Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

microsoft_it_academy_2009

816 views

Published on

microsoft_it_academy_2009

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

microsoft_it_academy_2009

 1. 1. Globálne riešenie vzdelávania v IKT spájajúce školy, študentov a komunitu ...nové výzvy
 2. 2. Vízia programu Program Microsoft IT Academy podporuje školy v tom, aby cez vysokokvalitné vzdelávacie programy a príležitosti umožnili študentom objaviť potenciál pre svoju budúcu kariéru.
 3. 3. Most medzi školou a praxou ŠKOLA PRAX <ul><li>Študenti potrebujú... </li></ul><ul><ul><li>Praktický tréning </li></ul></ul><ul><ul><li>Moderné skúsenosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Príležitosť odlíšiť sa </li></ul></ul><ul><li>Zamestnávatelia požadujú ... </li></ul><ul><li>Skúsených a kvalitných zamestnancov </li></ul><ul><ul><li>„ Hotových“ ľudí </li></ul></ul><ul><li>Školy potrebujú... </li></ul><ul><ul><li>Študentov </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitných učiteľov </li></ul></ul><ul><ul><li>Postavenie v komunite </li></ul></ul>Microsoft IT Academy <ul><li>IT Academy poskytuje … </li></ul><ul><ul><li>Praktické zručnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Moderné technológie </li></ul></ul><ul><ul><li>Reálne skúsenosti </li></ul></ul><ul><li>IT Academy poskytuje … </li></ul><ul><ul><li>Medzinárodne uznané certifikáty </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerstvo s Microsoftom </li></ul></ul><ul><ul><li>Rast kvalifikácie učiteľov </li></ul></ul><ul><ul><li>Oficiálny študijný obsah </li></ul></ul><ul><li>Komunita potrebuje... </li></ul><ul><ul><li>Aktívne podnikateľské zázemie </li></ul></ul>
 4. 4. Kto všetko programom získava? <ul><li>Škola </li></ul><ul><li>Skvalitní vzdelávací procesu </li></ul><ul><li>Zvýši kvalifikáciu svojich učiteľov </li></ul><ul><li>Výhodne získa najnovší softvér </li></ul><ul><li>Zvýši svoju atraktivitu v komunite </li></ul><ul><li>Učiteľ </li></ul><ul><li>Aktívne zvyšuje svoju kvalifikáciu a profesne rastie </li></ul><ul><li>Certifikuje svoje softvérové zručnosti </li></ul><ul><li>Získava prístup k zdrojom pre moderný vzdelávací proces </li></ul><ul><li>Študent </li></ul><ul><li>Pripraví sa na ďalšie štúdium IKT </li></ul><ul><li>Pripraví sa na žiadané pozície v IT odvetví </li></ul><ul><li>Certifikuje svoje softvérové zručnosti </li></ul><ul><li>Zvýši svoju šancu na úspech na trhu práce </li></ul><ul><li>Komunita </li></ul><ul><li>Zlepší sa úroveň počítačovej gramotnosti </li></ul><ul><li>Získa moderných ľudí </li></ul><ul><li>Zvýši svoju atraktivitu pre trh práce </li></ul><ul><li>Podporí začlenenie ohrozených skupín </li></ul><ul><li>Zamestnávateľ </li></ul><ul><li>Získava pripravených a kvalifikovaných zamestnancov </li></ul><ul><li>Zvyšuje svoju produktivitu </li></ul><ul><li>Zvyšuje svoj imidž </li></ul><ul><li>Zvyšuje efektívnosť investícií do ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov </li></ul>
 5. 5. Základné prvky programu Prepojenie škôl, učiteľov a študentov s Microsoftom <ul><li>Partnerstvo s globálnym IT lídrom </li></ul><ul><li>Prístup k novinkám v technológiách </li></ul><ul><li>Zapojenie do iniciatív a projektov </li></ul><ul><li>Možnosti vzdelávania a realizácie </li></ul>Oficiálne vzdelávacie programy Microsoftu <ul><li>Prístup ku globálnym aj lokálnym metodikám Microsoftu (MOAC, Naučte sa viac atď.) </li></ul><ul><li>Možnosť využívania e-learningu </li></ul><ul><li>Podpora pri príprave lektorov </li></ul>Benefity <ul><li>Licencie na softvér Microsoftu </li></ul><ul><li>E-learning a literatúra </li></ul><ul><li>Školenia a certifikácie pre lektorov </li></ul><ul><li>Prístup k projektom a príležitostiam </li></ul>
 6. 6. Benefity Naučte sa viac, 40UP, akademické testovacie centrá, atď. Oficiálne metodiky Microsft e-learning nauctesaviac.sk Certifikácie Microsoft Office Specialist Microsoft Business Certification Microsoft Certified Professional Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server MSDNAA atď.
 7. 7. Priblíženie vybraných benefitov Licencie na softvér
 8. 8. Priblíženie vybraných benefitov Licencie na softvér <ul><li>Najnovšie verzie softvéru </li></ul><ul><li>Platné počas celej doby členstva </li></ul><ul><li>Použité pre počítače využívané vo výučbe (učebňové, učiteľské) </li></ul><ul><li>Na stiahnutie bez média </li></ul>
 9. 9. Priblíženie vybraných benefitov <ul><li>Licencie na softvér pre ľubovoľný počet počítačov používaných pre výučbu </li></ul><ul><li>Iba v rámci MSITA majú stredné školy jedinú možnosť získať prístup k týmto licenciám </li></ul><ul><li>Benefit určený pre pokročilú úroveň </li></ul>Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDNAA)
 10. 10. Priblíženie vybraných benefitov <ul><li>Oficiálny Microsoft e-learning (angličtina) – všetky oficiálne kurzy Microsoftu (podľa úrovne členstva) </li></ul><ul><li>Slovenský e-learning nauctesaviac.sk (slovenčina) – metodiky Naučte sa viac (projektové vyučovanie, Office 2007 atď.) </li></ul>E-learning
 11. 11. Microsoft e-learning
 12. 12. Priblíženie vybraných benefitov <ul><li>Vyše 330 kurzov priamo vytvorených Microsoftom , naviazaných na certifikácie, dostupné online a offline </li></ul><ul><li>Materiály vhodné pre študentov (ako doplňujúce študijné materiály pri samoštúdiu), pre školiteľov (v rámci prípravy výučby) </li></ul><ul><li>Kurzy sú v aj v českom jazyku </li></ul>Microsoft e-learning
 13. 13. Microsoft e-learning KURZY OKOLO MICROSOFT OFFICE 2007 (V ČEŠTINE) 5326 Novinky v systému Microsoft Office 2007 6591 Začínáme s aplikací Microsoft® Office Word 2007 6592 Úpravy a kontrola dokumentů v aplikaci Microsoft Office Word 2007 6593 Formátování dokumentů v aplikaci Microsoft Office Word 2007 7281 Začínáme s aplikací Microsoft Office Excel 2007 7282 Provádění výpočtů s daty v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 7283 Formátování a tisk listů v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 7337 Začínáme s aplikací Micro soft Office PowerPoint 2007 7338 Práce se snímky v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 6640 Začínáme s aplikací Microsoft Office Outlook 2007 6641 Práce s e-mailovými zprávami v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 6642 Efektivní správa pošty a informací pomocí aplikace Outlook 2007 6643 Správa kalendáře v aplikaci Microsoft® Office Outlook® 2007
 14. 14. Microsoft e-learning Prečítať Zahrať sa Interakcia Pozrieť Vyskúšať
 15. 15. Členské úrovne
 16. 17. Registrácia do programu
 17. 18. Posolstvo „ Microsoft považuje školy zapojené do programu Microsoft IT Academy za svojich najdôležitejších partnerov v akademickej sfére. Nesmierne si ich zapojenie cení a chce s nimi spolupracovať na projektoch, ktoré pomôžu učiteľom, školám a žiakom používať moderné digitálne technológie.“
 18. 19. <ul><li>Koordinátorom programu pre Slovensko je spoločnosť </li></ul>Kontakt elfa, s.r.o. Letná 9 042 00 Košice 055 / 726 51 81 (tel.) [email_address] www.microsoftitacademy.sk Viliam Fedák Manažér programu
 19. 20. <ul><li>Ďakujeme za pozornosť. </li></ul>...priestor na otázky

×