SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEKAN 2
KOTA BELUD
SABAH
RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP
Tahun 2016
Disediakan oleh:
Fauziyah Abdul Lait
Pemimpin Pengakap
RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA.
Pengenalan : Pengakap Muda adalah satu daripada beberapa unit Dalam persaudaraan pengakap. Unit Pengakap Muda adalah bagi ahli
pengakap yang berumur antara 12 hingga 15 tahun.
Objektif : Bagi menggalakkan dan memperbaiki lagi kesuburan rohani , jasmani, akal, dan pergaulan dalam kalangan ahli-ahlinya.
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI
CATATAN /
ALATAN
1 Pendaftaran 1.Mendaftarkan ahli baru (Tingkatan 1)
2.Mengutip yuran pendaftaran ahli
3.Pembahagian kepada Patrol
4.Istiadat Bendera
5.Istiadat menurun bendera
1.Latihan Istiadat Bendera
2.Latihan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
2 Lencana
Keahlian
1.Istiadat Bendera
2.Peraturan MemakaiUniform Pengakap
3.Prinsip Rukunegara
4.Nyanyian (Undang-undang Pengakap)
5.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Latihan Istiadat Bendera
2.Penerangan dan mengumpul maklumat
(Menyalin nota)
3.Latihan nyanyian
4.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log
Slaid presentation
3 Lencana
Keahlian
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Lambang Pengakap Malaysia
4.Mengetahui mengikat dan menggunakan
simpulan
5.Ujian Lencana Keahlian
6.Nyanyian
7.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Latihan Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan
3.Penerangan dan mengumpul maklumat
4.Latihan Simpulan Buku Sila,Bunga Geti
5.Ujian Prinsip Rukunegara
6.Nyanyian Undang-undang Pengakap
7.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log
Carta
Tali
4 Lencana
Keahlian
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Persetiaan dan Undang-undang Pengakap
4.Hormat pengakap dan Cogan kata
Pengakap
Muda
5.Mengetahui mengikat dan menggunakan
simpulan
6.Nyanyian
7.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Menyertai Istiadata Bendera
2.Menjalankan permainan
3.Penerangan dan mengumpul maklumat dan
tunjuk cara tentang Persetiaan Pengakap dan
Undang-undang Pengakap
4.Menunjukkan Hormat Pengakap
5.Latihan simpulan Simpul Manok,Tindih
Kasih
6.Latihan nyanyian
7.Menjalankan Istiadat Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log
Carta
Potongan gambar
Lisan dan bertulis
Tali
5 Lencana
keahlian
1.Istiadat bendera
2.Permainan
3.Sejarah permulaan pergerakan pengakap
4.Mengetahui mengikat dan menggunakan
simpulan
5.Ujian lencana keahlian
6.Nyanyian
7.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan
3.Penerangan dan mengumpul maklumat
4.Latihan Simpulan Lilit Dua Simpul dan Lilit
PematiBiasa
5.Ujian Tabik dan Hormat Pengakap,Isyarat
Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap.
6.Latihan nyanyian
7.Menjankan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log
Tali
6 Lencana
Keahlian
1.Istiadat bendera
2.Permainan
3.Mengetahui sejarah pengakap Malaysia dan
Lord Baden Powell
4.Ujian Lencana Keahlian
5.Nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan
3.Penerangan dan mengumpul maklumat
4.Ujian Simpulan Buku Sila,Bunga
Geti,Simpul Manok,Tindih Kasih,Lilit Dua
Simpul dan Lilit PematiBiasa
5.Latihan nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bnedera
Bendera Malaysia
Buku Log
Kertas ujian
Tali
7 Lencana
Keahlian
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Istiadat Perlantikan Pengakap Muda.
4.Latihan Kawat Kaki
5.Nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan.
3.Menyanpaikan Lencana Keahlian
4.latihan Kawat kaki
5.Latihan nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Lencana
Keahlian
Skaf dan topi
8 Lencana Jaya
b.Kecergasan
dan
Kesegaran
Jasmani
1.Istiadat Bendera
2.Permainan/pertandingan
3.Kawat Tongkat Pengakap
semasa berjalan..
4.Halangan komando
5.Nyanyian Lagu Pengakap.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Menjalankan permainan atau pertandingan
antara patrol.
3.Menjalankan Kawat Tongkat semasa
berjalan.
4.Tahu menyediakan dan melakukan :
a.)”Deadman crawl”
b)Melalui titi komando
5.Menyanyikan Lagu Pengakap/Yell
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Carta
9 Lencana Jaya
c.Kepimpinan
1.Istiadat Bendera
2.Permainan/Pertandingan
3.Menghadiri Kursus Ketua
Patrol atau melatih 2 orang
untuk Lencana Maju
4.Kebolehan :
a.Merancang dan menjalankan
perkhemahan
b.Merancangkan Malam
pengakap
c.Menjalankan Mesyuarat Ketua
Patrol.
1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Menjalankan permainan atau pertandingan
antara patrol.
3.Menghadiri sepenuhnya Kursus Ketua
Patrol atau melatih 2 orang Pengakap untuk
Lencana Maju.
4.Menunjukkan kebolehan memimpin
berikut:
a.Merancang dan menjalankan satu
pengembaraan patrol.
b.Merancang serta mengambil bahagian
dalam satu acara Malam Pengakap
Bendera Malaysia
Carta
5.Nyanyian Lagu Pengakap
6.Istiadat Menurunkan Bendera
mengandungi lakonan/tarian dan nyanyian.
c.Boleh menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol.
5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell.
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
10 Lencana Jaya
c.Kepimpinan
1.Istiadat Bendera.
2.Permainan/Pertandingan.
3.Menunjukkan cara membawa
bendera
a.)di bahu
b)tanpa berkibar
c)Berkibar
4.Nyanyian Lagu Pengakap
5.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Menjalankan permainan atau pertandingan
antara patrol.
3.Menunjukkan cara membawa bendera
a)di bahu
b)tanpa berkibar
c)Berkibar
4.Menyanyikan Lagu Pengakap/yell
5.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Carta
7-10 Lencana Jaya
d. Cabaran
(aktiviti hujung
minggu)
Melaksanakan
sekurang-
kurangnya satu
kemahiran
Kumpulan A,B,C
dan D
Kumpulan A – Cabaran
1.Lakukan satu sahaja
- Mendayung perahu
- Melayarkan sampan layer
2.Mendaki bukit
3.Berbsasikal 30 km.
Kumpulan B - Amali
1.Pekerjaan tangan/tukang
gambar.
2.Mekanik
3.Kod fonetik antarabangsa.
4.Khidmat cemerlang.
Kumpulan C – Kesungguhan
1.Pengembaraan 10km/40km
2.Gimnastik/seni pertahankan
diri
3.Membuat bekalan daripada
makanan kering.
4.Melakukan SATU kegiatan
luar berikut
a.)Memanah
b.)Memancing
c)Kajian barang purba
d)Kajian isi bumi
e)Pemeliharaan alam sekitar
5.Simpulan dan ikatan
6.Mendirikan pokok sementara
(bivouac)
7.Projek perintis
1.Kegiatan dalam cabaran boleh dilakukan
dalam perkhemahan atau hujung minggu.
2.Laporan aktiviti hendaklah dicatat dalam
buku log ujian
Kumpulan D – Masyarakat
1.Menyedia,memasak dan
melayan
2.Pertunjukan hiburan amatur
3.Perkhidmatan & menjalankan
Malam Pengakap
8 Lencana Usaha
1. Cita-cita
Pengakap
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Melukis dan menerangkan erti Bendera
Malaysia dan Bendera NegeriSembilan.
4.Menyanyi Lagu Negaraku dan Lagu
Kebesaran Negeri
5.Kawat kaki
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera.
2.Menjalankan permainan.
3.Melukis dan menerangkan erti Bendera
Malaysia dan Bendera NegeriSembilan
dalam buku log ujian.
4.Menjalakan ujian nyanyian lagu Negaraku
dan lagu Kebesaran Negeri.
5.Latihan kawat kaki.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log Ujian
9 Lencana Usaha
1. Cita-cita
Pengakap
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Menaikkan bendera
4.Nama orang –orang kenamaan
5.Melafazkan Persetiaan Pengakap dan
Undang-undang Pengakap
6.Nyanyian
7.Istiadat menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera.
2.Menjalani permainan
3.Mengumpul maklumat dalam buku log
ujian.
4.Ujian Persetiaan Pengakap dan Undang-
undang Pengakap.
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Carta
10 Lencana Usaha
2. Kecergasan
dan Kesegaran
Jasmani.
1.Istiadat bendera
2.Permainan
3.Latihan asas perbarisan
4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali.
5.Nyanyian
6.Istiadat MenurunkanBendera
1.mengikuti Istiadat Bendera
2.Menjalani permainan
3.Menjalani latihan kawat/perbarisan.
4.Latihan tali Simpul Himpit,Simpul Pulih
dan Bunga Geti Berganda.
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Tali
11 Lencana Usaha
2. Kecergasan
dan Kesegaran
Jasmani
1.Istiadat bendera.
2.Permainan
3.Latihan kawat Tongkat.
4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali.
5.Nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera.
2.Menjalani permainan.
3.Menjalani latihan kawat tongkat.
4.Latihan tali Lilit Balak,Lilit “Taut-line”
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Tali
11 Lencana Jaya
e. Perkhidmatan
1.Istiadat Bendera
2.Permainan Pengakap
3.Kegunaan kayu tuap.
4.Sistem pemulihan pernafasan
mulut ke mulut.
5.Perkhidmatan 6jam.
6.Nyanyian lagu Pengakap
7.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Menjalankan Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan atau pertandingan
antara patrol.
3.Menerangkan kegunaan kayu tuap dalam
rawtan patah tulangkaki dan patah tangan.
4.Menunjukkan teknik mengamalkan system
pemulihan nafas mulut ke mulut.
5.Menyanyikan lagu Pengakap/Yell
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Tali
12 Lencana Jaya
f. Perkhemahan. Adalah
digalakkan satu
perkhemahan
hujung minggu
dijalankan untuk
menjalankan
ujian praktikal
1.Ujian kecergasan
2.Ujian Kepimpinan
3.Ujian Kejayaan
4.Ujian Perkhidmatan
1.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan
dalam buku log ujian Lencana Jaya
2.Istiadat Penyampaian Lencana Jaya.
13-20 Lencana
Kumpulan
Perkhidmatan .
Setiap ahli
pengakap mesti
lulus sekurang-
kurangnya 3
daripada
kumpulan lencana
berikut :
1.Ahli Anti-
1.Semua syarat untuk
mendapatkan Lencana
Kumpulan Perkhidmatan
hendaklah merujuk kepada Buku
Skim Program Latihan Muda.
2.Tempoh
menyiapkan lencana
ini sekurang-
kurangnya 2 bulan.

More Related Content

What's hot

Perlembagaan Pertubuhan KRS (MPU3062 koko-unit beruniform)
Perlembagaan Pertubuhan KRS (MPU3062 koko-unit beruniform)Perlembagaan Pertubuhan KRS (MPU3062 koko-unit beruniform)
Perlembagaan Pertubuhan KRS (MPU3062 koko-unit beruniform)FaFai S.
 
Kertas kerja kem kepimpinan beserta modul ldk.doc
Kertas kerja kem kepimpinan beserta modul ldk.docKertas kerja kem kepimpinan beserta modul ldk.doc
Kertas kerja kem kepimpinan beserta modul ldk.docKaviarasi Selvaraju
 
Kertas kerja rokok
Kertas kerja rokokKertas kerja rokok
Kertas kerja rokokfawwaz02
 
Kod etika profesion keguruan
Kod etika profesion keguruanKod etika profesion keguruan
Kod etika profesion keguruanIzzat Najmi
 
MPU3062 Simpulan & Ikatan
MPU3062 Simpulan & IkatanMPU3062 Simpulan & Ikatan
MPU3062 Simpulan & IkatanAfifah Yusoff
 
Kertas kerja kursus kepimpinan 2016
Kertas kerja kursus kepimpinan 2016Kertas kerja kursus kepimpinan 2016
Kertas kerja kursus kepimpinan 2016Siti Rahayu
 
Aktiviti asas kelab doktor muda 2012
Aktiviti asas kelab doktor muda 2012Aktiviti asas kelab doktor muda 2012
Aktiviti asas kelab doktor muda 2012Zaharah Yahya
 
Majlis watikah pelantikan PENGAWAS
Majlis watikah pelantikan PENGAWASMajlis watikah pelantikan PENGAWAS
Majlis watikah pelantikan PENGAWASIrmadila Ismail
 
51527534 modul-ldk-fasilitator
51527534 modul-ldk-fasilitator51527534 modul-ldk-fasilitator
51527534 modul-ldk-fasilitatorAzlina Anuar
 
Aktiviti kelab seni
Aktiviti kelab seniAktiviti kelab seni
Aktiviti kelab seniSiti Nasibah
 
Soalan psv tahun 3 akhir tahun 2021
Soalan psv tahun 3 akhir tahun 2021Soalan psv tahun 3 akhir tahun 2021
Soalan psv tahun 3 akhir tahun 2021Zara Lissa
 
KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2022.docx
KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2022.docxKERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2022.docx
KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2022.docxnur habibah yusuf
 

What's hot (20)

Rancangan Orientasi TKRS
Rancangan Orientasi TKRSRancangan Orientasi TKRS
Rancangan Orientasi TKRS
 
Perlembagaan Pertubuhan KRS (MPU3062 koko-unit beruniform)
Perlembagaan Pertubuhan KRS (MPU3062 koko-unit beruniform)Perlembagaan Pertubuhan KRS (MPU3062 koko-unit beruniform)
Perlembagaan Pertubuhan KRS (MPU3062 koko-unit beruniform)
 
Kertas konsep guru penyayang
Kertas konsep guru penyayangKertas konsep guru penyayang
Kertas konsep guru penyayang
 
Kertas kerja kem kepimpinan beserta modul ldk.doc
Kertas kerja kem kepimpinan beserta modul ldk.docKertas kerja kem kepimpinan beserta modul ldk.doc
Kertas kerja kem kepimpinan beserta modul ldk.doc
 
Terapi bermain
Terapi bermain Terapi bermain
Terapi bermain
 
Kertas kerja rokok
Kertas kerja rokokKertas kerja rokok
Kertas kerja rokok
 
Kod etika profesion keguruan
Kod etika profesion keguruanKod etika profesion keguruan
Kod etika profesion keguruan
 
Cara balutan anduh
Cara balutan anduhCara balutan anduh
Cara balutan anduh
 
MPU3062 Simpulan & Ikatan
MPU3062 Simpulan & IkatanMPU3062 Simpulan & Ikatan
MPU3062 Simpulan & Ikatan
 
Set induksi
Set induksiSet induksi
Set induksi
 
Lontar peluru
Lontar peluruLontar peluru
Lontar peluru
 
Kertas kerja kursus kepimpinan 2016
Kertas kerja kursus kepimpinan 2016Kertas kerja kursus kepimpinan 2016
Kertas kerja kursus kepimpinan 2016
 
Aktiviti asas kelab doktor muda 2012
Aktiviti asas kelab doktor muda 2012Aktiviti asas kelab doktor muda 2012
Aktiviti asas kelab doktor muda 2012
 
Majlis watikah pelantikan PENGAWAS
Majlis watikah pelantikan PENGAWASMajlis watikah pelantikan PENGAWAS
Majlis watikah pelantikan PENGAWAS
 
Rph pengakap m2
Rph pengakap m2Rph pengakap m2
Rph pengakap m2
 
51527534 modul-ldk-fasilitator
51527534 modul-ldk-fasilitator51527534 modul-ldk-fasilitator
51527534 modul-ldk-fasilitator
 
Aktiviti kelab seni
Aktiviti kelab seniAktiviti kelab seni
Aktiviti kelab seni
 
Perancangan aktiviti kokurikulum 2018
Perancangan aktiviti kokurikulum 2018Perancangan aktiviti kokurikulum 2018
Perancangan aktiviti kokurikulum 2018
 
Soalan psv tahun 3 akhir tahun 2021
Soalan psv tahun 3 akhir tahun 2021Soalan psv tahun 3 akhir tahun 2021
Soalan psv tahun 3 akhir tahun 2021
 
KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2022.docx
KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2022.docxKERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2022.docx
KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2022.docx
 

Similar to 40717115 rancangan-tahunan-unit-pengakap-muda

35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-435407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4mka2kitol
 
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.docrancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.docMOHDFADZILBINLAJISMo
 
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfpdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfsathyan1919
 
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docxRANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docxmeeraishak
 
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017Fazri Usidi
 
Rpt pengakap tahun 4&5
Rpt pengakap tahun 4&5Rpt pengakap tahun 4&5
Rpt pengakap tahun 4&5shu_jusoh
 
54207608 tunas-puteri-rps-1
54207608 tunas-puteri-rps-154207608 tunas-puteri-rps-1
54207608 tunas-puteri-rps-1leadrew79
 
SOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxSOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxWanAzemi1
 
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanakFazri Usidi
 
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docRancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docnuar nani
 
Persetiaan & Undang Pengakap
Persetiaan & Undang PengakapPersetiaan & Undang Pengakap
Persetiaan & Undang Pengakap9m8wat
 

Similar to 40717115 rancangan-tahunan-unit-pengakap-muda (12)

35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-435407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
 
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.docrancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
 
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfpdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
 
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docxRANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
 
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
 
Rpt pengakap tahun 4&5
Rpt pengakap tahun 4&5Rpt pengakap tahun 4&5
Rpt pengakap tahun 4&5
 
54207608 tunas-puteri-rps-1
54207608 tunas-puteri-rps-154207608 tunas-puteri-rps-1
54207608 tunas-puteri-rps-1
 
BUKU PROGRAM HARI SUKAN 2019.pdf
BUKU PROGRAM HARI SUKAN 2019.pdfBUKU PROGRAM HARI SUKAN 2019.pdf
BUKU PROGRAM HARI SUKAN 2019.pdf
 
SOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxSOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docx
 
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
 
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docRancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
 
Persetiaan & Undang Pengakap
Persetiaan & Undang PengakapPersetiaan & Undang Pengakap
Persetiaan & Undang Pengakap
 

40717115 rancangan-tahunan-unit-pengakap-muda

 • 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEKAN 2 KOTA BELUD SABAH RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP Tahun 2016 Disediakan oleh: Fauziyah Abdul Lait Pemimpin Pengakap
 • 2. RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA. Pengenalan : Pengakap Muda adalah satu daripada beberapa unit Dalam persaudaraan pengakap. Unit Pengakap Muda adalah bagi ahli pengakap yang berumur antara 12 hingga 15 tahun. Objektif : Bagi menggalakkan dan memperbaiki lagi kesuburan rohani , jasmani, akal, dan pergaulan dalam kalangan ahli-ahlinya. MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN / ALATAN 1 Pendaftaran 1.Mendaftarkan ahli baru (Tingkatan 1) 2.Mengutip yuran pendaftaran ahli 3.Pembahagian kepada Patrol 4.Istiadat Bendera 5.Istiadat menurun bendera 1.Latihan Istiadat Bendera 2.Latihan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia 2 Lencana Keahlian 1.Istiadat Bendera 2.Peraturan MemakaiUniform Pengakap 3.Prinsip Rukunegara 4.Nyanyian (Undang-undang Pengakap) 5.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Latihan Istiadat Bendera 2.Penerangan dan mengumpul maklumat (Menyalin nota) 3.Latihan nyanyian 4.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Buku Log Slaid presentation 3 Lencana Keahlian 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Lambang Pengakap Malaysia 4.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 5.Ujian Lencana Keahlian 6.Nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Latihan Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.Latihan Simpulan Buku Sila,Bunga Geti 5.Ujian Prinsip Rukunegara 6.Nyanyian Undang-undang Pengakap 7.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Buku Log Carta Tali
 • 3. 4 Lencana Keahlian 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Persetiaan dan Undang-undang Pengakap 4.Hormat pengakap dan Cogan kata Pengakap Muda 5.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 6.Nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menyertai Istiadata Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat dan tunjuk cara tentang Persetiaan Pengakap dan Undang-undang Pengakap 4.Menunjukkan Hormat Pengakap 5.Latihan simpulan Simpul Manok,Tindih Kasih 6.Latihan nyanyian 7.Menjalankan Istiadat Bendera Bendera Malaysia Buku Log Carta Potongan gambar Lisan dan bertulis Tali 5 Lencana keahlian 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Sejarah permulaan pergerakan pengakap 4.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 5.Ujian lencana keahlian 6.Nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.Latihan Simpulan Lilit Dua Simpul dan Lilit PematiBiasa 5.Ujian Tabik dan Hormat Pengakap,Isyarat Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap. 6.Latihan nyanyian 7.Menjankan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Buku Log Tali 6 Lencana Keahlian 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Mengetahui sejarah pengakap Malaysia dan Lord Baden Powell 4.Ujian Lencana Keahlian 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.Ujian Simpulan Buku Sila,Bunga Geti,Simpul Manok,Tindih Kasih,Lilit Dua Simpul dan Lilit PematiBiasa 5.Latihan nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bnedera Bendera Malaysia Buku Log Kertas ujian Tali
 • 4. 7 Lencana Keahlian 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Istiadat Perlantikan Pengakap Muda. 4.Latihan Kawat Kaki 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan. 3.Menyanpaikan Lencana Keahlian 4.latihan Kawat kaki 5.Latihan nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Lencana Keahlian Skaf dan topi 8 Lencana Jaya b.Kecergasan dan Kesegaran Jasmani 1.Istiadat Bendera 2.Permainan/pertandingan 3.Kawat Tongkat Pengakap semasa berjalan.. 4.Halangan komando 5.Nyanyian Lagu Pengakap. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menjalankan Kawat Tongkat semasa berjalan. 4.Tahu menyediakan dan melakukan : a.)”Deadman crawl” b)Melalui titi komando 5.Menyanyikan Lagu Pengakap/Yell 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Carta 9 Lencana Jaya c.Kepimpinan 1.Istiadat Bendera 2.Permainan/Pertandingan 3.Menghadiri Kursus Ketua Patrol atau melatih 2 orang untuk Lencana Maju 4.Kebolehan : a.Merancang dan menjalankan perkhemahan b.Merancangkan Malam pengakap c.Menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol. 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menghadiri sepenuhnya Kursus Ketua Patrol atau melatih 2 orang Pengakap untuk Lencana Maju. 4.Menunjukkan kebolehan memimpin berikut: a.Merancang dan menjalankan satu pengembaraan patrol. b.Merancang serta mengambil bahagian dalam satu acara Malam Pengakap Bendera Malaysia Carta
 • 5. 5.Nyanyian Lagu Pengakap 6.Istiadat Menurunkan Bendera mengandungi lakonan/tarian dan nyanyian. c.Boleh menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol. 5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell. 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera 10 Lencana Jaya c.Kepimpinan 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan/Pertandingan. 3.Menunjukkan cara membawa bendera a.)di bahu b)tanpa berkibar c)Berkibar 4.Nyanyian Lagu Pengakap 5.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menunjukkan cara membawa bendera a)di bahu b)tanpa berkibar c)Berkibar 4.Menyanyikan Lagu Pengakap/yell 5.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Carta 7-10 Lencana Jaya d. Cabaran (aktiviti hujung minggu) Melaksanakan sekurang- kurangnya satu kemahiran Kumpulan A,B,C dan D Kumpulan A – Cabaran 1.Lakukan satu sahaja - Mendayung perahu - Melayarkan sampan layer 2.Mendaki bukit 3.Berbsasikal 30 km. Kumpulan B - Amali 1.Pekerjaan tangan/tukang gambar.
 • 6. 2.Mekanik 3.Kod fonetik antarabangsa. 4.Khidmat cemerlang. Kumpulan C – Kesungguhan 1.Pengembaraan 10km/40km 2.Gimnastik/seni pertahankan diri 3.Membuat bekalan daripada makanan kering. 4.Melakukan SATU kegiatan luar berikut a.)Memanah b.)Memancing c)Kajian barang purba d)Kajian isi bumi e)Pemeliharaan alam sekitar 5.Simpulan dan ikatan 6.Mendirikan pokok sementara (bivouac) 7.Projek perintis 1.Kegiatan dalam cabaran boleh dilakukan dalam perkhemahan atau hujung minggu. 2.Laporan aktiviti hendaklah dicatat dalam buku log ujian Kumpulan D – Masyarakat 1.Menyedia,memasak dan melayan 2.Pertunjukan hiburan amatur
 • 7. 3.Perkhidmatan & menjalankan Malam Pengakap 8 Lencana Usaha 1. Cita-cita Pengakap 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Melukis dan menerangkan erti Bendera Malaysia dan Bendera NegeriSembilan. 4.Menyanyi Lagu Negaraku dan Lagu Kebesaran Negeri 5.Kawat kaki 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan. 3.Melukis dan menerangkan erti Bendera Malaysia dan Bendera NegeriSembilan dalam buku log ujian. 4.Menjalakan ujian nyanyian lagu Negaraku dan lagu Kebesaran Negeri. 5.Latihan kawat kaki. 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Buku Log Ujian 9 Lencana Usaha 1. Cita-cita Pengakap 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Menaikkan bendera 4.Nama orang –orang kenamaan 5.Melafazkan Persetiaan Pengakap dan Undang-undang Pengakap 6.Nyanyian 7.Istiadat menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan 3.Mengumpul maklumat dalam buku log ujian. 4.Ujian Persetiaan Pengakap dan Undang- undang Pengakap. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Carta 10 Lencana Usaha 2. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani. 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Latihan asas perbarisan 4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali. 5.Nyanyian 6.Istiadat MenurunkanBendera 1.mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalani permainan 3.Menjalani latihan kawat/perbarisan. 4.Latihan tali Simpul Himpit,Simpul Pulih dan Bunga Geti Berganda. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Tali
 • 8. 11 Lencana Usaha 2. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani 1.Istiadat bendera. 2.Permainan 3.Latihan kawat Tongkat. 4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali. 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Menjalani latihan kawat tongkat. 4.Latihan tali Lilit Balak,Lilit “Taut-line” 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Tali 11 Lencana Jaya e. Perkhidmatan 1.Istiadat Bendera 2.Permainan Pengakap 3.Kegunaan kayu tuap. 4.Sistem pemulihan pernafasan mulut ke mulut. 5.Perkhidmatan 6jam. 6.Nyanyian lagu Pengakap 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menerangkan kegunaan kayu tuap dalam rawtan patah tulangkaki dan patah tangan. 4.Menunjukkan teknik mengamalkan system pemulihan nafas mulut ke mulut. 5.Menyanyikan lagu Pengakap/Yell 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Tali 12 Lencana Jaya f. Perkhemahan. Adalah digalakkan satu perkhemahan hujung minggu dijalankan untuk menjalankan ujian praktikal 1.Ujian kecergasan 2.Ujian Kepimpinan 3.Ujian Kejayaan 4.Ujian Perkhidmatan 1.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan dalam buku log ujian Lencana Jaya 2.Istiadat Penyampaian Lencana Jaya.
 • 9. 13-20 Lencana Kumpulan Perkhidmatan . Setiap ahli pengakap mesti lulus sekurang- kurangnya 3 daripada kumpulan lencana berikut : 1.Ahli Anti- 1.Semua syarat untuk mendapatkan Lencana Kumpulan Perkhidmatan hendaklah merujuk kepada Buku Skim Program Latihan Muda. 2.Tempoh menyiapkan lencana ini sekurang- kurangnya 2 bulan.