Mirakle – mielen hyvinvoinnin
rakennuspuut ikääntyville -
hanke
Maria Viljanen, projektipäällikkö
Ehkäisevä työ näkyväksi!...
Luennon rakenne
1. Mirakle-hankkeen esittelyä
2. Mitä on mielenterveyden edistäminen
3. Mielenterveyden riski- ja suojaava...
3 | © Mielenterveysseura
• Miraklen tavoite on edistää ikääntyvien mielenterveyttä sekä kehittää
ikääntyville toimintamuot...
19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 4 | © Mielenterveysseura
Miraklen visio 2017
Vuonna 2017 ikäihmisten mielen hyvinvoinnista, mielen
voimavaroista ja mielenterveyden edistämisestä p...
Mitä on mielenterveys?
• Paljon muutakin kuin mielenterveysongelmien tai mielenterveyden
häiriöiden puuttumista.
• Mielent...
Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt
ovat kaksi eri käsitettä:
19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mir...
Mielenterveys on positiivinen asia
Parhaimmillaan mielenterveys on
• kykyjen, vahvuuksien ja mahdollisuuksien yhdistelmä.
...
Mitä on mielenterveyden edistäminen?
• Ei vain ennaltaehkäisyä, vaan terveyden edistämistä.
• Monet terveyttä edistävät as...
Dr Frasier Crane (Kelsey Grammer)
19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 10 | © Mielenterveysseura
I ...
Sosiaaliset suhteet
Oma persoonallisuus
Perhe ja läheiset ihmissuhteet
Koulu, työ, vapaaehtoistyö
Yhteisö, muut sosiaalise...
Mielenterveyttä suojaavat tekijät
Sisäiset suojaavat tekijät:
• Hyvä terveys
• Myönteiset varhaiset ihmissuhteet
• Riittäv...
Mielenterveyden riskitekijät
Sisäiset riskitekijät
• Sairaudet
• Itsetunnon haavoittuvuus
• Avuttomuuden tunne
• Kuluttava...
Mielen hyvinvointi ja elämänkulku
• Elämänkokemus ja ikääntyminen tuovat yhä uutta
• Aikuisen psyykkinen kehittyminen jatk...
Mitä on mielen hyvinvointi?
Yksilötasolla
• Positiivista mielen terveyttä
• Perusvoimavaroja
– riittävää lepoa
– hyvää rav...
Mitä voimavarat ovat ja milloin niitä tarvitaan?
• Resurssit
• Selviytymiskeinot ja –strategiat -
auttavat joko välttämään...
Perustana
luottamus
voimavaroihin
ja niiden
kantavaan
voimaan –
suuntaa
huomion!
Huomaa
tilanteet, joissa
voimavarat
kanta...
Mitkä asiat tukevat mielen hyvinvointia eläkeiässä
Tutkimustiedon valossa
• Perusasiat: toimeentulo, asuminen
• Liikunta
•...
Miten vahvistaa mielenterveyttään?
• Pidä kiinni arjen rytmistä
• Lepää ja nuku riittävästi
• Ole utelias oppimaan uusia a...
Tietoinen hyväksyvä läsnäolo (mindfulness)
– Tietoista valintaa osata pysähtyä ja keskittyä tähän hetkeen ja löytää levoll...
Vanhetessa mieltä hellii, treenaa ja huoltaa…
• Myötätunto itseä kohtaan
• Sopu menneisyyden kanssa
• Myönteinen ja hyväks...
Mirakle -hankkeen kohderyhmiä
• Periaatteessa kaikki yli 60-vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan
mielen hyvinvo...
Tuotokset:
1. Koottu teos Elämän Konkari –kirjoituskilpailusta.
2. Useampia kansalaisille suunnattuja esitteitä ja materia...
Kirjoituskilpailu 29.11.12-
15.2.2013
• 74 kirjoittajaa
• Keski-ikä 66-vuotta
• Kolmannes miehiä, 2/3
naisia
• Vanhin 92-v...
19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 25 | © Mielenterveysseura
19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 26 | © Mielenterveysseura
Kirjallisuutta:
•Heiskanen, Tarja. Salonen, Kristiina. Kitchener, Betty. Jorm,
Anthony. (2011): Käsikirja mielenterveydest...
Kiitos!
maria.viljanen@mielenterveysseura.fi
19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 28 | © Mielenterv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mirakle Maria Viljanen

1,277 views

Published on

 • Be the first to comment

Mirakle Maria Viljanen

 1. 1. Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville - hanke Maria Viljanen, projektipäällikkö Ehkäisevä työ näkyväksi! Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät Porissa 18.-19.9.2013
 2. 2. Luennon rakenne 1. Mirakle-hankkeen esittelyä 2. Mitä on mielenterveyden edistäminen 3. Mielenterveyden riski- ja suojaavat tekijät 4. Mielen hyvinvointi ja voimavaralähtöisyys 5. Miten treenata mieltä 6. Vähän lisää Mirakle-hankkeesta 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 2 | © Mielenterveysseura
 3. 3. 3 | © Mielenterveysseura • Miraklen tavoite on edistää ikääntyvien mielenterveyttä sekä kehittää ikääntyville toimintamuotoja ja materiaaleja, joilla tuetaan voimavaralähtöisesti mielen hyvinvointia. Tuotteet palvelumuotoillaan ikäihmisten kanssa yhteiskehittämisen menetelmin. • Kaiken toiminnan läpi kulkee ajatus siitä, että mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden huoltaminen, treenaaminen, tukeminen ja edistäminen on vähintään yhtä tärkeää kaiken ikäisenä kuin fyysisestäkin terveydestä huolehtiminen. • Mirakle tekee tiivistä yhteis- ja kehittämistyötä Eläkeliiton TunneMieli, Eläkkeensaajien Keskusliiton Elinvoimaa ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Etsivä Mieli –hankkeiden kanssa. 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle
 4. 4. 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 4 | © Mielenterveysseura
 5. 5. Miraklen visio 2017 Vuonna 2017 ikäihmisten mielen hyvinvoinnista, mielen voimavaroista ja mielenterveyden edistämisestä puhutaan luontevasti osana toimintakykyä. Ikäihmiset itse ovat kiinnostuneita mielen hyvinvoinnin ylläpitämisestä. On olemassa erilaisia keskustelupiirejä, hyvinvointikursseja ja ikäihmiset löytävät helposti materiaalia mielen hyvinvoinnin tueksi. Mirakle kuuluu Vanhustyön keskusliiton ja RAY:n Eloisa ikä – ohjelmaan. www.eloisaika.fi 5 | © Mielenterveysseura19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle
 6. 6. Mitä on mielenterveys? • Paljon muutakin kuin mielenterveysongelmien tai mielenterveyden häiriöiden puuttumista. • Mielenterveys on: ”Hyvinvoinnin tila, jossa yksilö pystyy toteuttamaan kykyjään ja lisäksi kykenee tulemaan toimeen elämän rasitusten ja vastoinkäymisten kanssa, tekemään työtä tuottavasti ja antoisasti, sekä toimimaan yhteisönsä jäsenenä.” WHO • Olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä – ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä! • Ei pelkästään psyyken sisäinen tila, vaan siihen sisältyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutus 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 6 | © Mielenterveysseura
 7. 7. Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt ovat kaksi eri käsitettä: 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 7 Mielenterveys ja voimavarat Ei voida tehdä diagnoosia Ei tarvitse hoitoa Elämäntaidollinen Kokemuksellinen käsite Mielenterveyden häiriöt tai ongelmat Voidaan tehdä diagnoosi Voidaan hoitaa Lääketieteellinen käsite, diagnoosin tekee lääkäri
 8. 8. Mielenterveys on positiivinen asia Parhaimmillaan mielenterveys on • kykyjen, vahvuuksien ja mahdollisuuksien yhdistelmä. • kehityskriisien onnistunutta läpikäymistä. • kaikkien tunteiden hyväksymistä. • sosio-emotionaalista kyvykkyyttä. • subjektiivista hyvänolon tunnetta. • joustavuutta ja sinnikkyyttä (resilienssiä). • mutta mielen terveyttä on kaikilla! 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 8 | © Mielenterveysseura
 9. 9. Mitä on mielenterveyden edistäminen? • Ei vain ennaltaehkäisyä, vaan terveyden edistämistä. • Monet terveyttä edistävät asiat edistävät myös mielenterveyttä. • Voisimme puhua mielen hyvinvoinnista, psyykkisistä voimavaroista, henkisestä hyvinvoinnista. • Voimavarakeskeinen, terveyttä painottava (salutogeeninen) ei sairautta korostava (patogeeninen) lähestymistapa. • Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tukevat mielenterveyttä. 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 9 | © Mielenterveysseura
 10. 10. Dr Frasier Crane (Kelsey Grammer) 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 10 | © Mielenterveysseura I wish you a good mental health! Toivotan sinulle hyvää mielen terveyttä!
 11. 11. Sosiaaliset suhteet Oma persoonallisuus Perhe ja läheiset ihmissuhteet Koulu, työ, vapaaehtoistyö Yhteisö, muut sosiaaliset kontaktit (harrastukset, palvelut) Yhteiskunnan rakenteet ja resurssit Vallitsevat politiikat ja yhteiskunnan taloudelliset resurssit Kouluttautumismahdollisuudet Asuntopolitiikka Mahdollisuudet saada peruspalveluita Yksilön yksilölliset kokemukset ja suhteet Terveys Itsensä arvostaminen Koulutus ja osaaminen Stressin hallintakyky, sopeutuminen, resilienssi Elämän merkityksellisyden kokeminen Kulttuuriset arvot Vallalla olevat yhteiskunnalliset arvot Miten mielenterveys koetaan yhteiskunnassa Mielenterveydellisten ongelmien häpeän leima Poikkeavuuden ja erilaisuuden sietäminen Mistä mielenterveys koostuu? 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 11
 12. 12. Mielenterveyttä suojaavat tekijät Sisäiset suojaavat tekijät: • Hyvä terveys • Myönteiset varhaiset ihmissuhteet • Riittävän hyvä itsetunto • Hyväksytyksi tulemisen tunne • Oppimiskyky • Ristiriitojen käsittelykyky • Vuorovaikutustaidot • Kyky tyydyttäviin ihmissuhteisiin • Mahdollisuus toteuttaa itseään • Joustavuus • Luovuus • Sosiaalinen pääoma • Optimismi ja toivo • Ongelman ratkaisutaidot • Elämän merkityksellisyyden kokeminen Ulkoiset suojaavat tekijät • Riittävä ravinto ja asunto/koti • Sosiaalinen tuki: perhe ja ystävät • Oman identiteetin hyväksyntä • Myönteiset elämänmallit • Koulutus- ja opiskelumahdollisuudet • Työ tai muu toimeentulo • Kuulluksi tuleminen • Esimiehen ja työyhteisön tuki • Esteetön liikkuminen • Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö • Toimivat palvelut • Harrastetoiminta, vertaistoiminta • Matalan kynnyksen kriisiapu • Ikääntyvien itsenäisen asumisen turvaaminen 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 12 | © Mielenterveysseura
 13. 13. Mielenterveyden riskitekijät Sisäiset riskitekijät • Sairaudet • Itsetunnon haavoittuvuus • Avuttomuuden tunne • Kuluttavat ihmissuhteet • Seksuaaliset ongelmat • Yksinäisyyden kokemus • Haitallinen päihdekäyttö • Riippuvuus muista • Kuluttavat ja epäterveelliset elämäntavat Ulkoiset riskitekijät • Erot ja menetykset • Hyväksikäyttö ja väkivalta • Kiusaaminen ja syrjintä • Työttömyys erit. pitkäaikaistyöttömyys • Päihdeongelma perheessä • Syrjäytyminen, köyhyys • Kodittomuus • Mielenterveysongelmat perheessä • Uupumus • Hajanaiset tai vaikeasti saatavat mielenterveyspalvelut 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 13 | © Mielenterveysseura
 14. 14. Mielen hyvinvointi ja elämänkulku • Elämänkokemus ja ikääntyminen tuovat yhä uutta • Aikuisen psyykkinen kehittyminen jatkuu • Haasteina muutostilanteiden kohtaaminen: esimerkiksi eläkkeelle jääminen, oma tai läheisen sairaus, läheisen menettäminen, kodista luopuminen • Ikäihmisiä ei tarvitse suojella haasteilta. Kaiken ikäiset voivat oppia uutta. Esteettömyys ei tarkoita suojelemista elämältä ja riskeiltä! 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 14 | © Mielenterveysseura
 15. 15. Mitä on mielen hyvinvointi? Yksilötasolla • Positiivista mielen terveyttä • Perusvoimavaroja – riittävää lepoa – hyvää ravitsemusta – fyysistä kuntoa – henkistä vireyttä – Seksuaalisuuden toteuttamista • Elämäntaitoja – tunnetaitoja – selviytymistaitoja – asennoitumista • Elämäniloa 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 15 | © Mielenterveysseura
 16. 16. Mitä voimavarat ovat ja milloin niitä tarvitaan? • Resurssit • Selviytymiskeinot ja –strategiat - auttavat joko välttämään haitallisia tekijöitä tai selviämään niistä menestyksellisesti • Kyvyt • Vahvuudet (opitut, lahjakkuus, ominaisvahvuudet) • Taidot • (Toiminta) mahdollisuudet • Voidaan tyydyttää tarpeet • Saavuttaa jotakin tärkeää ja arvokasta. • Tukevat elämän nivelkohdissa • Auttavat kohtaamaan ja toipumaan vastoinkäymisistä • Muutoksen tueksi ja suuntaamiseksi. • Muutoksen lähtökohtana aina vahvuudet ja mahdollisuudet ongelman ja heikkouksien sijaan • Voimavaralähtöisyys ei estä ongelmien tai heikkouksien tarkastelua, kysymyksessä on näkökulman vaihtaminen. • Voimavarojen etsiminen antaa ihmiselle energiaa – suuntaa huomion toimivaan ja myönteiseen – TOIVO! 16 | © Mielenterveysseura
 17. 17. Perustana luottamus voimavaroihin ja niiden kantavaan voimaan – suuntaa huomion! Huomaa tilanteet, joissa voimavarat kantavat ja vievät prosessia eteenpäinTurvallisuuden ja hallinnantunteen vahvistuminen, ajattelu ja toiminta kohti tavoiteltua muutosta Ennakko- odotukset toteutuvat - ajattelu muuttuu? Mahdollisuudet kasvavat Voimaantumisen kokemus Sisäinen prosessi, toisia ei voi voimaannuttaa voi vain tarjota ympäristön Voimavaralähtöisen ajattelun voimaannuttava positiivinen kehä 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 17 | © Mielenterveysseura Myönteisten tunteiden ruokkiminen vaikuttaa mielialaan, edistäen joustavaa mieltä, kuten hyväksymisen taitoa, resilienssiä ja näkökulman vaihtamisen keinoja
 18. 18. Mitkä asiat tukevat mielen hyvinvointia eläkeiässä Tutkimustiedon valossa • Perusasiat: toimeentulo, asuminen • Liikunta • Sosiaaliset aktiviteetit • Seksuaalisuus • Mielen taidot Psyykkinen kimmoisuus eli resilienssi • Stressinsietokyky • Palautumiskyky • Kenties ominaisuus mutta ehdottomasti prosessi = Taito tulla toimeen muutosten kanssa ja oppia niistä 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 18 | © Mielenterveysseura
 19. 19. Miten vahvistaa mielenterveyttään? • Pidä kiinni arjen rytmistä • Lepää ja nuku riittävästi • Ole utelias oppimaan uusia asioita • Syö monipuolisesti, nauti aterioista myös ystävien seurassa • Liiku riittävästi omien mieltymystesi mukaan • Kokeile itsellesi sopivia rentoutusmuotoja • Tee sellaista, mistä saat mielihyvää, kuten käsityöt, lukeminen musiikin kuuntelu, tanssi, vapaaehtoistoiminta, laulaminen, • Opettele sanomaan välillä EI • Pidä yhteyttä ystäviin ja läheisiin • Kerro kuulumisista ja kysele, miten muut voivat • Pidä lupauksesi • Tarjoa apua ja auta pyydettäessä, älä epäröi pyytää itse apua • Kuuntele ja kuule, usein läsnäolo auttaa • Lähde mukaan harrastuksiin ja ota kaveri mukaan • Säilytä kiinnostuksesi elämään ja pidä yllä toivoa • Liiku luonnossa • Kuuntele ja jaa omia tunteitasi • Harjoita ja kehitä tietoisuus- ja läsnäolo- taitojasi 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 19 | © Mielenterveysseura
 20. 20. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo (mindfulness) – Tietoista valintaa osata pysähtyä ja keskittyä tähän hetkeen ja löytää levollinen suhde mielen sisältöön. – Mieli kuljettaa helposti suuntautumaan jo seuraavaan, on se sitten tapaamine, tai seuraava puheenvuoro keskustelussa. Keskittyminen juuri meneillään olevaan tilanteeseen tai asiaan häiriintyy. Mieli askartelee usein myös menneissä tapahtumissa ja tunnelmissa; mitä on tapahtunut, kuka sanoi ja mitä, ja millainen tunne jäi. Harjoittelun osa-alueet: – Keskittyminen – Tietoinen läsnäolo – Myötätunto Erityisen hyödyllistä stressin ja murehtimisen helpottamiseen! 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 20 | © Mielenterveysseura
 21. 21. Vanhetessa mieltä hellii, treenaa ja huoltaa… • Myötätunto itseä kohtaan • Sopu menneisyyden kanssa • Myönteinen ja hyväksyvä suhtautuminen elämään – Suvaitsevaisuus – Anteeksianto – Joustavuus – Kiitollisuus • Nykyisyydessä läsnä olemisen taito – Tunteiden hyväksyminen ja hallinta • Kiinnostus uutta kohtaan • Elämän tarkoituksellisuuden havaitseminen 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 21 | © Mielenterveysseura
 22. 22. Mirakle -hankkeen kohderyhmiä • Periaatteessa kaikki yli 60-vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan mielen hyvinvoinnin taitoja. • Erityisinä kohderyhminä ovat sellaiset yli 60-vuotiaat, jotka eivät ehkä itse lähde kovin helposti uusiin tilanteisiin. Tai eivät ylipäätään lähde helposti pois kotoa ja ovat yksinäisiä. • Vapaaehtoiset (ikäihmiset), joille tarjotaan erilaisia tapoja tukea omaa jaksamistaan ja voimavarojen vahvistamista. • Vapaaehtoiskoordinaattorit järjestöstä ja kunnista: -tuetaan jaksamista ja tuotetaan tietoa. • Vanhustyön ammattilaiset. • Elämän kriisejä kohdanneet ikäihmiset. • Omaishoitajat. 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 22 | © Mielenterveysseura
 23. 23. Tuotokset: 1. Koottu teos Elämän Konkari –kirjoituskilpailusta. 2. Useampia kansalaisille suunnattuja esitteitä ja materiaaleja ikäihmisen mielen hyvinvointia tukevista teemoista ja keinoista, jotka löytyvät sekä netti- & paperiversioina. 3. Kaksi erilaista SenioriHyvinvointitreeni -mallia, joista toinen on vapaaehtoisten jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin tueksi (noin 6 tapaamiskertaa) ja 4. toinen toiminnallinen, vapaaehtoisten ohjaama 10-12 kerran ryhmämalli ja ohjaajan opas. Molempien ohjaamiseen koulutetaan ihmisiä muistakin järjestöistä 5. Keskusteleva, itseohjautuva, 3-? kerran mielen hyvinvointia tukeva ryhmämalli tai koulutus/opintopiiri. 6. Ikäihmisten elämän kriiseistä selviytymisen tueksi materiaalia ja esite. 7. Erilaisia koosteita siitä, mitä on mielenterveyden edistäminen, mielen hyvinvoinnin tukeminen ikäihmisillä. Näitä varten kerätään tietoa ja keskustellaan ikäihmisten kanssa. 8. Esitteet myös ikäihmisten mielenterveyden häiriöistä ja rahapelaamisesta suunnitteilla. Kaikki tuotokset palvelumuotoillaan ja yhteiskehitetään ikäihmisten kanssa yhdessä. 23 | © Mielenterveysseura19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle
 24. 24. Kirjoituskilpailu 29.11.12- 15.2.2013 • 74 kirjoittajaa • Keski-ikä 66-vuotta • Kolmannes miehiä, 2/3 naisia • Vanhin 92-vuotias, nuorimmat 60-vuotiaita. • Kolme voittajaa • Voittajat palkitaan 10.10. Helsingissä 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 24 | © Mielenterveysseura
 25. 25. 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 25 | © Mielenterveysseura
 26. 26. 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 26 | © Mielenterveysseura
 27. 27. Kirjallisuutta: •Heiskanen, Tarja. Salonen, Kristiina. Kitchener, Betty. Jorm, Anthony. (2011): Käsikirja mielenterveydestä ja ensiavusta. Suomen Mielenterveysseura. Kirjapaino Jaarli. •Mielenterveys elämäntaitona. Mielenterveyden ensiapu 1. (2013):Toim. Karila-Hietala, Ritva. Wahlbeck, Kristian. Heiskanen, Tarja. Stengård, Eija. Hannukkala, Marjo. Suomen Mielenterveysseura. Kirjapaino Jaarli. •Haarni, Ilka. Mikä tukee mielen hyvinvointia ikääntyessä? Eläkeikäisten näkemyksiä. Gerontologia-lehti 1/2013. 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 27 | © Mielenterveysseura
 28. 28. Kiitos! maria.viljanen@mielenterveysseura.fi 19.09.2013 Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 28 | © Mielenterveysseura

×