 Klaipėdos 109267 108781 4030 0 9753 0 95483 0 Marijampol ės 31360 31360 754 20881 0 5153 4035 536 Panevėžio 44361 44361 1297 25557 0 17136 369 1 Šiaulių 67641 67641 148 26211 0 26234 12004 3044 Tauragės 23016 23016 1033 5995 2825 11854 1309 0 Telšių 33519 33519 937 18009 1427 3191 9955 0 Utenos 27235 27235 371 12768 0 271 13677 149 Vilniaus 227967 227967 11919 95746 0 43369 76933 0 Iš viso 756443 740658 22071 286427 17027 151768 258252 5607 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 8
 • 9. Biologinio apdorojimo įrenginiai 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 9
 • 10. Ekonominės veiklos rezultatai Regionas Vidutinis darbuotojų skaičius Pardavimo pajamos € 2017 2016 2015 Alytaus 77 4 305 515 4.247.569 4 007 830 Kauno 74 6 888 454 6.333.834 4 622 525 Klaipėdos 70 9 484 364 8.911.916 8 323 793 Marijampolės 51 4 511 894 3.945.211 3 812 411 Panevėžio 38 3 235 938 1.619.194 1 485 692 Šiaulių 77 6 024 165 4.701.465 6 225 294 Tauragės 34 2 346 207 2.003.726 1 889 700 Telšių 32 3 204 891 2.832.609 2 616 893 Utenos 44 1 736 240 1.135.248 1 069 836 Vilniaus 63 18 022 297 11.845.908 6 586 434 Iš Viso 560 59 759 965 47.576.680 40 640 408 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 10
 • 11. RATC bendrojo finansinio pajėgumo rodiklis (BR) 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 11
 • 12. Vienas RATC darbuotojas suteikė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų skirtinguose regionuose €/metus 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 12
 • 13. Kaštai kaštai... €/t 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 13
 • 14. Kaštai kaštai... €/t 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 14
 • 15. Namų ūkiuose mokamos rinkliavos ir mokama dalis nuo pajamų Regionas Vidutiniai atliekų tvarkymo kaštai namų ūkiui regione Išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą palyginus su disponuojamomis namų ūkio pajamomis regione Atliekų kiekis tenkantis namų ūkiui tonomisGyventojams tenkantys kaštai Faktiškai gyventojų sumokami kaštai Alytaus 43,36 42,85 0,53% 0,466 Kauno 57,67 57,82 0,55% 0,584 Klaipėdos 52,37 49,94 0,45% 0,691 Marijampolės 54,56 47,72 0,50% 0,516 Panevėžio 48,13 44,32 0,50% 0,577 Šiaulių 45,60 45,00 0,52% 0,602 Tauragės 41,88 39,21 0,37% 0,391 Telšių 42,04 45,65 0,46% 0,470 Utenos 46,15 46,39 0,52% 0,567 Vilniaus 57,29 57,29 0,37% 0,619 Vidutiniskai 51,87 50,98 0,45% 0,581 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 15
 • 16. Rinkliavos dydis namų ūkiui: faktinis ir koreguotas 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 16
 • 17. Priklausomybė tarp rūšiavimo apimties regione ir paslaugos kainos 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 17
 • 18. Konkurencija Regionas Bendri komunalinių atliekų tvarkymo kaštai Tame skaičiuje kaštai patiriami perkant paslaugas rinkoje Perkamų paslaugų rinkoje dalis % Alytaus 4.150.507 2.110.427 50,85 Kauno 17.267.807 12.570.095 72,79 Klaipėdos 8.265.450 5.145.054 62,25 Marijampolės 4.308.292 3.169.160 73,56 Panevėžio 6.102.060 4.413.542 72,33 Šiaulių 6.275.248 4.140.924 65,99 Tauragės 2.821.532 1.921.059 68,09 Telšių 3.032.434 2.476.397 81,66 Utenos 3.966.892 2.776.721 70,00 Vilniaus 17.902.568 14.587.533 81,48 Iš Viso 74.092.790 53.310.912 71,95 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 18
 • 19. Priklausomybė tarp rinkoje perkamos paslaugų dalies ir vienos tonos tvarkomų atliekų kainos 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 19
 • 20. Diskutuokim 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 20