Advertisement

Prezentace BV Spolchemie.pdf

Jan. 24, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Prezentace BV Spolchemie.pdf

 1. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 1 BENCHMARK VISIT SPOLCHEMIE 2022
 2. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 2 Benchmark Visit SPOLCHEMIE Představení SPOLCHEMIE Program BOZP • Aplikace PYRAMIDA • Safetywalks (motivace BOZP) • Kampaně BOZP Provoz PODLAHOVINY • Představení provozu • Objem výroby • Ukázky zlepšení v provoze
 3. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 3 SPOLEČNOST V ČÍSLECH 165 let TRADICE & ZKUŠENOSTÍ VÝROBY NA TECHNOLOGIÍCH INSTALOVANÝCH PO 2004 90 % NEJVĚTŠÍ VÝROBCE EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC v Evropě 3. INTEGROVANÝ VÝROBCE 1. “ZELENÝCH” EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC NA SVĚTĚ (EnviPOXY®) EXPORT do > 60 ZEMÍ 80 % VÝROBY REGISTROVANÝCH PATENTŮ > 80 výrobce v CEE Jediný KOH 2 R&D CENTRA
 4. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 4 NAŠE HISTORIE = 166 let Založení společnosti 1856 Počátek výroby v novém závodě 1858 Photo – Office building, Est 1930 1. Elektrolýza ve Spolku 1899 Počátek výroby organických barviv 1906 Dominantní postavení mezi chemickými výrobci v Evropě 1920 Počátek výroby alkydových pryskyřic 1946 Počátek výroby epichlorhydrinu v provozu Epitetra 1973 Spuštěn nový provoz syntetických pryskyřic 1960 Počátek výroby epoxidových pryskyřic 1955 Začátek realizace rozsáhlých ekologických programů 1985
 5. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 5 SOUČASNOST Photo – Membrane Electrolysis Spuštění výroby tekutých epoxidových pryskyřic (LER) Spuštění výroby pevných epoxidových pryskyřic (největší v Evropě) Získání EPD certifikace pro k přírodě šetrné epoxidové pryskyřici Spuštění nové patentované výroby epichlorhydrinu z glycerinu Zdvojnásobení produkce epoxidových pryskyřic Plné spuštění membránové elektrolýzy Zahájení výstavby membránové elektrolýzy Zahájen projekt výstavby odsolovací jednotky na úpravu odpadních vod 2004 2005 2007 2007 2010 2014 2017 2021
 6. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 6 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Abychom zastřešili a uvedli v soulad naše aktivit v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a ekonomického růstu, zformulovali jsme koncept: UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLCHEMIE Vedle pilíře životní prostředí Zelená SPOLCHEMIE zahrnuje i: • pilíř Společnost (naše aktivity pro podporu a spolupráci s okolím a regionem) • pilíř Ekonomika (ekonomický růst, posilování tržní pozice, prozákaznické aktivity) • základnu tvoří Lidské zdroje
 7. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 7 NAŠE CÍLE UDRŽITELNOSTI Do roku 2030 (v porovnání s rokem 2020) plánujeme snížit: • uhlíkovou stopu (scope 1 a 2) o 40% • specifickou produkci odpadu o 20% • specifické znečištění odpadních vod o 15% • incidenci (závažné havárie a nebezpečné stavy) ve výrobě o 50% • úrazovost (s absencí delší jak 3 dny) o 60%. Povzbuzujeme a motivujeme naše zaměstnance, dodavatele a ostatními obchodní partnery, aby dodržovali principy udržitelného rozvoje s důrazem na snižování emisí a uhlíkové stopy, redukci odpadů a oběhového hospodářství.
 8. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 8 LER 60 kt/r SER HCl 194 kt/r Epoxi Deriváty Epoxi Systémy Cl2 75 kt/r HYDROXIDY Fenol BPA (Dian) ECH 25 kt/r Aceton MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA KOH 60 kt/r NaOH 43 kt/r H2 2 kt/r Chlorové deriváty Glycerin Propylen EPITETRA EPISPOL I+II H2O Zákazníci | Distributoři BPA Tvrdidla Ostatní suroviny (Xylen, Modifikátory, atd.) PLNĚ VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÁ VÝROBA (ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA) NaCl / KCl ELEKTŘINA
 9. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 9 - základní epoxidové pryskyřice – LER / SER / X75 - “zelené” základní epoxidové pryskyřice (Envipoxy®) NAŠE VÝROBKOVÉ PORTFOLIO SBU – EPOXIDY - alkydové pryskyřice - kalafunové pryskyřice SBU – ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE - speciální epoxidové systémy - pro elektro & elektroniku - pro kompozity - pro stavebnictví - modifikované epoxidové pryskyřice SBU – SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ - hydroxidy (sodný a draselný) - chlorové deriváty SBU – ANORGANIKA
 10. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 10 SBU – SPECIALITY SPECIÁLNÍ EPOXIDOVÉ SYSTÉMY Značky: CHS-EPODUR®, SADURIT®, EPOSTYL®, VEROPAL® - pro elektro & elektroniku - pro stavebnictní - pro kompozity + adheziva MODIFIKOVANÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE & TVRDIDLA CHS–EPOXY® - modifikované kapalné a pevné pryskyřice - polotuhé pryskyřice - bromované pryskyřice - epoxidové pryskyřice do vodouředitelných systémů - reaktivní rozpouštědla TELALIT® - tvrdidla POUŽITÍ: nátěrové hmoty, stavebnictví, elektro & energetika, automobilový & letecký průmysl, veřejná doprava
 11. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 11 CERTIFIKACE & ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH CERTIFIKACE ‒ ISO CERTIFIKÁTY • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ‒ RESPONSIBLE CARE – právo užívat logo ‒ ECO VADIS – zlatá medaile ‒ EPD CERTIFIKÁT • Pro nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici ‒ EVROPSKÁ CERTIFIKACE PRODUKTŮ • Široká škála produktů výrobní řady CHS-EPOXY, CHS- EPODUR, SADURIT, EPOSTYL, TELALIT, CHS-ALKYD, CHS-EPODUR ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH ‒ CEFIC o EUROCHLOR • ECSA o EPOXY EUROPE • EPOXY RESIN COMMITTEE ‒ SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR
 12. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 12 Program BOZP PROČ?: • 2017: 20x pracovní úraz (PN delší jak 3 dny), z toho 01/2017: 6x • 2017: spuštěn program IMS (Zvýšení kultury BOZP), vč. zavedení pozitivní motivace (soutěž) „Bezpečnější pracoviště“ = zárodek Safetywalks (od 2018) • 04/2020 – Smrtelný + velmi závažný pracovní úraz na Elektrolýze • 2H2020 – audit BOZP (LRQA): nedostatečná angažovanost/zapojení v celé linii řízení (komunikace, význam, reakce) 09/2021 – Spuštěn program: řada dílčích aktivit/kroků a několik komunikačních kanálů, kromě dále uvedených: • Veřejná informace o dnech bez pracovního úrazu • Bezpečnostní „pětiminutovky“ Realizační tým: 9 zaměstnanců napříč společností
 13. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 13 Aplikace PYRAMIDA PÚ S ABSENCÍ PÚ BEZ ABSENCE SKORONEHODA NEBEZPEČÍ A RIZIKOVÉ SITUACE SMRTELNÉ PÚ NYNÍ PLÁN Cíl: předcházet úrazům důslednou evidencí všech rizik a nebezpečí (nikoliv jen PÚ) – posun od reakce k prevenci: naučit zaměstnance všímat si a reagovat na nedostatky Nutnost: na podněty reagovat (zapojení středního managementu) – přidělit zdroje / priority opatřením Intranetový nástroj: přístupný všem zaměstnancům + vedení záznamů, automatická upozornění… Průběžná komunikace – MINTR, report PVP, příprava „výroční“ kampaně Od 2022 součást motivace „Bezpečnější pracoviště“ Zatím převážně „technické“ nedostatky – pro začátek OK
 14. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 14 Aplikace PYRAMIDA
 15. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 15 Safetywalks Spuštěno v 06/2022 v novém formátu (od 2018 součást motivace BOZP): • Zapojení všech ředitelů a vedoucích tzv. skupin (výroba, infrastruktura) + účast techniků BOZP (poradci) • Frekvence: kvartálně (výroba) a pololetně (Infrastruktura) • 3 hodnocené oblasti: pohovor (společné téma), pořádek a OOPP + disciplína • Účast vedoucích/techniků z dotčeného útvaru • Sběr i dalších podnětů (mimo hodnocení) • Zpětná vazba vedoucím i zaměstnancům (komunikace na Intranetu) • Plán: zavedení tzv. křížného auditu….. • Jasně definovaná pravidla (schvalováno poradou vedení) • V budoucnu změny dle našich potřeb a možností Naše očekávání (dlouhodobý proces): • posílení otevřené komunikace (nejen o BOZP), • viditelný zájem vedení (motivace zaměstnanců) • změna ve vnímání / přístupu
 16. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 16 Safetywalks
 17. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 17 Kampaně BOZP Spuštěno v 04/2022: • Posílení komunikace (neformální – nedirektivní) • Frekvence: 2 – 3 měsíce (cca 5x ročně) • Zaměření na závažná témata / rizika (následky, pravděpodobnost, četnost) • Podpora vedoucích (prezentace = materiály pro školení) • Prezentace a plakát, od 06/2022 – využití „minivideí“ • Komunikace: především Intranet a mail (vedoucí pracovníci) Naše očekávání (dlouhodobý proces): • Změna ve vnímání / přístupu zaměstnanců • Posílení správných návyků • Upozorňování na rizika (stále a pořád…)
 18. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 18 - Provoz Podlahoviny složený z výrobní a poloprovozní části je umístěn ve střední části areálu Spolchemie, přesněji v západní a severní části objektu č. 5020 a s využitím přilehlého okolí pro logistické operace. Představení provozu PODLAHOVINY
 19. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 19 - Kapacita (dle IP) – 2 000 t/rok - Objem výroby v roce 2021: 1 308 t - Výroba a) Skupina výrobků na bázi epoxidových pryskyřic ➢ Plněné, probarvené (Sadurit, Epostyl) ➢ Neplněné, neprobarvené (Epodur) b) Skupina výrobků na bázi epoxidových pryskyřic ředitelných vodou (CHS - Epoxy 200V) c) Tvrdidla pro epoxidové systémy na bázi aminů, cykloalifatických aminů, polyaminů nebo polyamidů (Telalit, složky B systémů) d) Další výrobky na bázi pryskyřic (Retenol) a aditiva (Kingspan KA – 01) - Zařízení 3 klasické dissolvery, 1 vakuový dissolver, 1 prostý homogenizátor, 9 zásobníků na výrobky (2 m3), 1 zásobník na pojivo 521 (8 m3) Představení provozu PODLAHOVINY
 20. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 20 Objem ýroby 7,21% 27,01% 5,25% 4,96% 36,17% 1,10% 5,57% 12,74% Procentuální rozložení objemu produkce Podlahoviny (Epostyly) Tmely (Rabmer) Telality Epoxy Epodury Sadurity Z Výroba PLP Ostatní 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Produkované množství (t) Měsíce Měsíční porovnání využití výrobní kapacity ve srovnání s minulým rokem 2020 2021
 21. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 21 Vakuový dissolver s dávkováním sypkých surovin Klasický dissolver Přínos: Zvýšení výrobní kapacity, snížení náročnosti Přínos: Zvýšení výrobní kapacity, obnova manipulačních prací zařízení, snížení nákladů na údržbu Zlepšení v provoze 21
 22. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 22 Emisní filtr Dávkování sypkých surovin Přínos: Zlepšení pracovního prostředí, Přínos:Bezpečnost zaměstnanců, lepší plnění legislativních limitů manipulace se sypkými materiály Zlepšení v provoze 22
 23. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 23 Systém skladování Přínos: Přehled o surovinách, každý materiál má své místo Zlepšení v provoze 23
 24. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 24 Zabezpečení dále zpracovatelného materiálu Obraceč sudů Přínos: Větší zabezpečený prostor Přínos: Bezpečnost zaměstnanců, větší přesnost dávkování surovin, lepší manipulace se sudy, větší mobilita po provoze Zlepšení v provoze 24
 25. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 25 DĚKUJEME ZA POZORNOST
Advertisement