SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Стаття 54 Закону України Про освіту. Права та обов’язки
педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших
осіб, які залучаються до освітнього процесу
1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:
• академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність,
вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають
освітній програмі;
• педагогічну ініціативу;
• розроблення та впровадження авторських навчальних програм,
проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед
методик компетентнісного навчання;
• користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою
закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку,
встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти,
установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що
здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних
працівників;
• доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що
використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
• відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
• справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
• захист професійної честі та гідності;
• індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу)
діяльність за межами закладу освіти;
• творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10
років із зарахуванням до стажу роботи;
• забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити
для індивідуального і кооперативного будівництва;
• забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями
у порядку, передбаченому законодавством;
• безпечні і нешкідливі умови праці;
• подовжену оплачувану відпустку;
• участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
• участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
• захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та
експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-
якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди
здоров’ю.
2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:
• постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні
та педагогічну майстерність;
• виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти
передбачених нею результатів навчання;
• сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
• дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій
діяльності;
• дотримуватися педагогічної етики;
• поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди,
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності,
працелюбства;
• формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності
додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет
і територіальну цілісність України;
• виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та
державних символів України, національних, історичних, культурних
цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного
надбання України та навколишнього природного середовища;
• формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
• захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та
гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню
ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних
напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
• додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
• повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу
(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-
педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або
інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних
заходів для припинення булінгу (цькування).
3. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші
права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором,
трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.
4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу,
визначаються законодавством, відповідними договорами та/або
установчими документами закладу освіти.
5. Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників
від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків,
передбачених законодавством.
6. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з
законом.
Ст /54 ЗУ Про освіту зі змінами 2024 рік №2145-VIII від 05.09.2017,
редакція від 21.11.2021

More Related Content

Similar to Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf

виступ основні..
виступ основні..виступ основні..
виступ основні..bigumka
 
1
11
1k0s
 
Внутрішня система Іванівського НВО.docx
Внутрішня система Іванівського НВО.docxВнутрішня система Іванівського НВО.docx
Внутрішня система Іванівського НВО.docxssuserc5b616
 
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017puchckov
 
Regulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational processRegulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational processNikolay Shaygorodskiy
 
СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ ШКОЛА.docx
СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ ШКОЛА.docxСТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ ШКОЛА.docx
СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ ШКОЛА.docxViktoriyaGermanchuck
 
етичний кодекс українського педагога
етичний кодекс українського педагогаетичний кодекс українського педагога
етичний кодекс українського педагогаВладимир Фирсов
 
зу про освіту 2017
зу про освіту 2017зу про освіту 2017
зу про освіту 2017dashazeml
 
Osv progr c_titul_20-21
Osv progr c_titul_20-21Osv progr c_titul_20-21
Osv progr c_titul_20-21Олег М
 
ПрограмаЛомачинецькоїгімназії
ПрограмаЛомачинецькоїгімназіїПрограмаЛомачинецькоїгімназії
ПрограмаЛомачинецькоїгімназіїШкола
 
СТАТУТ 2022 гімназія.docx
СТАТУТ 2022 гімназія.docxСТАТУТ 2022 гімназія.docx
СТАТУТ 2022 гімназія.docxssuserf01cb3
 
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39kzsh039
 
Освітня програма початкової школи на 2018/2019 навчальний рік
Освітня програма початкової школи на 2018/2019 навчальний рікОсвітня програма початкової школи на 2018/2019 навчальний рік
Освітня програма початкової школи на 2018/2019 навчальний рікOstap Vuschna
 
закон про освіту
закон про освітузакон про освіту
закон про освітуsemyurihor
 
academ dobrochestnst
academ dobrochestnstacadem dobrochestnst
academ dobrochestnstktgg
 
правове виховання
правове вихованняправове виховання
правове вихованняfreedom_Z
 

Similar to Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf (20)

Типова освітня програма (Савченко О.Я.)
Типова освітня програма (Савченко О.Я.)Типова освітня програма (Савченко О.Я.)
Типова освітня програма (Савченко О.Я.)
 
виступ основні..
виступ основні..виступ основні..
виступ основні..
 
1
11
1
 
Внутрішня система Іванівського НВО.docx
Внутрішня система Іванівського НВО.docxВнутрішня система Іванівського НВО.docx
Внутрішня система Іванівського НВО.docx
 
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017
 
Akademichna dobrochesnist
Akademichna dobrochesnistAkademichna dobrochesnist
Akademichna dobrochesnist
 
Regulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational processRegulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational process
 
СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ ШКОЛА.docx
СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ ШКОЛА.docxСТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ ШКОЛА.docx
СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ ШКОЛА.docx
 
етичний кодекс українського педагога
етичний кодекс українського педагогаетичний кодекс українського педагога
етичний кодекс українського педагога
 
зу про освіту 2017
зу про освіту 2017зу про освіту 2017
зу про освіту 2017
 
Osv progr c_titul_20-21
Osv progr c_titul_20-21Osv progr c_titul_20-21
Osv progr c_titul_20-21
 
ПрограмаЛомачинецькоїгімназії
ПрограмаЛомачинецькоїгімназіїПрограмаЛомачинецькоїгімназії
ПрограмаЛомачинецькоїгімназії
 
СТАТУТ 2022 гімназія.docx
СТАТУТ 2022 гімназія.docxСТАТУТ 2022 гімназія.docx
СТАТУТ 2022 гімназія.docx
 
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
 
Позаурочна д-ть.pdf
Позаурочна д-ть.pdfПозаурочна д-ть.pdf
Позаурочна д-ть.pdf
 
Освітня програма початкової школи на 2018/2019 навчальний рік
Освітня програма початкової школи на 2018/2019 навчальний рікОсвітня програма початкової школи на 2018/2019 навчальний рік
Освітня програма початкової школи на 2018/2019 навчальний рік
 
Buling
BulingBuling
Buling
 
закон про освіту
закон про освітузакон про освіту
закон про освіту
 
academ dobrochestnst
academ dobrochestnstacadem dobrochestnst
academ dobrochestnst
 
правове виховання
правове вихованняправове виховання
правове виховання
 

More from ssuser46127c

Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdfКолективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdfssuser46127c
 
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdfВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdfssuser46127c
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdfssuser46127c
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdfНаказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdfssuser46127c
 
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdfІнформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdfssuser46127c
 
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfssuser46127c
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfssuser46127c
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfssuser46127c
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfssuser46127c
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfssuser46127c
 
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdfСайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdfssuser46127c
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdfssuser46127c
 
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptxФотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptxssuser46127c
 
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptxssuser46127c
 
Mi cr os o ft Power Point Presentation
Mi cr os o ft  Power Point PresentationMi cr os o ft  Power Point Presentation
Mi cr os o ft Power Point Presentationssuser46127c
 
1Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
1Microsoft PowerPoint Presentation .pptx1Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
1Microsoft PowerPoint Presentation .pptxssuser46127c
 
Microsoft PowerPoint Presentation.pdf
Microsoft PowerPoint  Presentation.pdfMicrosoft PowerPoint  Presentation.pdf
Microsoft PowerPoint Presentation.pdfssuser46127c
 
Microsoft PowerPoint Presentation.pptx
Microsoft PowerPoint  Presentation.pptxMicrosoft PowerPoint  Presentation.pptx
Microsoft PowerPoint Presentation.pptxssuser46127c
 
Результати анкетування батьків учнів.pdf
Результати анкетування батьків учнів.pdfРезультати анкетування батьків учнів.pdf
Результати анкетування батьків учнів.pdfssuser46127c
 

More from ssuser46127c (20)

Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdfКолективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
 
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdfВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdfНаказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
 
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdfІнформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
 
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
 
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdfСайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
 
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptxФотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
 
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
 
Mi cr os o ft Power Point Presentation
Mi cr os o ft  Power Point PresentationMi cr os o ft  Power Point Presentation
Mi cr os o ft Power Point Presentation
 
1Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
1Microsoft PowerPoint Presentation .pptx1Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
1Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
 
Microsoft PowerPoint Presentation.pdf
Microsoft PowerPoint  Presentation.pdfMicrosoft PowerPoint  Presentation.pdf
Microsoft PowerPoint Presentation.pdf
 
Microsoft PowerPoint Presentation.pptx
Microsoft PowerPoint  Presentation.pptxMicrosoft PowerPoint  Presentation.pptx
Microsoft PowerPoint Presentation.pptx
 
Результати анкетування батьків учнів.pdf
Результати анкетування батьків учнів.pdfРезультати анкетування батьків учнів.pdf
Результати анкетування батьків учнів.pdf
 

Recently uploaded

критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfolha1koval
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxhome
 
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxkatral1968
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxvitalina6709
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейvitaliyinformatik
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаAdriana Himinets
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenolha1koval
 
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxBodia2
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .zaskalko111
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfolha1koval
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptТаисия Папенчук
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxssuserc6cee7
 

Recently uploaded (16)

критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
 
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
 
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
 

Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf

 • 1. Стаття 54 Закону України Про освіту. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу 1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на: • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; • педагогічну ініціативу; • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; • підвищення кваліфікації, перепідготовку; • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; • захист професійної честі та гідності; • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти; • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи; • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва; • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством; • безпечні і нешкідливі умови праці; • подовжену оплачувану відпустку; • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
 • 2. • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь- якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані: • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність; • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання; • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; • дотримуватися педагогічної етики; • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища; • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • 3. • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково- педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 3. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти. 4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти. 5. Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 6. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом. Ст /54 ЗУ Про освіту зі змінами 2024 рік №2145-VIII від 05.09.2017, редакція від 21.11.2021