Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חפשו את המטמון

450 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

חפשו את המטמון

 1. 1. ‫הדרך למטמון...‬ ‫פעילות קבוצתית מונחית‬‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 2. 2. ‫הדרך למטמון‬ ‫איך אפשר לעזור לדיירים שלכם ל...‬ ‫• לשמור על היכולות האישיות ולחיות חיים פעילים ועצמאיים?‬ ‫• להרגיש ולהעצים שייכות לסביבה, למשפחה ולחברים?‬ ‫• לנצל את שעות הפנאי לתעסוקה מעניינת ומספקת?‬ ‫• לחוות בדרך אחרת את המפגש עם טכנולוגיות?‬ ‫ולעשות את זה בדרך מהנה,‬ ‫יצירתית ובלתי מאיימת?‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 3. 3. ‫הדרך למטמון‬‫אפשר לתת להם להתנסות בדבר חדש ...‬ ‫• שהוא חדשני, שונה, מלהיב ומעורר אתגר אינטלקטואלי ...‬ ‫• שעושים אותו בכיף, ועושים אותו ביחד ...‬ ‫• ועל הדרך, לומדים גם דבר או שניים ...‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 4. 4. ‫הדרך למטמון‬ ‫דבר חדש שהוא לא רק עוד משחק ...‬ ‫• זו פעילות קבוצתית, חברתית, תחרותית ומאתגרת,...‬ ‫שנותנת מקום לכולם, לחזקים וגם לזקוקים לתמיכה!‬ ‫• זו פעילות המתקיימת במרחב הפיסי וגם במרחב האינטרנטי ...‬ ‫שגם פותחת אופקים חדשים, ומוסיפה ידע, עניין ויכולות ...‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 5. 5. ‫הדרך למטמון‬ ‫הקונספט‬ ‫• הפעילות מתקיימת בקבוצות במתכונת המשחק "חפשו את המטמון";‬ ‫• מטרת המשחק לפתור כתבי חידה תוך מילוי משימות וצבירת נקודות;‬ ‫• פתרון כתבי החידה ומילוי המשימות השונות דורשים שילוב של פעילות פיסית‬ ‫המותאמת לגיל ומצב המשתתפים במשחק )ביקור באתרים במרחב שנקבע(‬ ‫עם פעילות במרחב האינטרנטי )גלישה לאתרים בעלי עניין מיוחד למשחק וגם‬ ‫עם תיעוד פעילויות בדפי פייסבוק(, עם הפעלת יכולות אישיות‬ ‫)זיכרון, ידע, התמצאות, הבנה, ניתוח(.‬ ‫• הפעילות נותנת מקום לחיבורים אנושיים לא שגרתיים;‬ ‫• מניע ללמוד דברים חדשים במחשב/גלישה באינטרנט/מולטימדיה.‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 6. 6. ‫הדרך למטמון‬ ‫הדרך למטמון - סיפור הצלחה‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 7. 7. ‫הדרך למטמון‬ ‫הדרך למטמון - סיפור הצלחה‬ ‫המשימה: להעלות צילום קבוצתי‬ ‫לאתר פייסבוק ולקבל 02 לייקים‬ ‫לאתר‬ ‫הפייסבוק‬ ‫של המשחק‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 8. 8. ‫הדרך למטמון‬ ‫מבנה המשחק א‬ ‫• פעילות מתמשכת במתכונת משחק קבוצתי-תחרותי.‬ ‫• מומלץ ליישום במשך 4-3 שבועות במרחב פיסי מתאים למשתתפים.‬ ‫)משך המשחק ומרחב הפעילות ניתנים לבחינה, הגדרה והתאמה(‬ ‫• משתתפי המשחק יתחלקו לצוותי פעולה אשר יתחרו אלה באלה.‬ ‫• במסגרת המשחק יוצג בכל שבוע כתב חידה חדש ויושתלו רמזים באתרים‬ ‫פיסיים ברחבי הבית והסביבה הקרובה וכן באתרי אינטרנט שונים;‬ ‫• בצד פתרון כתבי החידה יהיו משימות אותן נדרשים חברי הקבוצה לבצע ביחד.‬ ‫)חובה גם לפתור את כתב החידה וגם לבצע את המשימה(.‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 9. 9. ‫הדרך למטמון‬ ‫מבנה המשחק ב‬ ‫• המשימות תעודדנה עבודה קבוצתית, שיתוף ועזרה הדדית,‬ ‫תיצור תמריצים ללקיחת יוזמה והפעלת יכולות וכישורים אישיים,‬ ‫תפתח דלתות כניסה שונות לאינטרנט.‬ ‫• המשימות ושאר מרכיבי הפעילות יתועדו בדף פייסבוק שיוקם במיוחד עבור‬ ‫המשחק ויהפוך למצגת חווייתית אותה ניתן להציג ולשתף עם משפחה וחברים.‬ ‫• הקבוצה המנצחת תהיה זו שתצבור את מירב הנקודות. בשיטת ניקוד זו, הקבוצה‬ ‫המנצחת היא לא בהכרח הקבוצה שפתרה ראשונה את כתבי החידות ומילאה את‬ ‫המשימות אלא זו שהשיגה את מירב הנקודות. המטרה היא לעודד פעילות‬ ‫קבוצתית ולאפשר סיכויים שווים )ככל הניתן( לכולם.‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 10. 10. ‫הדרך למטמון‬ ‫לוחות זמנים ותחומי אחריות‬ ‫באחריות‬ ‫ת. יעד‬ ‫משימה‬ ‫עם ההזמנה‬ ‫סגירת פרטים וקצוות‬ ‫בישיבת הזנקת פעילות‬ ‫הקמת צוותי פעולה וחלוקת משימות‬ ‫מתחיל לאחר ישיבת הזנקה‬ ‫גיוס משאבים ונותני חסות‬ ‫4-2 שבועות לאחר ישיבת הזנקה‬ ‫סגירת כתבי חידה, רמזים ומפת פעילות‬ ‫לתאם בישיבת הזנקה‬ ‫חשיפה ופרסום ממוקד )חיצוני ופנימי(‬ ‫לתאם בישיבת הזנקה‬ ‫תחילת משחק‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 11. 11. ‫הדרך למטמון‬ ‫הזנקת פעילות‬ ‫• אישור לו"ז, לקיחת אחריות ושילוב כוחות;‬ ‫• קריאה לפעולה - קדימה לדרך!‬ ‫הזנקה‬ ‫לו"ז ואחריות‬ ‫מבנה המשחק‬ ‫סיפור הצלחה‬ ‫הקונספט‬ ‫לעשות אחרת ...‬ ‫יש לי רעיון ...‬
 12. 12. ‫הדרך למטמון...‬ ‫לפרטים נוספים:‬ ‫איציק ליפשיץ: 5959899-050,‬ ‫‪ilifshitz@goldaserve.com‬‬‫דני תמרי: 3091097-450, ‪dtamary@goldaserve.com‬‬ ‫תודה ובהצלחה!‬

×