SlideShare a Scribd company logo
ARALIN 1
HEOGRAPIYA NG
DAIGDIG
IPINASA NILA:
GARIANDO, ANTIVO
GERILLA, SALAS
Ang Konsepto ng Heograpiya
Ano ang Heograpiya?
 Nagmula sa salitang greek na “geographia” na
nangangahulugang paglalarawan ng daigdig.
 Siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal
ng daigdig.
 Tinatalakay dito ang distribusyon at interaksyon
ng samo’t saring pisikal, biolohikal, at kultura na
katangian ng mga bagay sa ibabaw ng daigdig.
Ano ang Heograpo?
 Tawag sa mga nagpapakadalubhasa sa pag-
aaral ng heograpiya.
 Sumusuri ng pagbabago sa daigidg at ang kaugnayan
at interaksyon nito sa mga taong naninirahan dito.
Kaugnayan ng Heograpiya sa Iba
pang Asignatura
Sosyolohiya Ekonomiks
Kasaysayan Agham Pampolitika
Kasaysayan
 Nakaapekto ang heograpikal ng kalagayan
sa kung paano naganap ang mga
pangyayari sa kasaysayan.
Halimbawa:
 Dahil sa malamig na klima kung kaya nalagas
ang hukbong French ni Napoleon Bonaparte
at bigong masakop ang Russia noong 1812.
Agham Pampolitikal
 Ang pagtakda ng hangganag politikal ng
isang bansa ay saklaw ng heograpiya.
Halimbawa:
• Sa naganap na armistice sa Korean War noong 1953 ay
Nahati sa pamamagitan ng 38th parallel ang Korean peninsula
sa dalawang politikal na yunit- ang North Korea at ang South
Korea.
Sosyolohika
 Ang pagbuo at pag-unlad ng mga pamayanan
ay nakasalakay rin sa lagay ng kapaligiran nito.
Halimbawa:
• Ang pagiging kapuluan ng Pilipinas ay isang salik sa
pagkakaroon nito ng iba’t- ibang pangkat etnolingguwistiko
na may iba’t- ibang kaugalian at tradisyon.
Ekonomiks
 Mahalagang salik ang likas na yaman, vegetation,
klima, at topograpiya ng isang teritoryo sa kabuhayan
ng mga naninirahan dito.
Halimbawa:
• Ang lokasyon ngf Constantinople sa pagitan ng
mga rutang pangkalakalan ng Europe at Asya ay
salik sa pag-unlad ng Imperyong Byzantine.
Limang tema sa pag-aaral ng
heograpiya
Lokasyon Lugar Rehiyon
Interaksyon ng Tao
At Kapaligiran
Paggalaw
Lokasyon
 Gamit sa pagtukoy ng kinaroroonan at distribusyon
ng tao at lugar sa daigdig.
Dalawang paraan upang matukoy ang kinaroroonan sa
daigdig
 Tiyak na Lokasyon
- Eksaktong kinaroroonan ng tao o lugar ay natutukoy sa
pamamagitan ng paglandas ng line of latitude at line of
longitude.
 Sistemang Grid
- Sistema ng pagtukoy ng lokasyon batay sa
pinagkrus na line of latitude at line of longitude.
 Relatibong Lokasyon
- Ginagamit sa pagtukoy ng kinaroroonan ng isang
tao o lugar sa pamamagitan ng mga nakapaligid
dito.
 Lugar
- Nagsasaalang-alang sa pisikal at kultural na katangian
ng isang lugar na kaiba sa iba pang lugar sa daigdig.
DALAWANG ASPEKTO
NG LUGAR
 Pisikal na katangian
- Tumutukoy sa likas na kapaligiran ng isang
lugar tulad ng kalupaan, katubigan, vegatation,
klima, at likas na yaman.
 Katangiang pantao
- May kinalaman sa idea, gawi at kultura ng tao,
tulad ng kabuhayan.
rehiyon
• Tumutukoy sa isang bahagi ng daigdig na
may magkakatulad na katangian.
• Ang bawat rehiyon ay pinagbubuklod ng higit
sa isang pagkakatulad sa aspektong pisikal,
politikal, ekonomiko, at kultural.
Intekraksyon ng tao at kapaligiran
• Gamit ito sa pagtalakay o pag-aaral kung
paano umaasa sa, nililinang ang, at
umaangkop sa kapaligiran ang tao.
Paggalaw
• Tinatalakay kung paano ang paglipat ng
kinaroroonan ng tao, ideya, bagay, at iba
pang sistemang pisikal tulad ng hangin ay
nakaaapekto sa ugnayan ng mga tao sa
magkakaibang lugar.
Tatlong uri ng distansya
Distansiyang Linear
Distansiya sa Oras
Distansiyang Sikolohikal
Mga sangay ng heograpiya
 Heograpiyang Pisikal
- Ang sangay na nakatuon sa pag-aaral ng iba’t-ibang
katangian at proseso ng pisikal na daigdig tulad ng paggalaw
ng hangin at tubig.
 topograpiya
- Ay isa sa mga salik sa pang-araw-araw na pagbabago
ng panahon.
Katangiang pisikal ng daigdig
- Mahalagang mapag-aralan ang katangiang pisikal ng daigdig sapagkat
nakaaapekto ito nang malaki sa pamumuhay at kultura ng mga tao.
Binubuo ng:
• Kalupaan
• Klima
• Katubigan
• Wildlife
• Lupa
• Mineral
• Mga Anyong Lupa
- Ang daigdig ay binubuo ng 149,000,000 kilometro kuwadradong
bahagdan ng lupa na hinati sa pitong kontinente.
• Kontinente
- Ito ay malaking bahagi ng lupa na may pitong kontinente sa mundo.
1. Teorya ni Alfred Wegener.
- Isang geologist na Aleman, ang tinatawag na Continental Drift.
binubuo ng iisang masa ng lupa na tinatawag na Pangaea at pinalilibutan
ng nag-iisang karagatan, ang Panthalassa.
- Tinatayang 200 milyong taon na ang nakalipas nang ang Pangaea ay
ay nabasag at naging dalawang malaking umbok ng lupa na tinawag na
Gondwanaland at Laurasia. Mula sa Laurasia ay nabuo ang mga kontinente ng
Asia, Europe, at North America. Nabuo ang mga kontinente ng Africa, Antarctica,
Australia, at South America ng dahil sa pagkakahiwalay ng Gondwanaland.
2. Alexander Von Humboldt.
- Isang Prussian geographer, naturalist, at explorer, naang mga kontinenteng
nakapaligid sa Atlantic Ocean ay dating magkarugtong.
3. Ang Plate Tectonics Theory.
- Nabuo ang teoryang ito noong 1960. Ang mga kontinente ay nakatuntong sa plates
o malalaking tipak ng lupa na may kapal na 30 hanggang 60 milya na nakalutang
sa magma.
Mga anyong lupa
• Pulo o Isla
- Ay mga lupa na mas maliit kaysa kontinente, napaliligiran
ito ng tubig.
• Peninsula
- Ay isang malaking bahagi ng lupa na napaliligiran ng tubig. Tinatawag
din itong tangway dahil nakarugtong ito sa isang kontinente sa isang
malaking masa ng lupa.
• Isthmus
- Ay isang maliit na bahagi ng lupa na nagdurugtong sa dalawang
malaking masa ng lupa.
• Bulkan
- Ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Sa katunayan
tinatayang 22 sa mahigit 200 bulkan sa bansa ang aktibo.
• Pacific Ring of Fire
- Ay isang sonang nagmumula sa kanlurang baybayin ng America
(mula Chile hanggang Alaska) patungo sa silangang baybayin ng
Asya (mula Siberia hanggang New Zealand).
• Burol
- Ay maliit kumpara sa bundok. Ito ay may umbok ng lupa
na karaniwang matatagpuan sa mababang bahagi ng kabundukan.
• Kapatagan
- Isang malawak at patag na anyong lupa. Ang ganitong anyong
lupa ay ginagamit bilang taniman at tirahan ng mga tao sa Pilipinas.
• Lambak
- Ay isang patag na lupain sa pagitan ng dalawa o higit pang
budok.
• Talampas
- Ay mataas na lupa na patag ang ibabaw.
• Disyerto
- Ay isang malawak na tuyo at mabuhanging lupa.
Mga anyong tubig
• Lawa
- Ay malawak na anyong tubig na nakukulong ng lupa.
• Look
- Anyong tubig na nasa baybayin ng isang kalupaan na
nakarugtong ng karagtan o dagat.
• Bundok
- Ang pinakamataas na anyong lupa. Karaniwang nagtataglay ito
ng taas na 2,000 talampakan o 600 metro mula sa ibabaw ng dagat.
• Golpo
- Higit na mas malaki kaysa look na mas napaliligiran ng lupain.
• Ilog
- Ay isang bahagi ng tubig na dumadaloy mula sa mataas tungo
sa higit na mababang lebel tulad ng lawa.
• Klima
- Ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar sa
loob ng maraming tao. May mga lugar na mainit at mayroon
ding malamig.
Yamang likas
- Ang likas na yaman ay hinubog ng kalikasan at ginagamit ng mga tao. Maaring
uriin ang likas na yaman sa dalawa:
 Biotic
- nakukuha sa biosphere tulad ng gubat, hayop, at mga bagay na maaring
makuha sa kanila:
• Fossil
• Uling
• Petroleum
 Abiotic
- Nagmula sa mga walang buhay na materyal tulad ng
• Lupa
• Tubig
• Hangin
At mabibigat na metal gaya ng
• Ginto
• Pilak
• Tanso
 Renewable Resources
- Ay likas na yaman na organiko na maaring mapalitan sa pagdaan ng panahon
tulad ng
• Punongkahoy
• Hangin
• Lupa
• Solar Power
• Tubig
• Halaman at Hayop
 Nonrenewable Resources
- Ay mga likas na yaman mula sa lupa at may limitadong suplay tulad ng
• Coal
• Petrol
• Radium
• Iridium
• Fossil Fuels
Mga likas na yaman at gamit
 Hangin
- kailangan ng lahat ng may buhay para sa paghinga. Sa hangin din nakukuha
ang enerhiya o (wind energy).
 Mga halaman at hayop
- Ginagamit ang mag ito bilang tagatustos ng pagkain, pananamit,
silungan, at gamot.
 Lupa
- Gamit bilang pangunahing pinagmumulan ng nutrisyon ng mga halaman.
 Solar
- Ay nakakatulong sa mga paaralan, ospital, agrikultura, tahanan,
at maging sa negosyo.
 Punongkahoy
- Gamit sa paggawa ng mga kasangkapan, muwebles, at mga kagamitang
pang sports.
 Tubig
- Gamit sa tahanan, agrikultura, transportasyon, at industriya.
• Heograpiyang pantao
- Ay isa sa mga sangay ng heograpiya na tinawag ding kultural na heograpiya.
Tumutukoy sa mga pag-aaral sa mga aspektong kultural na matatagpuan sa digdig.
• Wika
- Ay mga tanda ng kultura.
• Sining at Panitikan
- Nagbibigay-aliw ang mga produkto ng imahinasyon ng tao tulad ng
sining, musika, at panitikan.
• Relihiyon
- Ay isang organisadong paraan ng pagsamba sa isang bagay na espiritwal
o kaisipan sa buhay. Ang paniniwalang pangrelihiyon ng mga tao ay ang paniniwala
sa iisang Diyos ay tinatawag na monoteismo at ang pananampalataya sa maraming
Diyos ay tinatawag na politeismo.
• Ekstrukturang Panlipunan
- Ito ay nakatutulong upang matugunan ng mga tao ang kanilang pangunahing
pangangailangan.
• Family Pattern
- Ay nagkakaiba-iba sa bawat kultura
• Pamilyang Nukleyar
- Binubuo ng mag-asawa at ng kanilang mga anak. Ito ang mga pamilyang
nabubuhay sa mga kalunsuran na nagtratrabaho sa mga industriya at negosyo.
• Extended Family
- Iba’t-ibang henerasyon ang nakatira sa iisang bubong. Binubuo ito ng
mga lolo at lola, mga magulang, mga anak, at minsan pa ay may tiyo/tiya,
at mga pinsan.
• Antas ng mga tao
- Ay batay sa estado ng pamumuhay. Ang ranggo ay batay sa
taglay na salapi, trabaho, edukasyon, lahing pinagmulan, at iba
pang salik ng isang kultura.
• Gobyerno
- Ay sumasailalim sa uri at pagpapahalaga sa kultura ng isang lugar.
Isa pang anyo ng gobyerno ay tinawag na awtoritaryan.
• Blind submission
- Ito ay sistemang politikal na ang kapangyarihan ay hawak ng isang pinuno
o maliit na pangkat.

More Related Content

What's hot

Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
edmond84
 
Kabihasnang Mesopotamia
Kabihasnang MesopotamiaKabihasnang Mesopotamia
Kabihasnang Mesopotamiakeiibabyloves
 
Kabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanKabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanaaronstaclara
 
Heograpiya ng greece2
Heograpiya ng greece2Heograpiya ng greece2
Heograpiya ng greece2
campollo2des
 
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptxANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
mga sinaunang sibilisasyon
mga sinaunang sibilisasyonmga sinaunang sibilisasyon
mga sinaunang sibilisasyonGoodboy Batuigas
 
ANG KLASIKO AT HELLENISTIKONG GREESYA.pptx
ANG KLASIKO AT HELLENISTIKONG GREESYA.pptxANG KLASIKO AT HELLENISTIKONG GREESYA.pptx
ANG KLASIKO AT HELLENISTIKONG GREESYA.pptx
JericSensei
 
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptxHEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
LainBagz
 
Aralin2 sinaunangtao-
Aralin2 sinaunangtao-Aralin2 sinaunangtao-
Aralin2 sinaunangtao-
Dexter Reyes
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Ang Mga Sinaunang Tao
Ang Mga Sinaunang TaoAng Mga Sinaunang Tao
Ang Mga Sinaunang Tao
edmond84
 
09 11-2019 imperyong hittite
09 11-2019 imperyong hittite09 11-2019 imperyong hittite
09 11-2019 imperyong hittite
Grace Mamerto
 
Ebolusyong kultural
Ebolusyong kulturalEbolusyong kultural
Ebolusyong kultural
Olhen Rence Duque
 
Kabihasnan sa meso
Kabihasnan sa mesoKabihasnan sa meso
Kabihasnan sa meso
Pat Docto
 
Katangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng DaigdigKatangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng Daigdig
Neri Diaz
 
Sinaunang kabihasnan sa daigdig melcs based (week 5)
Sinaunang kabihasnan sa daigdig  melcs based (week 5)Sinaunang kabihasnan sa daigdig  melcs based (week 5)
Sinaunang kabihasnan sa daigdig melcs based (week 5)
JePaiAldous
 
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3  mga sinaunang kabihasnanAralin 3  mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Jared Ram Juezan
 
Ang mga kabihasnan sa meso america
Ang mga kabihasnan sa meso americaAng mga kabihasnan sa meso america
Ang mga kabihasnan sa meso america
kelvin kent giron
 

What's hot (20)

Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
 
Kabihasnang Mesopotamia
Kabihasnang MesopotamiaKabihasnang Mesopotamia
Kabihasnang Mesopotamia
 
Kabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanKabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at mycenean
 
Heograpiya ng greece2
Heograpiya ng greece2Heograpiya ng greece2
Heograpiya ng greece2
 
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptxANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
 
mga sinaunang sibilisasyon
mga sinaunang sibilisasyonmga sinaunang sibilisasyon
mga sinaunang sibilisasyon
 
ANG KLASIKO AT HELLENISTIKONG GREESYA.pptx
ANG KLASIKO AT HELLENISTIKONG GREESYA.pptxANG KLASIKO AT HELLENISTIKONG GREESYA.pptx
ANG KLASIKO AT HELLENISTIKONG GREESYA.pptx
 
Aralin 2 sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang taoAralin 2  sinaunang tao
Aralin 2 sinaunang tao
 
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptxHEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
 
Aralin2 sinaunangtao-
Aralin2 sinaunangtao-Aralin2 sinaunangtao-
Aralin2 sinaunangtao-
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
 
Ang Mga Sinaunang Tao
Ang Mga Sinaunang TaoAng Mga Sinaunang Tao
Ang Mga Sinaunang Tao
 
KABIHASNAN NG GRESYA
KABIHASNAN NG GRESYAKABIHASNAN NG GRESYA
KABIHASNAN NG GRESYA
 
09 11-2019 imperyong hittite
09 11-2019 imperyong hittite09 11-2019 imperyong hittite
09 11-2019 imperyong hittite
 
Ebolusyong kultural
Ebolusyong kulturalEbolusyong kultural
Ebolusyong kultural
 
Kabihasnan sa meso
Kabihasnan sa mesoKabihasnan sa meso
Kabihasnan sa meso
 
Katangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng DaigdigKatangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng Daigdig
 
Sinaunang kabihasnan sa daigdig melcs based (week 5)
Sinaunang kabihasnan sa daigdig  melcs based (week 5)Sinaunang kabihasnan sa daigdig  melcs based (week 5)
Sinaunang kabihasnan sa daigdig melcs based (week 5)
 
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3  mga sinaunang kabihasnanAralin 3  mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
 
Ang mga kabihasnan sa meso america
Ang mga kabihasnan sa meso americaAng mga kabihasnan sa meso america
Ang mga kabihasnan sa meso america
 

Similar to Aralin 1 Heograpiyang Daigdig

ARALIN 1: ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIG
ARALIN 1: ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIGARALIN 1: ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIG
ARALIN 1: ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIG
SMAP Honesty
 
ARALIN 1 - AP 8.pptx
ARALIN 1 - AP 8.pptxARALIN 1 - AP 8.pptx
ARALIN 1 - AP 8.pptx
JulietSolayo
 
1. heograpiya ng daigdig
1. heograpiya ng daigdig1. heograpiya ng daigdig
1. heograpiya ng daigdig
Evalyn Llanera
 
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
CALEBDEARENGBEMBO
 
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptxAP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
StevAlvarado
 
Heograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIMHeograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Arvin Abalos
 
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptxAP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
JenniferVilla22
 
LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYALIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
YanYan Palangue
 
Heograpiya ng Asya
Heograpiya ng AsyaHeograpiya ng Asya
Heograpiya ng Asya
Eddie San Peñalosa
 
LECTURE 1-HEOGRAPIYA.pptx
LECTURE 1-HEOGRAPIYA.pptxLECTURE 1-HEOGRAPIYA.pptx
LECTURE 1-HEOGRAPIYA.pptx
ChrisAprilMolina1
 
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docxGAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
ConelynLlorin1
 
Ang Heograpiya at Kasaysayan
Ang Heograpiya at KasaysayanAng Heograpiya at Kasaysayan
Ang Heograpiya at KasaysayanAllanna Unias
 
Topograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptxTopograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptx
JonalynElumirKinkito
 
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaralTopograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
JonalynElumirKinkito
 
Araling Panlipunan 8 - Kahulugan mga sangay at tema ng Heograpiya
Araling Panlipunan 8 - Kahulugan mga sangay at tema ng HeograpiyaAraling Panlipunan 8 - Kahulugan mga sangay at tema ng Heograpiya
Araling Panlipunan 8 - Kahulugan mga sangay at tema ng Heograpiya
LuvyankaPolistico
 
AP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptxAP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptx
DonnaTalusan
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
AceAnoya1
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
MarnelGealon2
 

Similar to Aralin 1 Heograpiyang Daigdig (20)

ARALIN 1: ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIG
ARALIN 1: ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIGARALIN 1: ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIG
ARALIN 1: ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIG
 
ARALIN 1 - AP 8.pptx
ARALIN 1 - AP 8.pptxARALIN 1 - AP 8.pptx
ARALIN 1 - AP 8.pptx
 
1. heograpiya ng daigdig
1. heograpiya ng daigdig1. heograpiya ng daigdig
1. heograpiya ng daigdig
 
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
 
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptxAP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
 
Heograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIMHeograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIM
 
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
 
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptxAP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
 
LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYALIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
 
Heograpiya ng Asya
Heograpiya ng AsyaHeograpiya ng Asya
Heograpiya ng Asya
 
Handouts prehistory
Handouts prehistoryHandouts prehistory
Handouts prehistory
 
LECTURE 1-HEOGRAPIYA.pptx
LECTURE 1-HEOGRAPIYA.pptxLECTURE 1-HEOGRAPIYA.pptx
LECTURE 1-HEOGRAPIYA.pptx
 
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docxGAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
 
Ang Heograpiya at Kasaysayan
Ang Heograpiya at KasaysayanAng Heograpiya at Kasaysayan
Ang Heograpiya at Kasaysayan
 
Topograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptxTopograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptx
 
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaralTopograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
 
Araling Panlipunan 8 - Kahulugan mga sangay at tema ng Heograpiya
Araling Panlipunan 8 - Kahulugan mga sangay at tema ng HeograpiyaAraling Panlipunan 8 - Kahulugan mga sangay at tema ng Heograpiya
Araling Panlipunan 8 - Kahulugan mga sangay at tema ng Heograpiya
 
AP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptxAP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptx
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
 

More from SMAP_G8Orderliness

Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang taoAralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
SMAP_G8Orderliness
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na EuropaAralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
SMAP_G8Orderliness
 

More from SMAP_G8Orderliness (13)

Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang taoAralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
 
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
 
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
 
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na EuropaAralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
 

Aralin 1 Heograpiyang Daigdig

 • 1. ARALIN 1 HEOGRAPIYA NG DAIGDIG IPINASA NILA: GARIANDO, ANTIVO GERILLA, SALAS
 • 2. Ang Konsepto ng Heograpiya Ano ang Heograpiya?  Nagmula sa salitang greek na “geographia” na nangangahulugang paglalarawan ng daigdig.  Siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig.  Tinatalakay dito ang distribusyon at interaksyon ng samo’t saring pisikal, biolohikal, at kultura na katangian ng mga bagay sa ibabaw ng daigdig.
 • 3. Ano ang Heograpo?  Tawag sa mga nagpapakadalubhasa sa pag- aaral ng heograpiya.  Sumusuri ng pagbabago sa daigidg at ang kaugnayan at interaksyon nito sa mga taong naninirahan dito.
 • 4. Kaugnayan ng Heograpiya sa Iba pang Asignatura Sosyolohiya Ekonomiks Kasaysayan Agham Pampolitika
 • 5. Kasaysayan  Nakaapekto ang heograpikal ng kalagayan sa kung paano naganap ang mga pangyayari sa kasaysayan. Halimbawa:  Dahil sa malamig na klima kung kaya nalagas ang hukbong French ni Napoleon Bonaparte at bigong masakop ang Russia noong 1812.
 • 6. Agham Pampolitikal  Ang pagtakda ng hangganag politikal ng isang bansa ay saklaw ng heograpiya. Halimbawa: • Sa naganap na armistice sa Korean War noong 1953 ay Nahati sa pamamagitan ng 38th parallel ang Korean peninsula sa dalawang politikal na yunit- ang North Korea at ang South Korea.
 • 7. Sosyolohika  Ang pagbuo at pag-unlad ng mga pamayanan ay nakasalakay rin sa lagay ng kapaligiran nito. Halimbawa: • Ang pagiging kapuluan ng Pilipinas ay isang salik sa pagkakaroon nito ng iba’t- ibang pangkat etnolingguwistiko na may iba’t- ibang kaugalian at tradisyon.
 • 8. Ekonomiks  Mahalagang salik ang likas na yaman, vegetation, klima, at topograpiya ng isang teritoryo sa kabuhayan ng mga naninirahan dito. Halimbawa: • Ang lokasyon ngf Constantinople sa pagitan ng mga rutang pangkalakalan ng Europe at Asya ay salik sa pag-unlad ng Imperyong Byzantine.
 • 9. Limang tema sa pag-aaral ng heograpiya Lokasyon Lugar Rehiyon Interaksyon ng Tao At Kapaligiran Paggalaw
 • 10. Lokasyon  Gamit sa pagtukoy ng kinaroroonan at distribusyon ng tao at lugar sa daigdig. Dalawang paraan upang matukoy ang kinaroroonan sa daigdig  Tiyak na Lokasyon - Eksaktong kinaroroonan ng tao o lugar ay natutukoy sa pamamagitan ng paglandas ng line of latitude at line of longitude.
 • 11.  Sistemang Grid - Sistema ng pagtukoy ng lokasyon batay sa pinagkrus na line of latitude at line of longitude.  Relatibong Lokasyon - Ginagamit sa pagtukoy ng kinaroroonan ng isang tao o lugar sa pamamagitan ng mga nakapaligid dito.  Lugar - Nagsasaalang-alang sa pisikal at kultural na katangian ng isang lugar na kaiba sa iba pang lugar sa daigdig.
 • 12. DALAWANG ASPEKTO NG LUGAR  Pisikal na katangian - Tumutukoy sa likas na kapaligiran ng isang lugar tulad ng kalupaan, katubigan, vegatation, klima, at likas na yaman.  Katangiang pantao - May kinalaman sa idea, gawi at kultura ng tao, tulad ng kabuhayan.
 • 13. rehiyon • Tumutukoy sa isang bahagi ng daigdig na may magkakatulad na katangian. • Ang bawat rehiyon ay pinagbubuklod ng higit sa isang pagkakatulad sa aspektong pisikal, politikal, ekonomiko, at kultural. Intekraksyon ng tao at kapaligiran • Gamit ito sa pagtalakay o pag-aaral kung paano umaasa sa, nililinang ang, at umaangkop sa kapaligiran ang tao.
 • 14. Paggalaw • Tinatalakay kung paano ang paglipat ng kinaroroonan ng tao, ideya, bagay, at iba pang sistemang pisikal tulad ng hangin ay nakaaapekto sa ugnayan ng mga tao sa magkakaibang lugar.
 • 15. Tatlong uri ng distansya Distansiyang Linear Distansiya sa Oras Distansiyang Sikolohikal Mga sangay ng heograpiya  Heograpiyang Pisikal - Ang sangay na nakatuon sa pag-aaral ng iba’t-ibang katangian at proseso ng pisikal na daigdig tulad ng paggalaw ng hangin at tubig.
 • 16.  topograpiya - Ay isa sa mga salik sa pang-araw-araw na pagbabago ng panahon. Katangiang pisikal ng daigdig - Mahalagang mapag-aralan ang katangiang pisikal ng daigdig sapagkat nakaaapekto ito nang malaki sa pamumuhay at kultura ng mga tao. Binubuo ng: • Kalupaan • Klima • Katubigan • Wildlife • Lupa • Mineral
 • 17. • Mga Anyong Lupa - Ang daigdig ay binubuo ng 149,000,000 kilometro kuwadradong bahagdan ng lupa na hinati sa pitong kontinente. • Kontinente - Ito ay malaking bahagi ng lupa na may pitong kontinente sa mundo.
 • 18. 1. Teorya ni Alfred Wegener. - Isang geologist na Aleman, ang tinatawag na Continental Drift. binubuo ng iisang masa ng lupa na tinatawag na Pangaea at pinalilibutan ng nag-iisang karagatan, ang Panthalassa.
 • 19. - Tinatayang 200 milyong taon na ang nakalipas nang ang Pangaea ay ay nabasag at naging dalawang malaking umbok ng lupa na tinawag na Gondwanaland at Laurasia. Mula sa Laurasia ay nabuo ang mga kontinente ng Asia, Europe, at North America. Nabuo ang mga kontinente ng Africa, Antarctica, Australia, at South America ng dahil sa pagkakahiwalay ng Gondwanaland. 2. Alexander Von Humboldt. - Isang Prussian geographer, naturalist, at explorer, naang mga kontinenteng nakapaligid sa Atlantic Ocean ay dating magkarugtong. 3. Ang Plate Tectonics Theory. - Nabuo ang teoryang ito noong 1960. Ang mga kontinente ay nakatuntong sa plates o malalaking tipak ng lupa na may kapal na 30 hanggang 60 milya na nakalutang sa magma.
 • 20. Mga anyong lupa • Pulo o Isla - Ay mga lupa na mas maliit kaysa kontinente, napaliligiran ito ng tubig.
 • 21. • Peninsula - Ay isang malaking bahagi ng lupa na napaliligiran ng tubig. Tinatawag din itong tangway dahil nakarugtong ito sa isang kontinente sa isang malaking masa ng lupa.
 • 22. • Isthmus - Ay isang maliit na bahagi ng lupa na nagdurugtong sa dalawang malaking masa ng lupa.
 • 23. • Bulkan - Ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Sa katunayan tinatayang 22 sa mahigit 200 bulkan sa bansa ang aktibo. • Pacific Ring of Fire - Ay isang sonang nagmumula sa kanlurang baybayin ng America (mula Chile hanggang Alaska) patungo sa silangang baybayin ng Asya (mula Siberia hanggang New Zealand).
 • 24. • Burol - Ay maliit kumpara sa bundok. Ito ay may umbok ng lupa na karaniwang matatagpuan sa mababang bahagi ng kabundukan.
 • 25. • Kapatagan - Isang malawak at patag na anyong lupa. Ang ganitong anyong lupa ay ginagamit bilang taniman at tirahan ng mga tao sa Pilipinas.
 • 26. • Lambak - Ay isang patag na lupain sa pagitan ng dalawa o higit pang budok.
 • 27. • Talampas - Ay mataas na lupa na patag ang ibabaw.
 • 28. • Disyerto - Ay isang malawak na tuyo at mabuhanging lupa.
 • 29. Mga anyong tubig • Lawa - Ay malawak na anyong tubig na nakukulong ng lupa.
 • 30. • Look - Anyong tubig na nasa baybayin ng isang kalupaan na nakarugtong ng karagtan o dagat.
 • 31. • Bundok - Ang pinakamataas na anyong lupa. Karaniwang nagtataglay ito ng taas na 2,000 talampakan o 600 metro mula sa ibabaw ng dagat.
 • 32. • Golpo - Higit na mas malaki kaysa look na mas napaliligiran ng lupain.
 • 33. • Ilog - Ay isang bahagi ng tubig na dumadaloy mula sa mataas tungo sa higit na mababang lebel tulad ng lawa.
 • 34. • Klima - Ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar sa loob ng maraming tao. May mga lugar na mainit at mayroon ding malamig. Yamang likas - Ang likas na yaman ay hinubog ng kalikasan at ginagamit ng mga tao. Maaring uriin ang likas na yaman sa dalawa:  Biotic - nakukuha sa biosphere tulad ng gubat, hayop, at mga bagay na maaring makuha sa kanila: • Fossil • Uling • Petroleum
 • 35.  Abiotic - Nagmula sa mga walang buhay na materyal tulad ng • Lupa • Tubig • Hangin At mabibigat na metal gaya ng • Ginto • Pilak • Tanso  Renewable Resources - Ay likas na yaman na organiko na maaring mapalitan sa pagdaan ng panahon tulad ng
 • 36. • Punongkahoy • Hangin • Lupa • Solar Power • Tubig • Halaman at Hayop  Nonrenewable Resources - Ay mga likas na yaman mula sa lupa at may limitadong suplay tulad ng • Coal • Petrol • Radium • Iridium • Fossil Fuels
 • 37. Mga likas na yaman at gamit  Hangin - kailangan ng lahat ng may buhay para sa paghinga. Sa hangin din nakukuha ang enerhiya o (wind energy).  Mga halaman at hayop - Ginagamit ang mag ito bilang tagatustos ng pagkain, pananamit, silungan, at gamot.  Lupa - Gamit bilang pangunahing pinagmumulan ng nutrisyon ng mga halaman.  Solar - Ay nakakatulong sa mga paaralan, ospital, agrikultura, tahanan, at maging sa negosyo.
 • 38.  Punongkahoy - Gamit sa paggawa ng mga kasangkapan, muwebles, at mga kagamitang pang sports.  Tubig - Gamit sa tahanan, agrikultura, transportasyon, at industriya.
 • 39. • Heograpiyang pantao - Ay isa sa mga sangay ng heograpiya na tinawag ding kultural na heograpiya. Tumutukoy sa mga pag-aaral sa mga aspektong kultural na matatagpuan sa digdig. • Wika - Ay mga tanda ng kultura. • Sining at Panitikan - Nagbibigay-aliw ang mga produkto ng imahinasyon ng tao tulad ng sining, musika, at panitikan. • Relihiyon - Ay isang organisadong paraan ng pagsamba sa isang bagay na espiritwal o kaisipan sa buhay. Ang paniniwalang pangrelihiyon ng mga tao ay ang paniniwala sa iisang Diyos ay tinatawag na monoteismo at ang pananampalataya sa maraming Diyos ay tinatawag na politeismo.
 • 40. • Ekstrukturang Panlipunan - Ito ay nakatutulong upang matugunan ng mga tao ang kanilang pangunahing pangangailangan. • Family Pattern - Ay nagkakaiba-iba sa bawat kultura • Pamilyang Nukleyar - Binubuo ng mag-asawa at ng kanilang mga anak. Ito ang mga pamilyang nabubuhay sa mga kalunsuran na nagtratrabaho sa mga industriya at negosyo. • Extended Family - Iba’t-ibang henerasyon ang nakatira sa iisang bubong. Binubuo ito ng mga lolo at lola, mga magulang, mga anak, at minsan pa ay may tiyo/tiya, at mga pinsan.
 • 41. • Antas ng mga tao - Ay batay sa estado ng pamumuhay. Ang ranggo ay batay sa taglay na salapi, trabaho, edukasyon, lahing pinagmulan, at iba pang salik ng isang kultura. • Gobyerno - Ay sumasailalim sa uri at pagpapahalaga sa kultura ng isang lugar. Isa pang anyo ng gobyerno ay tinawag na awtoritaryan. • Blind submission - Ito ay sistemang politikal na ang kapangyarihan ay hawak ng isang pinuno o maliit na pangkat.