SlideShare a Scribd company logo
BUREAU VERITAS AWARD
© Copyright Bureau Veritas
7
ÚROVNĚ ZAVEDENÍ SYSTÉMU KULTURY BEZPEČNOSTI
{




BV Safety Award
Odpovědné chování
Rozvojová školení
Technická školení
Legislativní soulad
100%
80%
60%
40%
20%
© Copyright Bureau Veritas
8
BBS – KROKY A EFEKT KULTURY BEZPEČNOSTI
Odpor
Zaměstnanci o změnu
nestojí a bojí se jí
Povědomí
Zaměstnanci tuší co je
správně a co je špatně,
ale neví proč
Porozumění
Zaměstnanci chápou proč
jsou pravidla nastavena,
ale dodržují je jen občas
Akceptace
Zaměstnanci pravidla
uznávají důležitost a
význam pravidel
Závazek
Zaměstnanci sami
pravidla dodržují a
chovají bezpečně
Vlastnictví
Zaměstnanci vyžadují
plnění pravidel i po
všech ostatních ve
svém okolí
TITLE
Vizí společnosti Bureau Veritas je poskytnout společnostem prostor pro zlepšování jejich systému bezpečnosti práce v souvislosti s
jejich stávajících úrovní kultury bezpečnosti a tím prakticky dosáhnout bezpečnějšího a zdravějšího prostředí v této oblasti .
Soutěž Bureau Veritas Award se zaměřuje na celkové posouzení stavu, silné stránky a slabá místa v systému a definuje prostory pro
zlepšení. Hodnotí, nakolik je bezpečnost skutečnou hodnotou podniku, nakolik je součástí každodenního života firmy, nakolik se v této
oblasti angažuje vedení i řadoví zaměstnanci a nakolik je prostoupena do každodenních činností a chodu podniku.
Posuzují se jak tvrdá čísla jako počet nehod, politika a systém dokumentace, tak i měkké faktory jako povědomí a chování zaměstnanců,
jejich angažovanost a způsoby vnitropodnikové komunikace. Zároveň poskytuje všem účastníkům informace důležité pro další zvyšování
úrovně bezpečnosti. V dvoukolovém hodnocení dochází jednak k sebehodnocení a potom k validaci zjištěných výsledků přímo v místě
klienta.
Výhodou výstupu je vedle komplexnosti hodnocení i externí benchmarking a srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském
odvětví a srovnatelné velikosti. UČASTÍ V PROGRAMU ZÍSKÁVATE UŽITEČNÉ INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ESG NEFINANČNÍ
REPORTING V RÁMCI Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD)
Odborným garantem je společnost Bureau Veritas, která je přední mezinárodní korporací poskytující komplexní služby v oblastech kvality,
hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostřední a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje
tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828.
BUREAU VERITAS AWARD
© Copyright Bureau Veritas
9
▪Zpětná vazba a základní informace o silných a slabých stránkách v oblasti kultury bezpečnosti
▪Individuální nezávislé posouzení, jak kontinuálně zvyšovat úroveň kultury bezpečnosti
▪Snížení rizik bezpečnosti práce skrze programy na zapojení všech zaměstnanců
▪Benchmarking s podniky s vyspělou kulturou bezpečnosti práce
▪Srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti
▪Podpora týmového ducha a spolupráce v podniku, motivace k dalšímu zlepšování
▪Zviditelnění výsledků práce a zvýšení prestiže podniku
▪Národní certifikát a ocenění úrovně kultury bezpečnosti podniku Účast na slavnostním vyhlášení
Vítěze za daný rok a předání národní ceny Kultura bezpečnosti
▪Nominace vítěze na OSHA „Good Practice Award“
PROČ SE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT
POPLATKY ZA ÚČAST V SOUTĚŽI V ROCE 2023
STARTER BUSINESS ENTERPRISE
Tržby organizace
<100 mil. CZK
Poplatek 30 000CZK
Tržby organizace
100 - 500 mil. CZK
Poplatek 40 000CZK
Tržby organizace
<500 mil. CZK
Poplatek 60 000CZK
Pokud je společnost držitelem Osvědčení „Bezpečný podnik“ nebo ISO 45001 (OHSAS 18001)
započte se sleva 15% z poplatku
METODIKA BV AWARD
© Copyright Bureau Veritas
12
Předpoklady Výsledky
Vize, cíle Učení se z
nehod
Kontroly a
audity
Hodnocení
rizik
Vzdělávání a
rozhovory o
bezpečnosti
Úroveň
vedení
Úroveň
zapojení
Silné stránky
Úroveň
kultury
HODNOCENÍ ÚROVNĚ KULTURY BEZPEČNOSTI
Leadership a
zapojení
© Copyright Bureau Veritas
13
BV AWARD
expertem na danou
oblast, a příprava na on
site návštěvu.
Hodnocení důkazů
2
s ohodnocením
jednotlivých oblastí
za jednotlivá
školení a kulturu
bezpečnosti a
nahrání dokumentů.
Online dotazník
1
a vypracování zpětné
vazby individuálně
pro účastníka s
prostorem pro zlepšení
v pokročilé úrovni.
On-site
hodnocení
3
▪1. stupeň ocenění – Bronz*: podnik, který používá základní principy
bezpečnosti práce a chápe svou roli ve zvyšování kultury, zúčastnil se soutěže
BV Award a má bodové hodnocení v rozsahu 200 až 299 bodů.
▪2. stupeň ocenění – Stříbro**: podnik, který používá komplexní přístup ke
kultuře bezpečnosti práce, zúčastnil se soutěže BV Award a má bodové
hodnocení v rozsahu 300 až 449 bodů.
▪3. stupeň Vítěz – Zlato***: Vítěz národní soutěže BV Award a držitel ceny
„Kultura bezpečnosti – rok“, podnik, který dosáhl nejvyššího hodnocení v daném
roce a současně byl potvrzen nezávislým týmem hodnotitelů
ÚROVNĚ VYHODNOCENÍ
▪Hodnocení úrovně kultury bezpečnosti
▪Podklad pro Váš systém ESG
▪Akční plán pro slabá místa pro kontinuální zvyšovat úroveň kultury bezpečnosti
▪Benchmarking s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti
▪Národní certifikát a ocenění úrovně kultury bezpečnosti podniku
▪Účast na slavnostním vyhlášení Vítěze za daný rok a předání národní ceny Kultura bezpečnosti
▪Nominace vítěze na OSHA „Good Practice Award“
▪Možnost zúčastnit se v budoucích ročnících mezinárodního kola BV Award
© Copyright Bureau Veritas
15
CO ZÍSKÁTE ÚČASTÍ
Kdo se může zúčastnit – BV Award
Podnik veřejného nebo soukromého sektoru
Bez omezení počtu zaměstnanců
Bez limitu tržeb
Nezbytná součinnost:
Vyplnění Podkladové zprávy – dotazník
Návštěva experta
Hodnocení úrovně kultury u účastníka
Vyhodnocení a zpětná zpráva
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění
© Copyright Bureau Veritas
16
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Jak se registrovat
Vyplnění přihlášky do soutěže
Uzavření smlouvy o spolupráci
Uhrazení poplatku za hodnocení
Souhlas se zpracováním osobních údajů
ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
srpen
leden září
říjen
listopad
Vyhlášení soutěže
Ukončení přihlášek
Ukončení soutěže
Vyhodnocení soutěže
Slavnostní vyhlášení
vítězů
simon.palupcik@bureauveritas.com

More Related Content

More from pavelborek

230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
pavelborek
 
Prezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfPrezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdf
pavelborek
 
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdfPrezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
pavelborek
 
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdfPrezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
pavelborek
 
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
pavelborek
 
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
pavelborek
 
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
pavelborek
 
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
pavelborek
 
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
pavelborek
 
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
pavelborek
 
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
pavelborek
 
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
pavelborek
 
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
pavelborek
 
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZIJAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
pavelborek
 
Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021
pavelborek
 
izapis.cz
izapis.czizapis.cz
izapis.cz
pavelborek
 
Výroční schůze SRPDŠ 2020
Výroční schůze SRPDŠ 2020Výroční schůze SRPDŠ 2020
Výroční schůze SRPDŠ 2020
pavelborek
 
Výroční schůze SRPDŠ 2019
Výroční schůze SRPDŠ 2019Výroční schůze SRPDŠ 2019
Výroční schůze SRPDŠ 2019
pavelborek
 
7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika
pavelborek
 
6 O.Sládek ŽESNAD
6 O.Sládek ŽESNAD6 O.Sládek ŽESNAD
6 O.Sládek ŽESNAD
pavelborek
 

More from pavelborek (20)

230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
 
Prezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfPrezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdf
 
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdfPrezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
 
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdfPrezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
 
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
 
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
 
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
 
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
 
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
 
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
 
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
 
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
 
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
 
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZIJAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
 
Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021
 
izapis.cz
izapis.czizapis.cz
izapis.cz
 
Výroční schůze SRPDŠ 2020
Výroční schůze SRPDŠ 2020Výroční schůze SRPDŠ 2020
Výroční schůze SRPDŠ 2020
 
Výroční schůze SRPDŠ 2019
Výroční schůze SRPDŠ 2019Výroční schůze SRPDŠ 2019
Výroční schůze SRPDŠ 2019
 
7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika
 
6 O.Sládek ŽESNAD
6 O.Sládek ŽESNAD6 O.Sládek ŽESNAD
6 O.Sládek ŽESNAD
 

9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf

 • 2. © Copyright Bureau Veritas 7 ÚROVNĚ ZAVEDENÍ SYSTÉMU KULTURY BEZPEČNOSTI {     BV Safety Award Odpovědné chování Rozvojová školení Technická školení Legislativní soulad 100% 80% 60% 40% 20%
 • 3. © Copyright Bureau Veritas 8 BBS – KROKY A EFEKT KULTURY BEZPEČNOSTI Odpor Zaměstnanci o změnu nestojí a bojí se jí Povědomí Zaměstnanci tuší co je správně a co je špatně, ale neví proč Porozumění Zaměstnanci chápou proč jsou pravidla nastavena, ale dodržují je jen občas Akceptace Zaměstnanci pravidla uznávají důležitost a význam pravidel Závazek Zaměstnanci sami pravidla dodržují a chovají bezpečně Vlastnictví Zaměstnanci vyžadují plnění pravidel i po všech ostatních ve svém okolí TITLE
 • 4. Vizí společnosti Bureau Veritas je poskytnout společnostem prostor pro zlepšování jejich systému bezpečnosti práce v souvislosti s jejich stávajících úrovní kultury bezpečnosti a tím prakticky dosáhnout bezpečnějšího a zdravějšího prostředí v této oblasti . Soutěž Bureau Veritas Award se zaměřuje na celkové posouzení stavu, silné stránky a slabá místa v systému a definuje prostory pro zlepšení. Hodnotí, nakolik je bezpečnost skutečnou hodnotou podniku, nakolik je součástí každodenního života firmy, nakolik se v této oblasti angažuje vedení i řadoví zaměstnanci a nakolik je prostoupena do každodenních činností a chodu podniku. Posuzují se jak tvrdá čísla jako počet nehod, politika a systém dokumentace, tak i měkké faktory jako povědomí a chování zaměstnanců, jejich angažovanost a způsoby vnitropodnikové komunikace. Zároveň poskytuje všem účastníkům informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti. V dvoukolovém hodnocení dochází jednak k sebehodnocení a potom k validaci zjištěných výsledků přímo v místě klienta. Výhodou výstupu je vedle komplexnosti hodnocení i externí benchmarking a srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti. UČASTÍ V PROGRAMU ZÍSKÁVATE UŽITEČNÉ INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ESG NEFINANČNÍ REPORTING V RÁMCI Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) Odborným garantem je společnost Bureau Veritas, která je přední mezinárodní korporací poskytující komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostřední a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. BUREAU VERITAS AWARD © Copyright Bureau Veritas 9
 • 5. ▪Zpětná vazba a základní informace o silných a slabých stránkách v oblasti kultury bezpečnosti ▪Individuální nezávislé posouzení, jak kontinuálně zvyšovat úroveň kultury bezpečnosti ▪Snížení rizik bezpečnosti práce skrze programy na zapojení všech zaměstnanců ▪Benchmarking s podniky s vyspělou kulturou bezpečnosti práce ▪Srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti ▪Podpora týmového ducha a spolupráce v podniku, motivace k dalšímu zlepšování ▪Zviditelnění výsledků práce a zvýšení prestiže podniku ▪Národní certifikát a ocenění úrovně kultury bezpečnosti podniku Účast na slavnostním vyhlášení Vítěze za daný rok a předání národní ceny Kultura bezpečnosti ▪Nominace vítěze na OSHA „Good Practice Award“ PROČ SE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT
 • 6. POPLATKY ZA ÚČAST V SOUTĚŽI V ROCE 2023 STARTER BUSINESS ENTERPRISE Tržby organizace <100 mil. CZK Poplatek 30 000CZK Tržby organizace 100 - 500 mil. CZK Poplatek 40 000CZK Tržby organizace <500 mil. CZK Poplatek 60 000CZK Pokud je společnost držitelem Osvědčení „Bezpečný podnik“ nebo ISO 45001 (OHSAS 18001) započte se sleva 15% z poplatku
 • 7. METODIKA BV AWARD © Copyright Bureau Veritas 12 Předpoklady Výsledky Vize, cíle Učení se z nehod Kontroly a audity Hodnocení rizik Vzdělávání a rozhovory o bezpečnosti Úroveň vedení Úroveň zapojení Silné stránky Úroveň kultury HODNOCENÍ ÚROVNĚ KULTURY BEZPEČNOSTI Leadership a zapojení
 • 8. © Copyright Bureau Veritas 13 BV AWARD expertem na danou oblast, a příprava na on site návštěvu. Hodnocení důkazů 2 s ohodnocením jednotlivých oblastí za jednotlivá školení a kulturu bezpečnosti a nahrání dokumentů. Online dotazník 1 a vypracování zpětné vazby individuálně pro účastníka s prostorem pro zlepšení v pokročilé úrovni. On-site hodnocení 3
 • 9. ▪1. stupeň ocenění – Bronz*: podnik, který používá základní principy bezpečnosti práce a chápe svou roli ve zvyšování kultury, zúčastnil se soutěže BV Award a má bodové hodnocení v rozsahu 200 až 299 bodů. ▪2. stupeň ocenění – Stříbro**: podnik, který používá komplexní přístup ke kultuře bezpečnosti práce, zúčastnil se soutěže BV Award a má bodové hodnocení v rozsahu 300 až 449 bodů. ▪3. stupeň Vítěz – Zlato***: Vítěz národní soutěže BV Award a držitel ceny „Kultura bezpečnosti – rok“, podnik, který dosáhl nejvyššího hodnocení v daném roce a současně byl potvrzen nezávislým týmem hodnotitelů ÚROVNĚ VYHODNOCENÍ
 • 10. ▪Hodnocení úrovně kultury bezpečnosti ▪Podklad pro Váš systém ESG ▪Akční plán pro slabá místa pro kontinuální zvyšovat úroveň kultury bezpečnosti ▪Benchmarking s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti ▪Národní certifikát a ocenění úrovně kultury bezpečnosti podniku ▪Účast na slavnostním vyhlášení Vítěze za daný rok a předání národní ceny Kultura bezpečnosti ▪Nominace vítěze na OSHA „Good Practice Award“ ▪Možnost zúčastnit se v budoucích ročnících mezinárodního kola BV Award © Copyright Bureau Veritas 15 CO ZÍSKÁTE ÚČASTÍ
 • 11. Kdo se může zúčastnit – BV Award Podnik veřejného nebo soukromého sektoru Bez omezení počtu zaměstnanců Bez limitu tržeb Nezbytná součinnost: Vyplnění Podkladové zprávy – dotazník Návštěva experta Hodnocení úrovně kultury u účastníka Vyhodnocení a zpětná zpráva Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění © Copyright Bureau Veritas 16 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE Jak se registrovat Vyplnění přihlášky do soutěže Uzavření smlouvy o spolupráci Uhrazení poplatku za hodnocení Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • 12. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE srpen leden září říjen listopad Vyhlášení soutěže Ukončení přihlášek Ukončení soutěže Vyhodnocení soutěže Slavnostní vyhlášení vítězů