Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deel III Cultuur in de regio na 2020 presentatie Lien Verwaeren

70 views

Published on

Vlaanderen sleutelde de laatste jaren danig aan het Lokaal cultuurbeleid en het bovenlokale veld. Waar staan we vandaag? Waar landen we morgen? Op 6 november brachten we een stand van zaken, en vroegen we jullie al om een eerste input voor de strategie van COMEET voor de volgende jaren. Want de regio lijkt in ieder geval een belangrijke vlag te worden om onder samen te werken.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Deel III Cultuur in de regio na 2020 presentatie Lien Verwaeren

 1. 1. “Great things never came from comfort zones” COMEET – 6 november 2018
 2. 2. Forum voor Amateurkunsten Wie zijn we, wat doen we, wat drijft ons • ⅓ van de Vlaamse bevolking (2.000.000) • amateurkunstendecreet 2000 • 9 AK’s + 1 Forum • steunpunt + belangenbehartiger • ‘overlegcentrum’: gemeenschappelijke accenten
 3. 3. 20 06 20 00 20 17 Decreet amateurkunsten & VCA Oprichting Forum Voor amateurkunsten Nieuwe beleidsperiode voor De sector (tot 2021). Amateurkunsten sector
 4. 4. 20 13 20 19 20 01 Start strategische meerjarenplanning (& einde cultuurbeleidsplan). Start nieuwe legislatuur bij gemeentebesturen (bbc 2020-2025). Decreet Lokaal Cultuurbeleid. 20 16 Einde Locus, meer lokale autonomie dankzij Gemeentefonds. Lokaal cultuurbeleid
 5. 5. 20 12 2018- ’19 20 14 Interne staatshervorming. Start trajecten talentontwikkeling Nieuw vlaams regeerakkoord: Wegvallen persoonsgebonden bevoegdheden bij de provincies. 20 20 Transitiereglement en nominatum (2018- 2019). provincies
 6. 6. 20 17 20 20 20 14 20 19 Start van het nieuwe steunpunt voor bovenlokale cultuurwerkingInwerkingtreding decreet bovenlokale cultuurwerking Bovenbouw Start oefening bovenbouw: Koen Vandyck & Yves Larock (november 2017) Nieuw vlaams regeerakkoord: herdefiniëren rol bovenbouw. 20 18 Start oefening rond nieuw steunpunt
 7. 7. 20 14 20 00 20 06 20 17 20 18 20 19 20 19 20 01 20 13 20 16 20 17 20 19 20 20 20 12 20 18 20 20 20 18- ‘19
 8. 8. STAD DENDERMONDE Wie zijn we, wat doen we, wat drijft ons • 45 000 INWONERS • GEEN CENTRUMSTAD • Ros Beiaard, Belfort, Begijnhof, WOI, … • CC BELGICA, 1 CENTRALE BIB, STEDELIJK MUSEUM, … • IGS LEESDIJK, CULTUURDIJK, ERFGOEDCEL, IOED, UIT-pas, … • Zware besparingen leerden ons buiten de gewone kaders denken
 9. 9. DENDERMONDE ALLES OP MAAT VAN ONZE STAD - Cultuurraad werd hervormd naar Forum - CC, ook buiten de muren - Nieuwe cultuurzaal BIS - Van 7 bibliotheken naar 1 centrale - Start cultuurloket, ondersteuning verenigingsleven vanuit de bib - UIT-pas, aangesloten bij Aalst - Participatieve museumwerking
 10. 10. Cultuur in DENDERMONDE vanaf 2019? • Lokaal op maat blijven werken, transversaal en beleidsoverschrijdend • Nieuwe centraal museum • Nieuwe academie • Meer stadsbrede projecten, mogelijks met projectsubsidies nieuw decreet • Nadenken rond IGS, niet evident

×