Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deel II Cultuur in de regio na 2020

103 views

Published on

Vlaanderen sleutelde de laatste jaren danig aan het Lokaal cultuurbeleid en het bovenlokale veld. Waar staan we vandaag? Waar landen we morgen? Op 6 november brachten we een stand van zaken, en vroegen we jullie al om een eerste input voor de strategie van COMEET voor de volgende jaren. Want de regio lijkt in ieder geval een belangrijke vlag te worden om onder samen te werken.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Deel II Cultuur in de regio na 2020

 1. 1. Cultuurnota COMEET (2020-2025) Denk- en discussiedag: Cultuurbeleid na 2020 (visie en strategie) 6/11/18, Eeklo
 2. 2. Programma • 13u: Ronde van de tafel Situering en timing beleidsplanningstraject • 13u10: Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid: toelichting door Toon Berckmoes • 13u30: Aan de slag! Een (culturele) regio-analyse Meetjesland • 14u15: Pauze! • 14u40: Aan de slag! Concretisering en aanzet visie/strategie • 15u50: Een praktijkverhaal lokaal cultuurbeleid en vooruitblik op nieuwe steunpunt door Lien Verwaeren, schepen van cultuur Dendermonde • 16u20: Afsluiter
 3. 3. Timing beleidsplanning D-day Cultuurnota: 1 oktober 2019
 4. 4. Timing beleidsplanning TO Do’s COMEET en cultuurregio Meetjesland: Opstellen beleidsplan vanuit huidige gewijzigde context en met integratie van nieuwe decretale vereisten Verlenging van projectvereniging door aangesloten gemeenten realiseren Form follows function: organisatie COMEET afstemmen op nieuwe werking
 5. 5. Timing beleidsplanning 2017 • Cultuurcontentement: lokale rapporten en regiorapport Meetjesland • Debat op Cultuurhappening 2018 • Aug: fiatteren traject door DB • Sept-okt: inhoudelijke sessies collegagroepen; krachtlijnen afbakenen; evaluatie • November: Denk – en discussiedag (deelsectoroverschrijdend) • Nov-dec: aanzet organisatorische en financiële uitwerking
 6. 6. Timing beleidsplanning 2019 • Jan-feb. : gesprekken met nieuwe schepenen; Ronde van het Meetjesland (colleges) • Feb-Maart: installatie nieuwe RvB • April: goedkeuring samenvatting Cultuurnota RvB • 1 mei: dossier naar gemeenteraden; verlenging COMEET voor 6 jaar en gemeentelijke cofinanciering • Juni-augustus: def. versie verder uitschrijven • September: goedkeuring def. versie RvB !!! Opname in BBC!!!
 7. 7. Situering: nieuw lokaal beleidskader • Fusies  nieuwe machtsevenwichten in de regio? Nieuwe regiogrenzen? • 1/1/19: nieuwe besturen aan zet, nieuwe accenten • Nieuwe BBC Zonder oormerking! Zonder decretaal kader!
 8. 8. Situering: nieuw Vlaams beleidskader Decreet lokaal cultuurbeleid: uitgehold Dus: geen verplichtingen/mogelijkheden/instrumenten meer om Vlaams beleid uit te rollen op lokaal vlak ‘Warme overdracht’: Verschuiving provinciale middelen naar Decreet Bovenlokale Cultuurwerking
 9. 9. Situering: beleidsperiodes COMEET EGC IOED gemeenten 2005-2007 2006-2008 2001-2006 2008-2013 2009-2014 2007-2012 2014-2019 2015-2020 2018-2020 2013-2018 2020-2025 2021-2026 2021-2026 2019-2024
 10. 10. Situering: COMEET as is…
 11. 11. Situering: COMEET to be…?
 12. 12. Hoe gaat het verder…? • Afronding, reflectie • Verder verloop traject • OPROEP: wie stelt zich kandidaat? - ‘taskforce’: actief uitzetten van inhoudelijke en strategische lijnen - ‘feedback’ ad hoc
 13. 13. CULTUURNOT A MEETJESLAN D VANDAAG ANDERE REGIOWERKINGEN MEETJESLAND VRIJE TIJD SWOT ANALYSE VERKENNENDE GESPREKKEN ANDERE SECTOREN (NIET-VRIJE TIJD) LOKALE BESTURE N BRONNEN (cijferonderzoeke n enz.)
 14. 14. BEDANKT!!!
 15. 15. Slotlezing Lien Verwaeren, Schepen van cultuur Dendermonde Directeur Forum voor Amateurkunsten

×