SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Tréninkové centrum
ORLEN UNIPETROL RPA
29. 11. 2022
datum:
oddělení: OHRB – Tréninkové centrum
2
Tým tréninkového centra – Školitelé
3
Tým tréninkového centra – SPECIALISTÉ
4
HLAVNÍ ČINNOSTI TRÉNINKOVÉHO CENTRA
Tréninkové
centrum
Nábor nových
operátorů
Teoretická
a praktická
příprava
Dohled nad
dalším
rozvojem
Spolupráce
s mistry a
vedoucími
Organizace
kvalifikačních
zkoušek
Absolventský
program
Spolupráce
se školami
5
 Generační obměna
• zajištění personálních náhrad na výrobních a podpůrných jednotkách
 Rekvalifikace
• teoretická a praktická příprava operátorů pro budoucí zaměstnání
 Nastavení operátorské disciplíny
• zaměření na bezpečnost práce a požární ochranu
• eliminace neperspektivních operátorů již během výcviku
HLAVNÍ CÍLE TRÉNINKOVÉHO CENTRA
6
NÁBOR NOVÝCH OPERÁTORŮ
17
14
25 23
14
29
57
93
73
84
76
121
96
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Celkem 629 OPZ přijatých do TC (včetně listopadového běhu)
7
NASTAVENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY
OPERÁTORŮ V TC
Dva týdny školení v učebně.
Praktická příprava na Cvičné jednotce a na
velíně Cvičné jednotky – zakončeno
kompetenční zkouškou.
Další dva týdny školení v učebně.
Teoretická a praktická příprava pod vedením
zkušených zaměstnanců společnosti (lektoři,
školitelé).
Více než 35 témat školení
(např. BOZP, armatury, technol. zařízení,
stroje, MaR, řídící systémy a další).
8
7:30 - 8:15 8:20 - 9:05 9:15 - 10:00 10:05 - 10:50 11:00 - 11:30 11:30 - 12:15 12:20 - 13:05 13:15 - 14:00 14:05 - 14:50
Procesní bezpečnost Praktická ukázka
Práce ve výškách OOPP Praktická ukázka OOPP Rizikové profese
PAVLÍČEK Radim PUDIL Zdeněk
Praktická ukázka PP
ověřování znalostí Praktická ukázka Praktická ukázka
BOZP + PO + RSS
Praktická ukázka Praktická ukázka
ověřování znalostí
PPA + Tech.Zař.
Praktická ukázka ověřování znalostí
Praktická ukázka ověřování znalostí
Praktická ukázka ověřování znalostí
po 07.11.22
Potrubí a příruby
oběd
Armatury a převody jednotek tlaku
ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan
čt 10.11.22
Měření a regulace
oběd
Měření a regulace
ŠVARC Pavel ŠVARC Pavel
Bc. MIKŠOVSKÝ Jakub Bc. MIKŠOVSKÝ Jakub JANSOVÁ Štěpánka
út 08.11.22
Technologická zařízení
oběd
čt 17.11.22
ROZVRH HODIN ŠKOLENÍ V TRÉNINKOVÉM CENTRU 11-12/2022
st 02.11.22
BOZP
oběd
Požární ochrana
Rizikové stavy a skoronehody, aplikace ZERO
PUDIL Zdeněk Ing. KOPECKÁ Jitka
ŠVEC Jaroslav
Ing. VAŠKOVÁ Michaela
pá 04.11.22
První pomoc
oběd
PZH + ADR Poučení z MU – procesní bezpečnost
ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan
st 09.11.22
Povinnosti operátora
oběd
Technologická zařízení
Svátek
Petrásek Vlastimil Ing. CHARVÁT Petr Ing. KRAHULÍK Martin
čt 03.11.22 oběd
PkP / PnO + praktická příprava
PAVLÍČEK Radim PUDIL Zdeněk
Povinnosti operátora Vydávání OOPP
Základní orientace a čtení v PID schématech
oběd
Seznámení s cvičnou jednotkou Praktická ukázka cvičné jednotky
po 14.11.22
ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan
pá 11.11.22
Kompresory Čerpadla a ostatní stroje
oběd
Mazání strojů
RYBÍN Bohuslav Ing. CÍSAŘ Václav Ing. CÍSAŘ Václav
st 16.11.22
Seznámení s Cvičnou jednotkou
oběd
Multiskilling údržbářských dovedností
ČERNÝ Dan BALOUŠEK Jan
út 15.11.22
Elektro (§ 4) Řídící systémy
oběd
Řídící systémy
Začátek v 7:20 SALAČ Karel ČERNÝ Václav ČERNÝ Václav
pá 18.11.22
Základy operátorské práce
oběd
Základy operátorské práce
ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan
9
7:30 - 8:15 8:20 - 9:05 9:15 - 10:00 10:05 - 10:50 11:00 - 11:30 11:30 - 12:15 12:20 - 13:05 13:15 - 14:00 14:05 - 14:50
Chemické látky Praktická ukázka
Personální blok Prezentace ZOO
KRAUSOVÁ / JANSOVÁ DVOŘÁK / MACHAČNÝ
Ing. HERINKOVÁ K. Ing. PEŠÁKOVÁ J.
* Rozvrh může být změněn dle potřeby výcviku a kapacity TC…
Laboratorní praxe
ČERNÝ Dan
Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů
SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan
ROZVRH HODIN ŠKOLENÍ V TRÉNINKOVÉM CENTRU 11-12/2022
Laboratorní praxe
SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan
út 22.11.22
Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů
oběd
SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan
po 21.11.22
Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů
oběd
24.11. -
8.12.2022
Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů
oběd
Laboratorní praxe
SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan
ČERNÝ Dan
st 23.11.22
Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů
oběd
SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan
oběd HZSP
pá 09.12.22
Cvičná jednotka - kompetenční zkouška
oběd
Cvičná jednotka - kompetenční zkouška + vyhodnocení
Tým Tréninkového centra Tým Tréninkového centra
Ing. SCHLEHÖFER Dominik / Doc. LEDERER Jaromír SMOLA Pavel
SVV
od 7:00 test Chemické látky SALAČ Karel SKLENÁŘOVÁ Irena/PEČENÝ Michal
Stáž na VJ dle rozdělení OPZ
oběd
Stáž na VJ dle rozdělení OPZ
Specialisté TC Specialisté TC
SCHMIDT Petr / MIKŠOVSKÝ Jakub Ing. MITYSKA Ondřej
Ing. ZBUZEK Michal, Ph.D. Ing. VENCLÍČKOVÁ M. Ing. SKLENÁŘ Luděk Chemické a rafinérské technologie
Katalyzátory Agrochemické procesy a komprese plynů
oběd
Energetika Ověřování znalostí
21. - 30.
12.2022
Technologické procesy
oběd
Rafinérské zpracování ropy Petrochemie / EJ + polymerace
Ing. ZBUZEK Michal, Ph.D. Ing. Arnošt Križan
pá 16.12.22
po 19.12.22
út 20.12.22
Exkurze po areálu Chemparku + dispečink
oběd
Analytická kontrola
Laboratoře - technologické procesy
oběd
Exkurze do provozu
Ing. ZBUZEK Michal, Ph.D. Ing. Martin Křemenák
Elektro blok
oběd
čt 15.12.22
st 14.12.22
Green-Deal, nové výzvy ve výrobě phm/plastů
út 13.12.22
Odpady / Ovzduší
oběd
Nakládání s vodou Praktické personální informace
Ing. JENČÍKOVÁ Jana Ing. PODHORA Milan Ing. TRAXMANDLOVÁ Klára Bc. Jakub MIKŠOVSKÝ
po 12.12.22 HZSP
10
Práce ve výškách
TEORETICKÁ PŘÍPRAVA OPERÁTORŮ V TC
BOZP
Rizikové stavy
OOPP
První pomoc
Požární ochrana
Provozní bezpečnost
Skoronehody
11
CO VŠE NAJDETE V TRÉNINKOVÉM CENTRU
12
Čtyři týdny praktické přípravy
• Základní obsluha provozu a periodické práce
• Jednotka řízená z velínu.
• Média: demivoda, nízkotlaká pára / kondenzát,
chladící voda, propylenglykol, dusík.
• Zásobníky, výměníky tepla, filtry.
• Čerpadla – dvě odstředivá + pístové.
• Měření a regulace teploty, tlaku, průtoku a hladiny.
• Inertizace zařízení.
• Předávání do opravy / přebírání po opravě.
CVIČNÁ JEDNOTKA
13
Jeden týden praktické přípravy na
atmosférické a vakuové koloně
• Jednotka řízená z velínu.
• Média: uhlovodíky, nízkotlaká pára /
kondenzát, chladící voda, dusík.
• Regulace teploty, tlaku, průtoku, hladiny,
kvality a refluxu.
• Nácvik fyzikálně-chemických zákonitostí
destilace.
DESTILAČNÍ JEDNOTKA
14
Čtyři dny nácviku praktických dovedností
• Drobná údržba
• montáž / demontáž přírubových spojů atd.
• Laboratorní dovednosti
• základní analytické kontroly vzorků.
• Operátorský tréninkový simulátor
• praktická ukázka na operátorském tréninkovém
simulátoru (DCPD).
• Virtuální realita
• řešení krizových situací.
PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI
15
Dva dny teoretického a praktického výcviku požární
ochrany
• Použití vodní clony, drenčerového SHZ, parní clony.
• Použití prostředků pro zásobování požární vodou
(nástěnný / nadzemní hydrant).
• Použití hasicích přístrojů – plynové CO2, práškové.
• Účinné využití vody – chlazení, odclonění plamenů,
rozptýlení oblaku plynů a par.
• Nácvik ohlášení mimořádné události s výjezdem HZSP.
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POLYGON
16
KOMPETENČNÍ ZKOUŠKY
Kompetenční zkouška obsahuje:
• 6 měsíců přípravy na daném provozu
• 5 okruhů a 100 otázek
o Technologie výroby
o Stroje a zařízení
o Regulace a řízení
o BOZP + PO
o Mimořádné stavy
17
KOMPETENČNÍ ZKOUŠKY 2022
26
56
72
80
25
40
30
14
ÚVHO
AGRO
PCH
RAF L
RAF K
JESL
LAB
SPO NER
LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN
POČET
KOMPETENCÍ
47 32 29 29 43 40 22 23 36 42
CELKEM
343
18
• Přednášky na SŠ – propagace pracovní pozice operátor / absolvent.
• Spolupráce na praxích SŠ / VŠ studentů.
• „Zážitkové dny“ pro ZŠ / SŠ.
• Exkurze v Tréninkovém centru – spolupráce s VŠCHT a UniCRE
• 2022 – 471 studentů a pedagogů
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
19
DNY BEZPEČNOSTI
Tréninkové centrum a HSE zajišťují každý rok Den bezpečnosti
První pomoc
Záchrana zraněných
Zdolávání požárů
20
Dvouletý program pro absolventy vysokých škol
• Příprava na odborné pracovní pozice
• Stáže, moduly, odborná školení
• Rozvoj jazykových schopností
• Získání povědomí o chodu celé společnosti, seznámení s
pracovními postupy a technologiemi.
• Připravený „na míru“ pod vedením garantů a pověřených
konzultantů
ABSOLVENTSKÝ PROGRAM
21
BUDOUCNOST
Zvýšení využití TC:
• Reakce na legislativní změny (zákonná školení spojená s praxí).
• Hlubší spolupráce s úseky výroby, kvality a HSE (mimořádné události, technické a technologické
změny).
• Spolupráce při zavádění nových technologií.
• Rozšíření vzdělávání pro další chemické areály Neratovice a Kralupy nad Vltavou.
• Příprava dalších projektů.
22
Základem bezpečné práce je správná komunikace.
KOMUNIKACE
Prostor pro vaše dotazy.
Upozornění: Informace obsažené v této prezentaci jsou určeny výhradně oprávněným příjemcům a mohou obsahovat důvěrné informace, popř. mohou být
předmětem obchodního tajemství. Neoprávněné prohlížení, šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu nebo jiný neoprávněný způsob užití jsou zakázány.
Pokud jste obdržel(a) tuto prezentaci omylem, informujte o tom prosím okamžitě odesílatele a tuto prezentaci zničte/vymažte ze systému. Děkujeme.
Děkujeme za
pozornost

More Related Content

More from pavelborek

6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
pavelborek
 
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
pavelborek
 

More from pavelborek (20)

Prezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfPrezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdf
 
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdfPrezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
 
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdfPrezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
 
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
 
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
 
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
 
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
 
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
 
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
 
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
 
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
1 Prezentace Kudrna BV BOZP 2022.pdf
 
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
 
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZIJAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
 
Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021
 
izapis.cz
izapis.czizapis.cz
izapis.cz
 
Výroční schůze SRPDŠ 2020
Výroční schůze SRPDŠ 2020Výroční schůze SRPDŠ 2020
Výroční schůze SRPDŠ 2020
 
Výroční schůze SRPDŠ 2019
Výroční schůze SRPDŠ 2019Výroční schůze SRPDŠ 2019
Výroční schůze SRPDŠ 2019
 
7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika
 
6 O.Sládek ŽESNAD
6 O.Sládek ŽESNAD6 O.Sládek ŽESNAD
6 O.Sládek ŽESNAD
 
4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl
 

3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf

 • 1. Tréninkové centrum ORLEN UNIPETROL RPA 29. 11. 2022 datum: oddělení: OHRB – Tréninkové centrum
 • 3. 3 Tým tréninkového centra – SPECIALISTÉ
 • 4. 4 HLAVNÍ ČINNOSTI TRÉNINKOVÉHO CENTRA Tréninkové centrum Nábor nových operátorů Teoretická a praktická příprava Dohled nad dalším rozvojem Spolupráce s mistry a vedoucími Organizace kvalifikačních zkoušek Absolventský program Spolupráce se školami
 • 5. 5  Generační obměna • zajištění personálních náhrad na výrobních a podpůrných jednotkách  Rekvalifikace • teoretická a praktická příprava operátorů pro budoucí zaměstnání  Nastavení operátorské disciplíny • zaměření na bezpečnost práce a požární ochranu • eliminace neperspektivních operátorů již během výcviku HLAVNÍ CÍLE TRÉNINKOVÉHO CENTRA
 • 6. 6 NÁBOR NOVÝCH OPERÁTORŮ 17 14 25 23 14 29 57 93 73 84 76 121 96 0 20 40 60 80 100 120 140 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem 629 OPZ přijatých do TC (včetně listopadového běhu)
 • 7. 7 NASTAVENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY OPERÁTORŮ V TC Dva týdny školení v učebně. Praktická příprava na Cvičné jednotce a na velíně Cvičné jednotky – zakončeno kompetenční zkouškou. Další dva týdny školení v učebně. Teoretická a praktická příprava pod vedením zkušených zaměstnanců společnosti (lektoři, školitelé). Více než 35 témat školení (např. BOZP, armatury, technol. zařízení, stroje, MaR, řídící systémy a další).
 • 8. 8 7:30 - 8:15 8:20 - 9:05 9:15 - 10:00 10:05 - 10:50 11:00 - 11:30 11:30 - 12:15 12:20 - 13:05 13:15 - 14:00 14:05 - 14:50 Procesní bezpečnost Praktická ukázka Práce ve výškách OOPP Praktická ukázka OOPP Rizikové profese PAVLÍČEK Radim PUDIL Zdeněk Praktická ukázka PP ověřování znalostí Praktická ukázka Praktická ukázka BOZP + PO + RSS Praktická ukázka Praktická ukázka ověřování znalostí PPA + Tech.Zař. Praktická ukázka ověřování znalostí Praktická ukázka ověřování znalostí Praktická ukázka ověřování znalostí po 07.11.22 Potrubí a příruby oběd Armatury a převody jednotek tlaku ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan čt 10.11.22 Měření a regulace oběd Měření a regulace ŠVARC Pavel ŠVARC Pavel Bc. MIKŠOVSKÝ Jakub Bc. MIKŠOVSKÝ Jakub JANSOVÁ Štěpánka út 08.11.22 Technologická zařízení oběd čt 17.11.22 ROZVRH HODIN ŠKOLENÍ V TRÉNINKOVÉM CENTRU 11-12/2022 st 02.11.22 BOZP oběd Požární ochrana Rizikové stavy a skoronehody, aplikace ZERO PUDIL Zdeněk Ing. KOPECKÁ Jitka ŠVEC Jaroslav Ing. VAŠKOVÁ Michaela pá 04.11.22 První pomoc oběd PZH + ADR Poučení z MU – procesní bezpečnost ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan st 09.11.22 Povinnosti operátora oběd Technologická zařízení Svátek Petrásek Vlastimil Ing. CHARVÁT Petr Ing. KRAHULÍK Martin čt 03.11.22 oběd PkP / PnO + praktická příprava PAVLÍČEK Radim PUDIL Zdeněk Povinnosti operátora Vydávání OOPP Základní orientace a čtení v PID schématech oběd Seznámení s cvičnou jednotkou Praktická ukázka cvičné jednotky po 14.11.22 ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan pá 11.11.22 Kompresory Čerpadla a ostatní stroje oběd Mazání strojů RYBÍN Bohuslav Ing. CÍSAŘ Václav Ing. CÍSAŘ Václav st 16.11.22 Seznámení s Cvičnou jednotkou oběd Multiskilling údržbářských dovedností ČERNÝ Dan BALOUŠEK Jan út 15.11.22 Elektro (§ 4) Řídící systémy oběd Řídící systémy Začátek v 7:20 SALAČ Karel ČERNÝ Václav ČERNÝ Václav pá 18.11.22 Základy operátorské práce oběd Základy operátorské práce ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan
 • 9. 9 7:30 - 8:15 8:20 - 9:05 9:15 - 10:00 10:05 - 10:50 11:00 - 11:30 11:30 - 12:15 12:20 - 13:05 13:15 - 14:00 14:05 - 14:50 Chemické látky Praktická ukázka Personální blok Prezentace ZOO KRAUSOVÁ / JANSOVÁ DVOŘÁK / MACHAČNÝ Ing. HERINKOVÁ K. Ing. PEŠÁKOVÁ J. * Rozvrh může být změněn dle potřeby výcviku a kapacity TC… Laboratorní praxe ČERNÝ Dan Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan ROZVRH HODIN ŠKOLENÍ V TRÉNINKOVÉM CENTRU 11-12/2022 Laboratorní praxe SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan út 22.11.22 Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů oběd SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan po 21.11.22 Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů oběd 24.11. - 8.12.2022 Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů oběd Laboratorní praxe SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan ČERNÝ Dan st 23.11.22 Provozování zařízení cvičné jednotky - řešení praktických úkolů oběd SMOLA Pavel / ČERNÝ Dan oběd HZSP pá 09.12.22 Cvičná jednotka - kompetenční zkouška oběd Cvičná jednotka - kompetenční zkouška + vyhodnocení Tým Tréninkového centra Tým Tréninkového centra Ing. SCHLEHÖFER Dominik / Doc. LEDERER Jaromír SMOLA Pavel SVV od 7:00 test Chemické látky SALAČ Karel SKLENÁŘOVÁ Irena/PEČENÝ Michal Stáž na VJ dle rozdělení OPZ oběd Stáž na VJ dle rozdělení OPZ Specialisté TC Specialisté TC SCHMIDT Petr / MIKŠOVSKÝ Jakub Ing. MITYSKA Ondřej Ing. ZBUZEK Michal, Ph.D. Ing. VENCLÍČKOVÁ M. Ing. SKLENÁŘ Luděk Chemické a rafinérské technologie Katalyzátory Agrochemické procesy a komprese plynů oběd Energetika Ověřování znalostí 21. - 30. 12.2022 Technologické procesy oběd Rafinérské zpracování ropy Petrochemie / EJ + polymerace Ing. ZBUZEK Michal, Ph.D. Ing. Arnošt Križan pá 16.12.22 po 19.12.22 út 20.12.22 Exkurze po areálu Chemparku + dispečink oběd Analytická kontrola Laboratoře - technologické procesy oběd Exkurze do provozu Ing. ZBUZEK Michal, Ph.D. Ing. Martin Křemenák Elektro blok oběd čt 15.12.22 st 14.12.22 Green-Deal, nové výzvy ve výrobě phm/plastů út 13.12.22 Odpady / Ovzduší oběd Nakládání s vodou Praktické personální informace Ing. JENČÍKOVÁ Jana Ing. PODHORA Milan Ing. TRAXMANDLOVÁ Klára Bc. Jakub MIKŠOVSKÝ po 12.12.22 HZSP
 • 10. 10 Práce ve výškách TEORETICKÁ PŘÍPRAVA OPERÁTORŮ V TC BOZP Rizikové stavy OOPP První pomoc Požární ochrana Provozní bezpečnost Skoronehody
 • 11. 11 CO VŠE NAJDETE V TRÉNINKOVÉM CENTRU
 • 12. 12 Čtyři týdny praktické přípravy • Základní obsluha provozu a periodické práce • Jednotka řízená z velínu. • Média: demivoda, nízkotlaká pára / kondenzát, chladící voda, propylenglykol, dusík. • Zásobníky, výměníky tepla, filtry. • Čerpadla – dvě odstředivá + pístové. • Měření a regulace teploty, tlaku, průtoku a hladiny. • Inertizace zařízení. • Předávání do opravy / přebírání po opravě. CVIČNÁ JEDNOTKA
 • 13. 13 Jeden týden praktické přípravy na atmosférické a vakuové koloně • Jednotka řízená z velínu. • Média: uhlovodíky, nízkotlaká pára / kondenzát, chladící voda, dusík. • Regulace teploty, tlaku, průtoku, hladiny, kvality a refluxu. • Nácvik fyzikálně-chemických zákonitostí destilace. DESTILAČNÍ JEDNOTKA
 • 14. 14 Čtyři dny nácviku praktických dovedností • Drobná údržba • montáž / demontáž přírubových spojů atd. • Laboratorní dovednosti • základní analytické kontroly vzorků. • Operátorský tréninkový simulátor • praktická ukázka na operátorském tréninkovém simulátoru (DCPD). • Virtuální realita • řešení krizových situací. PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI
 • 15. 15 Dva dny teoretického a praktického výcviku požární ochrany • Použití vodní clony, drenčerového SHZ, parní clony. • Použití prostředků pro zásobování požární vodou (nástěnný / nadzemní hydrant). • Použití hasicích přístrojů – plynové CO2, práškové. • Účinné využití vody – chlazení, odclonění plamenů, rozptýlení oblaku plynů a par. • Nácvik ohlášení mimořádné události s výjezdem HZSP. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POLYGON
 • 16. 16 KOMPETENČNÍ ZKOUŠKY Kompetenční zkouška obsahuje: • 6 měsíců přípravy na daném provozu • 5 okruhů a 100 otázek o Technologie výroby o Stroje a zařízení o Regulace a řízení o BOZP + PO o Mimořádné stavy
 • 17. 17 KOMPETENČNÍ ZKOUŠKY 2022 26 56 72 80 25 40 30 14 ÚVHO AGRO PCH RAF L RAF K JESL LAB SPO NER LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN POČET KOMPETENCÍ 47 32 29 29 43 40 22 23 36 42 CELKEM 343
 • 18. 18 • Přednášky na SŠ – propagace pracovní pozice operátor / absolvent. • Spolupráce na praxích SŠ / VŠ studentů. • „Zážitkové dny“ pro ZŠ / SŠ. • Exkurze v Tréninkovém centru – spolupráce s VŠCHT a UniCRE • 2022 – 471 studentů a pedagogů SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
 • 19. 19 DNY BEZPEČNOSTI Tréninkové centrum a HSE zajišťují každý rok Den bezpečnosti První pomoc Záchrana zraněných Zdolávání požárů
 • 20. 20 Dvouletý program pro absolventy vysokých škol • Příprava na odborné pracovní pozice • Stáže, moduly, odborná školení • Rozvoj jazykových schopností • Získání povědomí o chodu celé společnosti, seznámení s pracovními postupy a technologiemi. • Připravený „na míru“ pod vedením garantů a pověřených konzultantů ABSOLVENTSKÝ PROGRAM
 • 21. 21 BUDOUCNOST Zvýšení využití TC: • Reakce na legislativní změny (zákonná školení spojená s praxí). • Hlubší spolupráce s úseky výroby, kvality a HSE (mimořádné události, technické a technologické změny). • Spolupráce při zavádění nových technologií. • Rozšíření vzdělávání pro další chemické areály Neratovice a Kralupy nad Vltavou. • Příprava dalších projektů.
 • 22. 22 Základem bezpečné práce je správná komunikace. KOMUNIKACE
 • 23. Prostor pro vaše dotazy.
 • 24. Upozornění: Informace obsažené v této prezentaci jsou určeny výhradně oprávněným příjemcům a mohou obsahovat důvěrné informace, popř. mohou být předmětem obchodního tajemství. Neoprávněné prohlížení, šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu nebo jiný neoprávněný způsob užití jsou zakázány. Pokud jste obdržel(a) tuto prezentaci omylem, informujte o tom prosím okamžitě odesílatele a tuto prezentaci zničte/vymažte ze systému. Děkujeme. Děkujeme za pozornost