Successfully reported this slideshow.

Internet u sluzbi savremene poljoprivrede

2,395 views

Published on

Internet u službi savremene poljoprivrede. Bezbroj mogućnosti. Na nama je da ih iskoristimo

 • Be the first to comment

Internet u sluzbi savremene poljoprivrede

 1. 1. Internet u službi savremene poljoprivrede
 2. 2. Informacija <ul><li>Svi ste svedoci tvrdnji, sa više strana, da će najtraženiji proizvod 21. veka, bez sumlje biti – informacija. </li></ul>
 3. 3. Nedostatak informacije <ul><li>Nedostatak pravovremene informacije u novim okolnostima dinamičnih promena privređivanja će u svakom slučaju značiti nedostatak jednog od glavnih resursa bilo koje poslovne aktivnosti. </li></ul>
 4. 4. Distribucija informacija <ul><li>Usmeno (od usta do usta, savetodavne službe) </li></ul><ul><li>Štampani mediji (dnevne novine, nedeljne, bilteni, flajeri, bilbordi) </li></ul><ul><li>Elektronski mediji (radio, tv, sms, paging, teletext, Internet) </li></ul>
 5. 5. Prednosti Interneta <ul><li>Jeftin </li></ul><ul><li>Brz </li></ul><ul><li>Dostupan 24/365 </li></ul><ul><li>Vi tražite informaciju, a ostali mediji vam je serviraju </li></ul><ul><li>Reč je, pre svega , o KOMUNIKACION OM MEDIJ U </li></ul>
 6. 6. Zašto je meni potreban Internet? <ul><li>Praćenje stanja na tržištu (ponuda, tražnja) </li></ul><ul><li>Prognozno-izveštajna služba u zaštiti bilja </li></ul><ul><li>Nabavka repromaterijala </li></ul><ul><li>Nabavka i prodaja polovne mehanizacije </li></ul><ul><li>Praćenje promene zakonske regulative </li></ul><ul><li>Ponuda proizvoda iz sopstvene proizvodnje </li></ul><ul><li>Ostale informacije iz agrara </li></ul>
 7. 7. Primer: Tivadar Henčar, Doroslovo
 8. 8. Servisi Interneta u službi agrara <ul><li>Internet sajtovi (veb sajtovi) </li></ul><ul><li>Elektronski bilteni (newsletter) </li></ul><ul><li>Blogovi </li></ul><ul><li>Forumi </li></ul><ul><li>RSS (Really Simple Syndication - veoma jednostavno povezivanje) </li></ul>
 9. 9. 1.Internet (veb) sajtovi PREPORUKE
 10. 10. Ministarstvo poljoprivrede RS (www.minpolj.sr.gov.yu) <ul><li>Vesti </li></ul><ul><li>Kontakti </li></ul><ul><li>Nacrti zakona </li></ul><ul><li>Budžet </li></ul><ul><li>Uredbe </li></ul><ul><li>Krediti i investicije </li></ul><ul><li>Glasnik </li></ul><ul><li>Pitanja i odgovori </li></ul>
 11. 11. STIPS (www.stips.minpolj.sr.gov.yu) <ul><li>Tržišne informacije (ponuda, tražnja, cene, trendovi) </li></ul><ul><li>Izveštaji (voće, povrće, živa stoka, žitarice) </li></ul><ul><li>Kalendari stočnih pijaca i ostale najave </li></ul><ul><li>Vesti iz Sveta </li></ul>
 12. 12. Pokrajinski Sekretarijat za Poljoprivredu, Šumarstvo i Vodoprivredu (http://www.psp.vojvodina.sr.gov.yu/) <ul><li>Konkursi </li></ul><ul><li>Aktivnosti Sekretarijata </li></ul><ul><li>Statistika </li></ul><ul><li>Preuzet sadržaj sa sajta Ministarstva </li></ul>
 13. 13. Portal poljoprivredne savetodavne sluzbe Vojvodine (http://www.polj.savetodavstvo.vojvodina.sr.gov.yu/) <ul><li>Saveti </li></ul><ul><li>Aktivnosti službi </li></ul><ul><li>Detaljne informacije o savetosavcima </li></ul><ul><li>Pitanja i odgovori </li></ul>
 14. 14. Poljoprivreda.info (biz,com) (www.poljoprivreda.info) <ul><li>Početak 2002. </li></ul><ul><li>60-100.000 poseta mesečno </li></ul><ul><li>Vesti i članci </li></ul><ul><li>18 oblasti, 700 članaka </li></ul><ul><li>Ankete, stavovi, diskusije, elektronska prodavnica </li></ul><ul><li>Aktivna komunikacija sa posetiocima </li></ul>
 15. 15. Poljoberza (http://www.poljoberza.net)
 16. 16. Povrće (http://www.povrce.com/)
 17. 17. Seljak Tasa (http://www.tasa.co.yu/
 18. 18. Seljak Tasa - naručivanje sira i kajmaka -
 19. 19. Seoski turizam Srbije (http://www.selo.co.yu)
 20. 20. 2.Elektronski bilteni (newsletter) PREPORUKE
 21. 21. Bilten magazina P.info <ul><li>Početak 2002. </li></ul><ul><li>170. izdanja </li></ul><ul><li>4.100+ pretplatnika </li></ul><ul><li>1x7dana </li></ul><ul><li>Laka prijava i odjava </li></ul><ul><li>Najvažnije informacije sa sajta (vesti, članci, najava događaja, berza) </li></ul>
 22. 22. HZPSS (Prijava na www.hzpss.hr) <ul><li>Hrvatska zavod za poljoprivrednu savetodavnu službu </li></ul><ul><li>Organizacija po županijama </li></ul><ul><li>2 tipa biltena: periodični i prognozno-izveštajna služba </li></ul>
 23. 23. 3.Blogovi PREPORUKE
 24. 24. PAOR (http://paor.blog.hr/)
 25. 25. 4.Forumi PREPORUKE
 26. 26. POLJOPRIVREDNI FORUM (http://poljoprivredni-forum.com/
 27. 27. Diskusija sejanje uljane repice (http://poljoprivredni-forum.com/
 28. 28. 5. RSS (Really Simple Syndication - veoma jednostavno povezivanje) RSS predstavlja jednostavan način za automatsko preuzimanje informacija sa web lokacija koje vam se sviđaju. Umesto da posećujete web sajtove kako biste videli da li se na njima pojavila nova vest ili članak, možete koristiti RSS . Na taj način ćete odmah biti obavešteni o najnovijim zbivanjima ili promenama na sajtovima koji vas zanimaju.
 29. 29. RSS vesti
 30. 30. Šta dalje? <ul><li>Insistiranje na subvencionisanju nabavke računara za poljoprivrednike </li></ul><ul><li>Kompletna obuka administratora u udruženju i osnovna obuka poljoprivrednika </li></ul><ul><li>Pokretanje elektronskog biltena, u okviru asocijacije, na dnevnom/nedeljnom nivou </li></ul><ul><li>Kreiranje internet prezentacije </li></ul><ul><li>Povezivanje prezentacija u klastere </li></ul>
 31. 31. Hvala!

×