Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egypt

210,705 views

Published on

Published in: Technology, Education

Egypt

 1. 1. KABIHASNANG EGYPT <ul><li>LUMANG KAHARIAN </li></ul><ul><li>GITNANG KAHARIAN </li></ul><ul><li>BAGONG KAHARIAN </li></ul>
 2. 2. Ang ILOG NILO +ang Egypt ay tinawag bilang “PAMANA NG NILE” dahil sa ilog na ito,ang buong lupain ay nagging disyerto. +nagsilbing mahusay na ruta sa paglalakbay ang ilog na ito.
 3. 3. Ang Paghahati sa Kaharian DAHIL SA HINDI PAGKAKASUNDO,PINAGHATI ITO SA 2 :UPPER AT LOWER EGYPT. Lower Egypt Upper Egypt
 4. 4. Upper & lower egypt <ul><li>LOWER EGYPT=nasa hilagang bahagi ng lupain kung saan ang Nile ay dumadaloy patungong Mediterranean Sea. </li></ul>UPPER EGYPT=nasa katimugang bahagi mula sa Libyan Dessert hanggang sa Abu Simbul
 5. 5. <ul><li>PANAHONG </li></ul><ul><li>NEOLITIKO </li></ul><ul><li>+ang taunang pag-apaw nito ay nagsilbilng daan upang makapagtanim ang mga magsasaka sa lambak. </li></ul><ul><li>+ito ang nagsilbing susi sa pag-unlad ng Kabihasnang Egypt. </li></ul>ASWAN DAM - ay naitayo upang makapagbigay ng elektrisidad at maisaayos ang suplay ng tubig.
 6. 6. <ul><li>Pharaoh-ang tawag sa hari ng Egypt ” great house.” </li></ul>
 7. 7. <ul><li>KAPANGYARIHAN NG PHARAOH: </li></ul><ul><li>-kontrolin ang ekonomiya at kalakalan </li></ul><ul><li>-pamahalaan ang nasasakupan. </li></ul><ul><li>-magpatupad ng batas. </li></ul><ul><li>-manguna sa hukbong sandantahan </li></ul><ul><li>-magpanatili ng maayos sa sistemang Irigasyon. </li></ul><ul><li>-manguna sa relihiyon. </li></ul><ul><li>-pangalagaan ang tao </li></ul>
 8. 8. URI NG TAO PHARAOH - hari NOMARCHS- pinuno ng pamayanan . VIZIER- pangunahing( mata at talaga ng hari)opisyal .
 9. 9. HERODOTUS <ul><li>EGYPTOLOGIST-ay tawag sa mga iskolar tungkol sa pag-aaral ng mahabang kasaysayan ng Egypt. </li></ul>
 10. 10. LUMANG KAHARIAN PANAHON NG PIRAMIDE
 11. 11. ZOSER/HARING DJOSER <ul><li>Unang nakapagpatayo ng “piramide” ang “STEP PYRAMID “ na may 6 na patong patong na mastaba. </li></ul><ul><li>Sa tulong ng arkitektong si Imhotep, nadesenyohan ang piramide. </li></ul><ul><li>Ito ang isa sa pinakamatandang piramide sa kasaysayan ng Old Kingdom. </li></ul>
 12. 12. GREAT PYRAMID AT GIZA
 13. 13. Khufu/Cheops <ul><li>Sa panahon niya itinayo ang GREAT PYRAMID OF GIZA </li></ul><ul><li>Kabilang ito sa Seven Wonders of the Ancient World. </li></ul><ul><li>Binuo ito sa loob ng 20,000 taon kasama ng 50,000 tao </li></ul><ul><li>May sukat na 70m2,taas n 147ft.(2mblocks) at lawak na may kabuuang 5.3 hectares. </li></ul>
 14. 14. KHUFU <ul><li>Pinatayo niya ito bilang funeral tomb. </li></ul><ul><li>Labis ang pagkilala at pagtanggap kay Khufu lalo na ng matapos ang kanyang piramide. </li></ul>
 15. 15. PEPI II <ul><li>Namuno sa loob ng 94 yrs . </li></ul><ul><li>Pinakamahabang naghari sa lahat ng hari sa buong kasaysayan ng Egypt. </li></ul><ul><li>Nagsimulang mamuno mula nang siya ay 6 na taong gulang hanggang 100+ </li></ul><ul><li>Mula 2246B.C.-2252B.C. </li></ul><ul><li>Panahon kung saan tinawag na EGYPT’S FIRST INTERMEDIATE PERIOD . </li></ul>
 16. 16. GITNANG KAHARIAN <ul><li>PINAMUNUAN NG 14 NA PARAAN </li></ul>
 17. 17. AMENEMHET II <ul><li>Ang kinilala bilang pinakamahusay na pinuno ng gitnang kaharian. </li></ul><ul><li>Nakilala ang THEBES bilang kabisera ng Egypt </li></ul><ul><li>Nilimitahan niya ang kapangyarihan ng mga nobles,muli niyang inorganisa ang pamahalaan (noong ang kabisera pa ay Faiyum) at pinanatili ang kasaganaan ng kanyang nasasakupan. </li></ul>
 18. 18. THEBES- kabisera ng Egypt
 19. 19. <ul><li>Hindi pinauso ang pagatatayo ng piramide sa halip siya ay inilagak lamang sa Valley of Kings. </li></ul>
 20. 20. Pananakop sa kamay ni AMENEMHET <ul><li>Sa kanyang panahon nasakop ang Nubia(rehiyon sa Katimugang egypt) </li></ul><ul><li>Maging ang Syria ay napasailalim ng kanyang kapangyarihan. </li></ul><ul><li>Pag-unlad sa kalakalan. </li></ul>
 21. 21. Nubia (timog egypt)
 22. 22. HYKSOS <ul><li>Napabagsak ang kaharian </li></ul><ul><li>Mga Semitic Mula sa Asya. </li></ul><ul><li>Mga prinsipe mula sa dayuhang lupain . </li></ul><ul><li>Sinakop ang Egypt sa loob ng 100 taon noong 17 th century. </li></ul><ul><li>Nagpakilala sa paggamit ng chariot sa mga Egyptian. </li></ul><ul><li>Hyksos (Egyptian, “foreign rulers”), </li></ul>
 23. 23. Ancient Chariot
 24. 24. BAGONG KAHARIAN “EMPIRE AGE” <ul><li>PINAKADAKILANG PANAHON </li></ul>
 25. 25. AHMOSE (reigned 1550-1525B.C.), <ul><li>Nagtaboy sa mga dayuhang Hyksos </li></ul><ul><li>Nagtatag ng bagong Kaharian. </li></ul><ul><li>Isang Theban Prince </li></ul><ul><li>Sa panahon niya ginawang unified nation ang Egypt. </li></ul>
 26. 26. Thutmose ii (1492-1479 BC), <ul><li>Idinagdag niya sa Imperyong Palestine. </li></ul><ul><li>Anak ni Thutmose I, half brother at asawa ni Reyna Hatshepsut. </li></ul>
 27. 27. REYNA HATSHEPSUT <ul><li>Anak ni Thutmose I </li></ul><ul><li>Pinakasalan ang kanyang half brother na si Thutmose II at kanyang naging kaagapay sa pamamahala hanggang sa siya’s namatay. </li></ul><ul><li>Ang kanyang successor na si Thutmose III na anak niya sa iba ay namuno noong 1458 sa pamamagitan ng paghirang sa kanyang sarili. </li></ul>
 28. 28. HATSHEPSUT’S TEMPLE (DAYR al Bahri-Thebes) naitayo ito sa tulong ng isang royal architect na si SENEMUT para kay Hatshepsut
 29. 29. Reign of Hatshepsut <ul><li>Si Hatshepsut ay ang kauna-unahang babaeng namuno sa daigdig </li></ul><ul><li>Nagpatayo siya ng mga templo </li></ul><ul><li>Nagpadala rin siya ng mga ekspedisyon. </li></ul>
 30. 30. THUTMOSE III <ul><li>Nagpalawak sa teritoryo ng imperyo hanggang baybayin ng Europa. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>- ng dahil sa kanya,naging maimpluwensya ang Egypt sa Palestine,Phoenicia,at Syria. </li></ul><ul><li>-siya ang nagpatayo ng Heliopolis,Memphis,Abydos at ang templo sa Al Karnak. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Memphis, Abydos (from upperleft) </li></ul><ul><li>Heliopolis, Al Karnak Temple (upper right) </li></ul>
 33. 33. akhenaton <ul><li>Nagpatupad ng Monotheism (pananalig sa iisang Diyos) </li></ul><ul><li>Pagsamba kay Aton </li></ul><ul><li>-sa statuette na ito ipinakikita si Nefertiti-(asawa ni Akhenaton) at Akhenaton </li></ul>
 34. 34. TUTANKHAMEN <ul><li>“ Boy King ng Egypt” </li></ul><ul><li>Naging Pharaoh sa gulang na 9 . </li></ul><ul><li>Nagpatupad ng Polytheism (pananalig sa diyos na hihigit sa isa). </li></ul>
 35. 35. Discovery of the tomb <ul><li>HOWARD CARTER- isang British Egyptologist na nakatuklas sa labi ni Tutankhamen. </li></ul>
 36. 36. RAMSES II <ul><li>Kinalaban at itinaboy ang mga Hitites. </li></ul><ul><li>Si Ramses ay itinuturing bilang isang “living god’ </li></ul><ul><li>Siya ang 3 rd ruler ng 19 th dynasty, anak ni Seti I. </li></ul>
 37. 37. Mummified na labi ni RamsesII
 38. 38. RAMSES <ul><li>Sinasabing sa kanyang pagkakaupo ay nagkaroon ng mahigit 1oo anak sa iba’t ibang babae. </li></ul><ul><li>Ang kanyang 13 th son na nagsilbi bilang kanyang successor na si Merenptah ay naupo sa trono sa edad na 6o. </li></ul><ul><li>Namatay si Ramses sa edad na 90 ,ang kanyang mga labi ay inilagak sa Valley of the Kings. </li></ul>
 39. 39. Kabihasnang Egypt: ANG PAGBAGSAK <ul><li>MGA SANHI: </li></ul><ul><li>Pagpapabaya sa Ekonomiya. </li></ul><ul><li>Pag-aalsa ng mga kaharian. </li></ul><ul><li>Pagsakot ng Egypt sa mga ss: </li></ul><ul><li>-Assyrian </li></ul><ul><li>-Persiano </li></ul><ul><li>-Alexander the Great(ginawang lalawigan ang Egypt-ginawang satrap si Ptolemy. </li></ul>
 40. 40. KABIHASNANG EGYPT <ul><li>ZAIRRAMAYCA ADRIANO </li></ul><ul><li>III-MODESTY </li></ul>

×