Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pressure cooker icf-eerstelijn_2013

244 views

Published on

Beschrijving Pressure Cooker-traject rond de ontwikkeling van een methodiek waarmee huisartsenpraktijken informatie over het functioneren van patiënten kunnen achterhalen en vastleggen.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pressure cooker icf-eerstelijn_2013

  1. 1. Co-creatie ICF-eerstelijnBroed-/werkplaats 24 januari 2013
  2. 2. PrototyperenCo-creërenimplementerenPressure Cookerontdekken exploreren conceptualiseren ontwerpen1e : jan13 2e : jun13 3e : sep13 4e : nov13 Proeftuin 2014Randvoorwaarden vaststellen:• Doel: gedeelde ‘pressurecooker’probleemstelling/vraagstelling/doelstelling en visie• Context• Feiten/kaders/kennis• Aannames doen• Visie delen/vormen• Succesfactoren bepalen• Wat plaatsen we binnen descope?• Wat plaatsen we buiten descope?• Welke kansen zijn er?• Welke dilemma’s zijn er?• Wie/wat is er nodig om verderte kunnen?• Wie doet/levert wat?Combineren vankennis/kunde:• Doel: gedeeld begrip vanbehoeften van gebruikers,beïnvloeders,belanghebbendenScenario’s uitdenken:• relevante ICF items• gebruikersgroepen• beperkingen, kansen,risico’sSelectiecriteria bepalenConcepten makenDoel: ± 3 conceptentesten, itereren metgebruikers,beïnvloeders,belanghebbenden• items• verschijningsvormen• locatie• gebruikers• business modellingConcepten testen:Check op rvw./itererenSelectiecriteriaaanscherpenRisico analyseIndien nodig nogstakeholders/expertsraadplegenRealisatie schetsConcept kiezenDoel: propositieontwerpen enbeschrijven‘Werkend’ userexperienceprototype ontwerpmaken(referentiemodel)Toetsen aan rvw.Indien nodig: 2eronde valideren,itererenImplementeren:Doel: toegevoegdewaarde leveren,terug-verdienstengenereren• NMP• Andere kandidaten

×