Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Microsoft Excel, Microsoft tarafından Microsoft  Windows ve Apple Macintosh işletim sistemleri  tabanında çalışmak...
  Microsoft Excel bütün temel tablolama işlemlerine  sahiptir, numaralandırılmış sıralardan ve harflerle  isimlendir...
  1989 Excel 2.2  1991 Excel 3.0  2003 Excel 8.0  2007 Excel 12.0  2010 Excel 14.0
  Excel, bir Hesap Tablosu programıdır. Bu programın  kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki tablolarımızı ve  h...
  Excel’e girdiğimizde program bize Çalışma Kitabı  adını taşıyan ve başlangıçta 3 adet çalışma  sayfasındanoluşan b...
  Excel 97’de de bir çok işlemin hızlı bir şekilde  yapılabilmesini sağlayan araç çubukları bulunur.        Bi...
  Excel’de de araç çubuklarının hepsi çalışma alanında  bulunmaz.  En çok kullanılan düğmeler Standart ve Biçimlendi...
  Excel’de her çalışma kitabı başlangıçta 3 sayfadan oluşur.  Sayfaların iç yapısı itibariyle özellikleri şöyledir : ...
  Bir sayfadan diğerine geçmek için en klasik yol fare ile sayfa  ismine tıklamaktır.  Bunun dışında klavyeden şu tu...
  Excel çalışma kitabına yeni sayfalar eklenebilir ve mevcut  sayfalardan istenilenler silinebilir.  Sayfa sayısı en...
  Fare işaretini adını değiştireceğimiz sayfa ismine  götürüp, farenin sol tuşuna çift tıklanır.  Sayfa ismi karardı...
  Herhangi bir çalışma sayfasının ikinci bir kopyası  üzerinde bazı değişiklikler yapmak isteyebiliriz.  Veya birbir...
  Sayfa kopyalamak için;  Fare işaretini sayfa ismine götürüp, klavyeden Ctrl tuşuna  basılı iken farenin sol tuşun...
  Sayfa içinde bulunduğumuz yeri hücre göstergesi ile takip  ederiz.  Ayrıca hücre göstergesinin bulunduğu hücrenin ...
Tuş adı         GöreviHOME          Hücre göstergesini A sütununa götürür.CTRL + HOME      Hücre gö...
  Seçme imleci ilgili satırın rakamı üzerine getirilerek mouse’un  sol tuşu tek tıklanır. Böylece ilgili satıra ait bü...
  Eğer ayni anda birden fazla satır seçilmek istenirse, grubun  ilk elemanı olan satır seçilir ve mouse diger satırla...
  Seçme imleci ilgili sütunun ismi üzerine getirilerek mouse’un  sol tuşu tek tıklanır.  Böylece ilgili sütuna ait b...
  Eğer ayni anda birden fazla sütun seçilmek istenirse, grubun  ilk elemanı olan sütun seçilir ve mouse diğer sütunlar...
  Seçme imleci ilgili hücrenin üzerine getirilerek mouse’un sol  tuşu tek tıklanır.  Aşağıdaki örnekteC3 hücresi se...
  Eğer aynı anda birden fazla hücre seçilmek istenirse, grubun ilk elemanı  olan hücre seçilir ve mouse grubun son ele...
  Sütun Ekleme: Üzerinde çalışılan bir Excel tablosunda  sonradan meydana gelen bir durum sebebiyle hazırlanmış  tab...
  Sütun Silme: Üzerinde çalışılan bir Excel tablosunda  istenmeyen bir sütun çıkarılmak istenirse, ilgili sütun ya da ...
  Sütun genişliğinin ayarlanması için Biçim menüsü, Sütun seçeneği  altındaki Genişlik ifadesi kullanılır.  Böylece...
  Aşagıda B sütununa yapılan ayarlama işlemi görülmektedir. Sütun ayar  imleci sağa sürüklenerek B sütunu genişletilmi...
  Eğer bir sütunun genişliği değiştirilmişse, o sütuna ait tüm  hücrelerin genişliği aynı derecede değişmiş demektir....
  Sütun Gizleme: Çalışma sayfasında bazı sütunların  gizlenmesi gerekebilir.  Bu durumda ilgili sütun ya da sütunlar...
  Satır Ekleme: Üzerinde çalışılan bir Excel tablosunda  sonradan meydana gelen bir durum sebebiyle hazırlanmış  tab...
  Satır Silme: Üzerinde çalışılan bir Excel tablosunda  istenmeyen bir satır çıkarılmak istenirse, ilgili satır ya da...
  Satır yüksekliğinin ayarlanmasıiçin Biçim menüsü, Satır seçeneği  altındaki Yükseklik ifadesi kullanılır.  Böylece...
  İmlecin yerine bağlı olarak yukarıda kalan satır  yüksekliği, mouse yukarı sürüklenirse azalacak, aşagı  sürükleni...
Satır Gizleme:  Çalışma sayfasında bazı satırların gizlenmesi gerekebilir.  Bu durumda ilgili satır ya da satırlar ...
  Hesap tablolarında uygulanan işlemlerin temeli, verilerin  ilgili hücrelere girilmesiyle başlar. Her hesap tablosu ...
   Excel’de alfabetik değerler yani metinler genellikle  isim, açıklama, başlık gibi amaçlar için kullanılır .  Her...
  Aslında görünüş itibariyle sayısal, yapı itibariyle sözel birer  değer olan tarih ve zaman bilgileri ilgili çalışmal...
  Excel hücrelerine, temel matematiksel kuralların uygulandığı  formüllerin yanı sıra, Excel’de hazır bulunan karmaşı...
  Formül yapılarının ilgili hücreye girişi sırasında mutlaka eşittir  (=) işareti ile başlamak gerekir. İşlem  tamam...
Excel
Excel
Excel
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Excel

574 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Excel

 1. 1.  Microsoft Excel, Microsoft tarafından Microsoft Windows ve Apple Macintosh işletim sistemleri tabanında çalışmak üzere yazılan ve dağıtımı yapılan bir tablolama programıdır. İçinde bulunan detaylı finansal çözümlerin yapılabildiği tablolama, grafik oluşturma başarısı ve uygulamalarda kullanılabilecek Visual Basic makro programlama dili sayesinde kendi türünde şu anda dünyadaki en popüler yazılımdır.
 2. 2.  Microsoft Excel bütün temel tablolama işlemlerine sahiptir, numaralandırılmış sıralardan ve harflerle isimlendirilmiş hücrelerden oluşan bir ızgara kullanarak aritmetik işlemler gibi veri manipülasyonları organize eder. İstatistik, mühendislik ve finansal ihtiyaçları karşılayan fonksiyonlara(fonksiyonların piline) sahiptir.
 3. 3.  1989 Excel 2.2 1991 Excel 3.0 2003 Excel 8.0 2007 Excel 12.0 2010 Excel 14.0
 4. 4.  Excel, bir Hesap Tablosu programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki tablolarımızı ve hesaplamalarımızı yapmak, tablolarımızdaki sayısal verileri grafiğe dönüştürerek yazıcıdan kağıda döküm almaktır. Ayrıca Excel, diğer hesaplama tablolarından alınmış olan verileri işleyerek kullanabilmektedir. Yine Excel’de tabloların içine resimler ve şekiller eklemek de mümkündür.
 5. 5.  Excel’e girdiğimizde program bize Çalışma Kitabı adını taşıyan ve başlangıçta 3 adet çalışma sayfasındanoluşan bir dosya verir. Çalışma kitabı, ana program penceresi içinde bir alt pencere şeklinde bulunur. Çalışma kitabı penceresi program penceresi içinde ekranı kaplamış durumda ise başlık çubuğunda aşağıdaki gibi bir görüntü olur.
 6. 6.  Excel 97’de de bir çok işlemin hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlayan araç çubukları bulunur. Biçimlendirme Formül çubuğu araç çubuğu
 7. 7.  Excel’de de araç çubuklarının hepsi çalışma alanında bulunmaz. En çok kullanılan düğmeler Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarında olduğu için bunların ekranda bulunması faydalıdır. Diğer araç çubuklarını ekrana getirmek veya ekrandan kaldırmak için Excel’de kullanılan yöntem aynıdır. Ayrıca Excel’de çok kullanılan bir ekran öğesi de Formül çubuğudur. Formül çubuğu hem girilen bilgiyi görmek hem de bilgileri düzeltmek için faydalı olan bir ekran öğesidir.
 8. 8.  Excel’de her çalışma kitabı başlangıçta 3 sayfadan oluşur. Sayfaların iç yapısı itibariyle özellikleri şöyledir : Her çalışma sayfası; 256 sütun (A – IV) ile 65536 satırdan oluşur. Sütun ve satırların oluşturduğu her bir bölmeye ise hücre denir. Hücre adları sütun adıyla satır numarasının yan yana gelmesinden oluşur.
 9. 9.  Bir sayfadan diğerine geçmek için en klasik yol fare ile sayfa ismine tıklamaktır. Bunun dışında klavyeden şu tuşlarla da sayfalar arasında hareket edilebilir : CTRL + PAGE UP : Bir önceki sayfaya CTRL + PAGE DOWN : Bir sonraki sayfaya
 10. 10.  Excel çalışma kitabına yeni sayfalar eklenebilir ve mevcut sayfalardan istenilenler silinebilir. Sayfa sayısı en az 1 en fazla 256 olabilir. Sayfa eklemek için; Ekle menüsü açılır. · Çalışma sayfası seçeneği seçilir. Sayfa silmek için; · Önce silinecek sayfaya geçilir. · Düzen menüsü açılır. · Sayfayı sil seçeneği seçilir. · Uyarı mesajı geldiğinde Tamam düğmesine basılarak silinir.
 11. 11.  Fare işaretini adını değiştireceğimiz sayfa ismine götürüp, farenin sol tuşuna çift tıklanır. Sayfa ismi karardığında yeni isim üzerine yazılıp enter tuşuna basılır.
 12. 12.  Herhangi bir çalışma sayfasının ikinci bir kopyası üzerinde bazı değişiklikler yapmak isteyebiliriz. Veya birbirinin benzeri farklı tablolar yapmak gerektiğinde her sayfayı tekrar tekrar baştan yapmak yerine bir tanesini yapıp, o sayfanın birkaç kopyasını aldıktan sonra her sayfada sadece gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle büyük bir zaman kazanmış oluruz.
 13. 13.  Sayfa kopyalamak için; Fare işaretini sayfa ismine götürüp, klavyeden Ctrl tuşuna basılı iken farenin sol tuşuna basılı tutup fareyi sola veya sağa doğru sürükleyip bırakmak yeterlidir. Sayfa taşımak için; Sayfa kopyalama işleminin aynısını Ctrl tuşuna basmadan yaptığımızda sayfayı taşımış oluruz.
 14. 14.  Sayfa içinde bulunduğumuz yeri hücre göstergesi ile takip ederiz. Ayrıca hücre göstergesinin bulunduğu hücrenin adını formül çubuğunun sol tarafında görürüz. Hücre göstergesinin sayfa içindeki hareketini şu tuşlarla yapabiliriz :
 15. 15. Tuş adı GöreviHOME Hücre göstergesini A sütununa götürür.CTRL + HOME Hücre göstergesini A1 hücresine götürür.CTRL + END Hücre göstergesini işlem görmüş en son hücreye götürür.END - Hücre göstergesini sağ tarafa doğru ilk boş hücrenin bulunduğu yere götürür.END - Hücre göstergesini aşağıya doğru ilk boş hücrenin bulunduğu yere götürür.PAGE DOWN Hücre göstergesini bir ekran boyu aşağı götürür.PAGE UP Hücre göstergesini bir ekran boyu yukarı götürür.
 16. 16.  Seçme imleci ilgili satırın rakamı üzerine getirilerek mouse’un sol tuşu tek tıklanır. Böylece ilgili satıra ait bütün sütun ve hücreler seçilmiş olur. Aşagıdaki örnekte 3 numaralı satır seçilmiştir.
 17. 17.  Eğer ayni anda birden fazla satır seçilmek istenirse, grubun ilk elemanı olan satır seçilir ve mouse diger satırlara doğru sürüklenir. Aşağıdaki örnekte 3 numaralı satırdan 7 numaralı satıra kadar seçilmiştir. Aralıklı satırlar aynı anda seçilmek istendiğinde klavyedeki CTRL tuşuna basılarak her satır tek tek seçilir.
 18. 18.  Seçme imleci ilgili sütunun ismi üzerine getirilerek mouse’un sol tuşu tek tıklanır. Böylece ilgili sütuna ait bütün satır ve hücreler seçilmiş olur. Aşağıdaki örnekte C sütunu seçilmiştir.
 19. 19.  Eğer ayni anda birden fazla sütun seçilmek istenirse, grubun ilk elemanı olan sütun seçilir ve mouse diğer sütunlara doğru sürüklenir. Aşağıdaki örnekte C sütunundan E sütununa kadar seçilmiştir. Aralıklı sütunlar ayni anda seçilmek istendiğinde klavyedeki CTRL tuşuna basılarak her sütun tek tek seçilir.
 20. 20.  Seçme imleci ilgili hücrenin üzerine getirilerek mouse’un sol tuşu tek tıklanır. Aşağıdaki örnekteC3 hücresi seçilmiştir.
 21. 21.  Eğer aynı anda birden fazla hücre seçilmek istenirse, grubun ilk elemanı olan hücre seçilir ve mouse grubun son elemanına kadar sürüklenir. Aşağıdaki örnekte B2 hücresinden D4 hücresine kadar seçilmiştir. Excel’de bunun ifade tarzı B2:D4 şeklindedir. Aralıklı hücreler ayni anda seçilmek istendiğinde klavyedeki CTRL tışuna basılarak her hücre tek tek seçilir.
 22. 22.  Sütun Ekleme: Üzerinde çalışılan bir Excel tablosunda sonradan meydana gelen bir durum sebebiyle hazırlanmış tablonun sütunları arasına eklenecek yeni bir sütuna ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda sütuna ihtiyaç duyulan yer seçilerek Ekle menüsünden Sütun seçeneği işaretlenir. Böylece seçili yere bağlı olarak boş yeni bir sütun eklenmiş olacaktır.
 23. 23.  Sütun Silme: Üzerinde çalışılan bir Excel tablosunda istenmeyen bir sütun çıkarılmak istenirse, ilgili sütun ya da sütunlar seçilerek Düzen menüsünden Sil seçeneği işaretlenir. Böylece seçili sütun ya da sütunlar silinmiş olacaktır. Sütun Ayarlama: Sütunların standart genişliği 8,43 birimdir. Herhangi bir sütunun standart genişliği değiştirilmek (daraltmak ya da genişletmek) istenirse, menüler ya da mouse kullanılmalıdır.
 24. 24.  Sütun genişliğinin ayarlanması için Biçim menüsü, Sütun seçeneği altındaki Genişlik ifadesi kullanılır. Böylece açılan penceredeki sayısal değer istenen değerle değiştirilir. Milimetrik hesaplamalarda bu işlem belki iyi bir seçim olacaktır. Ancak çalışmaların çoğunda bu yöntem yerine, daha etkili bir yöntem olan mouse yardımıyla sütun genişliğinin ayarlanması tercih edilir. Bu yöntemde, ilgili sütunun harflerle belirlenen sütun başlığı üzerine mouse yardımıyla gelinerekSütun Ayar imleci sola ya da sağa sürüklenir. Ýmlecin yerine bağlı olarak sol tarafta kalan sütun mouse sola sürüklenirse daralacak sağa sürüklenirse genişleyecektir.
 25. 25.  Aşagıda B sütununa yapılan ayarlama işlemi görülmektedir. Sütun ayar imleci sağa sürüklenerek B sütunu genişletilmiştir. C sütununda herhangi bir değişme olmamıştır.
 26. 26.  Eğer bir sütunun genişliği değiştirilmişse, o sütuna ait tüm hücrelerin genişliği aynı derecede değişmiş demektir. Yani bir sütuna ait iki hücrenin genişliği birbirinden farklı olamaz. Böyle bir uygulama yapılmak istenirse, yani aynı sütundaki iki veya daha fazla hücrenin genişlikleri birbirinden farklı olması gerekiyorsa, Hücre Üzerinde Uygulamalar bölümünde açıklanacak olan hücre birleştirme işlemi uygulanır.
 27. 27.  Sütun Gizleme: Çalışma sayfasında bazı sütunların gizlenmesi gerekebilir. Bu durumda ilgili sütun ya da sütunlar seçilerek Biçim menüsü, Sütun seçeneği altındaki Gizle ifadesi kullanılır. Gizli sütunları tekrar görebilmek için Çalışma Sayfası’nın tümüseçilerek, Biçim menüsü, Sütun seçeneği altındaki Göster ifadesi işaretlenir.
 28. 28.  Satır Ekleme: Üzerinde çalışılan bir Excel tablosunda sonradan meydana gelen bir durum sebebiyle hazırlanmış tablonun satırları arasına eklenecek yeni bir satıra ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda satıra ihtiyaç duyulan yer seçilerek Ekle menüsünden Satır seçeneği işaretlenir. Böylece seçili yere bağlı olarak boş yeni bir satır eklenmiş olacaktır.
 29. 29.  Satır Silme: Üzerinde çalışılan bir Excel tablosunda istenmeyen bir satır çıkarılmak istenirse, ilgili satır ya da satırlar seçilerek Düzen menüsünden Sil seçeneği işaretlenir. Böylece seçili satır ya da satırlar silinmiş olacaktır. Satır Ayarlama: Satırların standart yüksekliği 12,75 birimdir. Herhangi bir satırın standart yüksekliğini değiştirilmek (arttırmak ya da azaltmak) istenirse, menüler ya da mouse kullanılmalıdır.
 30. 30.  Satır yüksekliğinin ayarlanmasıiçin Biçim menüsü, Satır seçeneği altındaki Yükseklik ifadesi kullanılır. Böylece açılan penceredeki sayısal değer istenen değerle değiştirilir. Milimetrik hesaplamalarda bu işlem belki iyi bir seçim olacaktır. Ancak çalışmaların çoğunda bu yöntem yerine, daha etkili bir yöntem olan mouse yardımıyla satýr yüksekliğinin ayarlanmasý tercih edilir. Bu yöntemde, ilgili satırınn rakamlarla belirlenen satır başlığı üzerine mouse yardımıyla gelinerek Satır Ayar imleci yukarı ya da aşağı sürüklenir. İmlecin yerine bağlı olarak yukarıda kalan satır yüksekliği, mouse yukarı sürüklenirse azalacak, aşagı sürüklenirse artacaktır. Aşagıda 2 numaralı satıra yapılan ayarlama işlemi görülmektedir. Satır ayar imleci aşağı sürüklenerek 2 numaralı satırın yüksekliği arttırılmıştır. 3 numaralı satırda herhangi bir değişme olmamıştır.
 31. 31.  İmlecin yerine bağlı olarak yukarıda kalan satır yüksekliği, mouse yukarı sürüklenirse azalacak, aşagı sürüklenirse artacaktır. Aşagıda 2 numaralı satıra yapılan ayarlama işlemi görülmektedir. Satır ayar imleci aşağı sürüklenerek 2 numaralı satırın yüksekliği arttırılmıştır. 3 numaralı satırda herhangi bir değişme olmamıştır.
 32. 32. Satır Gizleme: Çalışma sayfasında bazı satırların gizlenmesi gerekebilir. Bu durumda ilgili satır ya da satırlar seçilerek Biçim menüsü, Satır seçeneği altındaki Gizle ifadesi kullanılır. Gizli satırları tekrar görebilmek için Çalışma Sayfasının tümü seçilerek, Biçim menüsü, Satır seçeneği altındaki Göster ifadesi işaretlenir.
 33. 33.  Hesap tablolarında uygulanan işlemlerin temeli, verilerin ilgili hücrelere girilmesiyle başlar. Her hesap tablosu hücrelerde bulunan veriler arasında istenen matematiksel ve mantıksal ilişkilerin kurulmasına imkan tanır. Verinin girileceği hücre seçilir ve ilgili değer girilir. Bu işlem Formül Çubuğu olarak adlandırılan alandan da izlenebilir. Excel’de formül çubuğunun oldukça önemli bir yeri vardır. Adından da anlaşılacağı üzere hücrelere girilen formül yapıları bu alandan takip edilecektir.
 34. 34.  Excel’de alfabetik değerler yani metinler genellikle isim, açıklama, başlık gibi amaçlar için kullanılır . Her ne kadar Excel sayılarla ilgili işlemleri yapmak için tasarlanmışsa da, metinler de çeşitli işlemlere tabi tutulabilir. Alfabetik verilerin ilgili hücreye girişi sırasında, değer girilecek hücre seçilir ve alfabetik değer yazılır. İşlem tamamlandığında ENTER, TAB ya da YÖN tuşlarına basılarak veri giriş işlemi tamamlanır.
 35. 35.  Aslında görünüş itibariyle sayısal, yapı itibariyle sözel birer değer olan tarih ve zaman bilgileri ilgili çalışmalarda farklı bir uygulamaya tabi tutulmaları nedeniyle giriş işlemleri sırasında bazı kurallara uymak gerekir. Bunun için veri girişi sırasında değer girilecek hücre seçilir ve tarih değeri arasında nokta (.) ya da tire (-), zaman değeri arasında ise iki nokta üstüste (:) kullanılır. Bu bir zorunluluktur. Aksi halde değerler tarih ya da zaman özelliği taşımayacaktır. İşlem tamamlandığında ENTER, TAB ya da YÖN tuşlarına basılarak veri giriş işlemi tamamlanır.
 36. 36.  Excel hücrelerine, temel matematiksel kuralların uygulandığı formüllerin yanı sıra, Excel’de hazır bulunan karmaşık fonksiyonlar da girilerek her türlü hesaplama yaptırılabilir. Hazır fonksiyonlar aracılığı ile sayılar matematiksel işlemlere, metinler de mantıksal işlemlere tabi tutularak sonuçlar alınabilir. Böylece formül oluşturulduktan sonra formüle dahil edilen hücrelerde yapılan değişiklikler, otomatik olarak sonuca etki eder.
 37. 37.  Formül yapılarının ilgili hücreye girişi sırasında mutlaka eşittir (=) işareti ile başlamak gerekir. İşlem tamamlandığında ENTER, TAB ya da YÖN tuşlarına basılarak veri giriş işlemi tamamlanır. Eşittir (=) ile başlanmadan yazılan bir formül, program tarafından metin olarak kabul edilir.

×