La Llei 12/2007, de serveis socials de Catalunya i el seu desplegament            Núria Fustier i Garcia   ...
Índex de la presentació  Llei 12/2007: principals novetats i  desenvolupament   Elements generals: definicions, drets ...
La Llei 12/2007, de serveis     socials         Elements generals
Definicions (1) Serveis Socials  Els serveis socials són el conjunt d’intervencions  públiques que tenen com a objecti...
Definicions (2) Definició de sistema públic:  “conjunt de recursos, prestacions, activitats,  programes, projectes i e...
Drets i deures Sistema de drets i deures de les persones en relació amb els serveis socials i la seva garantia.  Garanti...
Principis rectors Principis rectors:   Universalitat.   Altres principis nous:    igualtat,    solidaritat,  ...
Estructura Ordena l’estructura en forma de xarxa i en base a dos nivells:   Serveis socials bàsics   Serveis socials...
Participació i coordinacióParticipació        Coordinació Consell General de     Consell de Coordinació Ser...
Serveis Socials Bàsics     Competències, funcions i Plans d’Actuació Local en matèria de Serveis           ...
Funcions i competències dels ens locals                       CompetènciesFuncions         ...
Plans d’Actuació Local  Objectius del model:   Donar suport als ens locals per elaborar els PALMSS.   Oferir una ei...
Pla Estratègic de Serveis Socials  de Catalunya 2010 - 2013           Marc conceptual i          def...
Pla Estratègic de serveis socials Diagnòstic: “L’estat dels Serveis Socials a Catalunya” Planificació:  Missió  Vis...
Pla Estratègic de serveis socials 2010 - 2013 Marc                RECONEIXEMENT legal  UNIVERSALITZACI...
Les categories de necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en u...
Necessitats socials i col—lectius                  Núria Fustier i Garcia
Situacions de necessitat per manca d’autonomiaNecessitats vinculades amb l’estat permanent en quèes troben les persones qu...
Situacions de necessitat en les relacions familiars isocialsSituacions de necessitat derivades dels vincles socials, tante...
Situacions de necessitat materials i instrumentals Són situacions de necessitat relacionades amb la subsistència i la capa...
La classificació dels dispositius                  Núria Fustier i Garcia
Missió del sistema català de serveis socialsEl sistema català de serveis socials té lamissió d’assegurar la igualtatd’opor...
Valors    Garantia dels      Qualitat      Proximitat   drets i deures de             i descen...
Visió del sistema català de Serveis SocialsEl sistema català de serveis socials es desenvolupacom a sistema de garantia de...
Eixos Estratègics 1. El dret de les persones a uns serveis socials de  qualitat 2. L’oferta de prestacions dels servei...
L’ètica
L’ètica a la llei El Sistema de Serveis Socials ha de:   Garantir els drets i les llibertats fonamentals   Facilitar-...
L’ètica del sistema La intervenció dels serveis socials incideix en l’esfera privada de les persones i pot, fins i tot,...
Fons d’informació
http://www.gencat.cat/benestar/actualitatweb/lleiss/pla/                      Núria Fustier i Garcia
http://www.gencat.cat/benestar/actualitat/lleiss/                   Núria Fustier i Garcia
www. dixit. cat         Núria Fustier i Garcia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Llei 12 2007 impacte sobre serveis de proximitat.nov 2009 copy

296 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Llei 12 2007 impacte sobre serveis de proximitat.nov 2009 copy

 1. 1. La Llei 12/2007, de serveis socials de Catalunya i el seu desplegament Núria Fustier i Garcia Barcelona, 13 de novembre de 2009
 2. 2. Índex de la presentació Llei 12/2007: principals novetats i desenvolupament Elements generals: definicions, drets i deures, principis rectors, estructura. Serveis Socials Bàsics; plans d’actuació local Pla Estratègic de Serveis Socials i Pla de Qualitat Núria Fustier i Garcia
 3. 3. La Llei 12/2007, de serveis socials Elements generals
 4. 4. Definicions (1) Serveis Socials Els serveis socials són el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, donant atenció al manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones. (exposició de motius) La finalitat dels serveis socials: ...Tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials... (art 3.1) Núria Fustier i Garcia
 5. 5. Definicions (2) Definició de sistema públic: “conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de titularitat de qualsevol de les administracions públiques o concertades per aquestes amb la iniciativa social o privada” (art. 14) Defineix situació de necessitat social, necessitat personal bàsica i necessitats socials d’atenció especial. Núria Fustier i Garcia
 6. 6. Drets i deures Sistema de drets i deures de les persones en relació amb els serveis socials i la seva garantia. Garantia dels drets (art. 8) Dret a l’accés als serveis socials (art. 9) Dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials (art. 10) Drets dels infants i adolescents (art. 11) Drets específics dels usuaris dels serveis residencials i diürns (art. 12) Deures amb relació als serveis socials (art. 13) Núria Fustier i Garcia
 7. 7. Principis rectors Principis rectors: Universalitat. Altres principis nous: igualtat, solidaritat, subsidiarietat, foment de la cohesió social, normalització, qualitat continuïtat dels serveis Núria Fustier i Garcia
 8. 8. Estructura Ordena l’estructura en forma de xarxa i en base a dos nivells: Serveis socials bàsics Serveis socials especialitzats Defineix funcions segons el nivell Assigna competències en funció de l’estructura Serveis Socials Bàsics: ens locals (municipis i comarques) Serveis Socials Especialitzats: Generalitat i ens supramunicipals Núria Fustier i Garcia
 9. 9. Participació i coordinacióParticipació Coordinació Consell General de Consell de Coordinació Serveis Socials: de Benestar Social Administracions Generalitat Món associatiu Administracions locals Participació en el territori: Comitè d’Avaluació de Consells territorials Necessitats de Serveis (supramunicipals) Socials Consells locals Experts: Generalitat i món local Núria Fustier i Garcia
 10. 10. Serveis Socials Bàsics Competències, funcions i Plans d’Actuació Local en matèria de Serveis Socials
 11. 11. Funcions i competències dels ens locals CompetènciesFuncions Municipis: establiment de centres i Detecció de necessitats serveis corresponents a l’àmbit propi Informació, orientació, assessorament, dels serveis socials bàsics. valoració i diagnosi Plans d’Actuació Local Prevenció, tractament social i intervenció; mesures d’inserció laboral, Col·laboració funcions d’inspecció social i educativa Participar en plans i programes de Orientació en l’accés als serveis la Generalitat. socials especialitzats Coordinar serveis socials locals, Projectes comunitaris i transversals; d’altres sistemes i tercer sector protocols de prevenció i atenció a Assumir serveis socials maltractaments. especialitzats (>50.000 hab) Serveis d’ajuda a domicili i teleassistència Consells Municipals de Serveis Atenció socioeducativa no residencial per Socials infants i adolescents Les comarques supleixen els Atenció a la dependència: Programa municipis menors de 20.000 Individual d’Atenció (PIA) habitants en la titularitat de les Gestió de prestacions d’urgència i competències dels serveis socials econòmiques bàsics Coordinació amb serveis especialitzats, d’altres sistemes i Tercer Sector; Informar a jutges i fiscals Núria Fustier i Garcia
 12. 12. Plans d’Actuació Local Objectius del model: Donar suport als ens locals per elaborar els PALMSS. Oferir una eina de referència pel desplegament equilibrat de la llei 12/2007. Aportar coneixement sobre la cartera de serveis socials locals (Cartera de Serveis Socials). Avançar en la identificació d’indicadors clau d’avaluació (Pla Estratègic de Serveis Socials). Eines del model Contingut del Pla Garantia de drets Cartera de serveis Dotació i organització dels recursos humans: (protecció) Sistema d’informació social Finançament i gestió Coordinació a nivell local: (plans locals sectorials i transversals) Participació ciutadana Núria Fustier i Garcia
 13. 13. Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010 - 2013 Marc conceptual i definició estratègica
 14. 14. Pla Estratègic de serveis socials Diagnòstic: “L’estat dels Serveis Socials a Catalunya” Planificació: Missió Visió Eixos estratègics Objectius estratègics Línies d’acció i accions Avaluació Pla de Qualitat Concreció Territorial del Pla Estratègic Documents adjunts: Informe d’impacte de gènere Memòria econòmica Núria Fustier i Garcia
 15. 15. Pla Estratègic de serveis socials 2010 - 2013 Marc RECONEIXEMENT legal UNIVERSALITZACIÓ DE DRETS Les persones al centre del Sistema SITUACIONS DE NECESSITAT Núria Fustier i Garcia
 16. 16. Les categories de necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona (article 3) Núria Fustier i Garcia
 17. 17. Necessitats socials i col—lectius Núria Fustier i Garcia
 18. 18. Situacions de necessitat per manca d’autonomiaNecessitats vinculades amb l’estat permanent en quèes troben les persones que, per raons derivades del’edat, la malaltia o la discapacitat, i vinculades a lamanca d’autonomia física, mental, intel·lectual osensorial, necessiten l’atenció d’altres persones,ajudes importants per les activitats bàsiques de lavida diària o, en el cas de les persones ambdiscapacitat intel·lectual o malaltia mental, altressuports per a la seva autonomia personal. Discapacitat Necessitats per Dependència manca d’autonomia Les persones cuidadores Núria Fustier i Garcia
 19. 19. Situacions de necessitat en les relacions familiars isocialsSituacions de necessitat derivades dels vincles socials, tanten l’entorn familiar com en el comunitari. Engloba lessituacions en les quals el dèficit en les relacions socials, lamanca de relacions i/o l’existència d’unes relacionsdisfuncionals creen vulnerabilitat o risc a les persones. Situacions provocades per la manca de compliment Relacions de les funcions de suport i ajuda que ha de familiars desenvolupar la família; s’inclouen, entre altres, les disfuncionals situacions de violència, les de desemparament i negligència i l’aïllament per manca de xarxa familiar Necessitats relacionals Situacions en les quals una persona o un grup Dèficit en les presenta dificultats per a la integració en el seu relacions entorn més immediat; l’origen d’aquestes dificultats socials pot ser divers i tant pot estar en la pròpia persona i/o grup (aïllament social) com en el seu entorn (estigmatització i rebuig) i, fins i tot, en ambdues parts Núria Fustier i Garcia
 20. 20. Situacions de necessitat materials i instrumentals Són situacions de necessitat relacionades amb la subsistència i la capacitat de les persones per obtenir aquesta subsistència de manera autònoma, enteses des d’una perspectiva social. Manca o dèficit Inclouen les situacions relacionades de recursos amb la manca de recursos materials econòmics o habitatge. Dificultats Inclouen les situacions relacionades Necessitats d’inserció amb la manca d’habilitats socials materials i en el marc laboral, la manca de instrumentals sociolaboral feina i la precarietat en l’ocupació Dificultats Inclouen les situacions relacionades d’inserció amb les habilitats socials en el marc socioeducativa educatiu i/o formatiu Núria Fustier i Garcia
 21. 21. La classificació dels dispositius Núria Fustier i Garcia
 22. 22. Missió del sistema català de serveis socialsEl sistema català de serveis socials té lamissió d’assegurar la igualtatd’oportunitats i el dret de les persones aviure dignament durant totes les etapes dela seva vida, mitjançant la cobertura de lesnecessitats personals bàsiques i socials,garantint l’accés universal i els estàndardsde qualitat òptims, i contribuint albenestar de les persones i dels grups en lacomunitat. Núria Fustier i Garcia
 23. 23. Valors Garantia dels Qualitat Proximitat drets i deures de i descentralització les persones Dimensió comunitària Prevenció SISTEMA CATALÀ DE Responsabilitat SERVEIS SOCIALS pública Participació Cohesió social Orientació a la Solidaritat persona Núria Fustier i Garcia
 24. 24. Visió del sistema català de Serveis SocialsEl sistema català de serveis socials es desenvolupacom a sistema de garantia de drets, de qualitat,integrat i en xarxa, i proper a les persones i a lacomunitat, tot respectant la diversitat.El sistema català de serveis socials avança cap a launiversalització; incideix en la prevenció de lessituacions de risc i en la compensació dels dèficitsde suport social i econòmic; atén les situacions devulnerabilitat i de dependència, i promou actituds icapacitats en les persones com a principalsprotagonistes de la seva vida. Núria Fustier i Garcia
 25. 25. Eixos Estratègics 1. El dret de les persones a uns serveis socials de qualitat 2. L’oferta de prestacions dels serveis socials 3. La vertebració del sistema i el treball en xarxa 4. Les persones que treballen en el sistema: motor i punt de referència 5. Planificació i avaluació basades en el coneixement Núria Fustier i Garcia
 26. 26. L’ètica
 27. 27. L’ètica a la llei El Sistema de Serveis Socials ha de: Garantir els drets i les llibertats fonamentals Facilitar-ne l’exercici durant la prestació de serveis socials” Els professionals i les entitats han d’orientar a garantir a dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a la seva autonomia i llibertat L’Administració pública ha de vetllar per l’efectivitat dels drets dels destinataris La regulació de qualitat dels serveis socials inclou l’ètica i els codis deontològics Núria Fustier i Garcia
 28. 28. L’ètica del sistema La intervenció dels serveis socials incideix en l’esfera privada de les persones i pot, fins i tot, entrar en conflicte amb els interessos de les persones usuàries L’ètica ha d’ajudar a: aconseguir l’efectiu respecte dels drets de les persones Promoure els valors democràtics Com: Elaboració de guies o codis Creació d’espais de reflexió i/o debat Núria Fustier i Garcia
 29. 29. Fons d’informació
 30. 30. http://www.gencat.cat/benestar/actualitatweb/lleiss/pla/ Núria Fustier i Garcia
 31. 31. http://www.gencat.cat/benestar/actualitat/lleiss/ Núria Fustier i Garcia
 32. 32. www. dixit. cat Núria Fustier i Garcia

×