Laerdal PULSE Emergency CPR Aid

K
PULSE EMERGENCY CPR AID
   Kaja Osholm Kjølås
   i samarbeid med Laerdal Medical AS
LAERDAL MEDICAL AS er internasjonal
markedsleder i trenings- og behandlingsutstyr
for livreddende førstehjelp.

Defibrillatorer, opplæringsdukker, stabilisatorer
og nakkekrager produsert av Laerdal benyttes
av sykehus, ambulanser, førstehjelps-
organisasjoner og skoler over hele verden.
HVA SKJER NÅR VANLIGE MENNESKER

MÅ REDDE LIV?
SE FOR DEG at du er på den ukentlige fotball-
treningen sammen med gode venner. Uten
forvarsel faller en av lagkameratene dine livløs
om. Du roper ut navnet hans, men får ingen
respons. Ansiktet hans blir blekt og blåaktig, og
du kan ikke lenger se at brystkassen hans hever
og senker seg for å puste. Når du sjekker pulsen
hans finner du ingenting.

Du griper desperat etter mobilen og ringer 113...

Selv om det heldigvis er liten sjanse for at de fleste av oss
kommer til å oppleve dette, er det ikke et utenkelig scenario.
Plutselig hjertestans rammer 700.000 mennesker hvert år bare i
Europa, og er den vanligste dødsårsaken blant voksne
mennesker. I dag overlever bare 5-10 % av de som rammes.

Uten umiddelbar hjelp, er nemlig sjansen for å overleve en
hjertestans liten. Det vil sjelden være medisinsk personell til
stede tidsnok, og o eret er derfor avhengig av at mennesker
som befinner seg i nærheten handler raskt. Hjerte-lungeredning
(HLR) kan utføres av nærmest hvem som helst, hvor som helst
og kan være avgjørende for om o eret overlever eller ikke.

For hvert minutt som går etter en hjertestans uten at hjerte-
lungeredning startes, faller sjansen for å overleve med 7-10 %.
Raskt igangsatt og godt utført HLR kan doble eller tredoble
denne sjansen.
DESIGNBRIEF

FORSKNING VISER AT hjerte-lungeredning ofte
ikke utføres riktig, verken av helsepersonell eller
av utrente. Laerdal har utviklet    , en teknologi
som måler kraft og dybde på hjertekompresjoner
og gir umiddelbar tilbakemelding og instruksjoner
til den som utfører dem. Tilbakemeldingene gjør
det mulig å raskt justere tempo og styrke på
kompresjonene og dermed utføre HLR med
høyere kvalitet, og med større sjanse for overlev-
else.

Laerdal ønsker å benytte      i produkter for utrente. Folk
flest har liten eller ingen trening i livredning, og et produkt som
gir stegvis instruksjoner i hva som skal gjøres, hvordan det skal
gjøres, og samtidig gir tilbakemelding på om du gjør det riktig, vil
være til stor hjelp dersom man skulle havne i en nødsituasjon
hvor man må utføre hjerte-lungeredning.

Med utgangspunkt i dette har min oppgave vært å utarbeide
konsepter for fremtidens HLR-hjelpemiddel for amatører, med
tenkt lansering 5-10 år frem i tid. Et slikt hjelpemiddel bør være
enkelt å bruke. Det skal sørge for at flere utfører HLR, og at
kvaliteten på HLR økes, og dermed redde flere liv. Det bør
dessuten være i en slik form at det er lett tilgjengelig i hverdagen,
uansett hvor man befinner seg.

Et ønske fra Laerdal var å se på muligheten for å integrere
hjelpemiddelet i mobiltelefoner.
HVORDAN LAGE ET TILGJENGELIG PRODUKT FOR EN

UTENKELIG SITUASJON?
       Hvordan skal produktet distribueres?
       Passe for alle og alltid være tilgjengelig?
       Skal løsningen integreres i noe annet eller være et separat produkt?

      Sekvensanalyser Workshops
 Rollespill Scenarios Spørreundersøkelser
 Personas Brukeranalyser
                            Fremtidsrettet
                    Hvilken form har overlevelse?
  Hvordan unngå at løsningen blir et ekstra produkt man ikke gidder å ta med seg? Hvordan reagerer man under stress?
 Hvem vil man ha hjelp av i en nødsituasjon?
 Hvor detaljerte skal instruksjoner og tilbakemeldinger være?
 Enkelt og selvforklarende!
PERSONAS
              HJERTESTANS
                         SCENARIOS

              BRUKERE        SPØRREUNDERSØKELSE

     RESEARCH     PRODUKT     TEKNOLOGI

                      LIGNENDE PRODUKTER

                            BRAINSTORMING

              WORKSHOP          IDÉUTVIKLING
PROSESS
              SKISSER           ROLLESPILL
     KONSEPT

              TESTING     FEEDBACK OG INSTRUKSJONER

                      PAPER PROTOTYPING

                   GRAFISK GRENSESNITT

     FERDIGSTILLING       TEKNISKE LØSNINGER

                   VISUALISERINGER
HJERTESTANS KAN RAMME hvem som helst, men
den største risikogruppen er menn over 50 år.

Noen av de vanligste årsakene til hjertestans er:

Slag        Hjerteinfarkt   Overdose
Drukning      Kvelning      Tap av blod
Elektrisk sjokk  CO-forgiftning

Så mye som 80 % av tilfellene antas å være forsårsaket
av hjertesykdom. Mellom 50-80 % av hjertestanstilfellene
skjer i hjemmet eller i hverdagen, noe som betyr at
de som er i nærheten eller først kommer til ofte vil
være familie eller bekjente av den som rammes.
Laerdal PULSE Emergency CPR Aid
Laerdal PULSE Emergency CPR Aid
Laerdal PULSE Emergency CPR Aid
DU HAR JO ALLTID MED DEG

MOBILTELEFONEN
UTRENTE AMATØRER ER en ny målgruppe for
Laerdal, samtidig som    og interaktive
hjelpemidler også er helt nytt. Jeg har fokusert på
å finne en strategi for hvordan man på best måte
kan nå disse nye brukerne, hva det nye hjelpe-
middelet bør inneholde, og i hvilken form det bør
være. Jeg har utarbeidet 3 konsepter som kan
være veiledende for hvilke retninger Laerdal bør
se nærmere på når de går i gang med å utarbeide
produkter for såkalte “bystanders”.

PULSE Emergency CPR Aid er et interaktivt hjelpemiddel for
livreddende førstehjelp, beregnet for amatørbrukere uten
tidligere erfaring. Produktet er tenkt lansert i tre generasjoner
innenfor en tiårsperiode. På denne måten kan Laerdal Medical
gradvis posisjonere seg i markedet ovenfor en ny målgruppe og
med et helt nytt produktkonsept, samtidig som de underveis
implementerer ny teknologi og nye funksjoner basert på
tilbakemeldinger fra brukerne.

Tanken bak PULSE er å gi vanlige mennesker selvsikkerhet nok
til å tørre å handle i nødsituasjoner. Ved å ha et hjelpemiddel
som tar styringen i en situasjon som oppleves som skremmende
og stressende, vil forhåpentligvis terskelen for å gripe inn være
lavere. Enkle instruksjoner, ja/nei-spørsmål som krever svært
lite av brukeren og fortløpende tilbakemeldinger og oppmun-
tringer sørger for at brukeren handler riktig og at o erets sjanse
for å overleve blir så god som mulig.
GENERASJON 1 AV PULSE lanseres så fort som mulig,
og har som mål å tilgjengeliggjøre basiskunnskaper i HLR
på en enkel og tidsriktig måte, og å bane vei for et
senere mer avansert produkt.
Denne versjonen av PULSE er en enkel mobilapplikasjon som instruerer
brukeren i korrekt HLR gjennom illustrasjoner, animasjoner og audio.
Applikasjonen gir kun instruksjoner og har ingen direkte tilbakemelding
på utførelse.Tanken er at programmet skal få vid distribusjon gjennom
holdningskampanjer, utdeling på skoler og i organisasjoner i forbindelse
med livredningskurs og gratis eller svært rimelig nedlasting via SMS/WAP.

• “Emergency”-modus leder brukeren gjennom stegene i HLR ved hjelp
• av enkle ja/nei-spørsmål - “puster pasienten?”
• Instruksjoner gis ved hjelp av tale gjennom telefonens høyttalerfunksjon

• Antallet steg før hjertekompresjoner startes er få og korte, og sørger for
• at livredning starter så fort som mulig hvis brukeren følger instruksjonene

• “Training”-modus har funksjoner som lar brukeren teste sine kunnskaper
 PULSE EMERGENCY CPR AID
                                              GENERASJON 2 er tenkt lansert innen 5 år, og består
                   TO
                      ORM CP
                          R: USE THIS CAR
                                  D
                    PERF LSE MOBILE SOFTWAR WITH
                      PU           E
                                              i tillegg til mobilapplikasjonen av en sensor i kreditt-
                                              kortstørrelse som utnytter Laerdals      teknologi.
                                              I en nødsituasjon aktiveres sensoren ved å brekke av den røde delen.
                     Break o red         Wait for mobile
                                              En lysstripe tennes i den gjenværende delen for å markere at sensoren
                   1  part to activate    2   phone to connect
                                              er aktiv. Den plasseres på pasientens brystkasse, og brukeren plasserer
                          !                    så hendene på sensoren før hjertekompresjoner startes.

                                              Ved hjelp av Bluetooth kommuniserer sensoren med mobil-
                   3
                     Follow guidelines
                     from mobile phone   4
                                   Place this card on
                                   patient’s chest and
                                              applikasjonen, som så registrerer om kompresjonene utføres riktig, og
                                   start compressions
                                              forteller deg om du må komprimere raskere eller saktere, kraftigere
              FORSIDE                             eller svakere.


                              BAKSIDE
PULSE EMERGENCY CPR AID
“  Prøv å trykke litt hardere...
  Bra! Fortsett sånn!
            “

    “  Trykk raskere, prøv å følge
      denne rytmen...
               “                                GENERASJON 3 ligger 10 år frem i tid, og det er
                  PULSE            vanskelig å forestille seg hvordan mobiltelefoner og
                  EMERGENCY CPR AID      en eventuell sensor vil kunne se ut i 2018.
                                Research på fremtidsteknologi har vært en del av arbeidet med dette
                                prosjektet, sammen med en strategi om å tenke på hvordan det
                                perfekte hjelpemiddelet ville vært dersom man skulle se bort fra
                                tekniske hindringer. De aller fleste ønsker å slippe å være alene i en
                                nødsituasjon, og at noen er der sammen med dem som har kunnskaper
                                nok til å ta ansvar for hele situasjonen.

                       113
                     Medisinsk nødtelefon
                                Utgangspunktet for generasjon 3 av PULSE er derfor at systemet går
                                over til å være en tjeneste man når via trådløst internett på mobilen.
                                Tjenesten drives i samarbeid med nødsentralen, som får opprettet
                                direkte audiell og visuell kontakt med innringeren. Trådløs overføring
                                av større mengder data vil i fremtiden gjøre det mulig å sende
                                informasjon om pasientens status og hvordan innringeren utfører HLR
                                direkte til nødsentralen. Instruksjoner og tilbakemeldinger vil som
                                tidligere være tilpasset brukerens handlinger, men her vil de komme
                                direkte fra en fagperson som observerer situasjonen. Den høye graden
                                av menneskelig kontakt skal skape ekstra trygghet for brukeren.
Laerdal PULSE Emergency CPR Aid
Laerdal PULSE Emergency CPR Aid
Laerdal PULSE Emergency CPR Aid
Laerdal PULSE Emergency CPR Aid
Laerdal PULSE Emergency CPR Aid
INTRO // SPLASH SCREEN
         What is PULSE?
                                              PULSE EMERGENCY CPR AID
       MENU: EMERGENCY
            TRAINING
       Do you have the PULSE
       Emergency CPR sensor?


      NO          YES


               Break off the red part of
               the sensor card to
               activate emergency mode!Activating emergency      Sensor detected -
mode without card       Activating
sensor...           emergency mode!

            YES


                      YES    Place in stable position
      Check for responsiveness
      Does the patient respond?         Get help


            NO


                      YES   Watch for 1 minute        YES
      Check for breathing                                 Roll onto side
      Does the patient breathe?       Does the patient still breathe?        Get help


            NO                    NO


      Get help - call 911       YES                       Start compressions
      Can someone call for you?        Place sensor on patient’s chest
                                                           Position hands

            NO                                              Push rapidly 4-5 cm down
                                                           Try to follow the beat

      PULSE can dial 911 for you   YES   PULSE contacts 911                        Continue until help arrives
      Dial 911 now?
                          Talk to dispatcher, give
                          neccessary information

                          Continue PULSE with dispatcher
                          still on the line
Øvre plastdeksel                 Transparent plaststripe
                 som slipper lys gjennom
Del som brekkes
                 - tennes når den grønne
av for å aktivere
                 brikken brekkes av
batteri og bluetooth Kretskort med:
 - Akselerometer
 - Trykksensor    Kobling mellom batteri
 - Batteri      og aktivator
 - Lysdiode(r)
 - Bluetooth
              Nedre plastdeksel
              Silikoncoating?
              Legges mot pasienten,
              skaper friksjon og hindrer
              at kortet sklir
INSTRUERE            BEROLIGE
 HJELPE
       PULSE EMERGENCY CPR AID
 OPPMUNTRE            BEKREFTE
INSTRUERE            BEROLIGE
 HJELPE
       PULSE EMERGENCY CPR AID
 OPPMUNTRE            BEKREFTE
INSTRUERE            BEROLIGE
 HJELPE
       PULSE EMERGENCY CPR AID
 OPPMUNTRE            BEKREFTE
INSTRUERE            BEROLIGE
 HJELPE
       PULSE EMERGENCY CPR AID
 OPPMUNTRE            BEKREFTE
INSTRUERE            BEROLIGE
 HJELPE
       PULSE EMERGENCY CPR AID
 OPPMUNTRE            BEKREFTE
FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER
 BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE
         UTMATTELSE - GIR OPP
         GLEMTE KUNNSKAPER
         REDSEL OG NØLING
FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER
 PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge.
 Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende.


 BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE
           UTMATTELSE - GIR OPP
           GLEMTE KUNNSKAPER
           REDSEL OG NØLING
FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER
 PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge.
 Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende.


 BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE
PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor
og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene
direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren.


            UTMATTELSE - GIR OPP
            GLEMTE KUNNSKAPER
            REDSEL OG NØLING
FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER
 PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge.
 Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende.


 BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE
PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor
og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene
direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren.


             UTMATTELSE - GIR OPP
 PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er
 riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS
 informasjon om hvor langt unna ambulansen er.


            GLEMTE KUNNSKAPER
            REDSEL OG NØLING
FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER
 PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge.
 Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende.


 BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE
PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor
og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene
direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren.


             UTMATTELSE - GIR OPP
 PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er
 riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS
 informasjon om hvor langt unna ambulansen er.


            GLEMTE KUNNSKAPER
 Tidligere trente i HLR vil raskere finne riktig rytme og kraft ved hjelp av
 tilbakemeldingene PULSE gir.             REDSEL OG NØLING
FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER
 PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge.
 Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende.


 BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE
PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor
og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene
direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren.


             UTMATTELSE - GIR OPP
 PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er
 riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS
 informasjon om hvor langt unna ambulansen er.


            GLEMTE KUNNSKAPER
 Tidligere trente i HLR vil raskere finne riktig rytme og kraft ved hjelp av
 tilbakemeldingene PULSE gir.             REDSEL OG NØLING
PULSE skal gi brukeren selvsikkerhet til å handle i en nødsituasjon - man
har et hjelpemiddel som instruerer og tar avgjørelser for seg, og både
terskelen for å gripe inn og redselen for å gjøre feil blir dermed mindre.
OPPSUMMERING

•  PULSE er en strategi og en samling konsepter som viser hvordan QCPR kan
  implementeres i enkle produkter og tjenester som kan benyttes av utrente.

•  Konseptene er fremtidsrettede og til en viss grad avhengig av ny teknologi,
  fokus har vært på å gjøre opplevelsen enklest mulig for brukeren.

•  For å være enkelt tilgjengelig for flest mulig mennesker, gir PULSE instruksjoner
  og tilbakemeldinger både visuelt og audielt. Produktet har også taktile egen-
  skaper, formen på sensorkortet er lett gjenkjennelig, og handlingen med å brekke
  løs en del av kortet for å aktivere det minner om lignende handlinger i andre
  nødsituasjoner, for eksempel det å dra i en nødbremse eller utløse en brannalarm.

•  Målet var fra begynnelsen av å skape konsepter som være retningsgivende hvor
  hvordan man bør tenke i forhold til en ny målgruppe og en ny type hjelpemiddel
  innen livredning.

Recommended

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.4K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.8K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides

More Related Content

Featured

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K views64 slides
ChatGPT webinar slides by
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.4K views36 slides
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K views12 slides
Barbie - Brand Strategy Presentation by
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
25.1K views46 slides

Featured(20)

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion by Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K views
The Student's Guide to LinkedIn by LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn88.1K views
Different Roles in Machine Learning Career by Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K views
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf by TechSoup
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdfDefining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
TechSoup 9.7K views

Laerdal PULSE Emergency CPR Aid

 • 1. PULSE EMERGENCY CPR AID Kaja Osholm Kjølås i samarbeid med Laerdal Medical AS
 • 2. LAERDAL MEDICAL AS er internasjonal markedsleder i trenings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Defibrillatorer, opplæringsdukker, stabilisatorer og nakkekrager produsert av Laerdal benyttes av sykehus, ambulanser, førstehjelps- organisasjoner og skoler over hele verden.
 • 3. HVA SKJER NÅR VANLIGE MENNESKER MÅ REDDE LIV? SE FOR DEG at du er på den ukentlige fotball- treningen sammen med gode venner. Uten forvarsel faller en av lagkameratene dine livløs om. Du roper ut navnet hans, men får ingen respons. Ansiktet hans blir blekt og blåaktig, og du kan ikke lenger se at brystkassen hans hever og senker seg for å puste. Når du sjekker pulsen hans finner du ingenting. Du griper desperat etter mobilen og ringer 113... Selv om det heldigvis er liten sjanse for at de fleste av oss kommer til å oppleve dette, er det ikke et utenkelig scenario. Plutselig hjertestans rammer 700.000 mennesker hvert år bare i Europa, og er den vanligste dødsårsaken blant voksne mennesker. I dag overlever bare 5-10 % av de som rammes. Uten umiddelbar hjelp, er nemlig sjansen for å overleve en hjertestans liten. Det vil sjelden være medisinsk personell til stede tidsnok, og o eret er derfor avhengig av at mennesker som befinner seg i nærheten handler raskt. Hjerte-lungeredning (HLR) kan utføres av nærmest hvem som helst, hvor som helst og kan være avgjørende for om o eret overlever eller ikke. For hvert minutt som går etter en hjertestans uten at hjerte- lungeredning startes, faller sjansen for å overleve med 7-10 %. Raskt igangsatt og godt utført HLR kan doble eller tredoble denne sjansen.
 • 4. DESIGNBRIEF FORSKNING VISER AT hjerte-lungeredning ofte ikke utføres riktig, verken av helsepersonell eller av utrente. Laerdal har utviklet , en teknologi som måler kraft og dybde på hjertekompresjoner og gir umiddelbar tilbakemelding og instruksjoner til den som utfører dem. Tilbakemeldingene gjør det mulig å raskt justere tempo og styrke på kompresjonene og dermed utføre HLR med høyere kvalitet, og med større sjanse for overlev- else. Laerdal ønsker å benytte i produkter for utrente. Folk flest har liten eller ingen trening i livredning, og et produkt som gir stegvis instruksjoner i hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, og samtidig gir tilbakemelding på om du gjør det riktig, vil være til stor hjelp dersom man skulle havne i en nødsituasjon hvor man må utføre hjerte-lungeredning. Med utgangspunkt i dette har min oppgave vært å utarbeide konsepter for fremtidens HLR-hjelpemiddel for amatører, med tenkt lansering 5-10 år frem i tid. Et slikt hjelpemiddel bør være enkelt å bruke. Det skal sørge for at flere utfører HLR, og at kvaliteten på HLR økes, og dermed redde flere liv. Det bør dessuten være i en slik form at det er lett tilgjengelig i hverdagen, uansett hvor man befinner seg. Et ønske fra Laerdal var å se på muligheten for å integrere hjelpemiddelet i mobiltelefoner.
 • 5. HVORDAN LAGE ET TILGJENGELIG PRODUKT FOR EN UTENKELIG SITUASJON? Hvordan skal produktet distribueres? Passe for alle og alltid være tilgjengelig? Skal løsningen integreres i noe annet eller være et separat produkt? Sekvensanalyser Workshops Rollespill Scenarios Spørreundersøkelser Personas Brukeranalyser Fremtidsrettet Hvilken form har overlevelse? Hvordan unngå at løsningen blir et ekstra produkt man ikke gidder å ta med seg? Hvordan reagerer man under stress? Hvem vil man ha hjelp av i en nødsituasjon? Hvor detaljerte skal instruksjoner og tilbakemeldinger være? Enkelt og selvforklarende!
 • 6. PERSONAS HJERTESTANS SCENARIOS BRUKERE SPØRREUNDERSØKELSE RESEARCH PRODUKT TEKNOLOGI LIGNENDE PRODUKTER BRAINSTORMING WORKSHOP IDÉUTVIKLING PROSESS SKISSER ROLLESPILL KONSEPT TESTING FEEDBACK OG INSTRUKSJONER PAPER PROTOTYPING GRAFISK GRENSESNITT FERDIGSTILLING TEKNISKE LØSNINGER VISUALISERINGER
 • 7. HJERTESTANS KAN RAMME hvem som helst, men den største risikogruppen er menn over 50 år. Noen av de vanligste årsakene til hjertestans er: Slag Hjerteinfarkt Overdose Drukning Kvelning Tap av blod Elektrisk sjokk CO-forgiftning Så mye som 80 % av tilfellene antas å være forsårsaket av hjertesykdom. Mellom 50-80 % av hjertestanstilfellene skjer i hjemmet eller i hverdagen, noe som betyr at de som er i nærheten eller først kommer til ofte vil være familie eller bekjente av den som rammes.
 • 11. DU HAR JO ALLTID MED DEG MOBILTELEFONEN UTRENTE AMATØRER ER en ny målgruppe for Laerdal, samtidig som og interaktive hjelpemidler også er helt nytt. Jeg har fokusert på å finne en strategi for hvordan man på best måte kan nå disse nye brukerne, hva det nye hjelpe- middelet bør inneholde, og i hvilken form det bør være. Jeg har utarbeidet 3 konsepter som kan være veiledende for hvilke retninger Laerdal bør se nærmere på når de går i gang med å utarbeide produkter for såkalte “bystanders”. PULSE Emergency CPR Aid er et interaktivt hjelpemiddel for livreddende førstehjelp, beregnet for amatørbrukere uten tidligere erfaring. Produktet er tenkt lansert i tre generasjoner innenfor en tiårsperiode. På denne måten kan Laerdal Medical gradvis posisjonere seg i markedet ovenfor en ny målgruppe og med et helt nytt produktkonsept, samtidig som de underveis implementerer ny teknologi og nye funksjoner basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Tanken bak PULSE er å gi vanlige mennesker selvsikkerhet nok til å tørre å handle i nødsituasjoner. Ved å ha et hjelpemiddel som tar styringen i en situasjon som oppleves som skremmende og stressende, vil forhåpentligvis terskelen for å gripe inn være lavere. Enkle instruksjoner, ja/nei-spørsmål som krever svært lite av brukeren og fortløpende tilbakemeldinger og oppmun- tringer sørger for at brukeren handler riktig og at o erets sjanse for å overleve blir så god som mulig.
 • 12. GENERASJON 1 AV PULSE lanseres så fort som mulig, og har som mål å tilgjengeliggjøre basiskunnskaper i HLR på en enkel og tidsriktig måte, og å bane vei for et senere mer avansert produkt. Denne versjonen av PULSE er en enkel mobilapplikasjon som instruerer brukeren i korrekt HLR gjennom illustrasjoner, animasjoner og audio. Applikasjonen gir kun instruksjoner og har ingen direkte tilbakemelding på utførelse.Tanken er at programmet skal få vid distribusjon gjennom holdningskampanjer, utdeling på skoler og i organisasjoner i forbindelse med livredningskurs og gratis eller svært rimelig nedlasting via SMS/WAP. • “Emergency”-modus leder brukeren gjennom stegene i HLR ved hjelp • av enkle ja/nei-spørsmål - “puster pasienten?” • Instruksjoner gis ved hjelp av tale gjennom telefonens høyttalerfunksjon • Antallet steg før hjertekompresjoner startes er få og korte, og sørger for • at livredning starter så fort som mulig hvis brukeren følger instruksjonene • “Training”-modus har funksjoner som lar brukeren teste sine kunnskaper PULSE EMERGENCY CPR AID GENERASJON 2 er tenkt lansert innen 5 år, og består TO ORM CP R: USE THIS CAR D PERF LSE MOBILE SOFTWAR WITH PU E i tillegg til mobilapplikasjonen av en sensor i kreditt- kortstørrelse som utnytter Laerdals teknologi. I en nødsituasjon aktiveres sensoren ved å brekke av den røde delen. Break o red Wait for mobile En lysstripe tennes i den gjenværende delen for å markere at sensoren 1 part to activate 2 phone to connect er aktiv. Den plasseres på pasientens brystkasse, og brukeren plasserer ! så hendene på sensoren før hjertekompresjoner startes. Ved hjelp av Bluetooth kommuniserer sensoren med mobil- 3 Follow guidelines from mobile phone 4 Place this card on patient’s chest and applikasjonen, som så registrerer om kompresjonene utføres riktig, og start compressions forteller deg om du må komprimere raskere eller saktere, kraftigere FORSIDE eller svakere. BAKSIDE
 • 13. PULSE EMERGENCY CPR AID “ Prøv å trykke litt hardere... Bra! Fortsett sånn! “ “ Trykk raskere, prøv å følge denne rytmen... “ GENERASJON 3 ligger 10 år frem i tid, og det er PULSE vanskelig å forestille seg hvordan mobiltelefoner og EMERGENCY CPR AID en eventuell sensor vil kunne se ut i 2018. Research på fremtidsteknologi har vært en del av arbeidet med dette prosjektet, sammen med en strategi om å tenke på hvordan det perfekte hjelpemiddelet ville vært dersom man skulle se bort fra tekniske hindringer. De aller fleste ønsker å slippe å være alene i en nødsituasjon, og at noen er der sammen med dem som har kunnskaper nok til å ta ansvar for hele situasjonen. 113 Medisinsk nødtelefon Utgangspunktet for generasjon 3 av PULSE er derfor at systemet går over til å være en tjeneste man når via trådløst internett på mobilen. Tjenesten drives i samarbeid med nødsentralen, som får opprettet direkte audiell og visuell kontakt med innringeren. Trådløs overføring av større mengder data vil i fremtiden gjøre det mulig å sende informasjon om pasientens status og hvordan innringeren utfører HLR direkte til nødsentralen. Instruksjoner og tilbakemeldinger vil som tidligere være tilpasset brukerens handlinger, men her vil de komme direkte fra en fagperson som observerer situasjonen. Den høye graden av menneskelig kontakt skal skape ekstra trygghet for brukeren.
 • 19. INTRO // SPLASH SCREEN What is PULSE? PULSE EMERGENCY CPR AID MENU: EMERGENCY TRAINING Do you have the PULSE Emergency CPR sensor? NO YES Break off the red part of the sensor card to activate emergency mode! Activating emergency Sensor detected - mode without card Activating sensor... emergency mode! YES YES Place in stable position Check for responsiveness Does the patient respond? Get help NO YES Watch for 1 minute YES Check for breathing Roll onto side Does the patient breathe? Does the patient still breathe? Get help NO NO Get help - call 911 YES Start compressions Can someone call for you? Place sensor on patient’s chest Position hands NO Push rapidly 4-5 cm down Try to follow the beat PULSE can dial 911 for you YES PULSE contacts 911 Continue until help arrives Dial 911 now? Talk to dispatcher, give neccessary information Continue PULSE with dispatcher still on the line
 • 20. Øvre plastdeksel Transparent plaststripe som slipper lys gjennom Del som brekkes - tennes når den grønne av for å aktivere brikken brekkes av batteri og bluetooth Kretskort med: - Akselerometer - Trykksensor Kobling mellom batteri - Batteri og aktivator - Lysdiode(r) - Bluetooth Nedre plastdeksel Silikoncoating? Legges mot pasienten, skaper friksjon og hindrer at kortet sklir
 • 21. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 • 22. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 • 23. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 • 24. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 • 25. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 • 26. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE UTMATTELSE - GIR OPP GLEMTE KUNNSKAPER REDSEL OG NØLING
 • 27. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE UTMATTELSE - GIR OPP GLEMTE KUNNSKAPER REDSEL OG NØLING
 • 28. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren. UTMATTELSE - GIR OPP GLEMTE KUNNSKAPER REDSEL OG NØLING
 • 29. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren. UTMATTELSE - GIR OPP PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS informasjon om hvor langt unna ambulansen er. GLEMTE KUNNSKAPER REDSEL OG NØLING
 • 30. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren. UTMATTELSE - GIR OPP PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS informasjon om hvor langt unna ambulansen er. GLEMTE KUNNSKAPER Tidligere trente i HLR vil raskere finne riktig rytme og kraft ved hjelp av tilbakemeldingene PULSE gir. REDSEL OG NØLING
 • 31. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren. UTMATTELSE - GIR OPP PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS informasjon om hvor langt unna ambulansen er. GLEMTE KUNNSKAPER Tidligere trente i HLR vil raskere finne riktig rytme og kraft ved hjelp av tilbakemeldingene PULSE gir. REDSEL OG NØLING PULSE skal gi brukeren selvsikkerhet til å handle i en nødsituasjon - man har et hjelpemiddel som instruerer og tar avgjørelser for seg, og både terskelen for å gripe inn og redselen for å gjøre feil blir dermed mindre.
 • 32. OPPSUMMERING • PULSE er en strategi og en samling konsepter som viser hvordan QCPR kan implementeres i enkle produkter og tjenester som kan benyttes av utrente. • Konseptene er fremtidsrettede og til en viss grad avhengig av ny teknologi, fokus har vært på å gjøre opplevelsen enklest mulig for brukeren. • For å være enkelt tilgjengelig for flest mulig mennesker, gir PULSE instruksjoner og tilbakemeldinger både visuelt og audielt. Produktet har også taktile egen- skaper, formen på sensorkortet er lett gjenkjennelig, og handlingen med å brekke løs en del av kortet for å aktivere det minner om lignende handlinger i andre nødsituasjoner, for eksempel det å dra i en nødbremse eller utløse en brannalarm. • Målet var fra begynnelsen av å skape konsepter som være retningsgivende hvor hvordan man bør tenke i forhold til en ny målgruppe og en ny type hjelpemiddel innen livredning.