Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

tugasan Jurnal

3,832 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

tugasan Jurnal

  1. 1. RUSBIAH BINTI ROSLI (P51964) TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL BAHAGIAN JURNAL PERBEZAAN PERSAMAAN The impact of Learning Style on Interactivity in 1 Asynchoronous e-Learning by Katica Roy Who is Conducting Teacher Research? By: 2 Debbie L.Hahs-Vaughn, (Uni. Of Central Florida) Karen L. Yanowitz (Arkansas State Uni.) • Ketiga-tiga jurnal ini bersifat kajian tindakan TAJUK Teacher research: Challenging Our Assumptions. dalam pendidikan By: Lori I. Robins, Gisela Villagomez, Derek Dockter, 3 Elizabeth Christopher, Christine Ortiz, Cynthia Passmore, and Martin H. Smith
  2. 2. RUSBIAH BINTI ROSLI (P51964) TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL Melihat keberkesanan cara pembelajaran interaksi • Jurnal 1 dan 3 melihat keberkesanan kajian 1 yang berkesan terhadap pelajar dan keperluan yang dijalankan ke atas perubahan pelajar. pembelajaran secara e-learning secara interaktif. Manakala jurnal ke 2 melihat faktor yang FOKUS KAJIAN Mengkaji faktor yang mendorong guru terlibat dalam mendorong guru untuk menjadi seorang 2 penyelidikan/kajian tindakan Menguji pemahaman pelajar kelas kimia di sekolah pengkaji. tinggi tentang hukum gas. (mereka gagal menguasai 3 pengajaran tersebut/terhad) • Pelajar daripada pengkhususan e-learning • Pelajar teknologi pendidikan 1 • Golongan profesional • Jurnal 2 dan 3 menjadikan pelajar sebagai Sampel sampel kajian • Ketiga-tiga jurnal menggunakan sampel dewasa 2 • Guru 3 • Pelajar-pelajar daripada kelas kimia
  3. 3. RUSBIAH BINTI ROSLI (P51964) TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL • Tidak menjelaskan setting kajian yang muktamat kerana ada pendidikan yang menggunakan e- 1 learning secara jarak jauh SETTING • Jurnal 1 dan 2 tidak memperincikan secara jelas • Kelas lokasi kajian tindakan. 2 • Tidak menyatakan secara jelas setting kajian • Sekolah Tinggi, California 3
  4. 4. RUSBIAH BINTI ROSLI (P51964) TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL • Pengkaji menumpukan kepada penyampaian maklumat dan bertanya kepada pelajar apa yang boleh dilakukan dengan maklumat yang diberikan secara intraktif untuk melihat kemampuan pelajar. • Memcabar pelajar dengan memerikan mereka kajian kes dan 3 soalan kajian kes. • Antara soalan yang diberikan :  Bagaimana 'instructional theorists' dan pelajar khusus mentakrifkan interaksi melalui e- learning?  Bagaimana interaksi membantu pelajar jarak 1 jauh mengingati maklumat yang diperoleh?  Apa pendapat golongan pakar yang membuat kajian tentang perbezaan pembelajaran, cara pembelajaran dan apa usha yang dilakukan?  Bagaimana interaksi yang pelbagai ( cth: papan perbincangan, aktiviti berkumpulan dan kuiz) berguna sepenuhnya kepada pelajar dari pelbagai bidang yang berbeza dengan cara pembelajaran yang berbeza.. • Temubual -menemubual pelajar jarak jauh dalam
  5. 5. RUSBIAH BINTI ROSLI (P51964) TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL • pengumpulan data (temubual, tinjauan dan kajian penulisan) • analisis data 1 • carta • graf • Daripada data School and Staffing Survey (SASS) didapati 49 184 guru yang terlibat dalam kajian ini • 78.9% guru wanita terlibat. dan 21.1% guru lelaki yang terlibat 2 • Data diperolehi melalui kutipan data di sekolah, perpustakaan pusat media, pengetua • Ketiga-tiga jurnal menggunakan data yang dan guru-guru. bersifat kuantitatif • Data-data yang diperolehi dihadkan, iaitu PENGUMPULAN hanya mengutip data yang bersesuaian & • Melalui pertanyaan berhubung dengan ANALISIS DATA pemahaman mereka tentang hukum-hukum gas • Tinjiauan ketika pelajar menjalankan 3 eksperimen dan ketika ujian berlangsung. • Hasil-hasil daripada eksperimen dikumpulkan di akhir kajian.
  6. 6. RUSBIAH BINTI ROSLI (P51964) TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL • Penulis berpendapat , cara pembelajaran biasa tidak menggurangkan interaksi selari dengan e-learning • Adalah perlu untuk kita berinteraksi secara terus untuk mepelajari teori dan 1 pengkaedahan untuk meningkatkan interaksi. • Kita perlu memastikan bahawa interaksi yang berlaku akan membolehkan pelajar mengetahui objektif pembelajaran samada yang mudah mahupun yang lebih kompleks. • Guru hari ini perlu lebih dari sekadar pemberi maklumat untuk keberkesanan dalam KESIMPULAN mengawal pelajar, guru perlu memastikan apa yang diajar membawa kesan positif terhadap 2 pelajar. • Kelebihan mengajar di sekolah persendirian , mengajar di kawasan Bandar, dan mendapat sokongan dari pihak sekolah meningkatkan penglibatan guru dalam bidang penyelidikan. • Pengkaji mendapati faktor utama pelajar- pelajar kurang memahami hukum gas dalam 3 pengajaran adalah disebabkan oleh mereka
  7. 7. RUSBIAH BINTI ROSLI (P51964) TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL APA YANG DIPELAJARI DARIPADA KETIGA-TIGA JURNAL ? Berdasarkan ketiga-tiga jurnal tersebut, saya belajar sedikit sebanyak kepada format untuk menghasilkan kajian tindakan. Jurnal-jurnal tersebut memberi pendedahan awal kepada saya berhubung dengan format untuk menghasilkan satu kajian tindakan yang tepat.

×