SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Porin väkivaltakartoitus
Vähemmän väkivaltaa -seminaari
7.11
Kartoituksen taustaa
• Kartoitus tehtiin Porin väkivallan
vähentämishankkeen käyttöön
• Kartoituksen tavoitteena oli analysoida Porissa
tapahtunutta väkivaltaa sekä sijoittaa sitä
karttapohjalle mahdollisien väkivaltarikosten
keskittymien, eli nk. hot spottien, tunnistamiseksi
• Keskittymien tunnistamisen ja analysoinnin avulla
voidaan mahdollisesti kohdentaa väkivallan
vastaista työtä tehokkaammin
Aineisto
• Tarkasteltavaksi ajankohdaksi valittiin aikaväli
1.10.2011 – 30.9.2012
• Väkivaltatapauksista kerättiin tiedot
tapahtumapaikasta ja –ajasta, väkivallan
luonteesta, sekä epäillyn ja asianomistajan
taustoista
• Ajanjakso oli väkivallan suhteen tavanomaista
rauhallisempi, erityisesti törkeiden
pahoinpitelyiden suhteen
Aineisto
Nimike

Tapausten lkm.

%

Kumulatiivinen %

lievä pahoinpitely

120

22,9

22,9

pahoinpitely

315

60,0

82,9

törkeä pahoinpitely

26

5,0

87,8

pahoinpitelyn yritys

2

,4

88,2

10

1,9

90,1

tapon yritys

6

1,1

91,2

törkeä raiskaus

1

,2

91,4

raiskaus

6

1,1

92,6

39

7,4

100,0

525

100,0

törkeän pahoinpitelyn yritys

järjestystä ylläpitävän henkilön
vastustaminen
Total
Väkivallasta epäillyt
• Väkivallasta epäiltyjen mediaani-ikä oli 32
vuotta. Suurin yksittäinen ikäryhmä oli
kuitenkin 20 vuotiaat. Mies oli epäiltynä n. 84
% tapauksia
• Alkoholi väkivallassa mukana: niistä
tapauksista, joista oli poliisin arvio epäillyn
päihtymystilasta, n.80 % epäilty oli päihtynyt
Epäiltyjen väkivaltatausta
Väkivallan paikantuminen
Väkivallan
tapahtumapaikat

- Yksityisellä alueella
tapahtui n. 44 %
tarkasteluun otetusta
väkivallasta

Rikospaikka
Frequenc
y

Percent

Percent

Cumulative
Percent

189

36,0

36,1

36,1

43

8,2

8,2

44,3

114

21,7

21,8

66,0

33

6,3

6,3

72,3

1

,2

,2

72,5

131

25,0

25,0

97,5

koulu

13

2,5

2,5

100,0

Total

Valid

524

99,8

100,0

1

,2

525

100,0

uhrin tai tekijän
asunto, piha tai
porraskäytävä
muu yksityinen tila
ravintola tai sen
välitön läheisyys

- Julkisella alueella
tapahtui n. 56 %
väkivallasta
- Julkisen alueen
väkivalta tapahtui
pääosin joko
anniskeluravintoloissa
tai ulkoilmapaikoilla

Valid

muu julkinen
rakennus, kuten
sairaala tai myymälä
julkinen liikenneväline

julkinen
ulkoilmapaikka kuten
katu, puisto tai tori

Missing
Total

ei tietoa
Yksityisen ja julkisen alueen erot – kyse
erityyppisestä väkivallasta
Julkinen alue
• N. 72 % tuntemattomien
välistä
• Miehinen ilmiö, n. 71 %
miesten välistä väkivaltaa.
Yhteensä mies ao:na n. 78
%.

Yksityinen alue
• Vain n. 9 % tuntemattomien
välistä
• Nainen ao:na n. 71 %.
• Aineistoon mukaan otetut 7
raiskausta tapahtui
yksityisellä alueella, kuten
myös 5 kuudesta tapon
yrityksestä
Väkivalta kasautuu myös eri tavalla
Julkinen alue

Yksityinen alue
Julkisen alueen väkivallasta
Julkisen alueen väkivallan jakautuminen

Tapahtuma-alue
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Keskusta

187

64,0

64,0

64,0

Länsi-Pori

30

10,3

10,3

74,3

Itä-Pori

46

15,8

15,8

90,1

Pohjois-Pori

13

4,5

4,5

94,5

Meri-Pori

12

4,1

4,1

98,6

4

1,4

1,4

100,0

292

100,0

100,0

Noormarkku
Total
Kauppatori ja Itäpuisto
• Kauppatorin ja Itäpuiston
ympäristössä tapahtui n. 39
% kaikesta julkisella alueella
tapahtuneesta väkivallasta
• Suurimmat väkivallan
keskittymät olivat alueen
ravintolat sekä kauppatorin
taksitolpan ympäristö
Kauppatori ja Itäpuisto
• Ajallisesti Kauppatorin
alueella tapahtuu jatkuvasti
väkivaltaa, mutta suhteessa
eniten perjantain ja
lauantain välisenä yönä, kun
taas Itäpuistossa lauantain
ja sunnuntain välinen yö on
suhteellisesti aktiivisinta
aikaa
Kauppatori ja Itäpuisto
• Itäpuisto rauhoittuu jonkin
verran kesällä, kun
Kauppatorilla tapahtuu
ympäri vuoden väkivaltaa
• Väkivalta tyypillisesti
parikymppisten humalaisten
miesten välistä
Kauppatori ulkona tapahtuneen
väkivallan näkökulmasta
• Kuvan alueella tapahtui n.
42 % kaikesta
ulkopaikoilla
tapahtuneesta
väkivallasta
• Kauppatorin aluetta
voikin tarkastella nk.
gradientti hot spottina,
jossa väkivalta heijastuu
katuja pitkin
’kuumimmasta’
keskuspisteestä ulospäin
Kirjurinluoto ja Eteläranta
• Alueiden väkivalta
ajoittuu kesäkuukausille,
julkisen alueen kesä- ja
heinäkuussa
tapahtuneesta
väkivallasta alueilla
tapahtui n. 35 %
• Etelärannan väkivalta
liittyy pitkälti Pori Jazzien
aikaiseen nk. jazzkadulla
tapahtuneeseen
väkivaltaan
Kirjurinluoto ja Eteläranta
• Kirjurinluodon väkivalta
oli muista alueista
poiketen tyypillisemmin
nuorisoväkivaltaa, niistä
epäillyistä joiden ikä oli
selvillä, n. 45 % oli alle 18
vuotiaita ja
asiaomistajista heitä oli
40 %
• Nuorimmat epäillyt olivat
15 vuotiaita ja nuorin ao
oli 14 vuotias

More Related Content

More from sarilvonen

Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessäJonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessäsarilvonen
 
Jari Hautamäki Espoon malli
Jari Hautamäki Espoon malliJari Hautamäki Espoon malli
Jari Hautamäki Espoon mallisarilvonen
 
Heikki Mäki vastullinen anniskelu
Heikki Mäki vastullinen anniskeluHeikki Mäki vastullinen anniskelu
Heikki Mäki vastullinen anniskelusarilvonen
 
Nuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
Nuorten yhteisöllisyys Riikka KorkiamäkiNuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
Nuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäkisarilvonen
 
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen sarilvonen
 
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka sarilvonen
 
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi sarilvonen
 
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä sarilvonen
 
Mirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria ViljanenMirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria Viljanensarilvonen
 
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen sarilvonen
 
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo AroNäkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Arosarilvonen
 
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen sarilvonen
 
Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling sarilvonen
 
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen sarilvonen
 
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli YlitaloLapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalosarilvonen
 
Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta...
Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta...Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta...
Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta...sarilvonen
 
Valomerkki-toimintamalli Pauli Koski
Valomerkki-toimintamalli Pauli Koski Valomerkki-toimintamalli Pauli Koski
Valomerkki-toimintamalli Pauli Koski sarilvonen
 
Samaa turvaa Pasi Vainio
Samaa turvaa Pasi Vainio Samaa turvaa Pasi Vainio
Samaa turvaa Pasi Vainio sarilvonen
 
Alkoholin käytön puheeksiottaminen kotihoidossa Mia Paasiaho ja Jaana Penttilä
Alkoholin käytön puheeksiottaminen kotihoidossa Mia Paasiaho ja Jaana Penttilä Alkoholin käytön puheeksiottaminen kotihoidossa Mia Paasiaho ja Jaana Penttilä
Alkoholin käytön puheeksiottaminen kotihoidossa Mia Paasiaho ja Jaana Penttilä sarilvonen
 
Alkoholin käytön puheeksiotto neuvolatyössä Katriina Nätkin ja Tuula Santanen
Alkoholin käytön puheeksiotto neuvolatyössä Katriina Nätkin ja Tuula SantanenAlkoholin käytön puheeksiotto neuvolatyössä Katriina Nätkin ja Tuula Santanen
Alkoholin käytön puheeksiotto neuvolatyössä Katriina Nätkin ja Tuula Santanensarilvonen
 

More from sarilvonen (20)

Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessäJonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
 
Jari Hautamäki Espoon malli
Jari Hautamäki Espoon malliJari Hautamäki Espoon malli
Jari Hautamäki Espoon malli
 
Heikki Mäki vastullinen anniskelu
Heikki Mäki vastullinen anniskeluHeikki Mäki vastullinen anniskelu
Heikki Mäki vastullinen anniskelu
 
Nuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
Nuorten yhteisöllisyys Riikka KorkiamäkiNuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
Nuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
 
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
 
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
 
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
 
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
 
Mirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria ViljanenMirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria Viljanen
 
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
 
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo AroNäkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
 
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
 
Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling
 
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
 
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli YlitaloLapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
 
Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta...
Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta...Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta...
Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta...
 
Valomerkki-toimintamalli Pauli Koski
Valomerkki-toimintamalli Pauli Koski Valomerkki-toimintamalli Pauli Koski
Valomerkki-toimintamalli Pauli Koski
 
Samaa turvaa Pasi Vainio
Samaa turvaa Pasi Vainio Samaa turvaa Pasi Vainio
Samaa turvaa Pasi Vainio
 
Alkoholin käytön puheeksiottaminen kotihoidossa Mia Paasiaho ja Jaana Penttilä
Alkoholin käytön puheeksiottaminen kotihoidossa Mia Paasiaho ja Jaana Penttilä Alkoholin käytön puheeksiottaminen kotihoidossa Mia Paasiaho ja Jaana Penttilä
Alkoholin käytön puheeksiottaminen kotihoidossa Mia Paasiaho ja Jaana Penttilä
 
Alkoholin käytön puheeksiotto neuvolatyössä Katriina Nätkin ja Tuula Santanen
Alkoholin käytön puheeksiotto neuvolatyössä Katriina Nätkin ja Tuula SantanenAlkoholin käytön puheeksiotto neuvolatyössä Katriina Nätkin ja Tuula Santanen
Alkoholin käytön puheeksiotto neuvolatyössä Katriina Nätkin ja Tuula Santanen
 

Jussi Hannula Porin väkivaltakartoitus

 • 2. Kartoituksen taustaa • Kartoitus tehtiin Porin väkivallan vähentämishankkeen käyttöön • Kartoituksen tavoitteena oli analysoida Porissa tapahtunutta väkivaltaa sekä sijoittaa sitä karttapohjalle mahdollisien väkivaltarikosten keskittymien, eli nk. hot spottien, tunnistamiseksi • Keskittymien tunnistamisen ja analysoinnin avulla voidaan mahdollisesti kohdentaa väkivallan vastaista työtä tehokkaammin
 • 3. Aineisto • Tarkasteltavaksi ajankohdaksi valittiin aikaväli 1.10.2011 – 30.9.2012 • Väkivaltatapauksista kerättiin tiedot tapahtumapaikasta ja –ajasta, väkivallan luonteesta, sekä epäillyn ja asianomistajan taustoista • Ajanjakso oli väkivallan suhteen tavanomaista rauhallisempi, erityisesti törkeiden pahoinpitelyiden suhteen
 • 4. Aineisto Nimike Tapausten lkm. % Kumulatiivinen % lievä pahoinpitely 120 22,9 22,9 pahoinpitely 315 60,0 82,9 törkeä pahoinpitely 26 5,0 87,8 pahoinpitelyn yritys 2 ,4 88,2 10 1,9 90,1 tapon yritys 6 1,1 91,2 törkeä raiskaus 1 ,2 91,4 raiskaus 6 1,1 92,6 39 7,4 100,0 525 100,0 törkeän pahoinpitelyn yritys järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen Total
 • 5. Väkivallasta epäillyt • Väkivallasta epäiltyjen mediaani-ikä oli 32 vuotta. Suurin yksittäinen ikäryhmä oli kuitenkin 20 vuotiaat. Mies oli epäiltynä n. 84 % tapauksia • Alkoholi väkivallassa mukana: niistä tapauksista, joista oli poliisin arvio epäillyn päihtymystilasta, n.80 % epäilty oli päihtynyt
 • 8. Väkivallan tapahtumapaikat - Yksityisellä alueella tapahtui n. 44 % tarkasteluun otetusta väkivallasta Rikospaikka Frequenc y Percent Percent Cumulative Percent 189 36,0 36,1 36,1 43 8,2 8,2 44,3 114 21,7 21,8 66,0 33 6,3 6,3 72,3 1 ,2 ,2 72,5 131 25,0 25,0 97,5 koulu 13 2,5 2,5 100,0 Total Valid 524 99,8 100,0 1 ,2 525 100,0 uhrin tai tekijän asunto, piha tai porraskäytävä muu yksityinen tila ravintola tai sen välitön läheisyys - Julkisella alueella tapahtui n. 56 % väkivallasta - Julkisen alueen väkivalta tapahtui pääosin joko anniskeluravintoloissa tai ulkoilmapaikoilla Valid muu julkinen rakennus, kuten sairaala tai myymälä julkinen liikenneväline julkinen ulkoilmapaikka kuten katu, puisto tai tori Missing Total ei tietoa
 • 9. Yksityisen ja julkisen alueen erot – kyse erityyppisestä väkivallasta Julkinen alue • N. 72 % tuntemattomien välistä • Miehinen ilmiö, n. 71 % miesten välistä väkivaltaa. Yhteensä mies ao:na n. 78 %. Yksityinen alue • Vain n. 9 % tuntemattomien välistä • Nainen ao:na n. 71 %. • Aineistoon mukaan otetut 7 raiskausta tapahtui yksityisellä alueella, kuten myös 5 kuudesta tapon yrityksestä
 • 10. Väkivalta kasautuu myös eri tavalla Julkinen alue Yksityinen alue
 • 12. Julkisen alueen väkivallan jakautuminen Tapahtuma-alue Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Keskusta 187 64,0 64,0 64,0 Länsi-Pori 30 10,3 10,3 74,3 Itä-Pori 46 15,8 15,8 90,1 Pohjois-Pori 13 4,5 4,5 94,5 Meri-Pori 12 4,1 4,1 98,6 4 1,4 1,4 100,0 292 100,0 100,0 Noormarkku Total
 • 13.
 • 14. Kauppatori ja Itäpuisto • Kauppatorin ja Itäpuiston ympäristössä tapahtui n. 39 % kaikesta julkisella alueella tapahtuneesta väkivallasta • Suurimmat väkivallan keskittymät olivat alueen ravintolat sekä kauppatorin taksitolpan ympäristö
 • 15. Kauppatori ja Itäpuisto • Ajallisesti Kauppatorin alueella tapahtuu jatkuvasti väkivaltaa, mutta suhteessa eniten perjantain ja lauantain välisenä yönä, kun taas Itäpuistossa lauantain ja sunnuntain välinen yö on suhteellisesti aktiivisinta aikaa
 • 16. Kauppatori ja Itäpuisto • Itäpuisto rauhoittuu jonkin verran kesällä, kun Kauppatorilla tapahtuu ympäri vuoden väkivaltaa • Väkivalta tyypillisesti parikymppisten humalaisten miesten välistä
 • 17. Kauppatori ulkona tapahtuneen väkivallan näkökulmasta • Kuvan alueella tapahtui n. 42 % kaikesta ulkopaikoilla tapahtuneesta väkivallasta • Kauppatorin aluetta voikin tarkastella nk. gradientti hot spottina, jossa väkivalta heijastuu katuja pitkin ’kuumimmasta’ keskuspisteestä ulospäin
 • 18. Kirjurinluoto ja Eteläranta • Alueiden väkivalta ajoittuu kesäkuukausille, julkisen alueen kesä- ja heinäkuussa tapahtuneesta väkivallasta alueilla tapahtui n. 35 % • Etelärannan väkivalta liittyy pitkälti Pori Jazzien aikaiseen nk. jazzkadulla tapahtuneeseen väkivaltaan
 • 19. Kirjurinluoto ja Eteläranta • Kirjurinluodon väkivalta oli muista alueista poiketen tyypillisemmin nuorisoväkivaltaa, niistä epäillyistä joiden ikä oli selvillä, n. 45 % oli alle 18 vuotiaita ja asiaomistajista heitä oli 40 % • Nuorimmat epäillyt olivat 15 vuotiaita ja nuorin ao oli 14 vuotias