Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen culturele plannen smeden

43 views

Published on

COMEET definieerde acht kansen en uitdagingen voor cultuur in het Meetjesland. In deze presentatie bespreken we ze met meer info en voorbeelden.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen culturele plannen smeden

 1. 1. Intergemeentelijke culturele Samenwerking na 2020 SAMEN NIEUWE CULTUURPLANNEN SMEDEN! SAMEN CULTURELE PLANNEN SMEDEN EEKLO, 28 maart 2019
 2. 2. Meetjesland – “de culturele startlist”
 3. 3. Een ‘startlist’ met ‘kansen en uitdagingen’ Voorstel, op basis van eerdere input + uitgebreide regio-analyse Acht trends die ’spelen’… • In het Meetjesland, maar ook daarbuiten • In het brede cultuurveld, maar ook daarbuiten • Het zijn uitdagingen, maar ook kansen… Veranderen gaat beter als je samen werkt! • Wat kunnen we samen doen om kansen te grijpen? • Als gemeenten, cultuuractoren, andere sectoren? • Lokaal én bovenlokaal • Hoe kan COMEET ons daarbij ondersteunen?
 4. 4. SD 3 STEUNPUNTFUNCTIE praktijken verkennen, zichtbaar maken, stimuleren, faciliteren en ondersteunen SD 4 KENNISFUNCTIE opmerkelijke en vernieuwende praktijken verduurzamen en delen SD 2 NETWERKFUNCTIE ontmoeting en samenwerking tussen actoren/sectoren stimuleren SD 1 KNOOPPUNTFUNCTIE ondersteunen, versterken, verbreden en vernieuwen van sectorspecifieke culturele netwerken 1. Cultuur in een landschappelijke, kleinschalige regio STRATEGISCHE MATRIX MEETJESLAND niet-culturele actoren/sectoren (incl. privésector) 3. Inclusief werken: betere toegang tot cultuur 4. Ontwikkelen van culturele vaardigheden van jongeren 2. Ruimte creëren voor en via cultuur in het Meetjesland 5. Grensoverschrijdend werken culturele actoren/sectoren 6. Nieuwe vormen van burgerparticipatie en engagement 7. Cultuur en klimaat in het Meetjesland 8. Digitale kansen, uitdagingen en innovatie E X T R A KA N S K A A R T E N
 5. 5. Wat gaat COMEET straks doen? • wegwijzer, gids, portaal • spelers bij elkaar brengen (ontmoetingsplatformen) • kennis verzamelen en delen • inspirerende voorbeelden aanreiken • projecten zichtbaar maken • projecten versterken • advies op maat • stimulansen voor projecten • …
 6. 6. Vandaag: aan de slag met de startlist… • Introductie van de thema’s (in een korte presentatie) • Toelichting bij elk van de kansen/uitdagingen • Inspirerende voorbeelden, van binnen en buiten het Meetjesland • En… QUIZ-time  • Zes kansen verder uitdiepen tijdens “World Café • Wie moet rond de tafel? • Wat kunnen we doen? • Hoe zetten we concrete stappen?
 7. 7. Twee keer drie thema’s… • Twee blokken van één uur, met daarin drie rondes • 1 ronde van een halfuur, twee van een kwartier • Per blok doet iedereen haar zegje over elk van de drie kansen/uitdagingen • Gemodereerd door Rebecca, Toon en Joris • We nemen notities op de flappen • Nadien: korte plenaire terugkoppeling
 8. 8. Over welke zes kansen zullen we het hebben? Online survey: 9 antwoorden
 9. 9. The votes from the Meetjesland jury…
 10. 10. De culturele startlist, deel 1
 11. 11. Kans 2. Ruimte creëren voor/via cultuur in Meetjesland Belang van cultuur voor de kwaliteit van de publieke ruimte • Evenementen, monumenten, kunst in opdracht, verhalen, parcoursen,… Omgekeerd: het belang van ’ruimte’ voor cultuur… • Denk aan cultuurhuizen • Maar denk ook aan andere plekken voor ontmoeting, om te maken, om een publiek te vinden, om… • Bv. herbestemming van gebouwen, projecten in publieke ruimte,… • STRAKS: WIE, WAT & HOE?
 12. 12. INSPIRATIE uit de regio • Ars Musica Fest (kasteel van Wippelgem) • Dekenijtuin (Zomergem) tijdens kermis: Park Rocktica • Helden in het Park • Cogétama Fest • Fabriek a brak – In Vitro expo’s
 13. 13. INSPIRATIE van elders www.vlaamsbouwmeester.be/nl/kerken www.herbestemmingkerken.be
 14. 14. KANS 2 Waar zijn inwoners het meest tevreden over de culturele voorzieningen? • In het Vlaams gewest is gemiddeld 72% van de bewoners tevreden over de culturele voorzieningen in haar gemeente… • Hoe zit dat in het Meetjesland? Waar is men het meest tevreden? • Eeklo • Evergem • Lievegem-Waarschoot 72% 65% 31% 56% 79% 76% 47% 39% 68% 64% 66% 55% 67% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen in de gemeente/stad ??????
 15. 15. • Het is Eeklo! • Opvallende verschillen binnen fusiegemeenten 72% 65% 31% 56% 79% 76% 47% 39% 68% 64% 66% 55% 67% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen in de gemeente/stad KANS 2 Waar zijn inwoners het meest tevreden over de culturele voorzieningen?
 16. 16. Kans 1. Cultuur in een landelijke, kleinschalige regio • Meer inzetten op het ”culturele DNA van het Meetjesland” • Bijzonder: vele dorpen, buurten, wijken,… • Erkenning als ‘Regionaal Landschap’ door Vlaanderen en EU • Lage bevolkingsdichtheid • Maar wat betekent dit voor cultuur in de regio? • Uitdagingen, bv… cultuuraanbod of cultuurwerking op maat van deze schaal? • Kansen, bv. voor gemeenschapsvorming, leefbaarheid, erfgoed, toerisme, welzijn, ..?.. • Uitwisseling van ervaringen en ideeën over dorpen en buurten heen? • Succesvolle initiatieven ook elders doen, maar niet zomaar copiëren • Gezamenlijke initiatieven en formats over dorpen en buurten heen? • STRAKS: WIE, WAT & HOE?
 17. 17. INSPIRATIE uit de regio • Huiskamerkuren (Kabinet Verzet in Zomergem) • Angär (tiendaags festival met lokale creatieve ‘makers’) • Buurten met Erfgoed (ism RLM; Maldegem, Aalter, gemeenten rond Drongengoed,…) • Project PLC: De sociale dorpsmakelaars verbinden
 18. 18. INSPIRATIE van elders
 19. 19. INSPIRATIE van elders
 20. 20. INSPIRATIE van elders
 21. 21. KANS 1 Match de ‘dorpsfiguur’ met het juiste ‘dorp’! • Lembeke – Oosteeklo – Assenede • Kaprijke – Bassevelde – Oosteeklo • Kaprijke – Bassevelde - Assenede 1 2 3
 22. 22. KANS 1 Match de ‘dorpsfiguur’ met het juiste ‘dorp’! • Lembeke – Oosteeklo – Assenede • Kaprijke – Bassevelde – Oosteeklo • Kaprijke – Bassevelde - Assenede 1 2 3
 23. 23. Kans 4. Talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Kansen • Kennismaking met cultuur op jonge leeftijd verhoogt de kans aanzienlijk op cultuurparticipatie op latere leeftijd. • Vergrijzing en stadsvlucht zijn issues… Hoe kunnen we meer inzetten op creativiteit bij kinderen en jongeren met diverse achtergronden en origines, en binnen jonge gezinnen? Hoe kunnen we hun creatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen én actief inzetten? STRAKS: WIE, WAT & HOE?
 24. 24. INSPIRATIE uit de regio • De Bende (CC Herbakker) • Maker spaces in Maldegem en Sint- Laureins • Kunstendag voor kinderen (binnen Meetjeslandse Meesters) • Muse-traject in Maricolen Maldegem
 25. 25. INSPIRATIE van elders
 26. 26. INSPIRATIE van elders…
 27. 27. KANS 4 Met welke activiteiten zijn de Meetjeslandse jongeren van 15 & 16 tegenwoordig het meest bezig in hun vrije tijd thuis? Sociale media, gamen, TV kijken,… Welke activiteiten horen nog in de top 5 thuis? • Muziek luisteren • Muziek maken • Thuisfitness (bv. met een app)
 28. 28. KANS 4 Met welke activiteiten zijn de Meetjeslandse jongeren van 15 & 16 tegenwoordig het meest bezig in hun vrije tijd thuis? Sociale media, gamen, TV kijken,… Welke activiteiten horen nog in de top 5 thuis? • Muziek luisteren • Muziek maken • Thuisfitness (bv. met een app)
 29. 29. Kans 5. Grensoverschrijdend werken, binnen en buiten het Meetjesland • Een regio tussen andere regio’s, steden,… tussen Gent, Nederland, West-Vlaanderen,… • Dit is een uitdaging, want: • Enigszins geïsoleerde regio, nood aan schaalvergroting en samenwerking • Aantrekkingskracht van de steden (Gent, Brugge) • Landsgrens is ook psychologische grens (Zeeland) • Hoe de regio versterken, door meer samen te werken met de omliggende gebieden?
 30. 30. INSPIRATIE uit de regio • Samenwerking tussen huizen • N9 en Zeelandtheaters; CC Evergem en CAMPO • Project ‘De doodendraad leeft’ • ‘Cluster’ binnen project Meesters in Situ • Sint-Laureins (Watervliet) en Maldegem (Middelburg): samenwerking voor gemeenschappelijke folder (ism toerisme Meetjesland).
 31. 31. INSPIRATIE uit de regio • Project ‘De doodendraad leeft’
 32. 32. INSPIRATIE UIT DE REGIO
 33. 33. INSPIRATIE van elders
 34. 34. KANS 5 Vervoeg foutloos het werkwoord ‘JA’ in het West-Vlaams!
 35. 35. KANS 5 Vervoeg foutloos het werkwoord ‘JA’ in het West-Vlaams! 1e persoon enkelvoud: joak 2e persoon enkelvoud: joag 3e persoon enkelvoud: joaj/joan (mannelijk), joas (vrouwelijk) en joat (onzijdig) 1e persoon meervoud: joam/joaw 2e persoon meervoud: joag 3e persoon meervoud: joa(n)s
 36. 36. World Café De Eerste Ronde: wie, wat en hoe?
 37. 37. Drie vragen op tafel • WIE moet er rond de tafel zitten? (Check de veldtekening!) • Culturele spelers: kunsten, erfgoed, academies, bibs, centra, cultuurdiensten, ... • Middenveld: middenveldorganisaties, burgerinitiatieven, netwerken, verenigingen • Andere sectoren: welzijn (bv. woonzorgcentra), toerisme, leerplichtonderwijs, kunstonderwijs, ... • Beleid op • Gemeentelijk niveau, • Bovenlokaal, Vlaams– gemeentelijke initiatieven, gemeentediensten, veneco, … • Vlaams beleid, kenniscentra, steunpunten,… • Internationaal?
 38. 38. Welke vragen moeten beantwoord zijn? WAT ZOU ER KUNNEN GEBEUREN? WELKE ACTIES OF INITIATIEVEN KUNNEN GENOMEN WORDEN? Denk aan de bovenstaande voorbeelden! • Evenementen of projecten: voorstellingen, festivals, wandelingen, routes, kunst in de publieke ruimte… • Netwerken: informeel of formeel • Structurele samenwerkingsverbanden tussen actoren • Ontmoetingsplekken • Opleidingen, workshops, vorming,… • Delen van middelen (ruimte, middelen, kennis en expertise, netwerken, tools) • Communicatie en promotie • …
 39. 39. Welke vragen moeten beantwoord zijn? • HOE GAAN WE HIER NU CONCREET MEE AAN DE SLAG? • Wie moet nu het initiatief nemen? • Welke zijn de eerste stappen? • Wat kan de rol zijn van COMEET? • wegwijzer, gids, portaal • spelers bij elkaar brengen (ontmoetingsplatformen) • kennis verzamelen en delen • inspirerende voorbeelden aanreiken • projecten zichtbaar maken • projecten versterken • advies op maat • stimulansen voor projecten
 40. 40. World Café De Eerste Ronde: wie, wat, hoe?
 41. 41. De culturele startlist, deel 2
 42. 42. Kans 6. Nieuwe vormen van burgerengagement Sterke traditie in vrijwilligers- en verenigingsleven, maar dit staat onder druk • Bv. Vergrijzing > erfgoedvrijwiller > kennis verdwijnt Tegelijk nieuwe vormen van burgerparticipatie, ’commons’, deelinitiatieven, burgerplatformen… Wat kan dit betekenen voor cultuur in de regio? Wat met onze besluitvormingsprocessen? Hoe moeten netwerken ontwikkelen? STRAKS: WIE? WAT? HOE?
 43. 43. INSPIRATIE van in de regio • Van in de regio • Burgerbudget in Evergem • Regionaal deelevent van Natuurpunt in Aalter: alle vormen van deeleconomie
 44. 44. INSPIRATIE van buiten de regio
 45. 45. INSPIRATIE van buiten de regio
 46. 46. INSPIRATIE van buiten de regio
 47. 47. Kans 6. Van welke gemeente vinden de bewoners het meest dat ze goed betrokken zijn bij het beleid? Vergeleken met het Vlaamse gemiddelde, vinden nogal wat bewoners van Meetjeslandse dat ze goed betrokken worden bij beleidsbeslissingen… Maar waar ligt de score het hoogst? • Wachtebeke • Zelzate • Eeklo 47% 62% 33% 39% 41% 50% 61% 49% 43% 66% 45% 51% 71% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in hun gemeente /stad te betrekken
 48. 48. Kans 6. Van welke gemeente vinden de bewoners het meest dat ze goed betrokken zijn bij het beleid? Vergeleken met het Vlaamse gemiddelde, vinden nogal wat bewoners van Meetjeslandse dat ze goed betrokken worden bij beleidsbeslissingen… Maar waar ligt de score het hoogst? • Wachtebeke (71%) • Zelzate • Eeklo 47% 62% 33% 39% 41% 50% 61% 49% 43% 66% 45% 51% 71% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in hun gemeente /stad te betrekken
 49. 49. Kans 3. Betere toegang tot cultuur Cf. Grondwet (artikel 23): iedereen heeft het ‘recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing’ Maar welke drempels zijn er, hoe werken we die weg? • Sociaal-economische drempels • Demografische ontwikkelingen: vergrijzing is een uitdaging • Mentale en fysieke beperkingen • Toegankelijkheid en mobiliteit Kans: een gedeelde uitdaging voor vele spelers! STRAKS: WIE, WAT & HOE?
 50. 50. INSPIRATIE uit de regio • Vzw KOM (Kunst op Maat) – in oprichting • Wijkcentrum de Kring • ‘Heldenroute’ is kunstroute in Eeklo voor mensen met een beperking • Eind april
 51. 51. INSPIRATIE van binnen en buiten de regio
 52. 52. KANS 3 UiTPAS Meetjesland – algemeen versus kansentarief • 42% algemeen / 58% MIA • 49% algemeen / 51% MIA • 55% algemeen / 45% MIA
 53. 53. • 42% algemeen / 58% MIA • 49% algemeen / 51% MIA • 55% algemeen / 45% MIA KANS 3 UiTPAS Meetjesland – algemeen versus kansentarief
 54. 54. Kans 7. Cultuur en klimaat in het Meetjesland De uitdaging -- We zijn ons als individu bewust van de urgentie van klimaatverandering… Maar handelen we daarnaar? Er zijn ook kansen, want maatschappelijk schuift er veel… • Erg moeilijk op nationaal of internationaal niveau • Maar (bovenlokaal)… eg Burgemeestersconvenant Wat kan er gebeuren binnen onze organisaties? Binnen de gemeentegrenzen? Binnen de regio? STRAKS: WIE? WAT? HOE?
 55. 55. INSPIRATIE uit de regio En ook: • Boombalfestival • Klimaatacademie • De Verstelling • Fabriek Energiek • …
 56. 56. Inspiratie, buiten de regio • PULSE, praktijkvoorbeelden voor duurzame ontwikkeling, vanuit Cultuur • GREEN TRACK platformen in Gent, Antwerpen, Leuven, provincie Oost-Vlaanderen…
 57. 57. Inspiratie, buiten de regio • PULSE, praktijkvoorbeelden voor duurzame ontwikkeling, vanuit Cultuur • GREEN TRACK platformen in Gent, Antwerpen, Leuven, provincie Oost-Vlaanderen…
 58. 58. KANS 7 Het ondergronds warmtenet in Eeklo zal openbare gebouwen en huizen verwarmen. Uit hoeveel km buizen zal dit bestaan, wetende dat een km 1,2 miljoen kost? • 11 km • 20,4 km • 29 km
 59. 59. KANS 7 Het ondergronds warmtenet in Eeklo zal openbare gebouwen en huizen verwarmen. Uit hoeveel km buizen zal dit bestaan, wetende dat een km 1,2 miljoen kost? • 11 km • 20,4 km • 29 km
 60. 60. Kans 8. Digitale kansen en uitdagingen Technologische ontwikkelingen hebben een impact op hoe we cultuur maken en cultuur beleven… Maar bieden ook mogelijkheden om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden? • Digitale participatie en toegankelijkheid, talentontwikkeling? • Burgerparticipatie, bv. Deelplatformen? • Ruimte voor cultuur, eg. Digitaal platform voor het cultuuraanbod?
 61. 61. INSPIRATIE uit de regio… • Bieblo en Mijn leestipper in de bibs vanaf najaar • Digitale expo N9 • Erfgoedinzicht: inventarissen cultureel erfgoed van Meetjeslandse kerken on line • Digicoach • Meetjes.land • Book Tubes door Regiobib Meetjesland • Evergem: app4culture
 62. 62. INSPIRATIE van buiten de regio
 63. 63. INSPIRATIE van buiten de regio…
 64. 64. World Café De Tweede Ronde: wie, wat, hoe?
 65. 65. Intergemeentelijke culturele Samenwerking na 2020 SAMEN NIEUWE CULTUURPLANNEN SMEDEN! SAMEN CULTURELE PLANNEN SMEDEN

×