aquas generalitat de catalunya departament de salut agència de qualitat i avaluació sanitàries essencialsalut pràctiques clíniques de poc valor essencial infants catalunya preferències pacients infantil agency of health quality and asssessment consell de pacients decisions compartides catalonia institut català de la salut-sabadell serveis socials de l’ajuntament de sabadell medicaments fàrmacs bronquiolitis gent gran antibiotics salut infantil salud atención integrada centres sanitaris necessitats informació pacients siscat health healthcare shared decision making empoderament pacients arthroplasty register racat european network of health technology assessment eunethta geriàtrics d'osona h2020 sustain agència qualitat i avaluació sanitàries catalunya atenció integrada sustainability vertigen sedants trastorns del son melatonina rinosinusitis malalties de l'aparell circulatori malalties del cor factors de risc torax radiografía febre decisiones compartidas pacientes informacion para pacientes diàleg metge-pacients observatori innovació oigs politiques publiques evidencia cientifica salut pràctiques clíniques poc valor malalties renals malalties cor malalties fetge aspirina ibuprofen antiinflamatoris antidepressius salut mental depressió broncodilatadors mal d'esquena faixes lumbalgia suports lumbars caigudes vitamina d vellesa faringitis investigación cualitativa cataluña cronicidad organizaciones sanitarias sanidad do not do in medicine health care recommendations low-value clinical practices catalan ministry of health estadistiques sistema de salut central de resultats de salut indicadors sanitaris central de resultats en salut decisiones compartides patient empowerment patient preferences health innovation health innovative experiences healthcare management observatory of innovation cremades ferides cirurgia evidència científica rejoveniment cutani alopècia artrosi tendinopaties plama ric plaquetes
See more