แร่รัตนชาติ

19,370 views

Published on

แร่รัตนชาติ

Published in: Education

แร่รัตนชาติ

 1. 1. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />แร่รัตนชาติ<br />ครูประโลม สุขเกษม ครู คศ. 2 โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย<br />1<br />
 2. 2. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />แร่รัตนชาติ<br /> - ความหมาย<br /> - สมบัติของแร่รัตนชาติ<br /> - การแบ่งประเภทแร่รัตนชาติ<br /> - เพชรเทียม และเพชรสังเคราะห์<br />2<br />
 3. 3. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา “Gemological Institute of America” GIA“เป็นแร่และหรือสารประกอบอินทรีย์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ”<br />3<br />
 4. 4. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />ประเภทของแร่รัตนชาติ<br /> 1. สารอนินทรีย์ คือ อัญมณีที่ได้จากแร่ และหิน ซึ่งเกิดตามธรรมชาติ เช่น ทับทิม ไพลิน มรกต โอปอล และหยก<br />4<br />
 5. 5. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />ประเภทของแร่รัตนชาติ<br /> หินเกิดจากแร่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันแบบไม่เป็นระเบียบเช่น ลาพิสลาซูรี ออบซิเดียน<br />5<br />
 6. 6. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />ประเภทของแร่รัตนชาติ<br /> 2. สารอินทรีย์ คือ อัญมณีที่ได้จากสิ่งมีชีวิต การเรียงตัวภายในไม่เป็นระเบียบเช่น ปะการัง ไข่มุก อำพัน และงาช้าง เป็นต้น<br />6<br />
 7. 7. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินอัญมณี<br />ความแข็ง<br />ความถ่วงจำเพาะ<br />ดัชนีหักเหของแสง <br />7<br />
 8. 8. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />สมบัติแร่รัตนชาติ<br />1. ความสวยงาม <br />2.ความคงทน <br />3.ความหายาก <br />4.ความนิยม <br />5. ความสามารถในการพกพา<br />8<br />
 9. 9. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />ประเภทของรัตนชาติ<br />1. พลอย หรือหินสี<br />2. เพชร<br />9<br />
 10. 10. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />1. พลอย หรือหินสี<br /> - พลอยในตระกูลคอรันดัม ซึ่งประกอบด้วย Al2O3โดยมี Al : O = 52.9 : 47.1 โดยมวล <br />10<br />
 11. 11. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />1. พลอย หรือหินสี<br /> ทับทิม มีสีแดง เพราะมี โครเมียม เจือปนอยู่ 0.1 – 1.25 โดยมวล <br />11<br />
 12. 12. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />1. พลอย หรือหินสี<br /> บุษราคัม (แซฟไฟร์สีเหลือง) มี เหล็ก และไทเทเนียม เจือปน <br />12<br />
 13. 13. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />1. พลอย หรือหินสี<br /> ไพลิน (แซฟไฟร์สีน้ำเงิน) มีสีน้ำเงินเพราะมีเหล็กและ ไทเทเนียม เจือปน <br />13<br />
 14. 14. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />1. พลอย หรือหินสี<br /> - พลอยในตระกูลควอทซ์ เช่น ซานิดีนเบริล<br />เพอริดอท โทแปช เป็นต้น <br />14<br />
 15. 15. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />2. เพชร<br /> เพชร เป็นธาตุคาร์บอนที่บริสุทธิ์มีความแข็งแรงมากที่สุด เพชรที่ดีจะต้องไม่มีสี<br />15<br />
 16. 16. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />การตรวจสอบว่าเพชรแท้หรือเพชรเทียม<br /> 1. ดูค่าความถ่วงจำเพาะโดยหย่อนเพชร ที่สงสัยในน้ำยามาตรฐาน ที่มีความถ่วงจำเพาะ 3.52 <br /> ถ้าเป็นเพชรแท้จะลอยปริ่มระดับเดียวกับน้ำยา <br />เพชรเทียมส่วนมากจะจม<br />16<br />
 17. 17. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />การตรวจสอบว่าเพชรแท้หรือเพชรเทียม<br /> 2. ดูความแข็งเป็นวิธีที่แน่นอน เพราะเพชรแท้ต้องถูกคอรันดัมขีดบนหน้าผลึกแล้วไม่เป็นรอย<br />17<br />
 18. 18. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />การตรวจสอบว่าเพชรแท้หรือเพชรเทียม<br />“เทอร์มอลคอนดัคทิวิตี้โพรบ”<br />(Themal conductivity probe )<br /> 3. ทดสอบการนำความร้อน<br />โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบการนำความร้อน เรียกว่า<br />18<br />
 19. 19. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพของแร่<br />การเจียระไน<br />การเผา<br />การอาบรังสี<br />การย้อมเคลือบสี<br />การฉายแสงเลเซอร์<br />19<br />
 20. 20. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />การเผาพลอย<br /> การเผาพลอยหรือการหุงพลอย คือ การทำให้พลอยมีสีสันสวยงามยิ่งขึ้น โดยการนำพลอยมาให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิและภาวะที่เหมาะสม จนธาตุต่างๆในเนื้อพลอยใสขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปถาวร<br />20<br />
 21. 21. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการหุงพลอย<br /> 1. เตาเผาพลอย ปัจจุบันที่นิยมใช้มีหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงได้แก่ เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาน้ำมันเป็นต้น แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือเตาไฟฟ้า<br />21<br />
 22. 22. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการหุงพลอย<br />2. เบ้าทนไฟ "เบ้า" มีรูปร่างคล้ายถ้วย มีฝาปิดได้สนิท ในปัจจุบันมีจำหน่ายแบบสำเร็จรูป<br />22<br />
 23. 23. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />กรรมวิธีในการหุง(เผา)พลอย<br /> 1.นำพลอยที่ต้องการเผาใส่ลงในเบ้า จากนั้นปิดฝาเบ้าให้สนิทแล้วใช้น้ำยาเคลือบ ทาเคลือบทับบริเวณฝาปิดเพื่อป้องกันความร้อนรั่วออกมา<br />23<br />
 24. 24. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />กรรมวิธีในการหุง(เผา)พลอย<br />2. ใส่เบ้าพลอยลงในเตาเผา<br />3. ให้ความร้อน<br />24<br />
 25. 25. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />กรรมวิธีในการหุง(เผา)พลอย<br />การใช้ความร้อนจะสูงหรือต่ำนั้นขึ้นอยู่กับ ขนาด ชนิด สีที่ต้องการและแหล่งที่มาของพลอยเหล่านั้น เช่น ต้องการให้พลอยมีสีเข้มหรืออ่อนลง ระดับความร้อนที่ใช้กันอยู่มีตั้งแต่ระดับไม่ถึง 1000 องศาเซลเซียสไปจนถึง 1900 องศาเซลเซียส หรืออาจเกิน 2000 องศาเซลเซียส<br />25<br />
 26. 26. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />กรรมวิธีในการหุง(เผา)พลอย<br />4. ระยะเวลาในการเผา ในการเผาพลอยบางชนิดอาจใช้ระยะเวลาเพียง 6 ถึง 10 ชั่วโมง<br />5.ปล่อยให้เตาเผาและเบ้าเย็นสนิท<br />26<br />
 27. 27. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />กรรมวิธีในการหุง(เผา)พลอย<br />6. พลอยที่ผ่านการเผาด้วยความร้อนนั้น สี และคุณสมบัติ ความสวยงามจะคงอยู่ตลอดไป คุณสามารถนำไปเจียระไนเพื่อทำเครื่องประดับได้ทันที<br />27<br />
 28. 28. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />การประเมินคุณค่าและราคาของอัญมณี<br />กรรมวิธีในการหุง(เผา)พลอย<br />- สี <br />- ความใสสะอาด <br />- การเจียระไน <br />- หนักกะรัต<br />28<br />
 29. 29. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />29<br /> 1. ประเภทของแร่รัตนชาติ จำแนกออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่ ?<br />
 30. 30. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />30<br /> 2. เกณฑ์ในการตัดสิน อัญมณี ได้แก่เกณฑ์ใด ?<br />
 31. 31. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />31<br /> 3. ประเภทของรัตนชาติ แบ่งออกเป็นกี่ประเภทได้แก่ ?<br />
 32. 32. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />32<br /> 4. ประเภทของรัตนชาติ แบ่งออกเป็นกี่ประเภทได้แก่ ?<br />
 33. 33. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />33<br /> 5. การตรวจสอบว่าเพชรเทียม หรือเพชรแท้ สามารถตรวจสอบได้กี่วิธี ได้แก่วิธีใดบ้าง ?<br />
 34. 34. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />34<br /> 6. การเพิ่มคุณค่าของแร่โดยใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนนำเสนอ มาอย่างน้อย 4 วิธี ?<br />
 35. 35. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />35<br /> 7. การเพิ่มคุณค่าของแร่โดยใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนนำเสนอ มาอย่างน้อย 4 วิธี ?<br />
 36. 36. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />36<br /> 7. การเผาพลอย หมายถึง ?<br />
 37. 37. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />37<br /> 8. จงอธิบายกระบวนการ “เผาพลอย” มาพอเข้าใจ ?<br />
 38. 38. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />38<br /> 9. อุปกรณ์สำคัญในกระบวนการเผาพลอย ได้แก่อุปกรณ์ใดบ้าง ?<br />
 39. 39. บทเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม<br />คำถามท้ายบทเรียน เรื่อง แร่รัตนชาติ<br />39<br /> 10. การประเมินคุณค่าและราคาของอัญมณี เราใช้เกณฑ์ใดบ้างในการประเมิน ?<br />

×