SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
1
 Hệ thống quản trị chuỗi cung cấp (SCM- Supply
Chain Management) là hệ thống cho phép quản trị
tại các nhà máy và trong cả hệ thống các điểm cung
của một công ty cho khách hàng
2
 Hệ thống quản trị chuỗi cung cấp
được ứng dụng để theo dõi việc lưu
hành của sản phẩm và dịch vụ từ
nhà cung cấp tới khách hàng (nhà
sản xuất, đại lý, hệ thống bán lẻ… ).
SCM cũng được sử dụng để quản lý
các yêu cầu, nhà kho, lưu vận, lưu
hành, các yêu cầu liên quan khác và
cả các cách sản phẩm đến được với
khách hàng cuối cùng.
 Các chức năng cơ bản của SCM bao
gồm việc tối ưu hóa chuỗi cung cấp,
quản lý các biến cố, quản lý tồn
kho, quản lý RFID, quản lý lưu
hành. Ngoài ra SCM có thể còn bao
gồm việc quản lý thương mại quốc
tế, mối quan hệ giữa các nhà cung
cấp.
1. Nâng cao hiệu suất của các dòng sản
phẩm thông qua việc kết hợp giữa các
nhà cung cấp với nhau.
2. Nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm
tồn kho tối đa.
3. Giảm chi phí lưu kho sản phẩm của
doanh nghiệp.
4. Giảm chi phí giá thành mỗi sản phẩm
và nâng cao lợi nhuận đến mức tối ưu.
5. Giảm chi phí không cần thiết cho
doanh nghiệp.
6. Nâng cao sức cạnh tranh cho các công
ty.
7. Thiết lập chuỗi cung ứng giữa các đối
tác truyền thống với nhau.
8. Đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi
của thị trường và giảm các yếu tố các loại
tác động đến khách hàng.
1. Nâng cao hiệu suất của các dòng sản
phẩm thông qua việc kết hợp giữa các
nhà cung cấp với nhau.
2. Nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm
tồn kho tối đa.
3. Giảm chi phí lưu kho sản phẩm của
doanh nghiệp.
4. Giảm chi phí giá thành mỗi sản phẩm
và nâng cao lợi nhuận đến mức tối ưu.
5. Giảm chi phí không cần thiết cho
doanh nghiệp.
6. Nâng cao sức cạnh tranh cho các công
ty.
7. Thiết lập chuỗi cung ứng giữa các đối
tác truyền thống với nhau.
8. Đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi
của thị trường và giảm các yếu tố các loại
tác động đến khách hàng.
 Nếu lựa chọn một hệ thống SCM
sai có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn
bộ hoạt động kinh doanh của
công ty, từ nguyên liệu sản xuất
đến hệ thống phân phối.
 Hệ thống SCM không tương thích
với các công cụ quản trị như hệ
thống sổ sách, các phần mềm
kinh doanh đang được sử dụng có
thể dẫn đến việc phá hủy toàn bộ
hoạt động kinh doanh.
 Các hình thức kinh doanh với đa
chi nhánh, đối tác, văn phòng đại
diện có thể dẫn tới sự xáo trộn
không phân tích nổi.
7
 Quản lý chuỗi cung ứng có thể giúp các nhà quản lý đạt
được mục tiêu này bằng cách cho phép họ dự đoán tốt hơn
các xu hướng thị trường, thỏa thuận những đơn hàng tốt
nhất có thể với các nhà cung ứng, tối ưu hóa mức tồn kho,
và liên kết tốt hơn với các kênh phân phối.
 Theo những thống kê mới nhất từ hãng nghiên cứu AMR,
doanh thu từ thị trường SCM năm 2006 đạt ngưỡng 6 tỷ
đô la, và đang được kỳ vọng sẽ vượt con số 8 tỷ đô năm
2010.
 Quản lý chuỗi cung ứng là sự kết hợp của khoa học và công
nghệ phần mềm bao trùm tất cả các hoạt động liên quan đến
chuỗi cung ứng, bao gồm việc tìm kiếm, khai thác, lưu trữ các
nguyên liệu đầu vào; lập kế hoạch và quản lý các qui trình
sản xuất, chế biến; lưu kho và phân phối sản phẩm đầu ra.
 Với các giải pháp SCM, người quản lý có thể sắp xếp hợp lý
và tự động hóa các bước lập kế hoạch, thực hiện và các hoạt
động quan trọng khác. 8
 Từ khi có sự xuất hiện của các đơn vị thứ ba xuyên suốt
trong quá trình cung ứng, giải pháp SCM đã được thiết kế
để nâng cao sự giao tiếp và liên kết giữa các nhà cung
ứng, các đơn vị vận tải, các hãng tàu biển, các đơn vị
trung gian và các đối tác khác bằng cách cho phép chia sẻ
thông tin đa chiều một cách nhanh chóng.
9
 Nghiên cứu của AMR cũng chỉ ra rằng một doanh nghiệp sản xuất
điển hình của Mỹ hiện tại đang quản lý trung bình hơn 30 mối quan
hệ đối tác.
 Giải pháp SCM cho phép DN có thể kiểm soát được các mối quan hệ
phức tạp đó trong khi vẫn có thể phản ứng nhanh với những nhu
cầu đang thay đổi từng giờ từng phút của khách hàng.
10
 Với một giải pháp SCM, nhà quản lý kinh doanh có thể:
› Quản lý hiệu quả hơn toàn mạng lưới của mình bằng
việc bao quát được tất cả các nhà cung cấp, các nhà
máy sản xuất, các kho lưu trữ và hệ thống các kênh
phân phối.
› Sắp xếp hợp lý và tập trung vào các chiến lược phân
phối để có thể loại bỏ các sai sót trong công tác hậu
cần cũng như sự thiếu liên kết có thể dẫn tới việc chậm11
 Với một giải pháp SCM, nhà quản lý kinh doanh có thể: (tt)
› Tăng hiệu quả cộng tác liên kết trong toàn chuỗi cung
ứng bằng việc chia sẻ các thông tin cần thiết như các
bản báo cáo xu hướng nhu cầu thị trường, các dự báo,
mức tồn kho, và các kế hoạch vận chuyển với các nhà
cung cấp cũng như các đối tác khác.
› Tối thiểu hóa chi phí tồn kho và tăng chu trình lưu
chuyển tiền mặt bằng cách quản lý tốt hơn mức tồn
kho.
12
 Với một giải pháp SCM, nhà quản
lý kinh doanh có thể: (tt)
› Tăng mức độ kiểm soát công
tác hậu cần để sửa chữa kịp thời
các vấn đề phát sinh trong
chuỗi cung ứng trước khi quá
muộn.
› Một nghiên cứu chính thống gần
đây của AMR đã chứng minh:
những doanh nghiệp có khả
năng dự báo chính xác các nhu
cầu thị trường (một số có thể dễ
dàng có được với giải pháp SCM
), có thể giảm mức tồn kho
không cần thiết 15%, tăng tỷ lệ
các đơn hàng thành công, và rút
ngắn qui trình thu tiền tới 35 %.
13
 Các chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phức tạp, và kết
quả là các doanh nghiệp sẽ gặp phải càng nhiều thách
thức trong quá trình quản lý. Bất kỳ nhà sản xuất nào với
một chuỗi cung ứng đa dạng, nhiều thành phần của mình
đều nhanh chóng nhận ra giá trị và các lợi ích thu được
từ một giải pháp SCM.
 SCM bôi trơn các hoạt động của chuỗi cung ứng thuận
tiện hơn, nhịp nhàng hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn
bằng cách kết nối tất cả các nhà cung cấp, các đối tác
thành một mạng lưới gắn kết chặt chẽ.
14
15
Hiện nay, SCM không chỉ còn dành riêng cho các nhà máy, các đơn vị sản
xuất nữa. Các nhà bán lẻ trên toàn cầu cũng bắt đầu nhận thấy giải pháp
SCM có thể thúc đẩy chuỗi cung ứng của họ trở nên hiệu quả hơn, giúp họ
kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối cũng như mức tồn kho tại các cửa
hàng, đại lý.
Ngoài ra, rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực khác nhau
cũng đang duy trì các kênh phân phối phức tạp bao gồm một lượng lớn các
đối tác. Những nhà quản lý như họ hoàn toàn có thể đạt được một tỷ lệ lợi
nhuận trên vốn đầu tư hiệu quả bằng cách ứng dụng giải pháp SCM
 Quản lý hậu cần để tăng mức độ hiệu quả của công tác
quản lý kho hàng, phối hợp các kênh vận chuyển, từ đó
tăng độ chính xác (về thời gian) của công tác giao hàng.
 Lập kế hoạch chuỗi cung ứng để cải thiện các hoạt động
liên quan bằng cách dự báo chính xác nhu cầu thị
trường, hạn chế việc sản xuất dư thừa.
16
 Quản lý thu hồi để đẩy nhanh quá trình kiểm tra đánh giá và xử lý các
sản phẩm lỗi; đồng thời tự động hóa quy trình khiếu nại, đòi bồi hoàn từ
các nhà cung ứng và các công ty bảo hiểm.
 Quản lý hoa hồng để giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn quá trình đàm
phán với các nhà cung cấp, tỷ lệ giảm giá, các chính sách hoa hồng cũng
như các nghĩa vụ.
 Một số giải pháp SCM trên thị trường hiện nay còn được tích hợp thêm
khả năng quản lý hợp đồng, quản lý vòng đời s/phẩm và q/lý tài sản.17
 Quản lý hậu cần để tăng mức độ hiệu quả của công tác
quản lý kho hàng, phối hợp các kênh vận chuyển, từ đó
tăng độ chính xác (về thời gian) của công tác giao
hàng.
 Lập kế hoạch chuỗi cung ứng để cải thiện các hoạt động
liên quan bằng cách dự báo chính xác nhu cầu thị
trường, hạn chế việc sản xuất dư thừa.
18
 Quản lý thu hồi để đẩy nhanh quá trình kiểm tra đánh giá và xử
lý các sản phẩm lỗi; đồng thời tự động hóa quy trình khiếu nại,
đòi bồi hoàn từ các nhà cung ứng và các công ty bảo hiểm.
 Quản lý hoa hồng để giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn quá trình
đàm phán với các nhà cung cấp, tỷ lệ giảm giá, các chính sách
hoa hồng cũng như các nghĩa vụ.
 Một số giải pháp SCM trên thị trường hiện nay còn được tích hợp
thêm khả năng quản lý hợp đồng, quản lý vòng đời sản phẩm và
quản lý tài sản. 19

More Related Content

What's hot

đề Cương quản trị chuỗi cung ứng preview
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng previewđề Cương quản trị chuỗi cung ứng preview
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng previewTrần Trung
 
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung ỨngGiáo trình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung ỨngIESCL
 
TS. BÙI QUANG XUÂN QUẢN TRI CHUỖI CUNG ỨNG. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CH...
TS. BÙI QUANG XUÂN     QUẢN TRI CHUỖI CUNG ỨNG. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CH...TS. BÙI QUANG XUÂN     QUẢN TRI CHUỖI CUNG ỨNG. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CH...
TS. BÙI QUANG XUÂN QUẢN TRI CHUỖI CUNG ỨNG. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CH...Minh Chanh
 
Hệ Thống Chuỗi Cung Ứng Của CO.OP MART
Hệ Thống Chuỗi Cung Ứng Của CO.OP MARTHệ Thống Chuỗi Cung Ứng Của CO.OP MART
Hệ Thống Chuỗi Cung Ứng Của CO.OP MARTnataliej4
 
Phân tích dia diem va phan phoi Chuỗi Cung Ứng
Phân tích dia diem va phan phoi Chuỗi Cung ỨngPhân tích dia diem va phan phoi Chuỗi Cung Ứng
Phân tích dia diem va phan phoi Chuỗi Cung Ứngsco_fantasia
 
Nhập môn Quản Trị Logistics & Supply Chain
Nhập môn Quản Trị Logistics & Supply ChainNhập môn Quản Trị Logistics & Supply Chain
Nhập môn Quản Trị Logistics & Supply ChainIESCL
 
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Quản trị chuỗi cung ứng
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứngIESCL
 
Giao trinh quan tri chuoi cung ung
Giao trinh quan tri chuoi cung ungGiao trinh quan tri chuoi cung ung
Giao trinh quan tri chuoi cung ungLuyến Hoàng
 
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logisticsCâu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logisticsThanh Uyển
 
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng final
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng finalđề Cương quản trị chuỗi cung ứng final
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng finalTrần Trung
 
Lean supply chain
Lean supply chainLean supply chain
Lean supply chainVịtt Anh
 
Tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanh
Tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanhTổng quan môn học quản trị logistics kinh doanh
Tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanhmrson Nun
 
De cuong supply chain ch
De cuong supply chain chDe cuong supply chain ch
De cuong supply chain chvungocdangkhoa
 
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanhGiáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanhIESCL
 
Ly thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLy thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainhangiang_ktct
 
Vanluong blogspot com_banleco_opmart_0905
Vanluong blogspot com_banleco_opmart_0905Vanluong blogspot com_banleco_opmart_0905
Vanluong blogspot com_banleco_opmart_0905Quoc Tuan
 

What's hot (18)

đề Cương quản trị chuỗi cung ứng preview
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng previewđề Cương quản trị chuỗi cung ứng preview
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng preview
 
Chuong 1
Chuong 1Chuong 1
Chuong 1
 
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung ỨngGiáo trình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
 
TS. BÙI QUANG XUÂN QUẢN TRI CHUỖI CUNG ỨNG. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CH...
TS. BÙI QUANG XUÂN     QUẢN TRI CHUỖI CUNG ỨNG. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CH...TS. BÙI QUANG XUÂN     QUẢN TRI CHUỖI CUNG ỨNG. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CH...
TS. BÙI QUANG XUÂN QUẢN TRI CHUỖI CUNG ỨNG. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CH...
 
Hệ Thống Chuỗi Cung Ứng Của CO.OP MART
Hệ Thống Chuỗi Cung Ứng Của CO.OP MARTHệ Thống Chuỗi Cung Ứng Của CO.OP MART
Hệ Thống Chuỗi Cung Ứng Của CO.OP MART
 
Phân tích dia diem va phan phoi Chuỗi Cung Ứng
Phân tích dia diem va phan phoi Chuỗi Cung ỨngPhân tích dia diem va phan phoi Chuỗi Cung Ứng
Phân tích dia diem va phan phoi Chuỗi Cung Ứng
 
Nhập môn Quản Trị Logistics & Supply Chain
Nhập môn Quản Trị Logistics & Supply ChainNhập môn Quản Trị Logistics & Supply Chain
Nhập môn Quản Trị Logistics & Supply Chain
 
Chuong 2
Chuong 2Chuong 2
Chuong 2
 
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Quản trị chuỗi cung ứng
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng
 
Giao trinh quan tri chuoi cung ung
Giao trinh quan tri chuoi cung ungGiao trinh quan tri chuoi cung ung
Giao trinh quan tri chuoi cung ung
 
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logisticsCâu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics
 
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng final
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng finalđề Cương quản trị chuỗi cung ứng final
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng final
 
Lean supply chain
Lean supply chainLean supply chain
Lean supply chain
 
Tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanh
Tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanhTổng quan môn học quản trị logistics kinh doanh
Tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanh
 
De cuong supply chain ch
De cuong supply chain chDe cuong supply chain ch
De cuong supply chain ch
 
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanhGiáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh
 
Ly thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLy thuyet supply chain
Ly thuyet supply chain
 
Vanluong blogspot com_banleco_opmart_0905
Vanluong blogspot com_banleco_opmart_0905Vanluong blogspot com_banleco_opmart_0905
Vanluong blogspot com_banleco_opmart_0905
 

Viewers also liked

Group 12a zara scm
Group 12a  zara scmGroup 12a  zara scm
Group 12a zara scmCP default
 
16122014 Quản lý chuỗi cung ứng - Chuỗi cung ứng xanh của IKEA
16122014 Quản lý chuỗi cung ứng - Chuỗi cung ứng xanh của IKEA16122014 Quản lý chuỗi cung ứng - Chuỗi cung ứng xanh của IKEA
16122014 Quản lý chuỗi cung ứng - Chuỗi cung ứng xanh của IKEAThu Quyên
 
Managing supply chain
Managing supply chain Managing supply chain
Managing supply chain Subhi Pradhan
 
Supply Chain Management of Zara (Case Study)
Supply Chain Management of Zara (Case Study)Supply Chain Management of Zara (Case Study)
Supply Chain Management of Zara (Case Study)Neha Chauhan
 

Viewers also liked (8)

Group 12a zara scm
Group 12a  zara scmGroup 12a  zara scm
Group 12a zara scm
 
16122014 Quản lý chuỗi cung ứng - Chuỗi cung ứng xanh của IKEA
16122014 Quản lý chuỗi cung ứng - Chuỗi cung ứng xanh của IKEA16122014 Quản lý chuỗi cung ứng - Chuỗi cung ứng xanh của IKEA
16122014 Quản lý chuỗi cung ứng - Chuỗi cung ứng xanh của IKEA
 
Zara
ZaraZara
Zara
 
Zara final
Zara finalZara final
Zara final
 
Managing supply chain
Managing supply chain Managing supply chain
Managing supply chain
 
Zara Supply Chain
Zara Supply Chain Zara Supply Chain
Zara Supply Chain
 
Supply Chain Management of ZARA
Supply Chain Management of ZARASupply Chain Management of ZARA
Supply Chain Management of ZARA
 
Supply Chain Management of Zara (Case Study)
Supply Chain Management of Zara (Case Study)Supply Chain Management of Zara (Case Study)
Supply Chain Management of Zara (Case Study)
 

Similar to Trường CĐ Kent - Quản lý Chuỗi cung ứng

Ly thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLy thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLuyến Hoàng
 
Ly thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLy thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainxuanduong92
 
Ly thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLy thuyet supply chain
Ly thuyet supply chaina2zmen
 
SmartBiz_Xu huong quan ly san xuat nganh che bien thuc pham_B13_20230910.pdf
SmartBiz_Xu huong quan ly san xuat nganh che bien thuc pham_B13_20230910.pdfSmartBiz_Xu huong quan ly san xuat nganh che bien thuc pham_B13_20230910.pdf
SmartBiz_Xu huong quan ly san xuat nganh che bien thuc pham_B13_20230910.pdfSmartBiz
 
Bai 16_Phan mem quan ly mua hang thong minh_2023212.pdf
Bai 16_Phan mem quan ly mua hang thong minh_2023212.pdfBai 16_Phan mem quan ly mua hang thong minh_2023212.pdf
Bai 16_Phan mem quan ly mua hang thong minh_2023212.pdfSmartBiz
 
Đề cương logistic điện tử.docx
Đề cương logistic điện tử.docxĐề cương logistic điện tử.docx
Đề cương logistic điện tử.docxssuser1654e8
 
SmartBiz_Toi uu hoa Quan ly kho cho Tap doan_20231003.pdf
SmartBiz_Toi uu hoa Quan ly kho cho Tap doan_20231003.pdfSmartBiz_Toi uu hoa Quan ly kho cho Tap doan_20231003.pdf
SmartBiz_Toi uu hoa Quan ly kho cho Tap doan_20231003.pdfSmartBiz
 
Case study Market
Case study MarketCase study Market
Case study MarketPVFCCo
 
Case study sieuthi
Case study sieuthiCase study sieuthi
Case study sieuthiThai Nguyen
 
Mau du an quan ly sieu thi
Mau du an quan ly sieu thiMau du an quan ly sieu thi
Mau du an quan ly sieu thiYugi Mina Susu
 
Bao cao ERP SCM: mua hang, kho hamg, ton kho,..
Bao cao ERP SCM: mua hang, kho hamg, ton kho,..Bao cao ERP SCM: mua hang, kho hamg, ton kho,..
Bao cao ERP SCM: mua hang, kho hamg, ton kho,..Tai Nguyen An
 
Giao trinh-quan-tri-chuoi-cung-ung
Giao trinh-quan-tri-chuoi-cung-ungGiao trinh-quan-tri-chuoi-cung-ung
Giao trinh-quan-tri-chuoi-cung-ungxuanduong92
 
PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT DOANH NGHIỆP ( VINAMILK).pdf
PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT DOANH NGHIỆP ( VINAMILK).pdfPHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT DOANH NGHIỆP ( VINAMILK).pdf
PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT DOANH NGHIỆP ( VINAMILK).pdfVnSchBXinh
 

Similar to Trường CĐ Kent - Quản lý Chuỗi cung ứng (20)

Chuong 6 quản lý chuỗi cung ứng
Chuong 6 quản lý chuỗi cung ứngChuong 6 quản lý chuỗi cung ứng
Chuong 6 quản lý chuỗi cung ứng
 
Ly thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLy thuyet supply chain
Ly thuyet supply chain
 
Ly thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLy thuyet supply chain
Ly thuyet supply chain
 
Ly thuyet supply chain
Ly thuyet supply chainLy thuyet supply chain
Ly thuyet supply chain
 
Fmcg
FmcgFmcg
Fmcg
 
SmartBiz_Xu huong quan ly san xuat nganh che bien thuc pham_B13_20230910.pdf
SmartBiz_Xu huong quan ly san xuat nganh che bien thuc pham_B13_20230910.pdfSmartBiz_Xu huong quan ly san xuat nganh che bien thuc pham_B13_20230910.pdf
SmartBiz_Xu huong quan ly san xuat nganh che bien thuc pham_B13_20230910.pdf
 
Bai 16_Phan mem quan ly mua hang thong minh_2023212.pdf
Bai 16_Phan mem quan ly mua hang thong minh_2023212.pdfBai 16_Phan mem quan ly mua hang thong minh_2023212.pdf
Bai 16_Phan mem quan ly mua hang thong minh_2023212.pdf
 
Đề cương logistic điện tử.docx
Đề cương logistic điện tử.docxĐề cương logistic điện tử.docx
Đề cương logistic điện tử.docx
 
Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Điện lực Quảng Bình.doc
Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Điện lực Quảng Bình.docQuản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Điện lực Quảng Bình.doc
Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Điện lực Quảng Bình.doc
 
Bài tập nhóm
Bài tập nhómBài tập nhóm
Bài tập nhóm
 
SmartBiz_Toi uu hoa Quan ly kho cho Tap doan_20231003.pdf
SmartBiz_Toi uu hoa Quan ly kho cho Tap doan_20231003.pdfSmartBiz_Toi uu hoa Quan ly kho cho Tap doan_20231003.pdf
SmartBiz_Toi uu hoa Quan ly kho cho Tap doan_20231003.pdf
 
Báo cáo thực tập Quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Ngoại Thương.doc
Báo cáo thực tập Quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Ngoại Thương.docBáo cáo thực tập Quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Ngoại Thương.doc
Báo cáo thực tập Quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Ngoại Thương.doc
 
Case study Market
Case study MarketCase study Market
Case study Market
 
Case study sieuthi
Case study sieuthiCase study sieuthi
Case study sieuthi
 
Mau du an quan ly sieu thi
Mau du an quan ly sieu thiMau du an quan ly sieu thi
Mau du an quan ly sieu thi
 
Bao cao ERP SCM: mua hang, kho hamg, ton kho,..
Bao cao ERP SCM: mua hang, kho hamg, ton kho,..Bao cao ERP SCM: mua hang, kho hamg, ton kho,..
Bao cao ERP SCM: mua hang, kho hamg, ton kho,..
 
Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Siêu Thị Co.Op Mart Gia Lai.doc
Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Siêu Thị Co.Op Mart Gia Lai.docQuản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Siêu Thị Co.Op Mart Gia Lai.doc
Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Siêu Thị Co.Op Mart Gia Lai.doc
 
Retail Solutions
Retail SolutionsRetail Solutions
Retail Solutions
 
Giao trinh-quan-tri-chuoi-cung-ung
Giao trinh-quan-tri-chuoi-cung-ungGiao trinh-quan-tri-chuoi-cung-ung
Giao trinh-quan-tri-chuoi-cung-ung
 
PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT DOANH NGHIỆP ( VINAMILK).pdf
PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT DOANH NGHIỆP ( VINAMILK).pdfPHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT DOANH NGHIỆP ( VINAMILK).pdf
PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT DOANH NGHIỆP ( VINAMILK).pdf
 

More from Phat Huu

Do an Digital Marketing Travel Partner - Kent International College http://k...
Do an Digital Marketing Travel Partner - Kent International College http://k...Do an Digital Marketing Travel Partner - Kent International College http://k...
Do an Digital Marketing Travel Partner - Kent International College http://k...Phat Huu
 
Do an Digital Marketing HENA Coffee - Kent International College www.kent.vn
Do an Digital Marketing HENA Coffee - Kent International College www.kent.vnDo an Digital Marketing HENA Coffee - Kent International College www.kent.vn
Do an Digital Marketing HENA Coffee - Kent International College www.kent.vnPhat Huu
 
Do an Digital Marketing TomaOni - Blog am thuc & Nhiep anh
Do an Digital Marketing TomaOni - Blog am thuc & Nhiep anhDo an Digital Marketing TomaOni - Blog am thuc & Nhiep anh
Do an Digital Marketing TomaOni - Blog am thuc & Nhiep anhPhat Huu
 
Hoc thiet ke thoi trang tai TPHCM
Hoc thiet ke thoi trang tai TPHCMHoc thiet ke thoi trang tai TPHCM
Hoc thiet ke thoi trang tai TPHCMPhat Huu
 
Hoc nau pho viet pho bo Truong day am thuc Netspace
Hoc nau pho viet pho bo Truong day am thuc NetspaceHoc nau pho viet pho bo Truong day am thuc Netspace
Hoc nau pho viet pho bo Truong day am thuc NetspacePhat Huu
 
Vo Hoang Nhan dang quang cuoc thi Dau Bep Dinh - Top Chef Viet nam mua dau tien
Vo Hoang Nhan dang quang cuoc thi Dau Bep Dinh - Top Chef Viet nam mua dau tienVo Hoang Nhan dang quang cuoc thi Dau Bep Dinh - Top Chef Viet nam mua dau tien
Vo Hoang Nhan dang quang cuoc thi Dau Bep Dinh - Top Chef Viet nam mua dau tienPhat Huu
 
Hoc Tieng Anh thuong mai tai KENT.edu.vn
Hoc Tieng Anh thuong mai tai KENT.edu.vnHoc Tieng Anh thuong mai tai KENT.edu.vn
Hoc Tieng Anh thuong mai tai KENT.edu.vnPhat Huu
 
Hoc thiet ke phim quang cao - Motion Graphic tai KENT
Hoc thiet ke phim quang cao - Motion Graphic tai KENTHoc thiet ke phim quang cao - Motion Graphic tai KENT
Hoc thiet ke phim quang cao - Motion Graphic tai KENTPhat Huu
 
www.kent.edu.vn - Quang cao InfoGraphic tuyen sinh KENT nam 2014
www.kent.edu.vn - Quang cao InfoGraphic tuyen sinh KENT nam 2014www.kent.edu.vn - Quang cao InfoGraphic tuyen sinh KENT nam 2014
www.kent.edu.vn - Quang cao InfoGraphic tuyen sinh KENT nam 2014Phat Huu
 
Cafe mua mang ve VAT coffee sinh vien Kent
Cafe mua mang ve VAT coffee sinh vien KentCafe mua mang ve VAT coffee sinh vien Kent
Cafe mua mang ve VAT coffee sinh vien KentPhat Huu
 
Ke hoach kinh doanh quan cafe Camisio - Digital Marketting SV Kent
Ke hoach kinh doanh quan cafe Camisio - Digital Marketting SV KentKe hoach kinh doanh quan cafe Camisio - Digital Marketting SV Kent
Ke hoach kinh doanh quan cafe Camisio - Digital Marketting SV KentPhat Huu
 
Y tuong kinh doanh my pham Pinky SV Kent Thuy Trang va Hong Thanh
Y tuong kinh doanh my pham Pinky SV Kent Thuy Trang va Hong ThanhY tuong kinh doanh my pham Pinky SV Kent Thuy Trang va Hong Thanh
Y tuong kinh doanh my pham Pinky SV Kent Thuy Trang va Hong ThanhPhat Huu
 
Truong Toan Nam Hung www.pimath.vn
Truong Toan Nam Hung www.pimath.vnTruong Toan Nam Hung www.pimath.vn
Truong Toan Nam Hung www.pimath.vnPhat Huu
 
SAO TITAN - khoa hoc biet doi TITAN
SAO TITAN - khoa hoc biet doi TITANSAO TITAN - khoa hoc biet doi TITAN
SAO TITAN - khoa hoc biet doi TITANPhat Huu
 
Hang van chuyen va giao nhan CON MEO (Cat Care Carry www.conmeo.net) tai Vietnam
Hang van chuyen va giao nhan CON MEO (Cat Care Carry www.conmeo.net) tai VietnamHang van chuyen va giao nhan CON MEO (Cat Care Carry www.conmeo.net) tai Vietnam
Hang van chuyen va giao nhan CON MEO (Cat Care Carry www.conmeo.net) tai VietnamPhat Huu
 
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegeTiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegePhat Huu
 
Marketing trực tuyến Cafe Starbucks Vietnam - Digital Marketing Starbucks Vie...
Marketing trực tuyến Cafe Starbucks Vietnam - Digital Marketing Starbucks Vie...Marketing trực tuyến Cafe Starbucks Vietnam - Digital Marketing Starbucks Vie...
Marketing trực tuyến Cafe Starbucks Vietnam - Digital Marketing Starbucks Vie...Phat Huu
 
Lien thong dai hoc quoc te tai truong Cao dang Quoc te Kent www.kent.edu.vn
Lien thong dai hoc quoc te tai truong Cao dang Quoc te Kent www.kent.edu.vnLien thong dai hoc quoc te tai truong Cao dang Quoc te Kent www.kent.edu.vn
Lien thong dai hoc quoc te tai truong Cao dang Quoc te Kent www.kent.edu.vnPhat Huu
 
SMS Brandname Marketing - Dich vụ quang cao MOI ma AI CUNG XEM!!!
SMS Brandname Marketing - Dich vụ quang cao MOI ma AI CUNG XEM!!!SMS Brandname Marketing - Dich vụ quang cao MOI ma AI CUNG XEM!!!
SMS Brandname Marketing - Dich vụ quang cao MOI ma AI CUNG XEM!!!Phat Huu
 

More from Phat Huu (19)

Do an Digital Marketing Travel Partner - Kent International College http://k...
Do an Digital Marketing Travel Partner - Kent International College http://k...Do an Digital Marketing Travel Partner - Kent International College http://k...
Do an Digital Marketing Travel Partner - Kent International College http://k...
 
Do an Digital Marketing HENA Coffee - Kent International College www.kent.vn
Do an Digital Marketing HENA Coffee - Kent International College www.kent.vnDo an Digital Marketing HENA Coffee - Kent International College www.kent.vn
Do an Digital Marketing HENA Coffee - Kent International College www.kent.vn
 
Do an Digital Marketing TomaOni - Blog am thuc & Nhiep anh
Do an Digital Marketing TomaOni - Blog am thuc & Nhiep anhDo an Digital Marketing TomaOni - Blog am thuc & Nhiep anh
Do an Digital Marketing TomaOni - Blog am thuc & Nhiep anh
 
Hoc thiet ke thoi trang tai TPHCM
Hoc thiet ke thoi trang tai TPHCMHoc thiet ke thoi trang tai TPHCM
Hoc thiet ke thoi trang tai TPHCM
 
Hoc nau pho viet pho bo Truong day am thuc Netspace
Hoc nau pho viet pho bo Truong day am thuc NetspaceHoc nau pho viet pho bo Truong day am thuc Netspace
Hoc nau pho viet pho bo Truong day am thuc Netspace
 
Vo Hoang Nhan dang quang cuoc thi Dau Bep Dinh - Top Chef Viet nam mua dau tien
Vo Hoang Nhan dang quang cuoc thi Dau Bep Dinh - Top Chef Viet nam mua dau tienVo Hoang Nhan dang quang cuoc thi Dau Bep Dinh - Top Chef Viet nam mua dau tien
Vo Hoang Nhan dang quang cuoc thi Dau Bep Dinh - Top Chef Viet nam mua dau tien
 
Hoc Tieng Anh thuong mai tai KENT.edu.vn
Hoc Tieng Anh thuong mai tai KENT.edu.vnHoc Tieng Anh thuong mai tai KENT.edu.vn
Hoc Tieng Anh thuong mai tai KENT.edu.vn
 
Hoc thiet ke phim quang cao - Motion Graphic tai KENT
Hoc thiet ke phim quang cao - Motion Graphic tai KENTHoc thiet ke phim quang cao - Motion Graphic tai KENT
Hoc thiet ke phim quang cao - Motion Graphic tai KENT
 
www.kent.edu.vn - Quang cao InfoGraphic tuyen sinh KENT nam 2014
www.kent.edu.vn - Quang cao InfoGraphic tuyen sinh KENT nam 2014www.kent.edu.vn - Quang cao InfoGraphic tuyen sinh KENT nam 2014
www.kent.edu.vn - Quang cao InfoGraphic tuyen sinh KENT nam 2014
 
Cafe mua mang ve VAT coffee sinh vien Kent
Cafe mua mang ve VAT coffee sinh vien KentCafe mua mang ve VAT coffee sinh vien Kent
Cafe mua mang ve VAT coffee sinh vien Kent
 
Ke hoach kinh doanh quan cafe Camisio - Digital Marketting SV Kent
Ke hoach kinh doanh quan cafe Camisio - Digital Marketting SV KentKe hoach kinh doanh quan cafe Camisio - Digital Marketting SV Kent
Ke hoach kinh doanh quan cafe Camisio - Digital Marketting SV Kent
 
Y tuong kinh doanh my pham Pinky SV Kent Thuy Trang va Hong Thanh
Y tuong kinh doanh my pham Pinky SV Kent Thuy Trang va Hong ThanhY tuong kinh doanh my pham Pinky SV Kent Thuy Trang va Hong Thanh
Y tuong kinh doanh my pham Pinky SV Kent Thuy Trang va Hong Thanh
 
Truong Toan Nam Hung www.pimath.vn
Truong Toan Nam Hung www.pimath.vnTruong Toan Nam Hung www.pimath.vn
Truong Toan Nam Hung www.pimath.vn
 
SAO TITAN - khoa hoc biet doi TITAN
SAO TITAN - khoa hoc biet doi TITANSAO TITAN - khoa hoc biet doi TITAN
SAO TITAN - khoa hoc biet doi TITAN
 
Hang van chuyen va giao nhan CON MEO (Cat Care Carry www.conmeo.net) tai Vietnam
Hang van chuyen va giao nhan CON MEO (Cat Care Carry www.conmeo.net) tai VietnamHang van chuyen va giao nhan CON MEO (Cat Care Carry www.conmeo.net) tai Vietnam
Hang van chuyen va giao nhan CON MEO (Cat Care Carry www.conmeo.net) tai Vietnam
 
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegeTiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
 
Marketing trực tuyến Cafe Starbucks Vietnam - Digital Marketing Starbucks Vie...
Marketing trực tuyến Cafe Starbucks Vietnam - Digital Marketing Starbucks Vie...Marketing trực tuyến Cafe Starbucks Vietnam - Digital Marketing Starbucks Vie...
Marketing trực tuyến Cafe Starbucks Vietnam - Digital Marketing Starbucks Vie...
 
Lien thong dai hoc quoc te tai truong Cao dang Quoc te Kent www.kent.edu.vn
Lien thong dai hoc quoc te tai truong Cao dang Quoc te Kent www.kent.edu.vnLien thong dai hoc quoc te tai truong Cao dang Quoc te Kent www.kent.edu.vn
Lien thong dai hoc quoc te tai truong Cao dang Quoc te Kent www.kent.edu.vn
 
SMS Brandname Marketing - Dich vụ quang cao MOI ma AI CUNG XEM!!!
SMS Brandname Marketing - Dich vụ quang cao MOI ma AI CUNG XEM!!!SMS Brandname Marketing - Dich vụ quang cao MOI ma AI CUNG XEM!!!
SMS Brandname Marketing - Dich vụ quang cao MOI ma AI CUNG XEM!!!
 

Trường CĐ Kent - Quản lý Chuỗi cung ứng

 • 1. 1
 • 2.  Hệ thống quản trị chuỗi cung cấp (SCM- Supply Chain Management) là hệ thống cho phép quản trị tại các nhà máy và trong cả hệ thống các điểm cung của một công ty cho khách hàng 2
 • 3.  Hệ thống quản trị chuỗi cung cấp được ứng dụng để theo dõi việc lưu hành của sản phẩm và dịch vụ từ nhà cung cấp tới khách hàng (nhà sản xuất, đại lý, hệ thống bán lẻ… ). SCM cũng được sử dụng để quản lý các yêu cầu, nhà kho, lưu vận, lưu hành, các yêu cầu liên quan khác và cả các cách sản phẩm đến được với khách hàng cuối cùng.  Các chức năng cơ bản của SCM bao gồm việc tối ưu hóa chuỗi cung cấp, quản lý các biến cố, quản lý tồn kho, quản lý RFID, quản lý lưu hành. Ngoài ra SCM có thể còn bao gồm việc quản lý thương mại quốc tế, mối quan hệ giữa các nhà cung cấp.
 • 4. 1. Nâng cao hiệu suất của các dòng sản phẩm thông qua việc kết hợp giữa các nhà cung cấp với nhau. 2. Nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm tồn kho tối đa. 3. Giảm chi phí lưu kho sản phẩm của doanh nghiệp. 4. Giảm chi phí giá thành mỗi sản phẩm và nâng cao lợi nhuận đến mức tối ưu. 5. Giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp. 6. Nâng cao sức cạnh tranh cho các công ty. 7. Thiết lập chuỗi cung ứng giữa các đối tác truyền thống với nhau. 8. Đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường và giảm các yếu tố các loại tác động đến khách hàng.
 • 5. 1. Nâng cao hiệu suất của các dòng sản phẩm thông qua việc kết hợp giữa các nhà cung cấp với nhau. 2. Nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm tồn kho tối đa. 3. Giảm chi phí lưu kho sản phẩm của doanh nghiệp. 4. Giảm chi phí giá thành mỗi sản phẩm và nâng cao lợi nhuận đến mức tối ưu. 5. Giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp. 6. Nâng cao sức cạnh tranh cho các công ty. 7. Thiết lập chuỗi cung ứng giữa các đối tác truyền thống với nhau. 8. Đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường và giảm các yếu tố các loại tác động đến khách hàng.
 • 6.  Nếu lựa chọn một hệ thống SCM sai có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, từ nguyên liệu sản xuất đến hệ thống phân phối.  Hệ thống SCM không tương thích với các công cụ quản trị như hệ thống sổ sách, các phần mềm kinh doanh đang được sử dụng có thể dẫn đến việc phá hủy toàn bộ hoạt động kinh doanh.  Các hình thức kinh doanh với đa chi nhánh, đối tác, văn phòng đại diện có thể dẫn tới sự xáo trộn không phân tích nổi.
 • 7. 7  Quản lý chuỗi cung ứng có thể giúp các nhà quản lý đạt được mục tiêu này bằng cách cho phép họ dự đoán tốt hơn các xu hướng thị trường, thỏa thuận những đơn hàng tốt nhất có thể với các nhà cung ứng, tối ưu hóa mức tồn kho, và liên kết tốt hơn với các kênh phân phối.  Theo những thống kê mới nhất từ hãng nghiên cứu AMR, doanh thu từ thị trường SCM năm 2006 đạt ngưỡng 6 tỷ đô la, và đang được kỳ vọng sẽ vượt con số 8 tỷ đô năm 2010.
 • 8.  Quản lý chuỗi cung ứng là sự kết hợp của khoa học và công nghệ phần mềm bao trùm tất cả các hoạt động liên quan đến chuỗi cung ứng, bao gồm việc tìm kiếm, khai thác, lưu trữ các nguyên liệu đầu vào; lập kế hoạch và quản lý các qui trình sản xuất, chế biến; lưu kho và phân phối sản phẩm đầu ra.  Với các giải pháp SCM, người quản lý có thể sắp xếp hợp lý và tự động hóa các bước lập kế hoạch, thực hiện và các hoạt động quan trọng khác. 8
 • 9.  Từ khi có sự xuất hiện của các đơn vị thứ ba xuyên suốt trong quá trình cung ứng, giải pháp SCM đã được thiết kế để nâng cao sự giao tiếp và liên kết giữa các nhà cung ứng, các đơn vị vận tải, các hãng tàu biển, các đơn vị trung gian và các đối tác khác bằng cách cho phép chia sẻ thông tin đa chiều một cách nhanh chóng. 9
 • 10.  Nghiên cứu của AMR cũng chỉ ra rằng một doanh nghiệp sản xuất điển hình của Mỹ hiện tại đang quản lý trung bình hơn 30 mối quan hệ đối tác.  Giải pháp SCM cho phép DN có thể kiểm soát được các mối quan hệ phức tạp đó trong khi vẫn có thể phản ứng nhanh với những nhu cầu đang thay đổi từng giờ từng phút của khách hàng. 10
 • 11.  Với một giải pháp SCM, nhà quản lý kinh doanh có thể: › Quản lý hiệu quả hơn toàn mạng lưới của mình bằng việc bao quát được tất cả các nhà cung cấp, các nhà máy sản xuất, các kho lưu trữ và hệ thống các kênh phân phối. › Sắp xếp hợp lý và tập trung vào các chiến lược phân phối để có thể loại bỏ các sai sót trong công tác hậu cần cũng như sự thiếu liên kết có thể dẫn tới việc chậm11
 • 12.  Với một giải pháp SCM, nhà quản lý kinh doanh có thể: (tt) › Tăng hiệu quả cộng tác liên kết trong toàn chuỗi cung ứng bằng việc chia sẻ các thông tin cần thiết như các bản báo cáo xu hướng nhu cầu thị trường, các dự báo, mức tồn kho, và các kế hoạch vận chuyển với các nhà cung cấp cũng như các đối tác khác. › Tối thiểu hóa chi phí tồn kho và tăng chu trình lưu chuyển tiền mặt bằng cách quản lý tốt hơn mức tồn kho. 12
 • 13.  Với một giải pháp SCM, nhà quản lý kinh doanh có thể: (tt) › Tăng mức độ kiểm soát công tác hậu cần để sửa chữa kịp thời các vấn đề phát sinh trong chuỗi cung ứng trước khi quá muộn. › Một nghiên cứu chính thống gần đây của AMR đã chứng minh: những doanh nghiệp có khả năng dự báo chính xác các nhu cầu thị trường (một số có thể dễ dàng có được với giải pháp SCM ), có thể giảm mức tồn kho không cần thiết 15%, tăng tỷ lệ các đơn hàng thành công, và rút ngắn qui trình thu tiền tới 35 %. 13
 • 14.  Các chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phức tạp, và kết quả là các doanh nghiệp sẽ gặp phải càng nhiều thách thức trong quá trình quản lý. Bất kỳ nhà sản xuất nào với một chuỗi cung ứng đa dạng, nhiều thành phần của mình đều nhanh chóng nhận ra giá trị và các lợi ích thu được từ một giải pháp SCM.  SCM bôi trơn các hoạt động của chuỗi cung ứng thuận tiện hơn, nhịp nhàng hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn bằng cách kết nối tất cả các nhà cung cấp, các đối tác thành một mạng lưới gắn kết chặt chẽ. 14
 • 15. 15 Hiện nay, SCM không chỉ còn dành riêng cho các nhà máy, các đơn vị sản xuất nữa. Các nhà bán lẻ trên toàn cầu cũng bắt đầu nhận thấy giải pháp SCM có thể thúc đẩy chuỗi cung ứng của họ trở nên hiệu quả hơn, giúp họ kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối cũng như mức tồn kho tại các cửa hàng, đại lý. Ngoài ra, rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực khác nhau cũng đang duy trì các kênh phân phối phức tạp bao gồm một lượng lớn các đối tác. Những nhà quản lý như họ hoàn toàn có thể đạt được một tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư hiệu quả bằng cách ứng dụng giải pháp SCM
 • 16.  Quản lý hậu cần để tăng mức độ hiệu quả của công tác quản lý kho hàng, phối hợp các kênh vận chuyển, từ đó tăng độ chính xác (về thời gian) của công tác giao hàng.  Lập kế hoạch chuỗi cung ứng để cải thiện các hoạt động liên quan bằng cách dự báo chính xác nhu cầu thị trường, hạn chế việc sản xuất dư thừa. 16
 • 17.  Quản lý thu hồi để đẩy nhanh quá trình kiểm tra đánh giá và xử lý các sản phẩm lỗi; đồng thời tự động hóa quy trình khiếu nại, đòi bồi hoàn từ các nhà cung ứng và các công ty bảo hiểm.  Quản lý hoa hồng để giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn quá trình đàm phán với các nhà cung cấp, tỷ lệ giảm giá, các chính sách hoa hồng cũng như các nghĩa vụ.  Một số giải pháp SCM trên thị trường hiện nay còn được tích hợp thêm khả năng quản lý hợp đồng, quản lý vòng đời s/phẩm và q/lý tài sản.17
 • 18.  Quản lý hậu cần để tăng mức độ hiệu quả của công tác quản lý kho hàng, phối hợp các kênh vận chuyển, từ đó tăng độ chính xác (về thời gian) của công tác giao hàng.  Lập kế hoạch chuỗi cung ứng để cải thiện các hoạt động liên quan bằng cách dự báo chính xác nhu cầu thị trường, hạn chế việc sản xuất dư thừa. 18
 • 19.  Quản lý thu hồi để đẩy nhanh quá trình kiểm tra đánh giá và xử lý các sản phẩm lỗi; đồng thời tự động hóa quy trình khiếu nại, đòi bồi hoàn từ các nhà cung ứng và các công ty bảo hiểm.  Quản lý hoa hồng để giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn quá trình đàm phán với các nhà cung cấp, tỷ lệ giảm giá, các chính sách hoa hồng cũng như các nghĩa vụ.  Một số giải pháp SCM trên thị trường hiện nay còn được tích hợp thêm khả năng quản lý hợp đồng, quản lý vòng đời sản phẩm và quản lý tài sản. 19