40. rokov Muzea skolstva a pedagogiky

1,287 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

40. rokov Muzea skolstva a pedagogiky

 1. 2. Počiatky školského múzejníctva na Slovensku možno datovať rokom 1879, keď učiteľ Ľ. V. Rízner usporiadal na škole v Zemianskom Podhradí výstavu učebných pomôcok. Evanjelická ľudová škola Zemianske Podhradie V. Ľ. Rízner (1849 – 1913)
 2. 3. Podujatie v Zemianskom Podhradí podnietilo v prvej polovici 20. storočia viacerých učiteľov a organizácie k návrhom na zriadenie pedagogického múzea, napr. Jozefom Sivákom či Pedagogickým odborom Matice slovenskej. Ale len pokus učiteľa Petra Straku sa v roku 1928 premietol do krátkej existencie Pedagogického a vlastivedného múzea v Malackách. J. Sivák (1886 – 1959) P. Straka (1904 – 1980)
 3. 4. K zriadeniu múzea došlo zásluhou skupiny historikov pedagogiky – Vladislava Ružičku, Juraja Čečetku, Jozefa Máteja, Jozefa Schuberta, Petra Vajcika a ďalších, keď na pôde Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave vzniklo oddelenie Múzea školstva a pedagogiky na Slovensku. Stalo sa tak rozhodnutím Kolégia ministra školstva SSR dňa 17. augusta 1970. V. Ružička (1894 – 1973)
 4. 5. Pri zrode múzea stáli historici pedagogiky : Ľ. Bakoš, P, Vajcik, J. Schubert, J. Mátej
 5. 6. Činnosť múzea rozbiehala zakladateľská generácia pracovníkov na čele s jeho vedúcim Viktorom Šándorom (1909 – 1991). Dlhoročnými spolupracovníkmi boli Milan Hamada, Ján Kocka, Mária Novacká. V. Šándor M. Hamada J. Kocka
 6. 7. Do roku 1989 pripravila zakladateľská generácia pracovníkov múzea v skromných priestorových a materiálnych podmienkach dvanásť autorských výstav a vydala niekoľko významných historicko-pedagogických prác.
 7. 8. V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa Múzeum školstva a pedagogiky rozrástlo o ďalších pracovníkov, ktorí nadviazali na prácu svojich predchodcov. Títo položili základy pre postupné etablovanie pracoviska ako múzejnej inštitúcie so všetkými zákonom požadovanými činnosťami.
 8. 9. Po rôznych organizačných a personálnych zmenách v múzeu v súčasnosti pracuje päť odborných pracovníkov. 2002 2010
 9. 10. Poslaním Múzea školstva a pedagogiky je dokumentácia dejín školstva a pedagogiky na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Múzeum v súlade s múzejným zákonom realizuje nasledovné činnosti : - zbierkotvornú - odbornú evidenciu a ochranu - vedecko-výskumnú - kultúrno-výchovnú a prezentačnú
 10. 11. O podstatných otázkach činnosti pracoviska sa radíme s Muzeálnou radou MŠaP. zasadnutie Muzeálnej rady MŠaP, 2007
 11. 12. Zbierkotvorná činnosť Múzeum školstva a pedagogiky eviduje vo svojich fondoch 30 tisíc ks zbierkových predmetov od 16. storočia po súčasnosť, napr. zariadenie škôl a tried, učebné pomôcky, učebnice a pedagogickú literatúru, kolekciu školských výukových filmov, zbierku listín, fotografie, diafilmy, diapozitívy...
 12. 45. Evidenčná a ochranná činnosť Cesta zbierkového predmetu do múzea je často veľmi dlhá...
 13. 46. ...prašná...
 14. 47. ...a neraz treba napnúť aj svaly.
 15. 48. Zbierkový predmet musí byť odborne zaevidovaný...
 16. 49. ...odborne ošetrený..
 17. 50. ...a uložený.
 18. 51. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov múzea sú prezentované na konferenciách doma i v zahraničí a v odborných publikáciách. Od roku 1987 sa pravidelne konali konferencie zamerané na špecifickú problematiku školského múzejníctva pod názvom Aktuálne otázky školského múzejníctva, ale aj rad rozsahom menších seminárov k výročiam pedagógov, prezentácií nových historicko-pedagogických publikácií a pod.. Tradície, premeny a súčasnosť, Detva, 2005
 19. 52. Medzinárodná konferencia Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia ( v spolupráci s HÚ SAV ), Univerzitná knižnica, Bratislava, 2007
 20. 53. Ján Mikleš ( 1911 – 1997 ), Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, 2007
 21. 54. XII. medzinárodné sympózium školských múzeí, Bergen, Nórsko, 2007
 22. 55. IX. medzinárodné sympózium školských múzeí, Bad Leonfelden, Rakúsko, 2001 XIII. medzinárodné sympózium školských múzeí, Rouen, Francúzsko, 2009
 23. 56. medzinárodná konferencia, Dějiny ve škole, škola v dějinách, Múzeum J. A. Komenského, Praha, 2009
 24. 57. Spolupráca so zahraničnými partnermi Chorvátsko, Hrvatski školski muzej, 2005 Rakúsko, Niederosterreichisches Schullmuseum, 2002
 25. 58. múzejníci z Ľubľane (Slovinsko) múzejníci z Asparnu (Rakúsko) učitelia z USA
 26. 59. Rozsiahla je aj publikačná činnosť múzea. Pod hlavičkou Múzea školstva a pedagogiky vyšlo 37 monografických publikácií, zborníkov, ku ktorým v posledných rokoch pribudol aj reprezentačne vystrojený katalóg múzea.
 27. 61. Kultúrno-výchovná činnosť múzea je zameraná najmä na prezentáciu : ...našich autorských výstav Salón múzeí, Slovenské národné múzeum, Bratislava, 1994
 28. 62. Slovenské pedagogické časopisy 1859 -1994, Múzeum špeciálneho školstva, Levoča, 1994
 29. 63. Škola troch storočí, Slovenské národné múzeum, Bratislava, 1998
 30. 64. V kabinete starých školských obrazov, Bibliotéka – pedagogika, Incheba, Bratislava, 2000
 31. 65. Učebné pomôcky z fyziky a chémie z 19. a 20. st., Expo Nostalgia, Dom umenia, Bratislava, 2000
 32. 66. Učebnice pre ľudové, meštianske a stredné školy od konca 19. st. do 50. r. 20. st., Expo Nostalgia, Dom umenia, Bratislava, 2002
 33. 67. Osobnosti vedy na Slovensku, konferencia Veda a technika v EU, hotel Tatra, Bratislava, 2004
 34. 68. Športovci v školských laviciach, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2005
 35. 69. Speváci v školských laviciach. MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2007
 36. 70. Herci v školských laviciach, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2009
 37. 71. Ako ? sme žili, Slovensko v 20. stor., Slovenské národné múzeum, Bratislava, 2008 spoluautorské výstavy
 38. 72. 30 rokov Múzea školstva a pedagogiky, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2000 príležitostné podujatia
 39. 73. Učiteľ a spisovateľ Peter Kováčik, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2006
 40. 74. Spomienkové stretnutie vysokoškolských profesorov, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2008
 41. 75. Škola a móda očami Dany Lapšanskej, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2008
 42. 76. Život a dielo Jozefa Máteja, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2008
 43. 77. Významné osobnosti slovenskej pedagogiky 20. storočia – J. Brťka, V.Václavík, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2009
 44. 78. Stretnutie s darcami školských pamiatok, MŠaP, Hálova 16, Bratislava, 2010
 45. 79. Výsledkom dlhoročných odborných múzejných činností pracoviska bolo slávnostné otvorenie pilotnej expozície Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku v roku 2005 za prítomnosti vtedajšieho ministra školstva Martina Fronca.
 46. 80. tvorba pilotnej expozície...
 47. 85. a výsledok...
 48. 89. Za pilotný projekt stálej expozície získalo múzeum v roku 2006 ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá. Skalica 2006
 49. 90. Pri príležitosti 40.výročia založenia MŠaP pilotná expozícia v súčasnosti putuje po vybraných slovenských mestách – Košice, Banská Bystrica, Prievidza, Trenčín ...
 50. 91. naši návštevníci škôlkári v múzeu, 2009
 51. 92. účastníci príležitostných podujatí, 2008
 52. 93. študenti stredných a vysokých škôl, 2009
 53. 94. klienti Centra Memory, 2007
 54. 95. bývalá ministerka E. Slavkovská, 2001 ... a do školských lavíc v múzeu zasadli aj ministri školstva...
 55. 96. minister M. Fronc, 2005
 56. 97. minister L. Szigeti, 2006
 57. 98. sťahovanie pracoviska, Klariská ul., 1998 ...zo zákulisia života múzejníka školstva....
 58. 99. krátke vydýchnutie...ale na desiatich m2, ÚIPŠ 1999 návšteva bývalého ministra školstva J. Bušu, 1999
 59. 100. stmeľovanie kolektívu..., Devín, 1999
 60. 101. a opäť sťahovanie...už aj depozitárov, Istrochem, 2000
 61. 102. sťahovanie pracoviska..., Hálova 16, 2000
 62. 103. začiatky na Hálovej 16, 2000
 63. 104. ...niekedy sa múzejníci musia ujať aj iných pracovných úloh a nástrojov... úprava okolia, 2005
 64. 105. Mikuláš v múzeu, 2009 vítanie návštevníkov, 2007
 65. 106. ... inokedy musia čeliť nepredvídaným udalostiam. zatopenie v expozícii, 2009
 66. 107. V súčasnosti je Múzeum školstva a pedagogiky odborne konsolidovanou a rešpektovanou múzejnou inštitúciou prispievajúcou vo svojej špecializácii k ochrane a zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.
 67. 108. Udalosti a osoby v tomto príbehu sú skutočné... ... bližšie informácie nájdete v publikáciách 30 rokov MŠaP, ÚIPŠ 2000, MŠaP 2000 – 2005, ÚIPŠ 2005, MŠaP 2005 – 2010, ÚIPŠ 2010
 68. 109. Zo štyridsaťročného fotografického archívu a z dokumentačných publikácií múzea vybrali a spracovali pracovníci Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave. 2010

×