EVANJELIUM – DOBRÁ SPRÁVA PRE KARIÉRU
ZOSLANIE SVATÉHO DUCHA A NAŠA PRÁCA <ul><li>Súvisí to ? </li></ul>
ZOSLANIE SVATÉHO DUCHA A NAŠA PRÁCA <ul><li>Súvisí to ? </li></ul><ul><li>„ Ako integrovať / spojiť prácu s duchovným pos...
<ul><li>SPOKOJNÝ – NESPOKOJNÝ s tým, čo v živote robím?  </li></ul>1-5
Aké môžu byť skreslené predstavy mnohých nás, kresťanov o práci ?
Aké môžu byť skreslené predstavy mnohých nás, kresťanov o práci ? <ul><li>Moja práca nesúvisí s duchovným životom. Je na t...
2. AKO SI PREDSTAVUJEM IDEÁLNU KARIÉRU ? Akú prácu by sme chceli robiť? Story zo SOC
KRÁĽ ŠALAMÚN a jeho kariéra <ul><li>Prečo je blízky našej situácii ? </li></ul><ul><li>Život jeho otca Dávida poznačený...
Skúška Šalamúnovno nasmerovania  Čo má hodnotu?  (1.Kniha kráľov, 3 kap.) <ul><li>5  V Gibeóne sa Hospodin ukázal Šalam...
KARIÉRA KRÁĽA ŠALAMÚN <ul><li>1.Kr.5: 6  Šalamún mal štyridsaťtisíc maštaľných priestorov pre kone do svojich vojnových...
ČO ŠALAMÚN NEZVLÁDOL ? <ul><li>Úspech ? </li></ul><ul><li>Nevypočul Boh jeho modlitbu o srdce schopné rozumieť ? </li><...
TISÍC ROKOV PO ŠALAMÚNOVI <ul><li>použil apoštol Pavel opäť príklad  staviteľa , v ktorom môžeme hľadať  obraz napĺňa...
Druhý príbeh: Akvila a Priscila <ul><li>Počiatky kresťanstva v Korinte </li></ul><ul><li>“ Skutky 18:  1 Potom Pavol opus...
Druhý príbeh: Akvila a Priscila <ul><li>Sk 18:24– V Efeze ... 24 Medzitým prišiel do Efezu Žid z Alexandrie, ktorý sa vo...
Kresťanské povolanie ako “ svadobná torta ” --Klaus Bochmuehl Osobné povolanie Kresťanské povolanie Ľudské povolanie <ul>...
1. ĽUDSKÉ POVOLANIE: Tri kariéry na plný úväzok Spolu-tvorenie Budovanie spoločenstva s ľuďmi Spoločestvo s Bohom NOVÉ N...
1. ĽUDSKÉ POVOLANIE: Tri kariéry na plný úväzok Deštrukcia Spolu-tvorenie Rozvrat Budovanie spoločenstva s ľuďmi Odcudzen...
1. ĽUDSKÉ POVOLANIE: Tri kariéry na plný úväzok Dobrá správa Zmysluplná práca. Spravovanie Zeme Deštrukcia Spolu-tvorenie...
1. ĽUDSKÉ POVOLANIE: Tri kariéry na plný úväzok Dobrá správa Naplnená tvorivosť Zmysluplná práca. Spravovanie Zeme Deštru...
2. KRESŤANSKÉ POVOLANIE PATRIŤ učeníctvo BYŤ svätosť ROBIŤ služba  KDE ? Každý je kňazom
RODINA CIRKEV NAJBLIŽŠIE OKOLIE SPOLOČNOSŤ SVET OSOBNÉ POVOLANIE: MOŽNOSTI
Aké sú možnosti ?
OTÁZKY: <ul><li>K čomu ma P.B. v súčasnosti vedie. </li></ul><ul><li>V čom vidím prekážky a ako môžem lepšie napĺňať moje...
Aké sú možnosti ? <ul><ul><li>Kresťan, ktorý sa snaží len prežiť. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kresťan, ktorý žije podľa kre...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kazen Evanjelium - Dobra sprava pre karieru, Sv.Jur 27.5.2007

974 views

Published on

Prezentacia ku kazni, ktora odznela 27.5.2007 na bohoslužbách CB Svatý Jur

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kazen Evanjelium - Dobra sprava pre karieru, Sv.Jur 27.5.2007

 1. 1. EVANJELIUM – DOBRÁ SPRÁVA PRE KARIÉRU
 2. 2. ZOSLANIE SVATÉHO DUCHA A NAŠA PRÁCA <ul><li>Súvisí to ? </li></ul>
 3. 3. ZOSLANIE SVATÉHO DUCHA A NAŠA PRÁCA <ul><li>Súvisí to ? </li></ul><ul><li>„ Ako integrovať / spojiť prácu s duchovným poslaním ?“ </li></ul>
 4. 4. <ul><li>SPOKOJNÝ – NESPOKOJNÝ s tým, čo v živote robím? </li></ul>1-5
 5. 5. Aké môžu byť skreslené predstavy mnohých nás, kresťanov o práci ?
 6. 6. Aké môžu byť skreslené predstavy mnohých nás, kresťanov o práci ? <ul><li>Moja práca nesúvisí s duchovným životom. Je na to, aby som zarobil peniaze pre svoju rodinu a možno aj pre cirkev, charitu atď. </li></ul><ul><li>Práca nemá zmysel. </li></ul><ul><li>Práca je prekliata (Je to nepresné čítanie Gen.3:17-19- čo sa stalo v raji, potom ako človek zhrešil – práca nebola prekliata, ale pôda, teda kontex, v ktorom bude človek pracovať) </li></ul>
 7. 7. 2. AKO SI PREDSTAVUJEM IDEÁLNU KARIÉRU ? Akú prácu by sme chceli robiť? Story zo SOC
 8. 8. KRÁĽ ŠALAMÚN a jeho kariéra <ul><li>Prečo je blízky našej situácii ? </li></ul><ul><li>Život jeho otca Dávida poznačený zápasom o existenciu. Analógia s obdobím komunizmu </li></ul><ul><li>Kraľovanie Šalamúna – 40 rokov pokoja- rozvoj ekonomiky, medzinárodného obchodu, stavby, literatúra, umenie. </li></ul><ul><li>Reformy - Je to ťažké, ale otvorili sa nové možnosti </li></ul>
 9. 9. Skúška Šalamúnovno nasmerovania Čo má hodnotu? (1.Kniha kráľov, 3 kap.) <ul><li>5 V Gibeóne sa Hospodin ukázal Šalamúnovi vo sne, v noci. Boh mu riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! 6 Šalamún odpovedal: Ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred Tvojou tvárou vo vernosti .... </li></ul><ul><li>9Daj svojmu sluhovi poslušné srdce (rozumejúce, počúvajúce, chápavé) , aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého , veď kto bude môcť spravovať tento Tvoj mohutný ľud ? </li></ul><ul><li>10 Pánovi sa zapáčilo, že si Šalamún žiadal toto. 11 Vtedy mu Boh riekol: Pretože si si žiadal toto, a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, 12 hľa, učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. 13Dám ti aj to, čo si nežiadal – bohatstvo i slávu - takže za všetkých tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný. </li></ul>
 10. 10. KARIÉRA KRÁĽA ŠALAMÚN <ul><li>1.Kr.5: 6 Šalamún mal štyridsaťtisíc maštaľných priestorov pre kone do svojich vojnových vozov a dvanásťtisíc jazdcov. 9Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad 10 takže Šalamúnova múdrosť prevyšovala múdrosť celého Východu i Egypta </li></ul><ul><li>STAVITEĽ </li></ul><ul><li>Domu </li></ul><ul><li>Opevnení </li></ul><ul><li>Chrámu </li></ul><ul><li>Po skončení všetkých veľkých Šalamúnových stavieb sa mu Pán Boh znovu pripomenul, že ak bude chodiť pred ním „ s bezúhonným srdcom a v úprimnosti” (1. Kráľovská 9:4), upevní jeho trón. Ak sa však prestane zachovávať jeho prikázania a bude sa klaňať iným Bohom, vyženie jeho národ z krajiny, ktorú mu dal a dovolí zničiť aj chrám. </li></ul>
 11. 11. ČO ŠALAMÚN NEZVLÁDOL ? <ul><li>Úspech ? </li></ul><ul><li>Nevypočul Boh jeho modlitbu o srdce schopné rozumieť ? </li></ul><ul><li>Žiaľ práve Šalamún staviteľ jeruzalemského chrámu nesk ô r na žiadosť svojich žien postavil oproti Jeruzalemu na Olivovej hore chrám pre uctievanie pohanského Molocha, ktorého súčasťou bolo obetovanie vlastných detí. </li></ul>
 12. 12. TISÍC ROKOV PO ŠALAMÚNOVI <ul><li>použil apoštol Pavel opäť príklad staviteľa , v ktorom môžeme hľadať obraz napĺňania individuálneho poslania každého jedného z nás . </li></ul><ul><li>1. Kor.3: 10 Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia!  11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.  12 Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu,  13 každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je.   </li></ul>
 13. 13. Druhý príbeh: Akvila a Priscila <ul><li>Počiatky kresťanstva v Korinte </li></ul><ul><li>“ Skutky 18:  1 Potom Pavol opustil Atény a prišiel do Korintu. 2 Tam sa zoznámil so židovskými manželmi Akvilom a Priscilou. Akvila bol rodák z Pontu, nedávno sa prisťahoval aj s manželkou z Itálie. Cisár Klaudius totiž vydal rozkaz, aby všetci Židia opustili Rím. Pavol u nich býval aj pracoval, 3 lebo mali rovnaké remeslo ako on -- vyrábali stany.   4 Každú sobotu vyučoval v synagóge a usiloval sa získať Židov aj Grékov.” </li></ul>
 14. 14. Druhý príbeh: Akvila a Priscila <ul><li>Sk 18:24– V Efeze ... 24 Medzitým prišiel do Efezu Žid z Alexandrie, ktorý sa volal Apolo. Bol to výborný rečník a znalec Starého zákona.     25 Už sa aj zoznámil s Ježišovým učením a nadšene a správne hovoril o ňom, hoci ešte nevedel všetko a poznal iba krst Jánov.     26 So zápalom kázal o ňom aj v efezskej synagóge. Tam ho počuli Priscilla a Akvila, pozvali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Kristovo evanjelium. 27 Apolo sa potom rozhodol ísť do Grécka a zvestovať radostnú správu. </li></ul>
 15. 15. Kresťanské povolanie ako “ svadobná torta ” --Klaus Bochmuehl Osobné povolanie Kresťanské povolanie Ľudské povolanie <ul><li>Vzťah s Bohom </li></ul><ul><li>Budovanie spoloćenstva </li></ul><ul><li>Spolu-tvorenie </li></ul><ul><li>Učeníctvo </li></ul><ul><li>Svätosť </li></ul><ul><li>Služba </li></ul>
 16. 16. 1. ĽUDSKÉ POVOLANIE: Tri kariéry na plný úväzok Spolu-tvorenie Budovanie spoločenstva s ľuďmi Spoločestvo s Bohom NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM NOVÁ ZMLUVA PÁD ČLOVEKA V RAJSKEJ ZÁHRADE
 17. 17. 1. ĽUDSKÉ POVOLANIE: Tri kariéry na plný úväzok Deštrukcia Spolu-tvorenie Rozvrat Budovanie spoločenstva s ľuďmi Odcudzenie Spoločestvo s Bohom NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM NOVÁ ZMLUVA PÁD ČLOVEKA V RAJSKEJ ZÁHRADE
 18. 18. 1. ĽUDSKÉ POVOLANIE: Tri kariéry na plný úväzok Dobrá správa Zmysluplná práca. Spravovanie Zeme Deštrukcia Spolu-tvorenie Obnovovanie spoločenstva ľudí Rozvrat Budovanie spoločenstva s ľuďmi Prístup a prijatie Odcudzenie Spoločestvo s Bohom NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM NOVÁ ZMLUVA PÁD ČLOVEKA V RAJSKEJ ZÁHRADE
 19. 19. 1. ĽUDSKÉ POVOLANIE: Tri kariéry na plný úväzok Dobrá správa Naplnená tvorivosť Zmysluplná práca. Spravovanie Zeme Deštrukcia Spolu-tvorenie Boží ľud v Božom meste Obnovovanie spoločenstva ľudí Rozvrat Budovanie spoločenstva s ľuďmi Continuous Communion Prístup a prijatie Odcudzenie Spoločestvo s Bohom NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM NOVÁ ZMLUVA PÁD ČLOVEKA V RAJSKEJ ZÁHRADE
 20. 20. 2. KRESŤANSKÉ POVOLANIE PATRIŤ učeníctvo BYŤ svätosť ROBIŤ služba KDE ? Každý je kňazom
 21. 21. RODINA CIRKEV NAJBLIŽŠIE OKOLIE SPOLOČNOSŤ SVET OSOBNÉ POVOLANIE: MOŽNOSTI
 22. 22. Aké sú možnosti ?
 23. 23. OTÁZKY: <ul><li>K čomu ma P.B. v súčasnosti vedie. </li></ul><ul><li>V čom vidím prekážky a ako môžem lepšie napĺňať moje poslanie v práci, rodine, vo vzťahoch k iným ľuďom ? </li></ul>
 24. 24. Aké sú možnosti ? <ul><ul><li>Kresťan, ktorý sa snaží len prežiť. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kresťan, ktorý žije podľa kresťanských princípov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kresťan, ktorý žije mocou Svätého Ducha – (ako voda dava život)- niečo čo nemáme pod kontrolou, sme závislí, prijímame vierou </li></ul></ul><ul><ul><li>Kresťan mení svoje prostredie </li></ul></ul>

×