Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

mms-za-slepe-i-slabovide

980 views

Published on

Pregled komponenata multimedijalnih računarskih sistema kao pomoć slepim i slabovidim korisnicima.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

mms-za-slepe-i-slabovide

 1. 1. Мултимедијални системи за слијепе и слабовиде особе
 2. 2. садржај <ul><li>Компоненте мм система </li></ul><ul><ul><li>Читачи екрана </li></ul></ul><ul><ul><li>Екранске лупе </li></ul></ul><ul><ul><li>Синтезе говора </li></ul></ul><ul><ul><li>Брајев редак </li></ul></ul><ul><ul><li>Читачи текста </li></ul></ul><ul><li>Слијепи и Интернет </li></ul>
 3. 3. увод <ul><li>Особе са оштећењима. </li></ul><ul><li>Три групе: </li></ul><ul><li>слијепе и слабовиде </li></ul><ul><li>особе са оштећењем слуха </li></ul><ul><li>особе са физичким оштећењима </li></ul>
 4. 4. Компоненте мултимедијалних система <ul><li>“ point&click ” насупрот “ audio desktop ” </li></ul><ul><li>Читачи екрана </li></ul><ul><li>Екранске лупе </li></ul><ul><li>Синтезе говора </li></ul><ul><li>Брајев редак </li></ul><ul><li>Читачи текста </li></ul>
 5. 5. Читачи екрана <ul><li>Код текстуалних корисничких интерфејса релативно је једноставно ишчитати садржај екрана преко text - to - speech enigne -а јер се лако добија садржај екрана. Овакви читачи постоје још од 1982. [1] </li></ul><ul><li>[1] BBC Micro, Talking Terminals, David Stoffel ( http:// www.edstoffel.com/david/talkingterminals.html ) </li></ul>
 6. 6. Читачи екрана (2) <ul><li>Код графичких интерфејса није могуће једноставно доб и ти текстуалну репрезентацију екрана, те је потребно пресретати поруке које оператирни систем шаље и тако покушати интерпретирати радну површину. </li></ul><ul><li>off - screen модел </li></ul>
 7. 7. Екранске лупе <ul><li>Основна идеја је да се на дијелу екрана монитора прикаже садржај од интереса увећан. Стандардна увећења иду од 1 до 16 пута. </li></ul><ul><li>Д одатне технике попут инверзије боја, пеглања увећаних фонтова, начин приказивања увећеног дијела екрана као и уграђене читаче екрана . </li></ul>
 8. 8. Екранске лупе (2) Могуће је прецизно дефинисати изглед и понашање курсора миша, као и велики број детаља у вези са приказивањем боја на нормалном и увећаном дијелу екрана. Писање правила замјене одређене боје другом, размјена две боје, учинити екран монохроматским, промјена освјетљености и инвертовање.
 9. 9. Синтезе говора <ul><li>В јештачка производња људског говора </li></ul><ul><li>naturalness and i ntelligibility </li></ul><ul><li>Технологије синтезе </li></ul>
 10. 10. Синтезе говора (2) <ul><li>AlfaNum TTS ( http:// www.alfanum.co.yu ) </li></ul><ul><li>„ Систем за синтезу говора на основу текста са уграђеним елементима природне интонације. Важи за најбољи синтетизатор на територији целе бивше Југославије.“ </li></ul>
 11. 11. Синтезе говора (3) <ul><li>The Festival Speech Synthesis System </li></ul><ul><li>( http:// www.cstr.ed.ac.uk /projects/festival ) </li></ul><ul><li>Представља општи оквир за изградњу говорних синтеза. Пружа пуну подршку за text-to-speech кроз разне API-jе. Базира се на Edinburgh Speech Tools Library [1] и писан је у C++. Могуће је погледати изворни код и документацију пројекта на страницама FestVox [2] пројекта. </li></ul><ul><li>[1] http:// www.cstr.ed.ac.uk/projects/speech_tools / </li></ul><ul><li>[2] http:// festvox.org </li></ul>
 12. 12. Брајев редак <ul><li>Брајев терминал </li></ul><ul><li>Брајеве кодне таблице </li></ul><ul><li>М ана им је цијена </li></ul><ul><li>Брајев штампач </li></ul>
 13. 13. Брајево писмо у две слике
 14. 14. Читачи текста <ul><li>Читачи текста имају уграђене синтетизаторе говора, али издваја их особина манипулисања текстуалним фајловима, односно могућност прављења звучних књига од писаног/куцаног материјала. </li></ul>
 15. 15. Слијепи и Интернет <ul><li>&quot;The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.&quot; </li></ul><ul><li>Tim Berners-Lee, W3C Director and inventor of the World Wide Web </li></ul><ul><li>Oсновне три компоненте Веба - приступач ност : </li></ul><ul><li>садржај ( content ) </li></ul><ul><li>прегледници (browsers) </li></ul><ul><li>алати за израду (authoring tools) </li></ul>
 16. 16. Компоненте веб-приступачности
 17. 17. WAI препоруке <ul><li>Authoring Tool Accessibility Guidelines ( ATAG ) </li></ul><ul><li>Web Content Accessibility Guidelines ( WCAG ) </li></ul><ul><li>User Agent Accessibility Guidelines ( UAAG ) </li></ul>
 18. 18. 10 кратких савјета како направити Веб приступачним <ul><li>Слике и анимације – користити alt атрибут за опис функције визуелног садржаја </li></ul><ul><li>Мапе слика – користити мапе на страни клијента и текст за регионе </li></ul><ul><li>Мултимедија – обезбиједити натписе и транскрипт аудио записа, и опис видео записа </li></ul><ul><li>Хипертекст везе – користити текст који има смисао и када се прочита ван контекста. На примјер, избјегавати “кликните овдје” </li></ul><ul><li>Организација странице – користи наслове, листе и конзистентну структуру; користити CSS за изглед гдје год је то могуће. </li></ul><ul><li>Графикони и табеле – сумирати или користити longdesc атрибуте </li></ul><ul><li>Скриптови, аплети, додаци – обезбиједити алтернативни садржај у случају да примарне начини испоруке нису подржани или неприступачни </li></ul><ul><li>Оквири – користити noframes елемент и смислене наслове (titles) </li></ul><ul><li>Табеле – учинити читање табеле линију-по-линију смисленим; сумирати </li></ul><ul><li>Провјерите свој рад . Потврдите. Користити алате и препоруке са http://www.w3.org/TR/WCAG </li></ul>
 19. 19. Интернет референце <ul><li>http:// www.ipsis.hr/static/hr/index.html </li></ul><ul><li>http://www.slikom.rs.sr </li></ul><ul><li>http://www.wikipedia.org/Screen_reader </li></ul><ul><li>http://www.wikipedia.org/Screen_magnifier </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_synthesis </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Braille </li></ul><ul><li>http://www.itl.nist.gov/div895/isis/projects/brailleproject.html </li></ul><ul><li>http://www.microsoft.com/speech/default.mspx </li></ul><ul><li>http://www.w3.org/TR/ </li></ul><ul><li>http://www.w3.org/TR/WCAG10/ </li></ul><ul><li>http://www.w3.org/TR/ATAG10/ </li></ul><ul><li>http://www.w3.org/TR/UAAG10/ </li></ul>

×