SUSTRAIN SUPPORT - slidedeck - planning - Ronald Faas - v1.1

Ronald Faas
Ronald FaasInterim Manager. Consultant at SUSTRAIN SUPPORT
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
AAN DE SLAG MET
UW PLANNEN!
SUSTRAIN SUPPORT HELPT U BIJ UW PLANNING,
PROCESVERBETERING EN PROJECTMANAGEMENT
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Samenhang in uw planningsproces
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
• In de planningscyclus is de ketting zo sterk als de zwakste schakel. Elk onderdeel vraagt om de nodige zorg.
• Basis voor elk onderdeel is het strategisch plan, waarin de uitgangspunten van de organisatie vastliggen.
• Vanuit het jaarlijks te verversen business plan, wordt naast het marketingplan ook een plan gemaakt voor
andere bedrijfsonderdelen. Zo zal b.v. de logistieke, financiële en personeelsplanning ervan afgeleid worden.
• In deze presentatie werken we de onderdelen rondom marketing lineair uit.
In andere presentaties focussen we op onder meer salesplannen en accountplanning.
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Strategisch Plan
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Strategisch Plan
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
Uw strategisch plan beschrijft de uitgangspunten van uw organisatie.
 De visie, de missie en de kernwaarden (tezamen feitelijk het DNA van uw bedrijf).
 De lange termijn doelen: deze worden meestal voor 5 maar soms ook voor 10 of meer jaar vastgelegd.
• De visie geeft het uiteindelijk te bereiken doel weer. De fameuze stip aan de horizon.
• De missie geeft de bestaansreden van de organisatie weer. Steeds vaker wordt hieraan de ‘purpose’ toegevoegd.
• De kernwaarden zijn vaak een onderdeel van de missie. Ze geven aan wat het bedrijf belangrijk vindt.
Normaal gesproken veranderen deze drie niet zomaar.
• Uiteraard kan er op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ wel verfijnd en bijgeslepen worden
• Als er in de maatschappij rigoureuze (paradigma) veranderingen plaatsvinden, is het natuurlijk ook tijd
voor een ‘strategische heroriëntatie…
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Business Plan
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Business Plan
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
• Een business plan - in het Nederlands ook wel Ondernemingsplan genoemd - is direct afgeleid van uw
strategisch plan. Het bestrijkt meestal een periode van 1-3 jaar.
• Het geeft richting voor alle bedrijfsonderdelen (b.v. productie, logistiek, sales, marketing, it, hr, finance).
• Hierdoor kan ook de totale behoefte aan middelen in meer detail en per periode worden gespecificeerd.
Denk aan de financieringsbehoefte, competentie-ontwikkeling bij medewerkers; IT-setup, enzovoorts.
• In het ondernemingsplan kan ook een (visuele) samenvatting van het business model worden toegevoegd.
Daarmee brengt op 1 a4tje in beeld hoe en waarmee u waarde toevoegt – oftewel hoe u geld verdient.
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Marketing Plan
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Marketing Plan
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
In uw marketing plan beschrijft u welke markt(segmenten) u met welk aanbod bewerkt.
Heel basaal gebeurt dat aan de hand van de 4Ps van Product, Plaats, Prijs en Promotie.
 Enerzijds moet dit stabiel zijn: uw klanten hebben een bepaald verwachtingspatroon bij uw merk.
 Anderzijds moet de invulling ook verrassen, om te blijven boeien en daardoor klanten te binden.
• Productintroducties en andere portfolio- en assortimentsbeslissingen worden er beschreven.
• Plaats- oftewel distributiebeleid: gaan we ‘direct’, via eCommerce of met kanaalpartners de markt op.
• Prijs- en kortingenbeleid en verandering daarin, kunnen in het marketingplan worden onderbouwd.
• Promotie: Reclame en Sales Promotion campagnes die in communicatieplannen worden uitgewerkt
Een marketingplan laat onder meer ook zien hoe u inspeelt op de dynamiek in de markt en de concurrentie.
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Communicatie Plan
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Communicatie Plan
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
Nu de richting en het beleid zijn vastgelegd in de plannen op hoger aggregatieniveau, moet de boodschap
worden overgebracht. Zowel intern als extern. Dat eerste (interne communicatie) is belangrijk omdat uw
medewerkers de ambassadeurs zijn van uw bedrijf. Zij moeten de boodschap vaak ook overbrengen naar de
klant. U maakt dus het beste twee op elkaar aansluitende communicatieplannen.
• Natuurlijk begint u met de communicatie-doelstellingen: Wat wilt u bereiken?
• In die communicatieplannen legt u verder specifiek vast:
- Welke doelgroepen er zijn, wie de sleutelrollen in vervullen, plus hun interesses en mediavoorkeuren.
- Wat uw boodschap is, welke communicatiekanalen u gaat gebruiken en in welke frequentie.
• Vervolgens maakt u een plan van aanpak: hoe zet u welke middelen in en welk budget is daarvoor nodig?
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Content Plan
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Content Plan
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
Als u op basis van uw marketing- en communicatiedoelen weet welke boodschap u wilt overbrengen, stelt u
vast welke ‘content’ er moet zijn. Wat heeft u al, wat is herbruikbaar en wat moet nieuw worden gemaakt?
• Belangrijkste uitgangspunt is dat u daarbij uitgaat van de klantbehoefte: Wat is relevant voor de klant?
• U heeft, voortbordurend op uw communicatieplan, nog meer inzicht nodig in de gedefinieerde ‘persona’.
 Zo kunt u hen begeleiden met de juiste info, bij elke stap van hun beslisproces of ‘customer journey’.
Cruciaal is om vast te stellen wat de generieke thema’s gedurende het jaar gaan zijn en welke content ‘blokken’
als bouwstenen moeten gaan fungeren. Daarbij moet worden bepaald:
- welke middelen gaan worden ingezet (van e-mailing tot podcast)
- via welke media (smartphone, TV, krant, seminar etc.) de klant de content wenst te ontvangen.
Zodra dit alles vastligt in het content (marketing) plan, kan worden begonnen met de productie en planning.
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Digitale Plan
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Digitale Plan
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
We zetten het digitale of online plan bewust achterin de rij. In deze tijd van ‘digital by default’ en ‘mobile first’
is de neiging groot om direct voor en achter het scherm aan de slag te gaan. Maar alles wat er in uw organisatie
op digitaal gebied gebeurt, moet een afgeleide zijn van wat er strategisch, business-wise is besloten!
Wellicht moet uw hele business model op de schop en gaat u via andere (online) kanalen de markt bewerken.
Voorbeelden van belangrijke vragen die in een digitaal plan moeten worden beantwoord, zijn hoe dan ook:
- Welke productinformatie moet worden gedigitaliseerd (kijk naar de portfolioplanning in het marketingplan)
- Welke online kanalen en promotie gebruiken we voor onze boodschap (zie het communicatie plan)
- Welke bouwstenen moeten we creëren (zoals video, banners, webshop, emailings – uit het content plan)
Als we dit soort vragen hebben beantwoord, kunnen we gericht onze digitale slag slaan!
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Plannen Plan en de uitvoering
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw Plannen Plan en de uitvoering
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
Laat u zich niet ontmoedigen door deze hele serie te maken plannen. Niet alles hoeft in 1 keer…
Zelfs de kleinste verbetering die u in een van de plannen weet aan te brengen, gaat een effect hebben!
Het Effect (E) van uw planningsinspanning wordt bepaald door twee factoren: Kwaliteit (Q) en Acceptatie (A)
Volgens de formule E = Q x A weegt de acceptatie van het plan, even zwaar als de kwaliteit ervan.
Voor de acceptatie is het betrekken van belanghebbenden bij elk van de plannen essentieel.
Deze stakeholders kunnen de rol spelen van ambassadeur voor het plan waaraan zij meewerkten.
Maar hun inhoudelijke input is ook zeer belangrijk om tot praktische, goed uitgebalanceerde plannen te komen.
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Communiceren maar…
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Communiceren maar…
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
De grootste valkuil waar u in kunt stappen tijdens het planningsproces,
is dat u zover door-theoretiseert dat u wegdrijft van de dagelijkse werkelijkheid.
Het plan staat dan zo ver af van de praktijk, dat er extra veel inspanning nodig is om de strategie
en de doelen voor het komend jaar terug te vertalen naar hapklare, begrijpelijke boodschappen.
Het kan wel heel effectief zijn om aan uw plan – op welk niveau dan ook – een thema (en een slogan) te
koppelen. Dat zorgt voor de nodige buzz. Maar zoals een aantal slides geleden betoogd: Wel gepland!
Elk zaadje dat wordt geplant, moet worden gepland!
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw support… SUSTRAIN SUPPORT
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
Uw support… SUSTRAIN SUPPORT
STRATEGISCH
PLAN
BUSINESS
PLAN
MARKETING
PLAN
COMMUNICATIE
PLAN
CONTENT
PLAN
DIGITAAL
PLAN
Deze presentatie is bedoeld om een overzicht te geven in de belangrijkste plannen en planningen die er in een
organisatie gemaakt wordt – of zou moeten / kunnen worden gemaakt. Geen uitputtende lijst. Er is altijd meer!
Komt er een nieuwe website? Maak een migratieplan! Een nieuw softwarepakket maak een implementatieplan, etc.
Er is kort aangestipt waar de grenzen liggen bij het cascaderen. Uiteraard is elke scheidslijn te betwisten.
Het gaat er echter om dat u een globaal beeld krijgt. Graag praten we met u verder over een aanpak op maat.
We kunnen dan voorbeelden en veel meer details geven voor elk van de onderdelen.
Natuurlijk preek ik voor eigen parochie, als ik zeg dat het kan helpen een ‘buitenstaander’ met een
frisse blik te laten kijken naar uw situatie en plannen. Maar het helpt altijd en voorkomt een kokervisie.
En… op die manier houdt u tijd over om aan de slag te gaan met de communicatie en uitvoering van de plannen!
www.SUSTRAINSUPPORT.nl
DANK VOOR
UW AANDACHT!
SUSTRAIN SUPPORT HELPT U BIJ UW PLANNING,
PROCESVERBETERING EN PROJECTMANAGEMENT
1 of 22

Recommended

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.4K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.8K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides

More Related Content

Featured

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K views64 slides
ChatGPT webinar slides by
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.4K views36 slides
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K views12 slides
Barbie - Brand Strategy Presentation by
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
25.1K views46 slides

Featured(20)

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion by Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K views
The Student's Guide to LinkedIn by LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn88.1K views
Different Roles in Machine Learning Career by Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K views
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf by TechSoup
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdfDefining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
TechSoup 9.7K views

SUSTRAIN SUPPORT - slidedeck - planning - Ronald Faas - v1.1

 • 1. www.SUSTRAINSUPPORT.nl AAN DE SLAG MET UW PLANNEN! SUSTRAIN SUPPORT HELPT U BIJ UW PLANNING, PROCESVERBETERING EN PROJECTMANAGEMENT
 • 3. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Samenhang in uw planningsproces STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN • In de planningscyclus is de ketting zo sterk als de zwakste schakel. Elk onderdeel vraagt om de nodige zorg. • Basis voor elk onderdeel is het strategisch plan, waarin de uitgangspunten van de organisatie vastliggen. • Vanuit het jaarlijks te verversen business plan, wordt naast het marketingplan ook een plan gemaakt voor andere bedrijfsonderdelen. Zo zal b.v. de logistieke, financiële en personeelsplanning ervan afgeleid worden. • In deze presentatie werken we de onderdelen rondom marketing lineair uit. In andere presentaties focussen we op onder meer salesplannen en accountplanning.
 • 5. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Uw Strategisch Plan STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN Uw strategisch plan beschrijft de uitgangspunten van uw organisatie.  De visie, de missie en de kernwaarden (tezamen feitelijk het DNA van uw bedrijf).  De lange termijn doelen: deze worden meestal voor 5 maar soms ook voor 10 of meer jaar vastgelegd. • De visie geeft het uiteindelijk te bereiken doel weer. De fameuze stip aan de horizon. • De missie geeft de bestaansreden van de organisatie weer. Steeds vaker wordt hieraan de ‘purpose’ toegevoegd. • De kernwaarden zijn vaak een onderdeel van de missie. Ze geven aan wat het bedrijf belangrijk vindt. Normaal gesproken veranderen deze drie niet zomaar. • Uiteraard kan er op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ wel verfijnd en bijgeslepen worden • Als er in de maatschappij rigoureuze (paradigma) veranderingen plaatsvinden, is het natuurlijk ook tijd voor een ‘strategische heroriëntatie…
 • 7. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Uw Business Plan STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN • Een business plan - in het Nederlands ook wel Ondernemingsplan genoemd - is direct afgeleid van uw strategisch plan. Het bestrijkt meestal een periode van 1-3 jaar. • Het geeft richting voor alle bedrijfsonderdelen (b.v. productie, logistiek, sales, marketing, it, hr, finance). • Hierdoor kan ook de totale behoefte aan middelen in meer detail en per periode worden gespecificeerd. Denk aan de financieringsbehoefte, competentie-ontwikkeling bij medewerkers; IT-setup, enzovoorts. • In het ondernemingsplan kan ook een (visuele) samenvatting van het business model worden toegevoegd. Daarmee brengt op 1 a4tje in beeld hoe en waarmee u waarde toevoegt – oftewel hoe u geld verdient.
 • 9. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Uw Marketing Plan STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN In uw marketing plan beschrijft u welke markt(segmenten) u met welk aanbod bewerkt. Heel basaal gebeurt dat aan de hand van de 4Ps van Product, Plaats, Prijs en Promotie.  Enerzijds moet dit stabiel zijn: uw klanten hebben een bepaald verwachtingspatroon bij uw merk.  Anderzijds moet de invulling ook verrassen, om te blijven boeien en daardoor klanten te binden. • Productintroducties en andere portfolio- en assortimentsbeslissingen worden er beschreven. • Plaats- oftewel distributiebeleid: gaan we ‘direct’, via eCommerce of met kanaalpartners de markt op. • Prijs- en kortingenbeleid en verandering daarin, kunnen in het marketingplan worden onderbouwd. • Promotie: Reclame en Sales Promotion campagnes die in communicatieplannen worden uitgewerkt Een marketingplan laat onder meer ook zien hoe u inspeelt op de dynamiek in de markt en de concurrentie.
 • 11. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Uw Communicatie Plan STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN Nu de richting en het beleid zijn vastgelegd in de plannen op hoger aggregatieniveau, moet de boodschap worden overgebracht. Zowel intern als extern. Dat eerste (interne communicatie) is belangrijk omdat uw medewerkers de ambassadeurs zijn van uw bedrijf. Zij moeten de boodschap vaak ook overbrengen naar de klant. U maakt dus het beste twee op elkaar aansluitende communicatieplannen. • Natuurlijk begint u met de communicatie-doelstellingen: Wat wilt u bereiken? • In die communicatieplannen legt u verder specifiek vast: - Welke doelgroepen er zijn, wie de sleutelrollen in vervullen, plus hun interesses en mediavoorkeuren. - Wat uw boodschap is, welke communicatiekanalen u gaat gebruiken en in welke frequentie. • Vervolgens maakt u een plan van aanpak: hoe zet u welke middelen in en welk budget is daarvoor nodig?
 • 13. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Uw Content Plan STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN Als u op basis van uw marketing- en communicatiedoelen weet welke boodschap u wilt overbrengen, stelt u vast welke ‘content’ er moet zijn. Wat heeft u al, wat is herbruikbaar en wat moet nieuw worden gemaakt? • Belangrijkste uitgangspunt is dat u daarbij uitgaat van de klantbehoefte: Wat is relevant voor de klant? • U heeft, voortbordurend op uw communicatieplan, nog meer inzicht nodig in de gedefinieerde ‘persona’.  Zo kunt u hen begeleiden met de juiste info, bij elke stap van hun beslisproces of ‘customer journey’. Cruciaal is om vast te stellen wat de generieke thema’s gedurende het jaar gaan zijn en welke content ‘blokken’ als bouwstenen moeten gaan fungeren. Daarbij moet worden bepaald: - welke middelen gaan worden ingezet (van e-mailing tot podcast) - via welke media (smartphone, TV, krant, seminar etc.) de klant de content wenst te ontvangen. Zodra dit alles vastligt in het content (marketing) plan, kan worden begonnen met de productie en planning.
 • 15. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Uw Digitale Plan STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN We zetten het digitale of online plan bewust achterin de rij. In deze tijd van ‘digital by default’ en ‘mobile first’ is de neiging groot om direct voor en achter het scherm aan de slag te gaan. Maar alles wat er in uw organisatie op digitaal gebied gebeurt, moet een afgeleide zijn van wat er strategisch, business-wise is besloten! Wellicht moet uw hele business model op de schop en gaat u via andere (online) kanalen de markt bewerken. Voorbeelden van belangrijke vragen die in een digitaal plan moeten worden beantwoord, zijn hoe dan ook: - Welke productinformatie moet worden gedigitaliseerd (kijk naar de portfolioplanning in het marketingplan) - Welke online kanalen en promotie gebruiken we voor onze boodschap (zie het communicatie plan) - Welke bouwstenen moeten we creëren (zoals video, banners, webshop, emailings – uit het content plan) Als we dit soort vragen hebben beantwoord, kunnen we gericht onze digitale slag slaan!
 • 17. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Uw Plannen Plan en de uitvoering STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN Laat u zich niet ontmoedigen door deze hele serie te maken plannen. Niet alles hoeft in 1 keer… Zelfs de kleinste verbetering die u in een van de plannen weet aan te brengen, gaat een effect hebben! Het Effect (E) van uw planningsinspanning wordt bepaald door twee factoren: Kwaliteit (Q) en Acceptatie (A) Volgens de formule E = Q x A weegt de acceptatie van het plan, even zwaar als de kwaliteit ervan. Voor de acceptatie is het betrekken van belanghebbenden bij elk van de plannen essentieel. Deze stakeholders kunnen de rol spelen van ambassadeur voor het plan waaraan zij meewerkten. Maar hun inhoudelijke input is ook zeer belangrijk om tot praktische, goed uitgebalanceerde plannen te komen.
 • 19. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Communiceren maar… STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN De grootste valkuil waar u in kunt stappen tijdens het planningsproces, is dat u zover door-theoretiseert dat u wegdrijft van de dagelijkse werkelijkheid. Het plan staat dan zo ver af van de praktijk, dat er extra veel inspanning nodig is om de strategie en de doelen voor het komend jaar terug te vertalen naar hapklare, begrijpelijke boodschappen. Het kan wel heel effectief zijn om aan uw plan – op welk niveau dan ook – een thema (en een slogan) te koppelen. Dat zorgt voor de nodige buzz. Maar zoals een aantal slides geleden betoogd: Wel gepland! Elk zaadje dat wordt geplant, moet worden gepland!
 • 21. www.SUSTRAINSUPPORT.nl Uw support… SUSTRAIN SUPPORT STRATEGISCH PLAN BUSINESS PLAN MARKETING PLAN COMMUNICATIE PLAN CONTENT PLAN DIGITAAL PLAN Deze presentatie is bedoeld om een overzicht te geven in de belangrijkste plannen en planningen die er in een organisatie gemaakt wordt – of zou moeten / kunnen worden gemaakt. Geen uitputtende lijst. Er is altijd meer! Komt er een nieuwe website? Maak een migratieplan! Een nieuw softwarepakket maak een implementatieplan, etc. Er is kort aangestipt waar de grenzen liggen bij het cascaderen. Uiteraard is elke scheidslijn te betwisten. Het gaat er echter om dat u een globaal beeld krijgt. Graag praten we met u verder over een aanpak op maat. We kunnen dan voorbeelden en veel meer details geven voor elk van de onderdelen. Natuurlijk preek ik voor eigen parochie, als ik zeg dat het kan helpen een ‘buitenstaander’ met een frisse blik te laten kijken naar uw situatie en plannen. Maar het helpt altijd en voorkomt een kokervisie. En… op die manier houdt u tijd over om aan de slag te gaan met de communicatie en uitvoering van de plannen!
 • 22. www.SUSTRAINSUPPORT.nl DANK VOOR UW AANDACHT! SUSTRAIN SUPPORT HELPT U BIJ UW PLANNING, PROCESVERBETERING EN PROJECTMANAGEMENT