Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krimp factsheet skod

258 views

Published on

Effecten van demografische ontwikkelingen op de aantallen leerlingen en daarmee op de omvang van scholen / aantallen scholen. Samengesteld op basis van openbare gegevens

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Krimp factsheet skod

  1. 1. Krimp komt overeen met de sluiting van 8 scholen inde regio van Stichting Katholiek Onderwijs DrentheHandreikingen om te anticiperen
  2. 2. De krimp in de gehele regio Zuidoost Drenthe bedraagt bijna Krimp komt overeen met de sluiting van 8 scholen in de regio10%. Dit komt overeen met 12 scholen. van Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Zuidoost Drenthe Emmen 200 120 97,58 153,21 100 150 80 112 65 60 100 40 50 20 7 12 0 0 Aantal stichtingen Aantal scholen Aantal leerlingen (x100) Aantal stichtingen Aantal scholen Aantal leerlingen (x100) Bevolking ‐ totaal (x1000) Bevolking ‐ 0 tot 10 (x1000) 120 12 Bevolking ‐ totaal (x1000) Bevolking ‐ 0 tot 10 (x1000) 20 100 10 150 80 8 15 60 6 100 10 40 4 20 2 50 5 109,2 107,9 11,5 10,3 0 0 171,3 169,5 17,8 16,1 2012 2020 2012 2020 0 0 2012 2020 2012 2020 • Gemiddeld heeft iedere school in de gemeente Emmen 150 leerlingen• Gemiddeld heeft iedere school in de regio 137 leerlingen • In 2020 zijn er in Emmen 1200 kinderen minder in de leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar. Dat is een krimp van• In 2020 zijn er in de regio Zuidoost Drenthe 1700 kinderen minder in de leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar. Dit is 10% en komt overeen met 8 scholen. een krimp van 10% en komt overeen met 12 scholen die moeten sluiten in de regio. In de gehele regio van Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe krimpt het aantal leerlingen In de gehele regio van Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe krimpt het aantal leerlingen 2|3 3|3Integraal benaderen en dynamiek in de tijd zichtbaar maken kan Aan de slag om de typische vragen te beantwoordenbij uitstek met behulp van systeem dynamica Typerende vragen die je kunt beantwoorden bij een simulering met behulp van systeemIntegrale benadering met behulp van systeem dynamica dynamica zijn onder andere: • Wat is de invloed van besluiten die je zelf neemt (en hoe kun je dat versterken?)• Een systeemdynamisch model zoals op de andere zijde staat, maakt het mogelijk alle • Wat is de invloed van anderen op jouw besluit (en kun je daar op acteren?) relevante aspecten mee te nemen in de afwegingen. Je neemt dus niet alleen de harde • Wordt het eerst ‘slechter’ voordat het beter wordt? aspecten (investeringen, kosten) mee, maar ook de ‘zachtere’ zoals gedrag. Dit is slechts • Leidt een goed resultaat op korte termijn ook tot langetermijnresultaten? een eerste aanzet. • Welke maatregelen kun je nemen om ongewenste neveneffecten zo veel mogelijk ongedaan te maken?• Met een simulatiemodel met behulp van systeem dynamica benoem je en beredeneer je om te beginnen de invloed van de harde en de zachte variabelen. In veel gevallen is dat Meteen aan de slag, of aan de slag om samen tot een model te komen? voldoende om weloverwogen beslissingen te nemen. Indien beredeneren niet toereikend is, • Uiteraard kan een schoolbestuur of kunnen enkele schoolbesturen samen een maak je het simulatiemodel rekenend. Het bijzondere aan systeem dynamica is dat je ook de systeemdynamisch model maken en daarmee aan de slag gaan. Aan de slag om met behulp invloed van de zachte aspecten in de berekeningen kunt meenemen. van het systeemdynamische model andere actoren zoals andere scholen en gemeenten te betrekken. • Nog krachtiger is het om samen met die andere actoren het systeemdynamische model te ontwikkelen. Daarmee creëer je een gemeenschappelijke kijk op het vraagstuk van de krimp en daarmee een basis om het vraagstuk gezamenlijk effectief aan te pakken. 6 | 12 8 | 12

×