SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEKAN 2
KOTA BELUD
SABAH
RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP
Tahun 2016
Disediakan oleh:
Fauziyah Abdul Lait
Pemimpin Pengakap
RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA.
Pengenalan : Pengakap Muda adalah satu daripada beberapa unit Dalam persaudaraan pengakap. Unit Pengakap Muda adalah bagi ahli
pengakap yang berumur antara 12 hingga 15 tahun.
Objektif : Bagi menggalakkan dan memperbaiki lagi kesuburan rohani , jasmani, akal, dan pergaulan dalam kalangan ahli-ahlinya.
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI
CATATAN /
ALATAN
1 Pendaftaran 1.Mendaftarkan ahli baru (Tingkatan 1)
2.Mengutip yuran pendaftaran ahli
3.Pembahagian kepada Patrol
4.Istiadat Bendera
5.Istiadat menurun bendera
1.Latihan Istiadat Bendera
2.Latihan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
2 Lencana
Keahlian
1.Istiadat Bendera
2.Peraturan MemakaiUniform Pengakap
3.Prinsip Rukunegara
4.Nyanyian (Undang-undang Pengakap)
5.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Latihan Istiadat Bendera
2.Penerangan dan mengumpul maklumat
(Menyalin nota)
3.Latihan nyanyian
4.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log
Slaid presentation
3 Lencana
Keahlian
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Lambang Pengakap Malaysia
4.Mengetahui mengikat dan menggunakan
simpulan
5.Ujian Lencana Keahlian
6.Nyanyian
7.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Latihan Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan
3.Penerangan dan mengumpul maklumat
4.Latihan Simpulan Buku Sila,Bunga Geti
5.Ujian Prinsip Rukunegara
6.Nyanyian Undang-undang Pengakap
7.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log
Carta
Tali
4 Lencana
Keahlian
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Persetiaan dan Undang-undang Pengakap
4.Hormat pengakap dan Cogan kata
Pengakap
Muda
5.Mengetahui mengikat dan menggunakan
simpulan
6.Nyanyian
7.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Menyertai Istiadata Bendera
2.Menjalankan permainan
3.Penerangan dan mengumpul maklumat dan
tunjuk cara tentang Persetiaan Pengakap dan
Undang-undang Pengakap
4.Menunjukkan Hormat Pengakap
5.Latihan simpulan Simpul Manok,Tindih
Kasih
6.Latihan nyanyian
7.Menjalankan Istiadat Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log
Carta
Potongan gambar
Lisan dan bertulis
Tali
5 Lencana
keahlian
1.Istiadat bendera
2.Permainan
3.Sejarah permulaan pergerakan pengakap
4.Mengetahui mengikat dan menggunakan
simpulan
5.Ujian lencana keahlian
6.Nyanyian
7.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan
3.Penerangan dan mengumpul maklumat
4.Latihan Simpulan Lilit Dua Simpul dan Lilit
PematiBiasa
5.Ujian Tabik dan Hormat Pengakap,Isyarat
Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap.
6.Latihan nyanyian
7.Menjankan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log
Tali
6 Lencana
Keahlian
1.Istiadat bendera
2.Permainan
3.Mengetahui sejarah pengakap Malaysia dan
Lord Baden Powell
4.Ujian Lencana Keahlian
5.Nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan
3.Penerangan dan mengumpul maklumat
4.Ujian Simpulan Buku Sila,Bunga
Geti,Simpul Manok,Tindih Kasih,Lilit Dua
Simpul dan Lilit PematiBiasa
5.Latihan nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bnedera
Bendera Malaysia
Buku Log
Kertas ujian
Tali
7 Lencana
Keahlian
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Istiadat Perlantikan Pengakap Muda.
4.Latihan Kawat Kaki
5.Nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan.
3.Menyanpaikan Lencana Keahlian
4.latihan Kawat kaki
5.Latihan nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Lencana
Keahlian
Skaf dan topi
8 Lencana Jaya
b.Kecergasan
dan
Kesegaran
Jasmani
1.Istiadat Bendera
2.Permainan/pertandingan
3.Kawat Tongkat Pengakap
semasa berjalan..
4.Halangan komando
5.Nyanyian Lagu Pengakap.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Menjalankan permainan atau pertandingan
antara patrol.
3.Menjalankan Kawat Tongkat semasa
berjalan.
4.Tahu menyediakan dan melakukan :
a.)”Deadman crawl”
b)Melalui titi komando
5.Menyanyikan Lagu Pengakap/Yell
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Carta
9 Lencana Jaya
c.Kepimpinan
1.Istiadat Bendera
2.Permainan/Pertandingan
3.Menghadiri Kursus Ketua
Patrol atau melatih 2 orang
untuk Lencana Maju
4.Kebolehan :
a.Merancang dan menjalankan
perkhemahan
b.Merancangkan Malam
pengakap
c.Menjalankan Mesyuarat Ketua
Patrol.
1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Menjalankan permainan atau pertandingan
antara patrol.
3.Menghadiri sepenuhnya Kursus Ketua
Patrol atau melatih 2 orang Pengakap untuk
Lencana Maju.
4.Menunjukkan kebolehan memimpin
berikut:
a.Merancang dan menjalankan satu
pengembaraan patrol.
b.Merancang serta mengambil bahagian
dalam satu acara Malam Pengakap
Bendera Malaysia
Carta
5.Nyanyian Lagu Pengakap
6.Istiadat Menurunkan Bendera
mengandungi lakonan/tarian dan nyanyian.
c.Boleh menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol.
5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell.
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
10 Lencana Jaya
c.Kepimpinan
1.Istiadat Bendera.
2.Permainan/Pertandingan.
3.Menunjukkan cara membawa
bendera
a.)di bahu
b)tanpa berkibar
c)Berkibar
4.Nyanyian Lagu Pengakap
5.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Menjalankan permainan atau pertandingan
antara patrol.
3.Menunjukkan cara membawa bendera
a)di bahu
b)tanpa berkibar
c)Berkibar
4.Menyanyikan Lagu Pengakap/yell
5.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Carta
7-10 Lencana Jaya
d. Cabaran
(aktiviti hujung
minggu)
Melaksanakan
sekurang-
kurangnya satu
kemahiran
Kumpulan A,B,C
dan D
Kumpulan A – Cabaran
1.Lakukan satu sahaja
- Mendayung perahu
- Melayarkan sampan layer
2.Mendaki bukit
3.Berbsasikal 30 km.
Kumpulan B - Amali
1.Pekerjaan tangan/tukang
gambar.
2.Mekanik
3.Kod fonetik antarabangsa.
4.Khidmat cemerlang.
Kumpulan C – Kesungguhan
1.Pengembaraan 10km/40km
2.Gimnastik/seni pertahankan
diri
3.Membuat bekalan daripada
makanan kering.
4.Melakukan SATU kegiatan
luar berikut
a.)Memanah
b.)Memancing
c)Kajian barang purba
d)Kajian isi bumi
e)Pemeliharaan alam sekitar
5.Simpulan dan ikatan
6.Mendirikan pokok sementara
(bivouac)
7.Projek perintis
1.Kegiatan dalam cabaran boleh dilakukan
dalam perkhemahan atau hujung minggu.
2.Laporan aktiviti hendaklah dicatat dalam
buku log ujian
Kumpulan D – Masyarakat
1.Menyedia,memasak dan
melayan
2.Pertunjukan hiburan amatur
3.Perkhidmatan & menjalankan
Malam Pengakap
8 Lencana Usaha
1. Cita-cita
Pengakap
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Melukis dan menerangkan erti Bendera
Malaysia dan Bendera NegeriSembilan.
4.Menyanyi Lagu Negaraku dan Lagu
Kebesaran Negeri
5.Kawat kaki
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera.
2.Menjalankan permainan.
3.Melukis dan menerangkan erti Bendera
Malaysia dan Bendera NegeriSembilan
dalam buku log ujian.
4.Menjalakan ujian nyanyian lagu Negaraku
dan lagu Kebesaran Negeri.
5.Latihan kawat kaki.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Buku Log Ujian
9 Lencana Usaha
1. Cita-cita
Pengakap
1.Istiadat Bendera
2.Permainan
3.Menaikkan bendera
4.Nama orang –orang kenamaan
5.Melafazkan Persetiaan Pengakap dan
Undang-undang Pengakap
6.Nyanyian
7.Istiadat menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera.
2.Menjalani permainan
3.Mengumpul maklumat dalam buku log
ujian.
4.Ujian Persetiaan Pengakap dan Undang-
undang Pengakap.
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Carta
10 Lencana Usaha
2. Kecergasan
dan Kesegaran
Jasmani.
1.Istiadat bendera
2.Permainan
3.Latihan asas perbarisan
4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali.
5.Nyanyian
6.Istiadat MenurunkanBendera
1.mengikuti Istiadat Bendera
2.Menjalani permainan
3.Menjalani latihan kawat/perbarisan.
4.Latihan tali Simpul Himpit,Simpul Pulih
dan Bunga Geti Berganda.
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Tali
11 Lencana Usaha
2. Kecergasan
dan Kesegaran
Jasmani
1.Istiadat bendera.
2.Permainan
3.Latihan kawat Tongkat.
4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali.
5.Nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Mengikuti Istiadat Bendera.
2.Menjalani permainan.
3.Menjalani latihan kawat tongkat.
4.Latihan tali Lilit Balak,Lilit “Taut-line”
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Tali
11 Lencana Jaya
e. Perkhidmatan
1.Istiadat Bendera
2.Permainan Pengakap
3.Kegunaan kayu tuap.
4.Sistem pemulihan pernafasan
mulut ke mulut.
5.Perkhidmatan 6jam.
6.Nyanyian lagu Pengakap
7.Istiadat Menurunkan Bendera
1.Menjalankan Istiadat Bendera
2.Menjalankan permainan atau pertandingan
antara patrol.
3.Menerangkan kegunaan kayu tuap dalam
rawtan patah tulangkaki dan patah tangan.
4.Menunjukkan teknik mengamalkan system
pemulihan nafas mulut ke mulut.
5.Menyanyikan lagu Pengakap/Yell
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
Bendera Malaysia
Tali
12 Lencana Jaya
f. Perkhemahan. Adalah
digalakkan satu
perkhemahan
hujung minggu
dijalankan untuk
menjalankan
ujian praktikal
1.Ujian kecergasan
2.Ujian Kepimpinan
3.Ujian Kejayaan
4.Ujian Perkhidmatan
1.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan
dalam buku log ujian Lencana Jaya
2.Istiadat Penyampaian Lencana Jaya.
13-20 Lencana
Kumpulan
Perkhidmatan .
Setiap ahli
pengakap mesti
lulus sekurang-
kurangnya 3
daripada
kumpulan lencana
berikut :
1.Ahli Anti-
1.Semua syarat untuk
mendapatkan Lencana
Kumpulan Perkhidmatan
hendaklah merujuk kepada Buku
Skim Program Latihan Muda.
2.Tempoh
menyiapkan lencana
ini sekurang-
kurangnya 2 bulan.

More Related Content

What's hot

Contoh aktiviti pengkap
Contoh aktiviti pengkapContoh aktiviti pengkap
Contoh aktiviti pengkapNorliza Bakri
 
Rph bahasa inggeris
Rph bahasa inggerisRph bahasa inggeris
Rph bahasa inggerismarshiza
 
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxnsmm
 
35449609 contoh-permainan-aktiviti-pengakap
35449609 contoh-permainan-aktiviti-pengakap35449609 contoh-permainan-aktiviti-pengakap
35449609 contoh-permainan-aktiviti-pengakapMan Akmal
 
Aktiviti kelab boss
Aktiviti kelab bossAktiviti kelab boss
Aktiviti kelab bossPah Hanim
 
Kem membaca(aktiviti:radio rosak)
Kem membaca(aktiviti:radio rosak)Kem membaca(aktiviti:radio rosak)
Kem membaca(aktiviti:radio rosak)Nurul Umiera Sazali
 
Lirik lagu pengakap malaysia
Lirik lagu pengakap malaysiaLirik lagu pengakap malaysia
Lirik lagu pengakap malaysianurkasihsolehah
 
2019 kertas kerja- perkhemahan
2019  kertas kerja- perkhemahan2019  kertas kerja- perkhemahan
2019 kertas kerja- perkhemahanTila Tila
 
Rancangan pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4
Rancangan pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4Rancangan pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4
Rancangan pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4impianhati
 
Sejarah Tahun 5- Lagu kebangsaan
Sejarah Tahun 5- Lagu kebangsaanSejarah Tahun 5- Lagu kebangsaan
Sejarah Tahun 5- Lagu kebangsaanamiraaa96
 
Perkhemahan pengakap di sekolah saya
Perkhemahan pengakap di sekolah sayaPerkhemahan pengakap di sekolah saya
Perkhemahan pengakap di sekolah sayaAn Hawa
 
Lagu dunia pandu puteri
Lagu dunia pandu puteriLagu dunia pandu puteri
Lagu dunia pandu puteriAina Amirah
 
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Band 3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Band 3INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Band 3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Band 3Noor Akmal Mohd Khairudin
 

What's hot (20)

Contoh aktiviti pengkap
Contoh aktiviti pengkapContoh aktiviti pengkap
Contoh aktiviti pengkap
 
Rph bahasa inggeris
Rph bahasa inggerisRph bahasa inggeris
Rph bahasa inggeris
 
TS25/ MODUL 6
TS25/ MODUL 6TS25/ MODUL 6
TS25/ MODUL 6
 
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
 
Kerta kerja ikatan
Kerta kerja ikatanKerta kerja ikatan
Kerta kerja ikatan
 
35449609 contoh-permainan-aktiviti-pengakap
35449609 contoh-permainan-aktiviti-pengakap35449609 contoh-permainan-aktiviti-pengakap
35449609 contoh-permainan-aktiviti-pengakap
 
Borang dg44
Borang dg44Borang dg44
Borang dg44
 
Aktiviti kelab boss
Aktiviti kelab bossAktiviti kelab boss
Aktiviti kelab boss
 
Jenis jenis ikatan (knots)
Jenis jenis ikatan (knots)Jenis jenis ikatan (knots)
Jenis jenis ikatan (knots)
 
Kem membaca(aktiviti:radio rosak)
Kem membaca(aktiviti:radio rosak)Kem membaca(aktiviti:radio rosak)
Kem membaca(aktiviti:radio rosak)
 
Lirik lagu pengakap malaysia
Lirik lagu pengakap malaysiaLirik lagu pengakap malaysia
Lirik lagu pengakap malaysia
 
2019 kertas kerja- perkhemahan
2019  kertas kerja- perkhemahan2019  kertas kerja- perkhemahan
2019 kertas kerja- perkhemahan
 
Powerpoint dialog prestasi
Powerpoint dialog prestasiPowerpoint dialog prestasi
Powerpoint dialog prestasi
 
Rancangan pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4
Rancangan pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4Rancangan pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4
Rancangan pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4
 
Rph pengakap m2
Rph pengakap m2Rph pengakap m2
Rph pengakap m2
 
Sejarah Tahun 5- Lagu kebangsaan
Sejarah Tahun 5- Lagu kebangsaanSejarah Tahun 5- Lagu kebangsaan
Sejarah Tahun 5- Lagu kebangsaan
 
Perkhemahan pengakap di sekolah saya
Perkhemahan pengakap di sekolah sayaPerkhemahan pengakap di sekolah saya
Perkhemahan pengakap di sekolah saya
 
Lagu dunia pandu puteri
Lagu dunia pandu puteriLagu dunia pandu puteri
Lagu dunia pandu puteri
 
KBAT dalam PdP
KBAT dalam PdPKBAT dalam PdP
KBAT dalam PdP
 
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Band 3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Band 3INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Band 3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Band 3
 

Similar to 40717115 rancangan-tahunan-unit-pengakap-muda

35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-435407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4mka2kitol
 
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.docrancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.docMOHDFADZILBINLAJISMo
 
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfpdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfsathyan1919
 
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docxRANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docxmeeraishak
 
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017Fazri Usidi
 
Rpt pengakap tahun 4&5
Rpt pengakap tahun 4&5Rpt pengakap tahun 4&5
Rpt pengakap tahun 4&5shu_jusoh
 
54207608 tunas-puteri-rps-1
54207608 tunas-puteri-rps-154207608 tunas-puteri-rps-1
54207608 tunas-puteri-rps-1leadrew79
 
SOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxSOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxWanAzemi1
 
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanakFazri Usidi
 
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docRancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docnuar nani
 

Similar to 40717115 rancangan-tahunan-unit-pengakap-muda (11)

35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-435407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
35407443 rancangan-tahunan-pengakap-tahun-4
 
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.docrancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
rancangantahunan-unit-pengakap-kanak.doc
 
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfpdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
 
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docxRANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK.docx
 
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
Jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat pengakap kanak-kanak 2017
 
Rpt pengakap tahun 4&5
Rpt pengakap tahun 4&5Rpt pengakap tahun 4&5
Rpt pengakap tahun 4&5
 
54207608 tunas-puteri-rps-1
54207608 tunas-puteri-rps-154207608 tunas-puteri-rps-1
54207608 tunas-puteri-rps-1
 
BUKU PROGRAM HARI SUKAN 2019.pdf
BUKU PROGRAM HARI SUKAN 2019.pdfBUKU PROGRAM HARI SUKAN 2019.pdf
BUKU PROGRAM HARI SUKAN 2019.pdf
 
SOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxSOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docx
 
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
2013 jadual skema baru pengujian untuk guru penasihat persekutuan pengakap kanak
 
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docRancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
 

40717115 rancangan-tahunan-unit-pengakap-muda

 • 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEKAN 2 KOTA BELUD SABAH RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP Tahun 2016 Disediakan oleh: Fauziyah Abdul Lait Pemimpin Pengakap
 • 2. RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA. Pengenalan : Pengakap Muda adalah satu daripada beberapa unit Dalam persaudaraan pengakap. Unit Pengakap Muda adalah bagi ahli pengakap yang berumur antara 12 hingga 15 tahun. Objektif : Bagi menggalakkan dan memperbaiki lagi kesuburan rohani , jasmani, akal, dan pergaulan dalam kalangan ahli-ahlinya. MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN / ALATAN 1 Pendaftaran 1.Mendaftarkan ahli baru (Tingkatan 1) 2.Mengutip yuran pendaftaran ahli 3.Pembahagian kepada Patrol 4.Istiadat Bendera 5.Istiadat menurun bendera 1.Latihan Istiadat Bendera 2.Latihan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia 2 Lencana Keahlian 1.Istiadat Bendera 2.Peraturan MemakaiUniform Pengakap 3.Prinsip Rukunegara 4.Nyanyian (Undang-undang Pengakap) 5.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Latihan Istiadat Bendera 2.Penerangan dan mengumpul maklumat (Menyalin nota) 3.Latihan nyanyian 4.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Buku Log Slaid presentation 3 Lencana Keahlian 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Lambang Pengakap Malaysia 4.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 5.Ujian Lencana Keahlian 6.Nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Latihan Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.Latihan Simpulan Buku Sila,Bunga Geti 5.Ujian Prinsip Rukunegara 6.Nyanyian Undang-undang Pengakap 7.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Buku Log Carta Tali
 • 3. 4 Lencana Keahlian 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Persetiaan dan Undang-undang Pengakap 4.Hormat pengakap dan Cogan kata Pengakap Muda 5.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 6.Nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menyertai Istiadata Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat dan tunjuk cara tentang Persetiaan Pengakap dan Undang-undang Pengakap 4.Menunjukkan Hormat Pengakap 5.Latihan simpulan Simpul Manok,Tindih Kasih 6.Latihan nyanyian 7.Menjalankan Istiadat Bendera Bendera Malaysia Buku Log Carta Potongan gambar Lisan dan bertulis Tali 5 Lencana keahlian 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Sejarah permulaan pergerakan pengakap 4.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 5.Ujian lencana keahlian 6.Nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.Latihan Simpulan Lilit Dua Simpul dan Lilit PematiBiasa 5.Ujian Tabik dan Hormat Pengakap,Isyarat Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap. 6.Latihan nyanyian 7.Menjankan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Buku Log Tali 6 Lencana Keahlian 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Mengetahui sejarah pengakap Malaysia dan Lord Baden Powell 4.Ujian Lencana Keahlian 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.Ujian Simpulan Buku Sila,Bunga Geti,Simpul Manok,Tindih Kasih,Lilit Dua Simpul dan Lilit PematiBiasa 5.Latihan nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bnedera Bendera Malaysia Buku Log Kertas ujian Tali
 • 4. 7 Lencana Keahlian 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Istiadat Perlantikan Pengakap Muda. 4.Latihan Kawat Kaki 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan. 3.Menyanpaikan Lencana Keahlian 4.latihan Kawat kaki 5.Latihan nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Lencana Keahlian Skaf dan topi 8 Lencana Jaya b.Kecergasan dan Kesegaran Jasmani 1.Istiadat Bendera 2.Permainan/pertandingan 3.Kawat Tongkat Pengakap semasa berjalan.. 4.Halangan komando 5.Nyanyian Lagu Pengakap. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menjalankan Kawat Tongkat semasa berjalan. 4.Tahu menyediakan dan melakukan : a.)”Deadman crawl” b)Melalui titi komando 5.Menyanyikan Lagu Pengakap/Yell 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Carta 9 Lencana Jaya c.Kepimpinan 1.Istiadat Bendera 2.Permainan/Pertandingan 3.Menghadiri Kursus Ketua Patrol atau melatih 2 orang untuk Lencana Maju 4.Kebolehan : a.Merancang dan menjalankan perkhemahan b.Merancangkan Malam pengakap c.Menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol. 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menghadiri sepenuhnya Kursus Ketua Patrol atau melatih 2 orang Pengakap untuk Lencana Maju. 4.Menunjukkan kebolehan memimpin berikut: a.Merancang dan menjalankan satu pengembaraan patrol. b.Merancang serta mengambil bahagian dalam satu acara Malam Pengakap Bendera Malaysia Carta
 • 5. 5.Nyanyian Lagu Pengakap 6.Istiadat Menurunkan Bendera mengandungi lakonan/tarian dan nyanyian. c.Boleh menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol. 5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell. 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera 10 Lencana Jaya c.Kepimpinan 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan/Pertandingan. 3.Menunjukkan cara membawa bendera a.)di bahu b)tanpa berkibar c)Berkibar 4.Nyanyian Lagu Pengakap 5.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menunjukkan cara membawa bendera a)di bahu b)tanpa berkibar c)Berkibar 4.Menyanyikan Lagu Pengakap/yell 5.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Carta 7-10 Lencana Jaya d. Cabaran (aktiviti hujung minggu) Melaksanakan sekurang- kurangnya satu kemahiran Kumpulan A,B,C dan D Kumpulan A – Cabaran 1.Lakukan satu sahaja - Mendayung perahu - Melayarkan sampan layer 2.Mendaki bukit 3.Berbsasikal 30 km. Kumpulan B - Amali 1.Pekerjaan tangan/tukang gambar.
 • 6. 2.Mekanik 3.Kod fonetik antarabangsa. 4.Khidmat cemerlang. Kumpulan C – Kesungguhan 1.Pengembaraan 10km/40km 2.Gimnastik/seni pertahankan diri 3.Membuat bekalan daripada makanan kering. 4.Melakukan SATU kegiatan luar berikut a.)Memanah b.)Memancing c)Kajian barang purba d)Kajian isi bumi e)Pemeliharaan alam sekitar 5.Simpulan dan ikatan 6.Mendirikan pokok sementara (bivouac) 7.Projek perintis 1.Kegiatan dalam cabaran boleh dilakukan dalam perkhemahan atau hujung minggu. 2.Laporan aktiviti hendaklah dicatat dalam buku log ujian Kumpulan D – Masyarakat 1.Menyedia,memasak dan melayan 2.Pertunjukan hiburan amatur
 • 7. 3.Perkhidmatan & menjalankan Malam Pengakap 8 Lencana Usaha 1. Cita-cita Pengakap 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Melukis dan menerangkan erti Bendera Malaysia dan Bendera NegeriSembilan. 4.Menyanyi Lagu Negaraku dan Lagu Kebesaran Negeri 5.Kawat kaki 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan. 3.Melukis dan menerangkan erti Bendera Malaysia dan Bendera NegeriSembilan dalam buku log ujian. 4.Menjalakan ujian nyanyian lagu Negaraku dan lagu Kebesaran Negeri. 5.Latihan kawat kaki. 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Buku Log Ujian 9 Lencana Usaha 1. Cita-cita Pengakap 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Menaikkan bendera 4.Nama orang –orang kenamaan 5.Melafazkan Persetiaan Pengakap dan Undang-undang Pengakap 6.Nyanyian 7.Istiadat menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan 3.Mengumpul maklumat dalam buku log ujian. 4.Ujian Persetiaan Pengakap dan Undang- undang Pengakap. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Carta 10 Lencana Usaha 2. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani. 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Latihan asas perbarisan 4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali. 5.Nyanyian 6.Istiadat MenurunkanBendera 1.mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalani permainan 3.Menjalani latihan kawat/perbarisan. 4.Latihan tali Simpul Himpit,Simpul Pulih dan Bunga Geti Berganda. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Tali
 • 8. 11 Lencana Usaha 2. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani 1.Istiadat bendera. 2.Permainan 3.Latihan kawat Tongkat. 4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali. 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Menjalani latihan kawat tongkat. 4.Latihan tali Lilit Balak,Lilit “Taut-line” 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Tali 11 Lencana Jaya e. Perkhidmatan 1.Istiadat Bendera 2.Permainan Pengakap 3.Kegunaan kayu tuap. 4.Sistem pemulihan pernafasan mulut ke mulut. 5.Perkhidmatan 6jam. 6.Nyanyian lagu Pengakap 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menerangkan kegunaan kayu tuap dalam rawtan patah tulangkaki dan patah tangan. 4.Menunjukkan teknik mengamalkan system pemulihan nafas mulut ke mulut. 5.Menyanyikan lagu Pengakap/Yell 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera Bendera Malaysia Tali 12 Lencana Jaya f. Perkhemahan. Adalah digalakkan satu perkhemahan hujung minggu dijalankan untuk menjalankan ujian praktikal 1.Ujian kecergasan 2.Ujian Kepimpinan 3.Ujian Kejayaan 4.Ujian Perkhidmatan 1.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan dalam buku log ujian Lencana Jaya 2.Istiadat Penyampaian Lencana Jaya.
 • 9. 13-20 Lencana Kumpulan Perkhidmatan . Setiap ahli pengakap mesti lulus sekurang- kurangnya 3 daripada kumpulan lencana berikut : 1.Ahli Anti- 1.Semua syarat untuk mendapatkan Lencana Kumpulan Perkhidmatan hendaklah merujuk kepada Buku Skim Program Latihan Muda. 2.Tempoh menyiapkan lencana ini sekurang- kurangnya 2 bulan.