Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

181025 bestuurdersbijeenkomst dementiezorg voor migranten def

23 views

Published on

presentatie bestuurdersbijeenkomst dementiezorg voor migranten

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

181025 bestuurdersbijeenkomst dementiezorg voor migranten def

 1. 1. Bestuurdersbijeenkomst dementiezorg voor migranten 25 oktober 2018 Robbert Huijsman
 2. 2. 1. Welkom en introductie Robbert Huijsman, Programmaleider Dementiezorg voor Elkaar 2. Doelen, ervaringen en de noodzakelijke condities voor de ontwikkeling en organisatie van deze zorg aan oudere migranten. Frédéric Lauscher, bestuurder van het Frankfurter Verband Korte pauze 3. Cultuursensitieve dementiezorg in netwerken: over concurrenten, collega’s en co-creatie. Dr. Carolien Smits, lector Windesheimcollege 4. De belangrijkste factoren en lessen in de organisatie van de zorg in het Wereldhuis. Jan Kees Metz MSM, clusterdirecteur Wereldhuis Lichte maaltijd In gesprek Programma 2
 3. 3. Deltaplan Dementie: 3 pijlers Memorabel (ZonMW) Dementiezorg voor Elkaar (Vilans, NIVEL, Movisie, Pharos en Trimbos-instituut) Samen op weg (Zorgverzekeraars NL) Actieplan casemanagement dementie (i.o. VWS en Deltaplan) Samen dementievriendelijk (Alzheimer NL en PGGM) 1. 2. 3. 4
 4. 4. 5 https://www.youtube.com/watch?v=bPJp6F7MpIk
 5. 5. Vragen van samenwerkingsverbanden Randvoorwaarden: Organisatie en financiering Kennisnetwerk Register Dementie v Persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning v Zorgstandaard 2.0 1 2 53 4 6
 6. 6. Dementie bij mensen met migratie-achtergrond Uitdaging voor u als bestuurders: - 5 aarzelingen om het níet te doen (#, €, , , ) - U heeft zicht op de maatschappelijke trends - U heeft belangrijk rol in bredere dementieveld - Uw medewerkers vragen om guidance op dit thema - U bent inspirator binnen en buiten voor ontwikkeling van visie en omzetting naar implementatie en facilitering - U bent netwerk-organisator naar gemeenten, verzekeraars, cliënt- en burgerorganisaties e.d.
 7. 7. Frédéric Lauscher, bestuurder van het Frankfurter Verband Spreker 7
 8. 8. DEMENTIEZORG VOOR MIGRANTEN
 9. 9. DEMENTIEZORG VOOR MIGRANTEN
 10. 10. DEMENTIEZORG VOOR MIGRANTEN
 11. 11. DEMENTIEZORG VOOR MIGRANTEN
 12. 12. .
 13. 13. Slide 1 Insert your own content.
 14. 14. You got it?
 15. 15. Dr. Carolien Smits, Lector innoveren met ouderen Windesheimcollege Spreker 23
 16. 16. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Cultuursensitieve dementiezorg in netwerken: over concurrenten, collega’s en cocreatie Carolien Smits Hogeschool Windesheim 25 oktober 2018 Dementiezorg voor Elkaar
 17. 17. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Cultuursensitieve dementiezorg in netwerken • Het Zwolse bottom up verhaal • Lessen uit het Zwolse
 18. 18. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Het Zwolse Bottom Up verhaal: cocreatie
 19. 19. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Van een bescheiden project…
 20. 20. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g
 21. 21. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Co-creation “Co-creation is when persons relate to each other and interact in defining, designing and implementing a particular service, product or practice” (Prahalad & Ramaswamy 2004).
 22. 22. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Cocreatie: van Persona naar Manifest • Project sinds 2016 • 5 Turks-Nederlandse mantelzorgers • Windesheim lectoraat, Zwolle doet! • Maandelijkse bijeenkomsten • Student-inzet
 23. 23. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g
 24. 24. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Cocreatie: stapsgewijs • Uitwisselen van mantelzorgervaringen • Persona construeren • Thema’s prioriteren > cultuursensitieve zorg • Criteria cultuursensitieve zorg • Contact met zorgorganisaties • Groepsversterking: sociaal kapitaal • Communicatie • Nieuwe initiatieven
 25. 25. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Uitwisselen van ervaringen ‘De eerste verhuizing was naar een aanleunwoning in Heerde waar mijn ouders thuiszorg kregen. Dat werkte echter niet en we kregen steeds meer klachten over de zorg. Het zat hem in de taal, in de benadering en in tal van kleine dingen. Nu zouden we zeggen: in gebrek aan cultuursensitieve zorg. In de Turkse cultuur is een schoon huis belangrijk. Mijn vader wil niet dat iemand met schoenen aan de huiskamer in komt omdat hij daar bidt. Maar sommige medewerkers wilden hun schoenen niet uitdoen en dan kom je bij mijn vader dus niet verder dan de hal. En bij het volgende bezoek deed hij de deur helemaal niet meer open voor die persoon.’ Dochter van Turkse ouders, beide met dementie
 26. 26. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Persona: basis voor ontwikkeling Zeynep (52) is geboren in Turkije en als kind naar Nederland gekomen. Zij is getrouwd met Mehmet en heeft twee dochters: Ela (24) en Meryem (16). Zeynep is lerares en werkt 32 uur per week. Zij is de jongste dochter in het gezin van Metin en Elif. Haar broers en zussen wonen ook in Nederland, maar de zorg voor hun ouders komt vrijwel alleen op Zeynep aan die net als Metin en Elif in Zwolle woont. Metin en Elif zijn op leeftijd, hebben chronische gezondheidsklachten en zijn qua taal afhankelijk van anderen. Op haar vrije dag gaat Zeynep bij haar ouders op bezoek. Zij neemt boodschappen mee en helpt haar moeder met koken. Als een van haar ouders naar de huisarts moet, gaat ze mee om te tolken. Haar broers en zussen komen ongeveer om de twee maanden bij hun ouders op bezoek.
 27. 27. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Persona De laatste tijd maakt Zeynep zich zorgen over haar vader …. Zeynep kan heel goed organiseren. Ze zou graag de thuiszorg inschakelen, maar een Nederlandse hulp over de vloer die geen Turks spreekt, wil Metin niet. Hij wil graag dat het blijft zoals het nu is. Dat snapt Zeynep goed. …Het beschikbare zorgaanbod in Zwolle voldoet hier echter niet aan, er is nog geen cultuursensitieve zorg voor allochtone ouderen met dementie. De opmerking van zorgverleners dat haar ouders vroeger maar Nederlands hadden moeten leren, vergroot Zeyneps frustratie. Ze is verdrietig, overbelast en de hele tijd erg moe, geestelijk en lichamelijk ... Ze heeft het gevoel op alle fronten tekort te schieten en voelt zich niet begrepen. Niet door haar familie en niet door de gemeenschap. ..Gelukkig geeft het haar nog steeds veel voldoening om haar ouders te kunnen helpen. Telkens als ze bij hen binnenloopt, ziet ze hen stralen. … Maar ze vraagt zich wel af hoe lang ze dit kan volhouden. Zeker nu dochter Ela zwanger is en op haar hulp rekent wanneer de baby is geboren.
 28. 28. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Cocreatie: Thema’s prioriteren
 29. 29. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Criteria voor cultuursensitieve zorg • moedertaal elke dag beschikbaar; • vertrouwen, warmte en veiligheid; • communicatie en samenwerking met mantelzorgers; • respect voor oudere cliënt: senioriteit; • kennis van en respect voor religieuze rituelen en rituelen inzake de persoonlijke zorg; • gebedsruimte, moskeebezoek, samenwerken met imam; • kennis over dementie; • beperkt aantal gezichten in de zorg; • bij de cultuur passende activiteiten; televisie in de moedertaal; • Halal/cultuurspecifieke voeding; samen met familie eten.
 30. 30. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Basis verstevigen: Pro Memo • Windesheim Expertisecentrum dementie voor Professionals • Doelgroepen: beroepsopleidingen en professionals in de beroepspraktijk • Coördinator Gözde Duran • Uitbreiding netwerken • Training Cultuursensitief werken in de dementiezorg
 31. 31. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Contact met zorgorganisaties • December 2016 • Presentatie criteria Cultuur sensitieve zorg • Vergelijking criteria met aanbod van zorgorganisaties • Teleurstellend
 32. 32. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g
 33. 33. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Groepsversterking: sociaal kapitaal De groep mantelzorgers breidde zich uit: • Slagkracht ivm nieuwe activiteiten • Groter netwerk, informeel en professioneel • Dubbele rollen
 34. 34. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Communicatie • Nieuwoptredens van mantelzorgers en ontwikkelaars • Presentaties bijeenkomsten en congressen • Kranten, radio en tv, Facebook  Bestaande netwerken elders (mantelzorgers, onderzoekers, professionals)  Belangstelling politiek en gemeente  Vragen van professionals en organisaties  Investeringen Windesheim en Zwolle Doet!
 35. 35. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g
 36. 36. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Nieuwe initiatieven • Training cultuursensitieve zorg • Vervolgonderzoek • Netwerk professionals • Ijsselheem als trekker • De politieke agenda in Zwolle • Netwerk van zorgorganisaties • Netwerk zelforganisaties • Ervaringsdeskundigheid doorontwikkelen • Manifest Cultuursensitieve ouderenzorg
 37. 37. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g
 38. 38. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g
 39. 39. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Cultuursensitieve dementiezorg in netwerken: • Mantelzorgers • Kennispartners en praktijkpartners • Opleidingen en studenten • Professionals • Zelforganisaties: cultuurspecifiek en cultuursensitief • Zorgorganisaties • (inter)nationale kennispartners • Beleidsmakers
 40. 40. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Professionele netwerken • Netwerk voor professionals zorg, welzijn & beleidsniveau (Dementiezorg Voor Elkaar) • Cursus: Culturele Diversiteit & Dementie
 41. 41. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Lessen uit het Zwolse • Kracht van het persoonlijke verhaal • Co-creatie werkt: Bottom up • Empowerment • Kracht van samenwerking: mantelzorgers, onderwijs en onderzoek, organisaties • Momentum Carolien Smits en Gözde Duran
 42. 42. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Lessen uit het Zwolse • Bottom moet Bottom blijven • Leren van elkaar: professionals onderling, organisaties onderling • Veranderende doelen en belangen balanceren • Netwerken en concurrentie • In gesprek blijven  Hoe zou u het als bestuurder oppakken?
 43. 43. Jan Kees Metz MSM, clusterdirecteur Zorg & wonen, Wereldhuis, Zorggroep Elde Spreker 51
 44. 44. CULTUURSPECIFIEKE ZORG VOOR OUDERE MIGRANTEN IN HET WERELDHUIS BESTUURDERSBIJEENKOMST, UTRECHT 25 OKTOBER 2018 JAN KEES METZ.
 45. 45. Aanleiding , startfase en diverse mijlpalen 1972: Start KVH, eerste in Nederland 7 verschillende orden en congregaties 1985: Onafhankelijkheid Suriname, start cultuurspecifieke verpleging en verzorging in Sint-Michielsgestel; Surinamers, Antilianen, Javanen, Molukkers. 2011: start verpleeghuis Sefkat, cultuurspecifieke zorg t.b.v. niet-westerse migranten. uit Turkije, Algerije, Marokko, Afghanistan, Irak, Iran. 2017: start Wereldhuis: integratie van alle cultuurspecifieke groepen onder een dak. 124 plaatsen ( 80 bedden zware zorg, 60 PG, 20 som.) 44 appartementen voor verzorgd wonen. Een kapel en Islamitische gebedsruimte op 20 meter afstand van elkaar. Arabische keuken met halal-bereide producten, Indische keuken en westerse maaltijden. Inrichting afgestemd op de specifieke leefstijlen. Eenheid binnen verscheidenheid. Medewerkers vanuit de doelgroep. Cultuurspecifieke welzijnsactiviteiten. Cultuurspecifieke netwerken.
 46. 46. Belangrijke pijlers voor de organisatie • Visie, missie, doelen, strategie, kernwaarden • Zorgconcept: cultuurspecifiek, Nederlandse wet- en regelgeving, kwaliteitszorg, informele zorgaspecten, zorgaanbod afgestemd op zorgvragen, vernieuwde context. • Transitie in de zorg: nieuwe leefstijlen bijeen, nieuwe cliënten bijeen, nieuwe medewerkers bijeen. • Kennis delen, halen en brengen: contacten met netwerken, samenwerking UvT, specifieke scholingsprogramma’s, ambassadeurschap medewerkers.
 47. 47. Succesfactoren van het Wereldhuis • Eenheid binnen verscheidenheid werkt, maar moet ook aan gewerkt blijven worden. • Geschikt gebouw met veel afzonderlijke ruimtes waar de cultuurspecifieke leefstijlen geleefd kunnen worden (gebedsruimtes, keukenvoorzieningen, moderne inrichting in huis, grote, mooie tuin om huis) • Combi van zorgverlening afgestemd op de cultuurspecifieke leefstijl én de zorgvraag. • Gemotiveerde medewerkers die de doelgroepen vertegenwoordigen. • Diverse cultuurspecifieke groepen hebben elkaar gevonden en delen levenservaring en interesses. • Toename van het aanbod van niet-westerse migranten.
 48. 48. Aandachtspunten en risico’s • Arbeidsmarkt • Instap niet-westerse migranten • Krimp- en groeiscenario • Politiek / maatschappelijke issues • Kwaliteitsborging vs cultuurbeleving • Onderhoud specifieke netwerken
 49. 49. Dank voor uw aandacht. Vragen? www.zge.nl link naar het Wereldhuis j.metz@zge.nl clusterdirecteur binnen ZGE
 50. 50. In gesprek 1. Welke vervolgideeën neem je mee voor je eigen organisatie? 2. Wat is daarin je rol als bestuurder? 3. Hoe betrek je om interne en externe netwerken? 4. Zou dementiezorg voor elkaar iets voor jullie kunnen betekenen?
 51. 51. TAKE-HOME MESSAGE • Wat gaat u als bestuurder als eerste oppakken • Wat kan DvE betekenen voor u en/of anderen? • Oproep Bijeenkomst 2: Uw management(team) helpen in volgende stap
 52. 52. Bedankt! Vragen? Vragen of meer weten? Kiyomid van der Veer Adviseur k.vanderveer@vilans.nl 06-22810695 www.dementiezorgvoorelkaar.nl Robbert Huijsman Programmaleider DvE r.huijsman@vilans.nl 06-20395958 Henk Bogers Adviseur h.bogers@pharos.nl 0615275448

×