สารชีวโมเลกุล บทเรียน CAI รายวิชา เคมี ว  40244 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 กันยายน 2548  อ . ประโลม สุขเกษม เรื่...
สารชีวโมเลกุล คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน และ ตอบคำถามในแต่ละข้อจำนวน 9 ข้อ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ในกระดาษคำตอบ โดยรวบ...
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล (biomolecules) คือสารที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตทั่วไป โดยมีธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิ เจน เป็...
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 1.  สารชีวโมเลกุลหมายถึง ? พร้อมยกตัวอย่าง สารชีวโมเลกุล ที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวัน มา...
สารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ( carbohydrate ) คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารที่ประกอบดวยธาตุ หลักคือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจ...
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 2.  คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุพื้นฐานชนิดใดบ้าง ??? Slide ตอบ
สารชีวโมเลกุล " คารโบไฮเดรต " ซึ่งแบงไดเปน 3  ชนิด คือ Slide ก . มอนอแซ็กคาไรด ( monosaccharide )  ...
สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว Slide 1. น้ำตาลอัลโดส ( aldoses ) เปนน้ำตาลที่มีหมูคารบอกซาลดีไฮด ( ...
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 3.  หน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตคือสารชนิดใด ??? Slide ตอบ
สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว Slide 2. น้ำตาลคีโตส ( ketoses ) เปนน้ำตาลที่มีหมูคาร์บอนิล ( C O ) ...
สารชีวโมเลกุล Slide
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 4.  น้ำตาลทรายเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใดและมีองค์ประกอบ อย่างไร ??? Slide ตอบ
สารชีวโมเลกุล " คารโบไฮเดรต " ซึ่งแบงไดเปน 3  ชนิด คือ Slide ข . โอลิโกแซ็กคาไรด ( oligosaccharides )...
สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลคู่ Slide ไดแซ็กคาไรด ( disaccharides ) หรือ น้ำตาลโมเลกุลคู จะเกิดจากน้ำตาลโมเ...
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 5.  น้ำตาลทรายเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใดและมีองค์ประกอบ อย่างไร ??? Slide ตอบ
สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการรวมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ( monosaccharide) Slide C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6   C 12 ...
สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการรวมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ( monosaccharide) Slide C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6   C 12 ...
สารชีวโมเลกุล Slide ค . พอลีแซ็กคาไรด ( polysaccharides )  เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายโมเลกุลมาเชื่อมตอกันเปนสา...
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 6.  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าถ้าแบ่งชนิดของคาร์โบไฮเดรตตามประเภทของโมเลกุล แบ่งออกเป็น กี่ประ...
สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการเกิดพอลิแซ็กคาไรด์ Slide เมื่อน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว หลายๆ โมเลกุลรวมตัวกัน เกิดเป็นสารพอลิแซ...
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 7.  เมื่อเรารับประทานน้ำผึ้งจะได้น้ำตาลชนิดใด ??? Slide ตอบ
สารชีวโมเลกุล ข้อสังเกต ของพอลิแซกคาไรด์ Slide แปง : เมื่อเติมสารละลายไอโอดีนจะไดสารละลายสีน้ำเงิน แต ไมให  ตะกอ...
สารชีวโมเลกุล ข้อสังเกต ของพอลิแซกคาไรด์ Slide เซลลูโลส : ไมให  สารละลายสีน้ำเงินกับสารละลายไอโอดีน และ ไมให ตะกอน...
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 8.  ร่างกายนำคาร์โบไฮเดรตไปใช้ ในรูปของสารใด ??? Slide ตอบ
สารชีวโมเลกุล แป้ง + I 2 (aq) ----> ตะกอนสีน้ำเงิน Slide กลูโคส หรือ กาแล็กโทส  + เบเนดิกต์  ต้ม ตะกอนสีแดงอิฐ
สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 9.  สารต่อไปนี้ใช้ทดสอบคาร์โบไฮเดรตชนิดใด และ ได้ผลอย่างไร ???  ก . สารละลายไอโอดีน  ...
สารชีวโมเลกุล สรุปการไฮโดรไลซิสคารโบไฮเดรต Slide
สารชีวโมเลกุล จบบทเรียนตอนที่ 1  คาร์โบไฮเดรต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 กันยายน 2548  อ . ประโลม สุขเกษม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1

11,368 views

Published on

สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1

 1. 1. สารชีวโมเลกุล บทเรียน CAI รายวิชา เคมี ว 40244 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 กันยายน 2548 อ . ประโลม สุขเกษม เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
 2. 2. สารชีวโมเลกุล คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน และ ตอบคำถามในแต่ละข้อจำนวน 9 ข้อ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ในกระดาษคำตอบ โดยรวบรวมส่งท้ายชั่วโมง .. Good luck. Slide
 3. 3. สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล (biomolecules) คือสารที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตทั่วไป โดยมีธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิ เจน เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ไขมันและน้ำมัน , กรดไขมัน , โปรตีน , เอนไซม์ และคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น Slide
 4. 4. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 1. สารชีวโมเลกุลหมายถึง ? พร้อมยกตัวอย่าง สารชีวโมเลกุล ที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวัน มาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง Slide
 5. 5. สารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ( carbohydrate ) คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารที่ประกอบดวยธาตุ หลักคือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน คารโบไฮเดรตที่พบในรางกายมนุษยมากที่สุด ไดแก กลูโคส ( glucose ) มีสูตร C 6 H 12 O 6 Slide
 6. 6. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 2. คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุพื้นฐานชนิดใดบ้าง ??? Slide ตอบ
 7. 7. สารชีวโมเลกุล " คารโบไฮเดรต " ซึ่งแบงไดเปน 3 ชนิด คือ Slide ก . มอนอแซ็กคาไรด ( monosaccharide ) หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว มีสูตรทั่วไปเปน C n H 2n O n ซึ่งจะมี 2 ประเภทคือ
 8. 8. สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว Slide 1. น้ำตาลอัลโดส ( aldoses ) เปนน้ำตาลที่มีหมูคารบอกซาลดีไฮด ( C H O ) ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยา กับสารละลายเบเนดิกตได ตะกอนสีแดงอิฐ เชน กลูโคส กาแลกโตส และไรโบส
 9. 9. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 3. หน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตคือสารชนิดใด ??? Slide ตอบ
 10. 10. สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว Slide 2. น้ำตาลคีโตส ( ketoses ) เปนน้ำตาลที่มีหมูคาร์บอนิล ( C O ) ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยา กับ สารละลายเบเน - ดิกตไดตะกอนสีแดงอิฐไดเชนกัน ไดแก ฟรุกโตส เปนตน
 11. 11. สารชีวโมเลกุล Slide
 12. 12. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 4. น้ำตาลทรายเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใดและมีองค์ประกอบ อย่างไร ??? Slide ตอบ
 13. 13. สารชีวโมเลกุล " คารโบไฮเดรต " ซึ่งแบงไดเปน 3 ชนิด คือ Slide ข . โอลิโกแซ็กคาไรด ( oligosaccharides ) เปนสารที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่ 2 - 10 โมเลกุลมารวมตัวกันไดแก
 14. 14. สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลคู่ Slide ไดแซ็กคาไรด ( disaccharides ) หรือ น้ำตาลโมเลกุลคู จะเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลมารวมตัวกันโดยกําจัดน้ำออกไป 1 โมเลกุล เชน ซูโครส ( C 12 H 22 O 11 ) เกิดจากกลูโคสรวมตัวกับฟรุกโตส
 15. 15. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 5. น้ำตาลทรายเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใดและมีองค์ประกอบ อย่างไร ??? Slide ตอบ
 16. 16. สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการรวมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ( monosaccharide) Slide C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6  C 12 H 22 O 11 +H 2 O มอนแซ็ก มอนแซ็ก ไดแซ็กคาไรด์
 17. 17. สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการรวมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ( monosaccharide) Slide C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6  C 12 H 22 O 11 +H 2 O กลูโคส กลูโคส มอลโตส
 18. 18. สารชีวโมเลกุล Slide ค . พอลีแซ็กคาไรด ( polysaccharides ) เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายโมเลกุลมาเชื่อมตอกันเปนสายยาว เชน แปง เซลลูโลส ไกลโคเจน " คารโบไฮเดรต " ซึ่งแบงไดเปน 3 ชนิด คือ
 19. 19. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 6. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าถ้าแบ่งชนิดของคาร์โบไฮเดรตตามประเภทของโมเลกุล แบ่งออกเป็น กี่ประเภทได้แก่ประเภทใดบ้าง ??? Slide ตอบ
 20. 20. สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการเกิดพอลิแซ็กคาไรด์ Slide เมื่อน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว หลายๆ โมเลกุลรวมตัวกัน เกิดเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์
 21. 21. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 7. เมื่อเรารับประทานน้ำผึ้งจะได้น้ำตาลชนิดใด ??? Slide ตอบ
 22. 22. สารชีวโมเลกุล ข้อสังเกต ของพอลิแซกคาไรด์ Slide แปง : เมื่อเติมสารละลายไอโอดีนจะไดสารละลายสีน้ำเงิน แต ไมให ตะกอนสีแดงกับสารละลาย เบเนดิกต์
 23. 23. สารชีวโมเลกุล ข้อสังเกต ของพอลิแซกคาไรด์ Slide เซลลูโลส : ไมให  สารละลายสีน้ำเงินกับสารละลายไอโอดีน และ ไมให ตะกอนแดงกับเบเนดิกต เมื่อตมเซลลูโลสกับ กรดจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดกลูโคส
 24. 24. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 8. ร่างกายนำคาร์โบไฮเดรตไปใช้ ในรูปของสารใด ??? Slide ตอบ
 25. 25. สารชีวโมเลกุล แป้ง + I 2 (aq) ----> ตะกอนสีน้ำเงิน Slide กลูโคส หรือ กาแล็กโทส + เบเนดิกต์ ต้ม ตะกอนสีแดงอิฐ
 26. 26. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 9. สารต่อไปนี้ใช้ทดสอบคาร์โบไฮเดรตชนิดใด และ ได้ผลอย่างไร ??? ก . สารละลายไอโอดีน ข . เบเนดิกต์ Slide
 27. 27. สารชีวโมเลกุล สรุปการไฮโดรไลซิสคารโบไฮเดรต Slide
 28. 28. สารชีวโมเลกุล จบบทเรียนตอนที่ 1 คาร์โบไฮเดรต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 กันยายน 2548 อ . ประโลม สุขเกษม

×