Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

A method of s5 a building of an environment of work supports

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

More Related Content

Similar to A method of s5 a building of an environment of work supports (20)

Advertisement

A method of s5 a building of an environment of work supports

 1. 1. ‫שיטת‬S5 ‫תהליך‬ ‫תומכת‬ ‫עבודה‬ ‫סביבת‬ ‫בניית‬ 1
 2. 2. ‫שיטת‬S5 ‫ה‬ ‫במתודולוגיית‬ ‫החשובים‬ ‫הנושאים‬ ‫אחד‬- LEAN(‫רזה‬ ‫ניהול‬)‫ליישמו‬ ‫קל‬ ‫יחסית‬ ‫גם‬ ‫ואשר‬, ‫וויזואליות‬ ‫נעימה‬ ‫עבודה‬ ‫סביבת‬ ‫ליצירת‬ ‫קשור‬ ‫התהליכים‬ ‫של‬. ‫שיטת‬ ‫פותחה‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬S5‫וכדאי‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫הארגון‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫ליישמה‬. ‫כול‬S‫הסדר‬ ‫בבניית‬ ‫פרמטר‬ ‫מייצגת‬. 2
 3. 3. ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬? ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫יישום‬S5‫הבאות‬ ‫לתוצאות‬ ‫מוביל‬: ‫מכונות‬ ‫כינון‬ ‫זמני‬ ‫שיפור‬. ‫עלויות‬ ‫הפחתת‬–‫עובדים‬ ‫לא‬ ‫כלים‬,‫יורדים‬ ‫מלאים‬,‫שינוע‬ ‫פחות‬ ‫מיותרות‬ ‫ותנועות‬. ‫לעובדים‬ ‫נעים‬ ‫עבודה‬ ‫אזור‬–‫העלאת‬‫פרודוקטיביות‬‫וחיבור‬ ‫העבודה‬ ‫למקום‬ ‫העובד‬. ‫והעבודה‬ ‫התוצרים‬ ‫באיכות‬ ‫שיפור‬–‫וחומרים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬ ‫בגין‬ ‫נכונה‬ ‫ובצורה‬ ‫נכונים‬. ‫הבטיחות‬ ‫ברמת‬ ‫שיפור‬–‫באזור‬ ‫נראות‬ ‫ויותר‬ ‫מכשולים‬ ‫פחות‬ ‫העבודה‬. ‫המפעיל‬ ‫של‬ ‫שוטפים‬ ‫טיפולים‬ ‫עקב‬ ‫האחזקה‬ ‫ברמת‬ ‫שיפור‬. 3
 4. 4. Sustain ‫מיון‬ ‫אחסון‬ ‫שימור‬ ‫ניקיון‬ ‫ניהול‬ ‫שוטף‬ 4
 5. 5. S1-SORT–‫וסילוק‬ ‫מיון‬ ‫והציוד‬ ‫הפריטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫העבודה‬ ‫ממקום‬ ‫סלק‬ ‫שאתה‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫במקומם‬ ‫והשאר‬ ‫חיוניים‬ ‫שאינם‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫להם‬ ‫זקוק‬. ‫יתרונות‬: •‫פסולת‬ ‫צבירת‬ ‫אי‬. •‫יותר‬ ‫בטיחותי‬ ‫העבודה‬ ‫איזור‬ •‫עבודה‬ ‫שטח‬ ‫יותר‬ •‫התהליך‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ •‫נעימה‬ ‫עבודה‬ ‫סביבת‬. 5
 6. 6. S2-STORAGE–‫כול‬ ‫של‬ ‫וסימון‬ ‫מיקום‬ ‫העבודה‬ ‫לסביבת‬ ‫הנחוצים‬ ‫והתהליכים‬ ‫הפריטים‬. ‫הפעילות‬ ‫לכל‬ ‫מקום‬ ‫הקצאת‬,‫מיקום‬ ‫סימון‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫וסידור‬ ‫חזותיים‬ ‫בקרה‬ ‫אמצעי‬ ‫בעזרת‬ ‫לו‬ ‫המיועד‬ ‫במקום‬. ‫יתרונות‬: •‫ובמהירות‬ ‫בקלות‬ ‫דברים‬ ‫מוצאים‬. •‫חיפושים‬ ‫פחות‬. •‫נגיש‬ ‫במרחק‬ ‫נמצא‬ ‫הכול‬. •‫לו‬ ‫המיועד‬ ‫במקום‬ ‫נמצא‬ ‫שלא‬ ‫במה‬ ‫להבחין‬ ‫קל‬. 6
 7. 7. S3-SHINE–‫מירוק‬/‫של‬ ‫ושוטף‬ ‫יומי‬ ‫ניקוי‬ ‫העבודה‬ ‫סביבת‬ ‫במצב‬ ‫ושמירתו‬ ‫העבודה‬ ‫אזור‬ ‫ניקוי‬“‫חדש‬ ‫כמו‬” ‫הליקויים‬ ‫בדיקת‬ ‫תוך‬. ‫יתרונות‬: •‫חריגים‬ ‫מצבים‬ ‫זיהוי‬ •‫מוצר‬ ‫ועל‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫נקי‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫איכותיים‬. 7
 8. 8. S4–STANDARDIZE–‫ותהליכים‬ ‫שיטות‬ ‫מיסוד‬ ‫מיון‬ ‫לביצוע‬ ‫ונהלים‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫קביעת‬,‫סידור‬ ‫על‬ ‫וניקיון‬-‫איכותי‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנת‬. ‫יתרונות‬: •‫על‬ ‫שמירה‬5S‫וקיים‬ ‫פועל‬ ‫החדש‬ •‫בעלי‬ ‫לעובדים‬ ‫הסטנדרטיים‬ ‫העבודה‬ ‫נוהלי‬ ‫הנחלת‬ ‫מועט‬ ‫ניסיון‬ 8
 9. 9. S5–SUSTAIN–‫שימור‬,‫עצמית‬ ‫משמעת‬ ‫קביעת‬5S‫חיים‬ ‫כדרך‬,‫על‬ ‫עבודה‬ ‫כללי‬ ‫קביעת‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫שיפורים‬ ‫יתנהלו‬ ‫פיהם‬. ‫יתרונות‬: •‫המסתכל‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫איכות‬. •‫מוקדמת‬ ‫התראה‬ ‫מערכת‬. •‫מתמיד‬ ‫שיפור‬. 9
 10. 10. ‫העבודה‬ ‫איזור‬ ‫ארגון‬ ‫לפני‬ ‫אחרי‬ 10
 11. 11. 5S - Maintenance Spare Parts Storage Before After Reduced search time for parts from ~1 hour to 10 minutes. 11
 12. 12. BUSINESS PROCESS METROLOGY LAB 12
 13. 13. S5-‫דוגמאות‬ 13
 14. 14. ‫ליישם‬ ‫כיצד‬5S‫בארגון‬? ‫ביישום‬ ‫להצליח‬ ‫כדי‬5S‫בארגון‬,‫הבאות‬ ‫הפעולות‬ ‫אוסף‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬: ‫אחראי‬ ‫מינויי‬5S‫בארגון‬‫אחראי‬ ‫ומינויי‬5S‫בכול‬‫אזור‬/‫מחלקה‬. ‫ומטרותיו‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫הארגון‬ ‫לכלל‬ ‫הדרכה‬. ‫האזור‬ ‫עובדי‬ ‫עם‬ ‫ראשון‬ ‫מבדק‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫אזור‬ ‫בכול‬-‫מטרה‬:‫מיפויי‬ ‫ראשוני‬,‫מקומית‬ ‫והדרכה‬ ‫ציון‬. ‫ושוטפים‬ ‫קבועים‬ ‫ביקורת‬ ‫מועדי‬ ‫הגדרת‬:‫ע‬"‫א‬ ‫י‬.‫אזור‬,‫א‬.‫ארגוני‬. ‫אזור‬ ‫בכל‬ ‫הציון‬ ‫העלאת‬ ‫לצורך‬ ‫ואחראים‬ ‫לביצוע‬ ‫נושאים‬ ‫רשימת‬ ‫הכנת‬, ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫הרשימה‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫יש‬. ‫לוח‬S5‫הכולל‬:‫לביצוע‬ ‫נושאים‬ ‫רשימת‬,‫בציון‬ ‫התקדמות‬ ‫גרף‬,‫טבלת‬ S5‫עמודה‬ ‫בכל‬ ‫נוכחי‬ ‫מצב‬ ‫סימון‬ ‫עם‬. ‫להנהלה‬ ‫ושנתי‬ ‫רבעוני‬ ‫דיווח‬ ‫בכל‬ ‫התוצאות‬ ‫הצגת‬. ‫לבצע‬"‫קייזנים‬"‫הציון‬ ‫שיפור‬ ‫לצורך‬ ‫בנושא‬. ‫שיווק‬‫שו‬‫ט‬‫ף‬‫וההצלחות‬ ‫התוצאות‬ ‫של‬. 14
 15. 15. S5-‫התהליך‬ ‫להטמעת‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬ 15

×