SlideShare a Scribd company logo
Pag-usbong at
Pag-unlad ng mga
Bayan at Lungsod
Layunin:
•  Alamin kung ano ang buhay ng tao nung
Panahon ng Kadiliman
•  Pangyayari kung paano naisilang ang mga bayan
sa Europa noong Panahong Medieval
•  Dahilan kung paano umunlad ang mga bayan at
lungsod sa Europa
•  Pagbabagong dulot o epekto ng pag-unlad ng
mga bayan at lungsod
•  Mga Tanyag na mga bayan ng Europa
•  Kontribusyon ng mga bayang Medieval sa
sangkatauhan
1.1  Buhay sa Panahon Ng Dark Ages
             - Ang Panahon ng Kadiliman o
             Dark Ages ang siyang nagdala
             sa mga barbaro sa Europa na siya
             namang hudyat sa pagkawasak ng
             isang kulturang pinili, iginagalang
             at pinagyaman.
 - Naging malupit ang mga ito hindi lamang sa mga tao
 kundi sa mga ari-ariang maaaring mapakinabangan ngunit
 sinira upang maglahong tuluyan.
 - Napilitan ang mga tao na manirahan sa mga liblib na
 pook na kadalasan ay napakalungkot.
- Sa tulong ng Sistemang Pyudal, nakaahon
sa paghihirap ang mga tao, maging ang mga
alipin ay nakatiyak ng ikabubuhay.
- Malaki ang papel na ginampanan ng
pananampalataya sa iisang Diyos sa mga tao.
- Nagkaroon sila ng lakas ng loob upang
pahalagahan ang sarili at sariling kakayahan.
- Kumpleto na ang buhay nila subalit
muling nalambungan ng dilim nang
dumating ang mga turkong Seljuk at
mapilitan silang magsagawa ng mga krusada.
-  Marami sa mga malalaking
lupain ng Roma ang nakalimutan
ngunit sa unti unting pagbagsak ng
Pyudalismo at pag-akyat na muli ng
mga hari sa kapangyarihan, nabuksan
ang bagong sistema at uri ng
pamumuhay na higit na nagdulot ng
malaking pagbabago hndi lamang sa
relihiyon kundi sa kabuuang kultura
ng Europa.
1.2  Pagsilang ng mga Bayan sa Europa
               - Noong Gitnang Panahon, karamihan
              sa mga tao sa Europa ang nakatira sa
              mga nayon. Ang mga kabahayang
              matatagpuan na magkakatabi ay siyang
              tinatawag na village. Ito ay kadalasang
              napapaligiran ng mga lupain na siyang
              taniman.
-  Pag-aari ng panginoon o kabalyero ang lahat ng lupain sa loob ng
nayon. Kadalasan, nakamit ng mga magsasaka ang karapatang magtanim
sa kani-kanilang bahagi ng sakahan. Ngunit may mga malalayang
magsasakang nagbabayad ng salapi o pagkain sa panginoon, at may mga
magsasaka ring kinakailangang manilbihan nang mga takdang oras o
paminsan minsan para sa panginoon.
 - Nagtratrabaho sa lupain lahat ang mga naninirahan sa nayon, pero
may mga ibang taong tulad ng mga tagagiling ng trigo, panday, o iba pang
binabayaran ang kanilang mga serbisyo.
- Nakikipagkalakalan ang mga nayon sa mga kalapit na
mga nayon. Ang mga produktong ikinalakal nila ay ang
mga produktong wala sa mga nayon at patok sa kanila.
- Nagkaroon ng ugnayan ang dalawa at sila ay umunlad
at sila ay naging bayan.
- May isa ring paraan kung paano nabuo ang mga
bayan at lungsod tulad ng ang isang nayon o isang
manor ay madaming produktong iniluluwas, ibig sabihin
madaming pagawaan ang nasa nayon na iyon. Yung mga
pagawaan ay may supplier ng materyales. Ang mga
supplier na iyon ay nakatayo malapit sa mga pagawaan na
kanilang iniluluwas. Hanggang sa dumami ng dumami
ito, dumami rin ang bilang ng tao, at umunlad ang isang
nayon na kalaunan ay magiging bayan.
- Bago maging isang malayang bayan ang isang bayan sa kanilang
mga panginoon dumaan sila sa dalawang paraan - sa
pamamagitan ng pakikipaglaban at a pagbili. Ito ay tinatawag na
Charter of Freedom.
- Maraming bayan ang pumilit sa kanilang mga pinuno na
pagkalooban sila ng isang nagsasariling pamahalaan sa
pamamagitan ng paghihimagsik. Subalit marami sa mga bayan
ang binili na lamang ang kanilang karta ng kalayaan sa kanilang
mga panginoon. Ang kartang ito ng kalayaan ang nagging daan
upang sila ay maging malaya at nagbigay sa kanila n karapatang
magtatag ng kanilang sariling pamahalaang local, makapili ng
kanilang sariling opisyal, magkaroon ng kanilang sariling
hukuman ng batas at makagawa ng kanilang sariling buwis.
- Sa pamagitan ng kasunduan, ang panginoon ay hindi maaaring
makapasok sa malalayang bayan nang walang pahintulot ng mga
pinunong lokal.
1.3  Dahilan ng Pag-unlad ng mga Bayan sa Europa
           • Perya
              - Ang mga bayan o malalaking permanenteng sentro ng
           kalakalan at propesyonal ay mula sa medieval fairs. Ito ay isang
           festival ng palengke na karaniwang ginaganap kung piyesta
           opisyal.
              - Noong panahong ito, ang mga biyahero mula sa iba’t
           ibang bahagi ng Europa ay dumarayo para magbenta at bumili
           ng produkto.
              - Umakit ito ng mga mamamayang mamimili.
              - Dahil dito, umunlad ang kabuhayan nila na nagpaunlad
           pa lalo sa mga bayan at lungsod.
           • Pagbabalik ng mga mangangalakal na sumama sa
           krusada
               - Ang mga mangangalakal na sumama sa krusada ay
           nagsibalik na may dalang mga produkto na galing s silangan.
           Ang mga produkto na galing sa silangan ay naging patok sa mga
           tao sa Europa.
               - Dahil doon, ang mga tao ay naglakbay rin at humanap
           ng mga produkto na wala sa kanluran.

           • Paglago ng Komersyo
              - Nagkaroon ng paglago ng komersyo noong
           Gitnang Panahon.
              - Nagkaroon ng tuwirang ugnayan ang mga
           bansa sa Silangan at Kanluran sa pamamagitan ng
           kalakalan.
•  Pag- usbong ng Sistemang Kapitalismo
                at Pagbabangko

                - Habang nangyayari ang krusada , sumilang
                at umusbong ang sistemang kapitalismo at
                pagbabangko.
                - Ang kapitalismo ay isang sistemang pang-
                ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalan
                at pagbukas ng komunikasyon.
                - Dahil sa mga bangko, madami ang
                nagnegosyo dahil ang layunin ng bangko ang
                magpautang sa mga magsisimulang
                magnegosyo at ang kanilang inutang ay ito yung
                kanilang kapital o puhunan.

- May dalawa uri ng kapitalismo: pansamantalang pagsososyo at
pagsososyo ng pamilya. Ang pansamantalang pagsososyo ay binubuo ng
dalawang pangkat: mangangalakal at pangkat ng namimili sa ibang pook na
kasamang nagbibiyahe ng produkto at tiyak na kabayaran. Ang pagsososyo
naman ng pamilya na humigit na tumagal. Sa paraang ito, pinagsamasama
ng mga kasapi ng isang pamilya ang kanilang puhunan.
1.4 Pagbabagong Dulot o Epekto ng Pag-unlad ng mga Bayan at
Lungsod
               • Paglago ng Kalakalan
                  - umusbong ang kalakalan sa pagitan ng 12th
               – 13th na siglo.
                  - Umusbong ang komersyo noong Gitnang
               panahon at nagkaroon ng ugnayan ang kanluran
               at silangan sa pamamagitan ng kalakalan.
                  - Dahil may ugnayan ang Silangan at
               Kanluran, nagkaroon ng pagsigla ng kalakalan sa
               pagitan nila na nagresulta ng pag-unlad lalo ng
               mga bayan at lungsod.

             •  Pagsilang ng Sistemang Guild
                - Dahil sa pag-unlad ng mga bayan at naging
             lungsod , dumami ang mga nagnegosyo at ang mga
             negosyador na ito ay mga mangangalakal na bumuo
             ng isang samahan na kung tawagin ay guild.
                - Ang guild ay isang unyon ng manggagawa ng
             may kasanayan.
                - Layunn nitong mapatatag ang kanilang
             kalagayan, maipagtanggol ang kanilang karapatan, at
             mapanatli ang mataas na uri ng gawain o produkto.
• Simula ng Moneyed Economy
  - Sa unang bahagi ng Panahong Midyibal,
nasusukat sa lupang pag-aari ang kayamanan at
lakas ng kapangyarihan ng mga maharlika.
  - Ngunit dahil sa mabilis na pag-unlad ng
kalakalan, natuklasan ang paggamit ng salapi
bilang midyum ng pakikipagkalakalan.
  - Ito ngayon ang naging isa pang sukatan
ng yaman ng tao.

•  Paghina ng Pyudalismo
  - Nakapagpabago sa antas ng lipunan ang mabilis na
pag-unlad ng kalakalan at paglitaw ng mga salaping
pangkabuhayan.
  - Nakuhang ibagsak ang kapangyarihan ng maharlikang
pyudal ang pangkat ng mangangalakal at magbabangko na
siyang mayaman sa salapi.
  - Noong huling bahagi ng Medieval Period, nagbago ang
pamumuhay ng mga alipin.
  - Sa pag- uunlad ng bayan, nabili ng mga aliping ito ang
kanilang kalayaan. Sa paggamit ng lupa , hindi na
paglilingkod ang kabayaran kundi salapi na.
  - Pumayag ang mga maharlika na palayain ang ibang
alipin kapalit ang salapi.
  - May alituntunin sa Europe na kapag naglayas ang isang
alipin at nagtago sa isang bayan nang isang taon at isang
araw, matatamo na niya ang kanyang kalayaan.
1.4   Mga Tanyag na mga Bayan sa Europa
1. Bayang sentro ng pakikipagkalakalan
 - Venice         - Milan
 - Florence        - Genoa
2. Bayang sentro ng paglalakbay
 - Canterbury      - Santiago de Compostella
3. Bayang tanyag sa mga unibersidad
 - Oxford        - Bologne
 - Cambridge       - Laouvain
 - Paris         - Coimbra
 - Salamanca
4. Bayang tanyag sa gawaing kamay
 - Venice ( bubog )   - Toledo ( espada )
 - Jerez ( sherry)    - Munich ( beer )
 - Dreden ( porselana )
Venice, Italy  Florence, Italy
 Milan, Italy  Genoa, Italy
Cantenbury, United Kingdom
               Santiago de Compostela, Spain
Cambridge, U.K Oxford, U.K              Paris, France
          Coimbra, Portugal
Salamanca, Spain            Laouvain, Belgium
          Bologne, Italy
Venice, Italy           Jerez, Spain
         Toledo, Spain
Dreden, Germany          Munich, Germany
1.5  Pamanang Ambag o Kontribusyon ng Bayan at Lungsod Medieval

 1. Bilang sentrong pang- industriya, sila ang naglalagay ng pundasyon
sa kalakalan at paglalayag na pandaigdigan.
 2. Pinaunlad ng mga bayang medieval ang sining- pagpipinta,
iskultura, at arkitekura. Ang pinakaispesimen ng sining ay makikita sa
kasalukuyan sa mga lungsod na noong una ay mga bayang medieval.
Ang mayamang negosyanteng prisipe ng Middle Ages ay mga patron ng
mga pintor, eskultor, at mga arkitekto.
 3. Ang mga bayang medieval ang sinilangan ng makabagong
kalayaang pulitikal. Mula sa bayan lumitaw ang diwa ng malayang
pagkamamamayan. Nagtagumpay ang mga mamamayan sa
konsensyang pulitikal sa maharlika, kanilang tinamo ang karapatang
gumawa ng kanilang sariling batas. Ang mga binhi ng pamahalaang
parlamentaryo ay inihasik ng mga bayang medieval.
 4. Ang mga bayang medieval, lalo ang mga lungsod ng Italya, ang
nagtaguyod sa pagbuti ng kaisipan, na nagbigay sa daigdig ng
pinakadakilang kilusang pangkaisipan sa lahat ng panahon.
By: Jeanson Avenilla Jr. III-1  To: Mrs. Galias
   Khrisanta Idica   III- 1

More Related Content

What's hot

Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
Mary Grace Ambrocio
 
Athens at Sparta
Athens at SpartaAthens at Sparta
Athens at Sparta
edmond84
 
panahon ng renaissance
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
Noel Cyrus Outreach Ministries, Inc.
 
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROMEKLASIKAL NA KABIHASNANG ROME
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME
Eric Valladolid
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
anettebasco
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
crisanta angeles
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
Jared Ram Juezan
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
Checka Checkah
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam
 
Sinaunang Rome
Sinaunang RomeSinaunang Rome
Sinaunang Rome
dranel
 
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahonPaglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Genesis Ian Fernandez
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
Jt Engay
 
Rebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipanRebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipan
Mary Grace Ambrocio
 
Ambag ng gresya
Ambag ng gresyaAmbag ng gresya
Ambag ng gresya
Neri Diaz
 
Ang sistemang pyudalismo at manoryalismo
Ang sistemang pyudalismo at manoryalismoAng sistemang pyudalismo at manoryalismo
Ang sistemang pyudalismo at manoryalismo
Charliez Jane Soriano
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
jennilynagwych
 

What's hot (20)

Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
 
Athens at Sparta
Athens at SpartaAthens at Sparta
Athens at Sparta
 
panahon ng renaissance
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
 
Kabihasnang indus
Kabihasnang indusKabihasnang indus
Kabihasnang indus
 
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROMEKLASIKAL NA KABIHASNANG ROME
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Sinaunang Rome
Sinaunang RomeSinaunang Rome
Sinaunang Rome
 
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahonPaglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 
Ang Renaissance
Ang RenaissanceAng Renaissance
Ang Renaissance
 
Ap
ApAp
Ap
 
Rebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipanRebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipan
 
Ambag ng gresya
Ambag ng gresyaAmbag ng gresya
Ambag ng gresya
 
Ang sistemang pyudalismo at manoryalismo
Ang sistemang pyudalismo at manoryalismoAng sistemang pyudalismo at manoryalismo
Ang sistemang pyudalismo at manoryalismo
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
 

Viewers also liked

Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Jhing Pantaleon
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Jared Ram Juezan
 
Modyul 05 republika at imperyong romano
Modyul 05  republika at imperyong romanoModyul 05  republika at imperyong romano
Modyul 05 republika at imperyong romano
南 睿
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
Ang Simbahan noong MIDDLE aGES
Ang Simbahan noong MIDDLE aGESAng Simbahan noong MIDDLE aGES
Ang Simbahan noong MIDDLE aGES
Angelyn Lingatong
 
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europeBahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Jess Aguilon
 
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nitoAng Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
ria de los santos
 
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2 Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Jonathan Husain
 
Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module Second Quarter
Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module Second QuarterKasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module Second Quarter
Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module Second Quarter
Jhing Pantaleon
 
Pagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong RomaPagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong Roma
Ingrid
 
Grade 9 Araling Panlipunan Module
Grade 9 Araling Panlipunan ModuleGrade 9 Araling Panlipunan Module
Grade 9 Araling Panlipunan Module
Louis Angelo del Rosario
 
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Jackeline Abinales
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
Jared Ram Juezan
 
Let reviewer prof ed
Let reviewer prof edLet reviewer prof ed
Let reviewer prof ed
Jenny Rose Basa
 
Professional Education Reviewer
Professional Education ReviewerProfessional Education Reviewer
Professional Education Reviewer
Zin Bacus
 
LET Practice test in Professional Education-principles and strategies in teac...
LET Practice test in Professional Education-principles and strategies in teac...LET Practice test in Professional Education-principles and strategies in teac...
LET Practice test in Professional Education-principles and strategies in teac...
University of Santo Tomas
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jamaica Olazo
 

Viewers also liked (18)

Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
 
Modyul 05 republika at imperyong romano
Modyul 05  republika at imperyong romanoModyul 05  republika at imperyong romano
Modyul 05 republika at imperyong romano
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
Ang Simbahan noong MIDDLE aGES
Ang Simbahan noong MIDDLE aGESAng Simbahan noong MIDDLE aGES
Ang Simbahan noong MIDDLE aGES
 
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europeBahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
 
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nitoAng Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
 
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2 Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
 
Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module Second Quarter
Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module Second QuarterKasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module Second Quarter
Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module Second Quarter
 
Pagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong RomaPagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong Roma
 
Grade 9 Araling Panlipunan Module
Grade 9 Araling Panlipunan ModuleGrade 9 Araling Panlipunan Module
Grade 9 Araling Panlipunan Module
 
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
 
Let reviewer prof ed
Let reviewer prof edLet reviewer prof ed
Let reviewer prof ed
 
Professional Education Reviewer
Professional Education ReviewerProfessional Education Reviewer
Professional Education Reviewer
 
LET Practice test in Professional Education-principles and strategies in teac...
LET Practice test in Professional Education-principles and strategies in teac...LET Practice test in Professional Education-principles and strategies in teac...
LET Practice test in Professional Education-principles and strategies in teac...
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 

Similar to Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe

Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3r...
Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3r...Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3r...
Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3r...
Lavinia Lyle Bautista
 
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Lavinia Lyle Bautista
 
MPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA T AT K ASYA
MPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA T AT K ASYAMPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA T AT K ASYA
MPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA T AT K ASYA
DesilynNegrillodeVil
 
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfAralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
VergilSYbaez
 
Paglago ng mga bayan
Paglago ng mga bayanPaglago ng mga bayan
Paglago ng mga bayan
Mary Grace Ambrocio
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
JesuvCristianClete
 
rijguyu.pptx
rijguyu.pptxrijguyu.pptx
rijguyu.pptx
HazelPanado
 
Pagunlad At Pagbagsak Ng Ewan
Pagunlad At Pagbagsak Ng EwanPagunlad At Pagbagsak Ng Ewan
Pagunlad At Pagbagsak Ng Ewan
group_4ap
 
Mercantilism
MercantilismMercantilism
Aralin 2.5
Aralin 2.5Aralin 2.5
Aralin 2.5
ReyesErica1
 
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin saModyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Evalyn Llanera
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
chloe418
 
Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda
Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - CastanedaAng pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda
Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda
Angelyn Lingatong
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
NecelynMontolo
 
Q3 LAS2 EPEKTO NG KOLONYALISMO.docx
Q3 LAS2 EPEKTO NG KOLONYALISMO.docxQ3 LAS2 EPEKTO NG KOLONYALISMO.docx
Q3 LAS2 EPEKTO NG KOLONYALISMO.docx
Jackeline Abinales
 
3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx
JonnaMelSandico
 
IMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANOIMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANO
Sophia Marie Verdeflor
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
MiaGretchenLazarte1
 

Similar to Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe (20)

Bayan at lungsod
Bayan at lungsodBayan at lungsod
Bayan at lungsod
 
Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3r...
Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3r...Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3r...
Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3r...
 
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
 
MPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA T AT K ASYA
MPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA T AT K ASYAMPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA T AT K ASYA
MPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA T AT K ASYA
 
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfAralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
 
Paglago ng mga bayan
Paglago ng mga bayanPaglago ng mga bayan
Paglago ng mga bayan
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
 
rijguyu.pptx
rijguyu.pptxrijguyu.pptx
rijguyu.pptx
 
Pagunlad At Pagbagsak Ng Ewan
Pagunlad At Pagbagsak Ng EwanPagunlad At Pagbagsak Ng Ewan
Pagunlad At Pagbagsak Ng Ewan
 
Mercantilism
MercantilismMercantilism
Mercantilism
 
Aralin 2.5
Aralin 2.5Aralin 2.5
Aralin 2.5
 
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin saModyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
 
Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda
Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - CastanedaAng pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda
Ang pag ral ng sistemang piyudalismo - Castaneda
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
 
Q3 LAS2 EPEKTO NG KOLONYALISMO.docx
Q3 LAS2 EPEKTO NG KOLONYALISMO.docxQ3 LAS2 EPEKTO NG KOLONYALISMO.docx
Q3 LAS2 EPEKTO NG KOLONYALISMO.docx
 
3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx
 
IMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANOIMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANO
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
 
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
 

Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe

 • 1. Pag-usbong at Pag-unlad ng mga Bayan at Lungsod
 • 2. Layunin: • Alamin kung ano ang buhay ng tao nung Panahon ng Kadiliman • Pangyayari kung paano naisilang ang mga bayan sa Europa noong Panahong Medieval • Dahilan kung paano umunlad ang mga bayan at lungsod sa Europa • Pagbabagong dulot o epekto ng pag-unlad ng mga bayan at lungsod • Mga Tanyag na mga bayan ng Europa • Kontribusyon ng mga bayang Medieval sa sangkatauhan
 • 3. 1.1 Buhay sa Panahon Ng Dark Ages - Ang Panahon ng Kadiliman o Dark Ages ang siyang nagdala sa mga barbaro sa Europa na siya namang hudyat sa pagkawasak ng isang kulturang pinili, iginagalang at pinagyaman. - Naging malupit ang mga ito hindi lamang sa mga tao kundi sa mga ari-ariang maaaring mapakinabangan ngunit sinira upang maglahong tuluyan. - Napilitan ang mga tao na manirahan sa mga liblib na pook na kadalasan ay napakalungkot.
 • 4. - Sa tulong ng Sistemang Pyudal, nakaahon sa paghihirap ang mga tao, maging ang mga alipin ay nakatiyak ng ikabubuhay. - Malaki ang papel na ginampanan ng pananampalataya sa iisang Diyos sa mga tao. - Nagkaroon sila ng lakas ng loob upang pahalagahan ang sarili at sariling kakayahan. - Kumpleto na ang buhay nila subalit muling nalambungan ng dilim nang dumating ang mga turkong Seljuk at mapilitan silang magsagawa ng mga krusada.
 • 5. - Marami sa mga malalaking lupain ng Roma ang nakalimutan ngunit sa unti unting pagbagsak ng Pyudalismo at pag-akyat na muli ng mga hari sa kapangyarihan, nabuksan ang bagong sistema at uri ng pamumuhay na higit na nagdulot ng malaking pagbabago hndi lamang sa relihiyon kundi sa kabuuang kultura ng Europa.
 • 6. 1.2 Pagsilang ng mga Bayan sa Europa - Noong Gitnang Panahon, karamihan sa mga tao sa Europa ang nakatira sa mga nayon. Ang mga kabahayang matatagpuan na magkakatabi ay siyang tinatawag na village. Ito ay kadalasang napapaligiran ng mga lupain na siyang taniman. - Pag-aari ng panginoon o kabalyero ang lahat ng lupain sa loob ng nayon. Kadalasan, nakamit ng mga magsasaka ang karapatang magtanim sa kani-kanilang bahagi ng sakahan. Ngunit may mga malalayang magsasakang nagbabayad ng salapi o pagkain sa panginoon, at may mga magsasaka ring kinakailangang manilbihan nang mga takdang oras o paminsan minsan para sa panginoon. - Nagtratrabaho sa lupain lahat ang mga naninirahan sa nayon, pero may mga ibang taong tulad ng mga tagagiling ng trigo, panday, o iba pang binabayaran ang kanilang mga serbisyo.
 • 7. - Nakikipagkalakalan ang mga nayon sa mga kalapit na mga nayon. Ang mga produktong ikinalakal nila ay ang mga produktong wala sa mga nayon at patok sa kanila. - Nagkaroon ng ugnayan ang dalawa at sila ay umunlad at sila ay naging bayan. - May isa ring paraan kung paano nabuo ang mga bayan at lungsod tulad ng ang isang nayon o isang manor ay madaming produktong iniluluwas, ibig sabihin madaming pagawaan ang nasa nayon na iyon. Yung mga pagawaan ay may supplier ng materyales. Ang mga supplier na iyon ay nakatayo malapit sa mga pagawaan na kanilang iniluluwas. Hanggang sa dumami ng dumami ito, dumami rin ang bilang ng tao, at umunlad ang isang nayon na kalaunan ay magiging bayan.
 • 8. - Bago maging isang malayang bayan ang isang bayan sa kanilang mga panginoon dumaan sila sa dalawang paraan - sa pamamagitan ng pakikipaglaban at a pagbili. Ito ay tinatawag na Charter of Freedom. - Maraming bayan ang pumilit sa kanilang mga pinuno na pagkalooban sila ng isang nagsasariling pamahalaan sa pamamagitan ng paghihimagsik. Subalit marami sa mga bayan ang binili na lamang ang kanilang karta ng kalayaan sa kanilang mga panginoon. Ang kartang ito ng kalayaan ang nagging daan upang sila ay maging malaya at nagbigay sa kanila n karapatang magtatag ng kanilang sariling pamahalaang local, makapili ng kanilang sariling opisyal, magkaroon ng kanilang sariling hukuman ng batas at makagawa ng kanilang sariling buwis. - Sa pamagitan ng kasunduan, ang panginoon ay hindi maaaring makapasok sa malalayang bayan nang walang pahintulot ng mga pinunong lokal.
 • 9. 1.3 Dahilan ng Pag-unlad ng mga Bayan sa Europa • Perya - Ang mga bayan o malalaking permanenteng sentro ng kalakalan at propesyonal ay mula sa medieval fairs. Ito ay isang festival ng palengke na karaniwang ginaganap kung piyesta opisyal. - Noong panahong ito, ang mga biyahero mula sa iba’t ibang bahagi ng Europa ay dumarayo para magbenta at bumili ng produkto. - Umakit ito ng mga mamamayang mamimili. - Dahil dito, umunlad ang kabuhayan nila na nagpaunlad pa lalo sa mga bayan at lungsod. • Pagbabalik ng mga mangangalakal na sumama sa krusada - Ang mga mangangalakal na sumama sa krusada ay nagsibalik na may dalang mga produkto na galing s silangan. Ang mga produkto na galing sa silangan ay naging patok sa mga tao sa Europa. - Dahil doon, ang mga tao ay naglakbay rin at humanap ng mga produkto na wala sa kanluran. • Paglago ng Komersyo - Nagkaroon ng paglago ng komersyo noong Gitnang Panahon. - Nagkaroon ng tuwirang ugnayan ang mga bansa sa Silangan at Kanluran sa pamamagitan ng kalakalan.
 • 10. Pag- usbong ng Sistemang Kapitalismo at Pagbabangko - Habang nangyayari ang krusada , sumilang at umusbong ang sistemang kapitalismo at pagbabangko. - Ang kapitalismo ay isang sistemang pang- ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalan at pagbukas ng komunikasyon. - Dahil sa mga bangko, madami ang nagnegosyo dahil ang layunin ng bangko ang magpautang sa mga magsisimulang magnegosyo at ang kanilang inutang ay ito yung kanilang kapital o puhunan. - May dalawa uri ng kapitalismo: pansamantalang pagsososyo at pagsososyo ng pamilya. Ang pansamantalang pagsososyo ay binubuo ng dalawang pangkat: mangangalakal at pangkat ng namimili sa ibang pook na kasamang nagbibiyahe ng produkto at tiyak na kabayaran. Ang pagsososyo naman ng pamilya na humigit na tumagal. Sa paraang ito, pinagsamasama ng mga kasapi ng isang pamilya ang kanilang puhunan.
 • 11. 1.4 Pagbabagong Dulot o Epekto ng Pag-unlad ng mga Bayan at Lungsod • Paglago ng Kalakalan - umusbong ang kalakalan sa pagitan ng 12th – 13th na siglo. - Umusbong ang komersyo noong Gitnang panahon at nagkaroon ng ugnayan ang kanluran at silangan sa pamamagitan ng kalakalan. - Dahil may ugnayan ang Silangan at Kanluran, nagkaroon ng pagsigla ng kalakalan sa pagitan nila na nagresulta ng pag-unlad lalo ng mga bayan at lungsod. • Pagsilang ng Sistemang Guild - Dahil sa pag-unlad ng mga bayan at naging lungsod , dumami ang mga nagnegosyo at ang mga negosyador na ito ay mga mangangalakal na bumuo ng isang samahan na kung tawagin ay guild. - Ang guild ay isang unyon ng manggagawa ng may kasanayan. - Layunn nitong mapatatag ang kanilang kalagayan, maipagtanggol ang kanilang karapatan, at mapanatli ang mataas na uri ng gawain o produkto.
 • 12. • Simula ng Moneyed Economy - Sa unang bahagi ng Panahong Midyibal, nasusukat sa lupang pag-aari ang kayamanan at lakas ng kapangyarihan ng mga maharlika. - Ngunit dahil sa mabilis na pag-unlad ng kalakalan, natuklasan ang paggamit ng salapi bilang midyum ng pakikipagkalakalan. - Ito ngayon ang naging isa pang sukatan ng yaman ng tao. • Paghina ng Pyudalismo - Nakapagpabago sa antas ng lipunan ang mabilis na pag-unlad ng kalakalan at paglitaw ng mga salaping pangkabuhayan. - Nakuhang ibagsak ang kapangyarihan ng maharlikang pyudal ang pangkat ng mangangalakal at magbabangko na siyang mayaman sa salapi. - Noong huling bahagi ng Medieval Period, nagbago ang pamumuhay ng mga alipin. - Sa pag- uunlad ng bayan, nabili ng mga aliping ito ang kanilang kalayaan. Sa paggamit ng lupa , hindi na paglilingkod ang kabayaran kundi salapi na. - Pumayag ang mga maharlika na palayain ang ibang alipin kapalit ang salapi. - May alituntunin sa Europe na kapag naglayas ang isang alipin at nagtago sa isang bayan nang isang taon at isang araw, matatamo na niya ang kanyang kalayaan.
 • 13. 1.4 Mga Tanyag na mga Bayan sa Europa 1. Bayang sentro ng pakikipagkalakalan - Venice - Milan - Florence - Genoa 2. Bayang sentro ng paglalakbay - Canterbury - Santiago de Compostella 3. Bayang tanyag sa mga unibersidad - Oxford - Bologne - Cambridge - Laouvain - Paris - Coimbra - Salamanca 4. Bayang tanyag sa gawaing kamay - Venice ( bubog ) - Toledo ( espada ) - Jerez ( sherry) - Munich ( beer ) - Dreden ( porselana )
 • 14. Venice, Italy Florence, Italy Milan, Italy Genoa, Italy
 • 15. Cantenbury, United Kingdom Santiago de Compostela, Spain
 • 16. Cambridge, U.K Oxford, U.K Paris, France Coimbra, Portugal Salamanca, Spain Laouvain, Belgium Bologne, Italy
 • 17. Venice, Italy Jerez, Spain Toledo, Spain Dreden, Germany Munich, Germany
 • 18. 1.5 Pamanang Ambag o Kontribusyon ng Bayan at Lungsod Medieval 1. Bilang sentrong pang- industriya, sila ang naglalagay ng pundasyon sa kalakalan at paglalayag na pandaigdigan. 2. Pinaunlad ng mga bayang medieval ang sining- pagpipinta, iskultura, at arkitekura. Ang pinakaispesimen ng sining ay makikita sa kasalukuyan sa mga lungsod na noong una ay mga bayang medieval. Ang mayamang negosyanteng prisipe ng Middle Ages ay mga patron ng mga pintor, eskultor, at mga arkitekto. 3. Ang mga bayang medieval ang sinilangan ng makabagong kalayaang pulitikal. Mula sa bayan lumitaw ang diwa ng malayang pagkamamamayan. Nagtagumpay ang mga mamamayan sa konsensyang pulitikal sa maharlika, kanilang tinamo ang karapatang gumawa ng kanilang sariling batas. Ang mga binhi ng pamahalaang parlamentaryo ay inihasik ng mga bayang medieval. 4. Ang mga bayang medieval, lalo ang mga lungsod ng Italya, ang nagtaguyod sa pagbuti ng kaisipan, na nagbigay sa daigdig ng pinakadakilang kilusang pangkaisipan sa lahat ng panahon.
 • 19. By: Jeanson Avenilla Jr. III-1 To: Mrs. Galias Khrisanta Idica III- 1