Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zhromaždenie európskych regiónov

189 views

Published on

Zhromaždenie európskych regiónov

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zhromaždenie európskych regiónov

 1. 1. Zhromždenie európskych regiónov Nový Sad, 25. - 27. marca 2014 Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
 2. 2. Rok 2008 bol Európskou komisiou vyhlásený rokom medzikultúrneho dialógu, promujúc otvorený dialóg, prepájanie, výmenu a vytváranie spoločných kultúrnych hodnôt.
 3. 3. Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, spolu s národnostnými radami národnostných menšín, ktorých jazyk je v úradnom použití v APV, založili päť menšinových ústavov kultúry.
 4. 4. V roku 2008 založené boli ústavy pre kultúru vojvodinských Maďarov, Rumunov, Rusínov, Chorvátov a Slovákov.
 5. 5. Všetky ústavy nadviazali na vlastnú - už vybudovanú kultúrnu infraštruktúru a každý, v súlade s kultúrnou politikou a vlastnými smermi kultúrneho rozvoja začali prácu na realizácii stanovených cieľov.
 6. 6. Slováci vo Vojvodine
 7. 7. Prvá organizovná skupina Slovákov na tieto priestory prišla v roku 1745.
 8. 8. Ústav pre kultúru vojvodinských slovákov patrí k najmladším ustanovizňám Slovákov v Srbsku a ako taký svoju prácu nadviazal na mimoriadne bohatý a rozvetvený kultúrny systém.
 9. 9. V prospech tomu hovoria aj faktá - v tomto roku zaznamenáme 150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine, prvý časopis pre deti bol publikovaný v roku 1864 v Novom Sade, o dva roky zaznamenáme 150 rokov prvého divadelného predstavenia v petrovci, koncom 18, a začiatkom 19. storočia tu vznikajú prvé literárne diela a polovicou 19. storočia naši školení maliari tvoria umelecké diela.
 10. 10. Vďaka tejto kontinuovanej práci jednotlivcov, organizácií a inštitúcií dnes môžeme hovoriť o tom, že Slováci, ktorých je podľa nedáneho sčítania obyvateľstva 52 750 majú organizovaný kultúrny život v 36 prostrediach v Srbsku.
 11. 11. V uskutočňovaní kultúrnej autonómie sú partnermi NRSNM početné štátne, pokrajinské a lokálne ustanovizne kultúry, ktoré už tradične majú vo svojich programoch zahrnutú starostlivosť o kultúru menšiny - múzeá, archívy, knižnice...
 12. 12. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
 13. 13. Informačno dokumentačné oddelenie Rozvojovo výskumné oddelenie Oddelenie pre prezentáciu slovenskej kultúry Odelenie pre medzinárodnú spoluprácu
 14. 14. Pôsobenie ÚKVS - smerom k slovenskému spoločesntvu mapovanie, dokumentovanie, zber, výskumná činnosť, swot analýzy, logistická a finančná podpora v smeroch ktoré sú najohrozenejšie v zmysle našich výskumov, podporovanie udržateľného rozvoja zaznemenávanie jubileí a výročí, budovanie kultúry pamätania
 15. 15. Pôsobenie ÚKVS - práca ústavu je usmernená aj na popularizáciu slovenskej kultúry a afirmovanie jej hodnôt k širšej verejnosti tak neslovenskej v Srbsku ako aj na Slovensku a vôbec v zahraničí
 16. 16. Pôsobenie ÚKVS
 17. 17. Pôsobenie ÚKVS - prepájanie slovenského kultúrneho systému s inými kultúrnymi systémami, výmena skúseností a vzostup kultúrnej verejnosti
 18. 18. Menšinové spoločenstvá a ich kultúra nemajú byť na margíne celkových kultúrnych a spoločenských dianí.
 19. 19. Mali by sme však vedieť vlastné kultúrne hodnoty predstaviť zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom, hlavne takým, ktorý využíva výdobytky súčasnej doby, všetkého čo prináša 21. storočie.
 20. 20. Premyslená kultúrna politika, ktorá v dobrej rovnováhe udrží a zveľadí celkový kultúrny systém jedného spoločenstva a ktorej sa podarí predstaviť ten systém tak vo vlastnom štáte ako aj v materskom štáte a potom aj širšie v zahraničí - predstavuje prioritné ciele v práci malého ale vybraného týmu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
 21. 21. Ďakujem za Vašu pozornosť. www.slovackizavod.org.r s

×