Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ. Trimestrul 2, 2019

110 views

Published on

Biblioteconomie. Științe ale informării.
Buletin informativ. Trimestrul 2, 2019

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ. Trimestrul 2, 2019

 1. 1. BIBLIOTECONOMIE. ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII Buletin informativ Trimestrul II 2019 Chișinău 2019
 2. 2. 2 CUPRINS Argument / p. 4 BIBLIOGRAFIE ANALITICĂ 001.811 Generalități. Reguli pentru note: citate, referințe bibliografice / p. 5 001.891 Cercetare științifică. Metode de cercetare / p. 5 002.2 Ansamblul producției de tipar / p. 5 01 Bibliografie. Cataloage / p. 5 011 Bibliografii universale și generale / p. 6 02 Biblioteconomie / p. 6 021 Funcția, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor / p. 7 021.2 Funcția educativă a bibliotecilo / p. 7 021.3 Relațiile bibliotecii cu alte instituții de educație (școli, secții de copii, biblioteci de copii) / p. 7 021.4 Servicii și funcții ale bibliotecii / p. 7-8 021.64 Cooperare interbibliotecară / p. 8 021.7 Publicitatea, propaganda bibliotecilor / p. 9 022 Localul și amplasarea bibliotecii. Premize. Echipament / p. 9 023 Administrarea bibliotecii. Personal / p. 9 023.4 Organe cu putere executivă: îndatoriri, responsabilități. Profesia de bibliotecar. Bibliotecar șef / p. 9 023.5 Personal: funcții, calificare, stagiatură. Subbibliotecari, bibliotecari asistenți, bibliotecari specialiști, catalogatori etc. / p. 10 024 Relații cu publicul. Regulamente de funcționare / p. 10 024.6 Împrumutul acasă. Împrumutul în afara bibliotecii. Termen de împrumut. Depășire de termen. Amenzi. Rezervări / p. 10 025.171 Manuscrise. Arhive. Rarități / p. 10-11 025.177 Materiale de artă. Materiale audiovizuale. Gravuri. Fotografii. Desene. Diapozitive. Ilustrații / p. 11 025.2 Serviciul de achiziții și completarea colecțiilor / p. 11 025.32 Principiile catalogării. Descriere / p. 11
 3. 3. 3 025.35 Tipuri de cataloage după forma de prezentare / p. 12 025.4 Clasificare și indexare. Limbaje de indexare și regăsire. Clasificări, tezaure și construcția lor / p. 12 025.7 Legarea, întreținerea și repararea cărților / p. 12 026 Biblioteci speciale / p. 12 026.06 Biblioteci și colecții de documente audiovizuale / p. 12 027.08 Tipuri de servicii / p. 12-13 027.081 Servicii de referință. Biblioteci cu consultare pe loc / p. 13 027.2 Biblioteci semiparticulare. Biblioteci ale instituțiilor de învățămînt, academiilor, cluburilor, asociațiilor, corporațiilor, firmelor / p. 13 027.52 Biblioteci ale autorităților locale. Sisteme de biblioteci municipale, orășenești etc. / p. 13 027.53 Biblioteci ale autorităților regionale. Biblioteci ale autorităților județene / p. 13-14 027.54 Biblioteci ale autorităților de stat. Biblioteci de stat, naționale, guvernamentale (sprijinite de fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor / p. 14 027.625 Biblioteci pentru copii, adolescenți, tineri. Activitatea de îndrumare a copiilor / p. 14 027.7 Biblioteci ale instituțiilor de învățământ superior. Biblioteci unuversitare, de colegiu, politehnice / p. 14 027.8 Biblioteci pentru școli de învățământ elementar și gimnazial. Biblioteci școlare / p. 14 028 Lectură / p. 14-15 028.5 Lectura la tineret. Modul de lectură la copii / p. 16. 061.231 Societăți cu scopuri profesionale. Asociații profesionale / p. 16 061.3 Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferințe. Colocvii. Forumuri / p. 16 061.4 Expoziții temporare. Saloane. Târguri / p. 16 Lista edițiilor periodice bibliografiate / p. 17-18
 4. 4. 4 ARGUMENT Publicația „Biblioteconomie. Ştiinţe ale Informării” are drept scop diseminarea informațiilor, transferul practicilor și experiențelor inovative aplicate de biblioteci, facilitarea accesului la informaţia utilă personalului de specialitate. Lucrarea este disponibilă în format electronic, cu o periodicitate trimestrială şi reprezintă o continuitate a publicaţiei anuale „Buletinul bibliologic” (au fost publicate 24 de ediții). Noua formulă a publicaţiei va eficientiza posibilitățile de transmitere și cunoaștere a informației de specialitate. Buletinul cuprinde descrieri bibliografice analitice ale documentelor ce ţin de domeniul biblioteconomiei, bibliologiei și științelor informării, apărute în ţară şi peste hotare, achiziţionate recent de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Materialele sunt sistematizate în conformitate cu prevederile CZU (Clasificația zecimală universală. Ediție medie internațională în limba română. Partea I: Tabele sistematice. Vol. I: Tabele auxiliare; Clasele 0-5. Ed. îngrijită de Georgeta Clinca. București, 1998). Descrierile analitice bibliografice sunt înregistrate în catalogul electronic al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova http://catalog.bnrm.md/opac și catalogul SIBIMOL (Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Republica Moldova) http://cc.sibimol.bnrm.md/opac. În interiorul compartimentelor descrierile bibliografice sunt structurate în ordinea alfabetică a vedetelor (titlul sau numele autorilor). Descrierile bibliografice sunt realizate conform cerinţelor standardelor interstatale: ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие требования описания и составления; ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования описания и составления. Pentru detalierea informațiilor necesare utilizatorilor descrierile bibliografice sunt însoţite cu titlurile subiectelor principale ale conținutului documentelor. Buletinul „Biblioteconomie. Ştiinţe ale Informări” include lista edițiilor periodice bibliografiate în fiecare ediție. Buletinul „Biblioteconomie. Științe ale Informării” este destinat specialiştilor în domeniul biblioteconomiei, bibliologiei și științelor informării, precum şi altor categorii de utilizatori interesați de domeniu. Margareta CEBOTARI, responsabil de ediție, specialist principal, secția Dezvoltare în Biblioteconomie
 5. 5. 5 BIBLIOGRAFIE ANALITICĂ 001.811 Reguli pentru note, citate, referințe bibliografice 1. МОХНАЧЕВА, Ю. В. Библиометрия и современные научные библиотеки / Ю. В. Мохначева, В. А. Цветкова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 51-63. Subiecte: 1. Bibliometrie 2. Biblioteci - Activitate informaţională 3. Biblioteci – Activitate ştiinţifică 4. Biblioteconomie 2. ТЕСЛЯ, Е. В. Продвижение отечественных публикаций в международные базы цитирований: проблемы доступности и взаимодействия / Е. В. Тесля // Библиография. – 2018. – № 4. – С. 56-67. Subiecte: 1. Bibliometrie 2. Biblioteci - Reviste electronice 3. Biblioteci ştiinţifice - Rusia 4. Biblioteci - Baze de date 001.891 Cercetare științifică. Metode de cercetare 3. KULIKOVSKI, Lidia. Activitatea științifică la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” / Lidia Kulikovski // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 67, Nr 4. – P. 75-88. Subiecte: 1. Biblioteci - Activitate ştiinţifică 2. Cercetare ştiinţifică - Biblioteci 3. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" 4. ŢURCAN, Nelly. Inovațiile și comunicarea științifică - sondaj global privind utilizarea instrumentelor de cercetare / Nelly Țurcan // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 66, Nr 3. – P. 55- 68. Subiecte: 1.Biblioteci - Cercetare 002.2 Ansamblul producției de tipar 5. ЛЕОНОВ, В. П. История книжной культуры как фундаментальная проблема библиотековедения / В. П. Леонов // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 287- 289. Subiecte: 1. Bibliologie - Rusia 2. Istoria cărții - Studii 3. Biblioteconomie - Rusia 01 Bibliografie. Cataloage 6. TRICOLICI, Claudia. Greșeli comune la elaborarea publicațiilor bibliografice / Claudia Tricolici // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 65, Nr 2. – P. 82-87. Subiecte: 1.Bibliografie - Studii 2. Biblioteci - Descrierea analitică a documentelor 3. Descriere bibliografică 7. АСТАХОВА, Л. В. Когнитивная парадигма в современной библиографической науке / Л. В. Астахова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 3-23. Subiecte: 1. Bibliografie - Cercetare 2. Bibliografie - Studii
 6. 6. 6 011 Bibliografii universale și generale 8. ДЕРГИЛЁВА, В. В. Система библиографических пособий : Надёжный навигатор в мире книг / В. В. Дергилёва // Библиотечное дъло. – 2018. – №16. – С. 20-22. Subiecte: 1. Biblioteci - Activitatea bibliografică 2. Biblioteci - Bibliografii 02 Biblioteconomie 9. MORARU, Anca. Și au fost 70 de ani... : [70 de ani de la prima aparițiie a revistei „Biblioteca”] / Anca Moraru // Biblioteca. – 2018. – Nr 7. – P. 193-194. Subiecte: 1. Biblioteconomie - Reviste 2. Revista Biblioteca 10. БАБИЕВА, Н. А. Дистанционное библиотечное образование в эпоху глобализации и информационных технологий: опыт и перспективы / Н. А. Бабиева, Т. И. Ключенко, Ю. Н. Дрешер // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 95- 104. Subiecte: 1. Biblioteconomie 2. Biblioteci - Formare profesională 3. Învăţământ biblioteconomic - Federaţia Rusă 11. ДВОРКИНА, М. Я. Разработка национального стандарта "Библиотечно- информационное обслуживание": проблемы и решения / М. Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 367-373. Subiecte: 1. Biblioteconomie 2. Biblioteci - Standarde 12. КУЗНЕЦОВА, Т. Я. Сетевое взаимодействие как базовый фактор инновационного развития библиотечного образования / Т. Я. Кузнецова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 84-98. Subiecte: 1. Biblioteconomie 2. Învăţământ biblioteconomic - Federaţia Rusă 13. МАЗУРИЦКИЙ, А. М. Кризис библиотечно-информационного образования или По ком звонит колокол / А. М. Мазурицкий // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 14-24. Subiecte: 1. Biblioteconomie - Programe educaţionale 2. Învăţământ biblioteconomic - Federaţia Rusă 14. МАТЛИНА, С. Г. Сообща размышляем о будущем библиотек : [форсайт-сессия "Формируя будущее библиотек"] / С. Г. Матлина // Библиотечное дъло. – 2018. – № 09. – С. 34-39 . Subiecte: 1. Biblioteconomie - Seminare 2. Biblioteci – Dezvoltare 15. СИДОРОВА, Л. В. Основа библиотечного дела : Методическая служба в новых реалиях / Л. В. Сидорова // Библиотечное дъло. – 2018. – № 12. – С. 8-10 . Subiecte: 1. Biblioteci - Activitatea metodică 16. СУХОТИНА, М. Л. База данных "Библиотечное дело и библиография" как ресурс информационного обеспечения библиотековедческих исследований / М. Л. Сухотина // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 383-389. Subiecte: 1. Biblioteconomie - Cercetări ştiinţifice
 7. 7. 7 021 Funcția, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor 17. CARP, Simona. Biblioteca, între perspectiva istorică și semnificația actuală / Simona Carp //Asachiana. – 2018. – Anul V, Vol. 8. – P. 14-29. Subiecte: 1. Biblioteci - Istorie 2. Biblioteci - Dezvoltare 3. Biblioteci – Funcţii 18. ГЕНДИНА, Н. И. Изменение функций библиотек в эпоху социокультурных трансформаций: социальные риски и проблема выбора ориентиров / Н. И. Гендина, Л. Н. Рябцова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 257-264. Subiecte: 1. Biblioteci - Funcţii 2. Biblioteci - Funcţii şi scopuri 19. ДОРОФЕЕВА, М. В. Библиотека в эпоху цифровой революции : Размышления о поездке в Международную летнюю школу в Штутгарте / М. Ф. Дорофеева // Библиотечное дъло. – 2019. – № 15. – С. 42-44 . Subiecte: 1. Biblioteci - Funcţii 2. Biblioteci - Digitizare 3. Biblioteci - Acces deschis 20. ШРАЙБЕРГ, Я. Л. Библиотеки в условиях трансформирующегося книжного рынка / Я. Л. Шрайберг // Библиография. – 2018. – № 5. – С. 3-11. Subiecte: 1. Biblioteci - Funcţii 2. Biblioteci - Dezvoltare 021.2 Funcția educativă a bibliotecilor 21. HARJEVSCHI, Mariana. Rolul transformator al bibliotecilor în procesul de educație civică / Mariana Harjevschi // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 67, Nr 4. – P. 9-26. Subiecte: 1. Biblioteci - Funcţia educativă 2. Biblioteci – Societate 22. KULIKOVSKI, Lidia. Rolul bibliotecilor în procesul educării civice / Lidia Kulikovski // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 66, Nr 3. – P. 8-32. Subiecte: 1. Biblioteci - Funcţia educativă 021.3 Relațiile bibliotecii cu alte instituții de educație (școli, secții de copii, biblioteci pentru copii) 23. ANTONESCU, Oana. Biblioteca ... Altfel / Oana Antonescu // Biblioteca. – 2018. – Nr 8. – P. 246. Subiecte: 1. Biblioteci - Proiecte 2. Biblioteci - Servicii 3. Biblioteci judeţene - România 021.4 Servicii și funcții ale bibliotecii 24. BULDUMA, Gaby. Expozițiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în timp / Gaby Bulduma // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 65, Nr 2. – P. 71-79. Subiecte: 1. Biblioteci - Expoziţii 2. Biblioteci - Inovaţii 3. Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu"
 8. 8. 8 25. DIACONEASA, Florina. Nopatea în bibliotecă la Galați : [program de promovare a bibliotecii] / Florina Diaconeasa // Axis Libri. – 2018. – Dec. (Nr 41). – P. 88-89. Subiecte: 1. Biblioteci - Activităţi socio-culturale 2. Biblioteci judeţene – România 26. KULIKOVSKI, Lidia. Bibliografia vie : (metodologie de organizare și desfășurare) / Lidia Kulikovski // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 64, Nr 1. – P. 34-36. Subiecte: 1. Biblioteci - Activități culturale 2. Biblioteci – Expoziţii 3. Biblioteci - Inovații 27. KULIKOVSKI, Lidia. Expoziția vie : (metodologie de organizare și desfășurare) / Lidia Kulikovski // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 64, Nr 1. – P. 31-34. Subiecte: 1. Biblioteci - Activități culturale 2. Biblioteci – Expoziţii 28. KULIKOVSKI, Lidia. Săptămâna creativității și inovației la BM „B. P. Hasdeu”, ediția 2017 : (totaluri prealabile) / Lidia Kulikovski // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 65, Nr 2. – P. 27- 30. Subiecte: 1. Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" 2. Biblioteci - Inovaţii 3. Biblioteci publice - Activităţi culturale 29. TARAGAN, Elena. Săptămâna științei la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” / Elena Taragan // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 67, Nr 4. – P. 59-68. Subiecte: 1. Biblioteci - Activitate ştiinţifică 2. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" 3. Biblioteci - Funcţia educativă 4. Biblioteci – Activităţi 30. ZANET, Elena. Provocările bibliotecii în societatea contemporană / Elena Zanet // Asachiana. – 2018. – Anul V, Vol. 9. – P. 12-25. Subiecte: 1. Biblioteci - Funcţii 2. Biblioteci - Dezvoltare 3. Biblioteci – Inovaţii 31. БАХАНОВА, Мария. Виртуальные книжные выставки: новые технологии : (Создание и использование виртуальных книжных выставок для детей в библиотеке) / Мария Баханова // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 65, Nr 2. – P. 85-89. Subiecte: 1. Biblioteci - Expoziţii virtuale 32. БОНДАРЕВА, Г. А. АртПространство на Эспланадной - территория выставочной деятельности / Г. А. Бондарева // Библиотечное дъло. – 2018. – № 13. – С. 39-41. Subiecte: 1. Biblioteci – Expoziţii 33. ЧЁРНЫЙ, Ю. Клуб любителей детектива / Ю. Чёрный, Е. Кибалова // Библиотечное дъло. – 2018. – № 10. – С. 41-42 . Subiecte: 1. Biblioteci - Activități culturale 021.64 Cooperare interbibliotecară 34. DUDĂU, Mihaela. Tehnologii inovative pentru interconectarea comunităților din România și Bulgaria / Mihaela Dudău // Biblioteca. – 2018. – Nr 8. – P. 233-234. Subiecte: 1. Biblioteci - Tehnologii informaţionale 2. Biblioteci - Cooperare internaţională 3. Biblioteci judeţene - România
 9. 9. 9 021.7 Publicitatea, propaganda bibliotecilor 35. LOZINSCHI, Viorica. O abordare teoretico-praxiologică a imaginii instituționale a bibliotecii / Viorica Lozinschi // Bibliopolis. – 2018. – Vol. 65, Nr 2. – P. 48-60. Subiecte: 1. Biblioteci - Publicitate 2. Biblioteci - Imaginea în societate 36. АЛИЕВА, Э. А. Буктрейлер как инструмент образования : Новый метод привлечения читателей в информационно-ресурсные центры / Э. А. Алиева // Библиотечное дъло. – 2018. – № 09. – С. 40-41 . Subiecte: 1. Biblioteci - Promovarea cărţii şi lecturii 37. БАБИЧ, И. В. Фотоматериалы социокультурных акций библиотек Повольжья в Интрнете / И. В. Бабич // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 339-346. Subiecte: 1. Biblioteci - Publicitate 2. Biblioteci - Activităţi socio- culturale 3. Biblioteci - Design de bibliotecă 022 Localul și amplasarea bibliotecii. Premize. Echipament 38. CIOS, Irina. Biblioteca, spațiu public / Irina Cios // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 65, Nr 2. – P. 90-95. Subiecte: 1.Biblioteci - Localul şi amplasarea 2. Biblioteci - Arhitectură şi design 3. Biblioteci - Spaţiu informaţional 023 Administrarea bibliotecii. Personal 39. МАКСИМОВА, Ю. А. Портал "Библиотеки Архангельской области" : Ресурс для профессионального развития / Ю. А. Махимова, В. А. Гончарова // Библиотечное дъло. – 2018. – № 15. – С. 30-32 . Subiecte: 1. Biblioteci - Administrare 2. Biblioteci - Activitatea metodică 3. Biblioteci - Baze de date 40. СОКОЛОВ, А. В. Смысл библиотечной профессии в современной России / А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 5-14. Subiecte: 1. Profesia de bibliotecar - Prognoze 2. Biblioteci - Dezvoltare 023.4 Organe cu putere executivă: îndatoriri, reponsabilități. Profesia de bibliotecar. Bibliotecar șef 41. COZAN, Dorin. Bibliotecarul perfect - o distopie fericită / Dorin Cozan // Asachiana. – 2018. – Anul V, Vol. 8. – P. 11-14 . Subiecte: 1. Bibliotecar - Specialitate 2. Profesia de bibliotecar - Studii 3. Biblioteci – Bibliotecari 42. TÎRZIMAN, ELENA. Bibliotecarul - o profesie cu un statut redefinit în secolul XXI / Elena Tîrziman // Biblioteca. – 2018. – Nr 7. – P. 195-197. Subiecte: 1. Bibliotecar - Specialitate
 10. 10. 10 023.5 Personal: funcții, calificare, stagiatură. Subbibliotecari, bibliotecari asistenți, bibliotecari specialiști, catalogatori, etc. 43. КУЗНЕЦОВА, Т. Я. Допольнительное профессиональное библоиотечно- информационное образование: концептуально-методологические основы и механизмы формирования системы / Т. Я. Кузнецова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 24-36. Subiecte: 1. Biblioteci - Formare profesională 2. Bibliotecari - Instruire continuă 44. СТУКАЛОВА, А. А. Система подготовки молодых кадров : Комплексный подход / А. А. Стукалова // Библиотечное дъло. – 2018. – № 14. – С. 41-43. Subiecte: 1. Biblioteci - Formare profesiona 024 Relații cu publicul. Regulamente de funcționare 45. HARJEVSCHI, Mariana. Maratonul utilizatorului / Mariana Harjevschi // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 67, Nr 4. – P. 121-123. Subiecte: 1. Biblioteci - Utilizatori 2. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" 46. STANCIU, Loredana. NewLib - un proiect cu și pentru oameni / Loredana Stanciu // Biblioteca. – 2018. – Nr 7. – P. 215. Subiecte: 1. Biblioteci - Utilizatori 2. Utilizatori - Instruire 3. Biblioteci - Proiecte de instruire 4. Biblioteci - Servicii 5. Biblioteci judeţene – România 47. ЖАКОЛКИНА, Н. В. Возрастные студенты : Открываем окно в мир общения и обучения / Н. В. Жаколкина // Библиотечное дъло. – 2018. – № 11. – С. 42-44 . Subiecte: 1. Biblioteci - Utilizatori 2. Utilizatori - Instruire 024.6 Împrumutul acasă. Împrumutul în afara bibliotecii. Termen de împrumut. Depășire de termen. Amenzi. Rezervări 48. КРАСИЛЬНИКОВА, И. Ю. Мониторинг межбиблиотечного обслуживания в библиотеках России и стран ближнего зарубежья / И. Ю. Красильникова // Библиография. – 2018. – № 5. – С. 22-41. Subiecte: 1. Împrumut interbibliotecar 2. Biblioteci - Statistică 025.171 Manuscrise. Arhive. Rarrități 49. BURUIANĂ, Letiţia. Biblia de la București : 330 de ani de la prima apariție / Letiția Buruiană // Axis Libri. – 2018. – Sept. (Nr 40). – P. 4-6. Subiecte: 1. Biblioteci - Colecţii speciale 2. Biblioteci - Cărți rare 3. Biblioteci judeţene – România 50. ERICH, Agnes. 460 de ani de la apariția Triodului Penicostar, singura tipăritură de la Târgoviște a Diaconului Coresi / Aghes Erich // Biblioteca. – 2018. – Nr 9. – P. 272-274. Subiecte: 1. Biblioteci - Cărți rare 2. Biblioteci judeţene – România
 11. 11. 11 51. IACOB, Niculina. Două proiecte de anvergură ale cercetării umaniste românești: Cartea românească veche din Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale și Integrala antologică a Școlii Ardelene / Niculina Iacob // Biblioteca. – 2018. – Nr 8. – P. 235-240. Subiecte: 1. Biblioteci - Cărți rare 2. Biblioteci – Cercetare 52. БИГАЛИЕВА, А. Г. Определяя вектор развития : Отдел редких книг и книжных пямятников библиотеки / А. Г. Бигалиева // Библиотечное дъло. – 2018. – № 13. – С. 21- 24 . Subiecte: 1. Cărţi vechi - Rusia - Tipărituri 2. Biblioteci - Colecții - Conservare 025.177 Materiale de artă. Materiale audiovizuale. Gravuri. Fotografii. Desene. Diapozitive. Ilustrații 53. IACOB, Esilia. Centenar cartofil la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani : [colecția de cărți poștale ilustrate] / Esilia Icob // Biblioteca. – 2018. – Nr 7. – P. 205-212. Subiecte: 1. Biblioteci - Colecţii speciale 2. Biblioteci judeţene - România 3. Ilustrate - Colecţii 025.2 Serviciul de achiziții și dezvoltarea colecțiilor 54. RACOVIȚEANU, Mihaela. Carta colecțiilor / Mihaela Racovițeanu // Biblioteca. – 2018. – Nr 10. – P. 294-296. Subiecte: 1. Biblioteci - Colecţii - Management 3. Colecţii - Biblioteci - Dezvoltare 3. Biblioteci - Colecții - Conservare 4. Politica de achiziţii 55. ВИХРЕВА, Г. М. Сериальные издания в фонде библиотеки: "вечный" вопрос идентификации / Г. М. Вихрева, О. П. Федотова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 267-274. Subiecte: 1. Biblioteci - Achiziţii 2. Biblioteci -Colecţii de ziare 3. Biblioteci - Publicații periodice 56. МАРИНУШКИНА, А. А. Формирование фонда знаний: от истории к современности / А. А. Маринушкина // Библиотечное дъло. – 2018. – № 11. – С. 7-10. Subiecte: 1. Biblioteci - Colecţii - Dezvoltare 2. Biblioteci - Achiziţii 025.32 Principiile catalogării. Descriere 57. АСЕЕВА, И. Ю. Стабильность и развитие: национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" / И. Ю. Асеева, Т. А. Бахтурина // Библиография. – 2018. – № 6. – С. 13-25. Subiecte: 1. Biblioteci - Cataloage 2. Descriere bibliografică 3. Biblioteci - Standarde - Descrierea bibliografică
 12. 12. 12 025.35 Tipuri de cataloage după formă de prezentare 58. РЕШЕТНИКОВА, О. В. Новые поисковые возможности сетевых сводных каталогов / О. В. Решетникова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 391-397. Subiecte: 1. Biblioteci - Catalogare 025.4 Clasificare și indexare. Limbaje de indexare și regăsire. Clasificări, tezaure și construcția lor 59. CĂLUIAN, Catrina. Limbaje de indexare folosite în structurile infodocumentare / Catrina Căluian // Axis Libri. – 2018. – Sept. (Nr 40). – P. 7-9. Subiecte: 1. Catalogare - Biblioteci 2. Limbaje de indexare 3. Biblioteci Naţionale - Franţa 4. Biblioteci - Indexarea documentelor 5. Biblioteci Naţionale – Germania 025.7 Legarea, întreținerea și repararea cărților 60. ALBU, Carmen. Corpusul legăturilor din piele albă-alaun, pergament și pergament refolosit din colecțiile Bibliotecii Academiei Române valorificate în cadrul proiectului Kollart / Carmen Albu // Biblioteca. – 2018. – Nr 10. – P. 302-306. Subiecte: 1. Biblioteci - Colecții - Conservare 2. Biblioteci academice - România 3. Cărţi vechi 026 Biblioteci speciale 61. РЕДЬКИНА, Н. С. Внедрение технологических инноваций : Создание ресурсной базы на электронных носителях / Н. С. Редькина, О. В. Кулева // Библиотечное дъло. – 2018. – № 14. – С. 19-21 . Subiecte: 1. Biblioteci - Baze de date 2. Biblioteci - Tehnologii informaţionale 3. Biblioteci - Inovaţii 026.06 Biblioteci și colecții de documente audiovizuale 62. САВИЦКАЯ, Т. Е. Всемирная цифровая библиотека: под эгидой Библиотеки Конгресса США и ЮНЕСКО / Т. Е. Савицкая // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 299-306. Subiecte: 1. Biblioteci electronice - Aspecte ştiinţifice 2. Biblioteci digitale ─ Cooperare 63. ЧАДНОВА, И. В. Создание многоязычных электронных ресурсов как одно их направлений деятельности библиотек в поликультурной среде / И. В. Чаднова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 375-382. Subiecte: 1. Biblioteci speciale 2. Subiecte:Biblioteci electronice 027.08 Tipuri de servicii 64. JUC, Liliana. Servicii moderne de bibliotecă: aspecte practice / Liliana Juc // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 67, Nr 4. – P. 45-59. Subiecte: 1. Biblioteci - Servicii - Evaluare 2. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"
 13. 13. 13 65. TIMUŞ, Angela. Programe și servicii de bibliotecă pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale: experiențe și reușite / Angela Timuș // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 66, Nr 3. – P. 106-108. Subiecte: 1. Biblioteci - Servicii 2. Utilizatori cu handicap 3. Biblioteci - Utilizatori 027.081 Servicii de referință. Biblioteci cu consultare pe loc 66. НЕЩЕРЕТ, М. Ю. Профессиональное мышление библиографа, или Воспроизведение реальности через текст / М. Ю. Нещерет // Библиография. – 2018. – № 6. – С. 40-50. . Subiecte: 1. Biblioteci - Activitate bibliografică 2. Biblioteci - Servicii de referinţe 027.2 Biblioteci semiparticulare. Biblioteci ale instituțiilor de învățământ, academiilor, cluburilor, asociațiilor, corporațiilor, firmelor 67. CROITORU, Alina. Biblioteca Academiei de Studii Economice: 105 ani de la existență / Alina Croitoru // Biblioteca. – 2018. – Nr 10. – P. 297-299. Subiecte: 1. Biblioteci academice – România 68. FILIP, Florin Gheorghe. Biblioteca Academiei Române în Societatea Cunoașterii într-o Europă multiculturală / Florin Gheorghe Filip // Biblioteca. – 2018. – Nr 9. – P. 259-265. Subiecte: 1. Biblioteci academice - România 2. Biblioteca Academiei Române 027.52 Biblioteci ale autorităților locale. Sisteme de biblioteci locale, orășenești etc. 69. KULIKOVSKI, Lidia. Activitatea științifică și de cercetare în anul 2016 : [Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chișinău] / Lidia Kulikovski // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 64, Nr 1. – P. 88-97. Subiecte: 1. Biblioteca Municipală "B.P. Hașdeu" 2. Biblioteci - Activitate ştiinţifică 70. POPA, Valentina. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” : Evaluarea serviciilor / Valentina Popa // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 66, Nr 3. – P. 47-55. Subiecte: 1. Biblioteci municipale Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" 2. Biblioteci - Servicii – Evaluare 71. POPA, Valentina. Transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare : (cazul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”) / Valentina Popa // Bibliopolis. – 2018. – Vol. 65, Nr 2. – P. 30-48. Subiecte: 1. Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" 2. Biblioteci - Inovaţii 3. Biblioteci - Servicii 027.53 Biblioteci ale autorităților regionale. Biblioteci ale autorităților județene 72. BIBARȚ, Lucia. Povești cu oameni și cărți. Scurtă istorie a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad / Lucia Bibarț // Biblioteca. – 2018. – Nr 10. – P. 289-293. Subiecte: 1. Biblioteci judeţene – România
 14. 14. 14 73. Zilele Bibliotecii Județene „V. A. Urechia”, 5-11 noiembrie 2018 // Axis Libri. – 2018. – Dec. (Nr 41). – P. 92-93. Subiecte: 1. Biblioteca Judeţeană " V.A.Urechia" 027.54 Biblioteci ale autorităților de stat. Biblioteci de stat, naționale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor 74. РИЙСАЛУ, Катре. Личные музыкальные архивы в Национальной библиотеке Эстонии / Катре Рийсалу // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 308-314. Subiecte: 1. Biblioteci Naţionale - Estonia 2. Biblioteci - Colecţii de documente audio- vizuale 027.625 Biblioteci pentru copii, adiolescenți, tineri. Activitatea de îndrumare a copiilor 75. ШЕВЧУК, Е. А. Модернизация муниципальной детской библиотеки: путь развития / Е. А. Шевчук // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 331-337. Subiecte: 1. Biblioteci pentru copii - Dezvoltare - Rusia 2. Bibliotec i- Modernizare - Rusia 027.7 Biblioteci ale instituțiilr de învățământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice 76. CRĂCIUN, Ana-Maria. Accesul deschis la publicații : Particularități în Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați / Ana Maria Crăciun, Daniela Costinescu // Axis Libri. – 2018. – Dec. (Nr 41). – P. 9-10. Subiecte: 1. Biblioteci Universitare - România 2. Biblioteci - Acces deschis 3. Biblioteci - Repozitorii instituționale digitale 77. ВАХРУШЕВ, М. В. Научная библиотека вуза в роли открытого архива / М. В. Вахрушев // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 14-22. Subiecte: 1. Biblioteci universitare - Rusia 2. Biblioteci - Acces deschis 027.8 Biblioteci pentru școli de învățământ elementar și gimnazial. Biblioteci școlare 78. АСОНОВА, Е. А. О комплектовании школьной библиотеки: в контексте образовательного результата и профессиональных компетенций / Е. А. Асонова, Е. С. Романичева // Библиотечное дъло. – 2018. – № 12. – С. 11-18. Subiecte: 1. Biblioteci şcolare - Cercetări ştiinţifice 2. Biblioteci - Colecţii - Dezvoltare 028 Lectură 79. BEDO, Melinda. Din nou: Lectura te face învingător! : După Cluj-Napoca (2015-2016) și Târgu-Mureș (2017), a patra finală a concursului de lectură „Bătălia cărților” la Miercurea- Ciuc ( 2 martie 2018) / Melinda Bedo // Biblioteca. – 2018. – Nr 9. – P. 269-270. Subiecte: 1. Biblioteci - Lectură 2. Biblioteci judeţene - România 3. Promovarea lecturii
 15. 15. 15 80. BUSUIOC, Nicolae. Lectura ca act al voinței / Nicolae Busuioc // Asachiana. – 2018. – Anul V, Vol. 8. – P. 7-11 . Subiecte: 1. Lectură - Analiză filosofică 81. BUSUIOC, Nicolae. Personajul din labirint : [o abordare filosofică a lecturii] / Nicolae Busuioc // Asachiana. – 2018. – Anul V, Vol. 9. – P. 7-12. Subiecte: 1. Lectură - Analiză filosofică 82. FRUNTE-LATĂ, Ioana. Campanie pentru promovarea lecturii și a personalităților locale tulcene / Ioana Frunte-Lată // Biblioteca. – 2018. – Nr 7. – P. 200-202. Subiecte: 1.Biblioteci - Promovarea cărţii şi lecturii 1. Lectura 3. Biblioteci judeţene – România 83. JAVELEA, Svetlana. Concursul de lectură „Bătălia cărților” (ediția a II-a) : [organizat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Chișinău] / Svetlana Javelea // Bibliopolis. – 2017. – Vol. 64, Nr 1. – P. 101-104. Subiecte: 1. Biblioteci - Lectură 2. Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" 84. IORGA, Andreea. Biblioteca Estivală : [proiecte de promovare a lecturii organizate la BJ „V. A. Urechia”, Galați] / Andreea Iorga // Axis Libri. – 2018. – Sept. (Nr 40). – P. 14. Subiecte: 1. Lectură - Biblioteci 2. Promovarea lecturii 3. Biblioteci - Promovarea cărţii şi lecturii 85. MANOLESCU, Cecilia. BiblioVacanța - 5 ani în culori : [proiecte de lectură organizate la BJ „V. A. Urechia”, Galați] / Cecilia Manolescu // Axis Libri. – 2018. – Sept. (Nr 40). – P. 12. Subiecte: 1. Lectură - Biblioteci 2. Biblioteci judeţene - România 3. Promovarea lecturii 86. TÂRÂLĂ-SAVA, Maricica. Citește și tu! Să ne întoarcem la lectură! : [programe de promovare a lecturii organizate la BJ „V. A. Urechia”, Galați] / Maricica Târâlă-Sava // Axis Libri. – 2018. – Sept. (Nr 40). – P. 10. Subiecte: 1. Biblioteci - Lectură 2. Promovarea lecturii 3. Biblioteci judeţene – România 87. ЕЛИЗАРОВА, И. И. К книге и чтению - через игры и общение / В поисках золотой середины; И. И. Елизарова, Е. П. Карпова // Библиотечное дъло. – 2018. – № 16. – С. 15- 19 . Subiecte: 1. Biblioteci - Promovarea cărţii şi lecturii 2. Biblioteci - Programe culturale 88. ГРИХАНОВ, Ю. А. Буккросинг: анализ его трансформации в России / Ю. А. Гриханов // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 47-55. Subiecte: 1. Biblioteci - Promovarea cărţii şi lecturii
 16. 16. 16 028.5 Lectură la tineret. Modul de lectură la copii 89. ГОЛОВНОВА, К. А. Литературные проекты : Формирование эстетической культуры молодёжи / К. А. Головнова // Библиотечное дъло. – 2018. – № 16. – С. 27-29 . Subiecte: 1. Biblioteci - Lectura la tineret 061.231 Societăți cu scopuri profesioanle. Asociații profesionale 90. RIISALU, Katre. Asociația Bibliotecarilor din Estonia / Katre Riisalu // Biblioteca. – 2018. – Nr 9. – P. 275-276. Subiecte: 1. Asociaţii profesionale - Biblioteci -Estonia 061.3 Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferințe. Colocvii. Forumuri 91. FLOROIAN, Daniela. Prima ediție a reuniunii științifice a bibliotecarilor din bibliotecile publice, Alba Iulia / Daniela Floroian // Biblioteca. – 2018. – Nr 10. – P. 312-313. Subiecte: 1. Biblioteci publice -România Biblioteci - Activitate ştiinţifică 92. GAMARȚA, Lilia. Impresii inedite de la Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău : [lucrările Conferinței Internaționale „Biblioteca Publică „Soluții și perspective în dezvoltarea comunității”, organizată de ANBPR, 17-18 mai, 2018, Bacău] / Lilia Gamarța // Biblioteca. – 2018. – Nr 9. – P. 282-283. Subiecte: 1. Biblioteci - Conferinţe – România 93. ИВАНОВА, Е. А. Библиотеки и музеи как культурьные и научные ценртры: "Румянцевские чтения - 2018" / Е. А. Иванова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 349-357. Subiecte: 1. Biblioteci - Conferinţe - Rusia 2. Biblioteci - Promovarea cărţii şi lecturii 061.4 Expoziții temporare. Saloane. Târguri 94. MATEI, Silvia. Salonul Literar „Axis Libri” : Stagiunea de toamnă 2018 // Axis Libri. – 2018. – Dec. (Nr 41). – P. 12-14. Subiecte: 1. Saloane literare 2. Biblioteci judeţene - România
 17. 17. 17 LISTA EDIȚIILOR PERIODICE BIBLIOGRAFIATE Asachiana: Revistă de biblioteconomie și de cercetări interdisciplinare. Ed.: Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Iași. ISSN 2285-3197  2018, Anul V, Vol. 8  2018, Anul V, Vol. 9 Axis Libri: Revistă culturală trimestrială. Ed.: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia”, Galați. ISSN 1844-9603  2018, Septembrie (Nr. 40)  2018, Decembrie (Nr 41) BiblioPolis: Revistă de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură. Ed.: Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chișinău. ISBN 1811-900X  2017, Vol. 64, nr. 1  2017, Vol. 65, nr. 2  2017, Vol. 66, nr. 3  2017, Vol. 67, nr. 4 Biblioteca: Revistă de bibliologie și știința informării. Ed.: Biblioteca Națională a României, București. ISSN 1220-3386  2018, nr. 7  2018, nr. 8  2018, nr. 9  2018, nr. 10 Библиография: Научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению, Москва. ISSN 0869-6020  2018, nr. 4  2018, nr. 5  2018, nr. 6 Библиотековедение: Научно-практический журнал. Издатель: Российская государственная библиотека, Москва. ISSN 0869-608X  2018, T. 67, nr.3  2018, T. 67, nr. 4 Библиотечное дъло: ИздательООО “Агентство Информ-Планета”, член Российиской библиотечной ассоциации (РБА), Санкт Петербург. ISSN 1727-4893  2018, nr. 9  2018, nr. 10  2018, nr. 11
 18. 18. 18  2018, nr. 12  2018, nr. 13  2018, nr. 14  2018, nr. 15  2018, nr. 16 Научные и технические библиотеки: Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. Издатель: ГПНТБ России, Москва. ISSN 0130-9765  2018, nr. 4  2018, nr. 5  2018, nr. 6

×