Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NekolikozanimljivihnačinazakorišćenjeTvitera u nastavi<br />www.skolskidnevnik.net<br />
Dođite do informacija “uživo”<br />Postavite svojim Tviter pratiocima pitanje kako bi ste vi (i vaši studenti) saznali neš...
temperature (nauka)
neke zanimljive istorijske činjenice
Njihovo mišljenje o nečemu
Zaista, bilo šta! </li></ul>Ovakvoučenjebazira se nasvežiminformacijamaiodgovorimadobijenihod ‘pravih’ ljudi (izakojihstoj...
Predstavitelekcijukroztvitove<br /> Zamislite tvit Tomasa Edisona 1877. godine !!!<br />Podeliteučenike u dvegrupeinapravi...
Vrlojednostavno – napravitetvitpriču<br /> Prvo... izaberite temu<br /><ul><li>Žanr – bajka, sportska priča, avantura, tri...
Dajte priči klasičan početak i tvitnite je svojim pratiocima (???)
Recite svojim pratiocima da nastave priču kroz tvitove, ali tako da priča ima nekog smisla. Mogu je pratiti putem posebnog...
Svamišljenjanajednommestu <br /> <br />Prvo... napravite novi tviter nalog koji će imati ime određene teme ili pitanja<br ...
Zatim recite učenicima da na @Spasimo Planetu šalju tvitove o tome šta oni misle da bi trebalo uraditi da se smanji zagađe...
Neka i roditelji prate šta radite na času<br />Napravitenovtviternalogzasvojrazredi recite roditeljimadatumogupratitišta s...
Saznajtegde se nalazevašipratioci<br />Pitajte ljude na tviteru gde se trenutno nalaze.<br /> <br />Vaši učenici treba zat...
Kratko, alislatko<br />Svako od učenika treba da učestvuje u stvaranju priče, ali prema tviter pravilu – u samo 140 karakt...
Novereči<br />Učenik ne možeda se setinoveilizanimljivereči?<br />Napišitenatviterunekurečitražiteodvašihučenikadazaisture...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nekoliko tviter saveta za nastavu

5,706 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Nekoliko tviter saveta za nastavu

 1. 1. NekolikozanimljivihnačinazakorišćenjeTvitera u nastavi<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 2. 2. Dođite do informacija “uživo”<br />Postavite svojim Tviter pratiocima pitanje kako bi ste vi (i vaši studenti) saznali nešto korisno. Pitanje može biti u vezi:<br /><ul><li>neke lokacije(geografija)
 3. 3. temperature (nauka)
 4. 4. neke zanimljive istorijske činjenice
 5. 5. Njihovo mišljenje o nečemu
 6. 6. Zaista, bilo šta! </li></ul>Ovakvoučenjebazira se nasvežiminformacijamaiodgovorimadobijenihod ‘pravih’ ljudi (izakojihstojipravapriča)<br />Primer predložio:<br />Doug Belshaw (@dajbelshaw)<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 7. 7. Predstavitelekcijukroztvitove<br /> Zamislite tvit Tomasa Edisona 1877. godine !!!<br />Podeliteučenike u dvegrupeinapravitedijalogizmeđudvesuprotnestrane o nekojtemi (npr. Marko KraljevićiBajazit o BojunaKosovu...)<br />Zatimprobajtedatajdijalogpredstavitekroztvitove.<br />(primer jednogGandijevogtvita: “udariosamjednustaricudanas. Osećam se loše” – sasajta historicaltweets.com)<br />Primer predložio:<br />RusselTarr (@russeltarr)<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 8. 8. Vrlojednostavno – napravitetvitpriču<br /> Prvo... izaberite temu<br /><ul><li>Žanr – bajka, sportska priča, avantura, triler...
 9. 9. Dajte priči klasičan početak i tvitnite je svojim pratiocima (???)
 10. 10. Recite svojim pratiocima da nastave priču kroz tvitove, ali tako da priča ima nekog smisla. Mogu je pratiti putem posebnog haštaga koji možete i vi odrediti</li></ul> <br />Zatim...vašiučenicitrebadanastavepričukroztvitove, vićetenakrajuodabratinajboljetvitoveiodnjihnapravitipriču<br />Ovo je odličannačinzarazvijanjenarativnihsposobnostiiučenjeputemzabave (???)<br />Primer predložio:<br />@kevinmulryne<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 11. 11. Svamišljenjanajednommestu <br /> <br />Prvo... napravite novi tviter nalog koji će imati ime određene teme ili pitanja<br /><ul><li>Npr. ako diskutujete o tome kako smanjiti zagađenje na Zemlji, tviter nalog možete nazvati SpasimoPlanetu
 12. 12. Zatim recite učenicima da na @Spasimo Planetu šalju tvitove o tome šta oni misle da bi trebalo uraditi da se smanji zagađenje planete</li></ul> <br />Na tajnačin, sviodgovorikojedobijetebićedostupninajednojvebstranici...<br />http://twitter.com/spasimoplanetu <br />Primer predložio:<br />@daibarnes<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 13. 13. Neka i roditelji prate šta radite na času<br />Napravitenovtviternalogzasvojrazredi recite roditeljimadatumogupratitišta se dešava u vašemrazredusabilokogračunarai u bilokojedobadana. Moždaćevamčakiodgovoriti s vremenanavreme<br />Primer predložio:<br />Iain Hallahan  (@don_iain)<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 14. 14. Saznajtegde se nalazevašipratioci<br />Pitajte ljude na tviteru gde se trenutno nalaze.<br /> <br />Vaši učenici treba zatim prvo da odrede razdaljinu u odnosu na školu, a zatim da pronađu to mesto u atlasu (na mapi).<br /> <br />Na kraju, na Google Earth sajtu možete obeležiti mesto gde se vi nalazite i mesto gde se određena osoba nalazi i da saznate kolika je to udaljenost.<br /> <br />Naravno, retvitujte rezultate <br /> <br />Korist:<br />Učenici na zanimljiv način otkrivaju razna mesta, a u isto vreme uče i kako da izračunaju udaljenost između dva mesta.<br />Primer predložio:<br />@dawnhallybone<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 15. 15. Kratko, alislatko<br />Svako od učenika treba da učestvuje u stvaranju priče, ali prema tviter pravilu – u samo 140 karaktera neko će napisati uvod, neko opisati likove, neko će možda napisati i celu priču. <br />Njihove rezultate zatim možete postaviti na tviter, FB ili blog<br />Podelite učenike u grupe i recite im da treba da pišu priču nastavljajući se jedni na druge, ali svaka grupa može napisati samo 140 karaktera.<br /> <br />Na kraju sastavite celu priču i podelite je sa ostalima preko tvitera ili bloga.<br />Primer predložio:<br />@dawnhallybone<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 16. 16. Novereči<br />Učenik ne možeda se setinoveilizanimljivereči?<br />Napišitenatviterunekurečitražiteodvašihučenikadazaisturečnapišusinonimeilidrugaznačenjatereči. ZatimnekaučenicizajednonapraveOblakreči (napapiru - kao poster), koji se sastojiodsinonimailiizrazakojiimajuistoznačenje. Na ovajnačin, obogaćujeterečnikučenikairazvijatenjihovusposobnostizražavanjaipisanjaeseja (sastava).<br /> <br />*primer Oblakarečizareč LOŠ (BAD)<br />Primer predložio:<br />Dan Reeve @danreeve<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 17. 17. Učimozajedno<br />Pronađite ljude u drugom razredu, školi, gradu, državi, koji imaju ista interesovanja kao i vaš razred. Pratite jedni druge na tviteru, deleći informacije i ideje. Pomozite jedni drugima u pronalaženju odgovora ili čak postavljajte pitanja međusobno<br />Primer – Globalno zagrevanje<br /><ul><li>Dvarazredainjihoviprofesoripovezanisuprekotvitera
 18. 18. Zajedničkoučenjeideljenjeinformacija je zanimljivijeipovezujeučesnike 
 19. 19. Jedanrazredmožeprekotviteradapostavipitanjedrugomrazredunakojećeučenicidrugograzredaodgovoritiilizahvaljujućiprethodnomznanjuilizahvaljujućiistraživanjunakojeih je ovopitanjepodstaklo. Na kraju, profesoritrebadaprovereodgovore.
 20. 20. Može se čakorganizovatiikvizprekotviteraizmeđutadvarazreda</li></ul>Primer predložio:<br />@don_iain<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 21. 21. Igrereči<br />Napišiterečinekadodaju...<br />Igre...<br /> <br />Anagrami – ispišite 8 slovaipitajtekolikoreči se moženapravitiodtihslova<br /> Sinonime<br />“Štaznači ova reč: ...?"<br />Antonime<br />Koristitetwtpolldapostavitedefinicije. Komožedapogoditačnoznačenje?<br />Primer predložio:<br />@bookminder<br />Homonime<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 22. 22. Twiddeo <br />Koristitehttp://beta.twiddeo.com/ kako bi stepostavili video snimkesaekskurzijeiliposetemuzeju. Možete to uraditikorišćenjemhaštaga (npr. #ekskurzijaIV1) ilinanovtviternalog (npr. @PosetaMuzeju)<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 23. 23. Koristite Twitter vidžetnasajtuškole<br />Danas skorosvakaškolaimasvojvebsajt.  <br />  <br />DodavanjemTwitter badgevidžeta, nasajtućeteimatipregledsvihvašihtvitova, u realnomvremenu.<br />  <br />Ovetvitovemoževidetisvakokoposetivašsajt – čakiroditeljikojinikadnisučulizatviter.<br />Primer predložio:<br />@turrean<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 24. 24. Pratiteprocesučenja<br />Ovo je korisnozaučenikejerpostajusvesninakojinačinuče, a predstavljaiodličannačinzajedničkogučenja.<br />Dokradenadomaćemzadatku, podstaknitesvojeučenikedatvituju o:<br /><ul><li>stvarimakojeuče
 25. 25. teškoćamasakojima se susreću
 26. 26. savetimakoježeledapodelesaostalima
 27. 27. odličnimizvorimainformacijakojesupronašli
 28. 28. …</li></ul>Korisno je izanastavnikejerimajuuvid u procesučenjasvakogučenika.<br />Primer predložio:<br />@driesvangils<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 29. 29. Lovnablago<br />Dajteučenicimazadatakdapronađuveb-sajtove, slikeilidruge online dokumente o temikojuobrađujetenačasu.<br /><ul><li>Npr. AkopručavateEgipat, učenicimogudapronađumapuEgipta, slikeegipatskihfaraona, piramida...</li></ul>Oveinformacijeučenicizatimkobinujusainformacijamakojedobijuodnastavnika, kaoisainformacijamadobijenimizadekvatne literature.<br />Učeniciondasvetelinkovepostavljajunatviteru, alipravilo je dalinkovi ne smejuda se dupliraju.<br />Primer predložio:<br />@CCahillMN<br />www.skolskidnevnik.net<br />
 30. 30. Multi-medijalnimagazin (časopis)<br />Koristeći Paper.li napravite online razredni magazin. To možete uraditi na sledeći način:<br />napravite svoj haštag (#nesto) ili poseban tviter nalog za određeni razred ili projekat (ovo drugo je sigurnije). Odete na Paper.lii napravite časopis.<br />Ovaj časopis će automatski objavljivati sve članke u kojima je određeni haštag (vi ga određujete), kao i tekstove svih ljudi koje prati vaš glavni tviter nalog. Svi koji se prijave, dobijaće svakodnevno informacije o novim tekstovima.<br />Primer predložio:<br />@maggiev<br />www.skolskidnevnik.net<br />

×