SlideShare a Scribd company logo
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnansa daigdig
Umunlad ang mga karanasan ng
tao sa larangan ng pamumuno,
paglinang ng mga kaalaman at
kasanayan, at maging sa
kanilang pakikipagugnayan sa
isa’t isa upang matubunan ang
kanilang mga pangangailangan.
 Halos lahat ng mga sinaunang kabihasnang naitatag ng
tao ay sumibol malapit sa mga lambak ilog. Mga lupain
kung saan matatagpuan ang matabang lupain at
malapit sa pinagmulan ng ilog.
 Ang mga ilog ay napagkukunan ng pagkain at inumin
para sa tao at alagang hayop.
 Mataba ang mga lupa sa mga lugar na malapit sa ilog
dahil sa taunang pagtaas ng tubig na nag-iiwan ng mga
mineral na nakatutulong sa mga pananim.
 Ginagamit ang daloy ng ilog upang gumawa ng
irigasyon at patubig para sa mga taniman.
 Ginagamit din ito sa paglalakbay na nakatulong upang
lumago ang kalakalan at pakikipag-ugnayan sa iba’t
ibang lupain.
 Ang mga lungsod ang naging bunga ng paglaki ng populasyon ng
tao, paglakas ng kalakalan at pagdami ng pagkain, kung kaya
naging simbolo na rin ito ng pag-unlad.
 Ang kabihasnan ay tumutukoy sa isang maunlad na antas ng
kultura na may taglay na sumusunod na mga katangian:
- Matatag na pamahalaan
- Maayos na relihiyon
- May kasanayan ang bawat mamamayan tungo sa
pagtutulungan
- May ekstruktura ng tao sa lipunan o iba’t ibang antas ng tao
sa lipunan
- May sistema ng panulat
Ang MESOPOTAMIA, EHIPTO, INDIA, at TSINA ang mga sinaunang
kabihasnan.
 Sa Panahong Neolitiko, mga lagalag na tagapag-alaga ng
hayop o pastol ang nanirahan sa katimugang bahagi ng
Mesopotamia.
 Nagtayo sila ng mga dam o irigasyon at mga dike upang
mapigilan ang pagbaha ng ilog sa kanilang sakahan.
 Pagsasaka ang kanilang kabuhayan.
 Naglagay sila ng kanal mula sa ilog patungong sakahan
sa hilagang lupain.
 Nakihalubilo ang mga Sumerian sa mga magsasaka at sa
mga taga-Timog Mesopotamia, hindi naglaon tinawag na
Sumer ang lugar na tinirhan nila.
 Ang ilog Tigis at Euphrates ay naging lungsod-estado.
 Sa hilagang silangan ng Aprika, sa baybayin ng ilog Nile naitatag
ang sibilisasyon ng Ehipto.
 Ang mga pamayanan sa Ilog Nile ay unti-unting napag-isa ni
Menes.
 Noong 3100 BCE niya ito naisagawa.
 Ang pamahalaan ni Menes ang unang dinastiya sa Ehipto.
 Mayroong hindi bababa sa 30 na dinastiya ang Ehipto.
 Bawat dinastiya ay may kanya-kanyang kapangyarihan hanggang
mapalitan o matanggal ang mga namumuno o hanggang sa wala
nang magmana upang mamuno.
 Tumulong ang malalakas na dinastiya upang pagisahin ang buong
kaharian.
 Nahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng Ehipto:
- Matandang Kaharian (2686-2181 BCE)
- Gitnang Kaharian (2040-1786 BCE)
- Bagong Kaharian (1570-1090 BCE)
 Nagsimula ito sa pamumuno ni Paraon Menes.
 Sa panahong ito itinatag ang isang sentralisadong pamahalaan sa
Ehipto.
 Ang Lumang Kaharian ay tinatawag na “Panahon ng Piramide”
dahil nagsimula ang pagpapatayo ng bawat paraon ng libingan na
hugies piramide.
 Ang unang piramide ay kay Paraon Djoser na baibaitang ang
disenyo na matatagpuan sa Saqqara.
 Ang mga piramide ay patunay na mayroong matatag na
pamahalaan ang kabihasnan ng Ehipto.
 Sa panahon ni Paraon Khufu o Cheops pinasimulan ang
pagpapagawa ng piramide na nagsisilbing libingan ng mga paraon.
 Naging kahanga hanga ang likha noong sinaunang panahon kaya
ang Lumang Kaharian ay tinatawag na dakilang panahon ng mga
piramide.
 Lumaganap ang kabulukan sa pamahalaan at
naubos lamang ang kaban ng bayan sa
pagpapatayo ng mga piramide.
 Lumaganap ang kaguluhan, at nagpaligsahan
sa kapangyarihan ang mga maharlika.
 Naganap ang maraming labanan hanggang sa
humina at nagkawatak-watak ang Matandang
Kaharian.
 Ang huling hari ay napaalis sa trono at umupo
si Amenemhet I, isang malakas na lider mula sa
Thebes.
 Ang Gitnang Kaharian ay nagsimula sa pamumuno ni haring
Mentuhotep II.
 Sa panahong ito muling napagisa ang Ehipto at pinalakas muli ni
Mentuhotep II ang sentralisadong pamamahala at kalakalan.
 Ang panahon ding ito ay tinatawag na “Panahon ng Maharlika”
dahil ang mga maharlika ang nagpakilos sa pamahalaan.
 Si Amenemhet I ang nagpalago at nagpaunlad ng sibilisasyon ng
Ehipto, tumagal ito ng 250 na taon at nakilala sa kasaysayan.
 Si Amenemhet I ang nagbigay-diin sa isang pananampalataya na
kumikilala sa iisang Diyos na si Amon.
 Nagpatayo rin siya ng kuta upang magsilbing proteksiyon sa mga
posibleng mananalakay na magmumula sa silangan.
 Pinasimulan din ang pagtatalaga sa anak na lalaki bilang katuwang
niya sa pamamahala(co-regent) sa katauhan ni Senusret I.
 Pinalawak din niya ang ugnayang pangkalakalan sa Palestina,
Syria, at Crete sa Mediterranean kaya’t muling lumakas ang
kapangyarihan ng mga maharlika at pari.
 Hindi nakayanan ng mga pinuno ng naunang dinastiya ang
pamamahala kung kaya’t ang mga hangganan ay unti unting
napasok ng mga taga-Nubia pagsapit ng ikalabintatlong dinastiya.
 Noong 1640, namuno ang mga mananalakay mula sa Gitnang
Silangan sa lipunang Ehipsiyano.
 Nagdala ng kaayusan at kaunlaran ang pamumuno ng mga Hyksos
sa loob ng 160 taon ngunit pinatalsik sila sa Ehipto sa isang
pagaalsa na pinamunuan ni Ahmose I ng Thebes.
 Ang panalo ni Haring Ahmose I ay nagbigay daan sa
ikalabingwalong dinastiya at naghudyat sa pagpasok ng bagong
kaharian.
 Matapos maitaboy ang mga Hyksos noong 1567 BCE, naitatag ang
bagong dinastiya at nagsimula na rin ang Bagong Kaharian sa
paghahari ni Ahmose I.
 Muli niyang binuo ang Ehipto sa iisang kaharian sa ilalim ng
kabisera ng Thebes.
 Nanumbalik ang kapangyarihan ng mga paraon na nagtaguyod sa
imperyo sa pamamagitan ng pananakop ng mga lupain.
 Ito ang panahon ng pagpapalawak sa teritoryo ng Ehipto, kaya
tinawag ang panahon ng “Panahon ng Imperyo”.
 Sa pamamagitan ng pangongolekta ng buwis at kalakalan,
yumaman ang imperyo ng Ehipto.
 Si Reyna Hatshepsut na unang babaeng paraon na nagdala ng
katahimikan at kaunlaran sa bansa sa loob ng 19 na taon.
 Si Thutmose III na pinalaki pa ng teritoryo nang sakupin ng
kanilang hukbo ang mga lupain hanggang sa ilog Euphrates sa
silangan at sa Nubia sa katimugan.
 Nang umupo si Rameses II, ipinatayo niya ang lungsod ng Pi-
Rameses at mga gusali ng Abu Simbel at templo ng Ramesseum.
 Nakipagdigma din siya sa mga Hittites ng Syria at kalaunan ay
nakipagsundo sa kanila.
 Ang huling paraon sa ikalabingwalong dinastiya ay si Horemheb,
na namuno mula 1319 hanggang 1307.
 Pinasimula niya ang pamumuno ng mga militar na paraon sa
ikalabinsiyam na dinastiya.
 Kinalaunan, hindi nakayanan ng mga pinuno ng ikadalawampung
dinastiya ang unti-unting pagbagsak ng bansang Ehipto.
 Ang Indus Valley ay matatagpuan sa rehiyon
sa Timog Asya o sa subkontinenteng India.
 Ang subkontinente ng India ay malaki at
hugis trianggulo na umaabot sa Indian
Ocean.
 Sa ngayon ito ay binubuo ng tatlo sa mga
bansang nagtataglay ng pinakamalaking
populasyon sa mundo, ang India, Pakistan,
at Bangladesh.
 Ayon sa alamat, mayroong isang mahalagang pinuno na
nangangalang Yu na nagtayo ng kauna-unahang dinastiya sa
Tsina.
 Ang dinastiyang ito ay tinatawag na Xia.
 Kilalang-kilala ang kanyang pamumuno dahil sa kakayahan nitong
pigilan ang pagbaha ng tubig mula sa Yellow River.
 Ginawang kabisera ni Yu at ng mga emperador ng Xia ang Erlitou,
isang lalawigan sa Timog Shansi.
 Noong 3000 BCE, lumaki nang lumaki ang sakahan sa tabi ng Ilog
Huang Ho.
 Isang lungsod ang naitatag at ang kabisera nito ay tinawag na
Shang.
 Ang lupain ay pinamunuan ng iisang pamilya sa mahabang
panahon kung kaya’t ito ay tinawag na dinastiya ng mga Shang.
 Sa loob ng 600 taon, hinubog ng Dinastiyang Shang
ang pamumuhay ng mga tao.
 Nagsagawa ng bagong bayan ang hari ng Shang.
 Ang mga naninirahan sa bayan ay katulong sa
pagtataboy sa mga kaaway na sumasalakay sa lupain
ng Shang.
 Sila rin ang paminsan-minsang ginagawang mga
sundalong ipinadadala sa Digmaan.
 Ang Dinastiyang Shang ay humina dulot ng korupsyon
ng mga sumunod na pinuno.
 Hindi nagtagal ang kahinaan ng bansa ay naging daan
upang ito ay madaling nasakop ng mga pangkat ng tao
mula sa ilog Wei.
 Ang mga taong ito ang nagtatag ng Dinastiyang
Zhou(Chou) noong 1027.
PHOENICIAN
 Nasa timog-silangan ng Asya Minor ang Phoenicia.
 Karamahin sa kanila ay mga manlalayag, tagagawa ng barko, at
mangangalakal.
 Sinakop ng mga Phoenician ang mga bayan ng Simya, Zarephath,
Jubeil, Arwad, Byblos, Acco, Sidon, Tripolis, Tyre, at Berytus.
 Ang mga Phoenician ay kilala rin bilang Sidonia Namalagi ang mga
ito sa Mediterranean noong 2500 BCE.
 Noong 1800 BCE, sinakop ng mga taga-Ehipto ang Phoenicia at
nanatili sa mga ito ang pamumuno hanggang 1400 BCE.
 Nang lumaon, ang mga Hittites ang nakatulong sa mga Phoenician
na maibalik ang kanilang kalayaan.
PALESTINA
 Matatagpuan sa timog ng Phoenicia o sa kasalukuyang
kinaroroonan ng Israel, ang lupain ng sinaunang Hudyo.
 Hebrew ang kanilang wika; isang wikang Semitiko na may
kaugnayan sa Phoenicia.
 Ayon sa Bibliya, ang tagapagtatag ng Judaismo ay si Abraham na
namuno upang makarating sa Canaan ang mga tao sa pagitan ng
1900 at 1800 BCE.
 Ayon sa Bibliya, isang dakilang lider na si Moses ang nagpalaya sa
mga Israelita mula sa pagkaalipin noong 1200 BCE.
 Si David ang sumunod na namuno.
 Binihag niya ang Israel at ginawa itong kabisera ng kanyang
imperyo.
 Humina ang kaharian na naging daan upang madali itong nasakop
ng mga mananalakay.
 772 BCE, sinakop ng Assyria ang lupain.
 Nakilala sila sa kasaysayan na, “Ten Lost Tribes of Israel”.
HITTITES
 Ang mga Hittites ay mga pagala-galang pangkat na
nagmula sa damuhang pook ng Gitnang Asya sa hilaga
ng Dagat Caspian at Dagat Itim.
 Lumapit sila sa Mesopotamia noong mga 2000 BCE.
 Noong 1200 BCE, nagapi nila ang isang pangkat ng
mga taga-disyerto.
 Sa loob ng 450 na taon, naging makapangyarihan ang
mga Hittites sa Kanlurang Asya.
 Naging susi ng tagumpay sa digmaan ng mga Hittites
ang kanilang paggamit ng mabibilis na chariot, at ang
kanilang kaalaman sa pagpapanday ng bakal upang
gawing pana, palaso, palakol, at espada.
PERSIANO
 Noong 550 BCE, isang heneral sa Persia, ang
sumalakay sa kanyang mga kalapit na lupain ng Medes.
 Ang gobyerno ng Persia tulad ng Assyria ay
pinamahalaan ng isang mahigpit na pinuno na
nagtataglay nang walang hanggang kapangyarihan.
 Sa ilalim ni Haring Darius I na namuno mula 521
hanggang 486 BCE, naabot ng Persia ang kanyang
pinakamalaking hangganan.
 Naitatag ang apat na lungsod ng Siusa, Ectabana,
Babylon, at Persepolis sa iba’t ibang panig ng imperyo.
 Ang Egypt ay nasa silangang bahagi ng kotinente ng Africa.
 May lawak itong humigit kumulang sa 386,900 milya
kwadrado(1,002,000 kilometro kwadrado).
 Nasa kanlurang bahagi nito ang bansang Libya, ang sudan sa
timog, at ang Israel sa hilagang-silangang.
 Pinakamahabang ilog ay ang Nile River.
 Ang lambak ng Nile River ang naging sentro ng sibilisasyon ng
Egypt.
 Mahalaga sa buhay ng mga tao ang lambak nito na may habang
4,150 milya.
 Ayon kay Herodotus, ang Ama ng kasaysayan, “Biyaya ng Nile
River ang Egypt”.
 Dumadaloy ang ilog na ito patungong Mediterranean Sea.
 Ang Nile ay nagsilbing instrumento ng transportasyon
ng mga tao.
 Ang mayamang lambak nito ay nagbigay buhay sa mga
hayop at halaman sa paligid nito.
 Hinahati ng Nile sa dalawang bahagi ang malawak na
disyertong talampas sa Egypt; ang kanlurang disyerto o
Sahara Al-Gharbiyah na nasa pagitan ng Nile of Libya
at ang Silangang Disyerto o Sahra’ash-Shargiyah na
sumakop sa Suez Canal, Persian Gulf, at Red Sea.
 Nasa Egypt rin ang burol ng Itbay na malapit sa Red
Sea at ang Mt. Catherine na may taas na 8,668
talampasan.

More Related Content

What's hot

KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
Noemi Marcera
 
Ambag ng Rome
Ambag ng RomeAmbag ng Rome
Ambag ng Rome
Neri Diaz
 
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaMga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Cynthia Labiaga
 
Sumerian
SumerianSumerian
Sumerian
Sunako Nakahara
 
Ang Mga Naiambag ng Greece sa Kasalukuyan
Ang Mga Naiambag ng Greece sa KasalukuyanAng Mga Naiambag ng Greece sa Kasalukuyan
Ang Mga Naiambag ng Greece sa Kasalukuyan
Ardzkie Taltala
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
GLADS123
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Yves Audrey Cenas
 
Ang kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamiaAng kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamia
JM Ramiscal
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
jhariensky
 
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoAraling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Jonathan Husain
 
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dexAralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex
Dexter Reyes
 
kabihasnang Mesopotamia
 kabihasnang Mesopotamia kabihasnang Mesopotamia
kabihasnang Mesopotamia
Wennson Tumale
 
AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at MycenaeanAP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Danz Magdaraog
 
Emperyong akkadian
Emperyong akkadianEmperyong akkadian
Emperyong akkadian
Nathalia Leonado
 
Kabihasnang Egypt
Kabihasnang EgyptKabihasnang Egypt
Kabihasnang Egypt
venisseangela
 
Kabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng TsinoKabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng Tsino
Jonathan Husain
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Kabihasnang Ehipto
Kabihasnang EhiptoKabihasnang Ehipto

What's hot (20)

KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
 
Ambag ng Rome
Ambag ng RomeAmbag ng Rome
Ambag ng Rome
 
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaMga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
 
Sumerian
SumerianSumerian
Sumerian
 
Ang Mga Naiambag ng Greece sa Kasalukuyan
Ang Mga Naiambag ng Greece sa KasalukuyanAng Mga Naiambag ng Greece sa Kasalukuyan
Ang Mga Naiambag ng Greece sa Kasalukuyan
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
 
Ang kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamiaAng kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamia
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
 
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoAraling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
 
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dexAralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex
 
kabihasnang Mesopotamia
 kabihasnang Mesopotamia kabihasnang Mesopotamia
kabihasnang Mesopotamia
 
AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at MycenaeanAP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 
Emperyong akkadian
Emperyong akkadianEmperyong akkadian
Emperyong akkadian
 
Kabihasnang Egypt
Kabihasnang EgyptKabihasnang Egypt
Kabihasnang Egypt
 
Kabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng TsinoKabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng Tsino
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
 
Ang kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsinoAng kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsino
 
Kabihasnang Ehipto
Kabihasnang EhiptoKabihasnang Ehipto
Kabihasnang Ehipto
 

Similar to Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnansa daigdig

Kabihasnan ng Assyrian
Kabihasnan ng AssyrianKabihasnan ng Assyrian
Kabihasnan ng Assyrian
Ruel Palcuto
 
Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01
Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01
Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01
Marife Jagto
 
Egypt sinaunang kabihasnan batay sa politika, kultura, ekonomiya, relihiyon ...
Egypt sinaunang kabihasnan batay sa politika, kultura, ekonomiya, relihiyon ...Egypt sinaunang kabihasnan batay sa politika, kultura, ekonomiya, relihiyon ...
Egypt sinaunang kabihasnan batay sa politika, kultura, ekonomiya, relihiyon ...
Kharen Silla
 
AP Report (IX-Palladium) New Kingdom, Unit 2, Egypt, 18-20 Dynasty circa 1550...
AP Report (IX-Palladium) New Kingdom, Unit 2, Egypt, 18-20 Dynasty circa 1550...AP Report (IX-Palladium) New Kingdom, Unit 2, Egypt, 18-20 Dynasty circa 1550...
AP Report (IX-Palladium) New Kingdom, Unit 2, Egypt, 18-20 Dynasty circa 1550...
M.J. Labrador
 
Ap report
Ap reportAp report
Ap report
M.J. Labrador
 
Sinaunang Ehipto
Sinaunang EhiptoSinaunang Ehipto
Sinaunang Ehipto
Dondoraemon
 
AP III - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Asya
AP III - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa AsyaAP III - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Asya
AP III - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Asya
Danz Magdaraog
 
Apiii 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Apiii 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01Apiii 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Apiii 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
zurcyrag23
 
Idol 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Idol 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01Idol 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Idol 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Quia Bryan
 
Aralin 8 ang unang kabihasnan sa africa (3rd yr.)
Aralin 8 ang unang kabihasnan sa africa (3rd yr.)Aralin 8 ang unang kabihasnan sa africa (3rd yr.)
Aralin 8 ang unang kabihasnan sa africa (3rd yr.)
Lavinia Lyle Bautista
 
Egypt 1231047261676712-2
Egypt 1231047261676712-2Egypt 1231047261676712-2
Egypt 1231047261676712-2
Amy Saguin
 
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nitoAng Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
ria de los santos
 
Kabihasnang Mesopotamia By: Pershiane Cortez BSEd 4-F
Kabihasnang Mesopotamia By: Pershiane Cortez BSEd 4-FKabihasnang Mesopotamia By: Pershiane Cortez BSEd 4-F
Kabihasnang Mesopotamia By: Pershiane Cortez BSEd 4-F
keiibabyloves
 
vdocuments.mx_kabihasnang-mesopotamia-7.pptx
vdocuments.mx_kabihasnang-mesopotamia-7.pptxvdocuments.mx_kabihasnang-mesopotamia-7.pptx
vdocuments.mx_kabihasnang-mesopotamia-7.pptx
CheriesAnnMorales
 
Kabihasnang Mesopotamia
Kabihasnang MesopotamiaKabihasnang Mesopotamia
Kabihasnang Mesopotamia
keiibabyloves
 
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copyKabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
ReyesErica1
 
Unang kabihasnan asya
Unang kabihasnan asyaUnang kabihasnan asya
Unang kabihasnan asya
iyoalbarracin
 
Kabihasnang egypt sa africa
Kabihasnang egypt sa africaKabihasnang egypt sa africa
Kabihasnang egypt sa africa
Jonathan Husain
 

Similar to Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnansa daigdig (20)

Kabihasnan ng Assyrian
Kabihasnan ng AssyrianKabihasnan ng Assyrian
Kabihasnan ng Assyrian
 
Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01
Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01
Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01
 
Egypt sinaunang kabihasnan batay sa politika, kultura, ekonomiya, relihiyon ...
Egypt sinaunang kabihasnan batay sa politika, kultura, ekonomiya, relihiyon ...Egypt sinaunang kabihasnan batay sa politika, kultura, ekonomiya, relihiyon ...
Egypt sinaunang kabihasnan batay sa politika, kultura, ekonomiya, relihiyon ...
 
AP Report (IX-Palladium) New Kingdom, Unit 2, Egypt, 18-20 Dynasty circa 1550...
AP Report (IX-Palladium) New Kingdom, Unit 2, Egypt, 18-20 Dynasty circa 1550...AP Report (IX-Palladium) New Kingdom, Unit 2, Egypt, 18-20 Dynasty circa 1550...
AP Report (IX-Palladium) New Kingdom, Unit 2, Egypt, 18-20 Dynasty circa 1550...
 
Ap report
Ap reportAp report
Ap report
 
Sinaunang Ehipto
Sinaunang EhiptoSinaunang Ehipto
Sinaunang Ehipto
 
Egypt
EgyptEgypt
Egypt
 
Egypt
EgyptEgypt
Egypt
 
AP III - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Asya
AP III - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa AsyaAP III - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Asya
AP III - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Asya
 
Apiii 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Apiii 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01Apiii 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Apiii 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
 
Idol 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Idol 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01Idol 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
Idol 1stquarter-week5-angkabihasnangmesopotamiasaasya-130703070834-phpapp01
 
Aralin 8 ang unang kabihasnan sa africa (3rd yr.)
Aralin 8 ang unang kabihasnan sa africa (3rd yr.)Aralin 8 ang unang kabihasnan sa africa (3rd yr.)
Aralin 8 ang unang kabihasnan sa africa (3rd yr.)
 
Egypt 1231047261676712-2
Egypt 1231047261676712-2Egypt 1231047261676712-2
Egypt 1231047261676712-2
 
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nitoAng Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
 
Kabihasnang Mesopotamia By: Pershiane Cortez BSEd 4-F
Kabihasnang Mesopotamia By: Pershiane Cortez BSEd 4-FKabihasnang Mesopotamia By: Pershiane Cortez BSEd 4-F
Kabihasnang Mesopotamia By: Pershiane Cortez BSEd 4-F
 
vdocuments.mx_kabihasnang-mesopotamia-7.pptx
vdocuments.mx_kabihasnang-mesopotamia-7.pptxvdocuments.mx_kabihasnang-mesopotamia-7.pptx
vdocuments.mx_kabihasnang-mesopotamia-7.pptx
 
Kabihasnang Mesopotamia
Kabihasnang MesopotamiaKabihasnang Mesopotamia
Kabihasnang Mesopotamia
 
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copyKabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
 
Unang kabihasnan asya
Unang kabihasnan asyaUnang kabihasnan asya
Unang kabihasnan asya
 
Kabihasnang egypt sa africa
Kabihasnang egypt sa africaKabihasnang egypt sa africa
Kabihasnang egypt sa africa
 

More from SMAP_G8Orderliness

Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang DaigdigAralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang taoAralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
SMAP_G8Orderliness
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na EuropaAralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
SMAP_G8Orderliness
 

More from SMAP_G8Orderliness (13)

Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang DaigdigAralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
 
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang taoAralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
 
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
 
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na EuropaAralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
 

Recently uploaded

Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 

Recently uploaded (13)

Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 

Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnansa daigdig

 • 2. Umunlad ang mga karanasan ng tao sa larangan ng pamumuno, paglinang ng mga kaalaman at kasanayan, at maging sa kanilang pakikipagugnayan sa isa’t isa upang matubunan ang kanilang mga pangangailangan.
 • 3.  Halos lahat ng mga sinaunang kabihasnang naitatag ng tao ay sumibol malapit sa mga lambak ilog. Mga lupain kung saan matatagpuan ang matabang lupain at malapit sa pinagmulan ng ilog.  Ang mga ilog ay napagkukunan ng pagkain at inumin para sa tao at alagang hayop.  Mataba ang mga lupa sa mga lugar na malapit sa ilog dahil sa taunang pagtaas ng tubig na nag-iiwan ng mga mineral na nakatutulong sa mga pananim.  Ginagamit ang daloy ng ilog upang gumawa ng irigasyon at patubig para sa mga taniman.  Ginagamit din ito sa paglalakbay na nakatulong upang lumago ang kalakalan at pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang lupain.
 • 4.  Ang mga lungsod ang naging bunga ng paglaki ng populasyon ng tao, paglakas ng kalakalan at pagdami ng pagkain, kung kaya naging simbolo na rin ito ng pag-unlad.  Ang kabihasnan ay tumutukoy sa isang maunlad na antas ng kultura na may taglay na sumusunod na mga katangian: - Matatag na pamahalaan - Maayos na relihiyon - May kasanayan ang bawat mamamayan tungo sa pagtutulungan - May ekstruktura ng tao sa lipunan o iba’t ibang antas ng tao sa lipunan - May sistema ng panulat Ang MESOPOTAMIA, EHIPTO, INDIA, at TSINA ang mga sinaunang kabihasnan.
 • 5.  Sa Panahong Neolitiko, mga lagalag na tagapag-alaga ng hayop o pastol ang nanirahan sa katimugang bahagi ng Mesopotamia.  Nagtayo sila ng mga dam o irigasyon at mga dike upang mapigilan ang pagbaha ng ilog sa kanilang sakahan.  Pagsasaka ang kanilang kabuhayan.  Naglagay sila ng kanal mula sa ilog patungong sakahan sa hilagang lupain.  Nakihalubilo ang mga Sumerian sa mga magsasaka at sa mga taga-Timog Mesopotamia, hindi naglaon tinawag na Sumer ang lugar na tinirhan nila.  Ang ilog Tigis at Euphrates ay naging lungsod-estado.
 • 6.  Sa hilagang silangan ng Aprika, sa baybayin ng ilog Nile naitatag ang sibilisasyon ng Ehipto.  Ang mga pamayanan sa Ilog Nile ay unti-unting napag-isa ni Menes.  Noong 3100 BCE niya ito naisagawa.  Ang pamahalaan ni Menes ang unang dinastiya sa Ehipto.  Mayroong hindi bababa sa 30 na dinastiya ang Ehipto.  Bawat dinastiya ay may kanya-kanyang kapangyarihan hanggang mapalitan o matanggal ang mga namumuno o hanggang sa wala nang magmana upang mamuno.  Tumulong ang malalakas na dinastiya upang pagisahin ang buong kaharian.  Nahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng Ehipto: - Matandang Kaharian (2686-2181 BCE) - Gitnang Kaharian (2040-1786 BCE) - Bagong Kaharian (1570-1090 BCE)
 • 7.  Nagsimula ito sa pamumuno ni Paraon Menes.  Sa panahong ito itinatag ang isang sentralisadong pamahalaan sa Ehipto.  Ang Lumang Kaharian ay tinatawag na “Panahon ng Piramide” dahil nagsimula ang pagpapatayo ng bawat paraon ng libingan na hugies piramide.  Ang unang piramide ay kay Paraon Djoser na baibaitang ang disenyo na matatagpuan sa Saqqara.  Ang mga piramide ay patunay na mayroong matatag na pamahalaan ang kabihasnan ng Ehipto.  Sa panahon ni Paraon Khufu o Cheops pinasimulan ang pagpapagawa ng piramide na nagsisilbing libingan ng mga paraon.  Naging kahanga hanga ang likha noong sinaunang panahon kaya ang Lumang Kaharian ay tinatawag na dakilang panahon ng mga piramide.
 • 8.  Lumaganap ang kabulukan sa pamahalaan at naubos lamang ang kaban ng bayan sa pagpapatayo ng mga piramide.  Lumaganap ang kaguluhan, at nagpaligsahan sa kapangyarihan ang mga maharlika.  Naganap ang maraming labanan hanggang sa humina at nagkawatak-watak ang Matandang Kaharian.  Ang huling hari ay napaalis sa trono at umupo si Amenemhet I, isang malakas na lider mula sa Thebes.
 • 9.  Ang Gitnang Kaharian ay nagsimula sa pamumuno ni haring Mentuhotep II.  Sa panahong ito muling napagisa ang Ehipto at pinalakas muli ni Mentuhotep II ang sentralisadong pamamahala at kalakalan.  Ang panahon ding ito ay tinatawag na “Panahon ng Maharlika” dahil ang mga maharlika ang nagpakilos sa pamahalaan.  Si Amenemhet I ang nagpalago at nagpaunlad ng sibilisasyon ng Ehipto, tumagal ito ng 250 na taon at nakilala sa kasaysayan.  Si Amenemhet I ang nagbigay-diin sa isang pananampalataya na kumikilala sa iisang Diyos na si Amon.  Nagpatayo rin siya ng kuta upang magsilbing proteksiyon sa mga posibleng mananalakay na magmumula sa silangan.
 • 10.  Pinasimulan din ang pagtatalaga sa anak na lalaki bilang katuwang niya sa pamamahala(co-regent) sa katauhan ni Senusret I.  Pinalawak din niya ang ugnayang pangkalakalan sa Palestina, Syria, at Crete sa Mediterranean kaya’t muling lumakas ang kapangyarihan ng mga maharlika at pari.  Hindi nakayanan ng mga pinuno ng naunang dinastiya ang pamamahala kung kaya’t ang mga hangganan ay unti unting napasok ng mga taga-Nubia pagsapit ng ikalabintatlong dinastiya.  Noong 1640, namuno ang mga mananalakay mula sa Gitnang Silangan sa lipunang Ehipsiyano.  Nagdala ng kaayusan at kaunlaran ang pamumuno ng mga Hyksos sa loob ng 160 taon ngunit pinatalsik sila sa Ehipto sa isang pagaalsa na pinamunuan ni Ahmose I ng Thebes.  Ang panalo ni Haring Ahmose I ay nagbigay daan sa ikalabingwalong dinastiya at naghudyat sa pagpasok ng bagong kaharian.
 • 11.  Matapos maitaboy ang mga Hyksos noong 1567 BCE, naitatag ang bagong dinastiya at nagsimula na rin ang Bagong Kaharian sa paghahari ni Ahmose I.  Muli niyang binuo ang Ehipto sa iisang kaharian sa ilalim ng kabisera ng Thebes.  Nanumbalik ang kapangyarihan ng mga paraon na nagtaguyod sa imperyo sa pamamagitan ng pananakop ng mga lupain.  Ito ang panahon ng pagpapalawak sa teritoryo ng Ehipto, kaya tinawag ang panahon ng “Panahon ng Imperyo”.  Sa pamamagitan ng pangongolekta ng buwis at kalakalan, yumaman ang imperyo ng Ehipto.  Si Reyna Hatshepsut na unang babaeng paraon na nagdala ng katahimikan at kaunlaran sa bansa sa loob ng 19 na taon.
 • 12.  Si Thutmose III na pinalaki pa ng teritoryo nang sakupin ng kanilang hukbo ang mga lupain hanggang sa ilog Euphrates sa silangan at sa Nubia sa katimugan.  Nang umupo si Rameses II, ipinatayo niya ang lungsod ng Pi- Rameses at mga gusali ng Abu Simbel at templo ng Ramesseum.  Nakipagdigma din siya sa mga Hittites ng Syria at kalaunan ay nakipagsundo sa kanila.  Ang huling paraon sa ikalabingwalong dinastiya ay si Horemheb, na namuno mula 1319 hanggang 1307.  Pinasimula niya ang pamumuno ng mga militar na paraon sa ikalabinsiyam na dinastiya.  Kinalaunan, hindi nakayanan ng mga pinuno ng ikadalawampung dinastiya ang unti-unting pagbagsak ng bansang Ehipto.
 • 13.  Ang Indus Valley ay matatagpuan sa rehiyon sa Timog Asya o sa subkontinenteng India.  Ang subkontinente ng India ay malaki at hugis trianggulo na umaabot sa Indian Ocean.  Sa ngayon ito ay binubuo ng tatlo sa mga bansang nagtataglay ng pinakamalaking populasyon sa mundo, ang India, Pakistan, at Bangladesh.
 • 14.  Ayon sa alamat, mayroong isang mahalagang pinuno na nangangalang Yu na nagtayo ng kauna-unahang dinastiya sa Tsina.  Ang dinastiyang ito ay tinatawag na Xia.  Kilalang-kilala ang kanyang pamumuno dahil sa kakayahan nitong pigilan ang pagbaha ng tubig mula sa Yellow River.  Ginawang kabisera ni Yu at ng mga emperador ng Xia ang Erlitou, isang lalawigan sa Timog Shansi.  Noong 3000 BCE, lumaki nang lumaki ang sakahan sa tabi ng Ilog Huang Ho.  Isang lungsod ang naitatag at ang kabisera nito ay tinawag na Shang.  Ang lupain ay pinamunuan ng iisang pamilya sa mahabang panahon kung kaya’t ito ay tinawag na dinastiya ng mga Shang.
 • 15.  Sa loob ng 600 taon, hinubog ng Dinastiyang Shang ang pamumuhay ng mga tao.  Nagsagawa ng bagong bayan ang hari ng Shang.  Ang mga naninirahan sa bayan ay katulong sa pagtataboy sa mga kaaway na sumasalakay sa lupain ng Shang.  Sila rin ang paminsan-minsang ginagawang mga sundalong ipinadadala sa Digmaan.  Ang Dinastiyang Shang ay humina dulot ng korupsyon ng mga sumunod na pinuno.  Hindi nagtagal ang kahinaan ng bansa ay naging daan upang ito ay madaling nasakop ng mga pangkat ng tao mula sa ilog Wei.  Ang mga taong ito ang nagtatag ng Dinastiyang Zhou(Chou) noong 1027.
 • 16. PHOENICIAN  Nasa timog-silangan ng Asya Minor ang Phoenicia.  Karamahin sa kanila ay mga manlalayag, tagagawa ng barko, at mangangalakal.  Sinakop ng mga Phoenician ang mga bayan ng Simya, Zarephath, Jubeil, Arwad, Byblos, Acco, Sidon, Tripolis, Tyre, at Berytus.  Ang mga Phoenician ay kilala rin bilang Sidonia Namalagi ang mga ito sa Mediterranean noong 2500 BCE.  Noong 1800 BCE, sinakop ng mga taga-Ehipto ang Phoenicia at nanatili sa mga ito ang pamumuno hanggang 1400 BCE.  Nang lumaon, ang mga Hittites ang nakatulong sa mga Phoenician na maibalik ang kanilang kalayaan.
 • 17. PALESTINA  Matatagpuan sa timog ng Phoenicia o sa kasalukuyang kinaroroonan ng Israel, ang lupain ng sinaunang Hudyo.  Hebrew ang kanilang wika; isang wikang Semitiko na may kaugnayan sa Phoenicia.  Ayon sa Bibliya, ang tagapagtatag ng Judaismo ay si Abraham na namuno upang makarating sa Canaan ang mga tao sa pagitan ng 1900 at 1800 BCE.  Ayon sa Bibliya, isang dakilang lider na si Moses ang nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin noong 1200 BCE.  Si David ang sumunod na namuno.  Binihag niya ang Israel at ginawa itong kabisera ng kanyang imperyo.  Humina ang kaharian na naging daan upang madali itong nasakop ng mga mananalakay.  772 BCE, sinakop ng Assyria ang lupain.  Nakilala sila sa kasaysayan na, “Ten Lost Tribes of Israel”.
 • 18. HITTITES  Ang mga Hittites ay mga pagala-galang pangkat na nagmula sa damuhang pook ng Gitnang Asya sa hilaga ng Dagat Caspian at Dagat Itim.  Lumapit sila sa Mesopotamia noong mga 2000 BCE.  Noong 1200 BCE, nagapi nila ang isang pangkat ng mga taga-disyerto.  Sa loob ng 450 na taon, naging makapangyarihan ang mga Hittites sa Kanlurang Asya.  Naging susi ng tagumpay sa digmaan ng mga Hittites ang kanilang paggamit ng mabibilis na chariot, at ang kanilang kaalaman sa pagpapanday ng bakal upang gawing pana, palaso, palakol, at espada.
 • 19. PERSIANO  Noong 550 BCE, isang heneral sa Persia, ang sumalakay sa kanyang mga kalapit na lupain ng Medes.  Ang gobyerno ng Persia tulad ng Assyria ay pinamahalaan ng isang mahigpit na pinuno na nagtataglay nang walang hanggang kapangyarihan.  Sa ilalim ni Haring Darius I na namuno mula 521 hanggang 486 BCE, naabot ng Persia ang kanyang pinakamalaking hangganan.  Naitatag ang apat na lungsod ng Siusa, Ectabana, Babylon, at Persepolis sa iba’t ibang panig ng imperyo.
 • 20.  Ang Egypt ay nasa silangang bahagi ng kotinente ng Africa.  May lawak itong humigit kumulang sa 386,900 milya kwadrado(1,002,000 kilometro kwadrado).  Nasa kanlurang bahagi nito ang bansang Libya, ang sudan sa timog, at ang Israel sa hilagang-silangang.  Pinakamahabang ilog ay ang Nile River.  Ang lambak ng Nile River ang naging sentro ng sibilisasyon ng Egypt.  Mahalaga sa buhay ng mga tao ang lambak nito na may habang 4,150 milya.  Ayon kay Herodotus, ang Ama ng kasaysayan, “Biyaya ng Nile River ang Egypt”.  Dumadaloy ang ilog na ito patungong Mediterranean Sea.
 • 21.  Ang Nile ay nagsilbing instrumento ng transportasyon ng mga tao.  Ang mayamang lambak nito ay nagbigay buhay sa mga hayop at halaman sa paligid nito.  Hinahati ng Nile sa dalawang bahagi ang malawak na disyertong talampas sa Egypt; ang kanlurang disyerto o Sahara Al-Gharbiyah na nasa pagitan ng Nile of Libya at ang Silangang Disyerto o Sahra’ash-Shargiyah na sumakop sa Suez Canal, Persian Gulf, at Red Sea.  Nasa Egypt rin ang burol ng Itbay na malapit sa Red Sea at ang Mt. Catherine na may taas na 8,668 talampasan.